----- Denne side: db201809.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  September 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. september 2018:

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og efter hvert omkring 15 pluss-grader og tildels noe mere utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. september 2018:

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, en mild bris og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Tildels noe mindre overskyet og opp til 17 pluss-grader frem mot 13-tiden. Og med opp til 20 pluss-grader frem mot 15-tiden. Konservering av epler hele dagen - også i dag. Mange sorter, bruker bare de fineste og de som passer best. Jeg rekker iallfall litt av de enormt store mengder og gode kvaliteter - ikke bare epler, men også mange slags andre sorter frukt og bær. Blandt annet flere sorter små søte og gode blå-plommer jeg skal se om jeg rekker å plukke inn flere av. De første blå pølsefrukter, Decaisnea fargesii, modne øverst over litt for tett med andre busker og trær nært. Pauser med blandt annet blå sommerfugl te, Clitoria ternatea, og hvit te og hageblåbær. Jeg gjør mange nødvendige ned-prioriteringer samtidig. Spredt lett skyet, en mild bris og 17 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og 14 klokken 22. Med 13 mot midnatt.
   
---
--- 

   Marius Reikerås, 02.09. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155568501811875

   Krigen mot barnevernet
   https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/3j3WnL/Krigen-mot-barnevernet
   Hatgruppene» på internett vokser og blir flere, skriver professor Dag Ø.…
   bt.no

   *

   Rolf Halln:
   Hatgrupper???
   Hvor får de fantasien sin ifra?
   Helt alvorlig, er denne "professoren/forskeren", med sine fulle fem?

   Trond Stenseng:
   Utrolig å ikke ta med alle de ekstra som dør i Norsk barnevern når han først drar inn at flere dør hjemme i England...

   Trond Stenseng:
   Er det rart når man møter slik arroganse at det blir hat. Problemet er ja først og fremst tanken om at fellesskapet gjør en bedre jobb en den enkelte familie. Dette har han ikke bevist på noen måte. Tvert om så tyder antallet av selvmord for barn innen barnevernet om det motsatte.

   Eve Anoba:
   # SPEECHLESS
   = BRAINLESS

   Vibeche Molvik:
   hatgrupper ja ?? det er medias vinkling ...

   Nils Johan Persen Utsi:
   Igjen fraskrives det ansvar for enkeltsaker selv om det er nettopp da ansvaret skal tas.

   Rasha Masri:
   Hatgruppe :) :) :) :) :) alle hater dem hvis de er ikke enig med dem

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden er det denne psykolog-spesialis og professor Dag. Ø. Nordanger i Dagbladet og den politiske npotismen vet som ikke vi andre vet? Absolutt ingenting. Det er det ene. Samtidig lyger de så det fosser ut av de, og skyr og fortier og neglisjerer saklig argumentasjon og fakta. Og hva er det som kjennetegner de? Forakten for medmennesker, inklusivt forakten for barn. Og den likså fullstendige forakten for og forfalskningen av menneskerettighetene og nasjonal og internasjonal lovlig reell straffelovgivning. Mange av hans likesinnede og medspilere gidder ikke engang å lese disse og reell fakta-dokumentasjon! Alt slikt lyger de om og forfalsker og neglisjerer de - til fordel for sin menneske-fientlige og menneskeretts-fiendtlige og livs-ødeleggende og samfunns-ødeleggende politikk - og sin karriære!

   Rune L. Hansen:
   Kidnapperne og deres dirigenter og medspillere skriver seg inn i eftertiden som grov-kriminelle monstre.

   Rune L. Hansen:
   Vårt og enhvers mål er 100 prosent reell respekt for og ivaretagelse av menneskerettighetene. Uten det er vi og blir vi ekstreme og grov-kriminelle.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155569759056875

   Tvangsbortadoption bør gøres ulovligt
   https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01266
   Der foreslås en ændring i lovgivningen om, at det ikke er lovligt i Danmark at tvangsbortadoptere børn. Jvf. Menneskerettighederne Bemærkninger Baggr
   borgerforslag.dk

   *

   Rune L. Hansen:
   Tvangs-adobsjon, eller i det heletatt å frarøve et menneske retten til sitt familieliv, er fra før av ulovlig i alle land som har ratifisert Barnekonvensjonen eller en eller flere annen av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, eller som respekterer prinsippene for lovlig lov og rett, eller som respekterer medmennesket. Menneskerettighetene er fra før av reelle og gjeldende internasjonale og nasjonale lovbestemmelser! Det handler ikke om at disse må endres, forfalskes eller inn i andre lovbestemmelser først for å være implementert eller gjeldende lov og rett! Ulovlige og unødvendige offentlige lovbestemmelser eller avgjørelser er uansett nulliteter og kriminalitet!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. september 2018:

   Mørkt, en mild bris og omkring 14 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet lys blå himmel og opp til 17 pluss-grader utover formiddagen og omtrent det samme tildels noe varmere utover eftermiddagen. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 10 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155570635256875

   Hva ligger det i at staten skal sikre menneskerettene?

   Norske myndigheter har en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å ytterligere understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
    De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   “(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).”

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Høyesterett sier det slik på egne nettsider:

   "Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås"

   Og EMK Artikkel 13 gir en garanti for at alle skal ha en effektiv prøvningsrett av sine rettigheter ved en nasjonal myndighet.

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. september 2018: 

   Mørkt, stille og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe spredt lett skyet med gradvis opptil 19 pluss-grader utover dagen. I underkant av 18 klokken 16. Spredt lett skyet og 15 pluss-grader og sol direkte bare på den sørlige enden av eiendommen her klokken 20.
   Husene her på eiendommen er plassert slik i forhold til kvelds-solen, det vil si plassert på øst-siden av berget, for å være i godt ly for vær og vind fra vest. Sør på eiendommen er det imidlertid mere åpent i alle retninger, unntatt nord, og derfor enda mere direkte sol. Men blandt annet sør-enden av eiendommen her er enda omtrent ikke bearbeidet eller brukt av mennesker. Hadde ikke kidnappingene skjedd så ville både det og det meste av alt annet her ha blitt helt annerledes. Blandt annet ble en planlagt privat vei her til langs og bortefter strand-linjen av vannet utsatt og ned-prioritert. Den veien ville ha gjort mye av eiendommen langt mere fremkommelig og brukt og anvendelig innenfra. Da vi kjøpte eiendommen og ankom i 2002 var det meste her og omkring husene bare sur jord og furu-trær iblandet litt bjørk og røsslyng, etc. Frem til vi ble angrepet i 2006 saget jeg ned det meste av furu-trær her på øst-siden av berget og og bearbeidet jorden og beplantet med omhu et mangfold med helt annerledes forskjellige nyttige trær og vekster. Meget mye forskjellig ble plantet. Også på midlertidige vokse-steder og også som plog-vekster. Men siden vi ble angrepet og kidnappet har det vært meget lite og dårlig med tid og muligheter til å videreføre eller stelle noe som helst her. Imidlertid har det meste av det viktigste av det jeg for nu mere enn ti år siden plantet tross alt av terror og utplyndringer klart seg og vokst bra. All den flid og bevissthet jeg la i arbeidet gjorde godt. Og nu, ikke minst særlig i et så her forholdsvis varmt år, gir disse vekstene blandt annet et mangfold og en overflod av forskjellige slags nyttige og gledelige frukter. Det er i alminnelighet en stor fordel og viktighet å ha et mangfold av føtter av bevissthet, kjærlighet og muligheter å stå på og å gå med, hva gjelder så mangt. Uansett forholdene i et år så vil de forskjellige slags vekster og vokse-steder yte og forberede varierende og forskjellig, men med slike føtter vil de sett i det store perspektiv nå og klare langt og mangt. Og hvilken sannferdig berikelse og frodighet og nytte for mennesker, dyr og naturen å være nære og kjære medspillere i og for slikt!
   Det elementære, grunnleggende og fundamentale og dets aspekter og retninger er alltid viktig i og for og under det store perspektivet. Dette gjelder ikke bare menneskerettighetene, men også alt annet. Men de uforfalskede menneskerettighetene, som jo alle og enhver for enhver er og skal være umistelige og uavhendelige, er viktigere og nødvendigere enn alt annet. Sammen med alt annet. Det er særlig dette og slikt mennesker nu stadig bedre enn tidligere er i ferd med å forstå og å lære seg. Og å forstå vesentligheter i forhold til mindre vesentlige forhold og uvesentligheter. For eksempel er noe av det aller viktigste for barn i dagens verden for videregående optimalt - som et optimum - å realisere seg selv og sine muligheter, som en inngangs-billett i den store og ikke så snevre og fangende verden - er å lære seg engelsk samt også tryggest mulig å lære seg å kjøre bil. Men uten uforfalsket og reell respekt for menneskeretts-konvensjonene kommer enhver til kort og blir en ulykke og kriminell i og for verden.
   Mørkt og 12 pluss-grader her ute klokken 22. Med ned mot 11 mot midnatt.
   
---
--- 

   Linda Skoge, 04.09. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2029660200388232/

   Hei er det noen som vet om man kan klage inn en sak til menneskerett domstolen selv om man ikke har vært i høyesterett?

   *

   Merete Aubert:
   Ja !

   Linda Skoge:
   ok takk :)

   Linda Skoge:
   Noen som vet sånn ca hvor mye penger dette vil koste?

   Merete Aubert:
   Det koster ikke noe!

   Merete Aubert:
   Tar kontakt snart!

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Det koster å få saken behandlet i EMD.

   Inger Lise Danielsen Aronsen:
   Ja det kan man

   Inger Lise Danielsen Aronsen:
   Men det er lang tid å vente der og

   Rune L. Hansen:
   Det er vel på tide at EMD og enhver godt nok får vite at høyesterett og de andre domstolene og politiet og de andre instansene i dagens Norge fullstendig neglisjerer og henlegger og forfalsker menneskerettighetene! At det er bare dobbel-moral og forfalskninger som styrer og rår! Pluss ofte offentlige livs-ødeleggelser, tortur, terror, falsk dokumentasjon og utplyndringer! At det er meget risikabelt eller livs-farlig i det heletatt å forsøke å få respekt for menneskerettighetene!

   Gro Hillestad Thune:
   Svaret til deg Linda er dessverre nei. Alle rettsmidler må utnyttes først. Dvs HR også - i hvert fall er det normalt et absolutt krav.

   Merete Aubert:
   Jeg har skjema du kan bruke og adressen! Ta kontakt du!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. september 2018: 

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Efter hvert spredt lett skyet og 15 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Med 13 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, noe stjerne-himmel og 11 pluss-grader klokken 23. Med 10 mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. september 2018: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius og 
stille i natten som her vanlignår fuglene ikke høres. Fuglenes vår-sang her er forlengst ferdig for i år. Hundene her gledeligvis varsler og passer på hvis og når det er noe mistenkelig eller fremmed. Grå-lysning, yr og 11 pluss-grader klokken 06. Disig himmel, yr og regn og 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Mye regn og omkring 13 pluss-grader videre utover dagen. Med mindre nedbør klokken 19. Vått, 13 pluss-grader og efter hvert nokså mørkt frem mot klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155576220056875

   2016:

   BBC kommer til Norge vinteren 2016, og lager dokumentar om den høyst internasjonalt betente Bondariu- saken.

   Resultat: Kort tid etter at dokumentaren ble vist, så kastet norske myndigheter inn håndkleet å leverte barna tilbake til familien Bodnariu.

   2018:

   BBC kommer tilbake til Norge i juni 2018. Igjen for å lage en dokumentar om det internasjonalt beryktede barnvernet.

   Resultat:

   To av de familiene som stiller opp i dokumentaren, får tilbakeført omsorgen kort tid etter at dokumentaren ble vist for verden i begynnelsen av august 2018.

   Og om knappe 6 uker, kan hele verden følge storkammerbehandlingen av saken til familien Lobben i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Det blir neppe god reklame for de norske menneskerettsovergriperne.

   *

   Berge Sørland:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/norge-har-brutt-menneskerettighetene-i-barnevernssak/70178976
   Norge har brutt menneske­rettighetene i barnevernssak
   dagbladet.no

   Andreas Harald Aure:
   Utlendinger gjør det som norske medier forsømmer.

   Mari Anne:
   Resultatet av deres arbeid, ser jeg på som menneskehandel... Bra de leverer barna tilbake. Vi får håpe at skadene barna har fått, kan bearbeides og at barna også i voksen alder klarer å leve med de mentale påkjenningene.

   Rune L. Hansen:
   At storkammeret i EMD, med dommere fra mange land, nu skal behandle Lobben-saken er av meget stor betydning - i og med av den norske "dommeren" Erik Møse og hans medspillere og tilsvarende kriminelle "dommere" ikke skal kunne tilsidesette menneskerettighetene og EMD's praksis!

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste også nu er at alle politiske nepotismer og enhver blir gjort meget godt forstått med at enhvers alle menneskerettigheter skal og må respekteres og sikres.
   Og meget godt forstått med at det å frata et menneske retten til sitt familieliv er både unødvendig og uforholdsmessig og mangfoldig grovt ulovlig - og det mest groteske og bestialske og sadistiske og livs-ødeleggende et menneske og sivilbefolkningen kan utsettes for.

   Vibece Bråthen:
   Jubel og kanon!! Hele galskapen rakner :) :) :) !

   Rune L. Hansen:
   I dag, 06.09. 2018, kom nyheten om at Norge enstemmig er domfelt av EMD i en annen sak (Jansen v Norway), for brudd på Art 8 i EMK (retten til familieliv).
   I dagens domfellelse blir det i premiss 93 sagt at:
   "93. According to the Court’s case-law, measures that totally deprive an applicant of his or her family life with the child and are inconsistent with the aim of reuniting them should “only be applied in exceptional circumstances and could only be justified if they were motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best interests”"
   Oversatt til norsk:
   "93. Ifølge domstolens praksis, skal tiltak som helt berøver en søker hans eller hennes familieliv med barnet og er uforenlig med målet om å gjenforene dem, kun "bli brukt i eksepsjonelle omstendigheter og kan bare være berettiget hvis de var motivert av en overordnet nødvendighet angående barnets beste""
    I begrunnelsen blir blandt annet også sagt, at:
   ".... and the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible were not sufficiently weighed in the balancing exercise.'''
   Oversatt til norsk:
   "... og den positive plikten til å iverksette tiltak for å lette familie-sammenføring så snart som rimelig og lett var ikke tilstrekkelig vektlagt i den balanserende utøvelsen.""

   Klarer og ønsker dagens norske politikere å lese og å forstå hva dette innebærer og betyr?
   Og at også dette blandt annet betyr at omtrentlig eller helt samtlige norske såkalte barnevernssaker og barnefordelingssaker hittil har vært og er ulovligheter som snarest umiddelbart skal og må rettes opp og repareres og kompetent straffeforfølges.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger all hjelp vi kan få fra utenlandsk media, først da ser det ut til at sakene løser seg ! Får vi nok utenlandsk mediadekning videre vil vi kunne få til avgjørende forandringer.
   Jeg gleder meg til den dagen utenlandsk media blir klar over at i Norge brukes det i rettssakene verken stenografer, gjøres ikke lydopptak og at det heller ikke skrives rettsreferat (i rettsboken skrives kun formaliteter). I tillegg er det tabu å snakke om korrupsjon i norske domstoler og alle dommere blir behandlet som om de har et eget ærlighetsgen. At det brukes argumentasjon som manglende økonomi for at det ikke kan innstalleres opptaksutstyr i norske rettssaler blir det nok vanskelig å få media i andre land til å tro på, men det er jo fakta :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155577067246875

   6 september 2018:

   Norge dømmes for brudd på EMK Artikkel 8 i den ene saken, og erkjenner brudd på EMK Artikkel 5 i den andre.

   *

   Maria Manuela:
   Maybe ...

   Henriette Natascha Dyrby:
   KOM nu til Danmark, Marius Reikerås du gør et kæmpe godt stykke arbejde for Norske familier. Gid Danmark havde de samme folk med kamp gejst som du viser for Norske familier og deres børn.

   Camilla Johannessen:
   Så supert ! ! ! 
   Men hva blir konsekvensene?
   De slipper vel unna som med alt annet likevel

   Rasha Masri:
   Good!

   Amine Samier:
   Bra ! ! ! ! ! <3 <3 <3

   Regifaty Johnsen:
   Ótimo Marius voce é maravilhoso que Deus continue te dando força
   Great Marius you are wonderful that God keep giving you strength

   Eva Tangstad:
   https://stein-braten.com/p00023.htm
   Tilintetgjørelsens tjenere og totalitære systemlogikk
   stein-braten.com
 
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels litt yr og omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og 14 pluss-grader klokken 10. Overskyet og omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. Nokså mørkt og 16 pluss-grader klokken 21. Mørkt og vått tildels med yr og ned mot 14 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert mindre overskyet og mindre nedbør utover formiddagen. Spredt litt skyet lys blå himmel og opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Overskyet, antydninger til yr og 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr og ned mot 10 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155581422066875

   Norge ble torsdag dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, for å ha sviktet i å legge til rette for, og gjennomføre tilbakeføring så snart forholdene lå til rette for det:

   Som det heter i konklusjonen:

   "to take measures to facilitate (legge til rette) family reunification as soon as reasonably feasible ( gjennomførbart)"

   Følgelig gjelder denne dommen majoriteten av alle barnevernssaker, nettopp fordi Norge, over hele landet, svikter i å respektere tilbakeføringsprinsippet.

   Norge kommer til å bli dømt i flere saker, og der de eventuelt slipper unna, vil det kun være fordi Norge har en viss skjønnsmargin før de dømmes.

   "Facilitate"
   Legge til rette

   "Feasible "
   Gjennomføre

   *

   Eve Anoba:
   Sadistic barnevernet system just to win money to feed their ego and blood.
   They have to kill many lives just to win money.

   Eve Anoba:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856283704762118&set=p.856283704762118&type=3&theater

   Mona Helgestad:
   På hvilken måte følges dette opp?

   Inez Isabel Arnesen:
   Ja Marius Reikerås hvordan blir dette fulgt opp i norske rettsystemet

   Marius Reikerås:
   Det må vi sørge for

   Trude Lobben:
   Kanskje jeg har en vinnersjanse i storkammeret den 17 okt!!!

   Rolf Halln:
   Trude
   Ja den sjansen har du garantert !

   Nina Kvamme:
   Jeg har stor tro på deg Trude, og jeg føler på meg at du vinner :) <3 ️

   Stina Bargmann Toft:
   Tak Marius Reikerås

   Amine Samier:
   Så bra ! ! ! ! !

   Christina Z. Lassen:
   Tak Marius Reikerås hvordan sikrer vi det så blir brugt i dk også da dommen jo også gælder dk

   Marius Reikerås:
   Ja den gjelder selvsagt Danmark også!!

   Anita Skippervik:
   Eg tok akkurat dette opp med Fylkesnemndsleder Andersland med spørsmålet korleis vil Fylkesnemndene betre sikre prinsippenet "temporary mission" gjennom sine avgjerder og stille større og meir konkrete krav til barnevernet. Det hadde han ikkje tenkt på for det var barnevernet sitt ansvar. Eg gav meg ikkje for Fylkesnemnda har jo også ansvar for å sikre menneskerettene, så han kom fram til at det var noko dei burde sjå nærare på. No har Norge hatt 22 år på seg etter Adele Johnsen dommen i EMD til å sikre dette betre utan at nemndene har fått med seg at desse krava må stillast til barnevernet. På tide å få prinsippa gjennomført også. etterkvart. Noreg rir ikkje samme dag som dei sadler og produserer tusenvis av nye menneskerettsbrot pr.år. Det held ikkje å stå på ein talerstol og vise at dette prinsippet kan ein utan å bruke det i praksis. Fylkesnemndene må også klare å forstå at dei skal stoppe maktmisbruk og at dette var føremålet med opprettinga av dei. Det har Noreg totalt mislukkast med. No er tidsaspektet enno tydlegare satt enn i Adele Johnsen dommen. Mogleg at Fylkesnemndene og domstolen klarer å forstå oppgåva si betre etter denne dommen enn Adele Johnsen.

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt ikke bare tilbakeførings-prinsippet kidnapper-virksomheten og dens medspillere forbryter seg mot! Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene flerfoldig lovbestemt. Dette inkluderer selvfølgelig også blandt annet enhvers rett til sitt familieliv - og til enhvers beskyttelse av sitt familieliv.
   Politiske nepotismer, sær-interesser og mennesker som ikke respekterer enhvers alle menneskerettigheter er og blir en kriminell katastrofe! Hvordan enn de selv og deres medspillere bagatelliserer, neglisjerer eller forfalsker dette! De er fundamentet og skyldigheten for politiske offentlige terror regimer og myndighets-misbrukere rundt omkring i samfunnet og verden!
   Det er bare en måte endelig å stoppe menneskeretts-forbrytere og menneskeretts-krenkelser - og det er at enhver reell eller mulig offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt og kompetent straffeforfølges. Unnlates dette så oppstår katastrofer og terror regimer!
   Situasjonen i dagens Norge er mildt sagt katastrofal og et groteskt terror regime! Dessverre også til nytte og glede og fordel og makt og karriære for dets mange medspillere. Eksempelvis for en politi-mann som også er med i et kommune-styre - og vet at om han ikke oppfyller alle og enhver av kidnapper-virksomhetens ønsker så blir han selv betraktet som en trussel for kidnapper-virksomheten og dens medspillere og dirigenter. Det samme også hva angår andre i eller utenfor den samme kommunen, hva enten de er naboer, offentlig ansatte eller annet.
   Det er onde sirkler og spiraler som tilstrekkelig ikke kan stoppes og repareres før enhver reell eller mulig offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt og kompetent straffeforfølges.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og noe bris og omkring 12 pluss-grader frem mot 12-tiden. Noe varmere og tildels mindre og mere nedbør og tildels ikke helt overskyet videre utover dagen. Nokså mørkt og vått med yr og noe vind-drag og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste yr, noe bris og vind og omkring 14 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels spredt skyet tidlig på formiddagen, men videre for det meste disig himmel, vått og mye regn og yr med omkring 13 pluss-grader. Stort sett mye nedbør med omkring 13 pluss-grader også videre utover dagen. Mørkt og styrt-regn klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 10.09. 2018 vis Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2036267023060883/

   av Per Einar Guthus

   Dette er ikke enkelttilfelle, men dommen slår fast, at omsorgsovertakelser SKAL VÆRE MIDLERTIDIGE.

   DVS at barnevernet må gå inn i alle saker, hvor de hevder at barnet skal vokse opp utenfor hjemmet, og se på sakene på nytt....

   Men tror noen at det vil bli gjort?

   Da er det ikke foreldrene som er problemet, men lovløse tilstander innen for dem som hevder å skulle beskytte barna.

   https://www.facebook.com/alfmagne.henriksen/videos/1881399968563784/
   nrk.no

   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Godt sagt, Per einar Guthus!

   Aurel Trusca:
   The Norwegian parasites Barnevernet should change their evil way of working and respect human rights, they should realize that they are in 3th millennium not stone age or Viking age, ofcourse is difficult for Norwegian politicians to do that probably they need time after all is just little over a decade since they implemented the law that prohibits sex with animals or rape animals, so hopefully they will take a good decision again and behave like other civilized countries

   Mary Ann Fedje:
   De prøver desperat og splitte familier for alltid. Råtne mennesker, godt planta i Satans rike. Spørs om de blir like glade når de ser det er der de ender

   Ove Jan Ludvigsen:
   Bør bli en tankevekker for disse familieødeleggerne!

   Rune L. Hansen:
   Typisk hvordan det bagatelliseres av blandt annet den politisk regime finanserte massemediaen! Et regime som konsekvent også bagatelliserer og fortier og forfalsker ofrene for sine forbrytelser! Og ikke minst bagatelliserer og fortier og forfalsker også menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene!

   Grete V-Nysveen:
   De bryter loven å ingen reagerer, bv tolker omsorgsovertakelse som "evig"..bv handler i god tro på at ingen bry seg :( :(

   Rune L. Hansen:
   Hvor lenge tror de at de kan uthale sitt terror regime? Hvor lenge tror de at de kan fortie, bagatellisere, forfalske og neglisjere Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og reell lovlig internasjonal og nasjonal straffelov-givning og EMD, etc.? Og hva når barna og nye generasjoner lærer seg å lese disse uforfalsket?! Og også i andre land grundig avslører virksomhetens dobbel-moral og propaganda?! Da hjelper det ikke hvor meget enn kidnapper-regimet bruker av våre penger og ressurser og sine nøkkel-personer for å eksportere og premiere menneskeretts-forbrytelsene og fanden-skapen sin til resten av verden! Virksomheten og dens medspillere og dirigenter skriver seg allerede inn i nutiden og eftertiden som grov-kriminelle monstre!

   Mary Ann Fedje:
   Stadig flere våkner og skjønner hva som skjer. Nettopp fordi det skjer med stadig flere. Mange folk har ikke trodd barnevernet er så satansk ille som de er, inntil det plutselig skjer med dem også. BV berører stadig flere familier, og nok er nok! De SKAL tvinges i kne og skjønne det!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Absolutt sant, Mary Ann Fedje.

   John Gunnar Gundersen:
   idioti politi..faen ta politi..lurer folk i barnehagen til like dem ka faen??

   Rune L. Hansen:
   Men, Per Einar Guthus, å tro eller tenke at "barnevernet må gå inn i alle saker, hvor de hevder at barnet skal vokse opp utenfor hjemmet, og se på sakene på nytt", blir fullstendig feil. Man kan ikke be de kriminelle eller deres medspillere om å efterforske seg selv!

   Mary Ann Fedje:
   Nemlig

   Rune L. Hansen:
   Dette skrev jeg 2. oktober 2014 - og det er ikke mindre sant og faktisk nu - følgende:

   Det er inntil 30 år fengsel-straff for enhver med medvirkning i bortførelse av et barn fra sin far eller mor med medvirkning fra noen slags offentlig myndighet.
   Grovere forbrytelse finnes ikke i vår lov-givning!

   I henhold til Straffeloven 2005 § 102 c, e, f, h, i, k og § 101 a, b, c, d, e og § 109.

   Jamfør dessuten følgende gjeldende paragrafer som også omhandler alminnelig forekommende forbrytelser ved bortførelse av barn i Norge:
   Straffeloven § 4, § 60a, § 98, § 104a, § 105, § 110, § 116, § 117, § 117a, § 118, § 120, § 123, § 124, § 125, § 129, § 132 a, § 140, § 147a, § 215, § 216, § 218, § 219, § 222, § 223, § 225, § 229, § 233 a, § 242, § 270, og § 276 b.

   Straffeloven § 147a f.eks., går slik:
   "§ 147a. En straffbar handling som nevnt i §§ 148, 151 a, 151 b første ledd jf. tredje ledd, 152 annet ledd, 152 a annet ledd, 152 b, 153 første til tredje ledd, 153 a, 154, 223 annet ledd, 224, 225 første eller annet ledd, 231 jf. 232, eller 233 anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett
   a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
   b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
   c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.
   Straffen kan ikke settes under minstestraffen som er bestemt i straffebudene som er nevnt i første punktum.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som med slikt forsett som nevnt i første ledd, truer med å begå en straffbar handling som nevnt i første ledd, under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Får trusselen en følge som nevnt i første ledd bokstavene a, b eller c, kan fengsel inntil 21 år idømmes. Medvirkning straffes på samme måte.
   Med fengsel inntil 12 år straffes den som planlegger eller forbereder en terrorhandling som nevnt i første ledd, ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.
   Tilføyd ved lov 28 juni 2002 nr. 54, endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712)."

   Og følgende lov-bestemmelser fra Norges Grunnlov:
   § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   § 30, tredje ledd:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."
   § 2:
   "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Og Menneskerettsloven § 3:
   "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Osv.!
   Hva angår menneske-rettighetene er det også et mangfold menneskeretts-forbrytelser som samtidig automatisk skjer!
   Alt og ethvert av alt dette ulovlig og straffbart, med inntil 30 år fengsel-straff for medvirkning.

   *

   Grete V-Nysveen:
   Det er alle som jobber rundt bv som holder det igang, skole, barnehage, skole, helsesøster, BUP, Familievernkontor,"falske venner" og familie.
   Når bv oppnår det de ønsker så er du ikke verdt en dritt og du blir overlatt til deg selv.
   Jeg hilser ikke og prater ikke med de som hjalp bv, men jeg må ha kontakt med bf der hvor barna bor.
   Det er det også, prater ikke engang med "gamle foreldre" som hjalp bv.
   Jeg er min familie værste bv hater å har ikke ett godt ord å si om bv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155585254111875

   Dette er noe av den VIKITIGSTE læresetning som du kan ta med deg fra Menneskerettsdomstolens(EMD) rettspraksis.

   EMD sier nemlig at EMK Artikkel 6 nr 1, dekker HELE prosessen som er avgjørende for dine borgerlige rettigheter og plikter:

   Dette ble slått fast i Ringeisen avgjørelsen så tidlig som i 1971, og har altså vært en over 45 år gammel regel.

   Her heter det:

   “94… The wording of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), is far wider; the French expression "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" covers ALL proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations.”

   Med andre ord: Menneskerettene beskytter deg under HELE prosessen som du har gående mot offentlig myndighet.

   *

   Simon Strandheim:
   Og det er nettopp det den norske forvaltningen prøver å lure seg unna, de skjønner ikke/vedgår ikke/unnlater å bry seg om at at de rutiner, regelverk, og lover de bruker i sitt daglige virke står UNDER menneskerettighetene.

   Mari Anne:
   Hva med de nye metodene for å bli kvitt ansatte? Meetoo - Ord mot ord---- Ingen strafferettssak- Kun straff fra arbeidsgiver, som ikke rettsvesen eller fagforeninger vil behandle...

   Rune L. Hansen:
   Samtidig så er det også slik at en prosess eller forhold angående menneskerettigheter, uansett hva myndighets-ansatte eller andre sier, ikke er avsluttet eller foreldet så lenge en menneskeretts-krenkelse og dens konsekvenser fortsatt eksisterer. Og skal ikke ansvaret og forpliktelsen til å straffeforfølge og reparere menneskeretts-krenkelsen belastes den og de krenkede.

   Per Einar Guthus:
   Men for disse man møter, er og blir loven kun papir... da de ikke rammes av konsekvenser..... ennå....

   Vedic Seiersson:
   Hva hjelper det , når jeg er gjort rettsløs , ingen advokat "får lov" til å ta saken min , jeg får ikke prosedere selv , de har rettsak som gjelder meg uten at jeg får lov å komme i rettsaken ... jeg har motbeviser på ALT , men det driter de i .

   
---
---

   Leen Suzanne, 10.09. 2018:
   https://www.facebook.com/leen.suzanne/posts/152301119033284

   Jeg vil dele med dere det ubegrensede maktmisbruket til det norske barnevernet. Jeg ble tatt fra skolen av barnevernet og plassert på flere institusjoner mot min vilje, langt borte fra familien min.

   Og etter ni smertefulle måneder med å se de forferdelige handlingene til barnevernet, både på meg selv og andre ungdommer, nekter jeg å være stille.

   Barn blir plassert i fosterhjem med fremmede, eller plassert i barnevernsinstitusjoner - og medisinert vanligvis mot foreldrenes vilje, eller til og med uten at de vet noe. Foreldre blir krenket av systemet.
   Dette er et horribelt, kriminelt politisk fenomen i Norge.

   Barnevernet sier at de jobber for barnets beste, men "barnets beste" har også blitt omdefinert på barnets bekostning. Det er rapportert at ca 137 barn dør under barnevernets omsorg hvert år. Når et barn blir tatt av barnevernet, er det også sannsynlig at det barnet kan bli utsatt for mishandling av noe slag.
   Saksbehandlere og barnevernsansatte er ofte skyldig i svindel. De ødelegger bevis, samtidig som de blir beskyttet av statlig immunitet. Det er et stort byråkrati som består av dommere, kommuneadvokater, barnevernsansatte, statsansatte, terapeuter, psykologer, psykiatere, fosterforeldre og adoptivforeldre som er avhengig av barna i statlig omsorg for å beholde jobben de har.

   Etter å ha sett flere forskjellige barn på institusjoner, er jeg overbevist om at det blir ikke tatt noe ansvar i dette systemet. Jeg har kommet til konklusjonen:

   • at skilte foreldre ofte mister sine barn. Å være skilt betyr ikke at du ikke er en god forelder, eller at du ikke elsker barnet ditt, eller at barnet ditt skal fjernes og plasseres hos fremmede;

   • at alle foreldre er i stand til å gjøre små feil, og at å gjøre en feil betyr ikke at barna dine alltid skal fjernes fra hjemmet sitt. Selvom hjemmet ikke er perfekt, er det hjemmet til barnet; og det er der et barn er tryggest og det er hvor han eller hun vil være, med familien;

   • at saksbehandlere og barnevernsansatte ofte er skyldig i svindel. De fabrikkerer bevis og de forsøker å krenke foreldrenes rettigheter. Men når du klager og forsøker å gå til sak mot dem, blir det ignorert;

   • at nesten alle barna på barnevernsinstitusjonene jeg bodde med, brukte et type psykotisk medikament, som inkluderte ADHD medisiner, antipsykotika og antidepressiva.

   • at nesten alle barna på institusjonene begynte med rusmidler hos barnevernet. De røykte, snuste og drakk alkohol. Barnevernsansatte kjørte dem til steder der hvor de kunne kjøpe rusmidler ulovlig. De begynte etterhvert med narkotika.

   • at i følge NOVA, har 1797 barn, fra perioden 1990-2009 dødd under barnevernets omsorg.

   • at i følge NIBR, tar barnevernsbarn sine liv 8 ganger oftere enn andre barn.

   • at i følge TV2, bryter barnevernet i 33 av 36 kommuner loven.

   Dette systemet kan vi ikke stole på - det rett og slett torturerer familier og barn bare fordi det har makt til å gjøre det.

   Dette byråkratiet får veldig god nytte ut av et system som konverterer barn til kontanter, samtidig som de ødelegger livene til sine familier.

   *

   
---
---

   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway, 10.09. 2018 shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/2237443876329115/

   Let's not forget what tragically happened to the wonderful Bodnariu family in Norway. It's worth noting that the Bodnariu case is representative of thousands of other similar cases in Norway, where children are taken away from their families, for trivial reasons, with false accusations against the parents, without due process, and with the breaking of many children and human right’s laws in the process.

   Global protest pro Bodnariu - April, 16th 2016 (English version)
   https://www.youtube.com/watch?v=q23kebj4-z8&feature=share
   Global protest pro Bodnariu - April, 16th 2016 (English version) and against Barnevernet abuses.
   youtube.com

   *

   Runar Pedersen:
   I'm norwegian. Its a totally bisarr scene! the whole cps is corrupt in a way no one will believe is possible.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. september 2018: 

   Mørkt, vått, for det meste regn og yr og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, regn og yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Veldig mye nedbør ankommet. Antagligvis også mere nedfallen frukt rundt omkring. Nedfallen frukt blir det uansett været mye av hvis en har mange sorter epler, plommer og pærer. Mange slags frukt-trær slipper selv frukter i forskjellig mengde til forskjellige tider. Kidnapper-mafiaen har som en konsekvens av sin terror forlengst drept hønsene, moskusendene og påfuglene her, dermed blir det heller ville fugler og meitemark, etc. som har nytte og mat av de nedfallende frukter her rundt omkring. De blir ikke mere til fjærfe-kjøtt, egg og gjødsel som menneske-mat. Og jeg er fortsatt alene her. Vi er hele familen fortsatt fullstendig kidnappet og under utplyndring og nektet blandt annet bevegelses-frihet og fri kommunikasjon. Og truslene og terroren er fortsatt livs-ødeleggende. Det er livs-farlig for meg å forsøke å ta kontakt med noen av mine barn eller med deres mor, eller for noen av de å forsøke å ta kontakt med meg. Som det blandt annet står i et av dokumentene fra det såkalte barnevernet i Haugesund, at om barna forsøker å rømme hjem eller å ha noen som helst kontakt med sin far så vil de blandt annet bli gitt "både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" (som det ordrett og står i slutten av et av dokumentene fra de, fra 2010). Men diverse frø fra fruktene her kan jo likevel spire og vokse rundt omkring på mere eller mindre egnede steder. Noen av eple-sortene her, tildels interessante og nyttige, har jeg selv forut for at vi kom hit alt frem fra frø. Rot-stiklinger blir det tidvis også diverse av. Omtrent alle de podede trærne jeg plantet her ble flidig og omhyggelig plantet meget dypt, for å unngå uekte rot-skudd. Ofte gravde jeg trærne en meter og mere ned i bakken, vel vitende om at slikt frarådes i den alminnelige fag-litteraturen. Den flid og omtanke de her ble plantet med har bare gitt gode resultater. Tildels noe mindre overskyet og efter hvert uten nedbør med omkring 14 pluss-grader frem mot 15-tiden. Vått, overskyet disig himmel og yr og regn igjen fra klokken 15.30. Til og med hundene her vil for det meste være inne i dag. Uten nedbør igjen klokken 16.30. Og skiftende videre. Med yr og 11 pluss-grader mot klokken 20. Mørkt, vått og 10 pluss-grader omkring 21-tiden. Omtrent det samme, tildels med regn og yr, videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155587027531875

   Konsekvenser av dommen mot Norge

   Læresetninger fra dommen mellom Jansen og Norge, som både du og det offentlige skal kjenne til

   Omsorgsovertakelser er inngrep i EMK Artikkel 8. Det bestrider heller ikke staten.

   Spørsmålet man da som oftest står tilbake med, er om inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Om ikke, foreligger en krenkelse av EMK Artikkel 8.

   For å svare fornuftig på det, må man belyse saken som en helhet, og i lys av at det essensielle målet med EMK Artikkel 8, som er å beskytte borgerne mot vilkårlige offentlige inngrep, se feks Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg, § 118.

   Nødvendighetskriteriet må korrespondere med et "presserende behov",

   Når begrepet "barnets beste" skal evalueres i den enkelte sak, så har EMD, i langt større grad enn norske domstoler og norsk forvaltning, anerkjent at barnets beste er å opprettholde de biologiske bånd.

   Og kun for det tilfeller der familien har vist seg å være "particularly unfit", så kan dette bærende biologiske prinsipp fravikes.

   Som EMD sier i dommen fra sist torsdag der Norge ble dømt:

   “... it is clear that it is equally in the child’s interest for its ties with its family to be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit, since severing those ties means cutting a child off from its roots. It follows that the interest of the child dictates that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that everything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to ‘rebuild’ the family.”

   I saker der all kontakt er avbrutt så går EMD enda lengre, og sier at dette bare kan tillates i de helt "exceptional circumstances".

   Videre viser EMD til at der et barn er tatt inn i offentlig omsorg, så er hovedregelen slik at en slik offentlig omsorg er et midlertidig inngrep som skal avbrytes så fort forholdene ligger til rette for det, "to be discontinued as soon as circumstances permit".

   Det igjen foranlediger at det offentlige har en plikt til å ta de nødvendige skritt til å legge til rette for gjenforening, så snart det praktisk er gjennomførbart.

   Norge følger ikke disse enkle prinsipper, og det var da også grunnen til at Norge enstemmig ble dømt sist torsdag.

   *

   Rune Fardal:
   Delt

   Rasha Masri:
   Delt

   Vigdis Nygård:
   Delt

   Tove Brook:
   Delt

   Per Steinar Sørå:
   Delt.

   Irvine Valetti:
   Delt.

   Ronny Solem:
   delt

   Ruth Ensby:
   Delt

   Stina Bargmann Toft:
   Delt

   Rune L. Hansen:
   Egentlig er dommene fra EMD og utviklingen av praksis og forståelsen for menneskerettighetene der til og med enda mere og bedre til fordel for hele familien. Men tidvis mange av dommerne der - ikke minst fordi de kommer fra forskjellige land med forskjellig politikk - "glemmer" i forskjellig grad at enhver menneskerettighet, inklusivt blandt annet og ikke minst også enhvers rett til sitt familieliv, for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Wenche Tove Sjurseth:
   Delt

   Marianne Aardal:
   Delt

   Perry Gustavsen:
   Delt

   Kjersti Hannah Mindeberg:
   Hva med barnefordelingssaker?

   Monika Johnsen:
   Delt, å har tenkt å bruke dette for kanskje å få samvær med mitt barnebarn.

   Rune L. Hansen:
   Les blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 2:

   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen - bør leses nøye og presist:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 2:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. september 2018: 

   Mørkt, vått, tilels yr og regn og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet fra vest og 10 pluss-grader klokken 10.30. Helt overskyet og yr noen minutter senere. Derefter skiftende helt og delvis overskyet tildels med yr, med 11 pluss-grader klokken 14.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, yr, noe bris og 10 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme med senere ned mot 8 pluss-grader videre mot midnatt, 
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og for det meste overskyet, tildels med yr og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, yr og 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, fortsatt yr og vått og ned mot 9 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Som jeg tidligere flere ganger har gjort oppmerksom på, hensynet til den utplyndrede og oppbrukte helsen gjør det vanskelig for meg å skrive eller innskrive særlig mere nu. Jeg gjør her nu igjen oppmerksom på det, for ordens skyld. Særlig i de senere år har det stadig blitt mindre igjen av min helse, fordi respekt for og gjenopprettelse av våre menneskerettigheter stadig lar vente på seg. Vi er i dagens Norge utrolig mange i samme situasjon. Vi blir terrorisert, torturert, utplyndret og forsøkt drept. Stadig iherdig forsøkt skjult og fortiet og bagatellisert og forfalsket av den politiske offentlige nepotismen og dens medspillere og nøkkel-personer - som ned-prioriterer og forfalsker våre menneskerettigheter. Mildt sagt! Til fordel for sine menneskeretts-forbrytelser og sin karriære og sin propaganda og seg selv og sine ønsker, svikter og forfalsker de konsekvent og fullstendig sine forpliktelser og sitt ansvar og sine medmennesker og sivilbefolkningen og verden. Enda stadig mere og enda stadig verre.
   Disig overskyet, vått, tildels regn og yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Med noe vind-drag og opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Tildels regn og yr videre utover dagen. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 21. Med ned mot 7 pluss-grader klokken 23. Og med yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, vått og 7 pluss-grader klokken 08.30. Helt og delvis overskyet tildels med regn og yr og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Disig himmel, dunkelt, regn og 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, regn og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått, tildels regn og yr og til 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet disig himmel, tildels regn og yr
, noe vind og 8 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme med gradvis opp til omkring 13 pluss-grader videre utover dagen frem mot klokken 17. Mørkt, vått, yr og 12 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 10 pluss-grader klokken 10. Med opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Store mengder med blandt annet Shiro-plommer av god kvalitet er nu efter hvert nedfalne her, uten at jeg prioriterte eller rakk å gjøre noe med det. De ble i år heller ikke engang innhøstet til eddik. Men jeg forbereder nu stadig bedre. Noen få plomme-sorter her er enda ikke nedfalne eller helt nedfalne. Og enda flere eple- og pære-sorter er det enda ikke. Men flere tidlige eple-sorter er nokså nedfalne i de siste ukers tid. Særlig glass-eplene, som er blandt de aller tidligste. Transparente Blanche og Hvit Astrakan, etc. Jeg rakk ikke særlig meget av de heller. Transparente Blanche er et navn som betyr "gjennomsiktig hvit" og er her særlig god kvalitet glass-epler. Betegnelsen "glass-epler" er flerfoldig godt beskrivende. Blandt annet fordi slike epler er meget skjøre og tåler lite og fort lett nedfaller og fort blir oppspist av fugler og meitemark før de fort uansett blir ødelagte. Jeg har nu blandt annet anskaffet to glass vin-ballonger og en noe egnet plast-tønne for å gjøre epler til både eddik og mild vin eller annet. Selv drikker jeg aldri vin eller alkohol, men jeg kan kanskje begynne litt om det blir sunt og godt nok. Og mange andre er mindre restriktive og har kanskje behov for og nytte av slikt. Blandt annet slikt er jeg i disse dager særlig opptatt av, i tillegg til særlig helsen og annet. Jeg forsøker jo stadig å overleve, hvor vanskelig og umulig det enn er, selvfølgelig.
   Regn og yr og vått her ute frem mot 18-tiden. Omtrent det samme med 12 pluss-grader frem mot mørkt klokken 21. Mørkt, vått, noe bris, lite nedbør og omkring 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214366409448837

   Hva er menneskerettighetene - og menneskeretts-forbrytelser?

   Både norsk og internasjonal lov og rett, inklusivt menneskeretts-konvensjonene selv, sier at menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser og avgjørelser.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."


   Menneskeretts-konvensjonene sier klart og tydelig og mangfoldig, at absolutt enhver menneskerettighet for enhver uforfalsket er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Det er dette som fremfor noe annet kjennetegner en menneskerettighet.

   Men hva betyr egentlig dette? Betyr det at myndighets-representanter eller andre lovlig kan bestemme det motsatte?

   Nei. Blandt annet Menneskeretts-forsvarer Erklæringen i sin Art 10, sier det sik:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Det er altså viktig å gjøre sivilbefolkningen opplyst om at det hverken er stortinget, høyesterett eller andre som eier enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   Og at absolutt enhver menneskerettighet er, og skal for absolutt ethvert menneske være, umistelig og uavhendelig - og en personlig eiendom og forpliktelse og en minste-garanti.

   Og at dette gjelder både for enhver myndighets-representant og for ethvert annet menneske.

   Sagt slik i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Enhvers menneskerettigheter skal også være beskyttet av loven, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Eventuelle mangler eller feil i straffelov-givningen eller annet skal ikke kunne krenke en menneskerettighet eller tillate en menneskeretts-krenkelse for noen.

   Det eneste lovlige og nødvendige unntak for en menneskeretts-krenkelse er om den er kortest mulig midlertidig for ubestridelig nødvendighet og forholdsmessighet, solid og godt nok uforfalsket offentlig begrunnet.

   Alt dette betyr også at enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt skal og må kompetent straffeforfølges og repareres. Uten konkret det blir menneskerettighetene ulovlig fraværende og krenket.

   Menneskeretts-konvensjonene lovbestemmer mangfoldig "det enkelte menneskets verdighet og verdi" og ukrenkelighet, med umistelige og uavhendelige menneskerettigheter for absolutt enhver.

   Sagt og lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, med blandt annet følgende presise og konkrete ord:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.09. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155599742316875

   På tide å endre det som ikke fungerer
   https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/17/pa-tide-a-endre-det-som-ikke-fungerer/
   Det trengs en skjerping av skjønnsutøvelsen i norske barnevernssaker og det er gledelig at Europarådet har godkjent en rapport som beskriver dysfunksjonelle sider ved deler av norsk barnevern. Det er på høy tid å endre det som ikke fungerer.
   dagensmedisin.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Psykologspesialist Einar Salvesen, som har skrevet artikkelen, er ærlig inne på visse vesentligheter i sin artikkel og forståelse efter lang tid som medvirkende i kidnapper-virksomheten. Men uten respekt og forståelse for menneskerettighetene og den lovlige straffelov-givningen og deres løsninger og forpliktelser, så fremstår artikkelen dog som propaganda, kompromisser og diplomati for en videre grov-kriminell politisk offentlig kidnapper-virksomhet. Respekt for menneskerettighetene og straffelov-givningen og medmennesker er jo ikke for meget forlangt, men viser tvert om den rette veien videre!

   Blandt annet er hans forståelse for skjønnsutøvelse katastrofal mangelfull med sin basis i tillit til offentlig ansatte og en varierende, men mildt sagt kvakksalversk kompetanse - som på ingen som helst måte rettferdiggjør eller lovliggjør videre offentlige forurettelser og justismord. Enhver skjønnsutøvelse som ikke respekterer og sikrer enhver menneskerettighet for enhver, er selvfølgelig katastrofal og kriminell. Og er automatisk også vilkårlighet. Det vil si, ethvert terror regime sin ønske-drøm!

   Vilkårlighet er hva Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene i alle sammenhenger advarer mot og er og skal være en enhvers beskyttelse mot. Både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig og lett-forståelig total-forbud mot både vilkårlighet og ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Men det er nettopp hva ehvert terror regimer vil ha. Vilkårlighet, med seg selvs forståelse og ønsker som norm og lov og rett.

   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at: "Ingen må utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." Og at: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Einar Salvesen og mange andre vet ikke eller glemmer fort og lett at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig! Det er en katastrofal kardinal-feil de dermed gjør seg skyldige i - og forårsaker!

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. september 2018: 

   Mørkt, mild vind, vått, tildels yr og omkring 13 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet lys blå himmel, noe mild vind og 16 pluss-grader klokken 10. Oppmot 20 pluss-grader og disig og regn og yr og mild vind utover dagen. Mørkt, vått, regn, mildt vind-drag og ned mot 15 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme, men med mindre og lite nedbør videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. september 2018: 

   Mørkt, vått, mild vind, tildels yr og regn og omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe mildt vind-drag og 14 pluss-grader frem mot klokken 10. Sol fra dus lys blå spredt lett skyet himmel, mild bris og 16 pluss-grader klokken 14. Litt senere overskyet, tildels yr, 15 pluss-grader og efter hvert nokså kraftig vind henimot 18-tiden. Jeg plukket inn 20 liter med mange forskjellige epler i dag og omtrent det samme med andre sorter forleden dag. Omtrent det samme antagligvis også i kommende dager. Noe av det hermetiserer jeg, men det meste putter jeg grovt oppskåret i en tønne hvor de skal bli til eple-eddik. Bruker endel tid på det og tar pauser med annet innimellom. Samtidig er det også tilrettelegging av bedre rutiner til neste år eller senere bruk. Veldig mye fine og forskjellige epler. Godt endelig å vie slikt og annet mere oppmerksomhet. Yr, vind og efter hvert mørkt utover kvelden, med 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. september 2018: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dags-lys, vått, overskyet, vind-drag og 9 pluss-grader klokken 08. Med noe regn en stund fra klokken 08.30 og tildels videre utover formiddagen, med også noen sol-åpninger og opp til 11 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 12 pluss-grader klokken 15.30 og derefter til spredt lett skyet. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 20.30. Jeg bruker mye tid og flid på konservering av epler og noen andre frukter også i dag, er jo ingen fabrikk eller masse-produsent. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.09. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10214394640234589

   Noen ord om enkel tillaging (fermentering) til eddik, surkål og vin, etc.

   Det er mye underlig og interessant med epler, som umiddelbart ikke kan vites eller sees. Det viktigste å vite er at epler må håndteres med forsiktighet, minst som om de er lett-knuselige egg. Og at en ofte ikke lett eller i det heletatt straks ser at et eple er ødelagt av støt og der da ugunstige mikro-organismer eller noe - og at de dermed lett fort smitter og ødelegger friske epler i sin nærhet. Med egnede beholdere er det veldig enkelt å tillage eple-eddik, selv om det er noen enkle regler å følge. Prosessen foregår med fri tilgang til luft (skjermet med et gaz-klede eller noe for å unngå uønskede insekter og deres egg og larver), med fri tilgang til luft for de passende oppskårne eplene lagt i vann med litt sukker og eventuelt med en såkalt eddik-moder (fra tidligere prosess) som en prosess-starter. Dermed er prosessen i gang. Og blir ferdig i løpet av noen uker eller måneder, beroende på temperatur, smak og behag, etc. Også andre frukter eller råvarer med et viss sukker-innhold kan brukes for naturlig å tillage eddik.

   Mange som på forskjellige måter har god nytte av eller tillager eple-eddik er ikke oppmerksomme på og tenker ikke på at nedfalne frukter som blir ligende i hagen automatisk blir til blandt annet eddik i og for jorden og dens vann og liv. Det er en av de naturlige prosesser for oss alle de fleste enda ikke betenker eller vet noe om. Også som gunstige nedfalne eller innblandede blader og kvister eller annet til jorden bidrar til frisk jord og friskere og bedre liv, kulturer og natur - og verden.

   Noe av det samme gjelder også angående fermentering av kål til surkål, eller andre grønnsaker, hvor sukker-innholdet er lavt, men det er derimot en prosess som foregår uten tilgang til luft, men hvor luft og gasser naturlig bare presses ut. (For meget eller helt lukkede beholdere, hva enten det er eddik eller surkål en tillager, må en unngå, de sprenges når trykket blir for stort og eksplosivt.)

   Hva angår fermentering av frukt til vin så er prosessen omtrent som når en fermenterer kål eller andre grønnsaker, altså uten tilgang til luft, men sukker-innholdet er høyere og omdanner innholdet til alkohol. Jo høyere innhold av sukker (som eventuelt tilsettes), dess sterkere vin.

   Alle disse prosessene foregår i alminnelighet best mørkt eller uten tilgang til for mye lys eller varme. Gode råvarer og gode prosesser gir gode og nyttige produkter.

   Vel bekomme!
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Tilsett litt salt i blandingen ved fermentering av kål og andre grønnsaker.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. september 2018: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius lenge her ute i natt. Disig med regn og yr og ned mot 7 pluss-grader mot dagen frem mot klokken 08. Tildels helt og delvis overskyet og tildels regn og yr og tildels sol og spredt lett skyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 13.30. Overskyet, disig, plaskende regn og hørlig torden klokken 15 og derefter. Mye svarthyll-frukter som modner fint særlig i disse dager. Jeg plukket inn noen klaser samtidig som jeg innplukket mere enn tyve kilo store, fine, uskadede nettopp nedfalne pærer fra under et og samme tre hvor det fortsatt henger mange. Hva jeg skal gjøre, om noe, med blandt annet pærene vet jeg enda ikke. Mye regn det meste av dagen. Mørkt, regn og 8 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607719336875

   Norske myndigheter har en selvsagt plikt til å rette opp de krenkelser de påfører sine borgere:

   Det vises til det prinsipale i EMDs dom mellom Vilnes mfl v Norge fra 5. desember 2013, hvor den krenkede skal stilles som om krenkelsen ikke hadde skjedd:

   "The Court’s assessment

   269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002&#8209;IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009)."

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   MEN - skjer dette da Marius Reikerås ?
   Det jeg opplever som veldig trist er at EMD ikke har noen sanksjonsmuligheter mot Norge når de ikke retter krenkelsene og ikke følger de dommer Norge blir dømt for. :(

   Marius Reikerås:
   Magnar Inge Wisnes det har du helt rett i

   Ronny Solem:
   kun en smekk på hånda. ferdig.

   Steinar J Myhre:
   Deler.

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607721296875

   I saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige av 20 desember 2016( brudd på EMK artikkel 13), sier EMD følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   I pilotsaken mellom Burdov og Russsand av 15. januar 2009, er dette utdypet grundigere følgende:

   “1. General principles

   96. The Court notes that Article 13 gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system. It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see Kud&#322;a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   97. The scope of the Contracting States’ obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint; the “effectiveness” of a “remedy” within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant.

   At the same time, the remedy required by Article 13 must be “effective” in practice as well as in law in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation, or of providing adequate redress for any violation that has already occurred.

   Even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (ibid., §§ 157-58, and Wasserman v. Russia (no. 2), no. 21071/05, § 45, 10 April 2008)."

   Altså er EMK artikkel 13, i likhet med EMK Artikkel 6 nr.1, en GARANTI for at menneskerettene skal være tilgjengelig på nasjonalt nivå, og at innholdet i konvensjonene skal kunne effektivt håndheves. Det er også å understreke at konvensjonen beskytter de såkalte minimumsrettigheter.

   I en relativt nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil, og at de aldri må lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det også så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13. september 2016, i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland ,
premiss 54 hvor det heter:

   "Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention (see Stanková v. Slovakia, no. 7205/02, § 24, 9
October 2007)."

   *

   Anne Marit Myhre:
   Men gjør dem det ? Nei dem truer å fortsetter krenkelsen

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155607723566875

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK Artikkel 6 nr.1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   "(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11)."

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å Ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Jeg minner i den anledning om EMK Artikkel 46 nr .1 , hvor det heter:

   "De høye kontraherende parter forplikter seg til å rette seg etter Domstolenes dom i enhver sak de er part i."

   Norske dommere har følgelig en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   *

   Robert Steffensen:
   Å arbeide mot loven, som de selv har innført er straffbart og må slås hardt ned på. Alle metoder for å føre myndighetene inn på rett spor må være lov å bruke.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. september 2018: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. september 2018:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq