----- Denne side: db201907.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. juli 2019:

   Vått, for det meste regn og yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig lavt overskyet, vått, tildels yr, noe svak bris og omkring 12 til 13 pluss-grader frem mot klokken 07. Omtrent det samme videre utover dagen. Med ned mot 10 pluss-grader og regn og yr frem mot klokken 20. Disig himmel. vått, yr og 9 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre frem mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2019 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2221148084588998

   Mens vi enda venter på dommen fra Storkammeret i ECHR i Lobben-saken.

   Det pågår enda, politisk offentlig mafia-virksomhet av verste slags, kidnapping av barn og foreldre, rasering og utplyndring av familier og samfunnet, men snart nu hører dette fortiden til.

   Barnekonvensjonen, Art 7:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   barnevern-drap.jpg


   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. juli 2019:

   Dunkelt, grå-lysning, vått, fugle-sang og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Lett nesten overskyet og 7 pluss-grader klokken 05.30. Overskyet og regn og yr klokken 06 og videre. Halvt overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 08. Helt og delvis overskyet, vått, tildels regn og yr og gradvis opp til omkring 11 til 12 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med 11 pluss-grader klokken 20.30. Og ned mot 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216484699044753

   Menneskerettighetenes avmakt enda i dagens Norge
  
   Hvordan forholde seg til makt-misbrukende offentlig ansatte i dagens Norge?

   Heller dø (bli drept) enn å klage, tenker mange. Fordi å klage er en labyrint med mange blekkspruters blindveier som tapper en for tid, helse og krefter.

   Som hjelpe-trengende vet man at en befinner seg på feil side av diskrimineringens akse. Og hvem vil vel være hjelpe-trengende?

   De frekkeste både i og utenfor den offentlige forvaltningen befinner seg på maktens side - og ikke på lovens.

   Ikke bare bagatelliserer de grove offentlige menneskeretts-forbrytelser overfor enkelt-mennesker i eget land, men de neglisjeres og forties.

   Det gjør den politiske nepotismen også med systematiske grove politiske offentlige menneskeretts-forbrytelser overfor mengder med medmennesker i eget land.

   Alle og enhver av de bagatelliseres, neglisjeres og forties! Og de kriminelle premieres - og skryter av hverandre.

   Hva skal en si til og om offentlig ansatte mennesker som oppfører seg slik overfor medmennesker og sivil-befolkningen?

   Hvrdan forholde seg til slike kriminelle offentlig ansatte mennesker? Uansett årsaken til deres forbrytelser.

   Selvfølgelig skal man si og forholde seg til slike mennesker som lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene og straffelov-givningen!

   Hvordan og hvorfor er deres grove forbrytelser mulig? Svaret er enkelt:

   Fordi de beskytter hverandre for ikke å bli straffeforfulgt.

   Og fordi de nekter sivilbefolkningen tilgang til lovens reelle lovbestemmelser.

   ---

   Altfor mange ønsker diskriminering og sær-interessers egoisme og vilkårlighet.

   Derfor bagatelliseres, forfalskes, foraktes og neglisjeres menneskeretts-konvensjonene.

   Derfor er det enda mange som ikke tror på menneskerettighetene.

   Og det liker særlig alle som tjener på diskriminering og sær-fordeler.

   Og ikke vil ha en rettferdig fordeling av de nasjonale ressursene.

   De vil heller ha sin vilkårlige politikk enn menneskerettighetene.

   De vil ikke at enhver menneskerettighet skal være umistelig og uavhendelig.

   Og at skal sikres også i all administrasjon, som menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt.

   Derfor tror de seg bedre enn menneskerettighetene og landets medmennesker.

   Og bedre jo mere de forfalsker og neglisjerer.

   Derfor aksepterer og ønsker de tortur og nedverdigende behandling av medmennesker i sitt eget land.

   Og indoktrinerer de til forakt for menneskerettighetene.

   ---

   Her nu skal jeg konkret nevne bare noen få av alle de mange menneskerettighetene som forsvinner i dragsuget av den politiske forakt for menneskerettighetene.

   Følgende:

   Menneskerettsloven, ICCPR Art 26:
   "Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling". 

   Menneskerettsloven, ICESCR Art 11:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".

   Menneskerettsloven, ICESCR Art 12 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk."

   *

  
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. juli 2019:

   Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr og regn her ute i natt. Med oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Helt og delvis overskyet, noe yr og opp mot 12 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Overskyet (fra vest) og 10 pluss-grader klokken 19 og 20. Overskyet, vått, tildels med yr og ned til omkring 9 pluss-grader videre utover kvelden. Med yr fra nokså mørk himmel frem mot midnatt og nokså mørkt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156182814976875

   Fylkesmannen er ingen objektiv instans, men søker å beskytte og tildekke offentlige menneskerettsbrudd.

   Nekter å granske tvangshenting
   http://www.dagbladet.no/nyheter/nekter-a-granske-tvangshenting/71296918
   Advokat mener grove lovbrudd ble begått da politiet brukte håndjern på en…
   dagbladet.no

   *

   Kent Ole Furuly:
   Det vet en sovende fordyrende arbeidsplass for avdankende ubrukelige politikere uten troverdighet i politikken. Og i denne posisjonen!

   Hege Vatland:
   er det ikke myndighetenes plikt å stoppe lovbrudd og overgrep? Er det ikke fylkesmannens plikt å gripe inn i slike saker? hva i all verden har vi fylkesmannen for? Fylkesmannen argumenterte med at barnevernssaken fremdeles står for rettsapparatet.

   «Selve omsorgssaken er imidlertid ikke rettskraftig ennå og det er da lite hensiktsmessig å åpne tilsyn i saken (...) Det er da i realiteten en svært liten del av saken vi kan vurdere på nåværende tidspunkt», skriver fylkesmannen. Er det slik å forstå at fylkesmannen ikke "kan" stoppe overgrep og lovbrudd fordi saken fremdeles står for rettsapparatet????? hvilken pervers form for ansvarsfraskrivelse er dette??

   Line Sandbæk Hansen:
   Veldig nysgjerrig på hvilket fylke denne fylkesmannen jobber i

   Marius Reikerås:
   Line Sandbæk Hansen Møre og Romsdal

   Line Sandbæk Hansen:
   Marius Reikerås ok takk

   Tom Benjaminsen:
   På tide vi får et uavhengig etterforskningsorgan som kan etterforske brudd på menneskerettigheter,
   (Og andre mer eller mindre opprørende ting som våre myndigheter står bak) før det går så langt at folket gjør opprør, og det blir "borgerkrig" (Bokstavelig talt borgerkrig, Noe jeg er svært sikker på vil komme)

   Roy Fjellbu:
   Noen som vet hvilket fylke ?

   Marius Reikerås:
   Roy Fjellbu Møre og Romsdal

   Roy Fjellbu:
   Takk !

   Noralf Aunan:
   Marius Reikerås Hvorfor ikke oppgi navnet, slik at flest mulig vet hvem man har med å gjøre.

   Rasha Masri:
   Helt normalt praksis i norge

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   De tør ikke granske, for de vet nemlig hvem som står bak, de kan miste jobben.

   Rasha Masri:
   Hanne Judith Larsen Jacobsen , sant det, de er venner og bekjente

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare at de utnevner og plasserer hverandre i og for den samme politiske nepotismen, og "kontrollerer" hverandre og seg selv. For "sikkerhets skyld" gies de også (og holder seg til) begrensende mandater. Det er liksom ikke nok at de skal (og uansett er forpliktet til) å straffeforfølge enhver offentlig menneskeretts-krenkelse (inklusivt alle andre offentlige forbrytelser).

   Noralf Aunan:
   Det er en kostitusjonert Fylkesmann, Rigmor Brøske i Møre og Romsdal, og hun er faktisk bare en av ca. 130 personer oppført på hjemmesida.
   Hvem er oppmerksompå hvor mange ansatte denne instansen har?

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156182880811875

   Marius Reikerås:
   Dette viser, nok en gang, at norske myndigheter gir fullstendig blaffen i de grunnleggende menneskerettene.
   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen uttalte, i en beslutning mot Norge den 3 November 2016:
   "Given his age (12 years at the time of the Supreme Court’s decision), and taking into account the fact that there will be nothing to prevent him from taking the initiative to increase contact at any time in the future if he so desires"

   Rune L. Hansen:
   
Å frata et menneske retten til sitt familieliv, uansett hvorfor eller hvem som gjør det, hva innebærer det i seg selv egentlig?

   For det første, så er det noe av det mest sinnssyke og groteske og umenneskelige noen kan finne på å gjøre mot et medmenneske.
   For det andre, så er det, både internasjonalt og nasjonalt, blandt det mest kriminelle og straffbare
noen kan finne på å gjøre mot et medmenneske.
   For det tredje, så er det alltid fullstendig unødvendig og fullstendig uforholdsmessig.
   For det fjerde, så er aksept for noe slikt også samfunnsmessig, katastrofalt!
   For det femte, så fjerner det alt og ethvert av menneskerettigheter!

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at ingenting er ulovlig hvis man utelater relevante lovbestemmelser. :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/2431237066899229/

   Undis Hansen:
   sånn har de holdt på med yngre folk enn dette...
   Akuttvedtak meg her og der. Det akutte er vel en saksbehandler som også har interesse i å tilby ferdig-skjenda unger til overgripere i nærmiljø. Hvordan de organiserer seg , seg imellom er helt horribelt.
Vanlige folk holder ungene unna fosterunger og unger fra institusjon.
   Fosterforeldre med egne barn kaller aldri sine unger for fosterbarn. Kun andres barn,- Dette beviser jo at det hierarkiet legges opp etter paria og ikke ett ord til barna om barnekonvensjonen. Noe sier meg at Tøffe Tøfflus er kneblet han også.
   Barnevernet tolker barnas familieliv som fosterhjems-familie-liv. De står hardnakket på i å ikke svare telefon eller brev.
   Hvordan man så skal samarbeide er meg en gåte ...
   Hvor mange kommuner har innbyggere som hjelper hverandre bak ryggen på barnevernet ? Jeg tenker mørketallene er store. Folk har sett igjen og igjen skoler og barnehager , stikk istrid med personværn m.m , med politiet foran seg selv.
   Denne framgangsmåten gjør jo folk livredde. Å være nice med barnevernet har utviklet seg til det største hykleriet et land har sett i freds-tid.
   Det gjør meg så forbanna at politiet på denne måten setter skrekk i unge kvinner, - å det kan se ut som at de liker det.
   Hvorfor er ikke politiet å sikrer ankomsten til jenta ? Er hun ned-dopet ved ankomst og slike ting ? Kan politiet ha tiltru til et barnevern som henter så mange med hyl og skrik? Mange er så gira i situasjonen at man skulle tru de hadde fått oppdrag fra militser og ikke barnevernet . Dialog er et vakkert land liksm :::

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156182901256875

   Marius Reikerås:
   Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som nekter å granske krenkelsene av 13 åringen og hennes familie.
   Det er i samme fylke at barnevernsleder i Herøy kommune, Evy Løfoll uttalte i epost av 23.4. 18 :
   "Menneskerettslova er ei lov som skal beskytte menneskerettigheiter og den grunnleggande fridom.
   Dette lovverket ligg ikkje inn under vårt virke."

   Simon Strandheim:
   Fylkesmannen er nok mer en forlenget arm av kommune og stat, de er jo ihvertfall ikke til for folket..

   Anna Grey Sivilombudsmannen:
   bør granske Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

   Wally Andersen:
   De er faen i meg kjøpt og betalt hele gjengen

   Greta Solheim:
   Barnevernsleder mente muligens at EMK artikkel 5 ikke lå under deres virke. Men da slike tilfeller omfatter frihetsberøvelse og en form for tvangsbehandling, er det å undres på hva som reelt tilsier at ikke også EMK artikkel 5 (i tillegg til EMK artikkel 8) skulle komme til anvendelse, slik det gjør ved tvungen psykiatrisk behandling, såkalt psykisk helsevern. Og omvendt, at også EMK artikkel 8 kommer til anvendelse i sistnevnte tilfeller.

   Halvorsen Kristian:
   Finn Er alle i ansvarlige stillinger i møre og Romsdal, og overgripere?

   Richard Evensen:
   Dette betyr jo at verken Politiet, advokater, barnevernet, kommunene, fylkene mener at en 13 åring og familien ikke har rett til å kunne få noen form for hjelp. Hele lovverket er satt til side. Da mangler altså det en god del kunnskap i skolen, lærebøker til folkene som i det offentlige. De har ingen faglig kompetanse.

   Leon Byberg:
   B.v i vår kommune utalte at lovverket var til hinder for deres jobb.... elsker disse paykobablerne

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156183345116875
   
   #overgrepsattisystem

   Norske dommere er fullstendig avkledd og avslørt, som fullstendig inkompetente på menneskeretter.

   *

   Albert Johnsen:
   Dersom dommerne ikke hadde godtatt alle løgnene, ville det raskt blitt slutt på den kulturen innen det offentlige.

   Alice Glendrange Nilsen:
   Albert Johnsen helt enig. ! !

   Mick Stagg:
   Albert Johnsen well said Albert !

   Per John Rolseth:
   DET NORSKE RETTSSYSTEMET TRENGER ET TROVERDIG TILSYN , EN REFORM OG EN REVOLUSJON TILPASSET GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER.

   Harry Heide:
   Dommerne har jo missea grunnloven som det var meningen norge skulle bygge sitt land på.
   Hva har vi i gjen da,,?? Jo korupsjon og ødeleggelse av landet, ansatte med myndighetsmakt i staten opptrer som en fiende mot folket.

   Øyvind Røed:
   Norske høyesterettsdommere blir ikke sparket for korrupsjon, men de som har fulgt med har merket seg "har sagt opp sin stilling som Høyesterettsdommer for å tilbringe mer tid sammen med familien" - for deretter å gå over i en jobb med vesentlig høyere arbeidsbelastning...

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156183448486875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   "Sjokkangrep mot norsk barnevern", skriver Dagbladet.

   Men det er mest av alt et sjokkangrep mot våre menneskerettskrenkede domstoler.

   sjokkangrep-bv.jpg

   *

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Nåja, det er jo strengt tatt en kraftig korreks mot domstolene, barnevernet og bekymringsmelderene og all den diskriminering og menneskerettighetsbrudd som disse har begått mot familiene.
   Det er jo det det dreier seg om.
   Familiene, får nå endelig oppreisning for all lidelse som overnevnte har påført de håper jeg!

   Greta Solheim:
   Ved å skylde på barnevernet virker det som media ønsker å mildne statlig kritikk. Slik omskriving som Dagbladet i flere artikler også bedrev i Lobben-saken, vitner om at media ikke tør å skrive om domstolen, og særlig ikke om Høyesteretts i siste instans myndighetsmisbruk/overgrep. Hva skyldes det mon tro? At media opplever seg kjøpt og betalt av statlig mediastøtte, og motsatt; at staten ved domstolene forventer slik misforstått statlig lojalitet?

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Hmm :( Første tanken som slo meg var manglende research..
   Vi får inderlig håpe journalistene nå nøster opp tråden og får med seg domstolenes misgjerninger, og skriver en oppfølger(e) og følger opp den statlige kritikken som jo berører domstoler, barnevern og bekymringsmeldere.
   For så alvorlig er det.

   Aurel Trusca:
   Dirty Satan has his nest in Norway, if it is an Evil center on this planet it has to be in Norway, Hitler would have been really proud of Norway if he was alive because Norway keeps his legacy alive

   Marita Eriksen:
   Måtte det samtidig ikke bare være et sjokkangrep mot Norge, men ei sjokkoppvåkning for det norske systemtro folket!

   Glendarren Stewart:
   just the beggining, they shall fall from their tower of power.. ! ! <3 <3

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156183298856875

   Norge som rettsstat har spilt totalt falitt. Snart 30 barnevernssaker i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen!

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   26 saker skal Norge nå svare for i menneskerettsdomstolen , pga barnevernets praksis mot foreldre og barn. Da spør jeg dere folk der ute, som forsvarer barnevernet med hud og hår: Siden vi er en bitteliten velferdsstat, tror dere virkelig at et slikt stort internasjonalt organ hadde vært villig til å bruke, så mye ressurser på dette, hvis de ikke ser det helt nødvendig å granske??

   Siv-Hege Johannessen:
   Helt rett ! !

   Brynhild Karlsen:
   Nei, de har forstått ALVORET!!

   Wenche Miriam Lund:
   Flau over å være nordmann innimellom :(

   Jan Johansen:
   Takk for at Du informerer oss om status. Og takk for den gode innsatsen som Du gjør for så mange.

   Pia Hauge:
   Beundre din kamp for de anbragte børn og deres familier.

   Liv Tone Snipstad:
   Og barnevernssaker er vel en grusom topp på et fullstendig grufullt isfjell for en god del mennesker her.

   Chris Andrè Strømland:
   Den siste kommunistiske stat Norge, et diktatur skjult som et demokrati med illusjonen om fri vilje og fritt valg...

   Helge Ranum:
   Ja sånn er det under borgerlig flertall

   Bjørn Austad:
   Norge er en stor skam for hele verden. Likevel så sitter det nok fortsatt massevis av politikere og andre (fanatikere) som mener Norge har verdens beste barnevern. Vel, Norge setter nok verdens-rekord på antall saker til EMD.
   Er det ikke rart at Norge er det landet i verden hvor det er flest dårlige foreldre!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 03-07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156183332986875

   Barneminister Ropstad er sikkert en grei ung mann, men når Den Europeiske Menneskerettsdomstolen nå har kommunisert nærmere 30 saker som gjelder hans department, så skjønner han åpenbart ikke alvoret.

   *

   Torill E Stevens:
   Som du skrev tidligere. Liv og lære harmonerer ikke .

   Rasha Masri:
   Han kommer til å bli veldig skjendis internasjonalt snart :) :) :) :) :) 

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Beklager å si det men han kan umulig ha vært den "smarteste gutten" i klassen, med disse uttalelsene her, "barns rettigheter er sterkere i Norge enn mange andre land" :)
   Hvilke land er det han sikter til?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1167930263407600&set=p.1167930263407600&type=3

   Atle Bråten:
   Rolf Bernhard Halln Senior Hvor er det der i fra? :)

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Han lever i ei boble han dotten der...Og med ei kone som jobber i barnevernstjenesten er det vel lite håp om at han våkner med det første...

   Albert Johnsen:
   Han sitter nok akkurat nå og googler på: "Hva er menneskerettigheter?"

   Ruth Ensby:
   Kanskje Erna trodde hun gjorde et smart valg ved å ansette en slik guttunge?

   Vigdis Nygård:
   Ruth Ensby jeg tror de måtte tilsette en marionett, slik at spillet fikk fortsette, og den rollen følger han...!

   Karin Ullensvang:
   Hjelpetiltak til familien vil være en bedre måte av det offentlige å gripe fatt i eventuelle utfordringer en familie trenger hjelp til. Å tro at det hjelper for barnets beste ved dermed å splitte (separere) barnet fra familien må være en misforståelse samt meget kostbart for statsbusjettet..

   Henrik Allum:
   Karin Ullensvang vår familie har blitt undersøkt av barnevernet 5 x over 16 år, nå sist sammenhengende siden oktober 2017. De henla saken i dag. 16 år med Uanmeldte hjemmebesøk, dokumentforfalskning, og spredning av falske rykter, det har de gjort, men hjelpetiltak har vi ikke sett noe til.. bare forfølgelse, trakassering og rasisme, jeg benytter meg av paragraf 100 i grunnloven og kaller barnevernet for rasistisk og at de driver med forfølgelse og trakassering av uskyldige mennesker i Norge. Ikke ulikt Gestapo Stasi eller CIA..

   Karin Ullensvang:
   Henrik Allum Gud hjelpe....

   Harry Heide:
   Barneminister Ropstad har ikke makt i det heletatt, det hadde ikke de andre før han heller, han er bare der for å skjerme de som egentlig bestemmer, gjør som vi sier eller reis hjem, han lar seg bli brukt for å holde et vist antall barn i ommløp i barnevernet for det er så mange som tjener seg feit av penger fra statskassa i det systemet som ligger under det departemanget, han har tydeligvis ikke skjønt det enda.

   Rosa Aleneiverden:
   Ropstad, kan nesten bli nød til å finne på bedre falske navn

   Henrik Allum:
   Han skjønner men han beskytter embedsverkets lovbrudd og argumenterer som sejerstad gjorde i EMD grundig rettsprosess og sterke rettigheter for barn i Norge, han dekker over. Hvor mange milliarder skattekroner koster det å drive, barnevernet? Sakkyndige, advokater, dommere, fosterhjem, institusjoner med statlig støtte etc etc??? Korrupt barne og familieminister, hadde han lagt om politikken slik at Barnevernet hadde fulgt loven og menneskerettighetene hadde barn vokst opp med foreldrene sine og det hadde spart samfunnet for tragiske menneskeskjebner splittede familier, ulevelige sår, for ikke å snakke om det samfunnsøkonomiske ranet barnevernet er slik det fungerer i dag !!!!!! 

  
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. juli 2019: 

   Omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius, vått og for det meste yr her ute i natt. Regn og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med oppmot 12 pluss-grader videre utover formiddagen. Vått og gradvis mindre overskyet utover eftermiddagen, med fra 15 til 11 pluss-grader og spredt lett skyet frem mot klokken 19. Med 10 pluss-grader klokken 20.30. Og med 9 klokken 22. Dunkelt og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2019 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2226065460763927

   Menneskerettighetene og makten i og for enhver

   Nei, det er ikke akseptabelt med politikk eller offentlig forvaltning som plager mennesker eller krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker, eller som på noen som helst måte unødvendig og uforholdsmessig forskjellsbehandler landets borgere og enkelt-mennesker.

   Makten skal være i hver enkelt og enhver sine ukrenkelige og uforfalskede menneskerettigheter - og ikke i forskjellsbehandling eller nepotismer og sær-interesser som for eksempel politiske partier eller ukompetente dommere eller saksbehandlere (i ordenes videste forstand).

   
Dette forutsetter at absolutt enhver muligvis eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse real-kompetent, fritt og effektivt straffeforfølges og repareres. (Som lovbestemt i blandt annet ECHR Art 6 og Art 13.)

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med tydelighet lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
Og for eksempel i Barnekonvensjonen (CRC) som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 4, som har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. juli 2019: 

   5 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Spredt lett skyet dus lys blå himmel og 11 pluss-grader klokken 09. Efter hvert lett overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover dagen og ned mot 10 frem mot klokken 22. Med ned mot 9 pluss-grader mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216503912765084

   Menneskerettighetene, identitet og trivsel, kontra trauma

   Det er
5 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt - sommer, 05. juli 2019.

   Ja, det er kaldt i Norge, selv i de varmeste regioner. Mange vekster i verden tåler ikke det når de vokser ute.

   For eksempel liker ikke sitrongress og alminnelig ingefær lavere temperatur enn 13 pluss-grader Celsius når de vokser. Blir det kaldere begrenses den naturlige friheten og overlever de dårlig eller dør. Og det skjer ofte og fort i Norge. Det er mange vekster også som tåler dårlig å bli omplassert eller i korte eller lange tidsrom å bli forstyrret av uønskede forhold. Det er mange og forskjellige forhold og omstendigheter i verden som har stor og vesentlig betydning for alt som lever eller vokser, særlig i forhold til identitet og trivsel kontra trauma. Et tre som naturlig trives kan gi ti og hundre og tusener ganger mere frukt, næring og glede enn et tre som ikke trives. :)

   Forstår man dette rett så kan det også være lettere å forstå Barnekonvensjonen sin 
Art 3 p2, som har lovbestemt, at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."


   
Og blandt annet Barnekonvensjonen sin Art 8 p1 og p2:
   "1:  Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2:  Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Identiteten, trivsel og trauma har altså en meget stor betydning for alt som lever og vokser.

   Dessverre har den politiske nepotismen som lenge nu har utøvd makt i Norge hverken respektert identiteter, menneskerettigheter, menneskeverdet eller medmennesker. Særlig ikke efter at olje-rikdommen flommet inn i landet. Menneskerettighetene ble til pynt på i praksis nærmest hemmeligholdte og forfalskede papirer og dobbel-morals groteske politisk offentlig organiserte mafia-virksomhet og terror regime.

   Nærmest alt og alle og enhver ble forfalsket - til optimal nytte for terror regimet.

   Mennesker og barn ble politisk i praksis til handelsvarer og slaver for den politiske nepotismen,

   Menneskers integritet, identitet og familieliv ble - og blir - systematisk rasert, utplyndret og ødelagt. Og indoktrinert.

   Til trss for at blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 klart og tydelig har bestemt, at:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   At mennesker i den offentlige forvaltning skal kunne bestemme, forfalske eller nekte mennesker i sivilbefolkningen sitt familieliv, er i seg selv groteskt, umenneskelig og grovt kriminelt. Og er så fullstendig motsatt av alt og ethvert av menneskerettigheter og internasjonal og nasjonal lovgivning som mulig.

   At slikt har skjedd og enda skjer har katastrofale og livs-ødeleggende konsekvenser for medmennesker, sivilbefolkningen og verden.

   Det er i praksis - om det ikke fort og godt nok stoppes - en smittsom traumatisering, indoktrinering og ødeleggelse av hele verden og ethvert menneske.

   At en slik politisk ideologi og mafia-virksomhet finanseres av blandt annet olje-penger og via propaganda, karriærer, oppkjøp og utplasseringer i det heletatt skjer og enda sprees er en større fare for verden enn nazismen var.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/2438709046152031/

   Undis Hansen:
   Dette nekter barneværnleder Joks fra karasjok at "hennes" ansatte skal høre om. Alle forsøk å minne barnevernet i Karasjok om lov og rettigheter legger de på røret. nu er de rimelig utilgjengelig. mitt navn er allerede brukt og de trenger visst ikke å tenke på loven . Loven er iføle henne Joks , irrelevant.

   Rune L. Hansen:
   Ja, regimet og dets virksomheter sier i praksis alltid det, at loven er irrelevant og ikke gjelder. :( Mange andre mennesker tror at dette er for utrolig til å kunne være sant, men slik er det altså. :(

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. juli 2019: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 10 pluss-grader tildels med yr utover formiddagen. Overskyet, vått og 13 pluss-grader klokken 15.30, derefter skiftende helt og delvis overskyet. Overskyet og 12 pluss-grader klkken 22. Med 11 pluss-grader og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156190165816875

   Skrevet for 3 år siden:

   Den ultimate kontrast.

   Gårsdagen i Warszawa, blir definitivt en dag jeg aldri glemmer.

   Bilde nr 1 viser fem unge mennesker, alle i 20-årene, som kjemper sin livs kamp mot norske myndigheter.

   En kamp som for alvor ble synliggjort utenfor den norske ambassaden.

   Mennesker som er og blir terrorisert av den norske stat på en måte som ikke er til å tro, om man ikke visste bedre.

   Men vi er flere og flere som vet at:

   Den norske stat tar ikke fem flate øre for å ødelegge liv, om den finner det i statens interesser.

   Bare få kilometer unna, hadde de norske samfunnstoppene, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Børge Brende og Ina Strøm Eriksen klart å bidra til å beleire en hel by, bare fordi det var NATO-møte samme dag.

   Da bussen til Erna, bilde nr 2, passerte, spurte jeg om det var internetforbindelse til å dele bildet.

   Da fikk jeg til svar at internetet var nede, pga de samme samfunnstoppene.

   Hele byen var altså satt i beredskap, for at disse samfunnstoppene skulle få lire av seg sine innøvde selvfølgeligheter.

   Samtidig altså med at de tapre 20-åringene stod der med sine plakater og følelsesladete appellerer, så svidde Erna, Jens & Co milliarder på pomp og prakt

   Med dette bilde i minnet, kan jeg personlig aldri huske å ha båret på en større politikerforakt.

   Norske myndigheter har ødelagt år av disse unge menneskers liv, samtidig som de selv reiser verden rundt i sin egen-oppnevnte "fredstjeneste."

   Men du skaper aldri fred, ved å terrorisere folket du er satt til å betjene.

   Det bør norske myndigheter forstå nå.

   Vel, hverken Erna eller Jens er noe mer verdt enn oss andre.

   Så det er tide å la politikerforkaten skinne gjennom:

   Om ikke våre politikere kan avholde møter uten å svi av et halvt statsbudsjett, så får det heller være.

   Det er nemlig langt viktigere å bruke pengene på de som virkelig lider urett.

   Slik disse 20-åringene er blitt et symbol på.

   *

   Kent Ole Furuly:
   Ja! Dette maner til kamp om rettferdighet for det norske folk. Politikerne har helt mistet bakkekontakt!

   Hilde Salvesen:
   Du arbeider og lever fra hjertet. :) Takk <3

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Det er helt forferdelig.

   Rune L. Hansen:
   Det som mere enn noe annet kjennetegner og identifiserer slike mennesker og i det heletatt mennesker som er ondskapsfulle overfor medmennesker, er at de uttrykker at det er ikke seg selv det rammer og at det derfor har liten eller ingen betydning.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156190087091875

   Svaret til Lilliann Roppen fra rådmannen i Herøy kommune, forteller mye om hvor dårlig det står til med menneskerettene rundt om i landet.

   Lillian Roppen var et fantastisk fint menneske, som dessverre gikk bort i fjor høst.

   Her er svaret hun fikk fra rådmannen, bare måneder før hennes bortgang:

   "Skal det kome noko ut av denne dialogen, må du vere meir konkret:

   1. Du skriv: «Menneskerettsloven har forrang for andre lover!!, der det er motstrid.» Heilt konkret, på kva område er det motstrid mellom barnevernslova og menneskerettslova?

   2. Eg oppfattar deg slik at du meiner at kommunane i kvar enkelt sak har plikt til å gjere ei konkret vurdering opp mot menneskerettsloven i tillegg til barnevernslova. Kva forhold i menneskerettslova meiner du barnevernssaker skal vurderast opp mot i tillegg til dei vurderingane som vert gjort etter barnevernslova?

   3. Meiner du at Herøy kommune har ein anna forvaltningspraksis i barnevernssaker enn andre norske kommunar?

   4. Har du eksempel på kommunar i Noreg som har ein forvaltningspraksis der kvar enkelt sak vert vurdert konkret opp mot menneskerettslova i tillegg til barnevernslova?

   5. Har du eksempel på saker i fylkesnemnder eller i rettsapparatet der det er gjort ei konkret vurdering av sakene opp mot menneskerettslova i tillegg til barnevernslova?

   Eg ser fram til svar på desse spørsmåla.

   Helsing

   Olaus-Jon Kopperstad
   Rådmann

   *

   Anita Skippervik:
   Ein forstår kva stilling menneskerettane har rundt i kommunane med slike svar. Det er foruttsatt i norsk rett at offentlege tilsette er dei som har fagkunnskapen og at folket skal kunne få riktige svar, men her viser rådmannen gjennom arroganse og forsøk på herskerteknikk sin absolutte manglande kunnskap.

   Anne-Sølvi Holstad:
   Anita Skippervik Det står ikkje bedre til med kunnskapen om menneskerett i nabokommuner til Herøy heller . Vi kan og sjå til det Interkommunale barnevernet som Ulsteinvik og Hareid er ein del av . Skremmende lite kunnskap om menneskerett . Samme bv advokat som regjerer i desse bygdene Reidar Andresen . Bra det vert sett søkelys på desse kommunene , heilt forferdelig korleis barneverna får halde på :( 

   Anita Skippervik:
   Det står heller ikkje betre til i Bergensområdet som har ein parallell med øvre del av Vestland. Ikkje berre ignorerer dei menneskerrettane, men også forvaltningslova med munnleg sakshandsaming. I 2012 nekta Fylkesmannen for at dette gjekk føre seg i konkrete saker, men Helsetilsynet slo fast at det gjekk føre seg muntleg sakshandsaming i 2015 for Os kommune. Her er ei uttaling frå varaordføraren i avisa når enno fleire lovbrot vart avdekka. " ordførar Marie Bruarøy utøvar si plikt som arbeidsgjevar i å forsvare sine tilsette med «Barnevernet har konsentrert seg om det aller viktigaste, og det er ungane. Då svikter det av og til litt på system og internkontroll og dokumentasjon» i Os & Fusa posten 23.2.2018." Framleis er ikkje dei grovaste lovbrota avdekka for i svar på ny klage uttaler igjen Os kommune at det viktigaste er å verne sine tilsette.

   Hilde Salvesen:
   Erkjennesle er nødvendig for å forandre noe... Dokumentaren Thrive gir nyttige innsikter. Lege, healer og forfatter Audun Myskja og Terje Toftenes (filmskaper, forfatter mm) er to av mange som fremmer bevissthetskiftet i vårt lille land. Takk til deg. <3

   Therese Utenomdvanlige Stangenes:
   Samme holdning og praksis over hele landet dette :( 

   Helga Sørbotten:
   Dette er vell helt klassisk herse teknikk, som er typisk når en ikke har ett godt svar, å ikke noe forsøk på å få til en god dialog.

   Kirsten Laika Schei:
   Noen bør straks på vegne av avdøde avkreve denne
   " rådmannen" en redegjørelse for sin juridiske kunnskap , siden han åpenbart må be menigmann om " rettleding"...

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   !!! This. "Det er forutsatt i norsk rett at offentlege tilsette er dei som har fagkunnskapen og at folket skal kunne få riktige svar"
   Hvil i fred Lillian Roppen :( <3 :( <3 ! 
   https://youtu.be/gaDj7sARiWU
   "Det er forutsatt i norsk rett at offentlege tilsette er dei som har fagkunnskapen og at folket skal kunne få riktige svar"

   Egil Borse-Svensen:
   Felles svar?

   Kent Ole Furuly:
   Han er ett typisk eksempel på overkjøring av klienter.

   Aina Gregersen:
   (Bare trist alt samma )
   Men arven (les gufset ) fra bedrevitrene, som uforstyrret kunne leke store herrer i lite grissglent land - uten at man fikk noe særlig oppdatering på bygda i daglig slit og møye - sier jo alt om nisselandet !
   (Antar det i tillegg bare var anbefalt to strikkeoppskrifter på luer small og large ) Jeg har ledd så jeg har grini og grøsset så jeg ble kald men Norge gjennom et par hundre år , OG kortere
   :
   http://www.erlik.no/atte-fortellinger-om-norsk-ondskap/
   Åtte fortellinger om norsk ondskap
   erlik.no

   Liv Styve:
   :(

   Alexander Brennersted:
   Punkt 5 viser at rådmannen har stor innsikt i manglende vurdering opp mot menneskerettighetene. Spørsmålene før er bare for å gni det inn. Det han rett ut sier er at ingen gjør dette og lykke til med å bevise det som en gal praksis da domstolene heller ikke gjør det. Han viser den selvgode forakten for menneskerettene som vi alle kjenner fra bv.

   Arve N. Gjelsvik:
   Det er merkelig lite gjennomtenkt av vår leder å ikke kommentere dette som nå hele verden rister på huet av.

   Tone Henriksen:
   Ja er jeg skjønner nå grunnen til at norsk barnevern ikke har et klage organ over seg med makt. De hadde hatt mye å gjøre. Alt annet kan man klage på Men ikke dette systemet. Litt rart????

   Karin Ullensvang:
   Du skulle nesten ha svart han Marius Reikerås men det ville ha vært en så omfattende analyse å sammenligne barneloven med menneskerettighetene at det ville ta lang tid.

   Rune L. Hansen:
   Klarer ikke et slikt offentlig ansatt menneske lett å finne et mangfold groteske menneskeretts-krenkelser i regimets saksbehandlinger så er vedkommende totalt blind for både menneskerettighetene og medmennesker! :(

   Karin Ullensvang:
   Ja det er nettopp det de er. De ser ikke barneloven i relasjon til menneskerettighetene. De har ikke hatt menneskerettighetene som pensum i sin utdannelse.

   Rune L. Hansen:
   Men de produserer fortløpende lett synlig ondsinnede ulovlige avgjørelser og falsk dokumentasjon som de hvitvasker for hverandre for selv å gjøre det samme. :(

   Jon Gulbrandsen:
   Vriompeis!

   Louie Andreassen:
   Vel, han legger ikke skjul på inkompetansen sin.

   Inga Rakita:
   Marius Reikerås, jeg vil gjerne lese det opprinnelige brevet fra Lillian Roppen som ble sendt til rådmannen. Er det mulig?

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156190409791875

   Hørt av en greker på Rhodos i dag:

   I have heard about your notorious barnevernet.
   Crazy!

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Hørt i Italia for et par år siden fra en Guide når nordmenn sa at alle norske barn gikk i banehage; "Why do you not complain, the state should not force kids to kindergarden!"

   Øyvind Røed:
   Hvis de kidnapper barna til feil familie - så blir det spennende. Baader Meinhof-spennende

   Reldus Andrus Aldusen:
   Har hatt hett diskusjon i en by i Polen når jeg hadde besøk av en kamerat. De hørte at vi var norske og begynte å kjefte og det hadde nok eskalert fort om ikke det ble fortalt at vi selv var flyktninger og rammet av barnevernet.
   Det er visse deler i Europa en nordmann ikke bør snakke norsk. Det kan sette de i vanskelige situasjoner.

   Wenche Kirknes:
   Fantastisk. Håper bare at dem på Stortinget snart treffer folk på feire som konfronterer dem og ledere fra andre land som konfronterer dem.

   Kirsten Laika Schei:
   Ja..jeg er på Naxos med alle mine arr og fortsatt blodutredelser etter norsk mishandling.
   De spør her og, og jeg sier som det er, og at jeg aldri mer kan komme til Norge.

   Ikke fordi jeg har gjort noe galt - det ville ikke ha vært et problem i hele verden, ...

   Problemet er at NORGE har gjort noe galt!!
   De forstår hva det handler om også her.

   Jan Johansen:
   Jeg hører det nesten daglig og jeg reiser mye. Norge er blitt et skammens land.. Det begynner å bli flaut å innrømme at en er fra soljelandet vNorhev med verdens mest korrupte barnevern. Og vi som skal vise verden at dette landet er et godt land for familier. Vi drifter jo oss totalt ut for verden.

   Димитър Желев:
   Jan Johansen Bor i Norge 32 år jeg. Vill ikke si..... vi Norske. Norske folk er ikke noe man skall skamme seg etter. Fantastiske mennesker alle er! Det et par hundre niseluer som må vekk fra Stortinget. Der skammen kommer fra. Og det er skam at de kaller seg Norske,så lenge de imot alt norsk. Vekk med de!!!!

   Jan Sandberg:
   Världskändisar :-D !

   Димитър Желев:
   Samma i Bulgaria. Alle vett hva Barnevern står for.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Hørt mange lignende utsagn. Har fått spørsmål om barnevernet fra Grekere helt siden i 2012.

   Anne Aandal:
   Fikk høre hvor fæle det norske barnevernsystemet var av folk i Perú noen år tilbake. Der lo de godt av den norske stat og norske hjelpeorganisasjoner og den idiotiske pengebruken til nordmenn. En offisiell norsk delegasjon på leting etter olje ble jaget ut av landet mens jeg var der.
   Gjemte godt unna mitt norske pass, fikk meg peruansk id og sertifikat og sa til folk at jeg var fra Finland.... Ikke videre stolt av dette landet!

   Lars-Arne Høgetveit:
   Traff en nepaleser bosatt siste 20 årene i UK, i fjor: Han spurte og grov om norsk Barnevern + mannen i Oslo fra Vestfold som fikk rundt 18 mnd fengsel etc og satt sentralt og behandlet saker i nasjonal "kontroll"komitee for sakyndige rapporter...

   Juan Manuel Lores Nazara:
   ikke jeg heller stolt norge nei da

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156190363421875&set=a.10150975888001875&type=3

   I dag vil jeg hylle Trude Lobben.

   Den unge modige damen som åpnet døra til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og som fikk Europas dommere til endelig å forstå at det er noe alvorlig galt med både forvaltnings- og rettssystemet i Norge.

   Siden hennes sak ble kommunisert til Norge, har 25 andre barnevernssaker fulgt etter. Det er europarekord med klar margin.

   Og nå venter vi på utfallet av Trudes sak i storkammeret.

   For det er ikke bare Trudes sak som storkammersaken dreier seg om.

   Den dreier seg også om fremtiden til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). Dette er EMD selvsagt klar over.

   Og skal EMD ha noen fremtid og videre legitimitet, så skal selvsagt Trude vinne.

   Mot en stat som lyver helt inn i storkammeret, og som stjeler barn uten grunn. Slikt tilfellet er i Trudes sak, og i så mange andre saker.

   Om det er noe tak i noen av Norges styresmakter, så gir dere Trude den høyeste hedersutmerkelse det er mulig å få:

   For å ha avslørt og avkledd, for hele Europa, hvor råttent som deler av vårt forvaltnings- og rettssystem virkelig er


   Trude-Lobben-ECHR.jpg

   *

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. juli 2019: 

   Omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og regn frem mot klokken 08.30. Overskyet, vått, tildels med yr og omkring 10 til 11 pluss-grader videre utover formiddagen. Overskyet, vått og opp til omkring 14 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels noe mindre overskyet utover kvelden. Gradvis ned til omkring 9 pluss-grader mot midnatt og dunkelt halv-mørkt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. juli 2019: 

   Omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 12 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med opp til omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Og 18 frem mot klokken 18 og ned mot 13 klokken 19. Ned mot 10 pluss-grader mot midnatt og dunkelt halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.07. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216527707439936

   Menneskerettighetene og bekymringsmeldinger

   Menneskerettserklæringen (UDHR) er 100% inkorporert i menneskeretts-konvensjonene. Tilsvarende er abslutt alt i menneskeretts-konvensjonene 100% inkorporert i nasjonale grunnlover og straffelover og alt som er lovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Disse har for-rang status og er lex superior. Alt som ikke 100% er i samsvar med alt i menneskeretts-konvensjonene er ulovligheter.

   Det er blandt annet dette som menes når UDHR i sin innledning sier, at: "det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven". Altså være beskyttet av lovlige lovbestemmelser og handlinger, inklusivt straffeforfølgelser og reparasjoner.

   Menneskeretts-konvensjonene sine lovbestemmelser, friheter, forpliktelser og prinsipper er altså og skal være både nasjonal og internasjnal reell og ukrenkelig lov og rett.

   Videre sier og lovbestemmer UDHR blandt annet, at:

   "medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør
   Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at: 

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen (CRC), som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og for eksempel CRC sin Art 4, som har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det er når dette ikke skjer at det blandt annet er grunn for bekymring. Særlig meget hvis en slik mangel på respekt skjer noe sted i den offentlige forvaltningen. Skjer det noe sted i den offentlige forvaltningen uten å bli real-kompetent straffeforfulgt og reparert så er det og blir det nemlig både smittsomt og systematisk.

   Hva om en konkret menneskeretts-krenkelse (eller flere) skjer utenfor den offentlige forvaltningen og i privat regi? Selvfølgelig skal det gjøres noe og det rette med det også.

   For eksempel i forhold til barn, familier og andre har CRC i Art 19 i to punkter lovbestemt, at:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Av særlig stor interesse og betydning i vår tid nu har dette i forhold til det politiske offentlige såkalte "barnevernet" (CPS, etc.) og såkalte "familie-domstoler" i mange land. Disse er politiske offentlige mafia-virksomheter med et mangfold av kriminelle katastrofale menneske-ødeleggende, samfunns-ødeleggende og verdens-ødeleggende konsekvenser.

   De "påberoper" seg rett til ustraffet å krenke både enhvers umistelige og uavhendelige rett til sitt privatliv og familieliv, sin identitet, trivsel, sosiale trygghet, osv. Men noen slik lovlig rett har de altså ikke.

   Slike virksomheter og instanser og deres medspillere krenker menneskerettigheter, i seg selv kriminelt, men beskyttes av sine dirigenter og medspillere for ikke umiddelbart å bli straffeforfulgt.

   Kompetent å få straffeforfulgt og fjernet slike og lignende virksomheter, handlinger og hensikter og deres medspillere er altså særdeles meget viktig.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156194773451875

   The prominent and awarded Human Rights lawyer from India, Suranya Aiyar, writes to Prime Minister, Erna Solberg:

   Dear Prime Minister,

   We now have mounting evidence that there is something very wrong with the way Barnevernet functioning in Norway.

   Familiea from diverse backgrounds are reporting a use of power and mistakes by case workers.

   Psychologists, academics, lawyers and child experts have periodically reported the same. Basic standards for any public institution such as transparency and accountability are missing.

   The large number of cases involving Norway's Barnevernet at the European Court of Human Rights ia further evidence of something deeply wrong.

   Yet the authorities are refusing to take any action for reform or introspection.

   This is very disappointing in a country that holds itself up as a model for democracy and human rights.

   Suranya Aiyar

   *

   Albert Johnsen:
   Dette høflige innspillet til Erna Solberg fra Suranya Aiyar er nok kun en forsmak på den internasjonale reaksjonen mot Norge. Jeg tror at det ikke er lenge før andre land, som en start, kommer til å forlange at Norges representanter fjernes fra de internasjonele styrende organer som jobber med menneskerettigheter. Nedturene har såvidt startet, men både Erna og Siv sover videre, og gleder seg til sommerferien. Det er på tide at vi begynner å se oss om etter kunnskapsrike, våkne og ansvarsbevisste ledere i dette landet.

   Jan Nils Lien:
   Albert Johnsen Helt enig!

   John Terje Henriksen:
   Definitivt ja Albert Johnsen - det er virkelig på tide....

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156195775676875

   Takk for din fantastiske klokskap og støtte, Albert Johnsen:

   Den norske "menneskeretts bløffen" har vist seg å være et systematisk bedrag støttet av oljepenger.

   Jeg husker da jeg møtte Marius Reikerås for 13 år siden. Mine tidligere kolleger blant Nordsjødykkerne hadde endelig funnet en menneskeretts spesialist som ikke var redd for å gå løs på saken vår. Men teorien fra studiene stemte nok ikke helt med virkeligheten. De første årene snakket Marius mye om noe han kalte den norske "menneskeretts bløffen".
   Senere har det blitt mer og mer klart at det dreier seg ikke kun om en "bløff", men om et systematisk bedrag av både egen befolkning og det internasjonale samfunn. Etter hvert har våre ledere sovnet hen i en forvrengt oppfatning om at en kan hive oljepenger etter en hvilken som helst løgn, så blir den godtatt. Det er bare å øke beløpet så er det ingen som tør si stopp.
   På denne bakgrunn mener jeg at signalet fra EMD de siste dagene er så viktig. Den smakløse strategien fra Norges side har nok blitt gjennomskuet av stadig flere og motstanden har bygget seg opp. Det er ingenting et slikt system misliker mer enn å bli utsatt for løgn og bedrag. EMD bygger sine dommer på en tillit til at faktum i sakene er avklart og avgjort i det nasjonale rettsystemet. Til nå har ikke EMD gransket faktum selv. Det er nettopp her det norske bedraget har sett muligheten og satt inn støtet, i sin naive tro på at det ikke ville bli oppdaget.
   EMD skal holde seg unna, sa Regjeringadvokaten. Norske dommere skal vurdere dette. Underforstått; de er lojale, later som de tror på løgnene, og følger systemet. Norges motto synes å ha vært; tillit er til for å misbrukes.

   *
   Anne Marit Myhre:
   Albert er en veldig klok mann. Tusen tusen takk til deg Albert Johnsen Alle bør takke deg :)

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. juli 2019: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Med opp til omkring 15 pluss-grader videre utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Med omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 22. Ned til omkring 12 pluss-grader mot midnatt og dunkelt halv-mørkt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156196881146875

   Meget god analyse av NIM fra Elin P. Gregusson.

   Mitt inntrykk av NIM, er at de har valgt inn systemtro jurister for å gi systemet en slags kredibilitet i forhold til alle de synlige overgrep som foregår.

   Elin P. Gregusson, 09.07. 2019:

   NIM (Norges Institusjon for Menneskerettigheter) har fått ny styreleder; Marit Berger Røsland. Hun er forretningsadvokat, Høyrepolitiker, og var EØS- og EU-minister en kort periode i 2017/2018. Hun er gift med tidligere finansbyråd og byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, som i dag er advokat og partner i advokatselskapet Selmer.

   Det er ingen grunn til å mistenke at ikke Marit Berger Røsland har vært "flink på skolen" og er dyktig innen sitt fagfelt.

   I likhet med sine forgjengere og nye medarbeidere, er det imidlertid nokså usannsynlig at hun har særlig mange private erfaringer med for eksempel norsk barnevern, som er den viktigste saken NIM etterhvert har vært nødt til å forholde seg til. Årsaken er som kjent et vedvarende press fra grasrotnivå, som har maktet å mobilisere utenlandske journalister og politikere, og etterhvert også enkelte norske kolleger, men ikke minst modige og utholdende foreldre som har fått inn totalt 26 barnevernsaker i EMD, via dyktige prosessfullmektiger og rådgivere. Man skal heller ikke glemme betydningen av den nasjonale bekymringsmeldingen fra fagfolk, som kom i 2015.

   NIM går offisielt ikke inn i enkeltsaker, og det er følgelig heller ikke sannsynlig at Marit Berger Røsland eller andre fra elite-miljøet rundt NIM, kjenner mennesker av kjøtt og blod som har vært utsatt for barnevernet i saker av typen "svikt i alle ledd".
   Jeg vet hvor vanskelig det er å forstå hvor uendelig galt det er fatt, fordi jeg har vært fullstendig uvitende selv i mange år.

   I de tilfellene der NIM likevel uttaler seg i enkeltsaker, er det gjerne politisk korrekt og i favør av Regjeringsadvokaten og myndighetene.

   NIMs mest profilerte jurist, fagdirektør Anine Kierulf, skrev eksempelvis følgende på Twitter, den 30. nov. 2017, kl. 10:46, dvs. samme morgen som dommen falt mot Trude Lobben i første instans:

   "Ny dom fra EMD: Norge brøt ikke EMK art 8 i sak om bortadopsjon - rettssikker prosess og forsvarlige nasjonale valg i vanskelige avveininger, der hensynet til barnets beste var sentralt."

   Rettssikker prosess?
   Forsvarlige nasjonale valg i vanskelige avveininger?
   Hensynet til barnets beste?

   Hun skrev ikke ett ord om at "seieren" var knepen, 4 mot 3 stemmer, og at mindretallet var uvanlig klare og krasse i sin dissens. Heller ikke ett ord om den norske dommeren, Erik Møses uheldige dobbeltroller. Han hadde permisjon fra Høyesterett der han nå er tilbake - hvilket selvfølgelig gjorde det ekstra vanskelig å feste lit til flotte ord om uavhengighet.

   Anine Kierulf stilte seg altså fullkomment solidarisk med regjeringsadvokaten, mot Trude Lobben. Men hvor hadde hun dette fra, om ikke nettopp fra sin egen krets, hun som representerer en organisasjon som IKKE går inn i enkeltsaker? (Hvilket gjør at man må kunne stille seg kritisk spørrende til hva skattebetalerne får igjen for å finansiere denne institusjonen.)

   Hun har formelig glefset, de gangene jeg har forsøkt å få henne i tale. Hun skrev dessuten før "blekket var tørt". -Før klagefristens utløp og før hun visste at saken ville bli tatt til behandling i Storkammeret. Før Trude Lobbens advokat forklarte i EMD, det Fredrik Sejersted enten ikke vet, eller later som han ikke vet, nemlig at det var ingen grunn til å være "deeply alarmed for the life of the boy", fordi det er normalt at nyfødte babyer mister vekt før de legger på seg igjen. -Og hun omtalte seieren for Norge, før Asle Hansen i Dagbladet, avslørte saken ytterligere.

   ---

   1. juli 2019, overtok Marit Berger Røsland etter Åsne Julsrud, dommer i Oslo tingrett. Julsrud overtok etter Cecilie Østensen Berglund, nå dommer i Høyesterett, men "bare" lagmann i Borgarting da hun var styreleder i NIM.

   Sistnevnte har blant annet vært leder i den norske anakronismen, Finansklagenemnda-Bank, mens hun har vært konstituert lagdommer, lagdommer og lagmann i Borgarting. Finansklagenemnda-Bank er et 100% privatfinansiert klageorgan, som påfallende nok har offentlig godkjennelse ved Kongelig resolusjon, og følgelig fungerer som et førsteledd ved det ordinære domstolapparatet.

   Denne bukken og havresekken-ordningen ble fikset i all stillhet dvs i såkalt regjeringskonferanse, av statsminister Jens Stoltenberg, justisminister Hanne Harlem og finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, for 19 år siden. Det er en meget fiffig ordning for Norges finanselite, som nettopp disse Arbeiderparti-pampene har personlige og svært tette bånd til.

   Cecilie Østensen Berglund ble (selvfølgelig) lønnet av Staten som dommer i Borgarting, MEN hun mottok samtidig betaling fra finansforetak som ACTA, DNB, Nordea, Storebrand Bank osv, når hun - i ordinær arbeidstid og med dommertittelen som "bevis på uavhengighet" - signerte vedtak mot enkeltpersoner, som leder av Finansklagenemnda. Det er så skandaløst som det kan få blitt.

   Hun leverte "som bestilt" fra innklagede finansforetak. I sak etter sak dokumenterte den dyktige "liksom-uavhengige" dommeren solidaritet med finansnæringen og deres uetiske advokater, som samarbeidet direkte med de like uetiske advokatene i nemndas sekretariat, som også lønnes av finansnæringen - for å skjule økonomisk kriminalitet mot enkeltpersoner. Dette var under finanskrisen, utløst av bankenes råsalg av de såkalte "strukturerte spareproduktene".

   Mange av sakene nemndas leder signerte, tåler overhodet ikke dagens lys, og kan faktisk vanskelig defineres annerledes enn som en variant av korrupsjon. (Jeg presiserer at jeg har detaljkunnskap i et tilstrekkelig høyt antall enkeltsaker til å kunne uttrykke meg så klart som dette, hvilket atter forklarer de vanvittige personangrepene jeg er blitt utsatt for, fra finansfolk og advokater - som senere engasjerte primitive nettroll.)

   Dette var situasjonen da Cecilie Østensen Berglund ble foreslått av Regjeringen og valgt av Stortinget, som den første styrelederen i NIM, samtidig som hun gjorde lynkarriere i domstolene.

   Som mange vil vite, praktiserer Norge et sjeldent generøst forhold til dobbeltroller - hvilket ivaretar interessene til folk med mye makt. Inhabilitet, samrøre og manglende kontroll er vanlig, men dette har nesten druknet i "melk og honning", dvs oljepenger og fagre ord om "verdens beste land", med "verdens beste rettssikkerhet".

   Men bare nesten. For folk flest tenker selv, og merker resultatet av økte klasseforskjeller, som leder til økt misnøye og uro på grasrotnivå.

   Det er generelt ingen god idé for myndigheter å undervurdere folks evne til å analysere egne erfaringer. Dette er farlig for ethvert samfunn, og Norge er intet unntak. Her kommer dette særlig til uttrykk i barnevernssaker, som har mye mer til felles med forbrukernes manglende rettssikkerhet i finansmarkedet, enn hva jeg lenge var klar over. I begge tilfellene er det penga som rår. Barnevern er big business, og kynismen og grådigheten overgår det meste det er mulig å forestille seg.

   Cecilie Østensen Berglund trakk seg som styreleder i NIM midt i perioden, da hun ble utnevnt som dommer i Høyesterett. -Som om det er kurant å liksom være "vaktbikkje" over Norges praktisering av menneskerettigheter på lagdommer- og tingrettsdommernivå, men ikke i HR? Hva sier ikke dét om synet på lavere domstolers uavhengighet? Kanskje hun ønsket å starte med blanke ark? Et nytt og bedre liv som reelt nøytral? Kanskje hun dømmer rettferdig i dag, som en slags botsgang for tidligere synder? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at hun har en dyster historikk.

   Åsne Julsrud trakk seg 30. juni 2019, fra den godt betalte ekstrajobben i NIM, fordi hun synes "det ble for krevende ved siden av fulltids stilling som dommer - med tillegg av andre verv som jeg gjerne vil følge opp videre", som hun uttalte til redaktør Kjetil Kolsrud (gift med lagdommer Lisa Vogt Lorentzen i Borgarting) i Rett24, 14. juni 2019.

   Kanskje Marit Berger Røsland er den rette til å snu en ganske skakkjørt skute, som hittil har markert seg som nærmest "symbiotisk solidarisk" med eliten, dommerstanden, advokatnæringen, forvaltningen og regjeringsadvokaten?

   Hun bør i alle fall få mulighet til å vise i praksis at hun står for noe fundamentalt nytt.

   Her er lenke til NIMs høringsuttalelse til forslaget til ny barnevernslov, av 5. juli 2019. Jeg mener det er viktigere å lytte til de som har skoen på og kjenner hvor den trykker, men joda, det står selvfølgelig noe teoretisk fornuftig her òg.

   https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2019/07/H%C3%B8ringsuttalelse-forslag-til-ny-barnevernlov-.pdf

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er selvfølgelig lett forståelig at synsingene til NIM i deres hørings-uttalelse er til støtte for det samme politiske regimet og dets skolering som de representerer. Snirklende og bablende menneskeretts-krenkende utbroderinger og løgner med basis i likesinnet visvas. Fra et regime som gjør alt og hva som helst for å ro seg minst mulig synlig og mest mulig fordekt bort fra sine menneskerettslige forpliktelser. Den nye såkalte barnevernlov de vil ha gjennomført vil selvfølgelig ikke endre noe som helst av særlig betydning til det bedre, men bare motsatt. Ikke minst fordi regimet og dets medspillere fortsatt gjør alt og hva som helst for å beskytte seg selv og sine forbrytelser. :(

   Rune L. Hansen:
   Noe av det mest makabre med slike lover, lovforslag og hørings-uttalelser, som alt jo uansett om de vil eller ikke forholder seg til menneskeretts-konvensjonene, er at fortolker og forfalsker menneskerettighetene og neglisjerer argumentasjon fra sivilbefolkningen og enkelt-mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Konkret noe videre angående NIM sin hørings-uttalelse, er at de opererer med sine egne oppfunnede slags groteske "menneskerettigheter", som de gir navnet "kryssende menneskerettigheter" - som kjennetegnes av at det er vilkårlighet fra offentlig ansatte som bestemmer hva og hvem de gjelder og at de egentlig ikke er menneskerettigheter, men står høyere over menneskerettighetene! Tro det eller ei (les selv), men dette er hva de egentlig fordekt bak tirader og en bablende flom med nærings-fattige, fortiende og forfalskende ord sier og håper ingen oppdager eller klarer å protestere på!

   Rune L. Hansen:
   Kort sagt forfekter NIM litt fordekt bak ord-gyteri, selektive referanser og liksom-klokskap i hørings-uttalelsen sine egne slags "menneskerettigheter" som de vil ha lovbestemt i den angjeldende loven. Nærmere konkretisert i at offentlig ansatte vilkårlig alltid skal bestemme hva "menneskerettighetene" betyr og hvem og når og hvordan de skal gjelde. Dette fremgår med stor tydelighet i deres hørings-uttalelse, ikke altfor fordekt godt skjult - i og med at de også vil at det skal bli forstått blandt sine egne.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156197097166875

   Tillitskrisen til norsk barnevern og norske domstoler er et faktum.

   Nå må også du kreve dine menneskeretter !

   *

   Glendarren Stewart:
   How who do we turn to???

   Per John Rolseth:
   BLIR IKKE BEDRE FØR VI FÅR ET TROVERDIG TILSYN.

   Kai Jegtvik:
   Jeg prøver, men jeg kommer ingen vei enda, det eneste jeg oppnår nå, er at unga blir mer plaga, å blir provosert så dem får holdt saken åpen, å plaga oss enda mer, begynner å bli sliten av denna krigen, men kan ikke gi opp heller, så min nye plan er å nekte samarbeid, å håpe på en rettsak, det ingen annen løsning om vi skal ha en liv etter alt vi har blitt utsatt for..

   Britt-Helen Aalberg:
   Kai Jegtvik Slik jeg og har det.

   Britt-Helen Aalberg:
   Kai Jegtvik Jeg har vært i 5 «rettssaker». Nå da jeg krevde saken opp for 6.gang skal de nekte meg. De vil bli kvitt meg. Skal også nekte mere samarbeid. Så blir ikke mere samvær her. For alt blir bare verre og verre.

   Anne Grete Juul Axelsson:
   I sak jeg er "familiehjelper" på BV saken har også en far gitt opp. Han er så lei av å sitte i div instanser og høre på disse negative kommentarer om seg selv. Alt er løgn. En mor står bak hele dritten. Heldigvis " bare" ca 3 år til barnet er 18 nå og da skal vi forhåpentligvis få sannheten. Om ikke barnet / ungdommen er så manipulert at det ikke går å få sannhet. Jeg som tante er sååå forbanna på svineriet. Konfirmasjon neste vår og regner overhode IKKE med å bli bedt inn i fosterhjem da. 4 beredskaps/ fosterhjem på 6,5 år.

   Kai Jegtvik:
   Britt-Helen Aalberg jeg har unga hjemme, men det er helt sykt mye press å tull fra denna syke etaten, så her kan dem ikke nekte meg rettssak om jeg klarer å provosere frem en mulighet...

   Britt-Helen Aalberg:
   For et mareritt de holder med barn og foreldre, det er hinsides :( :(

   Kai Jegtvik:
   Saken er den at om jeg skal få saken vår til EMD må den mellom alle rettsinstanser i Norge først, så dette er den eneste muligheten til å få rettferd å en forvarlig saksgang videre, sånn det er nå nytter det ikke å gjøre noen ting.

   John Terje Henriksen:
   Et velfungerende samfunnn er basert på et velfungerende og balansert Juridisk funksjonellt samfunn - det er graunnlaget i et hvert samfunn...

   Rolf Schou:
   Her i Norge er rettsystemet råtnet på rot, den politiske staten har ødelagt det!

   Anne-Kristin Abbedissen:
   Hvordan går jeg fram med kravet?

   Liv Tone Snipstad:
   Ja veldig gjerne. Men hvordan klare oppnå det i dette gjennom korrupte landet ?

   Louie Andreassen:
   Ja, Marius Reikerås, det er min plan. Jeg vet bare ikke hvordan. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156197990691875

   Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87.

   Det er ansvarlighetsloven § 17 b og c, jf § 1, som er aktuell.

   Bestemmelsene sier:

   § 1. Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.

   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter.

   § 17. Det medlem av Høiesterett, som...

   b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,

   c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   *

   Kai Jørgensen:
   ingen lover gjeller dem på stortinget dem er fritt for allt ansvar der sånn er det med denn saken :( :( :(

   Chris Overgaard Sverkmo:
   Åneida! Men, de må bringes til ansvar.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. juli 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Overskyet tildels med noe blått ispedd frem mot klokken 09. Nesten skyfri dus lys blå himmel, noe mild bris og omkring 15 pluss-grader klokken 11. Til omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 14. Videre med fra omkring 20 pluss-grader til 15 frem mot klokken 19. Ned mot 10 frem mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216540866768911

   Menneskerettighetene, Norges Storting og NIM

   Jeg gjør meg her nu noen videre tanker om NIMs "kryssende menneskerettigheter" som jeg i går på Marius Reikerås sin Facebook-profil under en god og meget tankevekkende artikkel av Elin P. Gregusson, i noen kommentarer omtalte angående NIMs helt nye hørings-uttalelse om ny såkalt "barnevernslov". En ny ulovlig og unødvendig "lov" det politiske regimet i dagens Norge vil vedta. Og som altså både Elin P. Gregusson og NIM uttaler seg skriftlig om.

   Jeg skrev i går blandt annet følgende kortfattede kommentar:

   "Konkret noe videre angående NIM sin hørings-uttalelse, er at de opererer med sine egne oppfunnede slags groteske "menneskerettigheter", som de gir navnet "kryssende menneskerettigheter" - som kjennetegnes av at det er vilkårlighet fra offentlig ansatte som bestemmer hva og hvem de gjelder og at de egentlig ikke er menneskerettigheter, men står høyere over menneskerettighetene! Tro det eller ei (les selv), men dette er hva de egentlig fordekt bak tirader og en bablende flom med nærings-fattige, fortiende og forfalskende ord sier og håper ingen oppdager eller klarer å protestere på!"

   Av min kommentar fremgår blandt annet at NIM i praksis "glemmer" at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig og forpliktende for ethvert menneske.

   Og at NIM blandt annet opererer med en slags super-molbo "menneskerettigheter" som i praksis nullifiserer enhver menneskerettighet.

   NIM er en forkortelse for "Norges institusjon for menneskerettigheter". Det er den nuværende politiske nepotismen i Stortinget som velger og har valgt hvem som skal være i styret og ledelsen for det nuværende NIM og hvilket mandat dette NIM skal ha. Og som for opprettelse og drift av NIM utarbeidet og vedtok den kortfattede såkalte NIM-loven i 2015.

   Er NIM-lovens lovbestemmelser lovlige (altså i samsvar med menneskeretts-konvensjonene) og nødvendige? De tre første av lovens paragrafer inneholder og sier det meste om innholdet. Dette er paragraf 1 i den såkalte NIM-loven:

   "§ 1.Formål og virkeområde
   Formålet med loven er å etablere Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
   Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig."

   I § 2 blir det blandt annet sagt at: "Stortinget fastsetter alminnelig instruks for virksomheten til den nasjonale institusjonen."

   I § 3 blir det blandt annet sagt at: "Den nasjonale institusjonen skal ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettigheter."

   Det er liksom ikke nok at de som enhver uansett i henhold til blandt annet menneskeretts-konvensjonene er forpliktet til å straffeforfølge enhver offentlig menneskeretts-krenkelse (inklusivt alle andre offentlige forbrytelser). Paragraf 3 er altså klart og tydelig ulovlig i de begrensninger og den ansvars-fraskrivelse den setter.

   Videre er også paragraf 2 ulovlig i og med den inhabilitet og inkompetanse den forutsetter. I og med at den setter seg selv over menneskeretts-konvensjonene.

   Hva angår paragraf 1 så er dens innhold godt nok, men kan umulig godkjenne eller akseptere de andre paragrafene.

   Mennesker og instanser (deriblandt FNs GANHRI) som godkjenner og aksepterer en slik virksomhet som dette såkalte NIM er altså kanskje ikke bedre selv?

   Uansett er både kompetansen og habiliteten til et slikt NIM med tydelighet fraværende. Konsekvensene av det i seg selv er selvfølgelig forurettende.

   Aksept for og medvirkning i og for offentlige menneskeretts-krenkelser er kriminalitet.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med tydelighet lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen (CRC) som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 4, som har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Hva sier dette NIM om for eksempel ICESCR Art 12, som lovbestemmer at enhver har rett til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk?

   På sine Internet-sider sier NIM blandt annet dette, som jo er rett og riktig nok. At:

   ICESCR (ØSK) Art 12 "slår fast at enhver har rett til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk. (...) Rettigheten innebærer først og fremst at myndighetene må sørge for et helsevesen som gir alle mennesker like muligheter til å oppnå så god helse som mulig. Viktige komponenter i retten til helse er tilgang til helsehjelp, rent vann og trygg mat, adekvate sanitærforhold, trygge bo- og arbeidsforhold og helseinformasjon."

   Videre fortsetter NIM med videre å si, at: "Forpliktelsene etter ØSK karakteriseres ofte som en innsatsforpliktelse for staten. Dette betyr at staten kan oppfylle forpliktelsen gradvis, avhengig av hvilke ressurser den har tilgjengelig. Staten må vise at den gjør hva som er mulig innenfor sine økonomiske rammer. / I Norge står rettighetstenkningen på velferdsrettens område sterkt. Dette innebærer at mange helserettigheter er lovfestede. En sentral lov er pasient- og brukerrettighetsloven, som gir den enkelte krav på både øyeblikkelige og nødvendige helse- og omsorgstjenester."

   Men hvorfor skryte av noe som i praksis (og katastrofalt) ikke er som det skal være? Det skyldes neppe uvitenhet fra NIM sin side. Hvorfor bagatellisere eller neglisjere menneskeretts-krenkelser?

   Blandt annet ICESCR Art 3 har jo klart og tydelig lovbestemt at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."

   Inklusivt også at "enhver har rett til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk og psykisk".

   De mange som tenker at for eksempel dette angående helsen ikke angår seg selv, bør og skal vite at alle menneskerettighetene uansett angår også seg selv.

   Men NIM har altså et politisk forbud mot å reagere adekvat og rett og riktig på enkeltsaker.

   Ikke er et slikt forbud (og mandat) lovlig og ikke er det akseptabelt. Tvert om. Mildt sagt.

   Hvordan forholder NIM og NIMs ansatte seg til alt dette?

   Det tragiske faktum er at både dette NIM og nuværende Stortinget egentlig bagatelliserer, neglisjerer og nullifiserer menneskerettighetene.

   Så godt skjult de klarer.

   Og at dette meget meget angår oss alle og enhver.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/2532995003417825/

   Karin Ullensvang:
   NIM sine menneskerettigheter etter Norsk standard skal passe inn i et profittsystem.

   Rune L. Hansen:
   De vet jo i praksis liksom ikke engang hva en menneskerettighet er for noe. Kriminell standard, passer nok bedre.

   Karin Ullensvang:
   Tør nesten ikke å tenke så langt.

   Rune L. Hansen:
   Med hvilken rett torturerer og dreper dere meg?
   Mange i dagens Norge (og andre land) stiller berettiget dette spørsmålet (meg selv inkludert).
   Men de får selvfølgelig ikke noe svar, annet enn eventuelle bortforklaringer. Hvorfor?
   Fordi i land og samfunn som er syke og kriminelle respekteres ikke medmennesket og dets menneskerettigheter.
   Der er og blir folk flest egoistiske - også og særlig når de oppnår politisk makt. Da også prioriterer de seg selv og sine egne ønsker og hensikter og sine medspillere - og i praksis ikke menneskerettighetene. Og hvilket regime vil vel innrømme eller innse det om seg selv?

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen tvil om at det har kommet ulovlige og inkompetente dommer også fra ECHR. Det er blandt annet ECHR sin behandling av Lobben-saken i første instans et eksempel på.
   En slik nullifisering av umistelige og uavhendelige menneskerettigheter promoteres massivt med våre olje-penger av den politiske nepotismen i dagens Norge (og mange flere land).
   Derfor - og fordi den er av så sentral betydning for absolutt alle og enhver og enhvers fremtid - blir den kommende dommen fra Storkammeret i ECHR meget meget viktig. Hvilkne krefter og hvilken fremtid vil den fremme - og motsatt?

   Karin Ullensvang:
   Ja det er oljepengene som avgjør skjønnsmarginen i brutto nasjonal produktet spm igjen avgjør om pengene vi bruker på velferd da blant annet barnekidnapping er tilstrekkelig.

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingen og ingenting skal kunne nullifisere en menneskerettighet, Karin Ullensvang. Det gjelder blandt annet også absolutt enhvers rett til sitt familieliv.

   Karin Ullensvang:
   Rune L. Hansen tja. Vi får se til høsten

   Rune L. Hansen:
   Ja, blir det seg selv ECHR dømmer, eller hvem?
   Dommen har lenge nu latt vente på seg. Det kan tyde på vanskeligheter med konsensus og mye inhabilitet og inkompetanse. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156199875771875

   En meget interessant rettsavgjørelse i Polen, som også har stor betydning for nordmenn på flukt i Polen.

   En polsk domstol har nemlig slått fast at den russiske familien ikke blir å utleveres til Sverige, fordi svenske myndigheter bryter med EMK Artikkel 8.

   Det er mye av den samme argumentasjonen som den polske regjering brukte mot Norge, da de innvilget en mor og hennes datter asyl ved juletider i fjor.

   Skal si det er mye som har skjedd den siste tiden.

   Man kan trygt si at Norge, Sverige og Danmark har fått skikkelig med internasjonal juling den siste uka:)

   Russian father of three will not be handed over to Sweden
   https://polandin.com/43439836/russian-father-of-three-will-not-be-handed-over-to-sweden
   The court decided that the European arrest warrant issued by the Swedish…
   polandin.com

   *

   John Terje Henriksen:
   Polen gir håpet tilbake til menneskene i stor nød og. på FLUKT...utolig bra av Polen....

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Having found refuge in Poland after fleeing Sweden from the Swedish child welfare services with his three daughters, Russian Denis Lisov will not be handed over to the Swedish authorities despite a European arrest warrant, Warsaw District Court decided on Wednesday.
   “The court decided that the European arrest warrant issued by the Swedish authorities violates the freedoms and human rights of citizen Denis Lisov…,” said judge Dariusz Łubowski".

   Jan Kowalski:
   Jeg elsker Polen :))) ikke bare fordi jeg er polsk :)

   Julianne Olaisen:
   Ser «Nyheter i barnevernet» har en sak i dag hvor det norske barnevernet har gått rettens vei i Polen for å hente ett 1 års gammelt barn. Familien har bodd 6 mnd i Polen og har funnet seg godt tilrette. Da er dette viktig info til dem.


   Bjorn Olav Fuglemannen Nerby:
   Kan si hva man vil om de gamle østblokklanda, men de har da vett i huet

   Rune L. Hansen:
   Ja, også mange av de menneskene som overlevde ...

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. juli 2019: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 12.30. I overkant av 22 pluss-grader klokken 14. Tildels noe lett skyet videre utover dagen. Gradvis ned til omkring 12 pluss-grader frem mot midnatt og dunkelt halv-mørkt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. juli 2019: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Dust overskyet og 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Dus sol fra dus lys blå himmel og opp til omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 13. Opp til omkring 20 pluss-grader videre frem mot klokken 16. Og med 15 klokken 19 og 13 klokken 22. Omtrent det samme videre frem mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156198946246875

   Barn! En salgsvare som kommer med kjøpsgaranti.

   ".....tenker vi at dette er en jente vi kan ta inn på Nordbybakken på kjøpsgaranti

   Med vennlig hilsen

   Anette Øverland, Aberia AS."

   Og denne "salgsvaren" er lukrativ business; i dette tilfellet for det private formidlingsselskapet Aberia AS, som i 2017 omsatte for nærmere 16,5 millioner, og satt igjen med et resultat før skatt på knappe 5.1 millioner.

   Og det med bare 5 ansatte!

   Og hvem betaler: Det offentlige .

   *

   Truls Thue:
   Nok et bevis for at barnevern kun er god butikk og ikke i barns beste interesser.

   Brynhild Karlsen:
   menneskehandel i Statens regi.

   Åsmund Svendsen:
   Kjøp og salg av barn. Klart de må ta barn for ellers må de jo legge ned, å tape store penger, så barn ofres på grådighetens alter.

   Brynhild Karlsen:
   Jeg er egentlig RASENDE!!

   Solveig Marie Braseth:
   Brynhild Karlsen Jeg også!

   Brynhild Karlsen:
   Solveig Marie Braseth Er du fra Fauske?

   Solveig Marie Braseth:
   Brynhild Karlsen Nei-Trøndelag

   Brynhild Karlsen:
   Braseth er også et navn fra Fauske, men familien kan jo ha røtter i Trøndelag.

   Solveig Marie Braseth:
   ellve mil sør for Trondheim-Kyrksæterøra-Hemne kommune

   Nina Hagen Fattnes:
   :(

   Audun Sagbua:
   Industri på barns og familiers sin bekostning :(

   Brit Ellen Carlsen:
   :(

   Wenche Miriam Lund:
   Kan da ikke drive kjøp og salg av barn. . ulovlig trodde jeg :(

   Brit Ellen Carlsen:
   Wenche Miriam Lund sant.... moderne barne handel....  

   Margareth Humlen-Grinstead:
   Motbydig og trist

   Chris Andrè Strømland:
   Dette burde jo være i alle media i hele verden og alarm bjeller burde jo ringe til folk våkner opp i sjokk ... At dette får fortsette i stillhet er jo utenkelig, har ikke ord ...

   Lillian Lervold:
   Når vi nå VET at over 90 % av barna som blir flyttet ut av hjemmet - kunne fått hjelp for en brøkdel av prisen .
   Men det er dårlig business ....

   Margareth Humlen-Grinstead:
   DE kunne faktisk fått hjelp av sine egne. Familie og slekt ...

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   De klarte seg nok fint selv mange av de og.

   Aina Gregersen:
   (Proffs - som går på bedrifter - er meeed ,ser jeg : storebroren til Selektiv as ,som er de som går på enkelt personer - på bestilling !) Finne svakheter og hull i privates liv , for at ... kommune/nav / utbyggere/ xxx ++ kan ta over personens Alt.
   : Hatt mye problemer med de der ,mens noen laget meg til søstra til Tolga ! Og fremdeles prøver !

   Aina Gregersen:
   (Bare kort innpå.)

   Vivian Justforfun:
   :( :( :(

   John Terje Henriksen:
   Det hele er V A N V I T T I G OG GROTESK:.....

   Odd Andreas Lunna:
   John Terje Henriksen enig

   Odd Andreas Lunna:
   eg også er rasende på slike atferd ,barnevernet mangler så i de grader med kunnskap når det kommer til barnets og foreldrer med slekt ellersjen sitt beste ,att det er ikke måte på ,dem skulle opplevd slikt selv ,da hadde dem fort fått tørket av seg gliset og halvparten av ureinheita i skjela,i min mening skulle dem ha satt seg på skolebenken igjenn i vertfall i 5-7 år til ,både når det gjelder lover og regler ,og mere sykologi i faget ,inkludert hva empati medfølelse omsorg forståelse ,og hvordan dem får i seg omsorg på riktig vis ,barn er ikke noe salgsvare ,og dessuten er den 10 års fengsel for grov omsorgsunndragelse minste straffen er 3 års fengsel, ær dær dem skulle vært for lenge siden ,

   May Lill Eliassen:
   Når man leser mailen er det som om det snakkes om varer og ikke unge mennesker :( :( :(

   Mona Rodian:
   :( :( :(

   Wilfred Hall:
   Våre politikere er vitne til en barnehandel. Dette er mafiavirksomhet. Hvor er folkeopprøret?

   Karin Andresen:
   Dette er hva Bufetat svarer meg på spørsmål om hva kjøpsgaranti vedrørende institusjonsplass, innebærer :

   "Anne Kari Myrvold <AnneKari.Myrvold@bufdir.no>
   tor. 12. jul. 2018, 12:41
   til meg

   Hei.

   En av Bufetats oppgaver er å tilby plass i institusjon når barneverntjenesten i kommunen søker om dette. Bufetat drifter ca 50% av plassene det er behov for, den andre halvdelen driftes av private leverandører.

   Vi har grovt sett tre ulike måter å inngå avtaler med de private leverandørene på:

   - Rammeavtaler med leveranse- og kjøpsgaranti

   Dette er avtaler som innebærer at plassene er tilgjengelige for Bufetat til en hver tid mot at det betales en andel av kostnadene uavhengig av om plassene er i bruk.

   - Rammeavtaler uten garanti

   For disse avtalene er det ingen gjensidige forpliktelser om bruk, kun en intensjon

   - Enkeltkjøp

   Dette er avtaler som gjøres når det ikke finnes plasser som passer det barnet trenger hverken i Bufetats egne tiltak eller under de to ulike rammeavtalene

   Jeg håper dette gav deg svar på spørsmålet ditt.

   Med vennlig hilsen,

   Anne Kari Myrvold

   Seniorrådgiver

   Enhet for innkjøp og kontraktsrett

   Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

   Postboks 2233, 3103 Tønsberg
   Besøksadresse: Stensberggt. 27

   Telefon: 46 61 50 00."

   Karin Andresen:
   Riktig, helt enig, de må jo stadig skaffe nye "klienter" for å fylle opp plassene !

   Juro Kuvicek:
   Dette er kvinnelig sysselsettingspolitikk. Feminismen er brutal på flere områder. Barn, far, mor, bestemor, bestefar, tanter, onkler.... Hva så, dette landet driter da i alle, spesielt barn. Hvor skal man plassere alle disse kvinnene som har jobb innenfor det offentlige?? Dette er et brutalt tog som må rulle videre pga norsk økonomi. Noen som fortsatt mener at dette har noe med barnets beste å gjøre??!

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156198912186875

   Lurer på om barneminister Ropstad er stolt av å ha et politi som mishandler barn på denne måten?

   Er det noen som kan videreformidle spørsmålet til han?

   Tonje Omdahl, 10.07. 2019, shared a video:
   
   (Samme sak som jeg tidligere har publisert) Skjedde for en stund tilbake siden men da 14-åringen rømte fra beredskapshjemmet i Haugesund og hjem til familien. Barnevernet med bistand fra politiet komme tidlig på morningen og henter gutten for å få han tilbake, men da ville de plassere han på på AVD Bjorbekk Arendal institusjon.

   Gutten blir dratt med på slepp av to uniformerte politifolk og andre gangen påført håndjern. Han er 14 år gammel, og ikke 30. Han har ikke gjort noe galt, et barn som bare vil hjem til mor og far! Han er ingen kriminell men likevel stempler de han som noe grusomt. Det blir som å sette en mindreårig gutt i fengsel fordi han satt seg i sofen å så på tv...

   Han flyttes frem og tilbake, han får aldri ro og ingen lytter på hva han vil og ønsker. Han vil hjem! Akkurat nå oppholder de gutten på Humana institusjon i Lyngdal. Gutten blir slått, mishandla og utsatt for vold av ansatte på institusjon, og politiet bistår dette. Hvilket vern er det som begår vold og mishandling på barn?

   Hvor kan vi vær trygge når vi ikke en gang kan få fred i vårt eget hjem, av barnevern som bare tar og tar barn ut av hjem uten grunnlag og politi som er som bikkjemennesker til ansatte i barnevernet hvor de bare kan pågripe hvem som helst, når som helst... Det følges ikke norsk lov her, og menneskeretten blir brutt!

   *

   Jimmy Robinson:
   Robstad gir totalt fanden i barn og meneskeretigheter, eneste han tenker nå er og fylle sine egne lommer mens han sitter sammen med resten av svina

   Mick Stagg:
   Shared in uk

   Line Sandbæk Hansen:
   Dette han opplevde der er værre enn å bo hjemme, selv når ikke alt på stell!!

   Line Sandbæk Hansen:
   De lager ulykkelige barn og hvordan går det med de senere i livet tro? Det vet vi alle svaret på,

   Line Sandbæk Hansen:
   Ser dette ut som en gutt som ikke trives hjemme? Da hadde han ikke gjort motstand og han hadde selv dratt hjemmifra. En 14 åring klarer å tenke selv og hadde han vært ulykkelige hjemme hos mamman og pappan sin, så hadde de aldri trengt å tvinge han vekk derifra! Da hadde han vært glad for å bli hentet vekk! Nå får instutisjonen betaling fra statet, per dag han er der, så klart de vil niholde på han. Det generere store summer penger! Jeg kan tenke meg at denne institusjonen er privat

   Line Sandbæk Hansen:
   Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv.
   Jepp en privat institusjon, som tjener store summer per dag per barn, fra staten! For denne gutten en godt liv, med å tvinges til å være hos de?

   Line Sandbæk Hansen:
   Omsorgsforetak faktisk! Det ligger i ordet, det er en bedrift som tjener enorme summer for å holde barn og unge der og staten betaler! Tenk hvor mye billigere det hadde vært for staten, viss de heller hadde brukt litt for å hjelpe familiene istede for å plassere barna på disse dyre stedene!!Opp til 20 000 per døgn betaler staten, for ett barn, på instutisjonen,TENK hva staten hadde spart med å gi hjelpetiltak i hjemmet istede!! Er det rart at det går 40 milliarder i året til barnevern! Staten kunne ha spart 20-30 milliarder ihvertfall, viss de stoppet denne galskapen og hjalp familiene istede og barna hadde slept å ha det jævlig!Alle disse private institusjonene må stenges, det er kun penger de er ute etter! Å de har funnet ut at barn er det lett å tjene penger på igjennom bv!

   Geir Finstad:
   Vanskelig å kommentere en sak man ikke vet noe om, men bare situasjonen ovenfor sier litt om hvor riv ruskende galt dette er. Hvis samme ressurser som blir brukt til slike ting som dette, ble satt inn mot familier som opplever slikt som dette, ville mye være løst. Man bruker ikke politiet mot barn i et sivilisert samfunn, da er det samfunnet det er noe galt med, og ikke barnet.

   Ann Kathrin:
   Norge er ondskap satt i system. De lager kasus for å ha jobber selv. Skrekkelig å stå i aleine MOT satan!!! Og oppleve at alle saker er avgjort på forhånd. Man skal ikke kjenne seg TRYGG i norge.
   Bare masse svikere! Som ikke engang stiller opp for unga. Sitter tafatte foran teve og TRUR paa skandalene til BV....
   Skrekkland!!!

   Tone Kleiven:
   Dem ødelegger barn i stede og i tillegg stjeler barn på tull pluss mishandler traumatisere barn.Hva slags barnevern er det vi har i Norge og det er rett å slett stor tragedie og se hvordan dem misbruker sin makt med bruk av politi .Dette ødelegger et barn for alltid

   Tore C Maudal:
   Dette er det de kaller samarbeid mellom offentlige etater i Norge. Hva er det vi driver med?? Hvordan kan vi være så naive? Har vi sovna så på denne olje hodeputa.

   Rune L. Hansen:
   Det er og blir meget dyrt å være naiv i dagens Norge.

   Sissel Klepp:
   Politiet er ikke nådige i sin behandling , makt misbruk ... Lurer på om de ville noen skulle utført den type makt mot sine egne barn . Å hun som er Barnemeimenister hun må snart vakna å ta eit ansvar . Loven sier jo at vi skal ikke utøve vold . Det er straffbart ! Så hvorfor får de som skal oppholde loven lov til å behandle mennesket som det måtte passe dem ?

   Eva Beate Fagereng:
   :(

   Brit Jensen:
   Dette er helt vilt. De skal jo være for barns beste ,men opp fører seg som tullinger. Forstår ikke dette , men mulig de føler seg tøffe over små unger,

   Roald Atle Furre:
   dersom gutten er i fare for å skade seg selv eller andre er det politiets oppgave å hindre dette.

   Brit Jensen:
   Roald Atle Furre Ja det er så , men alle de mannfolk . Er de så svake da. Å hva med å prate med de.

   Arild Haugan:
   Roald Atle Furre hva er det du prater om ? Sett deg inn i hva som foregår før du åpner skuffa !

   Brit Jensen:
   Arild Haugan Au da ..

   Juan Manuel Lores Nazara:
   Fy fan Norge :(

   Roald Atle Furre:
   Har du ikke annet å ta deg til ?

   Juan Manuel Lores Nazara:
   Roald Atle Furre Hva stor til med deg du.

   Alberto Paz Viñas:
   For akt Norge :( :( :( :( :( :(

   Ellen M Pettersen:
   Dette kan ikke være lov eller? Hvorfor får det ingen konsekvenser for de som holder på med dette? Hvorfor straffes de ikke på lik linje som andre kriminelle? Hvorfor tar ikke folket over sitt eget land? Skremmende å "våkne" opp å se hva som egentlig foregår i dette landet.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Bra du stiller spørsmål.
   Nei. Det er ikke lov.
   <3

   Kåre Westergren:
   Ja barnevernet sier til beste for barnet ! med slike oprasjoner er det til beste for barna? ja da har barnevernet svikta burde gå og få sjekket sine hoder dei som sitt i barnevernet en stor skam!

   Kåre Kvalsund:
   Er det dette dei kaller barnas beste

   Kristina Andersson:
   Forferdelig og se .. hjelp han :(

   Reidun Breivik:
   De er jo spenna gærne disse makt utøverne ! De "beskytter jo bare BARNEMISSHANDLERNE !

   Irene Jensen:
   Reidun Breivik Kongen er i frimurerlosjen.. samt hva med norske kronprinsen? Disse må jo tillate 'både det ene og det andre' av Råttenskapen, pedofilien og dette Bv driver med, Og IKKE for å glemme NAV's grusomme overgrep! Med mye mer. Politiet er løpegutter for det såkalte barnevernert, og Dette, Samt alt annet gir Kongen blanke F...en i! Da er det fritt fram å ingen tør, av feks politi etc.. gjøre motstand, for Slikt blir Godtatt av 'øverste ledd' - altså her tenker jeg på ja, Kongen i Norge og Kronprinsen og!. Di må jo støtte opp under ondskapen og Alt det Annet av gjennomført utnyttelse og Misbruk..ehh! Hva med eldreomsorgen? Hva med Nav som tar livet av drøssvis av mennesker.. Noe kommer til å skjer. Norge har gjort nok nå av gjennomsyret ondskap og disse 'på toppen' Vet, men sålenge Di sitter trygt og 'ingen vet' ..og norske folket Skal betale for disse som sitter på Ræven sin og ikke gjør en dritt!. Jeg blir SÅ provosert at.

   Reidun Breivik:
   Ja ikke vet jeg hva kronprinsen tenker på når han driver Kapanje for fosterhjem !hans egen Mette marit ville jo vært ille ute hvist hun ikke hadde mødt prinsen ! Enslig mor og vært bort i nakotika !Det er Mer enn nok til å ta barn fra Andre enslige mødre! Og selv om de beviser at de er "rene"med gang på gang viser rene urinprøver så får de ikke barnet tilbake !

   Rune L. Hansen:
   Frimureriet er et genialt kriminelt konsept for skjult å overta all makt i et samfunn. Makt-mennesker vet dette, uansett om de er med eller ikke så får de tidsnok vite det.
   Rudolf Steiner sa med rette at de siste rester av det opprinnelige frimureriet døde ut med Goethe ...

   Zina Hamdard:
   :(

   Zina Hamdard:
   Barnevernet må fengsles.
   Vi bor i et demokratisk land.
   14åringen vet hva som er bra og hva som er dårlig.
   Han vil hjem og det er trygt sted for han.

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   This.

   Elin Åmli:
   Jeg får vondt langt inn i hjertet å sjelen av å se dette klippet :( :(

   Moni Cerdeira:
   BV Haugesund er en av de verste! Hvis man leser sakene, man tror ikke. Helt absurd . Man tror ikke om det man leser!

   Alejandro Garcia:
   It is time to fight fascism in Norway. It is time to wake up sleeping Norwegians. Break the rules all together and say bye to the fatty narcissist prime minister

   Kurt Ivan Gaare:
   Barnefjernet og tøffe "nøff-nøff" i aksjon. Fy f...!

   Mona Rodian:
   Ropstad er ny i dette gamet. Skyld ikke på ham.

   
---
---


   Rune L. Hansen, 11.07. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2228538957272369/

   Menneskeretts-krenkelser som våpen og utplyndring

   Angrep er det beste forsvar? Eller ansvar er det beste forsvar? Og hva er forskjellen?

   Hva gjør offentlig ansatte når de vil forsvare sine personlige eller politiske vilkårlighetens menneskeretts-krenkelser?

   Og når de vil forsvare seg selv og sine meninger eller handlinger.

   Når de for eksempel av en eller annen grunn ikke liker, eller er uenig med, et menneske i samfunnet.

   De krenker så mange av menneskets menneskerettigheter som de anser som nødvendig eller som de klarer.

   For å fortie, forfalske, ødelegge eller til-intetgjøre det mennesket som irriterer eller forstyrrer.

   Hvis det politiske regimet tillater denne form for menneskeretts-krenkelser.

   De ser bort fra at enhver menneskerettighet er enhvers personlige eiendom og personlige forpliktelse.

   Da blir ikke menneskerettighetene en minste-garanti, men noe en får innvilget - eller ikke. Og altså ikke.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er kriminalitet, men hvem i regimet bryr seg vel om det?

   Den nuværende rådende politikk er jo uansett en politisk offentlig mafia-virksomhet.

   Og uskyld og ansvarlighet en sjeldenhet som fritt frem kan drepes.

   Vi gjør jo også mye godt, vil vi tro, så hvem og hvorfor bry seg om det som er galt?

   Det er jo uansett vi selv, noen av oss, som bestemmer forskjellen på rett og galt.

   Dette med menneskerettigheter bryr vi oss ikke om. For hvem gjør vel det?

   Vi vil "selv" (i gåse-øyne) heller bestemme?

   Kommer vi til makten så får vi kontroll over den veldig store penge-sekken.

   Da får vi mere kraft bak våre ønsker og hensikter.

   Da kan vi kjøpe oss venner og medspillere overalt i verden.

   Mennesker som forstår at vi alltid har rett. Og at vi er det rette.

   Da er det enda mindre noen som våger eller klarer å protestere.

   *

   Bjørg Halvorsen:
   Sørgeleg at ikkje norsk lov gjelder for dei

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. juli 2019: 

   Omkring 13 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Disig himmel, antydninger til yr og opp mot 14 pluss-grader frem mot klokken 11. Mildt sommer-vær videre utover dagen. Månen sørlig nokså full sent på kvelden, med ned mot 10 pluss-grader mot midnatt og halv-mørkt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. juli 2019: 

   Omkring 11 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Overskyet, en mild blir og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Med 16 pluss-grader frem mot klokken 16. Spredt skyet videre utover dagen og ned mot 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.07. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216569266918897

   Menneskerettighetene og lovlig, kontra kriminell offentlig forvaltning

   Angående menneskerettighetene og dette med politisk og offentlig makt.

   Det å tilrane seg eller å oppnå politisk makt i et land, i en instans eller i et samfunn har gitt forskjellige slags fordeler for mange. Også ideologiske.

   Fordeler for noen eller mange - og derfor diskriminerende andre. Er dette i forskjellig grad et problem eller en katastrofe, eller naturlig og akseptabelt?

   Og hvor går eventuelt grensene? Politisk makt skal vel egentlig gi forpliktelser og ansvar for den politiske makten - og ikke uansvarlighet, diskriminering eller annen urett?

   Verden higer enda efter dumhet og ondskap. Grunnen er at man gir offentlige ulovligheter makt - og dermed urett makt.

   Denne uretten bagatelliseres og perverterer og smitter og sprer seg og vokser.

   Det er denne dumheten og ondskapen menneskeretts-konvensjonene genialt, lettfattelig, mildt, urokkelig og presist er skreddersydd for helt å få slutt på.


   At offentlig ansatte lager eller bruker lovbestemmelser, avgjørelser eller handlinger som ikke er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene er meget lett å forhindre, men det ønsker ikke mange offentlig ansatte (inkludert de fleste politikere og dommere) i dagens Norge og flere andre land. De har i steden i forskjellig grad gjort seg delaktige i og for en offentlig mafia-virksomhet.

   De ønsker at menneskeretts-krenkelsene skal kunne foregå! Angående politikere eller politiske partier er det meg bekjent bare Menneskerettspartiet Norge (MpN) som enda er et positivt unntak. Men den offentlige mafia-virksomheten har gjort det tilnærmet umulig å stemme på mennesker som engasjerer seg i og for MpN eller andre mennesker som uten kompromisser vil ha 100 prosent reell respekt for enhver menneskerettighet for ethvert menneske - også effektivt i praksis.

   Hva er den meget enkle, gode og selvfølgelige løsningen for å forhindre at
offentlig ansatte lager eller bruker lovbestemmelser, avgjørelser eller handlinger som ikke er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene?

   Den er at enhver muligvis eller reell menneskeretts-krenkelse real-kompetent, fritt og effektivt straffeforfølges og repareres.

   Selv om denne løsningen fra før av er lovbestemt og fremgår i og av både menneskeretts-konvensjonene og straffelov-givningen, så saboteres det (hvilket også er kriminelt) av de fleste offentlig ansatte og deres medspillere i dagens Norge (og flere andre land)!

   Denne saboteringen skjer til tross for at straffelov-givningen fra før av inneholder nødvendige lovbestemmelser og strafferammer! Problemet er bare at de samme offentlig ansatte beskytter hverandre og sine dirigenter og medspillere for ikke å bli real-kompetent straffeforfulgt, noe som selvfølgelig også er kriminelt! De driver med ulovlige unnlatelser, kompromisser og forfalskninger.

   
De "glemmer" i praksis at enhver menneskerettighet er og skal være ukrenkelig, umistelig og uavhendelig og forpliktende for ethvert menneske.

   I henhold til menneskeretts-konvensjonene
er det absolutt ingen og ingenting som skal kunne nullifisere, ned-prioritere eller forfalske en menneskerettighet. Aksept for og medvirkning i og for offentlige menneskeretts-krenkelser er kriminalitet.

   
Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
   
Maktfordelings-prinsippet er en tre-deling av et lands myndighet i tre elementer, med enkelt-mennesket som det fjerde og viktigste elementet.

   Alle er de og skal de være forpliktet under lex superior, som er det felles-menneskelige rettferdighetens prinsipp og "the rule of law".

   Dette betyr at det er de felles-menneskelige menneskerettigheter, som absolutt alt og alle må være i samsvar med.

   Og at dette er rettferdighetens, medmenneskelighetens og demokratiets kjerne, forpliktelse og nødvendighet.

   
Angående maktfordelings-prinsippet og dets fire makter og myndigheter må altså følgende presiseres:

   Både den lovgivende myndighet og den dømmende og den utøvende og enkelt-mennesket er forpliktet av lex superior.

   Makt- og myndighets-misbruk, det vil si kriminalitet, oppstår når en eller flere av disse ikke er i samsvar med lex superior.

   Det er absolutt ingen og ingenting som skal kunne medvirke i å nullifisere en menneskerettighet for noe menneske.

   Om en menneskerettighet er tilstedeværende eller fraværende er altså og skal være forholdsvis lett for enhver å oppdage, eller å undersøke.

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Dette eventuelt er også forholdsvis lett for enhver å oppdage, eller å undersøke.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Barnekonvensjonen, som også er en av menneskeretts-konvensjonene, og dens bruk av uttrykket "barnets beste" er selvfølgelig ikke noe unntak som lovliggjør vilkårlighet eller noen menneskeretts-krenkelse. Tvert om!

   
Vilkårlighet - det vil si synsing, tolkninger, meninger, spekulasjoner, forfalskninger, teorier, forhastede slutninger eller annet - gjør det på ingen som helst måte lovlig. Tvert om er vilkårlighet selvfølgelig total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt også i Barnekonvensjonen.
   
   At noe er vilkårlig (arbitrary) er blandt annet i WordWeb Dictionary forklart slik:

   "1. Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice.
   "an arbitrary decision"; "the arbitrary rule of a dictator"; "an arbitrary penalty"; "of arbitrary size and shape"; "an arbitrary choice"; "arbitrary division of the group into halves"
   2 (technical) having any value or form, of any degree or extent
   "an arbitrary function""

   Barnekonvensjonen har blandt annet, i og med Art 16, lovbestemt, at:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."


   Som sagt, vilkårlighet er total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene. I dagens Norge er bortimot alt fullstendig motsatt, som uttrykk for en livs-farlig og katastrofal politisk nepotisme. Som i praksis blandt annet massivt er forbrytelser mot menneskeheten og et smittsomt og flerfoldig folkemord. Så kriminelt og straffbart som noe kan bli! Men, i likhet med ethvert offentlig terror regime, så er det også mange - og vi vet mye om hvem, både sær-interesser og mennesker - som tjener på det eller ser seg tjent med det. Systematiske menneskeretts-krenkelser er politisk smittsomt byråkratisert og industrialisert i dagens Norge! Til pervertering og fare for ethvert menneske og også resten av verden.


   Alt og ethvert og enhver blir grovt kriminel krenket og forfalsket av det såkalte "barnevernet" (CPS)!

   Til tross for at Barnekonvensjonen (CRC) også blandt annet i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")


   Absolutt alt og ethvert som bestemmes i og av noen i den offentlige forvaltningen må solid og uforfalsket, uten vilkårlighet, diskriminering eller forhastede slutninger være i samsvar med lex superior, som er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Lex superior, de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, representerer og er for enhver det universelle menneskeverdet og det universelle folkets og menneskeverdets vilje og minste-garanti. Og enhvers personlige, umistelige og uavhendelige eiendom og forpliktelse.

   Når den politiske eller offentlige forvaltningen ned-prioriterer, forfalsker, diskriminerer eller neglisjerer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker i sitt land, inklusivt diskriminerer menneskeverdet, da har de blitt tyver, terrorister og grovt kriminelle.

   Men når den politiske eller offentlige forvaltningen i et land uten kompromisser i praksis og uforfalsket respekterer enhver menneskerettighet for ethvert menneske i sitt land, hvilket under enhver omstendighet skal være en selvfølgelighet, da kan stadig mere og bedre ethvert land bli eksempler til positiv efterfølgelse.

   Forskjellen er gigantisk - og gigantisk viktig!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/601423820265905/

   Kyrre Wiik:
   Godt forklart.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2234201890039409/

   Tone Stafseth:
   Meget bra formulert !

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156207529631875

   Våre stortingspolitikere har grunnlovsfestet våre menneskeretter, men norske dommere nekter som hovedregel å følge dem.

   Her er tre konkrete eksempler :

   1. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), har vedtatt et prinsipp om at alle som riskikerer å bli utsatt for et menneskerettsinngrep, skal ha krav på muntlige forhandlinger for å kunne forsvare seg best mulig.

   Norske domstoler:

   I saker som gjelder feks tvangssalg og tvangsfravikelse fra privat bolig, som noen av de mest alvorlige inngrep mennesker kan utsettes for, bedømmer norske dommere, nesten uten unntak, kun basert på skriftlige vurderinger.

   2. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har sagt at alle som får sin anke avvist, har krav på å få en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor anken er avvist.

   Norge er også dømt for å bryte med dette prinsippet, både av FN-Komiteen i Genève og av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Likevel avviser norske dommere anker i barnevernssaker, svært ofte uten begrunnelse overhodet.

   3. Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) har et fundamentalt prinsipp om at inngrep i artikkel 8 (privatlivets fred), kun kan rettferdiggjøres om det er nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Norske domstoler vurderer tilnærmet aldri om inngrepet er nødvendig, før de foretar sine avgjørelser.

   Mitt spørsmål til våre folkevalgte politikere :

   Hvordan kan dere passivt sitte å se på at norske dommere utviser en slik grunnleggende forakt for Grunnloven?

   *

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Jeg vil nå si at de bryter loven med at de ikke følger artikkel 8

   Frank Hodneland:
   Hurra for deg Marius Reikerås, både som menneske og med din kunnskap om dette.
   Jeg bøyer meg i støvet av beundring for ditt engasjemang i denne historiske saken her.
   Jeg vil ha deg som statsminister i Norge dann et parti å jeg kommer aldri til å stemme på noen andre.
   Tenk om det hadde finnes tusner som deg her i landet.
   Du står fram for de svake og du bringer inn ting på en måte som den vanlige kvinne og mann i gata skjønner.
   Igjen en stooor takk til deg, for det du gjør for oss alle sammen :) !

   Kent Ole Furuly:
   Frank Hodneland helt enig med deg. Det finnes ikke mange som han!

   Frank Hodneland:
   Kent Ole Furuly En fantastisk mann, han har engasjemang i mye, jeg kom over han ved et innlegg som en bekjent av meg sendte meg.
   Det gjaldt de sakene om bomringene i Norge.
   Engasjerer seg i mye viktig den mannen der :) !!! 

   Trude Johansen Sandvik:
   Frank Hodneland Enig med deg!

   Frank Hodneland:
   Trude Johansen Sandvik Ja en må jo skryte av folk som han :) når et menneske for så mye av seg selv til å hjelpe andre. Ha er en meget begavet mann, som også er veltalende på den måten han forklarer ting til oss vanlige :)

   Trude Johansen Sandvik:
   Frank Hodneland Ja , han er flink til det. Han er dyktig og engasjert. Håper hans kamp vinner fram ! Du sa de rette ordene for å beskrive ham ! <3 

   Frank Hodneland:
   Takk for det :) er ikke vanskelig å finne ord med rette beskrivelse av sånne mennesker :) ja det håper vi alle som har sunn fornuft at han vinner fram og så videre, for hvis jeg har forstått denne saken riktig så har han og denne kvinnen han fører saken for. Vunnet fram i menneskerettsdomstolen :) ! og da kan vel ikke Norge gjøre annet enn å følge det.

   Frank Hodneland:
   Beklager skrivefeil lider av dysleksi.

   Vigdis Nygård:
   Jeg er veldig, "takknemlig" for at Marius, og Rune, med flere., går dette "svineriet" imot! Hadde vi ikke hatt dere, er det neimen ikke sikkert hvordan det hadde godt med oss! Fantastisk det dere gjør.!!! Helt utrolig, at der går an, i. moderne tid... å føre oss tilbake til middelalderen...???

   Kent Ole Furuly:
   Godt spørsmål å stille for å fremt Inge svar eller forklaringer!

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156207486331875

   Fra juli 2016, like aktuell i dag:

   NB! Viktige nyheter fra EMD!

   En dom fra Menneskerettsdomstolen fra 12 juli, er av ekstremt stor betydning for alle de som har lidd urett i tvangssalg- og tvangsfravikelse-prosesser.

   EMD sier følgende i premiss 59 i saken Vrzic v Krotaia:

   "59. The Court has previously held that the judicial sale of an applicant’s home and his or her eviction were to be seen as an interference with the right to respect for his or her home (see Zehentner v. Austria, no. 20082/02, § 54, 16 July 2009). In the present case, the applicants’ house was sold in enforcement proceedings and their eviction was ordered in the context of those proceedings. Even though the applicants have not yet been evicted, an eviction order has been issued and may be enforced at any time. The Court reiterates that the obligation on an applicant to vacate a house in which he or she lives amounts to an interference with his right to respect for his home (see Ćosić v. Croatia, no. 28261/06, § 18, 15 January 2009)."

   Altså, og i motsetning til hva norske myndigheter/ domstoler har forledet deg til tro:

   ENHVER tvangssalg- og tvangsfravikelse er et inngrep i dine rettigheter.

   Både etter EMK artikkel 8 og EMK artikkel 1 protokoll 1.

   Det avgjørende spørsmålet blir dermed om slik tvangsinngrep og tvangsfravikelser kan rettferdiggjøres.

   Noe forenklet kan du spørre deg om tvangssalget og tvangsfravikelsen er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Slik formulerer EMD det:

   c) Whether the interference was “necessary in a democratic society”

   63. The central question in this case is, therefore, whether the interference was proportionate to the aim pursued and thus “necessary in a democratic society”.

   64. The Court has also held that any person at risk of interference with the right to respect for his or her home should in principle be able to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention, notwithstanding that, under domestic law, his or her right of occupation has come to an end (see McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 50, ECHR 2008).

   Igjen: Alle som blir utsatt for denne type inngrep, skal altså ha en ubetinget rett til å få vurdert forholdsmessigheten av inngrepet av en uavhengig domstol, i lys av de beskyttelsesmekanismer som styres av EMK artikkel 8.

   Dette er altså ikke noe den enkelte dommer/ namsmann kan velge å se vekk i fra. Uavhengig av hvilket resultat den enkelte dommer kommer til, MÅ han eller henne gjøre denne øvelsen.

   Her har Norge syndet katastrofalt, og tusenvis av mennesker har aldri fått vurdert sine rettigheter slik EMD sier de skal.

   Nok et eksempel altså, på at Norges menneskerettspolitikk bare er en gedigen bløff.

   *

   Rune L. Hansen:
   Problemet er mennesker som tilraner seg (eller oppnår) politisk og offentlig makt. De skal være maktens representanter, men ikke selv være makten. Makten skal være de felles-menneskelige menneskerettighetene (altså lovlig lov og rett) og ikke lovbestemmelser, avgjørelser, regler, sær-interesser eller mennesker som ikke 100 prosent er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Inger Holgersen:
   Av kommunens postlister ser man et økende antall varsel om fravikelse av fast eiendom og borettsandel. Det aner meg at det har med situasjonen folk har blitt satt i etter endring av reglene for AAP.

   Anita Johnsen:
   Norge Har Noen ForPulte Møkka Politikere, som Teite Ola Nordmann Har vært Med og valgt inn På Dette Dritt stortinget Øsj. Det Er ikke Noe Tak i Ola Nordmann. Dem Klager og Preiker som Noen stueGriser Øsj.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156208372936875

   Dialogue with American media today

   Hi Dale. Here is an explanation to your question.

   Norway has, for many years, managed to keep silent to the rest of the world, the many Human Rights absues going on here.

   Before 2015, it was almost impossible to have a child welfare case accepted in the European Court of Human Rights.

   The mantra was:

   Norway, the land of the Nobel Peace Prize: How could they do anything wrong?

   In addition Norway, with it's wealth, gives huge fundings to other countries but asks for lojalty in return .

   But in 2015, the Court accepted to look into the Lobben-case, the case which "opened" the door for the other cases.

   From January to April 2016, hundreds of thousands of people, throughout the world, made protests against Norway in relation to the Bodnariu-case, where 5 children were taken in public care without any due prosess.

   This was communicated to the European Court of Human Rights, which continued to accept more and more cps-cases.

   And by the the summer of 2017, 8 more cases, in addition to the Lobben-case, were communicated to Norway, making it a total of 9 cases.

   Which is a very high number, for a small country like Norway .

   In addition, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) had already decided to investigate Norway through the resolution "Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together".

   The resolution was accepted in June 2018, with 43 to 2 votes making it very clear that there is something severly wrong with the Norwegian system.

   Only a few months later, on September 6th 2018, Norway was unanimously convicted by the ECHR for violating Article 8 of the Convention in the case between Jansen and Norway.

   And on October 17, Norway had to face trial, for the first time in history in relation to a cps-case, in the Grand Chamber.

   The Norwegian government sent a delegation of nearly 100 men and women to the Court, asking the Court to stay away from whats going on in Norway.

   This strategy was a failure, because on February first 2019, the Bodnariu case was communicated to Norway making it the 10th case.

   And on June 17th, the Court decided to communicate another 16 cases to Norway, making the number, so far, 26.

   And i do believe that this number will continue to rise.

   These are sensational numbers .

   I expect the judgment in the Grand Chamber case to arrive in September.

   Also keep in mind that many members of the European Parliament condemn the Norwegian system.

   Best from Marius.

  *

   Janne Yvonne Bang:
   :(

   Kenny Haugen:
   Nydelig >3 Jaggu godt de gav faen og kjørte gransking uansett. Jaggu godt Norge (systemet) blir krenka og satt på plass!!

   Vigdis Nygård:
   Hvor høyt henger Nobels fredspris, nå?????

   Tetka Ditka:
   Internet bank of children :
   https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Bergen/Barn_som_trenger_fosterhjem/
   Barn og unge som trenger fosterhjem
   bufdir.no

   Øyvind Røed:
   Norway har "donated" large sums of money to the Court. Try to donate money to a Court where you are accused of crimes...

   Geir Ove Skårvik:
   nyyydelig

   Steinar Hansen:
   Godt oppsummert. Hvordan det er mulig for Norge å arbeide seg inn i et "hjørne"??? Svaret er at man ikke lytter til folk, folk somr er røynt av systemet, jurister, menneskerettsjurister og dommere. Hvorfor??? Fordi hovmodigheten og sjåvinismen har tatt overhånd. Isteden for å innrømme feil, så fortsetter en å forsvare et dysfunksjonellt BV-system. selv etter at EMD har annonsert 17 nye saker nylig, så ser en ikke noe tegn fra bestemmende myndigheter om at noe er feil. Dette er kort og godt et demokratisk og rettslig stort problem. Når skal dette snu???

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. juli 2019: 

   Omkring 15 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Omtrent overskyet og til 12 pluss-grader klokken 08.20. Spredt lett skyet lys blå himmel, en mild bris og 14 pluss-grader klokken 10. Med opp mot 20 pluss-grader frem mot klokken 15. Tildels tilskyende og nesten overskyet frem mot klokken 18.30 og 16 pluss-grader. Dunkelt halv-mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2019 via RUNE-SAKEN:
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/permalink/3592604940765030/

   Brevet jeg herunder gjengir innsendte jeg via Internettet til NAV i formiddag.

   Men først her noen ord om det. Fra mange steder på Internettet fremgår at NAV har avsluttet sin praksis med vanlig e-post kommunikasjon. Det opplyses at vanlig e-post kommunikasjon med NAV nu ikke aksepteres av NAV. Utrolig, men sant - og dette forundrer eller forskrekker mange. Og mange forstår nok grunnen til denne endrede praksis fra NAV sin side, som dog mange enda ikke er oppmerksom på. NAV ønsker ikke fri og enkel kommunikasjon med sivilbefolkningen. NAV ønsker i struktur og metoder å være ovenfra og ned. NAV sine dirigenter og ansatte har i mange år ikke villet forholde seg hverken lovlig eller adekvat til klager, informasjon, menneskerettigheter, fakta, etc. Derfor nu denne endrede praksis fra NAV sin side. Fordi NAV vil ha mere av sine fortielser, forfalskninger, tortur, utplyndringer, etc., uten klager. 

   Jeg ble oppmerksom på denne deres endrede praksis angående kommunikasjon da jeg 21, mai 2019 forsøkte å sende de et brev perr e-post (
20190521-Til-NAV-fra-Rune-L-Hansen.html). Noen brukbar e-post adresse til NAV lot seg ikke finne! Dog klarte jeg å spore meg frem til et sted på NAV sine Internet-sider hvor det var mulig å sende NAV kortfattede brev, så der innsendte jeg da det brevet, hvilket jeg også gjorde med det nye brevet i formiddag. Begge gangene kom det straks derefter på pc-skjermen her en slags "kvittering" fra NAV med beskjed om at svar vil bli gitt innen tre uker.

   Det har enda dog ikke efter syv uker ankommet meg noe svar på mitt her førstnevnte brev. Bortsett fra noen nokså ufrståelige og kryptiske brever fra NAV forleden dag - som antagligvis heller ikke var ment som noe svar på mitt brev. Likevel og uansett sendte jeg på samme måte et nytt brev til NAV i formiddag, med i sin helhet følgende innhold:


   Til NAVs alle instanser,

   fra Rune L. Hansen, født 06.12. 1955,
   adresse: Vikeveien 1808, NO 5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Mandag 15. juli 2010.

   Jeg bruker intenst all min tid og alle mine krefter i å kjempe for mine barn og vår familie. Det har jeg selvfølgelig konstant gjort og fortløpende offentlig dokumentert siden de ble kidnappet. Og slik vil det fortsette inntil vi er frigjort. Også NAV og norske myndigheter er forlengst av meg gjort skriftlig oppmerksom på dette.

   Jeg henviser til vår korrespondanse og til min dokumentasjon.

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen

   *

   
---
---

   Elin Ingebrigtsen, 15.07. 2019 via
Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156209781291875

   Hvor mange er klar over at flesteparten av hjemløse i Norge er tidligere bvbarn som sier de hadde det bra hjemme, men så kom barnevernet og ødela livet deres og tilknytningen til familien?

   Dette ble altså funnet ut til å være nærmest samtlige i flere store byer av en sosialantropolog fra Bodøtraktene for flere år siden.

   Sosialantropologen, som selv er sønn av bv pedagog Brynhild Karlsen (en av de gode som jobbet FOR barna, men nå forakter bv for hva det har blitt og myndighetene som alle andre som har fått føle på maktmisbruket) fikk så smashet sitt liv av norske myndigheter. Falske anklager om trusler mot Grete Faremo m.fl som aldri er blitt bevist. I stedet for rettssak, ble han tvunget inn i psykiatrien slik som Synnøve Taftø, men sykehuset i Bodø har ved flere anledninger nektet å ta imot ham fordi de visste at han var frisk og kun politisk fange. Myndighetene har i årevis nektet ham rettssak mot de falske anklagene. NÅ er han temmelig nedbrutt psykisk, etter mange års terror fra myndighetene...

   *

   Rune L. Hansen:
   Det kjennetegner jo hele kidnapper-virksomheten (det såkalte barnevernet og dets regime og dirigenter og nære medspillere), at de i et mangfold utdeler ulovlige straffer for ikke-eksisterende forbrytelser. Deres "hemmelige" motto er jo at angrep er det beste forsvar. Angrep med allslags menneskeretts-krenkelser som våpen.

   Elin Ingebrigtsen:
   Rune L. Hansen ja, men de som blir brukt til å angripe (politi), er jo ikke de samme som 'burde' ha noe å forsvare (bv) når det gjelder dette. Men saken og situasjonen viser hvor langt de er villige til å gå. At Faremo var personlig involvert viser hvor høyt opp de fikk 'oppdraget' fra. Metoden med å misbruke psykiatrien for å ødelegge varslere er vanvittig stygg og gjør dem verdt Nazistempelet sitt!

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er jo et regime som gjør alt de kan og hva som helst for å beskytte hverandre og hverandres forbrytelser. Bare det ikke blir alt for synlig og risikabelt. De satser jo på at ingen våger eller klarer å protestere nok. Dette med å misbruke psykiatrien er bare en av de mange nazi-metodene de helt alminnelig bruker. :(

   Elin Ingebrigtsen:
   Rune L. Hansen og de satser på at få gidder å bry seg med hverandres problemer og historier~ desto viktigere å dele andres historier, klikke på de og kommentere. Takk for dine ord og innsats <3 :)

   Rune L. Hansen:
   Stimulerer de egoisme og karriære-jag og andre menneskeretts-krenkelser så blir det jo slik. :(

   Elin Ingebrigtsen:
   Rune L. Hansen ikke bare stimulerer. Da jeg var student på 90-tallet overvåket myndighetene under Brundtland studenter på sosialfaglige fag (innrømmet av politi i magasinet Sosionomen) Studentene selv fortalte meg at det var helt tydelig at myndighetene brukte opplysningene de fant, til å ansette de MINST empatiske og sosialt engasjerte til jobber i staten...

   Rune L. Hansen:
   Ja, det myldrer med eksempler. De minst empatiske er jo de nyttigste "idioter" og mest kriminelle. :(

   Rune L. Hansen:
   De nyttigste "idioter", særlig som nøkkel-personer. :(

   Elin Ingebrigtsen:
   Rune L. Hansen :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.07. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156210171756875

   Skrevet i 2014, like aktuell i dag:

   Terje Bergsvåg, mannen som har bidratt til å avdekke en av tidenes rettsskandaler i Norge gjennom sitt snart 25 år lange arbeide med Scandinavian Star saken, skriver følgende i dag:

   " Overveldende beviser er levert politiet opp igjennom årene, men de har gjort hva som helst for å dekke over de, Utrolig at en skal måtte kjempe mot politiet for å oppklare en så alvorlig forbrytelse."

   *

   Harald Haugrud:
   politi er de samme som mafiaen

   Aina Gregersen:
   Ja, veldig rare greier , for det er masse bra politi , som ikke orker og legge seg i hva som foregår i egen etat.
   Jeg beundrer de normale Gode politiene ,som Hver dag går på jobb i det de ser som dysfunksjonellt system , og likevel Prøver og gjøre en så skikkelig jobb som mulig , før politijuristene* velger bort deres hardt etterforskede saker ! De skikkelige Har forsøkt og si fra hvor skoen trykker. Det var som da advokatene ett år forsøkte og fri seg fra det onde. De når ikke frem ...grunnet Noe*

   Rune L. Hansen:
   Når Jens Stoltenberg, en av de to ynglingene til lands-morderen Grøss & Gru Harem Brunstland, enkelt som bare det (i forkant av terror-handlingene til Anders B. Breivik & co) utnevner sin homse-venn Øystein Mæland til politidirektør og sjef for Politidirektoratet, da er vel ingenting rart som foregår hverken ovenfra og ned eller nedenfra og opp?

   Rune L. Hansen:
   Det fungerer som et slags moderne frimureri, hvor det det handler om for de forskjellige nepotismer er å overta og å inneha all makt i samfunnet. Utestengelse og straff for de som ikke vil være med - og premiering og karriære for de som vil være med.

   Trond Stenseng:
   Ja politiet er en del av problemet og ikke en del av løsningen...

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Den saken er i mine øyne massemord med statens velsignelse!!!

   Roy B Nilsen:
   Vårt politi er en skam, det eneste denne gjengen er gode til er å bølle folk som ligger nede

   Åsmund Svendsen:
   Norge er styrt av kartellet.

   Unn Aarø:
   og loger

   Coys Müller:
   Bra Marius, kjenner Terje, vi har snakket mye om dette, han har aldri gitt opp
   Men, vi som har levd noen år, kjenner til politiet i Bergen og de lever i sin egen verden. Synd, for ukulturen sitter i veggene der på huset.

   Lars-Arne Høgetveit:
   HVA ble antydet være konklusjonen mht hovedgrunn til at den ble satt i brann? Forsikringssvindel?

   Unn Aarø:
   ja en må virkelig kjempe mot både politi og rettsvesen

   Unn Aarø:
   i Norge er det slik at om du har et yrke som politi eller lege så kan du alt og behøver aldri å sette deg inn i noe eller oppdateres.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. juli 2019: 

   Omkring 11 til 12 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Nokså skyfritt og gradvis opp til omkring 18 pluss-grader utover formiddagen. Med 20 pluss-grader klokken 14. Lett overskyet og 15 pluss-grader klokken 20. Ned mot 10 pluss-grader og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Ove Knarvik, 16.07. 2019:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/2898726486835581

   nå har snart halvparten av barneverns tantene opplevd at et eller flere mennesker de ødelegger har tatt livet sitt.

   tar tantene dette inn over seg? overhodet ikke. Føler de skyld? overhodet ikke. Føler de at de har gjort feil? overhodet ikke. Har de empati med ofrene? overhodet ikke. Hva kan sies om slike maktsyke narsissistiske mennesker? Ikke mye positivt. Når skal folk våkne opp fra likesæla og hindre flere maktovergrep? Nb! barn som vokser opp i så kalla dysfunksjonelle hjem med rus og vold gjør det bedre i voksen alder enn de som vokser opp i en eller annen form for offentlig omsorg. Viser til blant anna forskning gjort av NCCPR (NATIONAL COALITION FOR CHILD PROTECTION) i USA som har forsket på flere titalls tusen barn i offentlig omsorg holdt opp mot referansegrupper av barn som voks opp i tilsvarende hjem som barna i offentlig omsorg ble fjernet fra. Barn i offentlig omsorg skårer langt lavere i snitt enn alle andre grupper. Klart og entydig resultat som også støttes av annen forskning i andre deler av verden.

   Et annet skremmende bilde i forskning gjort viser at barn som fjernes fra biologiske foreldre, slekt og venner får ulike grader av hjerne skader. utviklingen av intellektuelle evner stopper opp og forsinkes. Hukommelse og evnen til læring reduseres. Skade opp og i mente. Når skal galskapen stoppes? hvilke midler skal til for å stoppe galskapen?

   *

   Iren Eriksrud:
   Er dette en hate gruppe?

   Ove Knarvik:
   nei absolutt ikke, men fakta og sannheten kan ingen løpe fra.

   Ove Knarvik:
   har du mistet barn basert på løgner eller barn / foreldre som har tatt livet sitt som følge av barnevernet?

   Allan Caritopaps Jorung:
   Haha en hate gruppe. Ja, det ble det nå pga uintelligens.

   Iren Eriksrud:
   Ove Knarvik det er greit nok å ha meninger, men enn må ikke glemme alle de det går bra med, de blir glemt, desverre.

   Iren Eriksrud:
   Allan Caritopaps Jorung personangrep er ikke greit

   Synnøve Kjellby:
   Ove Knarvik så enig !

   Ruth Ensby:
   Iren Eriksrud
   Hvorfor skal fokus være på de det går bra med?
   Går du rundt og husker på alle de flinke bilistene som ikke kommer ut for ulykker?

   Veronika Midtlien Nordengen:
   Iren Eriksrud Hvor i dette innlegget står det noe om det? Har jeg gått glipp av noe?

   Janny Kristine Skei:
   Ruth Ensby godt sagt .

   Sylvi Jensen:
   Iren Eriksrud de som det går bra med, trenger ikke være her i gruppene overhodet. Vi snakker om barn som er i sorg og vil hjem. Ferdig snakka :(

   Rune L. Hansen:
   I henhold til alt som er av omfattende og seriøse studier og statistikker så er det forsvinnende få barn kidnappet fra sin far og/eller mor av den offentlig forvaltningen det går bra med. Det gjør det heller ikke med foreldrene. Og alt dette er jo egentlig mangfoldig lett å forstå også, til tross for de mere eller mindre falske påstandene fra det såkalte barnevernet (cps). Men det kjennetegner jo hele kidnapper-virksomheten (inklusivt dens politiske regime) at de i praksis fullstendig driter i konsekvensene av sine avgjørelser og handlinger - uansett hvor livs-ødeleggende de er! Barn (og foreldre) kan takle mye, men ikke å bli kidnappet og fremmedgjort! Det er det få som i det heletatt kan takle bra eller særlig lenge! Og hvorfor bedrive slikt med barn og foreldre? Det er jo også fullstendig unødvendig og uforholdsmessig og veldig mangfoldig kriminelt og straffbart både internasjonalt og nasjonalt! Og krenker blandt annet Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og deres umistelige og uavhendelige menneskerettigheter totalt og fullstendig grovt!

   Kristian Dirdal:
   Det er bare det at barn som blir tatt og til og med bortadoptert hadde aldri vokst opp med rus og vold i det hele, på den siden er det faktisk flere av de som får kalle seg for barneverner selv kmmer fra!

   Karin Ullensvang:
   Denne forskningen tror jeg på. Barn som fjernes fra sine biologiske foreldre og da spesielt etter et selvmord i nære relasjoner mister konsentrasjonsevnen.

   Carlos Gonzalez:
   Det er ikke en hate gruppe nei. Heller en kritisk gruppe til overgrepene utført i regi av en kriminell organisasjon som driver med menneskehandel med staten som hoved sponsor. Det er barnevernet

   Ragnhild Lindgaard:
   Er det noen som vet hvor mange barn som blir tatt hvor det er både rus og eller vold

   Geir S. Lunde:
   Et mindretall, ca 20 prosent. Ca 80 prosent av sakene handler om mindre alvorlige forhold, der bv mener barnet er i fare for å ikke oppnå en optimal utvikling. Så da sendes barnet i fosterhjem/institusjon for "sikkerhets skyld".

   Lillian Lervold:
   Noen oppererer med at over 90% er tatt på feilaktig grunnlag .

   May- Harriet Seppola:
   60 års forskning burde ha lært barnevernet noe - Barn som kommer i fremmed fosterhjem, blir fratatt begge foreldre, besteforeldre og andre slektninger, venner, og ikke minst mister de hjemmet sitt og lekemiljøet der alle minnene som gir dem den nødvendige kontinuiteten i livet, befinner seg. Det kan som nevnt utløse en sterk sorgreaksjon, og de alvorligste psykiske utslagene kommer kanskje i voksen alder. Et barn som mister sin far eller mor ved død eller skilsmisse, vil i det minste ofte både få lov til å fortsette å bo i hjemmet sammen med den andre av foreldrene og opprettholde kontakten med alt det andre som betyr noe for barnet. Et fosterbarn blir alene med sin sorg i et fremmede miljø og bearbeider den derfor lite. Omgivelsene kan ofte bli lurt, fordi ikke alle barn viser sin sorg for omgivelsene, men pakker den inn inntil det oppstår en ny tapsopplevelse som den økte sårbarheten ikke mestrer.

   Det foreligger en svært gammel og grunnfestet kollektiv livsløgn som går ut på at barn som bor i et dårlig hjem, vil få det bedre ved å bli fjernet fra hjemmet og langtidsplassert i et velkvalifisert fosterhjem. Den samme livsløgnen innebærer at disse barna skal få svekket sin tilknytning til foreldrene og bygge opp ny tilknytning til fosterforeldrene, og derfor blir samværene gjort meget sjeldne og kortvarige.

   Mange har selvsagt svært vanskelig for å skjønne at de ikke gjør barna en tjeneste ved å fjerne dem fra et hjem som de mener er et svært dårlig hjem, og derfor ofrer man det knapt en tanke at man dermed utsetter barn for et potensielt meget skadelig tap som kan være langt alvorligere for barnet enn dårlig omsorg. Det er symptomatisk at man aldri ser i en sakkyndig uttalelse i barnevernssaker at den sakkyndige eller fylkesnemnda drøfter hvordan risikoen for barnet vil være etter omsorgsovertakelsen, bare risikoen før omsorgsovertakelsen. Man nøyer seg som regel med å fastslå at det foreligger omsorgssvikt, og dermed har fylkesnemnda og de sakkyndige livsløgnen som fasit og fastslår omsorgsovertakelse uten mer drøfting.

   Livsløgnen deles av svært mange psykologer og psykiatere som opererer på barnevernområdet, i tillegg til barnevernets egne ansatte, og den styrer også departementets og NOVAs oppfatning.

   http://www.barnasrett.no/Artikler/atskillelse_og_tap_og_barneverns.htm
   ATSKILLELSE OG TAP OG BARNEVERNSBARNS SORG  Debattinnlegg i NRK STANDPUNKT 11
   barnasrett.no

   Lillian Lervold:
   Er dette harde fakta - eller ut ifra jevn fordeling av de som tar selvmord ?
   Jeg vil tilføye at det å drive folk til selvmord er det ultimate afrodisiac for psykopater .....

   Janny Kristine Skei:
   Ja si det ,når kan vi håpe på det ... :(

   Reidun Breivik:
   Det er bare bevis på at barnevernet bryr seg ikke om barna lever eller dør bare de får beholde jobben å sanke inn flere barn!! BARNEVERNET ER VERRE ENN DEN "VERSTE"FAMILIE !! DET BLIR BEVIST GANG PÅ GANG !!

   Reidun Breivik:
   Iren eriksrud dette er ingen hategruppe !!tvert imot det er en Stor gruppe som vil Redde Liv!!

   Ove Knarvik:
   En kan ikke forsvare alle overgrep med at det går bra med en og annen, fakta er at det går dårlig med 90 til 95 % av barn i offentlig omsorg.

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten ødelegger samfunnet, sivilbefolkningen og verden også. Og hvor ble det av de enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter?

   Lillian Lervold:
   Rune L. Hansen - psykopater tolker menneskerettigheter på sitt vis ......

   Rune L. Hansen:
   Ja, de leser de akkurat som kriminelle, hvis de i det heletatt leser de, det vil si som om de ikke eksisterer. Bare med langt mere sadisme. :( Eller som andre sier de får betaling, makt eller karriære for. :(

   Ove Knarvik:
   Det går kun bra nok med 3 - 5 under offentlig omsorg, bv ødelegger minimum 10 barn og familien deres for hver det går noen Lunde bra med. Her snakker vi om tvangsplasserte barn

   Liv Marit Bakke:
   Er vi i en gruppe? For meg ser det ut som dette innlegget ligger på Ove Knarviks egen profil?

   Ove Knarvik:
   Liv Marit Bakke stemmer jeg er en som kjemper

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. juli 2019: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Overskyet frem mot 07-tiden. Spredt lett skyet og noe mild bris og opp til omkring 17 pluss-grader videre utover dagen og frem mot klokken 20. Med 14 pluss-grader klokken 22. Ned til omkring 12 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. juli 2019: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 09. Med noe yr og en mild bris og omkring 17 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme og sporadisk litt lett yr videre utover dagen frem mot klokken 19, derefter tildels med mere yr og efter hvert med litt lavere temperatur. Diverse slags bær og frukter som vokser og modnes i disse dager. Ned mot 14 pluss-grader og regn mot midnatt og nokså mørkt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. juli 2019: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. juli 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq