----- Denne side: db202112.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. desember 2021:

   Mørkt og omkring 2 til 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett slørete skyet og omkring 2 minus-grader utover dagen. Halv-mørkt klokken 17. Facebook hang seg opp og ble ubrukelig for meg i kveld. Mørkt, stjerner og omkring 4 minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. desember 2021:

   
Mørkt og ned til omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Delvis skyet fra nord og gradvis opp mot null grader utover formiddagen. Hvit himmel, omkring null grader og ankommet oppmot en cm lett ny sne på bakken klokken 16. Mørkt og to minus-grader klokken 18. Med 4 minus-grader klokken 20. Stjerner og ned mot 5 minus-grader klokken 22 - og jeg hører to eller tre svaner som flyr over her i mørket mot sør, de kaller antagligvis på andre svaner, høres det ut for meg som. Omkring tre og fire minus-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222873415278666

   
Noen tanker jeg gjør meg i dag, 20211202 

   Noen tanker jeg gjør meg i dag, er at sivilbefolkningen stadig mere av de miserable politiske offentlige nepotismer betraktes og behandles som rotter av voktende, angripende og jagende hunder. De forstyrrer, skremmer, stresser og traumatiserer rottene for å ta de og drepe de og selge de til høyest-bydende.

   Og da er det ikke bare de dyre, variable og ustabile strøm-prisene jeg tenker på, men også mangt annet - og stadig mere. Sivilbefolkningens integriteter, trygghet, helse og trivsel krenkes - sivilbefolkningen betraktes og behandles som rotter som skal utryddes av flokker med lydige angripende hunder. Rotter har ikke menneskerettigheter og har ikke livets rett! Og har absolutt ikke rett til å protestere!

   Stadig mere er det dette og slikt som gjør seg gjeldende, også globalt. Forårsaket særlig av økonomisk diskriminering og i det heletatt neglisjering og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene.

   Mange vil ha penger og makt, mere enn andre, det er mye av livet for de. Uten er de ikke mye verdt, slik som samfunns-utviklingen har blitt. Mange av de økonomisk rikeste - og grådigste og mest villfarne - har nu selv mere penger (eller makt) enn mange nasjoner!

  Det er en uhyre meget farlig samfunns-utvikling, både globalt og nasjonalt!

   *

   Mona Rodian:
   Veldig enig med deg ! flott skrevet og håper mange leser og deler det her !!

   Unni Merle:
   Det er tilsynelatende blitt utviklet en økende mengde maktmennesker f.om. «oljealderens» spede begynnelse i ‘70 årene og frem til idag som ikke engang skjønner at «gledesbarna» som ble født like etter 2 verdenskrig har fått med seg den beste tiden «ever». Da var det samhold og glede over de små tingene i livet

   
--- '

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/4454437108015865/

   Marthe Karin Hoel:
   Sant, men forferdelig trist. Og vi bare sitter her, for samme hvor vi henvender oss er de betalt med våre penger for å beskytte eliten.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=4525512320819218

   Xena Xiu:
   Er det sant eller fake nyheter, håper jeg…
   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406
   Fra 01.01. 2022 er ikke lenger FOLKEMORD, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser lenger straffbart i Sverige.'

   Bodil Katrine Kristoffersen:
   Alvorlig metafor, og viktig å stanse opp å tenke, men jeg fikk assosiasjonen til rottefangeren som lager en felle for seg selv og byen :)

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/posts/6593294940743965/

   Aase Sandnes:
   Vi er globalistenes experimentarium.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. desember 2021:

   
Mørkt og til omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring en pluss-grad og noe sne-rusk i luften utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, lett sne og omkring null grader klokken 17. Omtrent det samme videre mot midnatt og ankommet omtrent 10 cm ny lett sne.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222878688210486

   
Menneskeretts-konvensjonene som noe farlig.

   For mange representerer menneskeretts-konvensjonene noe farlig. Noe farlig som truer deres makt, karriære og forbrytelser.

   Derfor vil de ha
menneskeretts-konvensjonene neglisjert eller forfalsket. Eller bare litt respektert og bestemmende.

   Nødig vil de innrømme og erkjenne at
menneskeretts-konvensjonene er og skal være faktisk gjeldende lov og rett.

   De innrømmer heller ikke at
menneskeretts-konvensjonene er lett-forståelige og presise.

   Og absolutt ikke at de inneholder absolutt enhvers umistelige og uavhendelige rettigheter og forpliktelser.

   Menneskerettighetene er noe farlig, foraktelig og truende for menneskeretts-tyvene - selv om de sier det motsatte.

   
Menneskeretts-tyvene gjør og sier og forfalsker absolutt hva som helst og alt for å kunne beholde sitt tyvegods.

   
Menneskeretts-tyvene vil ikke ha rettferdighet i samfunnet - de vil selv være makten og loven.

   De vet at menneskerettighetene er og skal være ukrenkelige, umistelige og uavhendelige for enhver i ens jurisdiksjon.

   De vet også at menneskerettighetene er enhvers mest verdifulle og nødvendige personlige eiendom.

   Også vet de at det bare er uforfalsket nødverge for kortest mulig tid på mildest mulig måte som kan lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse.

   Derfor forfalsker de også nødverge (emergency).

   Menneskeretts-tyvene og deres medspillere vil ha vilkårlighet, diskriminering, forvirring, splittelse og urettferdighet.

   De beriker seg på andres nød og elendighet. De vil selv og med medspillere ha makten og være loven.

   Derfor forakter, forfalsker og neglisjerer de menneskerettighetene.
 
   *

   Krystyna Szuba:
   Hva med de som ikke vil at de som oppnår en seier , går ut med dette ut til folket ?
   Man ble nesten tvunget til taushet ..

   Rune L. Hansen:
   Nazi Medical Policy Is In Play - It’s Only Just Beginning
   https://rumble.com/vq61ob-nazi-medical-policy-is-in-play-its-only-just-beginning.html
   Nazi Medical Policy Is In Play - It’s Only Just Beginning
   RUMBLE.COM

   
---
   
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4799876676699890/

   Eva Mette Thorsø:
   Flott skrevet

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. desember 2021: 

   
Mørkt, tildels lett sne i luften og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvit himmel, omkring 10 til 20 cm sne mange steder og sne og vind-drag tildels i luften med omkring en pluss-grad utover dagen.

   Jeg nevnte såvidt her forleden dag at jeg misliker psykologisering. Det er en holdning jeg nokså uendret har hatt siden barndommen. Det er ikke det at jeg ikke ser eller forstår psykiske og mentale mekanismer, men jeg har veldig ofte sett at og hvordan mennesker og folk "hopper til konklusjoner" for å oppnå sine hensikter og for å indoktrinere. Ikke minst for å medvirke i og for offentlige menneskeretts-krenkelser, liksom lovliggjort. Forhastede slutninger, ofte med grotesk uforsiktighet, menneske-fiendtlighet og uansvarlighet uten anger, besinnelse og beskikkelse har vært og er enda et kjempe-stort samfunns-problem. Psykologisering og psykologisk "forståelse" har vært brukt og brukes særlig for å begå og medvirke i politisk offentlig organisert kriminalitet i form av menneskeretts-krenkelser. Og for liksom å rettferdiggjøre slik medvirkning.
   Når hovmod og vilkårlighet erstattet ydmykhet og menneskerettigheter, da har mennesker og samfunnet et kjempe-alvorlig og livs-truende problem.

   Mangt kan gjøres til gjenstand for synsing og meninger (altså vilkårlighet), med splittelse som automatisk konsekvens, - men menneskerettighetene er stabile, presise og lett-forståelige verdier som alle for absolutt enhver og alle tilhørende ens jurisdiksjon er og skal være umistelige og uavhendelige. Forskjellen er meget vesentlig og viktig. Hovmodige, maktsyke og indoktrinerte mennesker på den ene siden av loven, på den kriminelle side av loven. Ydmyke og rettferdige mennesker på den andre side av loven, på den rette side av loven.

   Tilstedeværelsen eller fravær av menneskerettigheter synliggjør enkelt og lett rettferdighet kontra urettferdighet, lovlighet kontra ulovlighet, etc.

   Men er det muligheter for vilkårlighet så vil lett allslags onder og forbrytelser blande seg inn og mere eller mindre skjult gjøre seg gjeldende. Forfalskninger, grådighet, egoisme, ideologi, misunnelse, etc.

   Mørkt, stille og en pluss-grad Celsius klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   
---
---

   Rune Fardal, 04.12. 2021:
   https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158135518201150&set=a.10150821542961150

   Merk dere denne fra en av de siste dommene mot Norge angående hyppighet av samvær. Dette bryter de seg mot svært ofte.

   Gjenforening-ECHR.png


   *

   Wenche H. Hope Johnsen:
   Jeg har aldri fått konkret svar på noen av mine spørsmål. Verken konkret årsak, spørsmål ang tilbakeføringsplan eller andre ting. Eneste jeg har fått konkret svar på er at de skal ha barnet til 18 år. Foreslåtte «løsninger» totalt uinteressant for de. Evt oppfølging som blir foreslått for å vise de tok feil ble blankt avvist.

   Frode Nordli Stranger:
   Har ikke sett eller hatt kontakt med min sønn på 4 år nå.. totalt på 6 år 8 timer.. han er 15 år nå å totalt hjernevasket med falske påstander hvordan jeg er.. så sånn hjelper bv med tilbakeføring i Tromsø bv..

   Frode Nordli Stranger:
   Kan legge til at advokat har gitt opp å få tilbakeføring.. så hva gjør man ???

   Britt-Helen Aalberg:
   Frode Nordli Stranger Slik de holder på her i Narvik også. Ikke sett jenta mi siden jeg så meg nødt til å stanse samvær i april 19. Da var det fullstendig nok! De gikk tilsyn i fem år uten noe grunn for det. De gjorde en ting: Lagde helvete!

   Britt-Helen Aalberg:
   Frode Nordli Stranger Må være eneste kompetanse de innehar, lage helvete!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. desember 2021: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius pluss og minus her ute i natt. Overskyet og i overkant av null grader klokken 12.30. Noe dunkelt og ned mot tre minus-grader klokken 16.30. Mørkt og ned mot 5 minus-grader frem mot klokken 22. Mellom 3 og 4 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222887068939999

   
Menneskeretts-konvensjonene - kontra vilkårlighet
   
   Jeg har tidligere skrevet litt om vilkårlighet (arbitrariness). Nu litt mere.

   For dette er meget viktig og enda ikke alminnelig forstått av mange mennesker i mange land.

   Det er ikke uten grunn eller tilfeldig at menneskeretts-konvensjonene har total-forbud mot vilkårlighet i den offentlige forvaltningen. Mange mennesker tror enda og alikevel og det til tross at vilkårlighet (altså ideologier, synsing og meninger, teorier og spekulasjoner, etc.) er det rette og riktige i og for den offentlige forvaltningen og for offentlig moral. Først og fremst fordi de ikke kjenner til annet og er hovmodige eller har kriminelle hensikter - og tror det er det rette.

   Hvor livs-farlige og katastrofale konsekvenser vilkårlighet med makt har medført og medfører alle steder og til alle tider, det vet de kanskje ikke eller forstår de ikke. De mangler historiske og geografiske helhets-perspektiver og har ikke lest og forstått blandt annet Shakespeare og Bibelen, etc. Men tror seg likevel å vite best og bedre og nok om mellom-menneskelige forhold og politikk. Dermed sier og gjør de ting som vill-leder eller forkvakler sin egen og andres uskyld - og tviholder mere eller mindre på at det er det rette og riktige, og knebler eller undertrykker andre, i forskjellig grad og på forskjellige slags måter.

   De blir avvikere og perverser i forhold til menneskeretts-konvensjonene - og forstår ikke eller ønsker ikke å forstå hva menneskeretts-konvensjonene er.

   
Menneskeretts-konvensjonene er fra alle tider og steder i verden felles-menneskelige minste-standarder i form av erkjennelser, nødvendigheter og selvfølgeligheter som må og skal være og er lov og rett, med absolutt umistelige og uavhendelige rettigheter, friheter og forpliktelser for ethvert menneske og samfunn i ens jurisdiksjon.

   
Menneskeretts-konvensjonene er samtidig som en fast og solid demning som hindrer oversvømmelser av nød, elendighet og katastrofer. Blir det i et land huller eller brister i denne demningen så oversvømmes landet smittsomt av mere eller mindre synlige fortløpende katastrofer, om ikke demningen fort og godt nok repareres.
   
   Forhastede slutninger, ofte med grotesk uforsiktighet, menneske-fiendtlighet og uansvarlighet uten anger, besinnelse og beskikkelse har vært og er enda et kjempe-stort samfunns-problem. Blandt annet psykologisering og psykologisk "forståelse" har vært brukt og brukes særlig for å begå og medvirke i politisk offentlig organisert kriminalitet i form av menneskeretts-krenkelser. Og for liksom å rettferdiggjøre slik medvirkning.

   Når hovmod og vilkårlighet erstattet ydmykhet og menneskerettigheter, da har mennesker og samfunnet et kjempe-alvorlig og livs-truende problem.

   Mangt kan gjøres til gjenstand for synsing og meninger (altså vilkårlighet), med splittelse som automatisk konsekvens, - men menneskerettighetene er stabile, presise og lett-forståelige verdier som alle for absolutt enhver og alle tilhørende ens jurisdiksjon er og skal være umistelige og uavhendelige.

   Forskjellen er meget vesentlig og viktig. Hovmodige, maktsyke og indoktrinerte mennesker på den ene siden av loven, på den kriminelle side av loven. Ydmyke og rettferdige mennesker på den andre side av loven, på den rette side av loven.

   Tilstedeværelsen eller fravær av menneskerettigheter synliggjør enkelt og lett rettferdighet kontra urettferdighet, lovlighet kontra ulovlighet, etc.

   Men er det muligheter for vilkårlighet så vil lett allslags onder og forbrytelser blande seg inn og mere eller mindre skjult gjøre seg gjeldende i og for landet. Forfalskninger, grådighet, egoisme, ideologi, misunnelse, etc. Da er katastrofene tilstedeværende og stadig mere ankommende.

   *

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. desember 2021: 

   
Mørkt, tildels noe svak bris og vind og omkring tre og to minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, noe vind-drag og omkring null grader og en pluss-grad utover formiddagen. Overskyet og vind videre utover dagen. Facebook henger seg opp for meg også i dag. Kanskje er årsaken at det er stor trafikk til min profil der? Jeg vet ikke. Mørkt og omkring null grader og noe sne-rusk i luften utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. desember 2021: 

   
Mørkt, et vind-drag og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, et vind-drag og mellom 3 og 4 pluss-grader klokken 11.30. Helt og delvis overskyet, noe vind-drag og omkring 3 pluss-grader frem mot mørkt klokken 17. Mørkt, noe vid-drag og 2 pluss-grader klokken 20.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i forgårs:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222887068939999  

   Krystyna Szuba:
   Hva er vilkårene i barnevernloven ?

   Rune L. Hansen:
   Vilkårene i den såkalte barnevernloven er at man skal akseptere grov-kriminelle menneskeretts-forbrytelser, Krystyna Szuba. Den såkalte barnevernloven er i seg selv en ulovlig og grov-kriminell lov. Og den virksomheten den og dens akseptanter og medspillere står for er en politisk offentlig mafia-virksomhet som er nokså lik Gestapo og Stasi, etc.

   Krystyna Szuba:
   Rune L. Hansen Takk På hvilken måte er den kriminelle, og hva ville du ha endret i den , Rune L Hansen ?
   Han dommeren Erik Møse , fortalte oss , at loven bli endret pga vårt kamp , senere så sa han , at loven er bra - men utøvelsen av den er ikke bra .

   Rune L. Hansen:
   Les igjen hva jeg skrev, Krystyna Szuba, når du forstår det så besvarer det dine spørsmål.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. desember 2021: 

   
Mørkt, et nokså sterkt vind-drag og omkring to og tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet og svakere vind-drag klokken 09. Omkring tre pluss-grader og tildels nokså sterk vind og tildels overskyet videre utover dagen.

   De fleste mennesker i USA er nu endelig overbevist om at Joe Biden og hans medspillere (medspillere både innenlands og utenlands) bedrev massiv valg-svindel og at han slik ble innsatt som president og at han dessuten har vært og er katastrofal og fullstendig gjennom-korrupt, og livs-farlig både i og for USA og verden. Bevisene er overveldende og hans medspillere og akseptanter blir stadig mere ynkelige og latterlige og avslørt, men de besitter enda veldig mye makt og gjør verden stadig mere utrygg.
   Mye av den samme og lignende slags politisk offentlig mafia-virksomhet foregår enda også i Norge og Europa og mange flere andre steder. Verden blir mildt sagt stadig mere pervers og utrygg. Og ødeleggelses-kreftene har blitt stadig mere globale og mektige.
   Menneskerettighetene krenkes og forfalskes fortløpende av politikere og deres medspillere som håper, tror og ønsker det ikke blir for mye lagt merke til. De gjør hva de makter for å skjule og å bagatellisere det, hvor meget enn det ødelegger i og for sivilbefolkningen og verden. Mange vekkes først når konsekvensene rammer seg selv hardt nok, men da kan det være for sent for mangt og mye.

   Mørkt, vind og omkring tre til fire pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. desember 2021: 

   
Mørkt, vind-drag og omkring tre til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett skyet, noe vind-drag og omkring fire pluss-grader frem mot klokken 11. Med tre pluss-grader klokken 16. Mørkt, vind-drag og fire pluss-grader klokken 21.

   Værvarslingen Yr melder om at det blir noe varmere her ute over helgen og det håper jeg. Jeg forsøker siden vinteren kom så tidlig her å holde temperaturen her inne mellom 10 og 5 pluss-grader, men selv det er vanskelig i et hus som dette. Det dobbelte da familien enda ikke var kidnappet, men da var både huset og øknomien og ressursene i langt bedre stand. Det ble riktig sagt fra kompetente mennesker da vi kjøpte eiendommen og flyttet hit i 2002 at huset kan vare i omtrent ti år, men så må utbedringer eller nybygging gjøres. Kidnappingene umuliggjorde også alt slikt. Siden har jeg ufrivillig men nødvendig måttet bli vandt også med at det er nokså kaldt. Og forlengst måttet erkjenne og mangfoldig måttet smake på at kidnapperne og deres medspillere ikke bare ønsker meg isolert, kneblet og utplyndret, men også drept.
   Det er blandt annet sånn dagens norske politikere behandler sivilbefolkningen.

   Været ganske uforandret videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. desember 2021: 

   
Mørkt, vind-drag, tildels noe yr og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet utover dagen, med omkring null grader klokken 16. Mørkt, stjerner, voksende halv-måne i sør og to minus-grader klokken 17.30. Omkring tre minus-grader klokken 22. Ned mot fire minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. desember 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 3 til 5 minus-grader Celsius her ute i natt. For det meste nokså overskyet og opp til omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt og gradvis opp til omkring fire pluss-grader med litt yr frem mot klokken 23. Med lett yr videre frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. desember 2021: 

   
Mørkt, lett yr, noe vind-drag og omkring fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot syv pluss-grader frem mot klokken 15. Nokså mørkt og tre pluss-grader klokken 16.30. Med den voksende halv-månen i sør-øst klokken 17.30. Mørkt og fem pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222919906360914

   Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet,

   i  ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) - i Art 25, at:

   "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."
   "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."

   Høye strømpriser: Det politiske spillet rakner
   https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/hoye-strompriser-det-politiske-spillet-rakner/o/5-95-353281
   nettavisen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Alle og enhver bør snart forstå at den politiske offentlige nepotismen i dagens Norge er en grov-kriminell mafia-virksomhet hvor alt handler om med forfalskninger og korrupsjon mest mulig å utplyndre, forvirre og ødelegge sivilbefolkningen. Sivilbefolkningen selges som tyvegods og slakt til høyest-bydene. Med sin medvirkning og naivitet får den som fortjent, tenker mafia-virksomheten.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. desember 2021: 

   
Mørkt, tildels litt lett yr og bris og omkring 5 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr i luften og oppmot 9 pluss-grader utover formiddagen. Tildels vått, yr og regn videre utover dagen. 4 pluss-grader, mørkt, den tiltagende halv-månen skakk tidvis synlig høyt sør-vest mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. desember 2021: 

   
Mørkt, tildels litt lett yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og bris og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 14. Dunkelt, regn, vind og 6 pluss-grader klokken 16. Opp mot 7 pluss-grader, mørkt og regn klokken 17. Omtrent det samme videre, men med 8 pluss-grader frem mot klokken 22 og oppmot 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. desember 2021: 

   Mørkt, mellom 8 og 9 pluss-grader Celsius og veldig mye vedvarende regn her ute både i går kveld og i natt, Halv-mørkt, disig nokså lav himmel, 9 pluss-grader og fortsatt mye regn klokken 09. Mindre nedbør klokken 13 og videre utover dagen. Mørkt, vått og 8 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. desember 2021: 

  
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet, vått og 6 pluss-grader klokken 09. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 12. Mørkt, vått, omkring 5 pluss-grader og dus måne tidvis noe synlig høyt sørlig frem mot klokken 23. Mørkt, lett yr og 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. desember 2021: 

   
Mørkt, vått, lett yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, forskjellige grader av lett yr og omkring 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. desember 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 7 pluss-grader utover dagen.

   Jeg trodde først det var en skrekkelig morsom spøk, da j
eg forleden dag fikk høre en media-nyhet om at noen har planer om å innsette Jens Stoltenberg som sjef for Norges Bank, likesom lands-morderen Grøss & Gru Harem Brunstland noen år tidligere. Jens Stoltenberg var en av hennes tre ynglinger og nærmeste medspillere. De to andre var Jonas Gahr Støre og Thorbjørn Jagland. Alle gjennom lang tid sentralt representerende menneskeretts-forbrytelsene og den grov-kriminelle offentlige mafia-virksomheten, utplyndringen og korrupsjonen i Norge. At de i fjor klarte å få innsatt skatte-paradis-mannen Nicolai Tangen som sjef for det norske Oljefondet var vel et nokså altfor tydelig varsel om vesentlige sider av deres videre planer angående deres, og deres medspillere sin videre utplyndring av Norge. Med lands-morderen mere eller mindre skjult i bakgrunnen synes strategien å være nokså tydelig i sitt omriss. Altfor tydelig? Satser de i likhet med blandt annet Joe Biden på at ingen våger eller klarer å bry seg eller nok å ta det på alvor? Vel, hvor utrolig og tydelig det enn er så er det alvor. Veldig meget alvor.
   Men hvor mange og hvem våget eller klarte å adekvat reagere på deres penge-overføringer til blandt annet Clintons og Bill Gates? Nærsagt ingen.
   Slike som Bill Gates og Clintons er meget store aktører som tilbyr seg mot betaling å organisere blandt annet og særlig propaganda, knebling, hvitvasking av korrupsjons-penger og valg-svindel. Egentlig tydeligere enn for eksempel Soros. De er mennesker som absolutt ikke bryr seg om konsekvensene av sine handlinger. Makt og penger er deres særlige interesse.
   De vil, så langt de våger, ha en utvikling som den i dagens Venezuela, et av verdens økonomisk rikeste land - hvor det meste av sivilbefolkningen lever i fattigdom, nød, hjelpeløshet, forvirring og elendighet. De gjør fortjeneste og makt på å stjele og forfalske medmenneskers menneskerettigheter, samtidig med blandt annet indoktrinering og propaganda.
   Nu har de nesten også klart helt å utplyndre og å ødelegge USA, en av verdens største og mektigste nasjoner med tradisjonelt meget vilje for menneskerettighetene og de beste idealer. Men også i USA har det lenge vært katastrofale problemer, og er det nu dess meget mere.
   Det er veldig utrolig meget ondskap i verden når mennesker tar seg makt som tilsidesetter og forfalsker de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene!

   Disig, vått, lett yr og i overkant av 7 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 16. Mørkt, 7 pluss-grader, månen tildels noe synlig nokså full høyt sørlig og for det meste lett yr i luften utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. desember 2021: 

   
Vått og omkring 7 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt sørlig, nokså skyfritt og omkring 4 pluss-grader utover dagen. 2 pluss-grader klokken 15.30.
   Jeg har forberedt meg på vinteren så godt som jeg makter og antar at særlig januar og februar her som vanlig blir ekstra kalde. At det politiske regimet eller særlig mange andre offentlige myndighets-representanter i Norge snarlig retter seg efter menneskeretts-konvensjonene og dommene fra ECHR regner jeg ikke med at skjer. De kommer ikke til å gi seg frivillig, selv om de vet at de har tapt og er avslørt. Usle mennesker er mildt sagt ikke lett å omvende. Jo uslere dess verre.
   Mørkt, full-månen vestlig og ned mot en pluss-grad klokken 18. Månen høyt i sør, stjerner, noe vind-drag og omkring to pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. desember 2021: 

   Mærkt, måne, stjerner og variabelt omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og tildels en og to grader under og over null Celsius og solen lavt sørlig frem mot klokken 13.30. Mørkt, månen nord-øst og ned mot 3 minus-grader frem mot klokken 20. Mellom 4 og 5 minus-grader og månen nokså høyt sørlig mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. desember 2021:  

   Mørkt og en stund ned mot 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Mørkt, antydning til sne-rusk i luften og en minus-grad klokken 07.45. Omtrent to eller tre mm sne-rusk mange steder på bakken og andre steder her ute ankom i formiddag. Hvitlig himmel og en pluss-grad frem mot klokken 15. Halv-mørkt og i underkant av en pluss-grad klokken 16.15. Mørkt, omkring null grader og månen østlig klokken 20.30. Det er vintersolverv i dag her omtrent klokken 17, årets korteste dag, før dagene blir lysere igjen frem mot sommersolverv, men først kaldere. En minus-grad og månen høyt i øst her ute klokken 23. Litt kaldere mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 21.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222962337141657

   Hvordan reagerer jeg som offentlig kidnappet i Norge på jule-dagene?

   Efter hvert, mere eller mindre langsomt, forstår en at det regimet og de menneskene og deres medspillere som nekter en retten til ens familieliv har gjort og gjør noe som er tortur og terror og drepende både overfor en selv og resten av sivilbefolkningen. Og at de vingler mellom på den ene siden å ønske at det skal være usynlig - og på den andre siden at det nærsagt skal være markert med for eksempel en gul jøde-stjerne på de kidnappede og deres familier, for å synliggjøre sitt herredømme og til skrekk og advarsel.

   De fleste av kidnapperne og deres medspillere ønsker at det alltid eller i det lengste skal være usynlig og glemt og forbigått. Og at fakta og sannheten aldri eller i det lengste ikke kommer for dagen. De ønsker sine forbrytelser usynliggjort og forfalsket - og ikke aktuelle.

   Som kidnappet er en fratatt mange av sine menneskerettigheter. Menneskerettigheter som menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at er og skal være umistelige og uavhendelige. Tyveriet av ens menneskerettigheter er altså forbrytelser som aldri foreldes og aldri skal glemmes.

   For et menneske å være fratatt retten til sitt familieliv er egentlig samtidig å være fratatt livets rett. Hvor lenge en kan overleve og ivareta mening med sitt liv uten den sentrale retten til sitt familieliv er et forhold som handler om både utholdenhet, nødløsninger og mangt annet.

   Når min gamle enda levende mor som vanlig hvert år i desember tilsender meg en stor eske med varmende selv-strikkede ullsokker og andre klær så er det både gledelig, nyttig og liv-reddende - ingen tvil om det. At hun har ressurser og mot til det er og gjør godt. Mange har i forskjellig grad ikke slike ressurser, muligheter og krefter, særlig ikke som fangeholdte og utplyndrede.

   For kidnappede handler livs-forholdene automatisk om å forsøke å overleve og å protestere - eller om å overgi seg, eller å late som ingenting.

   De fleste av kidnapperne og deres medspillere ønsker, som sagt, å usynliggjøre sine forbrytelser og de kidnappede. De ønsker å torturere, utplyndre og drepe mest mulig renslig og usynlig.

   Som kidnappet i kampen for å overleve og mot menneskeretts-tyvene hjelper det uansett og er det nødvendig med en umistelig utholdenhet.

   Menneskeretts-tyvenes og deres medspillere i nasjonen sine forbrytelser må sikkert nok uansett synliggjøres og real-kompetent personlig ansvarliggjøres.

   Dette er og blir stadig mere og mere viktigere og nødvendigere enn alle juledager og alt annet.

   Uten blir vi som samfunn og mennesker smittsomt stadig mere ødelagt, utplyndret og drept.

   Tilbakeføring og gjenopprettelse for absolutt enhver som tilhører nasjonen av absolutt alle og enhver av våre like, umustelige og uavhendelige menneskerettigheter er og skal og må være viktigere og større enn alle andre mulige julegaver.

   Vi enhver må med alle våre ressurser og krefter prioritere dette bedre enn og foran alt annet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4868566973164193/

   Tommy Hordasson:
   Norge - det eneste landet noensinne i historien som har forvrengt kidnapping av barn til "barnets beste". Dette landet er en sykdom

   Sannhetene som har vært tabu belagt:
   Ja, hvorfor skal Norge feire jul å kose seg, når resten av verden. Ikke kan feire jul, fordi at de takket være Norges makt gal skap å alle de pengene de har til å kjøpe seg det de vil. Å alle andre land sulter å ser nordmenns feiring over andres lidelse.

   Rune L. Hansen:
   Spør heller, - hvorfor skal menneskeretts-krenkerne i en nasjon kose seg, når deres forurettede ikke gjør det?
   Enhver nasjon og dens borgere er lovforpliktet til ikke medvirkning i eller for å krenke andre borgere sine menneskerettigheter. Klarer de det så er og blir de også et godt og nødvendig eksempel til efterfølgelse. Og motsatt hvis de ikke klarer det.

   Tor Vinnu:
   Ble du kidnappet?

   Rune L. Hansen:
   Hvem er det du spør? Snart halve Norge eller mere er kidnappet i løpet av de siste generasjoner.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Hadde det skjedd fortere eller brått så ville langt flere ha reagert.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10158610615278785/

   Tor Vinnu:
   Godt skrevet. Im all in. Du?

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.12. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158250162251875

   Åpent brev til politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit

   Vedr: VGs smaksløse forsvar til krigsforbryteren, Jens Stoltenberg.

   Det vises til leder i VG den 17 desember under overskriften:
   "Stoltenberg er en god kandidat".

   Lederen er et varmt forsvarsskrift til støtte for Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Politisk redaktør i VG svarer for lederen.

   La meg begynne med en kort historie:
   For et knapt år siden, var jeg i Kiev og ble kjørt til flyplassen av en ung og særdeles hyggelig mann fra Libya.
   Han var en av de utallige som måtte flykte fra landet sitt etter å ha blitt  bombet sønder og sammen av USA, initiativtaker, Hillary Clinton, og hennes norske allierte, da styrt av Jens Stoltenberg som statsminister.
   588 offisielle norske bomber ble droppet over et forsvarsløst folk i Libya!

   Og høre den stakkars unge gutten, som måtte flykte fra familien sin og et ødelagt land, og nå kjører Uber i Kiev for noen hundrelapper om dagen, gjorde inntrykk.

   Da Jens Stoltenberg, i 2011,  sto på Stortingets talestol for å forsvare Norges deltakelse i Libya til nasjonalforsamlingen, så løy han:
   Han hevdet at aksjonen hadde verdenssamfunnet bak seg, blant annet sa han:
   «Vi merker oss at operasjonene blir hilst velkommen blant folk i den arabiske verden.»
   Det var altså en blank løgn!

   Både han og daværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre, visste utmerket godt at Tyskland ikke ønsket å delta, at Russland, Kina, Brasil og India hadde avstått fra å stemme i sikkerhetsrådet samt at Den Arabiske liga og Den Afrikanske Union fordømte bombingen.

   Hans innsats som Generalsekretær i NATO har ført verden ut i en svært spent situasjon:
   Særlig er hans aggressive retorikk mot Russland skremmende.

   Men alt dette bryr ikke VG seg om i sin nesegruse beundring av Stoltenberg.
   Får håpe at VGs ledelse blir invitert  til innvielsesfesten den dagen da Stoltenberg trer inn som sentralbanksjef.
   Får håpe champagnen smaker. Hykleriet er uansett tilnærmet fullkommet.

   Bergen, den 21.12.21
   Marius Reikerås

   *

   Per Steinar Sørå:
   For en skam av VG!!!!

   Eirik Johannesen:
   Han sa vel også at det var god trening for norske jagerflypiloter og bombe sivile også. Men vi vet jo hvor han har vokste opp i Beograd, med bolsjevikene. Stekolov og Juri.

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Fy, for et land vi har med slike folk, de gjør virkelig skam på oss :(

   Ann Beate Siggerud:
   Ja den burde virkelig gå inn hos VG!!! Hvis ikke så er det atter et bevis på at samfunnet går totalt til grunne og sannheten skal aldri frem. Media er i dag en skamplett!

   Torvald Håvardstun:
   "Sannhetsministeriumet" trenger ikke forholde seg til virkeligheten, de skal lydig støtte agendaen.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. desember 2021: 

   Omkring null grader Celsius her ute det meste av natten. Nokså overskyet, tildels mønstret og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Omkring tre videre utover dagen og kvelden. Mørkt og mellom 3 og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. desember 2021: -

   
Mørkt, regn og yr og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og omkring 2 til null pluss-grader utover dagen frem mot klokken 15.30. Mørkt og ned mot 2 minus-grader klokken 18, Stjerner, månen litt avtagende i øst og omkring 2 minus-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, juleaften, fredag 24. desember 2021:

   
Omkring to og en minus-grader Celsius her ute i natt.

   Ikke bare jeg, men mange andre i Norge - og stadig flere - har det kaldt og fryser nu. Plages og angripes som værende uønskede rotter. Må være skitne og spise maten sin kald. Samtidig med skremt, - og utsikten til at mat, trivsel og alt annet blir dyrere og vanskeligere. Fordi det politiske regimet og dets nærmeste medspillere tjener på det. Det er flere slags ekte og falske rotter, men selv er de i og for regimet verste slags. De kreerer problemer og katastrofer, som de har sine egne "løsninger" på.
   Omtrent det samme skjer mange steder i verden nu, og stadig fortere og verre. De som sent eller sist berøres av det blir i rykk og napp stadig ferre. Det er onde sirkler og spiraler som er rådende og bestemmende. Noen kaller det karma eller tilfeldigheter, til tross for at det egentlig er uproblematisk å forstå.
   Menneskerettigheter som neglisjeres eller forfalskes eller ikke real-kompetent og effektivt repareres blir automatisk til smittsmme og livs-truende katastrofer.
   Den stadig tiltagende destabiliseringen av verden og nasjonenes sivilbefolkninger er en automatisk konsekvens av "den gamle verdens" politiske spill og offentlige krenkelse av menneskerettigheter. Det er ikke bare jeg som har oppdaget det og er oppmerksom på det, særlig menneskeretts-konvensjonene vet det og sier det direkte også.
   Hvis denne enkle erkjennelsen er fraværende eller forfalsket så må mye gå galt.
   Hvor mange ganger må verdens og nasjoners sivilbefolkninger overraskes av katastrofer før dette blir forstått? Blir det i det heletatt forstått før det er for sent? Menneskeretts-tyvene vil ikke at det skal bli kjent eller forstått og gjør i det heletatt sitt beste for å bagatellisere og forfalske betydningen av menneskeretts-konvensjonene - dess flere og verre forvirrede, dumme, hensynsløse og kriminelle samler og styrker de omkring seg, mens de pynter seg og hverandre med løgner, tyvegods og hovmod.
   De anser seg berettiget til det.
   Katastrofene i og for mennesker og nasjoner er vel ikke og har vel aldri vært stort annet?

   Halv-mørkt og omkring 6 minus-grader Celsius her ute klokken 16.30. Mørkt, stjerner og 7 til 8 minus-grader frem mot klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden.

   Uten menneskeretts-konvensjonene uforfalsket i praksis i ens nasjon går også blandt annet kristendommen der tapt og erstattes med forfalskninger, undertrykkelse og perversiteter samt mere eller mindre skjulte protester. Stadig gryende kristendom for det meste reverseres og tilbakestilles. Dette har mildt sagt også skjedd i Norge, særlig fra tiden omkring 2. verdenskrig. Offentlig og såkalt kristendom ble stadig mere til et fullstendig tomt skall, fullstappet med hykleri, kompromisser og dobbel-moral. Villet og ønsket særlig av den politiske såkalte venstre-siden, med blandt annet det såkalte Arbeiderpartiet og kompani i spissen. Og deres makt-begjær frem og tilbake selvfølgelig støttet av den politiske såkalte høyre-siden og deres penge-begjær. Jeg har levd lenge nok til å ha sett dette utfolde seg til stadig mere hykleri og tomt skall her i Norge.
   Mangt er underveis politisk stadig mere reversert og gjort til tomme skall og hykleri. Ikke bare kristendommen, men blandt annet også sentrale vesentligheter som menneskerettighetene, offentlig forvaltning, familielivet, massemedia, etc.
   Det har i en stadig mere stigende fart og mengde blitt menneske-krenkelser, menneske-ødeleggelser, samfunns-ødeleggelser, korrupsjon, ulikhet for loven, falskhet og dobbel-moral, etc. Det motsatte ville vært og er det naturlige og rette. Det hele er mildt sagt meget tragisk - livs-farlig og katastrofalt.

   Mørkt, 5 minus-grader og lett sne i luften og snart en cm på bakken mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, juledagen, lørdag 25. desember 2021: 

   Mørkt, omkring 5 minus-grader Celsius med omtrent to eller tre cm lett sne ankmmende på bakken først i natten her ute, derefter omkring 7 minus-grader det meste av natten. Fra 8 og 7 minus-grader gradvis opp til omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 7 minus-grader klokken 18.30. Med ned mot 8 minus-grader klokken 22.30. Mellom 6 og 7 minus-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen,  25.12. 2021 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/posts/4967408403309794/

   Menneskerettspartiet Norge - parti-program, 20211225:

   Trivsel, helse og sosial trygghet for enhver borger!

   Dette innebærer blandt annet og særlig:

   Trivsel - valgfrihet, naturvennlige muligheter,
   Helse - både forebyggende og reparerende,
   Sosial trygghet - god forutsigbarhet, menneskerettighetene real-kompetent, uforfalsket rettferdighet, likhet for loven, nasjonal selvstendighet, anti-korrupsjon,

   - Dette alt er en foreløbig skisse. Vennligst kom med kommentarer, forslag, påmelding, etc.!

   *

   Johnny Jahren:
   Hvem står i spissen for dette partiet ?

   Rune L. Hansen:
   Hvem ønsker og makter å stå i spissen for dette partiet? :) :)

   Johnny Jahren:
   Rune L. Hansen ja det var litt sånn jeg tenkte :) :)

   Rune L. Hansen:
   Kanskje, Johnny Jahren, må vi underveis i slike prosesser, finne frem til best mulige forslag og muligheter.
   Allslags relevante innspill underveis gjør vel godt?

   Rune L. Hansen:
   Mange i Norge er enda uvitende om at blandt annet alt det nevnte i skissen til parti-program for Menneskerettspartiet Norge - trivsel, helse, sosial trygghet, etc. - er umistelige og uavhendelige menneskerettigheter for enhver av nasjonens borgere i menneskeretts-konvensjonene. Ja, det kriminelt forties og forfalskes av den politiske nepotismen i dagens Norge. :( - og det må vi få slutt på!

   Rune L. Hansen:
   Grunnen til at jeg annonserer dette nu og reagerer også på denne måten, er at det politiske offentlige regimet i dagens Norge ytterligere er en grov-kriminell offentlig mafia-virksomhet som er i ferd med fullstendig å utplyndre og ødelegge sivilbefolkningen og vårt land. Menneskeretts-konvensjonene og annen lovlig lov og rett, inklusivt ECHR, forhåner de. Husk at enhver og alle offentlige lov-bestemmelser og avgjørelser som ikke hundre prosent er i samsvar med de ukrenkelige menneskeretts-konvensjonene er kriminalitet - og at menneskeretts-krenkelser ikke foreldes. Men det må uansett reageres også slik, før det blir for sent for enda flere og hele landet. 

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, 2. juledag, søndag 26. desember 2021: 

   Månen skakk avtagende i øst, stjerner og omkring 8 minus-grader Celsius her ute klokken 01.30 i natt.

   Det er faktisk iallfall en fordel med det nu pågående storstilte strøm-tyveriet. Folk flest i Norge stadig mere merker det og kjenner det fysisk og psykisk både på kroppen og økonomisk som en utplyndring, traumatisering og sadisme, forholdsvis samtidig - og vet at det er det politiske regimet som selger landets ressurser og nødvendige felles-verdier til utlandet, til høyest-bydende. Det fullstendige fraværet av respekt for våre relevante menneskerettigheter ser og forstår de ikke mange som har lest og forstått menneskeretts-konvensjonene, men langt flere kjenner bedre enda, så lenge det enda varer, til hva begrepene neste-kjærlighet, medmenneskelighet og smerte betyr. Til tross for at det politiske regimet og dets medspillere i praksis lenge har indoktrinert med at neste-kjærlighet og medmenneskelighet og menneskerettigheter ikke gjelder og ikke skal gjelde innenlands, men tvert om har bestemt at deres egne kjøp og salg av korrupsjon både innenlands og utenlands og egen nasjonal fattigdom, utrygghet og ødeleggelse er neste-kjærlighet og medmenneskelighet.
   De vil stadig mere og kriminelt forvalte sivilbefolkningens liv og ressurser, samtidig blir det tydeligere og mere synlig for folk flest.

   For mange er strøm-tyveriet lett å takle, enda i alle fall, men for mange mindre lett eller ikke lett å takle. Svært så mange mennesker i Norge "tvinges" til å se og kjenne det på strøm-regningene sine, mere eller mindre direkte eller indirekte. Og forholdsvis mange av alle disse klarer derav nokså lett å forstå vesentlige sider ac det offentlige politiske regimet i dagens Norge - særlig deres grove tyveri og deres misbruk av og unødvendige bruk av makt, og deres usle lands-forræderi. Hvordan vil mange av alle disse menneskene nu og videre reagere på dette strøm-tyveriet? Og hvor går smerte-grensene? Og hvor mange vil la seg eller ikke la seg lure av tomme og dumme unnskyldninger og tåpelige og dempende og mindre enn halv-hjertede liksom "krise-pakker"? Og hvor mange vil ytterligere se og forstå "systemet" i og hensikten med den kriminelle galskapen?

   At enkelt-mennesker i sivilbefolkningen må betale og straffes for politikeres dårskap og kriminelle avgjørelser og hensikter, er det motsatte av hva som er lovbestemt i blandt annet menneskeretts-konvensjonene!

   Skyfri himmel, solen lavt sørlig, omtrent en cm sne og rimfrost på bakken og 6 minus-grader Celsius her ute klokken 11. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt og 7 minus-grader klokken 17.30.

   Det har lenge bekymret meg at mange ikke ser og forstår hvor grov-kriminelle og livs-farlige mennesker som Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Siv Jensen, etc. og deres medspillere og likesinnede faktisk er. De har stadig mere gjort den offentlige forvaltningen til en grotesk mafia-virksomhet. Jeg håper nu og fremover at deres farlighet iallfall blir noe bedre eller noe tilstrekkelig eller meget forstått, men antaglig er det allerede for sent. Indoktrineringen er fortsatt massiv og de reelle alternativene forsvinnende små og fraværende. Og meget av det samme skjer og har skjedd smittsomt også i mange andre land. Folk flest er enda som villfarne sauer i tider som dette.

   Det nødvendige, uforanderlige og umistelige faste holdepunktet er de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene i real-kompetent praksis. De er en harmonisk forlengelse av og langt viktigere enn de 10 budene i Bibelen.

   Mørkt og mellom 7 og 8 minus-grader Celsius her ute klokken 20. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. desember 2021: 

   
Mørkt og mellom 7 og 8 minus-grader Celsius her ute først i natten, derefter noe mildere og varierende. Lys blå himmel, spredt lett skyet og 3 minus-grader klokken 09.30. Gradvis opp til omkring null grader Celsius og tildels noe lett tilskyende utover formiddagen.

   Det er og blir vel stadig tydeligere for mange at Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg og deres nære mere eller mindre synlige medspillere har tenkt å tilrane seg stadig enda mere av folkets ressurser, inklusivt ikke minst Oljefondet? Kanskje til og med det hele alt? Det synes som at de nokså følger oppskriften som har bragt og bringer også mange andre land til ytterligere full korrupsjon, utplyndring og ødeleggelse. Og at de og deres medspillere vil skylde på klima-tiltak, pandemier, uforusette hendelser, etc. Og at folket har stemt på de og deres politikk. Men hvem har vel egentlig det, og i det tilfelle hvorfor? Og hvorfor er de ikke forlengst straffeforfulgt og fengslet?
   De har underveis kriminelt forlengst premiert og utplassert så mange medspillere i nøkkel-posisjoner at de nærsagt kontrollerer og bestemmer over alt og alle. Hvor redde er de for likevel å kunne bli fullstendig nok avslørt og straffeforfulgt? Ingenting, meget eller bare litt? Og hva gjør de i sivilbefolkningen og andre som ser det, med det?
   De er en mafia-virksomhet av karriære-politikere som alltid har satt sær-interesser og seg selv og sine medspillere over enkelt-mennesket i sivilbefolkningen. Det er slik de har bygd opp sin makt og karriære. Slikt må gå og går stadig mere katastrofalt galt for samfunnet og medmennesker, selvfølgelig, men det har de ikke brydd seg om.
   
   Overskyet utover eftermiddagen. Mørkt, noe vind-drag og omkring en og to pluss-grader omkring klokken 18.30. Lett sna i luften og ned mot null grader klokken 23. Kommet omtrent en halv cm sne på bakken mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 27.12. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158259980511875

   Even though Norway has lost 14 Article 8 cases in the ECHR the last three years, the Court and the Committee of Ministers allow Norway to continue the violations without any reactions.

   That makes me loose faith in the Court as well as the Committee.
   It seems like the Court has reduced itself to a "symbolic function", without any practical purpose for the victims.

   *

   Marius Reikerås:
   Etter 14 domfellelser for brudd på EMK Artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i løpet av de siste tre år, står vi igjen med en soleklar vinner:
   De norske menneskerettsovergriperne og den norske stat.
   Ja, du leste rett!
   De som praktisk står igjen som vinnere av denne årelange krigen, er de offentlige overgriperne og den norske staten.
   For de ser at det ikke får én eneste konsekvens for dem å bryte menneskerettene, og at de konsekvensløst kan fortsette å bryte de samme menneskerettene som de er dømt for i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
   At de må utbetale noen ytterst få millioner i erstatning, merkes ikke i det hele tatt og det er uansett folket som betaler.
   Siden Lobben-dommen i september 2019, har jeg skrevet mange brev til Ministerkomitéen, som er satt til å håndheve dommene som Norge har fått mot seg.
   De har ikke løftet én finger for å ansvarliggjøre den norske stat eller de personlig ansvarlige. Menneskerettsdomstolen virker også å være handlingslammet mot sine egne avsagte dommer, og er med det redusert til en "symboldomstol" uten praktisk verdi for ofrene.
   Og når det offentlige ser at det bare er å "kjøre på som før", så står vi igjen med en soleklar vinner:
   Overgriperne og den norske stat!

   Simone Go:
   Marius Reikerås Barbarisk og så umenneskelig er det rett og slett. Jeg kaller det også ondskap blandet med dumskap, og de trenger å latterliggjøres. Vi lever heller ikke i et demokrati med ytringsfrihet. Jeg blir truet til taushet! For bare noen få år siden, kunne jeg aldri trodd på at Norge faktisk var det verste landet på å bryte menneskerettigheter! Men når du opplever rettssystemet og barnevernet på kroppen selv, så forstår en hva som faktisk skjer bak kulissene! Her roper vi på hjelp, og vi varsler alvorlige krenkelser, uten at noen griper inn! For en skam!! Gatene må fylles og det må varsles i større styrke så myndighetene tilslutt gjør noe. De tror blindt på at alle barnevernsaker handler om grov omsorgssvikt og det er tragisk og veldig naivt!

   Anita Skippervik:
   Ein kan likevel ikkje akseptere at menneskerettsbrudd blir gjort av makteliten. David mot Goliat. Den franske revolusjonen, Kampen mot apartheid, - mange lidelser, perioder der ein mister motet, men så kjem det lyspunkter som gir gnister og motet tilbake.
   Ja, ministerkomiteen er nokre somlepaver og ikkje ser si rolle for politisk korrekthet er tydeligvis viktigere enn ambassadør for menneskerettene.
   Det finns også andre somlepaver her og særlig det norske folk som sitter og trur at alle andre skal ordne opp aleine uten å ta til gatene, uten å skrive til ministerkomiteen, uten å protestere andre stader enn på FB. Uten å bry seg om andre for staten har jo sikkert rett til og med med 14 domfellelser mot seg for det gjelder jo ikkje meg. Heilt til dei møter systemet, slik som mange dei to siste årene har måtte møte på NAV. Men da er det legalt å prate om det forferdelige systemet og kreve støtte fra andre. Men da er det ingen for å hjelpe, for kor var dei då nokre få tok til gatene? Dei brydde seg ikke for det gjaldt jo ikkje dei.
   Kor mange skal måtte lide, bli utslitt og slutte å kjempe uten at det norske folk reiser seg? Å slite folket ut slik at de tier er akkurat det menneskeovergriperne vil.

   Marius Reikerås:
   Anita Skippervik tiltredes

   Helèn Ivanna Andersen:
   Ja... E d mange har sagt de siste ti åran... Norge blir dømt igjenn å igjenn... Men for kordan konsekvens for overgriperan?

   Marius Reikerås:
   Helèn Ivanna Andersen dessverre ingen

   Helèn Ivanna Andersen:
   Marius Reikerås får sende hele gjengen på Ayahuasca sermoni

   Rune Fardal:
   Vi må nok øke trykket og ansvarliggjøre den enkelte person

   Unni Merle:
   Det blir bare et spill for galleriet når reparasjonsplikten ikke blir overholdt ved dom i EMK!
   Norge har ratifisert reglene som medlem av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen!
   Ja - Man venter kanskje forgjeves på at EMK skal legge opp til alvorlige konsekvenser for medlemsland som ikke følger reglene de blir dømt for, Marius Reikerås

   Andrine Lund:
   Norge tar jo aldri lærdom. Det er faktisk bedre og snakke til en flokk med sauer

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Å nå noe Norges politikere og offentlige ansatte aldri har hørt om før. For de har læringsvansker. Statsvitenskap heter dette. Noe som en som meg som har byttet skole 13 ganger og har ca 50% fravær, kombinert adhd, dvs, jeg har læringsvansker. Oppegående folkeslag gett...

   Societal collapse (also known as civilizational collapse) is the fall of a complex human society characterized by the loss of cultural identity and of socioeconomic complexity, the downfall of government, and the rise of violence.
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse

   A failed state is a political body that has disintegrated to a point where basic conditions and responsibilities of a sovereign government no longer function properly.
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Failed_state

   The term collapsology is a neologism used to designate the transdisciplinary study of the risks of collapse of industrial civilization
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Collapsology

   Totalitarian governments manipulate and apply anti-intellectualism to repress political dissent.[2] During the Spanish Civil War (1936–1939) and the following dictatorship (1939–1975) of General Francisco Franco, the reactionary repression of the White Terror (1936–1945) was notably anti-intellectual, with most of the 200,000 civilians killed being the Spanish intelligentsia  
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-intellectualism

   Non-action on the part of a government can also be characterized as a form of political violence, such as refusing to alleviate famine or otherwise denying resources to politically identifiable groups within their territory.
   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Political_violence

   Societal collapse - Wikipedia
   EN.M.WIKIPEDIA.ORG

   Tor Vinnu:
   En pappa i Sverige mener å nevne Europadomstolener garantert tap i rettsak. En indikasjon.

   Monique Blaschek:
   Sad, but true.

   Rasha Masri:
   Jeg mistet troen på rettferdighet for lenge siden,

   Anne-Sølvi Holstad:
   Rasha Masri Samme her :(

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. desember 2021: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring null grader utover dagen.

   De to fruktene fra Carya ovata (Shagbark hickory) jeg plasserte under en luftig plast-eske på en større plast-eske ute ble, som jeg tidligere har nevnt, meget fort brune og oppløst til kompost i frukt-kjøttet. Men to andre av fruktene tok jeg med inn og lot ligge på litt papir på en rist holdt seg tilsynelatende nokså uforandret gyldne og fine. Den ene av de sist-nevnte skar jeg opp i små biter og rå-sukret litt i en liten stål-boks, unntatt frøene. Frukt-kjøttet altså klargjort for eventuelt å varme-behandles efter hvert, men frøene et annet sted (ute, beskyttet) for eventuelt å såes vårlig efter hvert. Det for meg overraskende merkelige underveis er at frøene, anslagsvis omtrent ti eller tolv, lignet på modne eple-frø - også i størrelse. Derfor undrer jeg nu på om deres befruktning kanskje kan være resultatet av en hybridisering med et eple-tre?

   Angående de offentlige menneskeretts-forbryterne i Norge og deres medspillere, så er situasjonen meget makaber. Det er den forvirrende og farlig mye også i mange andre land nu, inklusivt også ikke minst i USA. Og blandt annet for eksempel i Ukraine, med våpen-leveranser fra NATO og USA.
   Den alltid enkle og fredelige løsningen for trivsel, tillit og trygghet er selvfølgelig hundre prosent i praksis real-kompetent respekt for menneskeretts-konvensjonene, men folk flest i molbo-land vil enda ikke akseptere eller erkjenne hva som faktisk er gjeldende lov og fakta, men vil heller i hovmod og som molboer ha synsing, meninger, splittelse og vilkårlighet til å beskytte, trygge og forsvare seg og andre.

   Mørkt, stjerner og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 17.30. Med 3 minus-grader klokken 22. Ikke mye annerledes videre mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. desember 2021: 

   Mørkt og for det meste omkring null grader Celsius her ute i natt. Delvis lett noe skyet og en minus-grad frem mot klokken 14. Overskyet, dunkelt halv-mørkt, noe svak bris og 2 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 22. Med mye regn og mellom 3 og 4 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. desember 2021: 

   Mørkt, vind, vått og mellom 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Halv-mørkt, disig, vått, yr og 7 pluss-grader klokken 09. Disig, vått, yr, tildels noe bris og mellom 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, lett yr og 8 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. desember 2021: 

   
Mørkt, vått og mellom 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omtrent det samme hele natten. Overskyet, vått, disig himmel, tildels yr og mellom 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, lett yr og i underkant av 7 pluss-grader klokken 18.30. Omtrent det samme utover kvelden og med omkring 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 23.12. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222973571502509

   William Rudi, 22.12. 2021, via Vi som krever billigere strøm:
   https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157857138227531&set=gm.888312465180989

   Er så dyrt for strømmen, at jeg dro frem blyanten gitt.

   Rudi-202112.jpg


   *

   Rune L. Hansen:
   
Regningen for desember-strømmen er klar: - Som å betale 100 kroner for et brød
   https://www.nettavisen.no/okonomi/regningen-for-desember-strommen-er-klar-som-a-betale-100-kroner-for-et-brod/s/12-95-3424225168
   NETTAVISEN.NO

   Rune L. Hansen:

   Jeg hørte og så tilfeldigvis og i forbifarten et kort intervju med den nye "selv-utnevnte" stats-minister Jonas Gahr Støre på Internettet i går kveld. Tidligere politiker i partiet Høyre, nu i Arbeiderpartiet. Han sa (omtrentlig) at Arbeiderpartiet nu har vedtatt at den elektriske kraften i Norge er en natur-ressurs som tilhører det norske folk og fellesskap".

   Noen med noe innflytelse har antagligvis gjort de oppmerksom på at menneskeretts-konvensjonene blandt annet har lovbestemt, i  ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) - i Art 25, at:

   "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."
   "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."

   Dermed trenger man altså ikke at Arbeiderpartiet eller andre politikere eller noen lovbestemmer dette, det er forlengst allerede lovbestemt, til og med med forrang status. At Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre eller andre nu vedtar dette som lovbestemt er altså både unødvendig og "smør på flesk".

   Men det som ble sagt var til og med enda verre enn som så, om jeg hørte riktig, - han sa nemlig også at Arbeiderpartiet respekterer dette og med sin politikk er og skal være i samsvar med dette.

   Enhver og alle vet vel at det mildt sagt ikke er sant, men at deres praksis også på dette området har vært og er direkte kriminell og lands-forræderi.

   Også blandt annet med hensyn til den norske olje-rikdommen. At de for eksempel har brukt og bruker mange ti-talls milliarder norske kroner på korrupsjons-kjøp og såkalt bistands-hjelp til andre land er både storstilte tyverier og en umyndiggjøring av sivilbefolkningen i Norge.

   Også for eksempel den behandling de utsetter sivilbefolkningen for via NAV. Og for eksempel all den øvrige ulikhet for loven de utsetter det norske folk for - også økonomisk. Eller for eksempel de sky-høye bensin-prisene og de mange andre avgifter og innkrevinger. Osv., osv.

   Stadig mere grov-kriminell utplyndring og umyndiggjøring av sivilbefolkningen i Norge, det er faktisk det de driver med, og kaller politikk.

   Lovlig er det mildt sagt ikke!

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq