----- Denne side: db201911.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  November 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. november 2019:

   Mørkt, vått, tildels noe lett yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 4 til 3 pluss-grader klokken 18. Mørkt og omkring 2 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217430162640752

   Synlige og usynlige menneskeretts-forbrytelser

   De felles-menneskelige menneskerettighetene er de viktigste og øverste lovbestemmelser både i vårt land og i andre land og i verden.

   Samtidig så er hver av de blandt annet også absolutt enhvers umistelige og uavhendelige personlige eiendom og minste-garanti.

   Menneskerettighetene skal beskytte absolutt enhver imot offentlige og private menneskeretts-krenkelser.

   Som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning - at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Greit nok - og samtidig også 100 prosent personlig forpliktende for alle og enhver ansatt alle steder i eller under enhver offentlig forvaltning. Og tilsvarende personlig forpliktende også for alle andre.

   Ytterligere understreket i
menneskeretts-konvensjonene og blandt annet UDHR (Art 30), med blandt annet følgende ord - at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Eventuelle offentlige eller private menneskeretts-krenkelser skal og må altså real-kompetent straffeforfølges og repareres. Uten blir menneskerettighetene illusoriske, vilkårlige, forfalskede, helt eller delvis neglisjerte og fraværende - det fullstendig motsatte av hva de er og skal være.

   En annen inklusiv selvfølgelighet og forpliktelse er at alle og enhver i landet gjør seg og gjøres godt nok kjent med de uforfalskede menneskerettighetene. (I henhold til blandt annet CRC Art 29.)

   Og at ingen eller ingenting av betydning forfalskes, utelates eller misbrukes.

   Menneskeretts-krenkelser kan være mere eller mindre synlige i forhold til mennesker og omgivelser, men definitive menneskeretts-krenkelser må uforfalsket synliggjøres og straffeforfølges og repareres. Det skal ikke kunne gjøres å bygge videre på eller å ned-prioritere eller neglisjere definitive menneskeretts-krenkelser.

   Definitive menneskeretts-krenkelser synliggjøres i forhold til menneskerettighetene og involverte mennesker. Dermed er de og blir de lette fort å avsløre.

   Samtidig er de og blir de stadfestende godt nok avslørt hvis ikke det eneste som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er tilstedeværende. Nemlig nødvendighets-prinsippet, som kan lovliggjøre en midlertidig menneskeretts-krenkelse ved uforfalsket nødvendighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og med snarest mulig gjenopprettelse som reell og iherdig hensikt også i praksis.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156472521651875

   It's a total crisis in the Norwegian legislative, executive and judiciary branches.

   I say: Finally!

   *

   Wenche Tysseland:
   Yes....

   Jan Sandberg:
   Wunderbar!!

   Brynhild Karlsen:
   Jeg mente å forutse en TSUNAMI, og nå begynner vi å ane dimensjonene.

   Chiro Sukar Suno:
   Sweden has the same situation!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   <3

   Morten Aarmo:
   Ikke rart kronekursen faller, ingen utenlandske investorer våger å investere når de har forstått at norske domstoler fremstår som korrupte.

   Steinar Kolnes:
   Nå er også de ansvarlige dommerne i full sving med å feie sine miserer under teppet.

   Jeg har nettopp sendt denne til domstoladministasjonen etter fånyttes å forsøke å få kopi av to dommer fra Jæren tingrett:

   ++
   Nå har jeg i flere dager prøvd å få tilgang til de to feilaktige dommene som Jæren tingrett har avsagt.
   Men jeg får det ikke!

   Sonja Nielsen, Saksbehandler skriver tilbake i dag:
   "Vi ønsker en tilbakemelding på hva utskriften skal brukes til."

   Jeg svarer tilbake:
   "Hei, jeg har vært igjennom en del med både Stavanger og Jæren tingrett, og ønsker derfor å se på disse sakene hvor det også har skjedd åpenbare feil.
   Hvis det er ett problem, så vil jeg ta dette videre.
   Men jeg er altså en del av det "rettsøkende publikum" og innsyn i domsavgjørelser er min borgerlige rett!

   Mvd
   Steinar Vigdel Kolnes"

   Etter det fikk jeg ikke noe svar. Jeg purrer med enda en email; Ikke svar. Til slutt ringer og treffer på samme Sonja Nielsen. Hun seier at hun må ha tilbakemelding fra dommeren. Vel seier jeg, jeg har faktisk rett på denne. Hun sier hun skal gi beskjed til dommeren. Får jeg den i dag spør, det har jo gått noen dager. Kan ikke love sier hun må spørre dommeren.

   Dommeren, hvem det nå er vil tydeligvis ikke gi ut dommen.
   Først begår man alvorlige feil, og så begraver man det så godt det lar seg gjøre.
   Dessverre så altfor velkjent.

   --

   Vil domstoladminstasjonen ordne opp?

   Kirsten Laika Schei:
   Steinar Kolnes å ja..vi er fler som ikke får svar.
   Dette er taktikk når de ikke har rent mel i posen.
   Men like fult ulovlig.

   Rolf Schou:
   Steinar Kolnes De er totalt håpløse!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156472485541875

   Til landets stortingspolitikere.

   Kopi: Offentlig.

   NAV- skandalen , de 35 barvernssakene i Strasbourg, og gud vet hvor mange andre skandaler som snart kommer til overflaten:

   Det dreier seg ikke bare om et forvaltnings- og et rettssystem som har spilt fallitt mot de mindre ressurssterke grupperinger i samfunnet.

   Det dreier seg også en synlig forskjellsbehandling som praktiseres av forvaltningen og i rettssystemet, som "eliten", i en årrekke, har fått lov å holde på med, som er direkte horribel.

   Det er, heldigvis, flere og flere i det norske samfunn som er grundig lei over det som er en grunnleggende forskjell på hvordan mennesker blir behandlet i forhold til status og posisjon. Helt åpenlyst, og uten hemninger.

   La meg derfor vise til et konkret eksempel som styrende politikere er blitt gjort kjent med gjennom en årrekke, uten at noen, uavhengig av partitilhørighet, har løftet en finger for å ta tak i.

   Eksemplet dreier seg om forskjellsbehandlingen av makthaverne Christian Bruusgaard / Svein Erik Stiansen v alenemoren, X.

   I 2010, ble det avdekket at daværdnede styreleder i Tilsynsrådet for advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen og hans revisorfirma, Stiansen & Co lukrative revisjonskontrakter på minst 12 millioner kroner. Og det uten anbud.

   Bruusgard kunne ikke ha vært i god tro om regelverket, all den tid kona hans, advokat Bjrg Ven, på den tiden satt i KOFA.

   Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsom, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.

   Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.

   Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til sitt firma.

   I samme periode ble jeg kontaktet av alenemoren X meg. Hun hadde fått drøye 150 000 for mye ifølge NAV. Her var det, i motsetning til for Bruusgaard/ Stiansen, ingen nåde: Tilbakebetaling med renter og en ubetinget fengselsstraff på 30 dager.

   Når du holder dette opp mot hverandre, så ser man hvor groteskt urettferdig det norske samfunnet er.

   Legg til at:

   - Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.

   - At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.

   - At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket. Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposition slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis. For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius i Høyesterett, Toril M. Øie, beskyttet.

   - Da Bruusgaard skulle granskes for de lovbrudd han som styreleder er domfelt for, så var det Tilsynsrådet som gransket ham.

   Så skjønner du at dette samfunnet er på ville veier. Det er det andre land ville ha kalt for mafiatilstander.

   Jeg har ber om svar på ett enkelt spørsmål.

   Hva tenker myndighetene om forskjellsbehandlingen mellom Bruusgaard/ Stiansen og "Ola og Kari Nordmann"?

   Er den akseptabel?

   Jeg forventer raskt svar.

   Bergen, den 1.11.19

   Marius Reikerås

   *

   Hilde Salvesen:
   Også jeg sendte brev idag :) - offentlig naturligvis.

   Liv Styve:
   !!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156473318106875

   Flere advokater jeg har snakket med opp gjennom årene, har gitt uttrykk for en fryktkultur mht å påberope seg menneskerettene overfor domstolene.

   *

   Karl-Ove Hognestad:
   Mange har mistet sine liv og mange har fått store helseskader i denne gruppen . Skulle VI ikke ha god grunn til STOR frykt for folk og system mange tjener sine penger på urederligheter!

   Geir Birkeland:
   Heilt utrolig i Norge.

   Morten Aarmo:
   Kan jo bare se på din sak Marius, det kostet deg advokatbevilgningen å fronte Nordsjødykkersaken. Denne frykten mot å bruke Emk og Eøsloven i Domstolene har også ført til at Advokater og Dommere i Norge ikke ser det nødvendig å sette seg inn i lovene. Det var også grunnen til at jeg valgte å være selvprosederende i mine rettsaker.

   Carl Palm:
   Jeg kan bekrefte at en rekke advokater jeg vært i kontakt med har berøringsangst med menneskerettigheter.

   Carl Palm:
   Jeg har sågar hørt noen advokat gi meg juridisk råd:
   - Hvis du nevner menneskerettene så kommer du å tape. (advokat)
   - Jeg insisterte. Nevn menneskerettigheter, så tar jeg tapet som en mann. (klient)

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. november 2019:

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader til ned mot null grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, solen og litt lett skyet sørlig og omkring 5 til 6 pluss-grader her ute klokken 12. Lett dust skyet og omkring 6 pluss-grader klokken 15.30. Mørkt og omkring 5 til 4 pluss-grader klokken 21. Med ned til omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156475598711875

   Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, sa til storkammeret at EMD burde ligge unna norske saker, da norske domstoler foretar en grundig vurdering av faktum.

   Det var en bløff fra Sejersted.

   Faktum er at lagmannsretten og Høyesterett, som klar hovedregel, ikke går inn i sakens faktiske forhold.

   Noe Borgarting lagmannsrett selv innrømmer i en avgjørelse av 28.6.13, hvor det heter:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Bevises ekstremt godt i Nav skandalen også..?
   Så at Sejersted rett og slett ikke er særlig langt unna "lystløyner katagorien", finnes det vel ikke særlig mye tvil om lengre..?
   Mulig han også er en "kloakkrotte", hvem vet..?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1260996384100987&set=p.1260996384100987&type=3&theater

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   https://resett.no/2019/04/21/advokat-jon-wessel-aas-kaller-resett-lesere-kloakkrotter/
   Advokat Jon Wessel-Aas kaller Resett-lesere «kloakkrotter»
   resett.no

   Carl Palm:
   Dette finner man i kommentarutgave til Tvisteloven at man ønsker svært lite saker i lagmannsretten i barnevernsaker..

   Det står bland annet relevant til Borgarting lagmannsrett avgjørelse 28.6.13 :

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Kommentarutgave:
   "Det vert elles vist til at samtykkeordninga er komen inn i lovverket for å sikraat flest mogeleg barnevernsaker får si endelege avgjerd i tingretten, noko som tilseier ei streng praktisering av samtykkeregelen."

   Her omtales det streng praktisering av samtykke til muntlig anke inn i lagmannsretten, altså fra 2008 da tvisteloven ble iverksatt.

   Karin Ullensvang:
   Lagmannsretten kopierer dommen fra Tingrettten og da forstår man at dommen ikke skal behandles i Lagmannsretten i følge Tvisteloven.
   Men når saken kun behandles prinsipielt i sivile saker og straffesaker UTEN BEVIS i Høyesterett, da kan jo en enkelsak heller ikke behandles innenfor sakens fakta i Høyestett.

   Cecilia Övall:
   Det har inget inriktningar på nav . Som de bara sitter på röven tror allt ska komma flygande till dom när de inte orkar ta röret bara när svenska försäkingskassan= NAV ringer till dom . . Tycker det sjukt uföre tar de 50% om det inte visa idé handlinga . Samt Sverige ska nå be vis att de bor i norge . För få ut det behövs idé handlingar . Från Sverige det blir inga idé handlingar . Om man inte har några . För gamla idé handlinga gäller inte .bara person bevis som man behöver idé til . Jävla soppa bara :( :( sjukt

   Rune L. Hansen:
   Juks og forfalskninger i meget stort monn i hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge, for grovt og allsidig å utplyndre medmennesker og sivilbefolkningen.
   Det er ikke underlig at de forakter og forfalsker menneskerettighetene! Men vil ha de til å pynte seg med.
   Den viktigste oppgaven menneskerettighetene har er å stoppe kriminelle alle steder i og utenfor den offentlige forvaltningen.
   Hvor urettferdige, hovmodige, grådige, korrupte, inkompetente eller dumme enn slike mennesker er.
   Det blir stadig mere et mega-sjokk for Norges og verdens befolkning å oppdage hvor uhyrlig grovt ondsinnet den politiske offentlige nepotismen i Norge har vært - og enda er!!!

   Karin Ullensvang:
   Hva kjennetegner justismordene i navskandalen? Motstridende detaljer mellom den norske stats

   Karin Ullensvang:
   Tolkninger og EØSavtalen.

   Rune L. Hansen:
   Hva kjennetegner NAV? Medvirkning i og for politisk offentlig organiserte menneskeretts-krenkelser.
   Inklusivt det å gjøre livet vanskeligere og vanskelig for mennesker som allerede har det vanskelig.
   Tortur, nedverdigende behandling, kidnappinger, økonomisk og sosial utplyndring, inkvisisjoner i menneskers privatliv og familieliv, helse og hverdagsliv, å forfalske dokumentasjon, menneskerettigheter og mennesker, osv. Samtidig som de med dobbel-moral sier at ingen skal behøve å bli feil-ernærte, torturerte, hjemløse, diskriminerte, sosialt isolerte, utrygge, rettsløse, osv. NAV med sine dirigenter og medspillere utøver massivt med både vilkårlige og målrettede forfalskninger, økonomisk kriminalitet, dobbel-moral og allehånde menneskeretts-forbrytelser i dagens Norge, for en politisk offentlig mafia-virksomhet. :(

   Cecilia Övall:
   Rune L. Hansen de inte kloka bara mot personer som bott I norge . I 18 år . Blir föŕbannad på detta helvete system de har .

   Karin Ullensvang:
   Cecilia Övall de er foreløbig kun et norsk system som er blitt feiltolket

   Rune L. Hansen:
   Alle kriminelle og mafia-virksomheter skal altså kunne skylde på at de ikke kan menneskerettighetene og Straffeloven godt nok? Eller på at de var i god tro da de mishandlet mennesker?
Både i nasjonal og internasjonal lovlig og gjeldende lovgivning har offentlig organisert eller systematisk forbryter-virksomhet forhøyet strafferamme i forhold til bare individuell.

   Rune L. Hansen:
   Straffeforfølges ikke offentlig ansatte sine medvirkninger i menneskeretts-krenkelser så er det og blir det i praksis bare vilkårlighet (det vil si synsing) som styrer og rår.
   Og menneskeretts-konvensjonene total-forbyr blandt annet vilkårlighet i offentlig regi.

   Karin Ullensvang:
   Vilkårlighet er det samme som uberegnelighet, "på slump" eller en uforholdsmessig handling som skader mennesker i en gitt situasjon utført av en stat.
   Menneskerettighetene kan ikke stå for det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156475619031875

   Husk at det alltid er staten som skal ansvarliggjøres for sine feil. Aldri individet.

   Se feks hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt om dette i Zubac v Croatia, premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (seePlatakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany,

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. november 2019:

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet, noe bris og omkring 8 pluss-grader klokken 09 og videre utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 8 pluss-grader klokken 18. Med 6 til 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156478200406875

   Det er nesten komisk å se alle makthaverne komme ut av skapet nå, og påstå at de ikke har vært klar over at våre internasjonale forpliktelser har forrang for norske regler ved motstrid.

   Det er ikke det dette dreier seg om:

   Det dreier seg om at utøvende og dømmende makt, i en symbiose, konsekvent har sabotert de internasjonale forpliktelser som kan gi borgerne et bedre rettsvern i møte med det offentlige.

   Hvorfor tror du Norge har fått 35 barnevernssaker mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Det jo nettopp fordi Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har fått inngående kunnskap om hvordan det offentlige, med viten og vilje, har sabotert de rettighetene som følger av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon og som har forrang for barnevernloven ved motstrid.

   *

   Oddvar Espegard:
   - -Takk Marius Reikerås !

   Lene Skomedal:
   Marius Reikerås Er det lovene som har kommet via EØS-avtalen som har vært hovedårsaken til dette? Eller er det menneskerettighetene generellt som ikke har blitt tatt hensyn til??

   Carl Palm:
   Begge ifølge min syn. EMK ignoreres og EØS tolkes avsiktlig feil.

   Kjersti Berg:
   Takk Marius!, <3

   Johnny Fredheim:
   Er makthaverne så uvitende som dette, er ingen av dem kvalifisert til de jobbene de har nå. De bør derfor avsettes.

   Fredrik Korskong:
   Det er vel kanskje en regjeringsadvokat som driver med forledning..

   Marius Reikerås:
   Johnny Fredheim De er ikke uvitende. Det er bevisste handlinger

   Carl Palm:
   Politiker fraråder for konsekvent implementering av mennskerettigheter. ;-)

   Johnny Fredheim:
   Marius Reikerås Ja. Det har jeg skrevet endel det siste året. De er vitende. Dette er Globalismens stygge ansikt. Neste trekk blir vel kontantene neste måned.

   Carl Palm:
   Fredrik Korskong Skal ikke ses bort fra regjeringsadvokat feilaktige juridske råd... Regjeringsadvokatens oppdrag er vel å bistå regjering, departement og underliggende etater i juridiske spørsmål...

   1) Regjeringsadvokaten er den norske statens advokatkontor i sivile saker.
   2) Hovudoppgåvene til Regjeringsadvokaten er å føre rettssaker på vegner av staten, i tillegg til å gje fråsegner om juridiske spørsmål.
   3) Klientane til Regjeringsadvokaten er statlege organ, det vil seia regjeringa, departementa og deira underliggjande etatar.

   https://www.regjeringsadvokaten.no/home/hvem-er-regjeringsadvokaten
   Hvem er Regjeringsadvokaten?
   regjeringsadvokaten.no

   Trude Lobben:
   Carl Palm regjeringsadvokaten = en jævla arrogant kødd. Den amøben nekter jo å forholde seg til EMD dommen som han tapte mot meg.

   Carl Palm:
   Trude Lobben Ja, syns han er ute på skikkelig bæretur! Eller om det røykes sopp på bæreturen.. Men svært fiendtlig og sågar litt ekkel i forakt det har han bevist!
   Bør sikte inn seg på EXIT sesong II som skuespiller.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Avsettes, avrettes eller rett og slett igangsettes..?

   Per Steinar Sørå:
   Det er bare å røyke ut materien!!

   Christin Erikssen:
   <3 ! !!!

   Carl Palm:
   Det er vel nettopp som Ine Søreide sa i sin "Human Right Review" i Geneva i mai 2019.

   "Når og hvordan konvensjoner implementeres bedøms på et sak-til-sak bedømning i Norge."
   I motstrid til va konvensjoner tilsier.

   Det kan være uvesentlig hvis en reellt uavhengig domstol finnes i landet som ikke følger politikers råd. Men her er det klokkeklart at dommare følger politikkers råd. Gir blaffen i mennskerettigheter i linje med poltikers ønske.

   Nina Kvamme:
   De har visst hele tiden at de har gjort noe galt, men prestisjen har gått foran alt. Slike mennesker burde forlate sine stillinger, men de forsetter bare sin forbryter karriere i neste steg :( :( :(

   Carl Palm:
   Jeg tror økonomi står over prestisje. Staten har blitt grådig.

   Mette Karin Antonsen:
   La inn denne kommentaren på fagforeninga si sida, da dei lurte på hva vi tenkte i forhold til nav skandala

   rydd-opp-no.jpg

   Jeanette McCloy Groseth:
   Skremmende! Selv folk som jobber på «gulvet» med mennesker er ikke oppdatert :(

   Kåre Kvalsund:
   Dei bør ansette folk som kan lese

   Karin Andresen:
   https://www.nettavisen.no/dittoslo/fikk-to-versjoner-av-legejournalen/3422904614.html
   Fikk to versjoner av legejournalen
   nettavisen.no

   Anette Bull:
   Karin Andresen Dokument forfalskning. Fjerning av sentrale setninger fra original journalen.

   Dennis Bowen:
   Norge har altså 6,6 saker mot seg i EMD pr. million innbygger.
   Sverige har 0,19 saker mot seg i EMD pr. million innbygger.
   Det betyr at Norge har en ca hyppighet som er 34,74 ganger høyere enn Sverige.

   Det betyr at Sverige må ha ca 351 millioner innbyggere for å ha like mange saker i EMD som Norge har i 2019.
   Det er sinnssykt på alle måter.

   Roy B Nilsen:
   bra at våre egne blir beskyttet fra våre forferdelige feminister, deres bøller politiet og rett, men er redd for at dette vil få en bomerang effekt, plutselig står det storfamilier fra hele verden å bruker disse lovene imot oss til å få tilgang på vårt velferds samfunn , og undre meg på om ikke dette er den skjulte agendaen her .......

   Ståle Falch:
   Men det at de nå kommer ut og forteller at de "ikke var klar over" er et godt tegn på at endring er i gjære..

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156479027491875

   Denne uka, har det kommet to ekstremt viktige erkjennelser fra den dømmende makt:

   1. Den tar ikke hensyn til dine internasjonale rettigheter.

   2. Den legger det offentliges faktagrunnlag til grunn.

   *

   Terese Gautestad:
   Grøss og gru!
 
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. november 2019: 

   Mørkt og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 pluss-grader klokken 09. Med 7 pluss-grader klokken 12. Noe dunkelt og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156481258156875

   Av de 35 bv- sakene som er kommunisert til Norge fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, er ikke menneskerettene vurdert skikkelig i én eneste av dem.

   Det viser altså det samme mønsteret som i Nav-sakene:

   Norges internasjonale forpliktelser blir systematisk satt til side.

   *

   May-Brith Haugan:
   Systemsvikt i alle ledd :(

   Karin Ullensvang:
   Nettopp. Mennesker er handelsvare.

   Kent Ole Furuly:
   Nå sprekker bobla deres!

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Man skulle ikke tro det var sant skammelig av bvt og nav og.....

   Unni Skogø:
   Det blir bare de med hard hud som orker å bli i BV

   Christin Erikssen:
   AMEN !!!!

   Roy B Nilsen:
   NAV setter ikke bare internasjonale forpliktelser til siden, men alle lover, med hjelp av deres bøller i politiet raserer de liv og familier, bare for at de ikke liker dem, eller de har gjort så stor skade at de vil rettferdiggjøre sin urett!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156481243446875

   Departementet visste,

   Regjerinsgadvokaten visste,

   Domstolene visste.

   *

   Raymond Nøis:
   Men ignorerte det helt...

   Svein Sunde:
   Dei har eit ansvar dei ikkje vil ta inn over seg, ansvaret for mange tusen skadelidande, nokon unnskyldning finnast ikkje, her må da takast affere og ryddast opp,

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Svein Sunde de kommer til skylde på hverandre, så går ministeren og Nav-direktøren får sitte ett år til, til hun blir 70 :( :( :(

   Tore Tangerud:
   Å vi har visst det lenge!

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Nav-direktøren visste :( :( :(

   Rune L. Hansen:
   Ingen skal slippe unna deres våpen for drap og utplyndring. De er avhengige av at våpnene er 100 prosent effektive. Uten rakner deres nepotisme.
   Selv vil de ha ulovlige rettigheter for seg selv og sine mest nyttige medspillere, rett til diskriminering og egne fordeler blandt annet, derfor forakter de likeverd, medmennesker og menneskerettigheter. Egoisme, karriære, vilkårlighet og hovmod er deres politikk og praksis. For det trenger de at sine mest nyttige medspillere føler seg 100 prosent trygge og verdsatte.

   Britt Holth:
   Å de slipper unna som vanlig!!

   Gunn Tove Forsmo:
   Helt klart at dem visste, men dem prøver seg og det gikk jo bra men så ville dem prøve litt mere ta flere så gikk det galt og det blir nok mer.

   Vigdis Nygård:
   Og jeg visste..

   Jan Tore Kongevold:
   Og midt oppi dette vil da FRP innføre enda strengere regler for at folk skal få det de rettmessig har krav på. Dette da altså før noe er utredet. Lykke til med det.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Men ingen gjorde noe med det ikke bra

   Kent Ole Furuly:
   Alle viste men lot være og ta ansvar!

   Coys Müller:
   Dette er den ukulturen som har bygget deg opp i regjering, politi og domstolene siden krigens dager, med AP i spissen. Nå oppfulgt av de borgerlige og kristne partier.
   :(

   Rolf Schou:
   Coys Müller Det er veldig riktig sagt, des verre sånn ståa er! Men de skyldige her, klarer nok over tid, ikke å parkere disse alvorlige kriminelle statlige korrupte forholdene her! De er for alvorlige, og alt for mange, er innblandet! Godt samarbeide fremover, får vi se, hva kan gjøres med det!

   Elisabeth Hogsrud:
   Hvis de visste er det jo ikke håp, for da er folka i de yrkene rett og slett ondsinnet og de forteller hverandre hvordan de skal oppføre seg! De tror sikkert de har rett !

   Eva Tenira Hareide:
   nei de tror ikke de har rett, de gir rett og slett faen.

   Eva Tenira Hareide:
   så lenge det skrangler i mynter til seg selv, så fortsetter de.

   (...)
   Roy B Nilsen:
   mange visste, ikke bare dette, men om enda verre saker. Det er bare det at folk vil ikke høre, de nekter! Nå har det seg jo gjerne slik at disse menneskene har ruinert folk, trakassert folk inn i sykdom, så det skinnhellige norske folk lytter bare til såkalte vellykkede , jo rikere du er, jo mer lytter folk, resten dr..... dem i!

   Truls Thue:
   Problemet er at de fleste vet men kun snur ryggen til galskapen. Nordmenn får derfor akkurat som fortjent, når ingen protesterer.

   Roald Georg Fjermeros Karlsen:
   NÅ VET FOLKET DET OGSÅ

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. november 2019: 

   Mørkt og omkring 2 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels mindre skyet og omkring 6 til 7 pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt og omkring null grader Celsius frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Geir Birkeland, 05.11. 2019:
   https://www.facebook.com/geir.birkeland/posts/10156996216404527

   Bare for å oppklare det litt bedre, «Lobben-dommen» vil ikkje «bare» skape presedens for domstoler, fylkesnemd og Barnevern i Norge.

   Men, for 47 nasjoner og 800 millioner mennesker i Europa.

   Håper det finnes oppegående politikere som forstår omfanget, og foreslår Trudy Lobben som en kandidat til Nobels Fredspris for 2020.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste å få alle og enhver politikere og alle andre i og utenfor den offentlige forvaltningen til grundig å forstå og å akseptere, er det enkle faktum som klart og tydelig både innleder og gjennomsyrer alle menneskeretts-konvensjoner - nemlig at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være fullstendig umistelig og uavhendelig.
   Og at absolutt enhver medvirkning i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse mot et eller flere mennesker er grov kriminalitet.
   Og at det absolutt eneste som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse er uforfalsket tvingende nødvendighet (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte med aktiv og iherdig gjenopprettelse som hensikt i praksis. (Dette gjelder både i forhold til strafferammer, fengsler, krig og alt annet.)
   Det er veldig mange mennesker og sær-interesser som misliker og fortier dette, og som forfalsker menneskerettigheter og HVA en menneskerettighet er, med katastrofale konsekvenser som resultat - diskriminering, livs-ødeleggelse, hovmod, etc. De er mennesker på feil side av menneskeretts-loven som må innhentes av lovens lange arm! Uten vil ondskapen videreføres og stadig eskalere, også bak kulissene.

   
---
---

   Geir Birkeland, 05.11. 2019:
   https://www.facebook.com/geir.birkeland/posts/10156996109614527

   Det er for meg svært viktig å forklare, hvilke konsekvenser «Lobben-dommen» vil få, for folk som får sine menneskerettigheter krenka av norske myndigheter, og å få tilbake sine rettigheter i henhold til EMK, og spesielt artikkel 8 (retten til familieliv).

   Eg liker ikkje å bruke egne erfaringer, men det er nødvendig for at folk forstår, at dette også vil gjelde dere.

   «Lobben-dommen» som blei forkynt 10. september 2019, handler IKKJE bare om mor og sønn, som har fått krenka sine rettigheter etter EMK 8 (retten til familieliv).

   Det påligger Statene en positiv plikt, til å sørge for at ALLE får oppfylt retten til familieliv, uten å behøve å gå til retten for å få oppfylt disse vilkårene.

   Det er IKKJE godt nok med tvangsmidler som løpende Tvangsbot, så lenge dette ikkje fører frem til samvær.

   I min familie (på min sønn sin side), så er vi 19 familiemedlemmer som ikkje har kontakt med vår kjære.

   I Norge i dag, så gjelder dette ikkje bare oss, men ca 46 000 barn, som mister kontakt på den ene siden.

   Om vi antar at de har like stor familie som vi har, så gjelder det 874 000 mennesker.

   Om vi tar med dei 15 000 barna som er under Barnevernets omsorg, og om dei ikkje har god kontakt med biologisk mor og far, og storfamilien på begge sider, så rammer det ytterligere 570 000 mennesker.

   Det betyr at Lobben-dommen kan bidra til at 1 million og 440 000 mennesker, nå kan få kontakt med sine nære og kjære.

   Det kan vi alle takke Trudy Lobben for! <3

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. november 2019: 

   Mørkt og omkring null til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett yr, dunkelt lyst og omkring 2 pluss-grader klokken 08. Overskyet og omkring 3 pluss-grader klokken 10. Opp til omkring 5 pluss-grader og antydninger til sol videre, med noe lett yr igjen utpå eftermiddagen. Nokså mørkt, noe lett yr og omkring 4 til 3 pluss-grader klokken 17.30. Jeg kan ikke skrive eller innskrive for mye her, fordi det under terroren, torturen og utplyndringen stadig mere svekker min helse, både fysisk og psykisk, men gjør det enda ofte alikevel. Dermed svekker det videre også blandt annet mitt arbeide som "mannen med spaden" (som Karel Capek blandt annet kaller det), som blandt annet er ment som det motsatte. Det er og blir en ond sirkel. Ut i vår hage må jeg jo uansett, også av hensyn til helsen og remedier. Mangt også i disse underlige og onde høst-dager må uansett gjøres. Det har for mange av oss blitt kaldere både ute og inne. I dag har jeg blandt annet plukket og spist tranebær fra en plante jeg utplantet i 2006, som gledeligvis har spredt seg og sprer seg fint. Blandt annet bearbeidelser av naturlig eddik fra epler, pærer og plommer får jeg også noe tid og krefter til. Men at blandt annet og særlig familielivet og våre liv og vår fremtid er ødelagt av et terror regime er utilgivelig, mildt sagt. Mørkt, lett yr og omkring 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. november 2019: 

   Mørkt og efter hvert ned mot null grader Celsius og nedbør med noe slafs her ute i natt. Helt og delvis skyet med omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot null grader klokken 17.30. Omkring null grader og månen tidvis noe synlig nokså full sørlig klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156488447266875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Hvor ondskapsfullt er det mulig for en regjering å opptre?

   La oss begynne med å si det som det er:

   NAV- skandalene dreier seg ikke om uvitenhet om at EØS- reglene går foran norsk trygderegler ved motstrid.

   Det dreier seg om den oppblåste elitens- dommere og byråkrater- indignasjon over at de som sitter nederst ved bordet oppholder seg i andre EØS- land, når den samme eliten krever at de skulle ha vært her.

   NAV- skandalen er ille og ikke minst; ondskapsfull.

   Men, det er faktisk en skandale som er enda verre, og som gjør at Norge, også internasjonalt, begynner å bli sett på som en ondskapsfull nasjon.

   Og det er de rekordmange barnevern- sakene som for tiden behandles i EMD.

   I motsetning til i NAV- sakene, så er Norge her allerede dømt i den øverste menneskerettsdomstolen i Europa for å ha tatt et barn, og ikke leveret det tilbake , men i stedet tvangsadoptert det. Særlig mer ondskapsfullt, blir det ikke.

   Og enda mer ondskapsfullt blir det, når Norge , etter det knusende tapet i storkammeret i EMD, gir fullstendig blaffen i å reparere krenkelsen , men i stedet fortsetter å krenke menneskerettighetene til de det gjelder på det groveste.

   Senere i dag skal jeg sende en internasjonal pressemelding om noe av det som det norske samfunnet bedriver mot de som trenger menneskerettene mest. Det blir neppe sett pent på internasjonalt , men det har eliten seg selv å takke.

   Bergen, den 6.11.19

   Marius Reikerås

   *

   Christin Erikssen:
   Amen - halleluja... ️! ! ! ! <3

   Arnulf Olsen:
   Christin Erikssen Bra du ber for barn som er under barnevernets svarte vinger !

   Christin Erikssen:
   Arnulf Olsen Ja det er helt sikkert ... ! ! ! ! <3 Gud selv har INGENTING til overs for slik URETTVIS MAKTMISBRUK ....jeg ber om at nå må Han bruke anledningen til å velte hele dette djevelske systemet....AMEN ! ! ! ! <3 

   Truls Thue:
   Herlig Marius Reikerås! Ikke spar på kruttet og kall en spade for en spade. Media er jo totalt fraværende! Stå på mann !

   Roy B Nilsen:
   hør min historie og dere vil forstå hvor ondskapsfulle våre byråkrater , nav feministene og deres bøller politiet egentlig er , dette bunnslammet av mennesker har også med seg alle etater, også helse og hele kommuner! Disse menneskene er det verste hva nasjonen Norge har klemt ut bak!

   Kyrre Wiik:
   Ja det vi for tiden opplever fra den norske regjering har virkelig med ondskap å gjøre.

   Carl Palm:
   Bra Marius! Håper at flere media våkner opp og ser den systematiske overgrepsmaskineri norsk myndigheter og rettsystem er i praksis.

   Anette Bull:
   Dette er en rettsskandale, hvor feil aldri rettes opp i domstolen selv om de påpekes. Det er domstolene som har ansvar for å kjenne til lovverket og rette opp feil når det kommer en anke.

   Rune L. Hansen:
   Det er det som særlig kjennetegner et terror regime og dets medspillere:
   - at de ikke real-kompetent eller i det heletatt ansvarliggjøres for sine forfalskninger og krenkelser. De beskytter hverandre for å unngå å bli real-kompetent straffeforfulgt for sin urett og sine krenkelser.

   Carl Palm:
   Ny "NAV tilbakeblikk" til 2013 og hva NAV publiserte om EEA avtale.

   NAV PUBLISH EEA AGREEMENT OVER National Insurance Act. Social security agreements.
   6 juni 2013 Publiserades denne på NAV på engelsk:
   Senere oppdatert 25 november 2014.
   Utdrag fra artikkel:

   Published 07/06/2013 | Last edited 25/11/2014
   […]
   When Norway has signed a social security agreement the agreement's rules take precedence over the rules in the National Insurance Act. Social security agreements differ in structure and set different rules (for exporting benefits).
   […]
   Norway has signed social security agreements with a number of countries. The most comprehensive agreement Norway has signed is with the EEA countries (the EEA Agreement).

   https://www.nav.no/en/Home/Rules+and+regulations/Social+security+agreements
   Social security agreements - www.nav.no
   nav.no

   Dag Røsthe:
   Norge er som terror-sjåføren i Berlin - der Norge bare fortsetter med å kjøre folk i senk.

   Carl Palm:
   Hvitsnippe sjåfører kjører rettsystemets lastebil.

   Kaja Margrethe:
   bv-bread.jpg

   Michael Eric Menk:
   Dette er faktisk en sak, hvor dette ble brukt som argument...

   Kaja Margrethe:
   Jeg vet. Dessverre så vet jeg det, og jeg har visst også det i mange år.

   Coys Müller:
   Ser ut for at Erna og co velger og tror at ved taushet så forbigår alt i stillhet og alt blir som før. Men vi må stå på og ikke minst minne de på at om knapt 2 år er det valg og hvor har regjeringsparti da tenkt å være?
   Men ærlig talt, jeg tror de gir en blanke faen, de har sittet så lenge på tinget og deres pensjoner er fastlagt.

   Inge Olsen:
   Det kunne ikke vært bedre. Du er en funn for denne kampen Marius

   
---
---

   Marius Reikerås, 0.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156488634806875

   International Press Release.

   Norway is going through its worst Human Rights crisis in modern times.

   One Human Rights scandal after another, shows that Norway has bluffed its own people as well as the international society, when Norway portrays itself as a "Human Rights champion."

   The following is a brief overview of some of the recent scandals revealed:

   1. September 10, 2019. Judgment against Norway in the Grand Chamber of the European Human Rights Courts.

   On 10 September 2019, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights held, by thirteen votes to four, that there had been a violation of Article 8 of the Convention in respect of both applicants.

   Norway was convicted for refusal to lift the public care order, to remove the first applicant’s parental responsibilities, and to authorise adoption

   Now, 8 years after the care order should have been lifted according to the Grand Chamber, Norway continues to violate the human rights by refusing to reunite mother and child.

   Norway is well aware of the Courts established case- law under Article 46 of the Convention underlined from the Grand Chamber on 29 May this year, premise 191, that the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum when violations have been found.

   Despite this, Norway continues to ignore to abide with the Judgment.

   In the wake of this matter, a further 34 cases have been communicated against Norway, and it is obvious that Norway will be convicted in a number of these cases, as the obvious purpose of the Grand Chamber is to establish a principle of European human rights law that is applicable to all the other CPS- cases communicated from the ECHR to Norway.

   2. The NAV- scandals.

   The The Royal Norwegian Ministry of Labour and Social Affairs, Norway's Labor and Welfare Administration (NAV) and the Norwegians courts are involved in another huge scandal as they have incorrectly interpreted EU- rules on certain types of social security, resulting in people being wrongly convicted of benefit fraud and put to jail.

   The scandal has affected thousands of people.

   3. The Spanish sailors.

   Roughly 12,000 Spanish sailors, have not received their pension rights due to the fact that Norway did not include them in their protection system for workers embarked on their vessels until 1994.

   The European Commission as well as the European Parliament, are aware of this gross discriminating injustice done by the Norwegian Government.

   When the Commission looked into the case, it reminded about the possibility of taking the case against Norway to the European Court of Human Rights (ECHR) on the grounds of failure to follow the court’s case law, specifically its judgment of 16 September 1996 in Gaygusuz v. Austria.

   The Commission stated:

   "The ECHR found in the Gaygusuz judgment that a social security benefit constituted a ‘pecuniary right’, one of the aims of social security being to give people economic security. In the light of that judgment, there can be no doubt that social security benefits are part of an individual’s assets, as they constitute an entitlement vis-à-vis social security funds.

   To strip a person of that entitlement without objective justification thus violates the right to property as laid down in the European Convention on Human Rights."

   We have followed the call from the European Commission and sent a comprehensive application to the the European Court of Human Rights.

   Final remarks:

   Norway is one of three countries that are applying for a seat in the Security Council in the period 2021-2022. The other two, are Ireland and Canada.

   In addition to already being convicted in the Grand Chamber, Norway has a record-high number of serious cases pending before the European Court of Human Rights (ECHR), which indicates that Norway may systematically violate its Human Rights obligations.

   In fact, there are hardly any countries in Europe that have had so many cases communicated from the ECHR in 2019, even though Norway's population constitutes only 0.6% of the total population probing under the jurisdiction of the ECHR.

   Norway has also shown little or no will to clear up its internal Human Rights problems, and has also dismissed the criticism that the Council of Europe brought to Norway in June 2018, through its report "Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together", as well as neglected to abide with the Grand Chamber Judgment

   The fact that Norway does not clear up its own Human Rights problems, has led to thousands of people living in unnecessary fear.

   Several families have also chosen to flee the country, and Poland has granted, among other things, a mother and her daughter asylum, because Poland concludes that Norway systematically violates human rights in the area of Social Security Law.

   Bergen, 7 November, 2019.

   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156486982966875

   For knappe to måneder siden sa storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, med 15 mot 2 stemmer, at en forelder som er i konflikt med myndighetene, har rett til å representere sitt barn selv om det er tatt under offentlig omsorg.

   Jeg er ikke sikker på om Norges høyesterett har forstått rekkevidden av det.

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Det har vel egentlig ikke Hålogaland lagmannsrett eller høyesterett forstått..
   Muligens er de dement eller rett og slett bare ondskapsfull..?

   Marit Solveig Kreativ Nedrebø:
   Dei må vel få ein spesifik dom frå EMD før dei forstår

   Marina Zucchino:
   Marit Solveig Kreativ Nedrebø hjelper vel neppe det heller. Høye på seg selv og indoktrinert til å tro at de er verdens beste dommere. Med hjelp av resten av de korrupte.

   Vigdis Nygård:
   DE MÅ HA TUNGT FOR DET!

   Steinar Hansen:
   Yes, J.f Høyesterettsdom nå

   Margaret Hennum:
   Rettsapparatet opnar ikkje Lovboka når det offentlege er eine parten i saka, sa dei no etter Nav-skandalen. So ogso her.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Margaret Hennum det kommer for en dag og den dagen er rett og slett nærmere enn vi egentlig tror, det blir jeg mer og mer overbevist om, dag for dag her også..

   Margaret Hennum:
   Rolf Bernhard Halln Senior, det ER allereide kome for ein dag, ein domar og ein påtalejurist fortalde det sjølv nettopp!

   Laila Dalbye:
   Ja Margaret og det må da gjelde alle myndigheter. Det har vi sett lenge, men veldig greit at de bekrefter det selv.

   Mary Ann Fedje:
   Er de så dumme i hodene sine, bør de ikke ha sånn jobb !!

   Gunn Tove Forsmo:
   Skulle gjerne hatt regjeringsadvokaten i et gjørne for meg selv, tror han hadde skulle fådtt følt seg som en tante, men det er ikke mye manndig med den dustten, ett uvesen av verste sort, men det kommer en dag for han også, ender vell opp på nav.

   Marianne Roth:
   Enig. Den reven.

   Roald Vikanes:
   Gunn Tove Forsmo han ender ikke på nav, han har fallskjerm.

   Audun Sagbua:
   Siste krampetrekning fra den Norsk domstolen.
   På høy tid å få døm stilt for riksrett.

   Leoni Konah Urey:
   Audun Sagbua. Yes judges and police are the mean open gate to barneverne distroying children and their families.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. november 2019: 

   Gradvis ned til omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt, men omtrent to grader mildere langs bakken. Det er kaldt, men det er langt kaldere ute de fleste andre steder i Norge. Solen nokså lavt i sør-øst og omkring 2 til 3 minus-grader klokken 10. Til omkring 4 pluss-grader en stund på dagen. Mørkt og omkring 2 minus-grader klokken 18. Månen sørlig og ned til 4 og 5 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217488984351258

   Så enkelt er menneskeretts-forbrytelser å forstå

   Skal offentlig ansatte eller andre medvirke i en menneskeretts-krenkelse så må det for en kortest mulig tid være tvingende nødvendig og uforfalsket forholdsmessig - uten er det kriminalitet, eventuelt organisert kriminalitet, som real-kompetent må og skal så langt det er mulig straffeforfølges og repareres.

   Vit også at absolutt ingen menneskerettigheter skal kunne ned-prioriteres, forfalskes, neglisjeres, bortforklares eller bagatelliseres.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier klart og tydelig alle menneskeretts-konvensjonene.

   Mange misliker at det er slik, men slik er det - og skal det være - uansett.

   La ikke de som misliker at det er slik vinne frem med sine fortielser eller forfalskninger! De er på feil side av loven!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156492047146875

   Det er fantatsisk god følelse, å se at det råtne menneskerettsslottet til det offentlige råtne. På høy tid å bygge noe helt nytt.

   *

   Atle Bråten:
   Har vært råttent hele tiden det. Men det har vært fra innsiden. Derfor ser vi det ikke før nå :)

   Mayliss Katrine Nilsen:
   ! ! PÅ TiDE ! !

   Morten Aarmo:
   Burde gå her også, mange av de tidligere østblokkstatene har bygget opp et troverdig rettsystem etter murens fall, der faktisk de demokratiske prinsippene blir ivaretatt bedre enn i mange vestlige land.

   Atle Bråten:
   God helg ! :) ! :)

   Marianne Roth:
   Gud bringer frem i lyset det som har vært skjult i mørket.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. november 2019: 

   Omkring 3 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og omkring en og to minus- og pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, månen nokså full sørlig og ned mot tre minus-grader Celsius her ute klokken 22. Ned mot fire minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156493218386875

   Mange mener nå mangt om NAV-og domstols-skandalen. Det er vel og bra, men hvor har mange av disse stemmene vært før bobla sprakk?

   Uansett: Det mange nå mener noe om, at systemet er gjennområttemt, har faktisk storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen konkludert med:

   Her er storkammeret sine tre sentrale slutninger:

   1. At menneskerettene klart settes til side.

   2. At domstolene legger utdaterte rapporter til grunn for å bygge opp under sin konklusjon.

   3. At man dikter opp faktum for å få det til å passe inn i det offentliges virkelighetsbilde, og at det ukritisk får passere i rettssystemet.

   Legger vi til at Norge heller ikke har evne eller vilje til å rette seg etter en dom, selv i storkammert, så skjønner vi alle at dette systemet er galskap med mange liv på samvittigheten.

   *

   Lene Skomedal:
   Something is rotten in the state......

   Kaja Margrethe:
   Jeg har forsøkt å si i fra i årevis om de pill råtne tilstandene i Norge, jeg; noe som har resultert i blant annet fire tvangsinnleggelser i norsk psykiatri, tyveri av fire barn samt splittet familie.
   Prisen jeg har betalt bare for å bli født i Norge, har vært og er JÆVLIG og umenneskelig høy.

   Anette Bull:
   Det er utvilsomt ikke bare EØS loven som er problemet her. Det riktige er at en granskningskommisjon ser det hele i sammenheng, for denne rettsskandalen er det mange som har visst om, varslet om og erfart lenge før den ble kjent. Flere har for lenge siden varslet om at de ordinære kontrollsystemene som det norske rettssystemet er bygget på har sviktet for lenge siden. Selv-prosederende i retten erfarte og så dette for lenge siden og har varslet om dette. Det er flere forhold ved kontrollsystemene og den manglende uavhengigheten som er varslet om som bør frem i media. Denne lista er lang og skal nå frem i lyset.

   Rune L. Hansen:
   Det har forlengst blitt slik i Norge at veldig mange ansatte i den offentlige forvaltningen på grunn av sin medvirkning i og for grove menneskeretts-krenkelser stadig mere meget frykter og forakter menneskeretts-konvensjonene og straffelovgivningen og andre internasjonale og nasjonale lover! For mange slike mennesker er det ingen lett vei tilbake til uskyld, så de fortsetter heller stadig mere og verre for ikke å miste sin karriære og makt og sitt tyvegods. De frykter hvordan de ellers i et rettferdig og lovlydig samfunn vil komme til å bli behandlet for sin kriminelle ondskap.

   Alexander Brennersted:
   Det som også er bemerkelsesverdig er at advokatstanden vår også har føyd seg etter statens overgrep og spilt på lag...det er spesielt frustrerende når advokater som rikssynser Wessel-Aas kritiserer Marius Reikerås for å ikke vite hva han driver med og være useriøs. Wessel-Aas har opphøyd seg selv til talsmann for rett og galt i mange saker men tok allikevel feil. Han har vært en kujon til systemet, altså en elendig advokat. Advokater som Marius har derimot mistet advokatbevilling, en straff jeg anser som uproporsjonalt streng og kanskje en reaksjon på at når man kjemper mot systemet vil alt bli brukt mot deg og et feilsteg er fatalt.
   Slik jeg ser det har mange års kritikk av Marius blitt gjort til skamme....

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. november 2019: 

   Mørkt, stjerner og ned til omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Mye rim-frost rundt omkring her ute, men også mye blandt annet forskjellig slags løvfall på bakken som nærer og beskytter livet og mikro-organismene i jorden og varmer noe og gjør jorden friskere og mindre tett og mere til muld og levende naturlig organisk kommuniserende under den forfriskende huden. Mange mennesker ser ikke forskjell på kvalitet og kvantitet og heller ikke forskjellen på naturlige og unaturlige beskyttende overflater og hensikter. De lar seg fort og lett narre av blandt annet falske påstander og kortsiktig vinning og egoisme - av mere eller mindre selv-valgt dårlig kvalitet og forfalskende kortsiktige egoistiske hensikter og overflater. Men det er en meget stor og betydningsfull forskjell på for eksempel den varige, solide og gode kvaliteten på de fleste biler fra Toyota i forhold til den mere eller mindre glorete dårlige kvaliteten fra de fleste andre bil-produsenter. Eller tilsvarende for eksempel pc-er fra kvalitative Asus kontra meget dårlige Acer. Eller Olympus sine godt gjennomtenkte lyd-opptagere kontra de fleste andre. Slik er det med mangt og meget særlig i ukritiske, falske og lett-lurte samfunn og forhold. Mange mennesker i slike samfunn ser ikke skogen for bare trær, eller ser ikke trærne og så mangt annet for bare skog. Uten helhetlig nok forsiktighet og perspektiv og innsikt havner man lett på ville veier og i mere eller mindre utilsiktet skade og ødeleggelse. Kortsiktig vinning kan egentlig være det fullstendig motsatte. Sannferdig og viktig folkeopplysning har alltid stor betydning - kontra falskhet og fortielser. Vi er alle og enhver underveis og bør hensynsfulle og iherdig forsøke å holde oss til de riktige veiene, for ikke å narre, forville og skade oss selv og verden. Dus blålig himmel og gradvis opp til i overkant av null grader Celsius her ute nu utover formiddagen. Ned mot to minus-grader klokken 16. Mørkt og omkring 3 til 4 minus-grader klokken 19. Månen nokså full høyt i sør og omkring 5 minus-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156496223971875

   Grand Chamber Judgment of 29 May 2019:

   "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   restitutio in integrum

   restoration of an injured party to the situation which would have prevailed had no injury been sustained; restoration to the original or pre-contractual position.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvordan skal menneskerettighetene ellers kunne være umistelige og uavhendelige og en minste-garanti?

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156496242886875&set=a.10150975888001875&type=3

   human-rights-restitutio-in-integrum.jpg

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og omkring 4 til 3 minus-grader klokken 11. Solen i sør, tildels slørete himmel og opp mot null grader utover formiddagen. Jevnt nokså hvitlig himmel og omkring null grader klokken 15. Mørkt og omkring en til tre pluss-grader klokken 18. Omkring to til tre pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217520425737273

   Menneskerettighetene og bekymringsmeldinger

   I og med at alle menneskerettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige og en minste-garanti for ethvert menneske,

   og enhver menneskeretts-krenkelse i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen er kriminalitet mot et eller flere mennesker,

   så er det meget viktig og nødvendig at enhver slik menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges og repareres.

   Bare slik kan offentlige menneskeretts-krenkelser utryddes og ikke tolereres og reelt rettsvern og demokrati oppnåes.

   Forutsetningen er at det er lett, enkelt og gratis for enhver å fremsette en bekymringsmelding om ethvert slikt.

   Uten vil det automatisk bygges videre på 
offentlige menneskeretts-krenkelser, menneske-fiendtlighet og diskriminering.

   Alt dette er selvfølgeligheter som fremgår mangfoldig klart og tydelig også av menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---
---

   Lars-Arne Høgetveit, 09.11. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2729184917102420/

   Staten ønsker ikke å løse hverken NAV eller Barnevernskrisa. For dem er det viktigste å unngå den personlige straffen flere nå skal ha - samtidig som systemet skal bestå.

   Flere av de som har ødelagt for barn og familier står nå i kø for å hjelpe til med å rydde opp - men de er jo selve problemet - Dvs den IDEOLOGI som har fanget dem. Ideologien må bekjempes!

   *

   Grete Klever:
   Ja dette tror jeg du har rett i.

   Carl Palm:
   Enig. Gransknings utvalg er "cover-up" og ikke ansvarliggjøre de som begått justismord i 20 år.

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Jeg tror bare ikke, jeg er 100% sikker på at du har rett, når selv vår statsminister unnviker vanskelige spørsmål i NAV og i de som skjer i BV. Dessverre så tror jeg de fleste har vist om dette i mange år, men var redde for konsekvensene om det kom folk for øre og øyner for da vil deres gode navn og rykte bli rammet, men nå vil hodene rulle. Håper de fleste må betale sin pris og bli tatt. Hvem lyver mest.?

   Liv Styve:
   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug ! ! <3

   Reidun Breivik:
   Ja de feige ødelegger andre uten å bry seg det minsté grann !! men de er Livredde for sitt eģet Skitne Skinn ! Motbydelige er de !!

   Stian Akin:
   https://www.vg.no/nyheter/i/pLxx6w/gutten-paa-luftmadrassen-barnevernet-og-stendi-politianmeldt-av-16-aaringens-advokat
   «Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat
   vg.no

   Iriana Keinapel:
   Staten = Satan. The devil comes only to STEAL, KILL AND DESTROY; fra Bibelen

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. november 2019: 

   Mørkt og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og omkring 5 til 7 pluss-grader utover formiddagen, med antydninger til yr klokken 12.30. Tildels med noe lett yr utover eftermiddagen frem mot halv-mørkt klokken 17. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. november 2019: 

   Mørkt og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, noe bris og omkring 5 til 6 pluss-grader klokken 18. Mørkt, månen full høyt sør-øst og omkring null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217533185496259

   Loven er og skal være lik for alle
  
   Politikerne er ansatt av og for folket for å tjene rettferd og velferd uten diskriminering.

   Men folket er ikke ansatt av politikerne, hverken for å tjene eller slave under deres ønsker eller hensikter.

   Alle og enhvers alle og enhver menneskerettigheter er det som forplikter og samler oss alle og enhver.

   Abslutt ingen skal ufrivillig bli utsatt for diskriminering eller en annen menneskeretts-krenkelse.

   Enhver menneskeretts-krenkelse er kriminalitet.

   Men menneskeretts-konvensjonene lovliggjør visse unntak hvis de uforfalsket er tvingende nødvendige for en kortest mulig tid og forholdsmessige på en mildest mulig måte.

   *

   Rune L. Hansen:
   Som godt opplyste lesere vil se så er dette en forenklet og prinsippiell forklaring hvor blandt annet distinksjons-prinsippet og jurisdiksjon er utelatt.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. november 2019: 

   Mørkt, månen nokså full sørlig og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med noe lett yr fra omkring 05.30-tiden. Overskyet tildels med noe yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring 3 til 4 pluss-grader klokken 19. Månen høyt østlig og temperaturen ned til omkring 2 til 3 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. november 2019: 

   Månen høyt sørlig og ned til omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og ikke mange pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned til omkring en til to pluss-grader klokken 18. Omkring null grader og månen tildels synlig høyt østlig på dottete mørk himmel videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217550842417671

   Hvordan eskalerer terror regimer?

   Menneskeretts-krenkelser kan være mere eller mindre skjult bak så mangt.

   Et terror regime er en mentalitet som i praksis ikke respekterer enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Terror regimer som mentaliteter forsøker å spre seg selv for å rettferdiggjøre seg selv.

   Terror regimer gir makt, penger eller status til de ivrigste utøvere, akseptanter og opprettholdere av sine krenkelser og sin ondskap.

   Terror regimer forsøker i det lengste å skjule og forfalske sine menneskeretts-krenkelser og seg selv.

   Terror regimer understreker og fremhever sine gode sider, reelle eller falske.

   Terror regimer har særlig nytte av de mest lett-lurte, dumme, falske, onde eller likegyldige mennesker.

   Terror regimer vil selv være standarden for menneskerettigheter, godhet og normalitet.

   Terror regimer neglisjerer, forfalsker eller avfeier protester og klager, med taushet, babbel og på andre egnede måter.

   Terror regimer sprer seg i takt med likegyldighet, lett-lurte, taushet, hemmelighold, kontroll, propaganda, forfalskninger, etc.

   Terror regimer åpenbarer seg selv mere eller mindre plutselig og stadig verre og verre.

   Selv-beskyttelsen av krenkelsene øker og foruretter stadig mere og flere.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.11. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2742895279064717

   Barnekonvensjonen omhandler adekvate lovlige reaksjoner på barne-mishandling og omsorgssvikt spesifikt i sin Art 19, som i sin helhet har følgende innhold:

   "Art 19 -

   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Som man ser av dette og alt innhold i Barnekonvensjonen så er det altså det politiske offentlige såkalte barnevernet som bedriver både barne-mishandling og omsorgssvikt og meget grov kriminalitet mot barnet og dets foreldre! Og meget grovt unødvendig og uforholdsmessig og ulovlig straffer både barna og foreldrene og familiene og samfunnet! Mildt sagt! Straffer groteskt både barna og foreldrene for absolutt ingen forbrytelser, mens virksomheten premierer seg selv og sine medspillere for de egentlige og uhyre grove forbrytelsene mot barna og foreldrene!

   *

   Maria Berge:
   Super bra skrev! Tack för delning!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. november 2019: 

   Mørkt, månen høyt sørlig og omkring null til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 til 6 pluss-grader med antydninger til yr utover formiddagen. Tildels med noe lett yr utover eftermiddagen. Tenkte jeg skulle plukke inn tranebær fra hage-landskapet også i dag, men rakk det ikke, men det haster ikke. De holder seg enda lenge og jeg tror ikke de blir tatt av hjorte-dyr eller fugler eller andre dyr. (Det er både hjorter og rådyr og mye fugler og andre ville dyr her på eiendommen.) Tranebærene jeg her sikter til er mindre enn den store amerikanske typen, men er søtere og bedre og har tynnere skall. De egner seg og er gode blandt annet i små mengder i surkål og kimchi, etc. Jeg regner med å få gjort unna årets siste tillaging av særlig surkål-kimchi en av de nærmeste dager, så har jeg oppmot 20 kilo for vinteren. Det øker mine muligheter for enda å overleve. Jeg blir ille nok boende i et kjøleskap nu i enda flere måneder. Blandt annet en siste rest av årets epler skal jeg også bearbeide. Mørkt og omkring 4 til 6 pluss-grader klokken 18. Og to til fire klokken 20.30. Det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217563825062229?notif_id=1573927615107461

   Enhver menneskerettighet er en minste-garanti

   Når offentlige myndigheter behandler menneskerettighetene med forakt eller som bagateller eller uten forståelse, da må det gå galt og går det galt, kriminelt galt.

   Da bygges det automatisk videre på menneskeretts-krenkelser, menneske-forakt og politisk offentlig organisert kriminalitet, korrupsjon og mafia-virksomhet.

   Menneskeretts-krenkerne sier at menneskerettighetene er kompliserte - og deres medspillere og dumme nok mennesker applauderer og sier det samme.

   Men det er ikke sant, for alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er lett-forståelige og presise og er ikke og skal ikke være vanskelige å forstå.

   Og skal og må alle og enhver av offentlige myndigheter og enhver uansett alltid respekteres og sikres i praksis. Alt annet er kriminelt hovmod.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. november 2019: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. november 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq