----- Denne side: db201807.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. juli 2018:

   Halv-mørkt og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Lys blå himmel, solen i øst og opp til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 09. Med 24 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Og 14 klokken 23. Dunkelt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2018: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213735070345754

   Barnets beste og terror som vilkårlighet

   Vilkårlighet (hva noen syns eller har syntes) kan være absolutt hva som helst - og er og blir som rettslig prinsipp det motsatte av lov og rett. Det er og blir i forskjellig grad en dårlig og farlig og forurettende stedfortreder for prinsippene for lovlig lov og rett.

   Lov og rett (the rule of law), dommer og avgjørelser kan ikke bygge på vilkårlighet. Heller ikke demokrati kan bygge på vilkårlighet. Ikke slikt, men mye annet i livet og verden kan bygge på vilkårlighet. Men lar man lov og rett (the rule of law), dommer og avgjørelser eller demokrati bygge på vilkårlighet, da er det og blir det det motsatte av lov og rett - og det motsatte av demokrati.

   Derfor har menneskeretts-konvensjonene et total-forbud mot vilkårlighet, formulert blandt annet slik - i og med Barnekonvensjonen (CRC) sin Art 16:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og for eksempel i og med Menneskerettserklæringen (UDHR) sin Art 12, slik:

   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Dette til tross ser en enda i verden land hvor aktiviteter i den politiske og rettslige forvaltningen bygger på eller preges av vilkårlighet. Også via ulovlige eller manipulative lovbestemmelser og regler.

   I flere land - deriblandt dagens Norge - ser en at til og med begrepet og prinsippet "barnets beste" via offentlig politikk er forfalsket til å bety vilkårlighet og terror. Inklusivt blandt annet falsk dokumentasjon, sverting og propaganda.

   Slikt smitter og perverterer, både internt i landet og eksternt.

   Hva som ligger i menneskeretts-konvensjonenes total-forbud og advarsler mot vilkårlighet, er at vilkårlighet hverken er beviser eller fakta eller lovlig lov og rett. Vilkårlighet er påstander, synsing, teorier, spekulasjoner, hovmod, tilfeldigheter, halv-sannheter, usannheter, meninger, feil fokus, etc.

   Dette til tross er det mange i uopplyste samfunn som ønsker og serverer vilkårlighet som lov og rett og politikk. Fordi de ønsker og tror seg selv eller foreliggende regler og praksis de er fornøyd med eller tror på som lov og rett.

   Både målrettet og tilfeldig lett og effektivt å skade eller kvitte seg med medmennesker er nyttig for mange mennesker. Av mange forskjellige grunner. Å liksom lovlig kidnappe barna deres er den beste og enkleste metoden som har flest kriminelle fordeler for mange.

   Kidnapper-virksomheten liksom lovliggjør å frata mennesker menneskeretten til sitt familieliv og andre menneskerettigheter særlig ved å henvise til at Barnekonvensjonen bruker begrepet "barnets beste". Og hvem vil og evner vel barnets beste? Og hvem ikke?

   At enhver menneskerettighet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, både det og veldig meget annet av vesentligheter forties og neglisjeres og forfalskes og bagatellieres av kidnapper-virksomheten og dens medspillere ved at den påberoper seg å ville og å være "barnets beste".

   Propaganda for til enhver tid å fiksere og manipulere fokus er veldig viktig for kidnapper-virksomheten. Typisk er ikke minst at vesentligheter forties og neglisjeres og forfalskes og bagatelliseres. Og at dens medspillere betegner virksomhetens forbrytelser som feil og kritikk-verdige forhold som vil bli forsøkt rettet opp og derfor ikke nødvendiggjør eller berettiger å bli straffeforfulgt. For virksomheten ville og vil jo liksom bare "barnets beste", uansett hva den har gjort eller gjør.

   Makabert, groteskt, umenneskelig og lovløst? Ja, det er jo det, men mindre når begrepet "barnets beste" brukes og det er vilkårlighet som styrer og rår.

   Virksomhetens medspillere og naive eller dumme nok mennesker ønsker å la seg selv og andre narre.

   Også det er selvfølgelig propaganda og smittsomt.

   *

   Line Lauritsen:
   Du er fantastisk på å dele viktige ting :) Tusen takk, Rune :) Kan jeg dele?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig kan du det.

   Line Lauritsen:
   Rune L. Hansen takk, Rune :)

   Mary Ann Fedje:
   Saken er den at det er ingen som misforstår dette. Alt ligger i korrupsjonspenger. Det styrer alt, og de som gjør dette vet forba.... godt at de gjør galt!

   
---
---

   Rune Fardal, 01.07. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a video:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1666840196775584/

   "Du får ikke legge deg før du sier noe stygt om foreldrene dine"
   - Kristoffer Fjeldheim, barnevernet i Bærum
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/834862996712026/
   -1:57:07 - 636 Views
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

   "Du får ikke legge deg før du sier noe stygt om foreldrene dine"
   - Kristoffer Fjeldheim, barnevernet i Bærum

   Ja slik fortonet hverdagen seg for et barn som var tatt av barnevernet i Bærum, etter at hun var utsatt for grov fysisk og psykisk mobbing på den beryktede Mølladammen skole i Bærum. Samme skole, der en annen elev ble grovt mobbet og døde av underernæring uten at noen fra skolen grep inn. Skolen bryter åpenbart forutsetningene i lov rundt plikt til å varsle. Barnevernet beskylder foreldrene for vold, men sannheten er at det er ansatte på skole og i barnevernet som på den groveste måte utsetter barnet for vold.

   Her mobbes et barn på Mølledammen skole. Helsesøster drar inn barnevernet som ved hjelp av en psykiater og en rekke sykehus sykeliggjør barnet, så det til slutt prøver ta sitt eget liv - flere ganger. Terror, løgner, isolering, forgiftning av mat, ned doping, menneskerettsbrudd og trusler er bare noe av det barnevernet i Bærum utsetter dette barnet for etter at barnevernet tok henne uten å gi beskjed til foreldrene. Hun tvangsmedisineres for en rekke påståtte diagnoser.

   Dette er en av de verste beskrivelser fra barnevernet vi noen gang har hørt. ALLE svikter, skole, helsevesen, barnevern, politi, kommuneadministrasjon og -advokat. Familien ble nektet anmelde skolen. Så typisk projiserere skolen sin egen svikt på foreldre og undrar seg ansvar.

   I dag er familien rømt til Polen, jenta er frisk, men påført PTSD av behandlingen særlig barnevernskonsulenten Kristoffer Fjeldheim og hans psykiater venn Bjørn Christian Østberg var ansvarlige for. I Polen får hun ikke gått på skole fordi barnevernet hindrer at nødvendige papirer blir sendt til Polen. Vi advarer mot sterke beskrivelser i denne historien.

   *

   Mona Kågen:
   deler Takk Rune Fardal og takk til de som stiller opp for å få sannheten fram i dagen. <3

   May Brith Harestad Hollos:
   Har ett fast trekk hver mnd på 150 .- Kr. Godt jobbet <3

   Solfrid Sandøy:
   Ja jeg sier rett ut Rune Fardal :( Ja hva er det egentlig barnevernet ikke kan få til for å lyve og lage stygge historier om foreldre :( !

   Unni Sandberg:
   Nei jeg vil heller ikke legge meg før jeg har forbannet bv

   Heidi Turid Dammann:
   Vi må få all denne informasjonen ut i utenlandsk presse og be andre land om hjelp med det norsk befolkning utsettes for. Først da vil det bli forandringer.

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. juli 2018:

   Nesten halv-mørkt dunkelt og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen i øst og 12 klokken 07. Lys blå himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Og 22 klokken 12.30. Slørete himmel og 22 pluss-grader frem mot klokken 16. Videre tildels lett nesten overskyet en stund. Dunkelt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213741731392276

   Om de offentlige forfalskningene av Barnekonvensjonen

   For den som er kjent med Barnekonvensjonen er det ingen hemmelighet at absolutt alt i Barnekonvensjonen som politisk offentlig kan forfalskes og kriminelt misbrukes og neglisjeres enda også blir det. Smittsomt fra og til mennesker, instanser og land. Både i teori og praksis. Flere mennesker, instanser og land er verstinger i så måte. For eksempel også ikke minst dagens Norge.

   Samtidig blir den offentlige mafia-virksomheten forsøkt skjult bak dobbel-moral, falsk dokumentasjon, hemmelighold, unnlatelser, trusler og premiering og propaganda, etc.

   Politisk er det særlig alminnelig å forfalske hva en menneskerettighet er. Og også selve menneskerettighetene i Barnekonvensjonen. I og for den hensikt å kidnappe, splitte og ødelegge barn, foreldre og familier.

   For liksom å lovliggjøre sin virksomhet forfalskes særlig prinsippet om "barnets beste". Både det og hele Barnekonvensjonen og alt av lov og rett blir særlig forfalsket med vilkårlighet. Og dessuten særlig Barnekonvensjonens Art 9 og Art 20. Samtidig som rettsbehandlinger er gjort til makabre farser og hemmelighold. Og den lovlige straffelov-givningen neglisjeres. Og tilgang til reell lov og rett nektes eller blir fiktiv. (I stadig større grad smitter alt dette og slikt også over til alt annet av lov og rett og offentlig forvaltning.)

   Det er derfor ikke underlig at det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) i virkeligheten har blitt og er verdens største og verste barne-mishandler og menneske-mishandler og menneske-handel. At dens medspillere og indoktrinerte av propaganda ynder å si - uten beviser - at virksomheten også gjør mye godt, endrer ikke dette faktum. Iøvrig viser alt av saklig og god dokumentasjon og beviser og vitnesbyrd i verden, med tydelighet at de tar feil og lyger. Og at kidnappingene i alminnelighet hverken bedrer noe som helst eller er nødvendige eller er forholdsmessige. Og at ødeleggelsene og skadene og konsekvensene tvert om i et mangfold er katastrofale. Og også er måtene de skjer på fullstendig egentlig ulovlige og traumatiserende og livs- og samfunns-ødeleggende.

   Det politiske offentlige såkalte barnevernet (CPS) har nødvendigvis blitt en grov-kriminell smittsom og perverterende grotesk offentlig mafia-virksomhet.

   En virksomhet med null reell respekt for Barnekonvensjonen og straffelov-givningen og medmennesker og prinsippene for lovlig lov og rett, offentlig forvaltning og politikk.

   Alt dette er lett grundig og utvetydig å bevise. Hør for eksempel hva Barnekonvensjonen (CRC) sier i sin innledning, med følgende ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i Art 2 p1:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."
 
   Og for eksempel Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og Art 37 a:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og Art 18 p1:
   "Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Og Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Art 16:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og i Art 29 p1bc:
   "1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
    b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
    c) å utvikle respekt for barnets foreldre".

   Og Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Og for eksempel i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR), Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og i Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Faktum er at alt dette og alt av menneskerettigheter forfalskes og neglisjeres av kidnapper-virksomheten og dens dirigenter og medspillere.

   Ingen tror vel ikke for alvor at det er lovlig eller barnets beste å forbryte seg mot menneskerettighetene og straffelov-givningen? Eller å utsette barnet (og foreldrene og familie-relasjonene) for tortur, traumatisering, kidnapping, fangehold, etc.? Det er det mildt sagt ikke.

   Hvis politikere, dommere eller andre offentlig ansatte ikke respekterer menneskerettighetene og Straffeloven så er de kriminelle. Da er det sin egen mafia-virksomhet og kriminalitet de sikrer. Og ikke barns eller medmenneskers menneskerettigheter eller liv eller beste.

   *

   Line Lauritsen:
   Delt denne jeg :) !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1925653804122206

   Mary Ann Fedje:
   Alt er klar tale. Rettighetene kan ikke misforståes

   Rune L. Hansen:
   Ja. Lett-forståelig tydelighet. Også det var jo meningen med menneskeretts-konvensjonene, da de ble nedskrevet.

   Som for eksempel uttrykt i innledningen i Menneskerettighetserklæringen (UDHR):

   "Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. juli 2018:

   Omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst og 14 klokken 08. Mere enn 20 pluss-grader mye av dagen. Dunkelt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. juli 2018: 

   Omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig disig overskyet og 13 pluss-grader klokken 08. Derefter lys blå himmel og opp til 21 pluss-grader frem mot klokken 13. Med 24 klokken 14. Og 22 klokken 17.30. Og 18 klokken 19. Med 14 klokken 22.30. Dunkelt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213756191313765

   Hvorfor er menneskerettighetene så upopulære? Og hvorfor så populære?

   Blandt hvem? - burde kanskje heller spørsmålet være? Årsakene er uansett flere - og tydelige for den som godt studerer forholdet.

   Her skal jeg si litt om de de vesentligste av årsakene.

   Det er først og fremst mange som misliker at enhver av menneskerettighetene er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver.

   Mislikt av særlig mennesker som vil ha makt og goder mere enn andre og over andre. Av mennesker som selv helt eller delvis vil være loven.

   De har interesser som avviker fra de felles-menneskelige standarder og minste-garantier for enhver som menneskerettighetene er.

   At menneskerettighetene blandt annet forbyr diskriminering, misliker de. Etc. Og også deres medspillere.

   Særlig blir deres forakt for menneskerettighetene og makt-misbruk tydelig når de har eller gies makt mere enn andre mennesker.

   Samtidig som de forsøker å skjule sine menneskeretts-krenkelser, med forskjellige slags midler og metoder.

   Blandt metodene er å benekte eller fortie hva en menneskerettighet er for noe. Og å benekte menneskerettighetenes gyldighet.

   Og å forfalske, bagatellisere eller neglisjere en eller flere menneskerettigheter. Eller ansvars-fraskrivelse og ansvars-bagatellisering.

   Disse metodene virker samtidig også indoktrinerende og perverterende. Og blir enda mere smittsomme om de ikke stoppes.

   Menneskerettighetene er upopulære og mislikt blandt mennesker som allerede har medvirket i eller for menneskeretts-krenkelser.

   Blandt annet frykten for å bli kompetent straffeforfulgt og personlig ansvarliggjort blir til frykt for menneskerettighetene.

   I og med at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver, finnes bare et eneste unntak.

   Det absolutt eneste unntaket som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er rett bruk av nødvendighets-prinsippet (nødverge-prinsippet).

   Nødvendighets-prinsippet inneholder blandt annet særlig også forholdsmessig-prinsippet.

   Kort og presist sagt må en menneskeretts-krenkelse for å kunne lovliggjøres særlig blandt annet være helt nødvendig og på en mildest mulig måte.

   Dette er særlig også mislikt av mennesker i makt-posisjoner som er vandt med annen praksis.

   Også det faktum at en menneskeretts-krenkelse ikke foreldes. Og at offentlige menneskeretts-krenkelser ofte for enhver er lett å avsløre.

   Dessuten kan enhver menneskeretts-krenkelse også skjule eller medføre andre eller verre menneskeretts-krenkelser.

   Splittelsen og sviket i det å bare kreve og sikre noen menneskerettigheter - og ikke alle - er veldig ødeleggende.

   Det samme gjelder også splittelsen og sviket i det å bare kreve og sikre noens menneskerettigheter - og ikke enhvers.

   Dermed reduseres menneskerettighetene til politiske handelsvarer og vilkårligheter og til noe helt annet enn menneskerettigheter.

   De reduseres til synsing. De reduseres i praksis til verre enn ingenting.

   Samtidig som den og de som ønsker det slik, i mere eller mindre god tro, forleder seg selv og andre.

   Det er altså mange årsaker til at menneskerettighetene også er upopulære, særlig blandt makt-posisjoner og deres medspillere.

   Slike mennesker vil ikke ha oppmerksom og ansvarliggjøring rettet mot sine menneskeretts-krenkelser.

   Samtidig har de et dilemma. De vet mere eller mindre bevisst at menneskeretts-konvensjonene er det rette og riktige.

   Og at
menneskeretts-konvensjonene inneholder bestemmelsene og prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   Og at de i den store verden er erkjent og anerkjent som den felles-menneskelige minste-standard for lovlig lov og rett.

   Åpent å innrømme eller fortelle at de er uenige i dette - og hvorfor - det ønsker og våger de selvfølgelig ikke. Tvert om.

   Derfor blir deres dilemma i praksis til dobbel-moral, forfalskninger, bagatelliseringer, unnlatelser, propaganda og neglisjeringer.

   Som smitter og sprer forvirring, splittelser, løgner, halv-sannheter, kompromisser, forurettelser, ødeleggelser og katastrofer.

   Deres premisser og propaganda skal så absolutt ikke legges til grunn for hva menneskerettighetene eller saksforholdene er.

   Deres tyveri av menneskerettighetene og mishandling og utplyndring av medmennesker og sivilbefolkningen og landet må snarest ta slutt.

   Ønsket om det, uten utsettelser eller unnlatelser, vil gjøre menneskerettighetene enda mere populære - og til det de skal være.

   
Ethvert menneske har et forpliktende ansvar i forhold til enhver menneskerettighet for ethvert medmenneske. Uttrykt og lovbestemt blandt annet slik i blandt annet Menneskeretts-forsvarer-erklæringen's Art 10:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."


   *

   Rune Hamsund:
   Takk, eg stæl!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1928664307154489/

   Mary Ann Fedje:
   Bv-ere og politikere liker det ikke, for de liker ikke sannhet

   Rune L. Hansen:
   Det er sin egen karriære, makt, politikk og holdning de liker. Og de som beskytter dette.

   Mary Ann Fedje:
   Én dag må de stå foran Gud og svare for seg

   Rune L. Hansen:
   De må stå foran alle og enhver og svare for seg. Jo fortere dess bedre. Det haster mere enn noe annet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155436752196875

   26.6.12

   På denne datoen satt Høyesterett i realiteten domstolloven § 60 om dommerforsikringer til side.

   Altså det man godt kan kalle for et grunnlovskupp, for i henhold til Grunnloven § 49 er det folket som utøver lovgivende myndighet gjennom Stortinget.

   Domstoladministrasjonen (DA) sier at den ikke kan blande seg inn i domstolenes behandling av enkeltsaker.

   Men, hva gjorde DA i denne saken?

   Jo, DA intervenerte gjennom partsinnlegg, og brukte Regjeringsadvokaten som prosessfullmektig. Selv om saken opprinnelig sto mellom to private parter.

   Og hvem satt som styreleder i DA på den tiden?

   Jo, det var høyesterettsdommer Karl Arne Utgård.

   Just saying.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Og denne institusjonen mener seg å vere Troverdig og tillitsskapende, FY xxx! Les hva jeg skrev om Høyesterett i arkivet fra juli 2015 her:
   https://www.alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete
   alfkollsete.wordpress.com

   Robert Henriksen:
   Noen kommentarer til dommen 17-093836 - der du ble dømt for ulovlig advokatvirksomhet? Dommen fåes gratis ved å sende epost til Bergen tingrett.
   Jada, jeg vet du har anket, men jeg vet også at anken er avvist: Reikerås er altså for 2. gang straffedømt....

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Selvsagt.... dette statsapparatet gjør hva de kan for å knekke Marius Reikerås. Vi som støtter han tar dette her med humør... for denne galskapen må man faktisk le av :) :) :) _) _) :) og det er merkelig at alle dere som stadig troller og kritiserer bruker anonymiserte profiler. Dere er noen tafatte feige sjeler i mine øyne. Jeg synes litt synd på dere faktisk :)

   Rune L. Hansen:
   At den offentlige mafia-nepotismen og dens medspillere systematisk hverken respekterer Menneskerettsloven, Straffeloven, Grunnloven, EMD, medmennesker, enkelt-mennesket eller annen reell lovlig lov og rett - er mere enn bare betenkelig og kritikk-verdig! Det er en gigantisk katastrofe!

   Rasha Masri:
   For ett land

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. juli 2018: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, lett yr og 13 og 14 pluss-grader frem mot 10-tiden og 11-tiden. Derefter tildels helt og delvis overskyet uten nedbør og opp til omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. 14 klokken 22. Dunkelt halv-mørkt og 13 mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. juli 2018: 

   Ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med dus sol og en mild bris og 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Tildels mere delvis overskyet utover eftermiddagen, med opp til 17 pluss-grader klokken 16 og 15 klokken 20. Dunkelt og 10 mot midnatt. 
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. juli 2018: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels litt nord-fra lett skyet himmel utover dagen og opp mot 20 pluss-grader frem mot klokken 16. Ned til omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 22. Jeg skulle også i disse dager gjerne ha skrevet og innskrevet mere her og på Facebook, behovet for folkeopplysning om menneskerettighetene er enda katastrofalt enormt i dagens Norge, men min helse nu gjør det svært så vanskelig i kampen for enda å overleve noe lengre. En må bruke helsen for ikke å tape helsen. Bruke helsen uten å mishandle eller misbruke den. Min helse har ufrivillig men bevisst blitt mishandlet i flere ti-år nu, for å kunne gjøre og gjennomføre det viktigste av nødvendigheter. Kanskje klarer jeg enda noe mere nu fremover, men det er enda iallfall meget vanskelig. Dunkelt halv-mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. juli 2018: 

   Lyst, spredt lett skyet og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30. Lys blå tildels spredt litt lett skyet himmel nord-fra og opp mot 20 pluss-grader utover formiddagen. Med 21 frem mot 16-tiden. Disig himmel, antydninger til yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Derefter tildels med lett yr og ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 23. Halv-mørkt og omtrent det samme med 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.06. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213788901571501

   Menneskerettighetene og integritet

   Menneskeretts-konvensjonene beskytter både menneskers og nasjoners og samfunns integritet, men ikke reelle ulovligheter og kriminalitet.

   Denne beskyttelse av integritet - kontra kriminalitet - innebærer også blandt annet beskyttelse av menneskeretts-konvensjonene mot forfalskninger. Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, har blandt annet lovbestemt, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Ja, også menneskeretts-konvensjonene har og skal ha sin uforfalskede integritet.

   I "Store norske leksikon" på Internettet er ordet integritet forklart slik:
   "Integritet er det at noe er uskadd, bevart i sin helhet. Ordet blir særlig brukt om en persons selvstendige og ukrenkelige individualitet, og også om det å ha faste, upåvirkelige holdninger. I folkeretten blir ordet brukt om det at grensene til en stat er ukrenkelige, for eksempel i sammenheng med en integritetstraktat. Etymylogi: fra fransk, av latin integritās, ‘helhet, fullstendighet, renhet’"

   Og videre: "Integritetstraktat, (av integritet), garantitraktat som går ut på at én eller flere stater lover å yte hjelp, eventuelt med væpnet makt, for å sikre et lands integritet. Et eksempel på en slik traktat er Novembertraktaten av 1855 mellom Sverige-Norge, Frankrike og Storbritannia. Den var foranlediget av Russlands holdning under Krimkrigen, og gikk ut på å sikre Norges og Sveriges territoriale integritet. Traktaten falt for Norges vedkommende bort ved inngåelsen av Integritetstraktaten av 1907. Den ble inngått mellom Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Norge forpliktet seg til ikke å avstå til noen makt noen del av det norske territorium. De andre traktatparter anerkjente Norges integritet og forpliktet seg til, hvis den ble truet eller krenket, å yte støtte til beskyttelse av Norges integritet med de midler som måtte ansees mest skikket. Den opphørte 1928."

   Hos Wikipedia på Internettet
   "Personlig integritet er et uttrykk for hvor prinsippfast man er, hvor mye man står på sine meninger, og om man handler etter sin overbevisning. Det brukes gjerne som et antonym til hykleri og skinnhellighet."

   Særlig et annet ord og begrep har nær sammenheng med alt dette. Det er ordet og begrepet "identitet".

   Ordene og begrepene "integritet" og "identitet" er nært beslektet med og avhengige av hverandre.

   Ordet identitet kommer fra det latinske ordet “idem”, som betyr “den samme”. Identitet utgjør summen av forskjellige opplysninger og særegenheter som tilsammen beskriver personen og skiller vedkommende fra andre.

   Den politiske nepotismen i dagens Norge og dens medspillere forsøker ikke å reparere og hele helt eller delvis skadde og ødelagte identiteter, men gjør i alminnelighet nokså konsekvent tvert om det motsatte. Også ikke minst når det gjelder noe så sentralt og livs-viktig som familielivet.

   Menneskeretts-konvensjonene sier at:
   "Familien er den naturlige og 
grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 & V3&4 (ICESCR) Art 10 & V7&8 (CRC) Art 29. Etc.)
   
   Mens den nevnte politiske nepotismen arbeider nokså konsekvent for oppløsning og ødeleggelse av familien (og ekteskapet) som "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet".

   Til tross for blandt annet Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1, som sier og har lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og til tross for blandt annet Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 8 p1 1 og 2, som sier at:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Og for eksempel Art 16, som sier at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Mens den politiske nepotismen sier at offentlig vilkårlighet (med andre ord synsing) er blandt annet "barnets beste" og egentlig lov og rett og derfor står over menneskerettighetene og derfor ikke er ulovlig. Og at derfor blandt annet identitet og integritet, likesom de andre umistelige og uavhendelige menneskerettighetene, heller ikke er viktig og heller ikke skal taes på alvor.

   Det har sine vesentlige fordeler for en politisk offentlig nepotisme å erstatte lov og rett med vilkårlighet og dobbel-moral. Men ikke for medmennesker og sivilbefolkningen. Dermed er det blandt annet meget lettere å opprettholde og å videreføre allerede oppnådd makt. Hvordan det enn gjøres, uten reell frykt for å bli straffeforfulgt og stoppet. Det har også sine mange fordeler at det automatisk og smittsomt dermed blir til en offentlig forvaltning og et system med motsatt lov og rett som det sterkere og sterkere førende prinsipp. Medmennesker og sivilbefolkningen blir til et mere eller mindre avansert utplyndrings-prosjekt. Politiske offentlige nepotismer i mange land har til alle tider instinktivt benyttet seg av dette, med katastrofale konsekvenser for medmennesker og sivilbefolkningen og verden.

   Det hverken finnes eller kan finnes noen skjønns-margin som gir noen lov eller rett til å krenke eller bagatellisere en eller flere menneskerettigheter for noen.

   Ja, selvfølgelig er det fordelaktig for mange offentlig ansatte å slippe å tenke særlig meget på om det de gjør er rett og riktig eller ikke. Men heller til enhver tid å beskytte seg selv og hverandre mot de andre. Og til enhver tid å være moderate og unnlatende i sin eventuelle kritikk.

   Hadde enhvers menneskerettigheter blitt respektert og sikret og tatt på alvor så hadde ikke politisk offentlig mafia-virksomhet kunnet skje eller bli opprettholdt. Verdens til alle tider største, verste og mest katastrofale problem hadde blitt ryddet bort. Forutsetningen og nødvendigheten er så enkel som at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse real-kompetent, effektivt og fritt straffeforfølges, stoppes og repareres. Det er det som er reell lov og rett, forvaltning og politikk.

   Les for eksempel blandt annet Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Dette gir langt på vei også det rette svar på spørsmålet om:
   Hvordan respektere og beskytte integritet og identitet uten å respektere og beskytte kriminalitet og forhastede slutninger?

   Nevnes og viktig er også at den overalt i verden gjeldende nødverge-retten (som er nødvendighets-prinsippet med forholdsmessighets-prinsippet) - altså et helt nødvendig og solid begrunnet midlertidig unntak på en mildest mulig måte for en kortest mulig tid - under spesielle eller ekstreme forhold også kan og skal gi nødvendig og forholdsmessig beskyttelse.

   For eksempel for å beskytte mot reelle menneskeretts-krenkelser.

   For eksempel relevante nødvendige og forholdsmessige reduksjoner i forhold til for mange eller vanskelige innvandrere og asyl-søkere for å beskytte den sosiale trygghet eller andre menneskerettigheter. Eller for å beskytte samfunnets eller landets integritet og identitet mot reelle trusler og skade.

   Les og forstå blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen's Art 2, som sier at:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og for eksempel Art 15, som sier at:
   "Staten har ansvar for å fremme og tilrettelegge undervisning i menneskerettigheter og grunnleggende friheter på alle utdanningsnivåer og for å sikre at alle de som er ansvarlige for opplæring av advokater, polititjenestemenn, personell i de væpnede styrker og offentlige tjenestemenn inkluderer nødvendige elementer av menneskerettigheters undervisning i sitt treningsprogram."
 
   *

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. juli 2018: 

   Gradvis ned mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet, noe lett vind og bris og mellom 12 og 13 pluss-grader frem mot 10-tiden. Med 14 klokken 11.30.

   Jeg plukket inn en skål med modne solbær i går. Plukket og spiste litt noen sorter med kirsebær også, flere varierte smaker og meget bedre enn i mange butikker. Det er mange forskjellige kirsebær-sorter som nu har begynt å modne her ute, både med små og store frukter og både søte og ikke særlig søte. Fuglene har enda ikke rukket å ta alt, men har også rystet mange til bakken. Jeg kikket litt meget begrenset efter skogs-blåbær også, men fant i farten lite, så der har de kanskje forsynt seg ekstra godt allerede. Også med søtmispel-frukter, som enda er i ferd med å modne. Plommer og epler og av pærer særlig bergamot-pærer ser det ut til å bli nokså bra med i år, der rekker ikke fuglene likså fort å forsyne seg med alt og den aller første plomme-sorten begynner å modne nu om ikke mange dager. Diverse forskjellig annet av bær og frukter her ute er også underveis. Hvor meget jeg har helse, tid og mulighet for i år å plukke inn eller konservere gjenstår enda å se. Gledeligvis var det for ikke så mange dager siden to forskjellige familier her på snarlig besøk og leverte meg tilsammen rikelig nok med tomme, rene glass med lokk. Det mangler nesten plass også til slikt her, i og med at kidnappingene som enda pågår blandt annet også umuliggjorde hus-byggingen og omtrent alt annet som var underveis. Umuliggjorde blandt annet også det å leve og å overleve. Et av plomme-trærne av sorten First i fuktig og god vel drenert jord som har trivdes ekstra godt og gitt svært stor og god avling har fått et problem i år, forårsaket av meg. Jeg plantet nemlig to aronia-busker nokså nært der for noen få år siden og de har vokst seg altfor store til skade for plomme-treets nærings-opptak og trivsel. Skal se om jeg får de fjernet og flyttet i de kommende dager. Det er godt og viktig å ha optimalt med mat- og medisin-vekster og annet nyttig og tilgjengelig av god kvalitet til rett tid og modning på og ved sin eiendom og hjemsted. Særlig også fordi butikkene i dagens Norge forhandler svært så mye bær, frukt, mat og forskjellig som er utrolig meget alvorlig forgiftet og forurenset og ødeleggende. Folk flest er enda meget for lite oppmerksomme på også det. Aktive norske Kurt Oddekalv er en av de få i dagens Norge som enda forstår alvoret i meget av akkurat det. Tenkte - og tenker i blandt - at jeg også skal forsøke å få anledning til å fiske mere her ute, særlig i bekken og vannet som eiendommen østlig og sørlig er beliggende inntil. Men efter kidnappingene og det verste av terroren, torturen og utplyndringene er det og ble det mangt og meget som ikke videre lar seg gjennomføre og som er ustelt og overgrodd og skadet og ødelagt. Veggene og taket på huset her er det snart ingenting av nytte igjen av. Osv, osv. Overdrevent sagt så blir det omtrent som å bo i en stor og skrøpekig papp-eske. Det hender seg i blandt at jeg kikker på og endrer og forbedrer på tegningene til det nye store huset vi skulle bygge her på eiendommen. Det ville forlengst ha stått ferdig nu om vi ikke ble kidnappet. Jeg ville selv ha medvirket i byggingen av huset og gjort mye av arbeidet med å få det ferdig. Salgs-verdien ville nu ha vært mange ganger kostnadene av å bygge ferdig hele huset. Salgs-verdien ville nu ha vært mange millioner kroner. Og huset staselig, praktisk, stort og fint. Med dagens tegninger en flerdelt grunnmur med en grunnflate på 10 x 12 meter for hver etasje, pluss hel sørlig terasse 1,5 meter og tilsvarende sørlig og vestlig lang balkong som tak til terassen og inngangs-partiene. To etasjer, pluss loft og full kjeller. Det er rikelig med vann av tidvis forskjellig kvalitet omkring her på eiendommen, men ikke innlagt vann i husene som er her nu og derfor også problematisk både å fa hentet og brukt vann til drikke, mat-stell og vasking, etc. Å spørre den offentlige forvaltningen i dagens Norge om hjelp til eller for noe har for veldig mange vist seg å være direkte livs-ødeleggende og livs-farlig. Heldige er alle de som enda ikke er angrepet eller meget forurettet. Uten kidnappingene og den politiske offentlige mafia-virksomheten ville alt ha vært annerledes og bedre og godt og uproblematisk. Ikke minst blandt annet også min helse. Dagens Norge er på mangfoldige måter livs-farlig for sivil-befolkningen og mennesker og verden. Det er også tragisk at offentlig organisert kriminalitet som får utfolde seg virker utrolig meget perverterende på sivilbefolkningen og blandt annet dens menneskers evne til å tenke og å huske.

   17 pluss-grader klokken 14 og 18 litt senere. Dunkelt halv-mørkt og 12 mot midnatt.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. juli 2018: 

   Dunkelt, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Sol fra lys blå himmel og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 23 klokken 11.30. Opp mot 25 klokken 13 og 21 klokken 19. Med i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213803208609168

   Opplæring i konformitet

   Mennesker som opplæres til ikke å stole på uskylden i seg selv

   Mennesker som opplæres til å stole på andres vilkårlighet 

   Mennesker som opplæres til at å presist og riktig forstå en tekst eller formulering er uten betydning

   Mennesker som opplæres til at urett er rett

   Mennesker som opplæres til at usant er sant

   Mennesker som opplæres til at løgn og halv-sannheter er et nyttig våpen

   Mennesker som opplæres til at Gud snakker gjennom politikere og dommere eller gjennom kongelige

   Mennesker som opplæres til at uselvstendighet er selvstendighet

   Mennesker som opplæres til at det å forurette ikke med visdom og forstand ansvarliggjøres

   Mennesker som opplæres til at visdom og forstand i uskyld ikke finnes i verden

   Mennesker som opplæres til forhastede slutninger og forhastede påstander

   Mennesker som opplæres til at å diskriminere eller utplyndre andre gir vinning

   Mennesker som opplæres til at feighet og svik er den rette veien å gå

   Mennesker som opplæres til ikke å forstå skillet mellom vesentlig og uvesentlig

   Mennesker som opplæres til å bagatellisere vesentligheter

   Mennesker som opplæres til mangel på ryddighet eller til feil prioritert ryddighet

   Mennesker som opplæres til å tro på hovmodigheter

   Mennesker som opplæres til å tro på løgnere og hovmodige

   Mennesker som opplæres til å tro på forhastede dommer og avgjørelser

   Mennesker som opplæres til ikke å ville rettferdighet og medmenneskelighet

   ...

   Hvilken rettferdighetssans får slike mennesker? Hvilken hukommelse får slike mennesker?

   Hvilken formuleringsevne får slike mennesker?

   Hvilkne mennesker helt eller delvis blir slike mennesker?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1973863492664315/

   Sven Rino Privat:
   Ingen!
   That's it!
   Hvordan tenke sjæl når jeg er blitt hjernevasket!
   Om dette skulle være meg!

   Ønsker å skrive litt mer, Jeg skal unngå d.

   Forkastelig sekter og Diktatur!

   Hvordan kan noe som helst av det som er skrevet over her i nærheten av greit!

   Uspiselig!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2018 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared a live video:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/2001261986575369/

   Døden i barnevernet, passert 150 pr år?
   https://www.facebook.com/rune.fardal/videos/10155379314471150/
   -36:55 - 1,051 Views
   Rune Fardal

   *

   Mari Anne:
   Det er nesten ET MENNESKE, ANNEBHVER DAG <3 <3 <3

   Rune L. Hansen:
   Ruby Harrold-Claesson i NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) sier med rette at: Detta är ju mass-slakt på barn!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2115138855226285/

   Terje Larssen:
   Lura på ka dem døde av!?

   Rune L. Hansen:
   Det blir mangfoldig klart og tydelig forklart i videoen, Terje Larssen. Hør på den!
   Ruby Harrold-Claesson i NKMR (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter) sier med rette at: Detta är ju mass-slakt på barn!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. juli 2018: 

   Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys dus blålig himmel og opp til 19 pluss-grader frem mot klokken 09. Lys blå himmel og opp til omkring 26 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14. Spredt lett skyet klokken 15. Tildels delvis og helt lett overskyet utover kvelden, med 17 pluss-grader klokken 22. Halv-mørkt og i overkant av 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155452986416875

   Fått bekreftet at også dette var et selvmord etter det offentliges herjinger.

   Som en sa til meg:

   "Staten er som en ansiktløs slange som tar mange liv."

   Person bekreftet død etter bilbrann på Skansekaia
   https://www.smp.no/nyheter/2018/07/11/Person-bekreftet-d%C3%B8d-etter-bilbrann-p%C3%A5-Skansekaia-17101219.ece
   SISTE: En person bekreftet død.
   smp.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Antagligvis forårsaket av offentlig ansatte sin fraværende respekt for menneskerettighetene, som det meste av all elendighet, nød og lidelse. Fraværet og forfalskningen av den medmenneskelige respekten for menneskerettighetene i den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge er fulllstendig katastrofal.

   Eva Kristin Svinø:
   Jeg delte denne Marius :) Er det pårørende som har bekrefta selvmordet?

   Lilliann Roppen:
   Kopi: "Onsdag ettermiddag seier påtalejurist Yngve Skovly at det ikkje er grunn til å tru noko anna enn at det er ei personleg tragedie som ligg til grunn for hendinga."

   Rasha Masri:
   Som vanlig :(

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:
   Fikk livet sitt ødelagt av menneskeretts-forbrytelser i regi av norsk politisk offentlig mafia-virksomhet. Dette og de skyldige skal være hemmelig og det hele kalles derfor "en personlig tragedie".

   
---
---

   Armend Elion Dion Caushi, 11.07. 2018 via Child protection - studies, statistics, etc., shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/?multi_permalinks=1719105011477706

   Polens konsul i Norge mener seg trakassert av barnevernet og politiet
   https://resett.no/2018/07/11/polens-konsul-i-norge-mener-seg-trakassert-av-barnevernet-og-politiet/
   resett.no

   *

   Marianne Høvik:
   Dette får etterspill

   Rune L Hansen:
   Den politiske nepotismen i dagens Norge forakter menneskerettighetene og medmennesker - og tror seg å ha rett til det.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og i overkant av 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Lyst og 12 klokken 05. Sol fra lett overskyet himmel og opp til 15 pluss-grader frem mot 10-tiden. Lite skyet lys blå himmel og opp til omkring 22 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Med 17 pluss-grader klokken 17. Og 14 klokken 20. Halv-mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213821765273073

   Norge, før og efter Lobben-saken i ECHR 

   Den norske Lobben-saken, en av mange ti-tusener tilsvarende mere eller mindre enda verre meget grove norske saker som handler om barn og foreldre som i regi av den politiske offentlige nepotismen kidnappes og frataes retten til sitt familieliv. I groteske farser av retts-prosesser og menneske-behandling.

   Lobben-saken ble innmeldt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR) hvor det av forskjellige årsaker efter hvert ble bestemt at saken skal behandles av Storkammeret, som er den høyeste instansen der. En slik saksbehandling og retts-prosess i ECHR innebærer særlig at et forholdsvis stort antall dommere som kommer fra mange forskjellige land sammen skal behandle saken. Dermed blir nivået av kompetanse og habilitet ventelig forholdsvis høyt.

   Når jeg nu skriver dette er det enda en viss tid igjen før Storkammeret i ECHR kommer sammen for å avgjøre saken. Alikevel er det mangt som på forhånd bør kunne sies - og bør sies. Menneskerettighetene er egentlig ingen hemmelighet, til tross for mange politiske regimer sine forfalskninger og fortielser. Forfalskninger og fortielser både i og med dobbel-moral og på mange forskjellige andre måter.

   Enhvers umistelige og uavhendelige rett til sitt familieliv er på mangfoldige måter klart og tydelig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene.
   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   (Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 & V3&4 (ICESCR) Art 10 & V7&8 (CRC) Art 29. Etc.)

   Å krenke denne menneskeretten og forpliktelsen innebærer automatisk samtidig at et stort mangfold av andre menneskerettigheter også krenkes. Alle og enhver menneskerettigheter som av menneskeretts-konvensjonene er lovbestemt for enhver å være umistelige og uavhendelige.

   Menneskerettigheter som av mange myndighets-representanter og sær-interesser har blitt forfalsket, neglisjert og bagatellisert. Ulovlig og straffbart - menneskeretts-krenkelser beskyttet av mennesker og politiske og offentlige nepotismer som har vernet sine egne og hverandres forbrytelser.

   Mange menneskeretts-krenkelser har også skjedd i og av uvitenhet. Men uforstand og uvitenhet og forhastede slutninger er minst av alt berettiget eller akseptabelt hvor det motsatte skal forventes eller er en nødvendighet, eller er muligheter.

   Hvordan og hvor lenge og hvor bra skal et menneske i det heletatt kunne overleve å bli nektet retten til sitt familieliv? Og hvorfor noe så åpenbart unødvendig og groteskt? Fordi noen sier, ønsker eller tror at det er nødvendig og rett og riktig?

   Omtrent det samme har i forskjellige tidsrom også skjedd i mange andre land. Alltid med katastrofale konsekvenser.

   Fordi Lobben-saken nu vil bli behandlet i Storkammeret i ECHR, vil det komme til å bli vanskelig for den politiske nepotismen og dens medspillere og for andre å ikke forsøke å rette seg adekvat efter innholdet i dommen som kommer. Saksbehandlingen og dommen vil på flere måter komme til å få betydelige konsekvenser. Den vil ikke bli lett å neglisjere.

   Det ligger i sakens natur at Lobben-saken handler om meget langt mere enn bare Lobben-familien. Og at den handler meget vesentlig om våre enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Og at den handler om politisk forekommende offentlig smittsom og perverterende neglisjering og forfalskning av menneskerettighetene. I regi av mennesker som kriminelt setter seg selv og hverandre eller andre over menneskeretts-konvensjonene. Forekommende og enda mange og stadig flere steder i verden alminneliggjort. Smittsomt og perverterende også i forhold til alt annet juridisk og politisk og samfunnsmessig - i hele verden.

   Det er også en selvfølgelighet at saken handler om politisk og offentlig organisert kriminalitet som uhyre grovt forbryter seg mot våre menneskerettigheter.

   Og det er en selvfølgelighet at den offentlige norske kidnapper-virksomheten sine handlinger og hensikter overfor Lobben-familien og andre mennesker og familier av Storkammeret i ECHR nu vil bli dømt som ulovlige. Og at dette blandt annet innebærer at norske (og ikke-norske) myndighets-representanter er forpliktet til å straffeforfølge og å reparere også alle andre slike og lignende forbrytelser.

   Alle erfaringer hittil med den norske politiske offentlige nepotismen er imidlertid at dens representanter og medspillere ikke respekterer eller retter seg efter menneskeretts-konvensjonene og reell over-ordnet lov og rett. De beskytter og viderefører heller sine forbrytelser. Vil det samme gjelde - eller være mulig - også denne gangen?

   Kidnapper-virksomheten, all sin propaganda, makt og enorme økonomiske ressurser til tross, har massivt mangfoldig i verden vist hvor grotesk menneskeretts-fiendtlig, menneske-fiendtlig og samfunns-fientlig den er. Uvitenhet om eller neglisjering av dette er på ingen som helst måte akseptabelt.

   Det er blandt annet derfor det kortfattet, klart og tydelig i en av menneskeretts-konvensjonene, navnlig i Barnekonvensjonen (CRC) Art 35, er lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen sine innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Vil den politiske offentlige nepotismen i Norge og andre land videre fortsatt klare å videreføre og å forfalske og å bagatellisere sine menneskeretts-krenkelser og lov og rett?

   Og hvor mange og hvem vil videre la seg indoktrinere, narre eller friste av kidnapper-virksomhetens propaganda, halv-sannheter, dobbel-moral, vilkårlighet, trusler, premieringer og falske dokumentasjon?

   Eksempelvis dens misbruk og forfalskning av nødvendighets-prinsippet og av begrepet barnets beste og av blandt annet Barnekonvensjonens Art 19, hvor den også der bytter ut alt og det hele med sin egen vilkårlighet og selv-beskyttelse. For her nu ytterligere å ha nevnt noe mere.

   Både målrettet og tilfeldig lett og effektivt å skade eller kvitte seg med medmennesker er nyttig for mange mennesker. Av mange forskjellige grunner. Å liksom lovlig kidnappe barna deres er den beste og enkleste metoden som har flest kriminelle fordeler for mange.

   Avslutningsvis her nu vil jeg sitere noen ord av Alf Larsen (1885-1967), fra hans bok "Nattetanker", Dreyers Forlag, Oslo 1951. Ord som i hele denne sammenhengen passer meget godt og er meget tanke-vekkende:

   "Hvad perspektivet dog betyr, og hvilken skam det er å gå under i nuets stemning! Ikke før er vi kommet opp på den nærmeste av historiens utsiktshøider før vi ser hvor uværdig vi oppførte oss der nede i stridsvrimlen."

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Derefter disig himmel og fuktig luft, med opp til 13 pluss-grader frem mot 10-tiden. Hvitlig overskyet og opp mot 15 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen.
   I dag kirsebær modne på flere trær, en tidlig sort plommer tildels på to trær, solbær, rips, bringebær og stikkelsbær tildels på mange busker, en tidlig sort hage-blåbær tildels på en busk, etc. Jeg smakte bare litt idet jeg gikk forbi. Jeg skulle bare plukke inn noen umodne epler for å ha pectin fra. Helsen og diverse mangler her bremser nu enda mere det meste av alt. Jo verre og lengre pågående terror, tortur og utplyndring er dess mere livs-ødeleggende. Og jo mere vanskelig og umulig å reparere skadene og ødeleggelsene. Til og med iherdig å bekjempe slikt under slike forhold blir i lengden ytterligere livs-ødeleggende. Som også ikke å gjøre det blir det. Det hele er drepende. Mildere eller mindre utviklede slike forhold har langt mere ressurser. I lengden pågående blir det ingenting igjen, annet enn ødeleggelsene og prosessen og dens bevarte eller innsamlede forhold. Mennesker overlever ikke alt.
   13 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og 12 mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 og 03 i natt. Hvitlig overskyet og opp mot 15 pluss-grader frem mot 12-tiden. Sol fra tildels spredt lett overskyet og mønstret skyet himmel med opp til omkring 19 pluss-grader frem mot kloken 14.
   Det begynner her allerede å bli nokså mange slags bær og frukt modne. Sorter av kirsebær tildels også noen overmodne, men diverse fugler er ivrige på å plukke de også før de er modne og før jeg rekker særlig mere enn såvidt å smake på noen av de som henger lengst nede mot bakken. Et tidlig plomme-tre (sorten Magda Jensen) hadde i dag overdådig med passende modne små, litt søte og saftige, røde plommer. Jeg kunne fort ha plukket inn ti eller tyve kilo, særlig med en passende stige, men nøyde meg i dag iallfall med omkring to kilo hastig plukket inn, pluss litt spising på stedet. Derefter en kopp med store, søte bringebær. Blandt annet en rik avling med amerikanske stikkelsbær er også klare for innplukking. To eller tre goji-bær busker har overvintret, men synes som sterkt å mislike ugress omkring seg, så jeg tviler på om de overlever særlig lenge videre.
   Bruno er som vanlig veldig flink med hvalpene sine, som fortsatt har det veldig fint her ute og har begynt såvidt å undersøke litt utenfor redet. Det er 6 hvalper, men var egentlig 9. Tre av de ble født døde eller halv-døde. Hunder har store kull fordi slikt lettere kan skje. Rosa ble det ingen hvalper med efter parringen med elghunden. Jeg vet ikke hvorfor.
   15 pluss-grader klokken 21.30. Halv-mørkt og ned mot 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213835163848029

   Menneskerettighetene er minste-standarder

   Menneskerettighetene er minste-standarder gjeldende og forpliktende for enhver. For å forhindre enhver menneskeretts-krenkelse!

   Hvorfor skjer og aksepteres enda likevel menneskeretts-krenkelser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen i Norge (og andre land)? Av dumhet - eller av klokskap?

   Det skjer og aksepteres enda fordi folk flest i Norge enda er tilvendt individuell og organisert vilkårlighet som akseptert politikk og lov og rett! Det vil si mere eller mindre moralsk synsing, fra den og de med mest makt.

   Synsing som settes over og foran menneskerettighetene. Synsing (hvor menneskeretts-krenkende og forurettende den enn er) fra egoisme, sær-interesser og nepotismer. Som for å pynte seg selv (med makt fra falskhet og løgn) ofte sier om seg selv å være menneskerettighetene - hvor endrede, motsatte og krenkende de enn er.

   Å forsøke å neglisjere, erstatte eller forfalske noens menneskerettigheter med vilkårlighet er og blir imidlertid kriminalitet. Hvor mange eller hvem enn som forurettes.

   Likhet for loven betyr ikke likhet for ulovlige lovbestemmelser eller avgjørelser!

   Det er bare de felles-menneskelige menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene som er og skal være loven. Og ingen andre. De bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   De er veien å gå for å løse problemer - kontra det motsatte. Å neglisjere, bagatellisere, forfalske eller undervurdere de er kriminelt og menneske-fiendtlig hovmod - til stor skade for medmennesker, samfunn, forvaltning og verden.

   Menneskerettighetene er lett-forståelige presise og konkrete umistelige og uavhendelige minste-standarder og lovbestemmelser. Gjeldende og forpliktende for absolutt enhver. Hva enten en liker det eller ikke.

   Å sabotere, bagatellisere, neglisjere eller forfalske en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker - er grov kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1822354541147631/

   Liz Alexzander:
   Enig Grov Kriminalitet utført av dem som jakter småkriminelle og svake i samfunnet. Ingen støtter dem og a4 samfunnet er glad til.
   Grove kriminelle styrer i dette landet og grove kriminelle utøver terroren for dem med full statslønn.

   Rune L. Hansen:
   Presist og godt sagt, Liz Alexzander.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1944178455603074/

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Hvorfor? Fordi Norge er et sosialistisk land. Sosialisme = Demokrati = Føydalisme.
   På tide å bryte med dette forbannede styresettet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Lars-Toralf Utnes Storstrand, vi styres alle og enhver i forskjellig grad av fortiden og det som har skjedd. Vi enten lærer og utfolder det som er rett og riktig av det - eller vi gjør det ikke. Samtidig som vi smitter og påvirker andre og hverandre. Den såkalte sosialisme fristet og betvang med noen paroler og forventede goder, men har gjort og gjør utrolig mye forurettende og ødeleggende. Ikke minst også ved å forkvakle begrepet demokrati med føydalisme. Og mange har enda ikke lært av disse feilene og forbrytelsene. Har enda ikke lært eller forstått at føydalismens galskaper bare endret former og formaliteter med og under blandt annet såkalt sosialisme. Til særlig hva vi nu betegner som nepotismer og parti-politikk. Som alle i forskjellig grad erstatter prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning og menneskerettighetene med vilkårlighet (arbitrariness)! Vi må fortest og best mulig alle og enhver komme oss bort fra ismene, nepotismene og parti-politikkene - som alt og det hele virker splittende og forurettende!

   Mary Ann Fedje:
   Helt riktig. Jeg har sagt vi trenger en stor konferanse for og ta tak i alt dette, og virkelig jobbe mot det

   Oddvar Espegard:
   Takk Rune L. Hansen!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1685733248219612/

   Knut Myrebøe:
   Dumhet eller Klokskap? Eller Ondskap? Dette var meget godt reflektert og skrevet, Rune! Makt og Formynderi er en trang hos mange. Både på Høyre- og på Venstresiden. Norge er den siste "Formynderstaten" i Europa. Og i toppen finner du alltid hensynsløse Psykopater, Narsisister, ca. 5 % av befolkningen. Disse tolker romanene til Kafka, Dostovjeskij, Orwell, Huxley, Bjørneboe, m.fl. som oppskrifter på veien til Djevelsk makt. De frykter bare en ting: Offentlig "Arkebusering" (i overført betydning). Dette er vårt ansvar og kun fantasien er begrensningen i tiltak!

   Rune L. Hansen:
   Selv de av de som i utgangspunktet ikke er så uten samvittighet baner og tilrettelegger veien for offentlige menneskeretts-krenkelser ved å neglisjere, bagatellisere eller forfalske offentlige menneskeretts-krenkelser. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155459357036875

   Våre stortingspolitikere har grunnlovsfestet våre menneskeretter, men norske dommere nekter som hovedregel å følge dem.

   Her er tre konkrete eksempler :

   1. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), har vedtatt et prinsipp om at alle som riskikerer å bli utsatt for et menneskerettsinngrep, skal ha krav på muntlige forhandlinger for å kunne forsvare seg best mulig.

   Norske domstoler:

   I saker som gjelder feks tvangssalg og tvangsfravikelse fra privat bolig, som noen av de mest alvorlige inngrep mennesker kan utsettes for, bedømmer norske dommere, nesten uten unntak, kun basert på skriftlige vurderinger.

   2. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har sagt at alle som får sin anke avvist, har krav på å få en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor anken er avvist.

   Norge er også dømt for å bryte med dette prinsippet, både av FN-Komiteen i Genève og av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Likevel avviser norske dommere anker i barnevernssaker, svært ofte uten begrunnelse overhodet.

   3. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har et fundamentalt prinsipp om at inngrep i artikkel 8 (privatlivets fred), kun kan rettferdiggjøres om det er nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Norske domstoler vurderer tilnærmet aldri om inngrepet er nødvendig, før de foretar sine avgjørelser.

   Mitt spørsmål til våre folkevalgte politikere :

   Hvordan kan dere passivt sitte å se på at norske dommere utviser en slik grunnleggende forakt for Grunnloven?

   *

   Eve Anoba:
   Life is not inside the box , room , perkantiga paper.
   Don't be tolerance in this environment. Your not blind. Your living here domare. Just saying !

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, Marius, i år etter år påpeker, påpeker og påpeker du lovbruddene.
   - Men hva skjer?
   Er det noe, som kan gjøres i tillegg?
   Politikerne har jo (be)vist, at de ikke bryr seg.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. juli 2018: 

   Omkring 12 og ned mot 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet med dus sol og 16 pluss-grader klokken 08.30. Med omkring 19 og mere og tildels noe mindre overskyet videre utover dagen. Halvt lett skyet og 18 pluss-grader klokken 21.
   Plomme-sorten Magda Jensen har sine fordeler, særlig at fruktene modner tidlig, men særlig en ulempe med den er at frøet ikke er løst. De jeg plukket i går har jeg tatt bort frøene fra i dag - og det tok langt mere enn dobbelt så lang tid som å plukke plommene. Derfor plukket jeg ikke flere i dag. Et annet Magda Jensen plomme-tre her vokser og trives langt nærmere huset her, men er det også i år forholdsvis lite plommer på - fordi det blir lite plommer på sorten hvis ikke en annen plomme-sort blomstrer samtidig nært nok. Jeg plukket heller inn blandt annet en liter store bringebær i dag, og litt amerikanske stikkelsbær. Solbær og rips blandt annet venter jeg antagligvis med til i morgen. Blandt annet noe hermetisering i kveld. Stort mere enn behagelig og alltid eksperimenterende slikt rekker jeg ikke i dag.
   Noe dunkelt og 15 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 14 mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 15.07. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1947019775318942/

   En kommentar av Arne JARL HATLEM

   i Haugesunds Avis
   
   På tide Dere vanlige mennesker våkner av dvalen og slår Dere sammen med oss som kjemper mot dagens bv.
   Neste gang kan det være ditt barn, dine venner sine barn, dine slektninger sitt barn eller dine barnebarn.
   Barnevernet er det mest ondskapsfulle som noensinne har eksistert her i landet,  jeg mener ikke at alle foreldre fortjener å ha barn eller egner seg som foreldre. I dag er det under 8 % av barna som fjernes som er utsatt for så grov omsorgssvikt at tvangsvedtak kan forsvares. Vet Dere at tvangsvedtak nå forårsaker over 200 selvmord i året, hvorav ca 150 barn og 50 foreldre tar sitt eget liv.
   Når barne og likestillings ministeren hevder det ikke finnes statistikk på dette, vil jeg vise til NIBR rapport 2005-12, norsk forskning på området myndighetene har lagt i en skuff uten å ta omsyn til resultatet. Videre til forskning i inn og utland som alle slår i hjel tvangsvedtak.
   Se på forskning gjort på flere tusen barn som er fulgt gjennom hele oppveksten av NCCPR.
   Se foredraget til Molly McGrath Tierny som ligger på Youtube, skriv navnet hennes på youtube og Dere kan høre hennes 12 minutters foredrag der.
   Skriv også Nancy Schaefer sitt navn, eks senator som ble antatt myrdet av bv industrien for sitt engasjement, se hennes mange foredrag mot bv industrien. spesielt foredraget i Amsterdam noe av det siste ho holdt før ho ble myrdet.

   Skriv navnet Turid Kavli på youtube og få et inntrykk på hvordan bv sine psykologer jobber og får uskyldige dømt.
   Har Dere fortsatt tro på systemet?

   Granskings kommisjonen som skal granske barnevernet har ikke legitimitet uten at foreldre som mister barna sine er representert med minst 2 - 3 personer. I tillegg bør barn mishandlet i offentlig omsorg ha representant i kommisjonen. Under her er en del punkter jeg mener må granskes nøye med kritiske øyner.
   Dersom noen kjenner representanter for media i utlandet er jeg interessert i kontakt med disse.

   Jeg og mange med meg mener at flere aspekter av barnevernet må granskes ut fra det vi opplever som kraftige inngripen i våre barns liv og ødeleggelse av altfor mange barn og foreldre.
   Mandatet til granskings kommisjonen må dekke flere fagfelt.
   Hvordan barnevernsloven virker og brukes (misbrukes) Forslag til endringer i loven. Hvorfor kreves det ikke beviser i barnevernsloven?
   Pensum og utdanning på sosial høgskolene bør granskes i detalj. Her ligger mye av årsaken alle offentlige overgrep.
   Psykologiske teorier hvordan det brukes uten vitenskapelig belegg, hvor sakkyndige lager bestillings verk for barnevernet hvor de dekker seg bak psykologisk viss vas teorier på syltynt grunnlag. Alt dette for å sikre fremtidige oppdrag.
   Ordningen med tilsynsførere og sakkyndige betalt av barnevernet, hvordan systemet tvinger de til løgner for å få flere oppdrag da de er avhengig av inntekt til livets opphold.
   Hvilken teorier de benytter når de hevder til barnet sitt beste. Hvordan ser de hva som er til barnets beste?Antikvariske og ondskapsfulle teorier som går på tvers av all moderne forskning gjort i flere land etter 1990 og frem til i dag.
   Hvordan tvangsvedtak hvor barn fjernes fra sitt biologiske opphav, slekt, venner og skole virker inn på barna. Skadevirkninger og traumer som følge.
   Hvorfor så mange barn i barnevernet sin varetekt tar sitt eget liv. Overlevende er overrepresentert i mange negative statistikker, se punkt 9 under.
   Hvorfor tar foreldre som mister barna sine sitt liv, hvordan virker dette inn på barna de gjelder.
   Hvordan gjør barn i barnevernets sin varetekt det i voksen alder på områder som utdanning, jobb, vold, rus, kriminalitet og som familiemennesker. Herunder hvorfor tar barnevernet barna fra tidligere barneverns barn på fødestuene.
   Hvorfor utsettes så mange barn i barnevernet sin varetekt for så my omsorgssvikt, inklusiv vold og seksuelt misbruk. 10 til 20 ganger større sjanse for seksuelt misbruk i offentlig omsorg.
   Hvordan virker det på barna i barnevernets sin varetekt at de ikke får lære sin biologiske slekt å kjenne. Vi vet svaret ut fra forskning på tusenvis av barn hvor skadelig dette er. Hvorfor ser ikke de ansvarlige dette. Hvorfor må så mange dø?
   Hvorfor blir ikke tenåringer hørt på og hvorfor har de ikke rett til advokater i tidlig alder.
   Hvorfor dersom barnevernet handler til barnets beste blir det så mange erstatnings saker fremmet over ødelagt barndom og ungdomstid?
   Hvorfor sitter det så mange i arkivet for barneverns saker og leter etter sitt opphav. Gråtende ungdommer. Kilde riksarkivaren.
   Hvorfor og hvordan forteller barnevernet til barna at foreldrene er uskikket (ofte som i mitt tilfelle at jeg er farlig) og at de derfor ikke kan bo hjemme. Hvorfor gjør ansatte i bv dette som er til skade for barna. Jeg har eksempel på at bv ansatte etter samvær som har fortalt barn se der går mamma og pappa de vil ikke ha deg. Dette er grusomt og ondskapsfullt uansett hensikt.
   Hva er omsorgssvikt og hvordan kan Barneverns ansatte si noe sikkert om dette. den største traume et barn kan oppleve er tvangsplassering. Hvorfor etterforskes ikke omsorgssvikt av politiet siden det tydeligvis er en forbrytelse. BV har ingen etterforsknings kompetanse og kommer ofte med feilaktige og uriktige opplysninger basert på synsing ut fra enkelt episoder. Enkelt episoder som gjør 100% av foreldra til mishandlere. Den store økningen i omsorgsovertakelser hva skyldes dette? Nå er terskelen så lav snart at samtlige står i faresonen å miste sine barn.
   Barnevernet og Deres betalte lakeier lager rapporter foreldra, venner av familien ikke kjenner seg igjen i. Hvorfor er det ikke straffbart å vrenge på sannheten og fare med direkte løgn. Selv beviselige løgner blir oversett av retten og de skyldige går fri.
   Hvorfor oversees vitna til barn og foreldre totalt i systemet, hvorfor tillegges vitna til barnevernet så stor vekt når vi vet at de er avhengige av at barn fjernes for at det skal tjene til livets opphold. Sakkyndige er de største løgnerne i dette sammen med tilsynsførere. Hvorfor?
   Hvilke forbindelse og koblinger har mange fosterforeldre til ansatte i barnevernet.
   Hvorfor er leie av private innen barnevernet som vi alle vet er svært farlig for barna blitt så omfattende og lukrativt.
   Hvorfor er barnevern blitt lukrativ industri til skade for barna.
   Hvorfor hevder guruene bak dagens barnevern at 25% (nå øket til 50% av Kari Killen i foredrag for offentlig ansatte 2009) av barna er utsatt for omsorgssvikt. Stemmer dette er norske foreldre verdens dårligste foreldre. ER DETTE DÅ VERDAS BESTE LAND Å VOKSE OPP I.
   Hvorfor er fylkesnemnder og rettsvesenet i virkeligheten bare barnevernets forlengede arm.
   Hvorfor har Barnevernet ubegrensa tilgang på advokater som er bortimot dobbelt så godt betalt som advokatene til foreldrene. Hvorfor må advokatene til foreldrene begrense time tallet?
   Hvorfor får ikke besteforeldre og søsken parts retter. Er dette til barnets beste?
   Hvorfor er kunnskapsnivået blant advokater og dommere tilsynelatende lik null når det gjelder barn og normalt sunt bondevett. Hvordan kan bv overfor disse fått enerett på sannheten hvor de gjør grove mistak og farer med løgner presentert som sannhet. Hvorfor har dommere og advokater så liten kritisk sans til bv og Deres lakeier? Dette synes jeg er rart da det er klart at økonomiske motiv ligger klart oppe i dagen.

   Mennesker der ute, se galskapen og ikke la dere skremme til taushet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, pluss også tusener lignende spørsmål og fakta ... Alle viser de at det i offentlig regi er meget fullstendig makabert umenneskelig og demonisk som pågår i dagens Norge. Som selvfølgelig umiddelbart må stoppes!

   Unni Merle:
   Hvem vil stoppe dette når de involverte lever av det systemet som har fått utvikle seg til å bli til barnas verste skjebne i over 90% av sakene?

   Dimitre J. Jelev:
   Er det statistik hvor mange er ansatt i offentlige sektor or hvor mange i den private sektoren? Hvor mange i helse, kommune, fylkeskommune sektoren statlige ansate, og politiker vil gå ut med plakater mot BV? Og blir stemplett som BV hatere? Og får dommen at de er mot "barnets beste" Hvor mange under Det Tredje Riket demonstrerte mot mannen med lille barten? Hvor mange av sine politikene og generaler Joseph Vissarionovich Stalin henretet for å rydde veien for deres egne syke handlinger? Det hetter FRYKT. Godt plannlagt frykt av en mykt DIKTATUR. Sier mykt, fordi jeg levde under den harde diktaturen i østblokken i 26 år... Anbefales ikke! Foresten, fantastisk innlegg!

   Kari Olderøy:
   har sett, har opplevd denne galskapen ,det er som å stange hue i en betong vegg!!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. juli 2018: 

   Nokså mørkt og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen i øst og 16 pluss-grader klokken 08. Sol fra noe dus lys blå himmel med lite skyer og opp til omkring 26 pluss-grader (i skyggen) utover dagen. 20 klokken 20 og 19 klokken 21.
   Jeg plukket inn et par liter bringebær og en liter rips i dag. Mest hvite rips, som fuglene er mindre interessert i. Og oppdaget da jeg slulle inn igjen at noen linde-trær blomstrer nu. Hvor mange vet jeg ikke enda, men iallfall tre og jeg rakk hastig å plukke med meg bare litt, men iallfall til tre eller fire te-potter og den første som jeg straks puttet opp i med kokende vann. Nydelig søt og god te, også med litt rett tilberedt grønn eller hvit te av god kvalitet, også med litt grønn te med uttrekk fra jasmin-blomster. Det var mest solbær jeg egentlig tenkte å plukke inn, pluss litt mere Magda Jensen-plommer og eventuelt litt mere amerikanske stikkelsbær, men noe av det det rakk jeg enda ikke.
   Mange eventuelle mennesker som ser meg på avstand, utenfra eller overfladisk idet jeg holder på med noe i hagen eller annet vil tenke og tro at der er en som har det bra og hvor alt, noe eller meget er vel og bra. Men slik er det jo ikke. Uretten og skadene og ødeleggelsene av den pågår enda. Og også helsen er det smertelig lite igjen av. Hvor grov eller hvor lenge pågående og hvordan uretten og dens konsekvenser har vært har meget stor betydning. De jødene og andre som i 1945 ble reddet og befridd fra de tyske internerings-leirene, overlevde de egentlig? Vel, ikke mange av de gjorde det, til tross for de som overlevde lengre og efter hvert tilsynelatende ble mere levende. Selvfølgelig ble de og var de alle glade for å ha blitt reddet og befridd, men hvor mange av de overlevde egentlig - og hvor lenge og hvordan? Og hvor mange som vrak og rester og drepende smerte og ødeleggelser det ikke var mulig å reparere? Blandt annet den store mengde av Hitler-medspillere i det tyske folk, pluss alle overfladiske, naive og dumme, hvordan forvrengte de videre sannheten og fakta om dette og slikt? Utrolig mange mennesker forstår enda ikke, eller ønsker ikke å forstå, at det kan være eller er drepende umulig for medmennesker å leve eller overleve i et smertelig og drepende nok tortur-kammer. De fleste forstår det ikke fordi de ikke har erfart det nært nok selv.
   Dunkelt og 17 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213852298716390

   Offentlig ansatte menneskeretts-krenkere

   At offentlige menneskeretts-krenkelser vil forekomme i en stadig voksende og forverrende overflod er en selvfølgelighet så lenge offentlige menneskeretts-krenkelser ikke enkelt kompetent straffeforfølges og repareres.

   Dette vet selvfølgelig offentlig ansatte menneskeretts-krenkere og deres medspillere også. Det som kjennetegner de er at det er slik de i virkeligheten aksepterer og ønsker at det skal være.

   Dette er vel egentlig veldig lett for enhver å forstå? Dermed er det lett å vite eller å avsløre hvem konkret det gjelder også. Nemlig altså hvem konkret som er offentlig ansatte myndighets-misbrukere og menneskeretts-krenkere.

   Og at forholdene enda er meget skremmende og livs-farlige. Og at dette umiddelbart må og lett kan endres.

   Så enkel er altså oppskriften på et for enhver tryggere, bedre og rettferdig samfunn. Men tro ikke at menneskeretts-krenkere er enige i det.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. juli 2018: 

   Gradvis ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen opp over horisonten i nord-øst hertil klokken 06.30. Helt og delvis lett overskyet med opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med omkring 25 og 26 pluss-grader og noe mild bris videre frem mot klokken 14.30. Med 24 og ganske tett med mange torden-brak i øst frem mot klokken 15. Tildels mindre overskyet videre utover dagen. 20 pluss-grader klokken 21 og 18 klokken 23. Jeg fikk plukket inn og renset iallfall 3 liter solbær i dag. Halv-mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155466603696875

   I forbindelse med toppmøtet i Helsingfors mellom Putin og Trump, så erklærte Putin at den "kalde krigen er avblåst".

   Man skulle da umiddelbart tro at dette var en gledens nyhet å kunne formidle for MSM (Main Stream Media).

   Men, nei da!

   I stedet skapes destruktive bilder om at møtet nærmest er forræderi å regne.

   Men folk er i stand til å tenke sjæl, og har gjennomskuet sensasjonspressen konstante jakt etter kvasijuridisk oppvigleri.
 
   Og her ligger mye av problemet til den norske forvaltningen og i domstolene også.

   I sin søken etter flest mulige negative vinklinger, skapes det en uendelig rekke med irrevrsible lidelser i befolkningen.

   Ikke rart i at den elitiske verden mister oppslutning i rekordfart.

   *

   Dag Røsthe:
   Gledens dag i går for folket.
   99 % av folket er mot krig og atomvåpen.
   Våre politikere er for både krig og offentlige overgrep på befolkningen. Selv høyesterett og regjeringen går sammen for å gjennomføre overgrep på sivilsamfunnet.

   Håper at den pågående politiske korrupsjon innenfor Nato og våpenkartellet reduseres fra i dag.

   Trump filleristet både Nato- og EU-lederskapet sist uke. Og da med gledens dag i går mot krig, så skal det bli spennende å se de må innrømme ting etterhvert.

   Jan Dzuik Andersen:
   Alle som er Rothschilds fundet systemer har de sidste 70 år skrue platten på at producere militære isenkram, med Trump/Putins udmelding viser det sig slut på det område,
Det er det primært grund til den negativitet

   Elise Lang:
   Faktisk, så var det en nyhetssending der reporteren snakket positivt, de prøvde flere ganger å bryte. Men de klarte vist ikke dette, da det var noe støy i sendingen. Men de la til noe negativt, etterpå Marius.

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Greier man ikke opprettholde en fiende for folket, så blir ikke folket like enkelt å kontrollere

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155467213436875

   Hva har den ensidige negative kampanjejournalistikken i forbindelse med møtet mellom Trump og Putin, til felles med forvaltningen og domstolene i Norge?

   Ja, det virker tilsynelatende ikke å være noen umiddelbar forbindelse, men stopp litt.

   I et økonomisk perspektiv er det selvsagt svært viktig for "the establishment" å opprettholde et fiendebilde mellom USA og Russland.

   Tenk bare på hva NATO generer av penger på å opprettholde fiendebildet.

   Bare utgiftene til Stoltenberg, ville vært tilstrekkelig til å lønne 40-50 sykepleiere.

   Og krig selger bedre enn fred, og påvirker bunnlinjen (det økonomiske resultatet).

   For de av oss som er opptatt av fred og menneskeretter, så er selvsagt et møte mellom verdens to store atomnasjoner, der dialogen er konstruktiv og god, velkommen.

   Men ikke innad i 'the etstblishment", vel vitende om at det kan true deres eksistens.

   Og trekker du denne linja ned på nasjonalt nivå, der forvaltningen og domstolene befinner seg, så ser du trekk av det samme mønster:

   Nemlig at det er viktig, for å opprettholde den nasjonale bunnlinjen, å vinkle saker negativt for å holde produksjonen i gang.

   For i et system der nærmere 1 million arbeidstakere har sin lønn fra offentlig sektor, og det i et land med drøye 5 millioner, så må der skapes illusjoner om nødvendigheten av å ha en slik omfattende arbeidsstokk.

   For hva skal barnvernskonsulenter (møtte på 6 av dem på et møte i Indre-Troms for noen år siden), advokater, psykologer, nemdsmedlemmer, dommere, departementsansatte, mediene mm gjøre om man prøver å skape fred og forsoning, i stedet for krig og konflikt?

   Jeg har selvsagt ikke svarene, men spørsmålene er relevante om du heter Trump, Putin, Hansen eller Johnsen.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Helt enig. Det er hva jeg mener når jeg sier at de pleier kun negative energier, men vi som kjemper for fred og menneskerettighetene bygger opp den positive energi. Og det liker ikke makta.

   Anne Rønnaug Teigen:
   Helt enig med din vurdering Marius! Vaner er ikke lette å snu nei, og byråkratiet i Norge er altfor stort selvfølgelig,og mulig at det er under 10% i Norge som skjønner hva vi snakker om også. Du traff spikeren på hodet i ditt resonnement Marius! !

   Ronny Solheim:
   Det handler vel mer om at Donald stoler mer på Putin enn sin egen etterretning. En stabil idiot med alt for mye makt. Nå skal han vel hjem å skryte av seg selv :) Nato er bare en spillebrikke som liksom skal skremme "noen" fra å "skremme" oss

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Store penger å tjene på å holde krigene igang :(
   At uskyldige menneskeliv går tapt bryr de seg lite om :(
   Samme gjelder krigen barnevernet fører mot foreldre. Istedetfor å HJELPE en familie, sudler barnevernsysyemet bort sinnsykt mye penger på advokater, sakkyndige, tilsynsnaut osv... :( 
Håpløst mens barn og foreldre dør i disse kampene.

   Torunn Økland:
   Alt er makt og penger. De tre store - makt, penger, sex - da helst pedofili.

   Peter Stead:
   Ah that s why your social services have taken my grandchildren away with no logical reason the courts and other government departments are all cheats and liars they are justifying there existence and i thought your country was civilized my Daughter and her partner would have been better off in Afghanistan she would have had more rights

   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Mye frykt å se nå ,frykt for å miste makt og penger og hodene vil rulle ,dette er bare begynnelsen på oppryddinga vi står overfor ,vekk med det korrupte søplet som styrer nå og Trump er bulldoseren :) :)

   Nancy Therese Olsen:
   Spot on Marius Reikerås ! ! !

   Magne Christiansen:
   Tenk over hvor mye ressurser, både materielle og menneskelige, vi bruker til krigsforberedelser. Lek med tanken på å bruke disse ressursene til det beste for menneskeheten. Det ville bli et paradis på jorden. Når skal menneskene lære ?

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Vesten må bare konstruere opp et fiendebilde for å beholde kontrollen over folket og innbille de samme at det er de som beskytter og kan redde dem. :-P

   Stian Animalsk Abrahamsen:
   https://stateofglobe.no/2018/07/17/om-ekspertenes-virkelighetsforvrengning-etter-trump-putin-motet/
   stateofglobe.no
   Om «ekspertenes» virkelighetsforvrengning etter…

   Rune L. Hansen:
   Vesentlige gode eller nødvendige endringer skyr de som pesten, de som har forårsaket eller medvirker i de egoistiske og forurettende "løsningene".
   De gode eller nødvendige endringer anser de derfor som farlige og truende for sin makt, anseelse og karriære.
   Tenk bare hvor farlig og truende enhvers trivsel og trygghet vil være for slike hovmodige sær-interesser!
   Det vil jo gi enhver tenke-evnen, frihet, anstendighet, ydmykhet og makt tilbake (hvor den skal være)!

   Les begynnelsen av innledningen i Menneskerettserklæringen (UDHR), hvor blandt annet uttrykket "bedre levekår under større Frihet" blir brukt. Her siterer jeg direkte og presist hele innledningen:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,
   da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,
   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet"

   Og videre:
   "da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør
   Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155467466721875

   Norsk våpeneksport til himmels
   https://www.nrk.no/ytring/norsk-vapeneksport-til-himmels-1.14127842
   Uskyldige barn bøter med livet for å skape arbeidsplasser i søkkrike Norge.
   nrk.no

   *

   Hilde Salvesen:
   Alvorlig alt sammen... <3

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "2017 var et rekordår for norsk våpenindustri. En fersk stortingsmelding viser at den totale forsvarsrelaterte eksporten utgjorde ca. 6,3 milliarder kroner, en økning på 33 prosent fra 2016.
   Dette følger en tydelig trend.
   Ifølge tall fra SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) har Norge i perioden 2013–17 hatt den syttende største andelen av det internasjonale våpenmarkedet, en andel som økte med 14 prosent fra den foregående fireårsperioden.
   Tall fra International Trade Center viser at Norge i 2017 eksporterte våpen og ammunisjon for 3,34 milliarder kroner.
   Dette holder til en 11. plass i verdenssammenheng.
   Vel å merke er disse tallene urettferdige mot Norge, da de inkluderer blant annet sverd, sabler og lanser. Norskproduserte våpen er høyteknologiske.
   Sorterer man derfor vekk disse primitive våpnene, er det få land som slår oss. Faktisk er det kun ett. Og det er USA.
   Stolt næringsminister
   Det er utvilsomt gode penger å tjene på våpen. Tidligere i år underskrev Kongsberg Gruppen en våpenavtale med Qatar verdt 15 milliarder kroner.
   Da sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at «Vi kan være stolt av at vi har en norsk forsvarsindustri som har teknologi, kompetanse og konkurranseevne til å lykkes internasjonalt».
   Stolt? Vi konfronterte næringsministeren med denne uttalelsen.
   I svaret står det at «Norske forsvarsindustribedrifter er høyteknologiske og bidrar til verdiskaping, industriell og teknologisk utvikling».
   Dette er ordene fra en politiker som heller tenker i kroner og øre enn å dvele ved sitt moralske ansvar."

   Rune L. Hansen:
   Tilsvarende med for eksempel lakse-oppdretten. En produksjon og ødeleggelse av laks som blandt annet Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund beskriver som "verdens giftigste mat" - både for mennesker og vassdrag.
   Og for eksempel det politiske såkalte barnevernet. En menneskehandel og et folkemord og en politikk som ødelegger barn og familier og verden mere og verre enn noe annet.
   Men som sysselsetter sær-interesser som gjør seg godt med både makt og karriærer og penger. Ikke minst til fordel for politisk opprettholdelse og videreføring av makt og nepotismer og frynsegoder. Egoisme, uansvarlighet og makt- og myndighets-misbruk satt i system. Til fordel for lovløse mennesker med minst samvittighet og maks dobbel-moral.

   Elisabeth Hjelseth:
   Ja, når man ikke kan tjene penger I Barne`vern`, må man tjene penger på våpen- no morals-

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. juli 2018: 

   Halv-mørkt og 16 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lyst og 14 klokken 05.30. Solen opp over horisonten og tildels lett overskyet og spredt skyet klokken 06.30. Lett overskyet og 17 pluss-grader klokken 08.30. Litt lett yr knapt merkbart omkring 09-tiden. Overskyet med opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels delvis overskyet utover eftermiddagen. Jeg rakk å få plukket linde-blomster også i dag. Lite skyet og 17 pluss-grader klokken 20. Hvalpene, som nu er omtrent en måned, har såvidt begynt å spise og drikke fra skål, selvfølgelig i tillegg til alt det de får fra flinke Bruno. 5 av de er hun-hvalper og den 6., som er meget størst, er han-hvalp. De er nysgjerrige og trives godt og beveger seg rundt omkring flere meter nu de siste dager, men holder seg veldig i nærheten av rede-plassen, som de har utvidet til flere hvile- og sove- og leke-plasser nært ved. Særlig godt liker de seg og føler seg trygge ved inngangs-døren til huset her. Bruno er for det meste ute nært sammen med de. At de fikk sin fødsel og tidlige barndom ute og været har vært bra virker som å ha vært meget nyttig og bra. Bruno forutså og ville helst det, til tross for at det regnet og var vått under fødselen. Nokså mye stort sett modne Magda Jensen-plommer på det ene treet nu, altfor mye for meg, selvfølgelig. Jeg steller litt i hagen også i disse dager, men helsen er meget skrøpelig, ødelagt og elendig. Jeg burde ha vært til en kompetent lege-sjekk også. Det er bare så ille at forholdene og instansene i dagens Norge er så livs-farlige, menneske-fiendtlige og dårlige som de er, på veldig mange områder, for veldig mange mennesker. 15 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt og i underkant av 12 mot midnatt.
 
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213866707356597

   Menneskerettighetene og loven iøvrig

   Menneskerettserklæringen (UDHR) sier klart og tydelig den selvfølgelighet, at:

   "det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven".

   Uten det blir det jo nemlig i praksis ingen menneskerettigheter. 

   Ethvert terror regime må derfor enten forfalske menneskerettighetene

   eller loven iøvrig, eller unnlate at de i praksis beskyttes av loven. 

   Dette har de medspillende dommere til, pluss nyttige idioter.

   De beskytter heller falskhet og menneskeretts-krenkelser. 

   Og dobbel-moral. Og sær-interesser.

   Og seg selv og hverandre.

   Dermed blir det i praksis ingen menneskerettigheter.

   Men desto mere av falskhet og menneskeretts-krenkelser.

   De vil ikke at menneskerettighetene beskyttes av loven!

   Bare det motsatte!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1950582051629381/

   Mary Ann Fedje:
   Nemlig!

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155468697021875

   Møtet mellom Putin og Trump, avslører til fulle at "the establishment" ikke ønsker reelle fredssamtaler.

   Hvorfor?

   Fordi det ødelegger for deres eksklusive bunnlinje.

   Eller deres samfunnsmonopol, om du heller vil kalle det for det.

   Og det samme gjelder om vi forflytter oss noen hakk nedover i hierarkiet, der den norske forvaltning og de norske domstoler befinner seg.

   De er overhodet ikke opptatt av å beskytte dine menneskeretter

   Hvorfor ?

   Av den samme grunn som over.

   Det vil forstyrre og forrykke deres eksisterende monopol, og bidra til at den lukrative bunnlinja forsvinner.

   Kjell Magne Bondeviks uttalelser til norsk presse er illustrerende:

   Da han satt i maktposisjon, var hans evigvarende mantra at veien til fred gikk gjennom dialog.

   Men, det er altså samme mann som nå raser over at Putin og Trump snakker sammen.

   Netopp fordi det ikke passer med hans verdensbilde, og fordi han ikke lengre besitter makt.

   *

   Hilde Salvesen:
   Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske.... <3 Og vi ble veldig mange.... Den såkalte komfortsonen er på ingen måte god å være i, så vi må ut :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155468780531875

   Subject:

   Svar på spørsmål 1 fra Herøy kommune

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, July 18, 2018 12:12 pm
   To: olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no

   Att: Rådmann i Herøy kommune, Olaus-Jon Kopperstad

   Kopi: Offentlig

   Det vises til kommunikasjon som du og barnevernsleder i Herøy kommune, Evy Løfoll har hatt med Lilliann Roppen og undertegnede.

   Det har resultert i at du har fremmet en rekke spørsmål, som jeg besvarer på vegne av oss begge.

   Jeg tar de kronologisk, slik du har fremmet spørsmålene.

   Ditt spm 1 :

   Du skriv: «Menneskerettsloven har forrang for andre lover!!, der det er motstrid.»

   Heilt konkret, på kva område er det motstrid mellom barnevernslova og menneskerettslova?

   Vårt svar:

   Det følger av Grunnloven § 92 at:

   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter."

   Bestemmelsen omfatter selvsagt all offentlig virksomhet, herunder den som omfatter Herøy kommune.

   Følgelig har enhver offentlig ansatt i Herøy kommune, en grunnlovsfestet rett til å sikre innbyggerens grunnleggende menneskeretter.

   Følgelig er det ikke opp til innbyggerne å påpeke hvor det eventuelt foreligger motstrid mellom barnevernsloven og menneskerettene.

   Kommunen har et selvstendig ansvar med å påse at tolkningen av barnevernsloven IKKE kommer i konflikt med menneskerettene.

   I anledning storkammersaken mot Norge som skal til muntlig behandling i EMD den 17 oktober, så har nettopp storkammeret aktualisert denne problemstilling ved å stille den norske stat spørsmålet om hva Norge gjør for å tilrettelegge for at barnevernsloven IKKE kommer i konflikt med den rettspraksis som EMD har utledet, og som har forrang for norsk lov ved motstrid.

   I et slikt perspektiv, er det selvsagt alvorlig at barnevernssjef, Evy Løfoll, i en epost av 23.4. 18, innrømmer følgende:

   "Menneskerettslova er ei lov som skal beskytte menneskerettigheiter og den grunnleggande fridom.

   Dette lovverket ligg ikkje inn under vårt virke."

   Konklusjonen er følgelig at veldig mange innbyggere i din kommune potensielt har mistet sine menneskeretter i møte med barneverntjenesten, nettopp fordi disse ikke er hensyntatt når barnevernsloven tolkes.

   Det i seg selv er gjenopptakelsesgrunn , jf EMK Artikkel 41.

   Dette er svar på spørsmål 1. Svar på spørsmål 2 kommer i neste epost.

   Oslo, den 18.7.18

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen høyt i øst, nesten skyfri lys blå himmel og 15 pluss-grader klokken 09. Spredt lett skyet og 19 pluss-grader klokken 12. Og 21 klokken 14. Dunkelt og 13 klokken 23. Nokså mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.07. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213876086871079

   Noen tanker om medmenneskelighet i forbifarten

   Grådig egoisme, eller altså diskriminering - hva enten den er individuell eller organisert - er den mest effektive metoden og veien både til å ødelegge andre, verden og seg selv. Enkelt og forenkelt kortfattet sagt. Rettferdig medmenneskelighet er alltid en nødvendighet og handler særlig om efter plikt eller evne å hjelpe menneskeverdet og medmennesket i ens nærhet via nødvendig hjelp til de mest nødlidende og trengende - uten å diskriminere eller forurette andre.

   Forhastede slutninger, feil prioriteringer, feil valg, feil løsninger, eller altså uforstand, kan ha forurettende, skadelige, ødeleggende eller katastrofale konsekvenser.

   Rettferdighetssans - det vil si rett følsomhet, rett forstand og rett vilje i forhold til hva som er nødvendig - er menneskets og samfunnets viktigste nødvendighet.

   Derfor er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter så sentralt viktige i forhold til alt annet.

   I samfunn hvor en eller flere menneskerettigheter av representanter for offentlig forvaltning krenkes, forties, bagatelliseres eller forfalskes for et eller flere mennesker er det grov urett. Hvis uretten ikke effektivt real-kompetent stoppes og repareres blir den ytterligere smittsom, ødeleggende og perverterende.

   I og under bagatelliserende eller forfalskende samfunns-forhold styrer vilkårlighet og menneske-fiendtlighet. Hvordan den enn er kledd eller forkledd. Samfunns-forhold og menneske-forhold blir skadelige, forurettende og ødeleggende.

   Det store landet India hadde sine problemer og fikk enda flere og verre under kolonialiseringen fra UK. Særlig et menneske var følsom for den uretten og gjorde sitt for å få den avsluttet og reparert. Den store ånds-personlighet Mahatma Gandhi (1869-1948) i sitt iherdige arbeide og liv for menneskers og Indias anstendighet, integritet og selvstendighet. Den folkeopplysning og forbedring han stod for ble blandt annet kjent under navnet sarvodaya og har sin basis i alminnelig erkjente felles-menneskelige menneskerettigheter og nødvendigheter.

   Mahatma Gandhi så rett og riktig mange vesentlige behov og nødvendigheter for enkeltmennesket og for India og for verden. Hvilket blandt annet også innebar folkeopplysning og arbeide for skatte-reformer, salt-produksjon, bruk av enkle og praktiske vev-stoler, etc. For å løfte menneskers og verdens nivå av rettferdighet, trivsel, trygghet, forståelse og medmenneskelighet.

   De forskjellige mennesker, samfunn og land kan ha forskjellige behov, talenter, problemer og nødvendigheter, men basis og fundament er og skal være deres umistelige, uavhendelige og forpliktende felles-menneskelige menneskerettigheter. Omstendighetene og forholdene kan være forskjellige, men for enhver rett å rette opp urett og nød er det viktigste av alt.

   Selv er jeg vedvarende meget opptatt av menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene, både til tross for og på grunn av alt annet. Og har nærsagt alltid vært det. Mine og veldig mange andres levekår under den politiske offentlige nepotismen sitt enda pågående terror regime i Norge har gitt meg mye erfaringer, smerte, nød, skader, ødeleggelser og erkjennelser. Meget altfor mye av uretten.

   Forholdene i for eksempel India og Norge har vært og er forskjellige, i og med mangt og meget. Blandt annet klimaet og tilgjengeligheten av mat og dagligvarer er meget forskjellig. Og mulighetene for å leve eller overleve også derefter er forskjellige. Når ikke menneskerettighetene for enhver respekteres og sikres.

   Det er for eksempel livs-ødeleggende og drepende å ikke ha nok av den mat, medisin, varme, familie, menneskelige kontakt, kommunikasjon eller annet en trenger, særlig når klimaet og andre forhold gjør det umulig å leve eller bevege seg utendørs. Eller at en er alene og stigmatisert eller isolert, etc. Eller om en økonomisk utplyndres, etc.

   Det viktige og nødvendige er under alle omstendigheter at enhvers alle og enhver menneskerettigheter respekteres og sikres. Det gir enhver nødvendig trygghet og trivsel. Det både er og gir optimale løsninger på alle problemer og vanskeligheter - uten umenneskelighet og urett.

   Ikke noe menneske skal akseptere eller medvirke i eller for en eller flere menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker i sin nærhet. Det vil være og er uansvarlighet og medvirkning i eller for kriminalitet.

   Det er enhvers forpliktelse og nødvendighet å lese og å forstå og å respektere menneskeretts-konvensjonene, uten forfalskninger eller bagatellisering. Det er enhvers personlige medmenneskelige ansvar.

   *

   Kent Halvorsen:
   Kan jeg blogge denne teksten videre? Med "kudos til Rune L. Hansen.?

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig. Det gjelder jo bekjempelse av urett.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2132217500185087/

   Gunn Steivor Paulsen:
   De 169 må fjernes. :( Stadig flere vet hvor de hører hjemme.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. juli 2018: 

   Nokså mørkt, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Både nokså helt og delvis lett overskyet og spredt skyet frem mot klokken 09.30 og opp mot 15 pluss-grader. Oppmot 24 pluss-grader frem mot 14-tiden. 19 klokken 18. Nokså mørkt og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. juli 2018: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med litt antydning til yr pluss litt lett yr fra omkring 16-tiden og frem mot 18-tiden. Det gjorde vel godt for mangt og mange med en slik porsjon nedbør i dag. Jeg plukket inn ca. 3 liter modne grønn-gule gode stikkelsbær i dag, som jeg nu hermetiserer. Ekstra slitsom helse for meg i de siste døgn, men noen diverse forskjellige småtterier får jeg likevel gjort. Dunkelt halv-mørkt, fuktig, stille og 15 pluss-grader klokken 23. Og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.07. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155476525421875

   Reisen med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

   Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse og kjennetegnes av ubehagelige angst-relaterte opplevelser, atferd og fysiologiske responser som utvikler seg etter eksponering for en eller flere psykologisk traumatisk hendelser.

   Jeg ble for alvor kjent med dette begrepet, da jeg jobbet med nordsjødykkerne.

   Undersøkelser gjort på Haukeland universitetsykehus i Bergen, viste at opp mot 98 % av de tidligere dykkerne hadde utviklet PTSD.

   98 %! Og dette var tøffe menn!

   Og på min ferd videre, særlig i møte med mennesker som har opplevd å miste sine barn til det offentlige, så gjentar dette urovekkende tallet seg.

   I sommer har jeg møtt på flere, i inn og utland, som daglig kjenner på de symptomer som kjennetegner PTSD.

   Det hjelper lite at det er ferietid.

   Følelsen av å hele tiden være i beredskapsmodus, gjør at man sjelden får mulighet til å la kroppen og sjelen hvile.

   Så husk på det, neste gang du møter på noen som kjemper en kamp mot det offentlige.

   Det er ikke alltid man ser hva som disse menneskene går gjennom.

   Og PTSD synes ikke på overflaten.

   *

   Gro Ødegård:
   Mange som lever med denne diagnosen etter maktovergrep og tillitsbrudd. Syns ikke utenpå, men er ikke noe enkelt å leve med. Godt skrevet Marius Reikerås

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Jeg har levd med den diagnosen siden jeg var 6-7 år gammel. Jeg pleier å si når folk spør: PTSD sier ingen ting om personen som har den, men den sier alt om hva den personen har opplevd. Der andre folks fantasi stopper, der begynte min hverdag.

   Karen Irene Fløttum:
   Ja som vi må slite Monicha noen mer enn andre :(

   Christel Daniel Brunes:
   Men d merkes 24/7 for samtlige som e tvungen t å leve med d....

   John Lænd:
   Har ptsd

   Leen Sue:
   Alle opplever trauma på forskjellige måter, men de har alle liknende effekt på hjernen.

   Amygdala er en liten del av hjernen som kontrollerer emosjonelle reaksjoner. Når aktiviteten i amygdala økes, øker følelsen av sinne, som er derfor mange PTSD-pasienter kan ha voldelige utbrudd.

   Andre effekter av traumer på hjernen inkluderer problemer med å huske (hippocampus) og impulsivitet (prefrontal cortex.) Ikke alle traumer skyldes noe så voldsomt og intens som f.eks en krig, og alderen når traumene oppleves, spiller en stor rolle i hvordan hjernen påvirkes også. <3

   Prefrontal cortex er ikke fullstendig utviklet til ca. 25 års alder, og den har ansvaret for impulskontroll og å ta fornuftige valg og planlegging. Mangel på disse evnene blir lett observert hos barn som har opplevd traumer i ung alder. Det påvirker barnas hjerner mer enn voksne siden hjernen deres fortsatt utvikler seg og er sårbare.

   Trauma kan være et vanskelig tema, spesielt når man diskuterer hvordan man kan leve et godt liv med det. Mange antar at å gå til terapi gjør noen gale, svake eller dårlig til å håndtere sine følelser alene. Ingen av disse misforståelsene trenger å være sanne for at noen skal få seg hjelp.

   Å behandle traumer sunt er ekstremt viktig. Når de behandles ordentlig, kan de nevrologiske konsekvensene av traumer reduseres dramatisk. :)

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   #me too

   Elise Lang:
   Ja, det er mange uten angsten også, men opplever "flash-back`s" og evt. får plutselig alt opp på nytt, i korte tider. Det kan faktisk bevises, iht. blodprøver. Da forandrer hele stoffskiftet seg, å èn blir fysisk syk. Å trenger med.-behandling! B.T også stiger voldsomt, å evt. èn må behandles for det i tillegg. Som kan da påvirke hjertet, m.m.

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Har både angsten og flashbacks jeg. Og i en alder av 56.... kjenner jeg det godt fysisk.

   Elise Lang:
   Angsten har jeg vel ikke, men flash-backs florerer. Frykt opplever innemellom, men det er for nye farer vedr. annet <3 Uff er ikke så greit nei <3

   Rune L. Hansen:
   PTSD er bare en mangfoldig av mange forskjellige sykdommer og livs-ødeleggende konsekvenser et menneske kan få av å bli utsatt for en menneskeretts-krenkelse!

   Elise Lang:
   Egentlig så kommenterer vi det på en måte, at det blir ganske like innlegg Rune L. Hansen. Vi bare skriver forskjellig. Jeg skriver avslutningsvis m.m. Altså da først stoffskiftet endrer seg, utvikler èn mange forskjellige fysiske sykdommer. Det det blir en type svikt. Altså kroppen/anatomien vår, gjenspeiler seg i alt, iht. strømnettet, motorer, veinett, datanett, m.m.

   Elise Lang:
   Hehehe... Nesten som spørsmålet om høna eller egget ble til først, i dette tilfellet "høna" ;)

   MonaLisa Johansen:
   Elise Lang, spørsmål til deg; er det da sånn å forstå, at kronisk stress som følge av ptsd, kan endre "konsistensen" på skjoldb. Kjertelen?

   MonaLisa Johansen:
   Som i at denne blir "bare knuter"? Litt klønete forklart, er fryktelig trøtt akkurat nå :) . Takknemlig for svar, om jeg har gjort meg forståelig da :) :( 

   Elise Lang:
   Ja MonaLisa Johansen, det kan påvises! Og hele systemet og anatomien, iht. organer m.m. En rekke sykdommer oppstår da. ...

   Elise Lang:
   Det er flere ting som kan påvirke skjoldbruskkjertelen, det er stress, skade i nakken, og enkelte kjemikalier. Det kan også være en arvelig faktor. En tidligere spes. i landet her, på 80-90 tallet, som forsket på dette, nektet å samarbeid med 2 land. Ho drev med egne forsøk, tror jeg. Hun men også at folk med problemer med stoffskiftet var evneveike, tykke og kortvokste. ... De forskerne som lærte av henne, og hennes info ble svært overrasket på seminarer. Der flere hundre deltok, det var ingen kortvokste, ingen evneveike, å kun 3 overvektige iht. flere hundre. Altså mente den tidligere forskeren, at èn skulle ta alle medisiner til fast klokkeslett.. Men tar èn levaxin, med f.eks jerntabl. så virker ikke levaxinen. ( Tidligere kalt thyroxin ). Stoffskiftet, er metoforisk forklart, et nøkkelknippe med flere nøkler, som låser opp signaler/stoffer som skal til forskjellige organer. Mest skjer dette om natten, da vi har det mørkt rundt oss. Derfor så mange nattarbeidere sliter, med forskjellig hvis de sover i lyse omgivelser på dagtid. Kanskje noen andre kan forklare dette bedre enn meg, eller evt. vil rette på noe. Så kom gjerne med innspill. Men innlegget handler om PTSD.

   Nils Salvigsen:
   Jeg ble født midt under 2, verdenskrig, og samtaler mellom voksne om denne krigen og kostnadene de/vi som levde etter 8.mai 1945 måtte bære, på begge sider, de var tydelige. De som overlevde hadde så mange sår og skader, som det dengang ikke var ord og hjelp for.

   Inger Holgersen:
   Jeg fikk diagnosen i 1994 når jeg var 30 år. Da gikk jeg i terapi for de grove overgrepene jeg ble utsatt for av en nabo i 11 år.
   Men jeg føler meg mer traumatisert av de krenkelsene jeg som mor har blitt utsatt for i møte dette pill råtne systemet gjennom 10 år i en alvorlig mobbesak, hvor min yngste sønn har utviklet både angst og PTSD.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. juli 2018: 

   Mørkt, stille og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet og noe mild bris med opp til 16 pluss-grader frem mot klokken 10. Med oppmot 18 pluss-grader klokken 11 og 19 klokken 16. Og 18 klokken 18. Disig himmel, lett yr og 16 fra omkring 20-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 15 frem mot klokken 23 og dunkelt halv-mørkt. Omtrent det samme videre, men mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. juli 2018: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. juli 2018:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq