----- Denne side: db201908.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. august 2019:

   Ned til omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet dus lys blå himmel og opp mot 16 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 21 pluss-grader frem mot klokken 16. Og 17 klokken 21. Halv-mørkt og i underkant av 15 pluss-grader klokken 23. Mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156245916266875

   Vi skriver torsdag 1 august, og i alle fall for egen del, er jeg veldig klar til å komme i gang med høstkampen mot den norske stats menneskerettsfiendlige regime.

   I den anledning har jeg hentet frem en over 10 år gammel artikkel som stod på trykk i Aftenposten, i forbindelse med de grufulle offentlige justismordene på forsvarsløse Fritz Moen.

   Artikkelen er skrevet av Tore Sandberg, mannen som mer enn noen vet hva slags overgrep norske myndigheter begikk mot Fritz Moen.

   Her følger et lite utdrag:

   "Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene. I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt.

   Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen:

   ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . .

   "Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001."

   Sandberg finner det altså helt ubegripelig at lagmann Nafstad og hans dommerkollegaer, kunne utvise en slik skråsikkerhet, når de visste at Moen var født nesten døv, og hadde et svært dårlig talespråk.

   Han ble lam i høyre arm etter en mopedulykke i 1966, og ble i den samme ulykken også sterkt skadet i ansiktet.

   Men, hva om....

   Hva om disse dommerne nektet å gjenoppta saken til Fritz Moen med vilje?

   For å beskytte systemet?

   Er det ikke påfallende mange nordmenn etterhvert, som sitter med et uforståelig bilde av seg selv etter at en dom har kommet på bordet?

   Er det da slik at Norge konstruerer justismord eller nekter å reparere justismord av pur vilje?

   Og om så er tilfelle :

   Hvorfor?

   Vel, tenk litt på disse spørsmålene og sett deg selv i tilsvarende situasjon.

   Spør så deg selv :

   Kan overgrepene mot meg og min familie ha blitt utført av en stat som med viten og vilje går inn for å bryte mine menneskeretter?

   En ting er jeg i alle fall sikker på:

   Det er mye som ikke er som det skal, i rettsstaten Norge.

   Det ville Fritz Moen kunne ha svart på om han var i live idag.

   Dessverre frarøvet lagmann Dag Nafstad han muligheten til bli frikjent, mens han var i live.

   Og justismordet fikk selvsagt ingen konsekvenser for Nafstad

   Snarere tvert om, sitter Nafstad den dag i dag som øverste sjef for Hålogaland lagmannsrett.

   I Norge forfremmes altså justismordere.

   Skjønne det, den som kan.

   *

   Fredrik Korsvold:
   Runar Wold

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Vi har borgere på den ene siden av loven. Og så har du oss vanlige sivilborgere på den andre siden av loven.

   Vigdis Nygård:
   Jeg har nettopp opplevd et justismord, der 3 mennesker er døde, i Sør Aurdal kommune! Det et registrert, anmeldt, og dokumentert, og man går blindt inn for å henlegge, og det har jeg påklaget...? Er det mulig??? Har også skriflig, konfrontert kommunen, og minnet de om reparasjon plikten...

   Geir Birkeland:
   Her er også ein som ikkje fikk reinvaska seg. Bildet tok eg i 2011.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156751637104527&set=p.10156751637104527&type=3&theater

   Geir Birkeland:
   Fredrik Fasting Torgersen.

   Roy B Nilsen:
   at staten konstruerer justismord, er jeg 100% sikker på, like sikker som jeg er på at de beskytter kriminelle innad i staten , leger og politi, samt frimurere og den økonomiske eliten! Jeg har selv vært utsatt for djevelskapen og også opplevd at de har beskyttet industrieliten som har vært skyld i flere dødsfall!

   Noralf Aunan:
   Støtter spørsmålene som stilles her, for det har hele tiden vært så godt som umulig å få gjenopptatt saker i det "perfekte" Norge.

   Sissel Klepp:
   Det er derfor jeg mener at de som dømmer deg eier ikke følelser eller nok innsikt. Det er bedre for dommeren å triumfere . Ja jeg har hele makten over livet ditt og dets utfall. Jeg har lenge følt på utett som ble gjort mot Fritz Moen . Og han andre har jeg glemt navnet på . Han satt vel dommen ut. Og levde ikke så mangen år etter han ble sluppet ut. Men ble ikke da heller hørt av systemet . Tragisk . Magen min vrenger seg ! Mvh. Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : Om du tenker på han eg ut bilde av, så var hans navn: Fredrik Fasting Torgersen

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Takk det var det ja. De hadde et program om han etter han slapp ut. Eg fikk heil vont.

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : Han døde 19. juni 2015.

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Han fikk vel heller ikke gjennopptatt saken sin . ? Eller husker jeg feil. Å noe erstatning fikk han det? Mvh Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp : «Torgersen begjærte straffesaken sin gjenopptatt seks ganger i perioden mellom 1958 og 2015, og begjæringene om gjenopptagelse ble avvist av Eidsivating lagmannsrett i 1975, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1976, av Borgarting lagmannsrett i 2000, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001, av Gjenopptagelseskommisjonen i 2006 og på nytt av Gjenopptagelseskommisjonen i 2010 og 2015.» kilde Wikipedia

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Det var det jeg trodde. Huff og Huff. Stakkars mann. ! Frarøvet hele livet og uglesett selv etter han ble satt fri. Noe må gjøres med vårt retts system . De som sitter der er så høye på seg selv. Å ser ikke mennesket. De forhånds dømmer. Å dessuten må de være gått ut på dato. Takker for god info. Mvh Sissel

   Geir Birkeland:
   Sissel Klepp :
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/21zb8B/fasting-torgersen-saken-avfeier-siste-haap
   Fasting Torgersen-saken: Avfeier siste håp
   vg.no

   Sissel Klepp:
   Geir Birkeland Hjertelig takk !

   Kenny Haugen:
   Norge : Norges største LOVLIGE mafia(virksomhet)

   Rune L. Hansen:
   Meningen er at menneskeretts-krenkelser og justismord skal være til nytte for flest mulig mennesker med makt, i form av karriærer, penger og sær-interesser som settes i sirkulasjon for å stabilisere og videreføre makten - koste hva det vil. :(

   Karin Ullensvang:
   Begge deler - konstruerer og nekter å reparere justismord. Men hvilke lover bruker de i dag som gjør det mulig? Det kan da umulig finnes lover som skal "knekke" menneskeverdet.
   Men har hørt at den ene loven kan slå den andre i hjel.

   Åsmund Svendsen:
   Tror du noen som det fikk konsekvenser for? Nei fordi de som arbeider i det offentlige er jo perfekt og uten feil. De tror det selv Ja men bibelen lærer oss at det er ingen som er feilfri

   Greta Solheim:
   Jaja ...ved overrekkelse av Kronprinsens ekstraordinære gavepakke 18 mars 2019 til EMD, synes han bevisst opptatt av å verne Norge og norske domstoler, eller vet han muligens ikke bedre? I talen unngår han i alle fall å sette den kritikken han viser til i sammenheng med norske domstolers handlemåter, og hvor han omskriver det til ”utfordringer” og hevder at: ”Disse utfordringene utgjør reelle og umiddelbare trusler mot menneskerettigheter, demokrati og rettsstat i Europa.”

   Jf utdrag av talen: "I 1950 var opprettelsen av en overnasjonal domstol for å beskytte menneskerettighetene og innføringen av en rett til individuell begjæring revolusjonerende skritt. Norge var den andre staten som ratifiserte den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 15. januar 1952.

   Siden den gang har Norge vært en fast tilhenger av domstolen og konvensjonssystemet.
   I år, som markerer domstolens 60-årsjubileum, er det også 20-årsjubileum for den norske menneskerettighetsloven. I henhold til denne loven blir bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen implementert direkte i norsk lov med forrang for all annen lovgivning som er i konflikt med dem.

   I 2014 vedtok Stortinget - det norske parlamentet - endringer i grunnloven som gir menneskerettighetene en enda sterkere stilling i norsk lov. Videre har den norske høyesterett uttalt at den vil tolke disse bestemmelsene i lys av rettsvitenskapen fra menneskerettighetsdomstolen.

   Følgelig er det rettferdig å si at norsk lov utvikler seg i takt med domstolens rettspraksis.

   Menneskerettigheter, demokrati og rettsstat må aldri tas for gitt. De må forsvares aktivt, hver dag. Dette er spesielt viktig i en tid der grunnleggende demokratiske prinsipper blir utfordret og hvor legitimiteten til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen blir stilt spørsmål ved av noen stater.

   Disse utfordringene utgjør reelle og umiddelbare trusler mot menneskerettigheter, demokrati og rettsstat i Europa.
   Det er ingen bærekraftige alternativer til demokrati. Brudd på rettigheter og depotisme vil uunngåelig føre til ustabilitet, oppstand, vold og lidelse.

   Det har vært kritikk av at domstolen begrenser nasjonal suverenitet, og at den griper inn i områder som bør overlates til nasjonale myndigheter å avgjøre.”

   Rune L. Hansen:
   Uten dobbel-moral og forfalskninger er det umulig for et terror regime å overleve. :)

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Hvordan kan feks NAV , nekte for at man har krav på råd , veiledning og hjelp når det gjelder en rusmisbruker i familien? Og hvordan kan de stå å benekte loven?

   Rolf Schou:
   Nav bedriver rå svindel, på politiske føringer, det er godt bevist!

   Mona Kågen:
   Da må du nok henvende deg til EU pampen og den amerikanske president, verdensbankens ledere og aksjemajoritetene. En handelsavtale med varer skal ikke innbefatte menneskesalg og kjøp.

   Kirsten Laika Schei:
   Uten et fnugg av tvil!
   Jeg har også opplevet både justismord og karaktererdrap begått med FULLT OVERLEGG fra Politimester!!

   Aina Gregersen:
   Politijurister på anslag av det oppsøkende gate politiet her - de som har slitt seg, og setter andre kolleger i trussel og tvangsituasjoner.

   Aina Gregersen:
   ... ja og lensmann ,da ... redd for stillingen sin og rådende krefter på Romeriket. De ér Så slitsomme , og andre kolleger er drittlei De Der*  

   Solveig Marie Braseth:
   Veldig trist sak.

   Richard Evensen:
   Alle ubrukelige mennesker blir sparket oppover til høyere stillinger innen offentlig sektor. Det er ikke en celle i kroppen deres som er i balanse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.08. 2019 via Politi-anmeldelsen, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/?multi_permalinks=2386882238028189

   "Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har slått fast at det er en menneskerett å få etterforsket og dømt tjenestemenn som har forbrutt seg mot lover som gjelder personlig integritet. Det innebærer en betydelig del av norsk lovverk innen forvaltningsretten; f.eks. barnevern, politi og annen tvangsmyndighet rettet mot enkeltpersoner."

   Ny dom fra EMD
   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/636/plikter-a-ta-tjenestefeil-pa-alvor
   Kan kreve straffeforfølgelse av offentlig ansatte!
   advokatsylte.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/611438479264439/

   Brian M. Nathan:
   Dette vil inkludere politikere også ..

   Brian M. Nathan:
   Rydder ut alt av korrupsjonen i alle sektorer ..

   
---
---

   Richard Evensen, 01.08. 2019 shared a memory via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2266261760166755/

   5 years ago
   Richard Evensen, 09.07. 2019 via Den forskrudde vinklingen av virkeligheten:

   Myndighetene har laget en systematisk fremgangsmåte for omsorgsovertakelse, det er faktisk laget nettopp med hensikt å hente barn ut i fra familien sin.

   Kommunene har ansatt psykolog, spesial psykologisk team, klinisk pedagog, saksbehandler, fysioterapi, pedagogisk leder, fag ansvarlig, enhetsleder, helsesøster, advokat, rektor, lærer, assistent, rådmann, marte meo veiledning med filming, utfører tester på barn og utsetter dem for stress og press med utspørring av barnet, er liksom eksamen for barna og at det er avgjørende for om de kan få seg et yrke om 15-20 år

   Disse menneskene som faktisk har en jobb som er å sitte på kontor for å skrive at barna har vansker og at det er foreldrenes inn-kompetanse som sørger for at barna sliter med tilknytnings problem, emosjonelle vansker, mor eller fars fiendtlige holdning til barnevernet, ikke mottakelig for veiledning, liten samarbeidsvilje, foreldrene klarer ikke å se barnas behov for stabil, trygg voksen oppfølging og kontakt for å utvikle seg i henhold til en statestikk som de har laget selv. Alt dette for å få en karriere og budsjett fra staten. Skrive info til kommende fosterhjem, og fylkesnemd.

   Kommunene har jo ikke penger til å gi befolkningen de rettigheter de har krav på. Så da "dikter"de opp at barnet har problemer, og foreldrene har skylden. Noe som er ren løgn, barna får dermed et papir mølle system tredd over seg som blir stående der for alltid.

   Dette har foregått over lang tid i dette landet og det viser at de som jobber der er så falske og at de gir vel blaffen i barna og foreldrene. De bryr seg ikke, de bruker alle som kommer i deres vei og ofrer ikke så mye som en samtale med noen om at de gir blanke i andres liv.

   De gjør alt som står i deres makt for å knuse og ødelegge det som måtte komme i kontakt med dem. Konsekvensene er jo ikke deres problem, det har de skrevet ned at er foreldrene som er skyld i.Og det bruker de som unnskyldning for å kunne fortsette med galskapen sin.

   Er greit om disse etatene kan se at de skulle vært nedlagte for 30 år siden. De er utgått på dato og hører ikke hjemme i denne tiden som vi lever i nå. Olje pengene ser ut til å sørge for at grådigheten som rår vil ende opp med at det blir kollaps i samfunnet om ikke så lenge.

   Godt at planetene i universet er i sving og sørger for at det blir forandringer som gjør at vi kan se frem til en ny og bedre tidsalder. Mennesker på denne planeten har nok merket inne i seg selv at det er forandringer som de ikke har opplevd før. Det svinger mellom det bevisste og det ubevisste i disse dager. Planetene skal være i spesielle posisjoner i hvert fall 1 år til. Det påvirker menneskeheten og vi blir nok mye mer bevisste, får liksom ny hjerne og hjerte som kommuniserer bedre sammen enn de har gjort før.

   Silver future !!!! Kjærligheten er størst av alt..

   *

   Wenche Vatland:
   Så flott beskrivelse <3 

   Analee Anwari:
   Bra forklaring

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/2961762163897279/

   Heidi Anita Hell:
   Gjelder enda denne, og fortsetter og fortsetter.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. august 2019:

   Fra 15 og en stund ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Spredt lett skyet og omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Halvt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156248809021875

   Den subjektive opplevelse av urett, må man aldri ta fra et menneske.

   Altfor mange mennesker går rundt og føler at de er utsatt for urett og overgrep.

   Den følelsen må de selv bære, men den må aldri neglisjeres.

   Vær heller støttende, så vil du selv forstå hvor viktig det er, den dagen urett rammer deg.

   *

   Ragnhild Kristine Johnsen:
   !

   Monicha Nyhüüs Aas:
   :) :) :) <3 

   Trine Ødemotland:
   Det er en af de værste følelser at opleve...

   Mette Gregersen:
   Trine Ødemotland det er det nemlig...der burde indføres en lov om anerkendelse !

   Janita Marlen Skjevik:
   Helt enig !

   Tone Vågbø:
   100 % riktig !

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Tienes toda la razón

   Roy B Nilsen:
   selv er jeg utsatt for en voldsom lynchemobb i den bygda jeg flyttet til, politi, og eliten mm som har gjort det helt umulig for meg i hverdagen med de mest uhørte simple umoralske metoder

   Greta Solheim:
   Å påstå at de som har bevis på å være utsatt for grove overgrep/urett, ved at dommere kort sagt strafferettslig har underslått flerfoldige sentrale bevis, og ”dømt” helt og holdent uten bevis, har en ”subjektiv opplevelse og bare går rundt og føler at de er utsatt for urett og overgrep”, sorterer under grov bagatellisering. I alle fall er min dominerende følelse harme, som den underliggende drivkraften for å sette dommere og ansvarlige myndigheter på plass, samtidig som jeg er bevisst på å holde harmen i bakgrunnen, over all den provoseringen jeg har møtt, i kampen for å kreve min og andres ufravikelige rettigheter.

   Olaug Sævareid:
   Når Loven Beskytter Statenes Moderne Slaveri, Har Man som Enkeltindivid Blitt Overkjørt og Underkjent så lenge at Sannheten jobber i Motvind, eller?

   Rune L. Hansen:
   Viktigere og lettere å forstå og å oppdage i forhold til menneskerettighetene er den objektive opplevelsen eller tilstedeværelsen av urett. Men den subjektive opplevelsen av urett handler om å komme til forståelse av rettferdighet og urett - noe som selvfølgelig aldri må neglisjeres eller ikke bearbeides grundig nok. Absolutt enhver menneskerettighet skal være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene mangfoldig tydelig lovbestemt som en 100 prosent ufravikelighet.

   Rune L. Hansen:
   Vi trenger et politisk parti og politikere som 100 prosent uten kompromisser har ingenting annet enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene som parti-program!
   Uten endringer, forfalskninger, bagatellisering eller neglisjering! Og som inklusivt selvfølgelig alltid real-kompetent straffeforfølger og reparerer absolutt enhver muligvis eller reell menneskeretts-krenkelse i og under absolutt all offentlig forvaltning!
   Menneskeretts-konvensjonene har ufravikelig både altomfattende rettigheter og forpliktelser, inklusivt også problem-løsninger!

   
---

---

   Marius Reikerås, 02.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156248901476875

   bt.no
   Debatt: – Ansatte i barnevernet må holdes ansvarlige
   https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/pLllyo/ansatte-i-barnevernet-maa-holdes-ansvarlige
   – De bør ha autorisasjon de kan bli fratatt, slik leger og sykepleiere har,…

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er en myte og mildt sagt en grov løgn at det finnes barn som trenger beskyttelse av en politisk offentlig mafia-virksomhet.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2536822826338631/

   Rita Nordnes:
   Alt av barnevern bør sparkes, de er like ubrukelig alle sammen, det viser igjen i hele landet.
   Det er en brutal maktsykdom hos alle og enhver!!!
   Barnevernet har mye blod og mangen liv på samvittigheten men likevel kan de styre på. Liker de ikke deg som person, da bruker de makten og flår deg levende.
   Se selv hvor mange rusavhengige de har avlet frem, fordi dem er så mye bedre omsorgspersoner...
   De plasserer barn og ungdom i institusjoner som svikter fra dag en, men likevel så er det ingen som stopper galskapen.
   De spyr ut penger til uegnede institusjoner som ikke evner til å ivareta ansvaret dem er kjøpt og betalt for.
   Barnevernet må legges ned, spark hver og en av dem. Nav next, kanskje de bør bli hjemme å tenke over hvor mange liv dem har ødelagt...

   Rune L. Hansen:
   Egoisme, hovmod og vilkårlighet er et "naturlig" instinkt i alle mennesker som har sporet av fra uskyld. Å slippe løs slike krefter er å ville horde-mentalitet og alles krig mot alle!

   
---
---

   Ove Knarvik, 31.07, 2019 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156244644281875

   Ove Knarvik, 31 July at 19:52

   'hoyre.postmottak@stortinget.no'; 'ap.postmottak@stortinget.no'; 'krf@krf.no'; 'sp.postmottak@stortinget.no'; 'Postmottak Venstre' <venstre.postmottak@stortinget.no>; 'frp.postmottak@stortinget.no'; 'Postmottak Venstre' <venstre.postmottak@stortinget.no>

   Hei alle sammen

   Dere burde filleristes og tvangsutdannes i barnevern og forskning på området. Når nyere norsk historie skal skrives, vil dagens barnevern, Dere forsvarer bli en skamplett og De vil bli dømt for brotsverk mot menneskeheten. Det er for mange i offentlig forvaltning som tjener grovt på å fjerne barn fra familier. Nesten 100% av barna i offentlig omsorg går det, unnskyld uttrykket, til helvete med.
   Hvordan kan Dere sitte på Deres høye hest og forsvare alle overgrepa med at barnevernet gjør mye godt også? Fakta er at det er bare ca 5% prosent av tvangsvedtaka som kvalifiseres i.h.t. loven sine intensjoner til tvangsvedtak.
   Hele systemet fra utdanning, ordningen med sakkyndige, tilsynsførere, fylkesnemnder og rettssystemet er en farse for å gi inntrykk av et skinnhellig rettsvern. Hvordan kan dette være et rettsvern når i sak etter sak fremlegger bv kun negative synsing og falske rapporter. Alt som taler til foreldras og barna sin fordel utelates bevisst. Foreldras og barna sine vitner blir fullstendig oversett. Hvorfor er det ikke straffbart for den offentlige part å komme med falske rapporter og komme med beviselige falske vitnemål. Hvorfor blir det ikke opptak og filmer i retten, slik det er nå florerer løgnene i rettsalene og det dømmes ut fra bruddstykke av vitneforklaringer. I ettertid kan ingen dokumentere hvem som sa hva og dermed slipper vitner unna med falske forklaringer. Utstyr til dette koster fra en 1000 lapp og oppover. Med slikt utstyr på plass ville rettssikkerheten mangedobles og falske vitnemål redusert.

   Hva mener alle partia når de snakker om å styrke barnevernet? Skal det kun bli lettere for barneverns ansatte å begå flere overgrep.

   Hva med glassjenta og alle andre som henne i offentlig omsorg. Dere lovte da glassjenta sin sak kom på tinget aldri mer. Hva har skjedd jo det kommer flere og flere historier om glassjenter og glassgutter.
   Hva gjør Dere. Når jeg har fått svar fra enkelte av partia på mine mailer er det ingen forslag som vil hjelpe barn og familier, tvert om slik jeg tolker svara får bare bv ansatte større makt. Ser Dere ikke hvor lukrativt privat barnevern har blitt. Ikea og kompiser av USA sin president er nå store på privat barnevern. Tror Dere de investerer i privat barnevern av nestekjærlighet eller muligheten for profitt. Hva med alle offentlig ansatte som driver privat barnevern, dette gjelder også flere politikere, den mest kjente for meg er Liebe Rieber Monh. Ryktet går i miljø at husbonden til statsministeren også er involvert. Kan dette bevises bør han og statsministeren tiltales.

   VI HAR NÅ EN BARNEMINISTER SOM ER GIFT MED BARNEVERNET OG SOM FREMSTÅR SOM EN NARSISSITISK RELIGIØS MINISTER SOM FORSVARER HELT UKRITISK ET DYSFUNKSJONELT BARNEVERN SOM SAMSVARER HELT MED DDR OG STASI. NB! JEG HAR JOBBET EN DEL BAK JERNTEPPET I MIN KARRIERE OGSÅ FÅTT BOT I TIDLIGERE DDR.

   God sommer til Dere, regner ikke med at det er noe som kan få Dere til å våkne fra dvalen når det gjelder å reagere på offentlige overgrep fra en etat som for stadig flere fremstår som en skrekkens etat.

   Buf direktøren lyver i aviser og på tv så det renner av henne, hvorfor får hun fortsette i stillingen?

   Når barnevernet fatter vedtak om tvangsplasseringer ut fra fare for liv og helse eller tøvet om manglende mentaliserings evne og emosjonell omsorg, som ingen i bv kan sei noko om, starter den virkelige faren for barna. Faren for liv og helse starter eller øker til det mange doble den dagen Bv fjerner barna. Hvor mange dør i biologisk familie sammenlignet med de som er i offentlig omsorg? Vi vet ut fra NIBR 2005-12 at selvmordsraten til barn barnevernet overtar omsorgen for er 8 ganger høyere enn for befolkningen forøvrig. Dette er bevis godt nok for meg, problema starter og mangedobles for bortimot 100% av barna den dagen bv griper inn med tvangsflytting inn hos fremmende. Pedofili blant offentlige omsorgs personer florerer. Sjansen for seksuelt misbruk er 30% høyere i offentlig omsorg enn i biologisk familie.
   Barn blir dopet og gjort til rusmisbrukere i offentlig omsorg. BV BARNA GJØR DET DÅRLIG SAMMENLIGNET MED ANDRE GRUPPER NÅR DET GJELD UTDANNING OG JOBB I VOKSEN ALDER. Barnevernsbarn som får barn er fødsel fabrikk til den voksende private barneverns industrien. Er det dette Dere tilhenger vil ha. Det er bevist at hjernen til barn som fjernes skades og utviklingen av hjernen bremses. Konsentrasjonsvansker og lærevansker blir resultatet.
   Stopp all form for tvangsplasseringer og start familievern i stedet. Staten kan spare titalls milliarder som i stedet kan brukes i et sårt tiltrengt pensjons fond. Fremtidens pensjonister går magre år i vente blant annet for sløseriet i budsjett til vårt dysfunksjonelle barnevern som hvert år ødelegger for mange barn og Deres familier.

   Hvorfor er det ingen parti som inviterer slike som meg på besøk for samtaler? Hvorfor skal jeg og de som kjemper for rettferd ikke slippe til ordet og bli hørt?

   Mvh
   Ove Dag Knarvik

   *

   Reidun Breivik:
   Det Ñorske barnevernet er Livsfarligt for Folkehelsen !

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. august 2019:

   Mellom 16 og 15 pluss-grader Celsius og mørkt og stille her ute i natt. Hvitlig overskyet og 17 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader klokken 20. Forskjellige slags stikkelsbær modne og gode i hagen. De første First-plommer også, meget gode. Og blandt annet mere bringebær, taybær, boysenbær og solbær og også noen ekstra tidlige eple-sorter snart modne nok. Hvitlig overskyet, dunkelt og 17 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. august 2019: 

   Omtrent som i går natt her ute i natt. Helt og nesten helt lett overskyet og gradvis opp mot 18 og 20 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 16. Ned mot 15 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stille og i underkant av 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 04.08. 2019 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10156555951043785/

   Sveriges Radio har gjort en dokumentär om "Fosterbarnsskandalen".

   Att fosterbarn har varit handelsobjekt och blivit misshandlade i nästan ett sekel var ingen nyhet. Nyheten 2005 var att Kent Sändh hade lyckats få TV-journalisten, Thomas Kanger, att intressera sig för samhällets misshandel av barnen och åtog sig att göra en dokumentär: "Stulen barndom".

   Inget har förändrats sedan den stora statliga utredningen där 10 000 offer intervjuades, och regeringen höll den högtidliga, till intet förpliktande "Upprättelseceremonin" 2011.

   Än idag, tvångsomhändertar socialtjänsten barn i onödan. Barnen blir utsatta för allsköns kränkningar, fysisk och psykisk misshandel och grova rättsövergrepp. Vanvårdsutredningen förändrade intet.

   Fosterbarnsskandalen - P3 Dokumentär
   https://sverigesradio.se/avsnitt/1300439
   I början av 2000-talet avslöjas att barn har farit illa när de varit…
   sverigesradio.se

   *

   Ruby Harrold-Claesson:
   Morgan Johansson skrev på sin blogspot den 21 augusti 2007 "Offren för övergreppen måste få upprättelse". Han förmanade den nytillträdande socialministern, Maria Larsson, att hon skulle göra något för de fd fosterbarnen. Jag replikerade till Morgan Johansson bl. a enligt följande: ”Men vilka är det som har svikit barnen? Ditt parti har varit vid makten under en nästan obruten 65 år lång regeringstid. Det är ditt parti med sina samarbetspartners i riksdagen som har skapat gummiparagraferna i socialtjänstlagen och LVU. Vad gjorde du och tidigare socialministrar för fosterbarnen? Ingenting. Inte ens i alla de mål där Sverige blev fällt i Europadomstolen pga LVU."
    Läs gärna Morgan Johanssons blogspot,

   https://morganjohansson.blogspot.com/2007/08/offren-fr-vergreppen-mste-f-upprttelse.html
   Offren för övergreppen måste få upprättelse
   morganjohansson.blogspot.com

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   Ja vem ska ta ansvar för alla pågående ärenden där barns och föräldrars rettigheter kränks där socionomer och familjehem fortfarande misshandlar fysiskt och psykiskt. Där det handlar om att kommuner tjänar pengar på barn handel inte för barnets bästa.

   Rune L. Hansen:
   Også dette sier meget om hvilkne mennesker den politiske nepotismen og deres system tiltrekker seg, altså om hvem som tiltrekkes av en slik politisk karriære. :(

   Eva-Marie Lindhe:
   Familjehemsbarn utsätts för känslomässig psykisk tortyr av högsta graden. Värre än dödsfall varje dag. Smärta, men och handikapp för resten av livet, samt för flera generationer.

   Cecilia Övall:
   Det systemet har hållt på sen 1980 i. Sverige . Barn blev tagna utan grund.. sekalerade 2005 .. det många familjer det handlar om . I deta soc . Barnevernet hållt på med . .og ingen grundlig utreding på familjerna

   Raili Riig:
   De blev ju bara ytterligare kränkta när de skulle få ersättning. :(  :( :(  :(
:(  :( :(

   
Rune L. Hansen:
   Alt det kidnapper-virksomheten driver med er vilkårlighet - som er total-forbudt i Barnekonvensjonen. Som også alt det andre det politiske såkalte barnevernet driver med.

   Rune L. Hansen: 
   Et barnevern som i det heletatt ikke er et barnevern, men groteskt det motsatte. Makabert, mildt sagt!

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156253635586875

   Moni Cerdeira:
   Det er så syk!

   Greta Solheim:
   ”Mellom politikerne og fagfolkene har vi fått kilt inn en ny herskende klasse av direktører og styrerepresentanter. Disse kan med rette kalles en «klasse» fordi de representerer en lukket krets der de samme menneskene resirkuleres i virksomheter som ellers har lite felles.

   I hverdagen trekker ledere stadig frem sitt ansvar for arbeidsmiljøet som en legitimering av å utøve makt og dempe kritikk.

   Den nye lederklassen er ikke bare inkompetent, men deres mandat er også uklart, det er jo hverken demokratisk eller faglig. Hva er det da?

   Med sine mangler, kan man lure på hvor lederklassen henter sin legitimitet fra. Trolig henter de den fra «markedet». Da selv sosialdemokrater ble markedsliberalister flyttet tenkningen fra handelsbedriftene inn i alle organisasjoner, og ble kalt New Public Management. Tanken var at man skulle unytte markedskreftenes fantastiske dynamikk. Problemet er bare at organisasjoner (også kommersielle) ikke er markeder internt, men små planøkonomier. Det lederklassen bestyrer er altså en slags «sovjetstater»:


   https://morgenbladet.no/ideer/2019/08/den-herskende-klasse
   Den herskende klasse
   morgenbladet.no

   Leoni Konah Urey:
   Another woman child after all the suffering for 9months.
   God please protect my children :( :( :( :(

   Abou Bilal Omar:
   corrupt land

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet og opp til omkring 18 pluss-grader utover dagen. Dunkelt nesten halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og noe lett yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.08. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216721223437715

   Menneskerettighetene kontra ondskapen

   Parti-politikk er vilkårlighet (arbitrarity).

   Offentlig forvaltning som ustraffet krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er også vilkårlighet.

   Vilkårlighet bygger på hovmod og egoisme. Vilkårlighetens to vinger er hovmod og egoisme. Gies vilkårlighet offentlig makt så blir den demonisk.

   Mangelen på offentlig ydmykhet og neste-kjærlighet er korrupsjon, diskriminering, tortur og terror.
   
   Å forfalske noe av det med å fortie det eller å sette andre navn på det er også menneske-forakt, ondskap og vilkårlighet.

   Å forfalske eller fortie noe av det gjør ondskapen og dens forkledninger smittsom og sterkere og sterkere og voksende.

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. august 2019: 

   
Mørkt, stille, tildels lett yr og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr, vått og omkring 16 pluss-grader utover dagen. Vått, men for det meste uten nedbør utover kvelden. Mørkt, vått og ned mot 14 pluss-gradee mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. august 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 14 til ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet tildels dus lys blå himmel og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Jeg fikk forleden dag også i år en porsjon tomme syltetøy-glass levert (ved postkassen her) fra en av tre familier som jeg tidligere har fått fra, så jeg hermetiserer blandt annet bær nu også i år. Og takker for alt det. (Jeg trenger enda også flere glass.) Det er for meg god og lett avkobling og helse i blandt annet slikt, til tross for veldig mange andre begrensninger. Telefonering har vært problematisk her i den senere tid, i flere uker nu. Blandt annet litt arbeide i hagen og med vekster gir jeg meg også tid til - og nyter sånn sett også årstiden noe, selv om tankene fortsatt konstant er i arbeidet for menneskerettighetene og det å få stoppet menneskeretts-forbryterne, inklusivt reperasjon av deres ødeleggelser. Jeg lever på sett og vis enda blandt annet takket være mange slike og lignende avkoblinger og prioriteringer. Selv om jeg egentlig er ødelagt, hemmet og drept veldig mange ganger frem til nu. Halvt lett overskyet og omkring 19 pluss-grader klokken 13. Omkring 20 pluss-grader litt senere. Tildels noe overskyet og yr og vått med omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 18. Disig tildels mørk himmel, torden, regn og omkring 17 pluss-grader en times tid fra omkring 19-tiden. 15 pluss-grader og bare antydninger til yr klokken 21. Med omkring 13 til pluss-grader klokken 23 og mørkt videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156259355271875

   Dette er 16 av landets 20 høyesterettsdommere. Som du ser, er alle født og oppvokst i Oslo og i Bærum.

   Og det er ikke på Oslo øst at disse har hatt sin oppvekst, men i hovedsak på Oslos vestkant.

   I tillegg har påfallende mange hatt hele eller mesteparten av sine yrkeskarrier, knyttet til Oslo.

   Spørsmålet er :

   Når landets øverste dommere har en så ensartet og elitisk bakgrunn;

   hvordan kan de da representere folket på en betryggende måte?

   1. Høyesterettsjustitiarius:

   Toril Marie Øie, født 1960 i Oslo

   De foregående tre justitiariusene:

   Tore Schei, født 1946 i Oslo.

   Carsten Smith, født 1932 i Oslo.

   Erling Sandene, født 1921,død 2015, født i Bærum.

   Høyesterettsdommere:

   2. Hilde Indreberg, født 1957 i Oslo.

   3. Erik Møse, født 1950 i Oslo.

   4. Bergljot Webster, født 1966 i Oslo.

   5. Wilhelm Matheson, født 1955 i Oslo.

   6. Kristin Normann, født 1954 i Oslo.

   7. Ragnhild Noer, født 1959 i Oslo.

   8. Henrik Bull, født 1957 i Oslo.

   9.  Arne Ringnes, født 1955 i Oslo.

   10. Wenche Elizabeth Arntzen, født 1959 i Oslo.

   11. Espen Bergh, født 1961 i Oslo.

   12. Cecilie Østensen Berglund, født 1971 i Oslo.

   13. Borgar Høgetveit Berg, født 1970 i Oslo.

   14. Erik Thyness, født 1961 i Oslo.

   15. Aage Thor Falkanger, født 1965 i Oslo (tiltrer ultimo 2019/primo 2020).

   16. Ingvald Falch, født 1963 i Bærum.

   *

   Ronny Solheim:
   Det har vel sammenheng med at det ikke er alle foreldre som kan sponse studier til ungene sine. Er nok av klasseskiller i landet, og det ble ikke bedre av sittende regjering gitt

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er nok et poeng- Oslo vest betaler utdannelse til barna.
   Ikke noe galt i det.
   Det «koster» også være utdannet, større ansvar gir alltid gi opphav til mer kritikk.

   Ronny Solheim:
   Husk at disse er over 50, men ikke mye har endret seg. Vi har en elite i samfunnet i 2019. Elite kommer fra elite foreldre. Ikke det at mange på "plata" også kommer fra elite foreldre.

   Karin Ullensvang:
   Like barn leker best

   Mona Kågen:
   det kan være tryggest og best det mange gagner.. man skal ikke blingse over det. ;)

   Karin Ullensvang:
   Mona Kågen det var i hvertfall det jeg fant ut da jeg hadde "matche byrå". Politisk likhet var også viktig. Så det gjelder også Høyesterett ser det ut som.
   Men geografisk belliggenhet og fagutdannelse var ikke så viktig.

   Mona Kågen:
   Karin Ullensvang Ja de tar blåkopi av det som er lovlig og omgjør det til noe ulovlig serru.. tar i bruk andres navn og titlene går vel veggmellom og opp og ned etasjene alt etter som det passer ;)

   Mona Kågen:
   De tør ikke hoppe av heller av frykt for å bli drept.

   Mona Kågen:
   Ha en fin dag. Nå må jeg sove :)

   Marius Tobiassen:
   Postnummer er en viktig faktor for suksess i det offentlige.

   Alf Reuss Kollsete:
   GOD OVERSIKT OVER ADELSKRITERIER I LANDETS ØVERSTE DOMSTOL! HELT ENIG i at dette ikke akkurat gir særlig stor tillit, med den bakgrunn og oppvekst disse har hatt!

   Aurel Trusca:
   Mafia club and probably nepotism too, for sure is an evil Satanic circle and Karma will not forget and forgive them either

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156259317166875

   Hva har tidligere høyesterettsdommer, Skoghøy, sine betraktninger om at enkelte av hans tidligere kolleger hadde en samefiendtlig holdning til felles med det faktum at rekordmange barnevernssaker er i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Tidligere høyesterettsdommer:– Enkelte høyesterettsdommere hadde en ren samefiendtlig holdning
   https://www.nrk.no/troms/tidligere-hoyesterettsdommer__-enkelte-hoyesterettsdommere-hadde-en-ren-samefiendtlig-holdning-1.14641590
   nrk.no

   *

   Unn Aarø:
   total mangel på objektive holdninger i Norge- mange som skal lede og styre har aldri lært seg å være objektive

   Elise Lang:
   I dag er det ikke bare de som får unngjelde! Nå er det så mye rart, i de forskjellige korridorer! At folk knapt tror hva som skjer!

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Jeg ser hvor du vil. De har en fiendtlig holdning ovenfor barn.
   Jeg vil dra den enda lengre, å si at de har en fiendtlig holdning ovenfor fedre. Rusbrukere og rusmisbrukere. Mødre. Familier med dårlig økonomi.
   De er mest opptatt av egen berikelse og sosiale status. Misbruke sin makt ovenfor befolkningen.
   Domstolene har vært mer opptatt av å straffe, uten tanke for konsekvenser.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar, støtter Deg selvfølgelig og ikke misforstå meg, jeg påstår faktisk at fedre er rett og slett "ubrukelige som omsorgspersoner", da etter det norske rettssystemet, sakkyndige tullinger og advokater sine tolkninger, dette begrunner jeg med at de selv er svært så dårlige omsorgspersoner som innehar ekstremt lite empati og menneskelig forståelse, de forstår i realiteten ikke at vi er totalt forskjellige typer mennesker...
   Dette er rett og slett bygget på egenerfaringer...

   Elise Lang:
   Det er forbudt å bruke "kvakksalvere", men jaggu ta, det er mange av de!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Elise Lang hæææ :) :) :) :) :)
   Gunnar, glad i Deg og  :) :) :)

   Elise Lang:
   Rolf Bernhard Halln Senior Anser de samfunnsfiendtlige, som "kvakksalvere" :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Elise Lang jeg tok den, bare måtte :) :) :) :9 ! 

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   At moren har våget å sende vår datter til meg i sommer, er jo helt spinnvilt, Rolf. ;)
   Sakkyndige, dommere, advokater, kvinnesakskvinner, feminister, alt og alle skal inderkjenne fedre som omsorgspersoner.
   Bortsett fra ungene. De liker oss. :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Disse barna, disse barna <3 <3
   I really love kids <3 <3 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Unger er best, Rolf. :)
   Med en gang jeg ser en liten bebis, låner jeg den! Det er jo ikke som om de kan protestere. :)
   De begynner med sunn skepsis. Ikke fiendtlighet, bare skepsis. Så etter hvert, åpner de seg mer og mer.
   Når jeg tenker meg om, hvem er det som har hovedomsorg for dine barn? :(

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Jeg har omsorgen for alle :) :) :)
   Tror faktisk at jeg er en av verdens desidert lykkeligste pappaer pe'r dd <3 <3 <3
   Jeg elsker virkelig dette livet Gunnar <3 <3 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Det er utrolig digg, når man har sine barn rundt seg, Rolf. :) Selv om de av og til gjør en så sint, at en må telle til ti, ti ganger. :) :) :) 

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   En fantastisk flott beskrivelse av virkelighetens verden Gunnar den tellingen er nok verre enn i bokseringen :) :) ! 
   Kunne overhodet ikke tenkt meg ett annet liv <3 <4 <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Ikke jeg heller, Rolf. :) :) :)
   Jeg tenker mang en gang på hva våre foreldre måtte gå gjennom. For vi var nok ikke noe bedre selv. :) :) :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar, har 4 av mine som venner på facen, tør ikke være ærlig med Deg nå :) :) :)

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Rolf vi var gullunger. ... Som aldri gjorde noe galt. ... 
   Fire?

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Sleit du ut de første to? :) :) :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Gunnar de to største er 18 og snart 20, nekter plent å være med meg på ferie ... ... rart det egentlig :) :) :)
   Kun minste på 9 som ikke har facebook !

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Ah, ungene, trodde du snakket om foreldre, Rolf. :)
   Så de to største nektet å være med deg på ferie... Da kan jeg bare tenke meg hva de de gjør på. :) :) :) :) 

   Tore C Maudal:
   Vel nå er det vel likestilt der alle er «like lite verdt i domstolen»

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Tore C Maudal mnjææææ, fedre er litt mindre verdt enn mødre. :(

   Tore C Maudal:
   Gunnar Virittsekk Håvik det er 100% riktig. Mødre slipper og stille i høyeste rett pluss at de som regel har fri rettshjelp.

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Tore C Maudal stemmer det! De sitter å gliiiiser av mannen, som må betale advokatutgiftene sine selv.
   Men det er solskinnshistorier. En kompis av meg fikk fri rettshjelp, grunnet ingen inntekt. For barnevernet hadde jo radbrukket han sånn, at han var falt ut av arbeidslivet...
   Kanskje det ikke var en solskinnshistorie likevel... ... Men han har ungene da. Da moren begynte å ruse seg såpass, at hun ikke kunne ha ungene lengre. :)

   Tore C Maudal:
   Rart ungene ikke ble tatt uten grunn fra far. Flaks det er en gal gal verden vi bor og lever i.

   Rune L. Hansen:
   Og hvorfor er dommer Skoghøy og de andre norske dommerne samstemte i de fleste av sine menneskeretts-forbrytelser?

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. august 2019: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 14 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og opp til omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 10. Med omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 12 og derefter med mindre og uten nedbør. Helt og delvis lett overskyet, vått og 17 til 16 pluss-grader frem mot klokken 19. Med 15 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.08. 2019 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=615093372232283

   Hvem vet ikke hva uavhendelige rettigheter betyr?

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og Barnekonvensjonen (CRC) har i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og UAVHENDELIGE RETTIGHETER (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og Barnekonvensjonen Art 4, har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156261675431875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Derfor skal jeg IKKE stemme på noen av de etablerte partiene ved høstens valg.

   Ikke ett-1- eneste av de tradisjonelle partiene, har tatt et oppgjør med alle de menneskerttsbruddene som foregår i landet vårt. Ikke ett!

   De lar humla suse, stikker hodene i sanden, og tror vi er så dumme og likegyldige at vi likevel fortsetter å stemme på dem.

   Om du mener jeg tar feil, nevn ett eller flere av partiene på Stortinget, som du mener aktivt har gått inn for å bekjempe de menneskerettsbruddene som Europa og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ser at vi driver med.


   sauer.jpg

   *

   Vigdis Nygård:
   Godt at forholdene i Norge er blitt kjendt,! Takk til de som bidrar til å få sannheten frem i lyset...!

   Per Steinar Sørå:
   Jeg vil i høyeste grad vurdere hvem av partiene det kan stemmes på, det blir ikke mange partier som det kan stemmes på!

   Ivar Sørskår:
   Mulig jeg husker feil men tror det var Bjørn T. Godal som allerede på 90 tallet utalte at om en skulle se forskjell på AP og Høyre måtte en bruke mikroskop. Forskjellene blir mindre for hvert år, det er lenge siden jeg sluttet å stemme på parlamentarismen.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Sa akkurat til varaordfører i Gjøvik kommune, at det går an å være så likegyldig, fordi han er informert, men ingen reagerer.

   Vigdis Nygård:
   Siv Lisbeth Ratama Larsson.. Feighet?

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Vigdis Nygård who knows?

   Vigdis Nygård:
   Siv Lisbeth Ratama Larsson.. Vi vet, de opererer i flokk, og det er unnfallenhet nå, da det de har gjort, kan de IKKE stå inne for.., Man prøver panisk å glatte over....., vi vet, og de vet.. Sånn er det.... foreløbig..

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Vigdis Nygård ja ser sånn ut..

   Torill E Stevens:
   Så sant Marius Reikerås. Vi er nok endel nå som ikke stemmer noen av partiene selv om det forventes av norske borgere.
   Hvorfor skal vi stemme på dem når de ignorerer folket ?

   Herman Krystad Lindstad:
   Ingen av partiene på Stortinget får min stemme!
   Menneskerett , Grunnlovsbrudd på generell basis gjør Stortingspartiene uaktuelle!

   Naji Aabad Alkhamlichi:
   Es muy difícil cómo tratan al pueblo y al ciudadano solo quieren el voto pero para los políticos somos como una manada de corderos y ellos son los lobos no cambia nada :( :( :(

   Moni Cerdeira:
   HELT enig Marius Reikerås! Det er flere som bruker folks innsats og deres kamper bare for å får et plass på Stortinget. En gang der, de husker ikke en gang løftene sine. Da er de en av dem. Hvis jeg gjører meg forstått her...

   (...)
   Mick Stagg:
   How very true.
   Unfortunately for them people are waking up :)

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. august 2019: 

   
Mørkt, vått og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 09.45 og 17 klokken 11. Helt og delvis overskyet og oppmot 20 og 19 pluss-grader videre utover dagen. Overskyet og 18 pluss-grader klokken 19. Noe dunkelt og lett yr mot klokken 22. Nokså mørkt, vått og ned mot 15 pluss-grader klokken 23. Mørkt og omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216751222627676

   Enhver menneskeretts-krenkelse er å degradere medmennesker

   De og deres medspillere stjeler både barna og menneskerettighetene fra sine medmennesker i sivilbefolkningen.

   Det er bare meget kriminelle eller meget syke og indoktrinerte mennesker og mafia-virksomheter som gjør slikt.

   Og tror seg å ikke bli sett? Som om deres politikk og forkledning er god nok? Og tror seg ikke å bli straffeforfulgt?

   Absolutt enhver menneskerettighet skal for enhver være umistelig og uavhendelig er uansett den reelle loven.

   Men de liksom "glemmer" at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig - og hva dette betyr.

   Det er ikke å respektere menneskerettighetene å bytte de ut med forfalskede egen-produserte menneskerettigheter.

   Enhver lovbestemmelse, avgjørelse eller handling må 100 prosent være kompatibel med alle menneskerettigheter for å kunne være lovlig.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er å degradere medmennesker - og er en forbrytelse som aldri foreldes.

   Bare menneskeretts-krenkere bagatelliserer menneskeretts-krenkelser og medmennesker.

   Hvis også mennesker som vil bekjempe menneskeretts-krenkelser bagatelliserer menneskeretts-krenkelser er og blir forholdene groteske.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/615375488870738/

   Venke Elisabeth Mitander:
   Ja

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2547823748571872/

   Grethe Abrahamsen:
   Og i "barnevernet" har vi noen fra alle tre kategorier - som gjør slikt :( :(

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. august 2019: 

   Mørkt, vått, vind-drag, yr og omkring 14 til 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, regn og yr og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter mindre nedbør og uten nedbør. Overskyet og omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Disig himmel, vått, tildels regn og yr og omkring 18 til 17 pluss-grader frem mot klokken 21. Dunkelt halv-mørkt, regn og ned mot 16 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156267544426875

   Jeg husker tilbake til høsten 2016, da våre rikspolitikere sto i kø for å beklage seg overfor Glassjenta, og lovet bot og bedring fremover. Det var selvsagt bare en bløff.

   Siden den gang har, foruten Lobben-saken som ble kommunisert allerede i ultimo 2015, 25 nye barnevernssaker blitt kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen til Norge, og det uten at staten gjør et døyt for å legge om kursen.

   Ikke ett øre har de utbetalt i erstatning til Glassjenta og hennes mor, selv om ansvarserkjennelsene altså har stått i kø.

   Og i mens, fortsetter systemet å svikte sitt folk med hensikt.

   *

   Jan Sverre Bauge:
   Slik behandling er rutine. De ødelegger liv og prøver å skyve ofrene sine lengst mulig bort for så å fortsette som før :'( det, sammen med manglende vilje til å gjøre noe med det, annet enn å gi mer makt nedover i systemet vitner om at det er en ønsket politikk  

   Roy B Nilsen:
   ikke bare prøver de å gjemme unna sitt offer, men de fortsetter sin terror, gjerne med hjelp av korrupte sjarlataner i helsevesenet , men selvsagt feministene og deres bøller i politiet ! Sprer sin feige gift om gode folk, ser seg selv som herskere , herrefolket uten baller eller ære, bare en grådig maktsyke!

   Svein Harald Endresen:
   Svein Harald Endresen shared a memory.
   Just now ·
   Gamle minner blir som ny...........,- , men jeg ser på det som en stadig tilbakevennende erfaring. :)
   4 Years Ago
   See Your Memorieschevron-right

   Monicha Nyhüüs Aas
   August 4, 2015 · Jessheim ·
   Les og lær av denne mannen !!!

   Marius Reikerås
   Da jeg var 17 år, var jeg utvekslingsstudent i USA. Der bodde jeg hos en amerikansk juristfamilie.

   Vertsfaren min, som både var senator i staten Virgina og advokat sa:

   "En god jurist, skal være en konstant kriger mot den offentlige overmakt."

   De har nok en annen holdning " over there" enn hva vi er lært opp til her hjemme.

   Da jeg studerte jus, ble vi indoktrinert til å tro at staten alltid ville hjelpe oss, og at vi hadde verdens beste offentlige lover. Det å spesialisere seg på individets menneskeretter, ble sett på som bortkastet tid.

   Ikke rart at Norge må være et av de land i verden, hvor det offentlige har høyeste medholdsprosent. Byråkratiet og domstolene er jo opplært til å tro at det offentlige er ufeilbarlig.
   ...
   See More
   1 Comment

   Svein Harald Endresen Sitatet
   "Har jo skjønt at det er noe alvorlig galt med opplæringen av norske jurister .
   Ikke til å undres over at jeg kun har møtt så få jurister med ønske om bistå klienten mot overgrep fra staten."
   Sitat slutt. Ref.
   Kirsten Leikny Femundsenden.

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne vet å felle krokodilletårer!!

   Gunn Steivor Paulsen:
   Per Steinar Sørå når vinden blåser til deres egomål :(

   Kent Ole Furuly:
   Ja aksjon må til for å rette opp respekten!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. august 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 16 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og lett yr klokken 06. Overskyet, vått, yr og opp mot 17 og 18 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, vått og 16 pluss-grader klokken 22. Mørkt, tildels yr og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. august 2019: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr og omkring 15 pluss-grader også utover formiddagen og videre utover eftermiddagen. Med gradvis ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 21. Det har regnet mye i store mengder her nu og jeg er bare litt ute i hagen imens og blir likevel fort våt hver gang. Rekker å plukke inn litt plommer, rips og bringebær, etc. Diverse forskjellig nødvendig jeg i disse dager må prioritere foran blandt annet det å skrive. Mørkt, yr og omkring 12 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156271399636875

   Til de det gjelder i Utenriksdepartementet.

   Kopi: Offentlig.

   Jeg viser til tidligere korrespondansene.

   I sommer har jeg hatt samtaler med representanter i Europarådet, og hvor jeg har tilkjennegitt min bekymring for at Norge virker å prøve og søke seg "goodwill" blant andre land, ved å åpne pengesekken.

   Som tidligere sagt ble jeg blant annet fortalt, da jeg var Strasbourg i forbindelse med storkammerhøringen i saken mellom Lobben og Norge i oktober i fjor, at norske myndigheter hadde forsøkt å påvirke Romania og Bulgaria til ikke å intervenere til støtte for Lobben. Bulgaria gjorde det likevel.

   Vi vet også at UD har innrømmet at det har vært korrespondanse mellom Regjeringsadvokaten og andre land, men at UD nekter å gi innsyn i hva denne korrespondansen har gått ut på.

   I tillegg gir det rom for bekymring, når den norske kronprinsen, under sin tale til EMD ifm med 60- års jubileet i mars i år, uttaler at Norge har gitt en sær-bevilgning til EMD på 600 000 Euro.

   Da jeg fortalte dette til medlemmer av Europarådet stusset de, fordi det ikke er kutyme å tildele ekstrabevilgninger utover det fastsatte beløp som man innbetaler til Europarådet for å drifte EMD.

   Jeg spør: Under hvilken forutsetninger har Norge valgt å gi et slikt beløp?

   Jeg henstiller igjen til å gi innsyn i den korrespondansen som Regjeringsadvokaten har hatt med andre land ifm med Lobben- saken, og viser til offentlighetsloven.

   Bergen, den 12.8.19

   Marius Reikerås

   *

   Bent Rune Hamsund:
   Går det ikkje an å kreve svar? Du nevner her offentlighetsloven, og den skal vel gjelde?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det må vel gå under partsinnsyn og Gdpr 13-15?

   Mona Kågen:
   Har Norge gitt?? Nå nei du.. det har noen i regjeringen gitt i så fall. eller en bedrift eller flere.

   Roy B Nilsen:
   slik kjøper staten vårt eget politi, feminister og domstoler også, får dem til å bryte menneskerettighetene og grunnloven ovenfor individer, pst instruerer retten om hvem de vil ha dømt og ikke

   Janne Yvonne Bang:
   Det tror jeg faktisk på
 
   Roy B Nilsen:
   Janne Yvonne Bang jeg så under "rettsaken" til vår "nazi frisør" hvordan den tidligere sjefen for pst Janne Kristiansen instruerte "offeret" før , under og etter rettsaken, regn med at hun også instruerte retten, uansett ville nok retten la seg påvirke at sjefen for pst sto på "offerets" side!

   Sigbjorn Aase:
   Hadde vært mye billigere å ordnet opp ovenfor de fornærmede.

   Janne Yvonne Bang:
   Forundrer meg ikke

   Karin Ullensvang:
   Det er en norsk dommer i menneskerettighetsdomstolen som har henvist 26 saker til undersøkelse til den norske regjering.

   Marius Reikerås:
   Karin Ullensvang Det er ikke riktig. Det er presidenten i de ulike seksjoner som har henvist sakene og ikke den norske dommeren

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Er tallet 26 riktig?
   Det høres mye ut.

   Unni Merle:
   Charlotte Berg Jacobsen
   Totalt 26 saker fra Norge. 10 + de 16 nye - og regjeringen har fått svarfrist til 23 september!

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Er det noen vestlige land som har tilsvarende?

   Rolf Schou:
   Charlotte Berg Jacobsen Da ville jeg i så fall, bli høyst forbauset!

   Karin Ullensvang:
   Unni Merle alt er så "strictly confidencial" så det er vanskelig å følge med. Jeg mener dog at de første 10 sakene er ferdigbehandlet.  

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Dette er staten mot enkeltindivider, det er voldsomt. Konfedendisliteten går 1 vei, og slik jeg ser det frataes man partsrettigheter.
   Er det vanlig at man pålegges taushetsplikt i disse sakene?
   Hva er da vilkårene nedtegnet?

   Kirsten Laika Schei:
   Bravo!! Bare ta dem, så får vi se om denne korrespondansen kommer på bordet, og om det er knyttet noe opp mot pengene.
   Vi får håpe svar kommer.

   Arild Haugan:
   Emd har vel ingen tanker om selvmord , derfor vil Norge oppdage at deres Penger ikke virker som før !
   Psykopater tror at nok penger er løsningen , husk Norske politikere er svimle av Pengebingen , og den Røde løperen har satt sine spor på idiotene ! Det er en grunn til at disse søker seg mot politikk , det norske folks penger Misbrukes , men denne gangen blir ikke utfallet styrt av Norges Penger ! :) 

   Rolf Schou:
   Arild Haugan Har tenkt det samme selv, sikkert mange andre også!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.08, 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156271425761875

   To whom it may concern in the Ministry of Foreign Affairs.

   I refer to previous correspondence with the Ministry.

   This summer, I have had conversations with representatives of the Council of Europe (PACE), and where I have expressed my concern that Norway seems to try to seek "goodwill" among other countries by opening the money-bag.

   When I was in Strasbourg in connection with the Grand Chamber hearing in the Lobben-Norway case, I was told that Norwegian authorities had tried to influence Romania and Bulgaria not to intervene in favor of Lobben.

   Bulgaria did it anyway.

   We also know that the Ministry of Foreign Affairs has acknowledged that there has been communication between the Norwegian Government Agent and other countries, but the Ministry refuses to provide access to open scrutiny for the public.

   In addition, it leaves room for concern when the Crown Prince of Norway, in his speech to the ECHR in March this year, states that Norway has granted an additional 600,000 Euro to the Court. According to members of PACE, this is not an ordinary kutyme among the member states.

   I ask: Under what assumptions has Norway chosen to give such an amount?

   Bergen, Norway August 12.

   Marius Reikerås

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   BRA !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156272568046875

   Partilederdebatten:

   Som å sette på en plate du har hørt i minimum 40 år.

   *

   Pernille Kaarud:
   Jeg lurer på om det går å stemme på Fredrik Solvang ? :( Bare skryt og jug !

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. august 2019: 

   
Mørkt, vått og tildels yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, noe yr og opp til over 13 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Halv-mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, vått og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156274193446875

   Saker for EMD og domstolenes rolle

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, August 13, 2019 4:00 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder på Stortinget.

   Kopi: Offentlig.

   Jeg har i nedenstående epost vist til hvordan sentrale rikspolitikere offentlig gir uttrykk for sin bekymring, med hvordan utøvende makt forvalter sitt mandat gitt av Stortinget som oppdragsgiver.

   Den faktum at utøvende makt virker å ignorere sin oppdragsgiver i mange tilfeller, har utvilsomt vært medvirkende til det skred av saker som vi nå ser i EMD.

   Men, fokus må også rettes mot den tredje statsmakt, domstolene.

   Domstolene har nemlig et betydelig ansvar for at det internasjonale samfunnet ikke lengre har tillit til at vi overholder menneskerettene.

   I forbindelse med flere av de sakene som er kommunisert fra EMD til Norge det siste året, har EMD stilt spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å få en effektiv prøvelse av de påståtte menneskerettsbrudd i det norske rettssystemet, slik EMK Artikkel 13 garanterer for.

   Svaret er vel at det, i de fleste tilfeller, er en illusjon å tro at det norske rettssystemet tar de påståtte krenkelsene på alvor.

   I den forbindelse vil jeg rette oppmerksomhet på samme sak som er omtalt nedenfor, den såkalte Ensby- saken, men hvor fokus her skal rettes mot bestemoren i saken, Ruth Ensby
.
   Ruth Ensby er en dame på 73 år som, i november 2015, fikk sitt etterlengtede barnebarn, hennes eneste barnebarn.

   Ringerike kommune bestemte, kort tid etter, at familien ikke skulle ha noen kontakt med barnet, og hun har derfor ikke sett barnbarnet sitt siden september 2016!

   Jeg tror alle kan tenke seg hvor grusomt det må føles for en godt voksen dame, å ikke få se sitt eneste barnebarn.

   Men Ruth Ensby er en sterk dame, med en enda sterkere rettferdighetssans.

   Derfor har hun brukt sosiale medier til å sette søkelyset på den uretten hun mener at hun og familien hennes er utsatt for. Herunder ble flere ansatte i Ringerike kommune navngitt for de overgrep hun mente er blitt begått.

   Noe som også Sivilombudsmannen støtter gjennom sin uttalelse, samt noe EMD har fått øynene opp for.

   Dette likte ikke Ringerike kommune, som anmeldte henne for overtredelse av straffelovens bestemmelser om privatlivets fred.

   Og for det er hun dømt i det norske systemet til en bot på 10 000 kroner, samt 20 dager betinget fengsel.

   Måten rettssystemet i Norge har håndtert denne saken på, vil om kort tid bli klaget inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og et av anklagepunktene, er nettopp det faktum at det ikke har vært mulig å for Ruth Ensby å få prøvd de aktuelle menneskerettighetsbestemmelser i noen av de tre rettsinstanser.

   Faktum er nemlig at saken har vært til behandling i både Ringerike tingrett, Borgarting lagmannsrett og i Høyesterett, uten at en eneste av disse instansene har gått inn i den materien som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har utledet gjennom sin rettspraksis.

   Gang på gang har altså Ensby forsøkt å få de aktuelle dommere til å se på den rettspraksis som foreligger fra EMD, men til ingen nytte.

   Det er ikke henvist til en eneste rettsavgjørelse fra EMD i noen av de tre instanser, noe som er nok et bevis for at norske domstoler, med viten, ignorerer den praksis som følger fra EMD.

   Følgelig er EMD i sin fulle rett, når de i sine spørsmål til den norske stat lurer på om det i det hele tatt er mulig i det norske system å oppnå en effektiv prøvelsesrett, jf EMK Artikkel 13.

   Det hjelper derfor lite at Stortinget har grunnlovsforankret menneskerettene, når domstolene , med vilje, velger å se bort fra dem.

   Dette er noe vi selvsagt vil påpeke i klagen som Ensby om kort tid sender EMD.

   For øvrig vil jeg påpeke at Norge ble dømt for brudd på EMK Artikkel 10 høsten 2017, uten at norske domstoler tar dette nevneverdig innover seg.

   Bergen, 13.8.19

   Marius Reikerås

   *

   Lise Antonsen:
   Hei Marius, kunne du sjekket innboksen,ei som trenger noen råd :)

   Aina Hopland:
   Du assa ! ! knall bra!!

   Bjørn Erik Pedersen:
   Serdeles imponert over arbeide du legger ned i dette Marius Reikerås
   Veldig bra tommel opp til deg. Du har min fulle støtte

   Inger Johanne Kippersund:
   Tusen takk Marius! Så flott at noen sier i fra!!!! ! SUPERT!

   Roy B Nilsen:
   Hvor mye skal folket finne seg i fra lavutdannede maktsyke kommuneansatte?

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Tusen takk for din innsats. Du gjør en fantastisk jobb.

   Eva Tenira Hareide:
   Tommelen opp for deg Marius, du gjør en kjempejobb.

   Greta Solheim:
   Hva er begrunnelsen Marius, eller ser du virkelig ikke at straffesaken mot Ruth Ensby står i adekvat årsakssammenheng med hennes datters adopsjonssak som du har klaget inn for EMD, og hvor domstolenes idømmelse av bot i åpenbart strid med EMK artikkel 10, sorterer under uberettiget sanksjon/straff.

   Det samme gjelder det strafferettslige bevisjukset som har vært fremholdt at både barnevernet og domstolene begikk i adopsjonssaken, som ikke bare utgjør et uhjemlet tvangsinngrep i strid med EMK artikkel 8, jf artikkel 6. I saken Skritic mot Croatia, 5 desember 2013, fastslo EMD at det å foreta tvangsinngrep utelukkende på bakgrunn av nasjonale internregler, og det uten å vurdere inngrepets hjemmel, formål og proporsjonalitet, strider med EMK artikkel 8.

   Særlig så fremt det strafferettslige bevisjukset er forsøkt tildekket, og skjøvet over på en part, kommer også ”any criminal charge” til anvendelse, som også omfattes av EMK artikkel 6.

   Det følger av sikker praksis at "criminal charge" er autonomt og må forstås "… within the meaning of the Convention…".

   I Engel mfl mot Nederland fastsatte EMD følgende tre kriterier som skal vektlegges ved vurderingen av om en sanksjon/reaksjon går inn under begrepet «straff» i EMK artikkel 6: klassifikasjonen etter nasjonal rett, normens karakter, og innholdet og grad av alvorlighet av den aktuelle sanksjonen/reaksjonen.

   I vurderingen av normens karakter har EMD bl a lagt vekt på hvilke hensyn og formål sanksjonen skal, og i praksis er egnet til, å ivareta. En strafferettslig sanksjon har normalt som formål å virke individual - og allmennpreventivt. At formålet, eller virkningen av sanksjonen i praksis, er individual- og allmennpreventiv, taler således for at sanksjonen må betegnes som straff etter EMK artikkel 6.

   For det andre er "siktet"-kriteriet oppfylt der den private er "substantially affected". I Weh mot Østerrike, 8. april 2004, forutsatte EMD at "a specific suspicion" mot en privat part er tilstrekkelig.

   EMD har i flere avgjørelser vurdert konvensjonsmessigheten av økonomiske reaksjoner som har likhet med administrative sanksjoner, jf bl a EMDs dom i saken mellom Ismaiyilov og Russland, 6. november 2008 og avvisningsavgjørelsen Yildirim mot Italia, 10. april 2003.

   Høyesterett har uttalt at sanksjoner som ikke anses som "straff" etter Grunnloven § 96, likevel må anses som straff i henhold til EMK artikkel 6, jf Rt. 2000-996

   Uansett uforståelig at du tenker på å anlegge egen klagesak for EMD i Ensby-saken, i og med så vidt meg bekjent så aksepterte ikke Høyesterett Ruth Ensbys anke fordi det var du som på hennes vegne hadde anket, slik at hun burde krevd oppfriskning ellers kan EMD komme til å avvise klagen pga manglende utnyttelse av nasjonale rettsmidler.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. august 2019: 

   Mørkt og omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. 
Lett skyet slørete himmel, vått og 10 pluss-grader klokken 08.
   Det er enda vått her ute i den grønne frodigheten, men jeg skal særlig plukke inn litt grønnkål, stuehvitløk, krydderi og peppermynte og venter enda noen timer med det. Kanskje litt plommer og epler også. Det er omtrent bare umodne epler her enda, men umodne epler som tynnes putter jeg også i en tønne for eple-eddik. I går tillaget jeg blandt annet noen glass med en god blanding av rabarbra, eple og tindved med rå-sukker og litt sitron. En fin, god og virksom oppskrift. Mat (inklusivt blandt annet også drikke) er medisin, men dårlig eller feil sammensatt mat er det motsatte, men mat er forskjellig slags virksom og også forskjellig slags mettende. Blandt annet også med forskjellige slags kilder, opprinnelser og identiteter. Selv-dyrket eller nær og lokal mat, medisin og remedier er meget viktig, men mat, medisin og remedier fra andre steder i verden er også meget viktig. Og god kommunikasjon og handel. Menneskeretts-konvensjonene gir god elementær veiledning også i forhold til alt slikt, men også det forfalskes og neglisjeres mye av politisk og offentlig dumhet, hovmod og grådighet - med ødeleggende konsekvenser. Ødeleggende for trivsel, trygghet, helse, folkeopplysning og alt annet.
   
Menneskeretts-konvensjonene har massivt med fordeler og nødvendigheter, men enhver menneskerettighet som i offentlig regi forfalskes eller neglisjeres er ødeleggende også for alle andre. For eksempel gjør økonomisk diskriminering samfunnet og verden elite-formet, forurettende og ikke-organisk. Den nødvendige følsomhet, samvittighet, rettferdighet, uskyld og kommunikasjon blir tapende. Økonomisk diskriminering resulterer autmatisk i et mangfold også andre diskrimineringer. Mange sær-interesser ønsker nettopp det. For veldig mange "politikere" i dagens verden handler det meste og viktigste om å utnytte "systemet" til sin egen fordel - og omtrent ingenting annet enn det. Altså hovmod og vilkårlighet. Pluss skryt og falskhet. Og da vil de befinne seg nærmest mulig fellesskapets penger, som de betrakter og behandler som sine egne eller medspillere sine, uavhengig av menneskerettigheter. Mange mennesker blir og er så indoktrinerte eller fikserte på politiske systemer basert på sær-interesser at de tvunget til det trenger menneskerettighetene inn med barne-skjeer.
   Været omtrent det samme utover formiddagen, men med opp til omkring 13 pluss-grader. Omtrent det samme også utover eftermiddagen, tildels med noe yr og helt og delvis lett skyet. Med 11 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og ned mot 9 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 14.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156276135846875

   I Pelissier og Sassi mot Frankrike, sier EMD at det er myndighetenes plikt å tilse at rettsvesenet kan overholde formålet om respekt for menneskerettene:

   ”Article 6 § 1 of the Convention imposes on the Contracting States the duty to organise their legal systems in such a way that their courts can meet each of the requirements of that provision, including the obligation to decide cases within a reasonable time.”

   Følgelig ligger det til Storting og regjering, å sørge for at forvaltnings- og rettssystemet er innordnet på en slik måte, at folket kan være sikret de rettigheter som Norge faktisk er forpliktet til å gi dem.

   Slik er det IKKE i dag, og det lider folket under.

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Dessverre er det slik :( :( :(

   Albert Johnsen:
   Det er noe fundamentalt galt.

   Manfred Bernardo Michael:
   Norwegen hat zwar das Übereinkommen mit unterzeichnet, aber jedoch pickt Norwegen nur die Rosinen aus dem Übereinkommen heraus und verletzt somit unter Mißachtung dieses Übereinkommens vorsätzlich die Menschenrechte was dann vorallem auch Ausländer mit ihren Kindern durch die Barnevernet und dem dazugehörigen durch den Staat simulierten Rechtssystem früher oder später durch Stigmatisierung und Diskreditierung mit anschließenden Repressalien insbesondere durch die mit diesem Regime verflochtene Barnevernet zu spüren bekommen. Norwegen hat nach meiner Feststellung durch sein ständiges abdriften in den Totalitärismus immer mehr Ähnlichkeit mit der DDR und seiner Zersetzungstaktik durch die Stasi. Eine Mauer wie in der DDR die zumindest in den Köpfen der verantwortlichen Politiker und dem simulierten Rechtsstaat mit der Barnevernet vorkommt und sich schon wie bei solchen total blinden ideologisierten Betonköpfen fest zementiert hat ist schwer zu zerstören. Ich denke deshalb muss eine konsequente und knallharte Gangart gegen dieses Regime gefahren werden um somit diese Mauer in den Betonköpfen dieses menschenrechtsverletzenden Regimes zu zerstören. Wenn es sowas wie in Norwegen in Deutschland noch geben würde, dann hätten wir schon längst einen Volksaufstand oder Revolution, denn sowas was in Norwegen an Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung ist hatten wir früher unter Hitler und später mit der DDR in Deutschland und deshalb sind wir Deutschen was Menschenrechtsverletzungen durch das Staatsregime wie in Norwegen sehr sensibel und würden das sofort mit allen Mittel bekämpfen und zerschlagen. Darum sollte auch bald ein Exempel statuiert werden wie man mit solchen Menschenrechtsverbrechern umgeht, wenn man den ausländischen Eltern vergleichbar wie damals bei den Nazis die Kinder geraubt werden.

   Google Translate:
   Norway has signed the convention, but Norway only takes the red out of the convention and thus, in the absence of respect for this convention, is deliberately contrary to human rights, which is then especially foreigners with their children through the barnevernet and the associated legal system previously simulated by the state, or Later to be felt by stigma and discrediting with subsequent reprisals, in particular by the barnevernet linked to this regime. Norway has become increasingly similar to the ddr and its zersetzungstaktik through the traffic through the traffic through the traffic through the traffic station. A wall like in the DDR, which at least occurs in the minds of the politicians and the simulated rule of law with the barnevernet and has already cemented itself as with such totally blind ideologisierten concrete heads is hard to destroy. I think that is why a consistent and tough approach must be driven against this regime in order to destroy this wall in the concrete minds of this human-rights regime. If there was still such a thing in Norway in Germany, we would already have a popular uprising or revolution, because something like this is on the agenda in Norway we used to have under Hitler and later with the ddr in Germany and that's why we are Germans What human rights abuses by the state regime like in Norway would be very sensitive and would immediately fight and destroy this by all means. This is why an example should soon be made of how to deal with such human rights criminals, if you are being stolen from foreign parents in the same way as in the Nazis s.

   Mona Rodian:
   Korrekt, vi lider av urettferdigheten de korrupte belaster oss med.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.08. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156276223961875

   ... Siden 2015 har det vært 5241 rømninger fra fosterhjem og institusjoner. Dette i følge states egne tall.

   En av de som har forsøkt å rømme flere ganger, er 14 år gamle Jone.

   Hadde Norge respektert hans menneskeretter, så hadde han fått lov til å komme hjem til mammaen sin og sine tre søsken på 11, 16 og 18 år.

   I stedet bryter Norge hans menneskeretter på det groveste ved at folk på institusjonen han var på i Arendal, bruker grov vold mot han, se video nummer 1.

   Og politiet møter med 7 mann, henter han ut av hjemmet sitt, for å påføre han håndjern til offentlig beskuelse, se video 2.

   Begge deler selvsagt grove brudd på både Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.

   *

   Mona Benum:
   Hvor er videoene?

   Undis Hansen:
   Mona Benum De har vi allerede sett på gruppene.

   Mona Benum:
   Undis Hansen, ja har sett de. Bare trodde de fulgte med denne teksten.

   Renate Skei:
   Syke tall :(

   Torill Hammervoll:
   Hvor lenge skal barnevernet få fortsette med sine overgrep?

   Kirsten Laika Schei:
   Torill Hammervoll Det kan man saktens lure på, men alvorlig talt politiet har også i aller aller høyeste grad ansvar for eget handlingsmønster.
   De kan ikke gjemme seg bak bistandplikten , for ingen har pålagt dem MÅTEN de " bistår " på.
   Dette er faktisk 2 rottereir satt i system ikke bare BV.

   Leoni Konah Urey:
   Kirsten Laika Schei. Yes i feel the judge and police are doing all the hard work for barneverne

   Leoni Konah Urey:
   Torill Hammervoll. It will stop very soon let us all take the street of oslo september 07th 2019.

   Janny Kristine Skei:
   Torill Hammervoll sier det samme . Vi undres om det blir bedre !

   Kent Ole Furuly:
   Sikkert flere en fanger kan. Barn er smart og finner veier ut av elendigheten!

   Inga Rakita:
   Spørs hvor ofte institusjonene faktisk informerer politiet om rømningene og hvor mange av rømningene ikke blir registrert.

   Jørgen Arne:
   Fra og med 15 år, kan ingen holde han tilbake, sier Norges lover og også folkeretten:
   Fra og med 15 år, har ALLE i Norge, FRI bevegelsesFRIHET ;)

   Mona Rodian:
   Jørgen Arne virker som «alle» har «glemt» det og en annen ting er også at barn fra de er tolv år har rett til å bestemme hvem de vil være hos når pårørende skilles.

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen 15-års-grense eller alders-grense, Jørgen Arne.
   Menneskerettserklæringen Art 13:
   "Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

   Mona Rodian:
   Frihetsberøvelse de lux :(

   Synnøve Hanssen:
   For noen utspekulerte overgripere.

   Rune L. Hansen:
   Mange mennesker misliker menneskerettighetene fordi menneskerettighetene setter grenser for deres makt, hovmod, vilkårlighet og politikk.
   Men det er nettopp det som er meningen med menneskerettighetene.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. august 2019: 

   Mørkt, vått, stille, stjerne-himmel og ned mot 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol i øst fra slørete himmel og 11 pluss-grader klokken 09. En stund derefter grålig og hvitlig overskyet med en mild bris, med 18 pluss-grader frem mot klokken 15. Noe lett yr og 16 pluss-grader fra omkring klokken 19.30. Med lett yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Omtrent det samme med mindre nedbør videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.08. 2019 via Menneskehandel Norge shared a post:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/2167809006662094/

   En av Barnekonvensjonens mange total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre - Barnekonvensjonens Art 35:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
 
   Barn skal ikke være en ting eller handelsvare som pakker med penger!

   Kamilla Thuzza, 15.08. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Hva synes folk når selv frelsesarmen reklamerer for fosterhjem/kurs på sosiale medier? :(

   *

   Christine Hansen:
   Jeg synes frelsesarmeen skal ta hensyn til at mange av deres brukere har barnevernstraumer!

   Aina Hopland:
   Christine Hansen sååååå enig!!!!

   Erik Westre:
   Altså, selv denne gruppen bør erkjenne at det finnes barn som trenger fosterhjem, og at det i enkelte tilfeller er helt rett, og fullstendig nødvendig, å fjerne barna fra de biologiske foreldrene.
   Helt enig i at barnevernet begår overgrep og griper inn i mange familier, av feil årsaker, og uten at det er nødvendig. Men av og til er det nødvendig. Erkjenner man ikke det, så kan man heller ikke bli tatt alvorlig.

   Rune L. Hansen:
   Du forstår tydeligvis ingenting av Barnekonvensjonen, Erik Westre, eller du ønsker ikke å respektere dens for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Og da forventer du å bli oppfattet som seriøs og ikke-kriminell?

   Selvfølgelig kan det forekomme tilfeller hvor det å holde barn og voksne (inklusivt foreldrene) adskildt for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte uomtvistelig er nødvendig. På norsk og dansk kalles det lovlig kontra ulovlig nødverge, Erik Westre. I Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene fremgår akkurat det samme av nødvendighets-prinsippet (som også inkluderer forholdsmessig-prinsippet).
   Såkalte "fosterforeldre" eller hva en vil kalle det kan i slike tilfeller komme til å være den næreste og kjæreste løsningen - under forutsetning av full respekt for enhver menneskerettighet, inklusivt blandt annet Barnekonvensjonens Art 35 og menneskerettighetenes total-forbud mot vilkårlighet.
   Samtidig er også meget viktig at ikke barnet og dets familie saksbehandles, kontrolleres eller overlates til eller av menneskeretts-forbrytere! Og som bekjent er det politiske såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere en politisk offentlig mafia-virksomhet som til og med enda ustraffet begår menneskeretts-krenkelser - og direkte er mangfoldig og grovt kriminelle!

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Nei, i enkelte tilfeller er det rett å adskille barn og foreldre for alltid. Et opplagt eksempel er seksuelt misbruk og vold. Om det skulle bryte med barnekonvensjonen så er det irrelevant. Det er viktigere å ivareta barnas beste, enn å respektere konvensjoner.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er trygghet viktig, både for barnet og for foreldrene og medmennesker. Men å adskille barn og foreldre for alltid er både unødvendig, uforholdsmessig og mildt sagt ulovlig. Det vil også krenke nærsagt alt som er av både barnets og foreldrenes og samfunnets menneskerettigheter! Den kriminalitet, vilkårlighet, lovløshet og umenneskelighet du gjør deg til talsmann for er mildt sagt skremmende og grotesk.

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Skjerp deg mann. En kan ikke la barn utsettes for incest og pedofili for å respektere "barnekonvensjonen". Om misbrukte barn vil gjenoppta kontakten med foreldrene etter at de er voksne, så er der deres valg. Men inntil da skal de skjermes, og hva folk som misbruker eller mishandler barna sine måtte føle, det driter jeg loddrett i.

   Rune L. Hansen:
   Å utsette barn for pedofili, vold, trauma, fremmedgjøring, identitets-tyveri eller andre menneskeretts-krenkelser er ulovlig og straffbart, Erik Westre, hvem enn som gjør det! Og kriminelle skal selvfølgelig real-kompetent dømmes til soning i henhold til lovlige (og ikke ulovlige) straffer!
   Menneskeretts-krenkere eller andre kriminelle er uansett aldri til barnets beste! Hvor falske de enn er!
   Vit også at langt flere mennesker var fornøyd med og glad for Hitler-regjeringens Gestapo sine kidnappinger og ødeleggelser av barn og foreldre enn dagens politiske såkalte "barnevern".

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Jeg har allerede sagt at jeg er uenig i måten barnevernet driver på. Som for eksempel det å fjerne barn fra mor fordi hun har litt unders middels IQ, eller fordi folk er litt utenfor A4. Eller fordi de ikke har de samme ressursene å tilby barna som det mere velutdannede og velstående foreldre har. Jeg er totalt uenig i å fjerne barn av sånne grunner.

   Rune L. Hansen:
   At mange eller enhver eller sær-interesser har sine forskjellige enigheter eller uenigheter om hva som er barnets beste og rett og riktig eller hensiktsmessig er vilkårlighet (det vil si synsing, spekulasjner, teorier, etc.), Erik Westre - og er med all verdens og historiens erfaringer total-forbudt i og av menneskeretts-konvensjonene (som faktisk er både nasjonal og internasjonal reell lov og rett)!

   Erik Westre:
   Rune L. Hansen Det er umulig å totalforby det. Den muligheten må være der, men det må være siste utvei, og i dag benyttes den for ofte. I tillegg til at barnevernet er mere opptatt av egen prestisje, og endrer sjelden mening når de opplagt har tatt feil.

   Rune L. Hansen:
   Enhver menneskeretts-krenkelse, privat eller offentlig, er ulovlig og straffbar kriminalitet, Erik Westre! Og er kriminalitet som aldri foreldes!
   Og menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. august 2019: 

   Mørkt, vått, lett yr, stille og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Tildels lett overskyet og ned mot 11 pluss-grader frem mot klokken 07. Helt og delvis lett overskyet og gradvis opp mot 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30 og 16 klokken 12. Overskyet og tidvis litt lett yr utover dagen. Mørkt, lett yr og omkring 14 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. august 2019: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. august 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq