----- Denne side: db202201.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Januar 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. januar 2022:

   Mørkt, vått og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 03. Nokså mørkt, vått og ned mot 2 pluss-grader klokken 08.30. Overskyet, tildels litt yr og opp til omkring 5 og 6 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt, vind-drag, vått, lett yr og 8 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, vått, vind-drag og 8 pluss-grader klokken 22. Tildels med litt yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.01. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223019007118371

   M
enneskeretts-konvensjonene og deres sentrale plass i samfunnet og i verden

   Det finnes kun et eneste alternativ
til innholdet og lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene. Det eneste mulige alternativet til innholdet og lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene er kriminaltet og vilkårlighet.

   Absolutt ingen, hvem enn de er, kan lovlig bestemme hvilkne eller hvem menneskerettighetene skal gjelde.
   Det er allerede bestemt, i menneskeretts-konvensjonene. Politisk offentlig eller på noen måte, hvem enn, som endrer, forfalsker eller ignorerer det, gjør seg skyldig i grov kriminalitet, forræderi og tyveri.

   Det er i alle menneskeretts-konvensjonene lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og innledningsvis er det lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")
   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Alle og enhver av menneskerettighetene må og skal altså hundre prosent være respektert og beskyttet, alltid og samtidig. For enhver borger i ens jurisdiksjon. Hvis ikke er det pågående grov kriminalitet.

   Absolutt ingen skal kunne skjule seg eller være immun bak ulovlige offentlige lovbestemmelser eller avgjørelser. Heller ikke skal en menneskeretts-krenkelse kunne skjule en annen eller flere menneskeretts-forbrytelser. Også det er grov kriminalitet - fordi selv tilsynelatende små offentlige menneskeretts-krenkelser kan skjule eller medvirke til andre og mange og grove menneskeretts-forbrytelser.

   Det er absolutt ingen lovlige unntak fra menneskerettighetene - unntatt efter prinsippene uforfalsket for nødverge. Eventuelle avvik (emergency) må altså være tvingende nødvendige og forholdsmessige, for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte i praksis.

   Offentlig implementering av menneskerettighetene betyr at eventuelle mangler eller avvik i nasjonens øvrige lovbestemmelser eller avgjørelser må justeres for i praksis å komme hundre prosent i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.
   
   
Menneskerettighetene er felles-menneskelige lovbestemte umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, med meget dype røtter ifra alle verdens tider og kanter. De er uforanderlig beskyttelse for absolutt ethvert menneske, ethvert land og enhver integritet. De er absolutt ethvert menneske sin mest elementære og verdifulle personlige eiendom.

   Menneskeretts-konvensjonene, inklusivt blandt annet likhet for loven, er samtidig og alltid både enkelt-menneskets, samfunnets og verdens nødvendighet, vilje, beskyttelse og rettferdighet.

   Derfor er det blandt annet lovbestemt i Menneskerettserklæringen Art 21 p3:
   "Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet."

   De uforfalskede
menneskeretts-konvensjonene er alltid folkets vilje.

   *

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. januar 2022:

   
Mørkt, et vind-drag, vått, lett yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 01. Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader klokken 03 og videre gjennom natten. For det meste overskyet, vått og mellom 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, noe bris og 7 pluss-grader klokken 17.30. Tildels med yr frem mot klokken 22.

   Jeg må huske tidsnok å innsamle og lagre mere "vinterepler" for fersk konsum neste år. De aller siste av årets Cox Pomona-epler tillaget jeg noe med i dag, efter å ha skåret bort skurv og oppstykket de i små biter. Både fugler og andre dyr og hundene her liker epler, og særlig de velsmakende Cox Pomona-epler, til og med de av de som er skurvete. Jeg var så heldig i butikk forleden å finne og kjøpe litt epler av sortene Rubinstep, Karin Schneider og Ambrosia, men er usikker på om eller hvor meget de kanskje er sprøytet eller gitt kjemikaler. Hadde jeg vært ivrigere på og hatt tid til selv å innsamle flere epler i hagen her mens det enda var tid for det så hadde jeg unngått den usikkerheten. Og det burde jeg efter igjen efter mange år under farlig og livs-ødeleggende tidspress å blitt mere opptatt av helsen.
   Tidspress og bekymringer kan være og er veldig meget livs-ødeleggende. Så også uvitenhet, frykt og forvirring. Jeg blir skremt når jeg i butikker ser både barn og voksne kjøpe søtsaker og mat og drikke med sukker og kjemikalier, men vet at det er nokså uunngåelig så preget de egentlig er av særlig uvitenhet, tidspress, propaganda og økonomiske og andre vanskeligheter og forhold. Ikke minst svekker det deres immun-forsvar.
   At mange ikke engang har hørt om nødvendigheten av vitamin d3 og c og zink, etc. er også ikke minst skremmende.
   Hvorfor leve et halvt liv stadig mere plaget av sykdom og uvitenhet, når de isteden kan leve, erfare og utrette dobbelt så mye med sinnsro, uskyld, nysgjerrighet, glede og langt mindre plager og sykdom?
   
Mange av oss er forlengst allerede så ødelagt at slikt er desto viktigere.
   Epler, særlig renset for frø og skåret i små biter og puttet i glass med lokk, så de blir mere fordøyelige, næringsrike og gode, er for meg en ingrediens i både mat og medisin. Blandet med for eksempel kimchi, eller med andre egnede frukter i egnede biter eller oppmalt, tranebær, persimon, granateple, baobao, amla, camu camu, etc. pluss chili og eventuelt natur-eddik, etc.
   Nu har jeg blandt annet iallfall gledeligvis rikelig med kimchi i flere varianter og med både eple-eddik og shiro-plomme-eddik. Iallfall er slikt nokså uunnværlig og nyttig.

   Mørkt, lett yr og 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. januar 2022:

   
Mørkt, yr og regn og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og regn og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Gradvis ned mot 2 pluss-grader og mindre nedbør frem mot klokken 16. Mørkt, vått og en pluss-grad klokken 17. Ned mot null grader klokken 20. Tildels med noe yr og slafs og omkring en pluss-grad videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158269897431875

   Nyttårstalen du ikke får høre fra Jonas Gahr Støre og hans eminente regjering.

   Statsminister Støre:
   Kjære landsmenn.
   En ydmyk takk for at dere valgte meg som landets statsminister. At jeg i min tid som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen  hjalp USA og min gode venninne, Hillary Clinton, med å bombe Libya sønder og sammen, kunne knapt bry dere mindre.
   At jeg har bidratt til å gi Hillary og min partikamerat, Terje Rød Larsen,  noen hundre millioner av pengene dine, er da bare "pytt,pytt".
   For øvrig har jeg jeg bestemt  meg for å svi av noen ti-talls milliarder til meningsløse miljøtiltak.

   Finansminister, Trygve Slagsvold Vedum:
   Hi,hi,hi:))
   Takk for at dere er så glade i latteren min at jeg sklei rett inn i posisjonen som finansminister.
   At jeg  knapt har peiling på økonomi, betyr ingenting så lenge jeg sitter på verdens største pengesekk. Vel og merke min og ikke din pengesekk. 
   Og takk for at dere bidrar til at staten min tjener noen hundretalls milliarder ekstra for at du skal fryse litt ekstra. Litt må du ofre for staten, må vite.

   Klima-og miljøminister, Espen Barth Eide:
   Da jeg var forsvarsminister under Stoltenberg-regjeringen, lurte jeg dere lett med narrativet om at Norges deltakelse i Afghanistan- krigen var en ubetinget suksess. Nå har jeg fått et nytt departement å boltre meg i og tenker hvor lett det skal bli å svi av noen ti-talls milliarder på meningsløse miljøtiltak.

   Utenriksminister, Anniken Huitfeldt:
   Putin og Russland må passe seg nå som jeg er blitt utenriksminister. Tipper han skjelver langt inn i Kreml av truslene  mine, og så må han huske at jeg har NATO-sjef Jens Stoltenberg som mitt store idol. Og  ikke glem at jeg var å spiste torsk sammen med Hillary hjemme hos Jonas.

   Helse-og omsorgsminister, Ingvild "minnbunj"  Kjerhol:
   Takk til alle med "minnbunj"som går å handler på polet mitt. Når jeg stenger ned utelivet ,så går Vinmonopolet  mot et historisk rekordsalg på rundt 120 millioner liter for 2021. Det blir pæng av sånt:)

   Olje-og energiminister, Marte Mjøs Persen:
   Takk for jeg får lov å være minister og kan  reise til USA på første klasse, samtidig som strømprisene dine fyker til himmels. Husk at du får mer, når prisene går i taket.
   At reindriftssamene vant i Høyesterett, bryr selvsagt ikke jeg meg om. Vindturbinene skal stå, uansett hvor mye de strider mot menneskerettene.

   Barne-og familieminister,  Kjersti Toppe:
   Etter 14 domfellelser på det rettsområdet der jeg er konstitusjonelt ansvarlig, kan  jeg love følgende:
   Ingen beklagelser vil bli gitt og ikke en finger skal løftes for å reparere på krenkelsene som vi er dømt for. We couldnt care less.
   Vi gjorde for øvrig det vi kunne for å "kjøpe" Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), blant annet ved å bruke millioner av folkets penger, på å sende en rekordstor delegasjon av offentlige tjenestemenn og kvinner til den muntlige høringen av Lobben-saken.
   Vi forsøkte også å legge økononisk press på  Romania og Bulgaria, for ikke å intervenere til fordel for ofrene.
   Og regjeringen, riktignok den forrige, bevilget seks ekstra millioner til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, godt kringkastet av vår kronprins under hans tale til EMD i forbindelse med 60 års-jubileet for noen år siden.

   Justisminister, Emilie Enger Mehl:
   Som justisminister på 28 år, er det bare rett og rimelig å ha adresse på jenterommet så dere kan betale for leiligheten min i Oslo. Husk at tidligere statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, er åtte år eldre enn meg da han fortsatt hadde  adresse på gutterommet.

   Arbeids-og inkluderingsminister, Hadia Tajik:
   At vi har forvoldt 1000-vis av mennesker grov urett i forbindelse med det vi kaller "NAV-skandalene", er snart glemt. 
   Men, slapp av.
   Snart skal  jeg sette ned nok en kommisjon, hvor penga går ut til ingenting.

   Næringsminister, Jan Christian Vestre:
   Du kjenner sikkert ikke meg, men jeg vil bare takke dere for å ha sponset bedriften min med noen hundretalls millioner. Det kommer godt med i en alder av 35 år.

   Avsluttende replikk fra Støre:
   Og husk at vi nå setter inn alle mine partifeller i de viktigste offentlige posisjoner:
   Mulig ny sentralbanksjef, Jens Stoltenberg, Økokrim-sjef Pål Lønseth, DFØ-direktør Hilde Singsaas, sivilombud Hanne Harlem, stortingsdirektør Marianne Andreassen og påtroppende leder av Riksrevisjonen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
   Og i  FNs sikkerhetsråd sitter Mona Juul, ektefellen til Terje Rød Larsen. De koser seg i den statsfinansierte penthousen på Manhattan til 100 millioner. 
   Så da gjenstår bare å ønske et Godt Nytt År fra den sittende regjering:)
   Og husk: Alle skal med:)

   *

   Siv M. Askildsen Haglund:
   Litt av en bukett! Tenk at folk er så blinde de ikke ser noe galt i dette det er jo en alvorlig oppdagelse. Mange har mistet eller har ikke logisk tankegang lenger. Bekymrings verdig at vi har så mange som ikke evner å ta inn kunnskap for dette har vært ute i media også alt sammen.

   Ann Beate Siggerud:
   Siv M. Askildsen Haglund mest behagelig for folk flest å lukke øynene for verdens ondskap og ubehageligheter.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og mellom en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels disig og noe yr og slafs omkring en og to pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, fuktig, litt bris og to pluss-grader klokken 17. For det meste med regn og yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og mellom to og null pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels skyet og tildels lite skyet og omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner og ned mot null grader klokken 18. Med to minus-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 05.01. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223035357127111

   Menneskeretts-konvensjonene, rett og galt

   Jo dummere du er dess klokere tror du at du er. Dette er bare en av grunnene for at det alltid er meget viktig å holde seg på den rette siden av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   *

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. januar 2022: 

   
Mørkt, stjerner og omkring to og tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels skyet og tildels opp til omkring null grader utover dagen. Halv-mørkt, omkring en pluss-grad, tildels svak bris og tildels synlig en tynn voksende måne-sigd sørlig klokken 17. Mørkt, noe bris og mellom to tre pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Kirsten Leikny Femundsenden, 31.12. 2021:
   https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219073854612725&set=a.10202191906774580

   Ønsker alle et Godt Nytt År.

   Måtte all denne usunne galskapen, løgnene og det vanvittige  kontrollregimet  bli igjen i 2021. 
   Noen få punkter om noen av mine drømmer for det nye året. 

   Jeg ønsker et 2022,
   -  der voksne, blir voksne igjen,
   -  der barn, får være barn,
   -  der gamle, får være gamle uten å umyndiggjøres,
   -  der uærlige politikere og myndigheter fjernes omgående,
   -  der myndighetene ikke lenger styrer oss etter pengeflyten,
   -  der myndighetene forstår at de er våre tjenere , ikke våre herrer,
   -  der myndighetene straffes for å frata folk muligheten for arbeide,
   -  der alle offentlige stønader ikke kun skaper fattigdom, som nå,
   -  der vi igjen, får nyheter i 'nyhetene', uten 'viruspropaganda',
   -  der myndigheter, som ypper til segregering, fjernes omgående,
   -  der innskrenkning av menneskeretter forbys og elimineres,
   -  der vi igjen våger å vise vår integritet,
   -  der folk slutter blindt å følge offentlige direktiver,
   -  der de, som forsøker å begrense vår medfødte frihet, fjernes,
   -  der vi får leve og utvikle oss,
   -  der vi stoler på egne vurderinger og evne til å ivareta oss selv,
   -  der vi får ivareta oss selv, uten frykt og mobbing/represalier,
   -  der muligheten til å leve våre liv i mest mulig frihet tilstrebes,
   -  der de, som skaper fryktkultur i samfunnet fjernes omgående,
   -  der alle utro tjenere i domstoler og offentlig forvaltning fjernes,
   -  der alle løgner og offentlig korrupsjon avsløres og fjernes.

   Det er bare å fylle på med punkter  ......, for å få et Godt Nytt År 2022.

   *

   Rune L. Hansen:
   Kirsten Leikny Femundsenden sendte direkte.
   04. Januar 2022, kl. 20.02:
   https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden/videos/452389429822086

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, noe lett yr og omkring tre til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet, tildels med litt yr og omkring to til fire pluss-grader utover dagen. Mørkt og mellom to og tre pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Samme temperatur utover dagen og helt og delvis lett overskyet.

   Det jeg antok var Carya ovata (Shagbark Hickory) som jeg har skrevet om i det siste vekket min forundring og mistanke om at det kanskje kan være noe annet, da jeg åpnet frukter og så at de hadde frø som lignet på eple-frø. Noe stemte tydeligvis ikke helt. Jeg har derefter tenkt litt på det og kommet frem til at treet og fruktene antagligvis og heller er Cydonia oblonga (Kvede, Common Quince). Et tre av ikke mindre verdi, som jeg tidlig i år 2006 utplantet ti eller flere planter jeg alet frem fra frø (fra antagligvis tyrkiske frukter).

   Tidlig år 2006 var det året vår familie brutalt og stadig verre ble angrepet av mennesker i kommune-administrasjonen her og mildt sagt mangt videre endret seg til det stadig mere umenneskelige, groteske og ugjenkjennelige. En av de veldig mange konsekvensene, i tillegg til at vi ble kidnappet, var at arbeidet og livet på eiendommen vår stadig mere stoppet opp og totalt endret vårt fokus.
   Jeg visste at slike offentlige forbrytelser ikke foreldes, men at det hastet stadig mere å få de skyldige og deres medspillere og forbrytelser offentlig avslørt og straffeforfulgt og reparert. Hvilket jeg siden daglig kontinuerlig og iherdig har arbeidet for og hatt fokus på.
   Allerede da hadde jeg mangfoldig beplantet mye de fleste områder av eiendommen her, pluss saget ned store mengder overfødige furutrær og bjørk, etc. og også startet arbeidet med å bearbeide jorden, planlegge og klargjøre for bebyggelse av bolig og fremtid, osv., osv.
   Kort sagt, da vi ble angrepet, kidnappet og separert ble plutselig vår fortid, nutid og fremtid og våre liv, vår trivsel, vårt arbeide og våre drømmer totalt i og med terror, turtur og utplyndring frarøvet oss.
   Det videre arbeidet med beplantninger og lignende her stoppet selvfølgelig også nokså fullstendig. Ofte og i blandt stadig for eksempel flytter jeg frø-planter som fugler og andre dyr har spredd her og avløpere og noen andre enda mulige handlinger jeg har hatt som vane, glede og interesse, men alltid er det forbrytelsene og uvissheten om barna som kverner alt annet. At jeg enda ikke har klart å gjenforene familien, så vidt og langt det enda er mulig, plager meg fortsatt stadig mere, i tillegg til alt vi fortløpende er utsatt for av tortur, terror og utplyndring - og uvissheten og all den groteske utryggheten.

   Mørkt, to pluss-grader og den voksende måne-sigden sørlig noe synlig her ute klokken 17.

   Hvordan en noe sjokkerende stor gruppe mennesker forholder seg bestialsk til medborgere og samfunnet er også blandt annet Joe Biden i USA og hans dirigenter og medspillere et groteskt eksempel på. Det tilsvarende skjer både i dagens Norge og mange andre land.

   Mørkt og tre pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring tre pluss-grader og en anelse av sne-rusk i luften utover formiddagen. Mørkt og tre pluss-grader klokken 17. Med mellom en og to pluss-grader mot midnatt.

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt og fire pluss-grader klokken 08. Delvis lett skyet og noe vind-drag og omkring fire pluss-grader utover dagen. Med 5 pluss-grader og mørkt klokken 18. Med mellom 5 og 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. januar 2022: 

   
Mørkt, regn, vind og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 5 og opptil 7 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 2 pluss-grader klokken 17. Mørkt og stjerner, med voksende halv-måne høyt i sør klokken 19. Mørkt og gradvis opp til 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, noe lysnet og opp mot 7 pluss-grader klokken 09. Ikke mye annerledes utover dagen. Mørknet, vått og 8 pluss-grader klokken 17. Regn og yr og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.01. 2022 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=4674513995919049
   Noen hastige ord om forkvaklet kapitalisme kontra menneskeretts-konvensjonene

   Hva er forkvaklet kapitalisme og økonomisk ulikhet, i tillegg til å være blandt annet økonomisk diskriminering?

   Økonomisk ulikhet blir kreft-svulster og stadig mere katastrofale hvis ulikheten er større enn tvingende nødvendig. Det samme gjelder også for makt.

   Økonomisk ulikhet er det motsatte av den menneskerettighet
som er likhet for loven, når eller hvis ulikheten ikke er uforfalsket tvingende nødvendig.

   At penger eller makt blir mere enn tvingende nødvendig ulikt fordelt i ens jurisdiksjon er det motsatte av likhet for loven. Det er kapitalisme og korrupsjon gjort til kreft-svulster i samfunnet og i verden. Mange som allerede har mye penger eller makt, eller en karriære med forhåpninger om det, ser seg tjent med slike kreft-svulster.

   
Hva er det mennesker kan gjøre hvis de oppnår mye penger eller makt? De kjøper og selger til høyest-bydende eller gode tilbud som kan friste, ikke bare med penger men også stemmer, knebling og undertrykkelse.

   Nok til at de for eksempel kan leke 
seg og eksperimentere med avansert og omfattende vitenskap og teknologi som mangfoldig kan ende i menneskelig og global ødeleggelse og kollaps.

   
Hva gjør for eksempel en Bill Gates (Microsoft) eller en Mark Zuckerberg (Facebook) eller en Soros hvis de oppnår mye makt? De både nasjonalt og globalt selger eller bytter eller kjøper noe av makten til for eksempel korrupte politikere eller regjeringer og til Big Pharma, Big Tech, Big Media, etc. Mange involverte tjener på det, hvis de helt eller delvis lenge nok unngår å bli straffeforfulgt. Slik involveres mange og stadig flere i onde sirkler og spiraler som utfolder seg - og samfunnet og nasjoner ødelegges ovenfra og ned. De store blir større - globalisme - samtidig som de mindre og minste blir ubetydelige. Mens de skyldige og deres medspillere blandt annet påberoper seg impunity, patenter og uvitenhet, etc.

   Noen konkrete eksempler for ytterligere å belyse dette. Når Bill Gates i et intervju med tv-stasjonen CNBC i juli 2021 sier om sine investeringer i vaksine-industrien at han forventer 2000% profitt, så er og blir også dette av vesentlig betydning for mangt og veldig mange. Vaksine-industrien intensiveres og dens investorer og medspillere styrkes i en utrolig stor grad, med alle de farer og muligheter dette automatisk innebærer. Penger, grådighet og makt stimuleres, også ikke minst kriminelt. Mange mennesker ønsker dermed ekte eller falske pandemier, mest mulig varig og med ekte eller falske vaksiner og strategiske varianter og mutasjoner, samtidig med undertrykkelse av fakta og fri kommuikasjon - og med mest mulig skremsel og redsel. Jo verre dess bedre. Og jo bedre og flere som investerer i dette og støtter opp om det, dess bedre ser de sine og mektige interesser tjent.

   For verden og dens mennesker og liv blir slikt meget farlige, ødeleggende og dyre lære-penger.

   At samme Bill Gates blandt annet kjøper store land-eiendommer i USA for å produsere og selge gen-modifisert mat sier enda litt mere om hvor farlig hans inngripende virksomhet er.

   Det er ikke tilfeldig at brukere av monopol-instanser som Big Media, inklusivt blandt annet Bill Gates sitt operativ-system Windows (Microsoft), 
innestenges i en virkelighet som utestenger den store, levende og egentlige virkelighet, samtidig som allslags person-data innsamles for manipulasjon og undertrykkelse. Hvordan for folk flest perr i dag beskytte seg og verden mot denslags?

   Operativ-systemet til Bill Gates, Windows for pc er et globalt monopol, veldig mange har blitt meget avhengige av. For eksempel blandt annet Sør-koreanske pc-produsenten Asus - skal de i det heletatt få solgt og videre-utviklet sine kvalitets-produkter så må de selge de med Windows installert og gjøre avtaler med Bill Gates. Hvordan rent praktisk perr i dag forsøke å unngå slikt?

   Det aller første brukerne av Windows perr i dag bør gjøre er å fjerne mest mulig av alt unødvendig og invasivt fra operativ-systemet og pc-n. Dette kan for mange være vanskelig, så søk eventuelt kompetent hjelp med det.

   Kapitalisme og makt, inklusivt mennesker, instanser og monopoler, må og skal reguleres for ikke å være eller bli mennekeretts-krenkende eller truende. Det er i forhold til absolutt ethvert menneske de uforfalskede og ukrenkelige menneskeretts-konvensjonene som må ha og skal ha makten. Dette er ikke hverken såkalt sosialisme eller anti-kapitalisme, etc., men er og skal være reell respekt for alle og enhver av ethvert menneske sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Inklusivt blandt annet eiendomsretten, trivsel og ytringsfrihet.

   
Det handler om stadig og stabilt å forbedre forholdene og trivselen for sivilbefolkningen og enhver av dens borgere. Og om at vi trenger og må ha og skal ha en levende og fri kommunikasjon, særlig i forhold til alt som angår våre menneskerettigheter.

   *

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og regn og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Mange politikere og mennesker med makt og innflytelse saboterer menneskeretts-konvensjonene - og særlig det er smittsomt og indoktrinerende. Mange forstår derfor enda ikke at aksept for menneskeretts-krenkelser i ens eget land er årsaken til nærsagt alt av urett, nød, katastrofer og elendighet i verden. Og heller ikke forstår de hva en menneskerettighet er - og at økonomisk diskriminering fremfor alt annet er årsak nr. 1.

   Omtrent det samme været og tildels disig utover dagen. Med noe vind mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. januar 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring 8 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett skyet og omkring 5 til 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, 2 pluss-grader og månen høyt østlig klokken 18. Omkring null grader og månen tildels synlig høyt sørlig frem mot klokken 22.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og 3 pluss-grader klokken 12. Med omkring 5 pluss-grader klokken 16. Mørkt, med noe yr i luften og 5 pluss-grader klokken 20. Med regn og yr frem mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 15.01. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223086400563165

   Dagens Norge i forhold til USA, 20220115

   Det snakkes i USA i disse dager om at Joe Biden og det politiske partiet Demokratene og deres medspillere bevisst har gjort (og stadig gjør) så mye kriminelt og galt at nærsagt enhver vet det og at det blandt annet for alltid snarlig vil gravlegge partiet Demokratene. Samtidig har blitt og blir det andre av de to store partiene, partiet Republikanerne, styrket desto mere, ikke minst fordi så mange korrupte og kriminelle - såkalte rhinos - også der har blitt og blir avslørt for det de egentlig er.

   Alt dette er selvfølgelig godt å høre og gir gode forhåpninger og veldig mange vide og dype konsekvenser.
.
   Forhåpentligvis vil mye av det samme også skje i Norge. Arbeiderpartiet og dets medspillere er ikke mindre korrupte og kriminelle. Særlig hvordan og hvor grovt kriminelt omfattende og systematisk de i praksis har neglisjert og forfalsket menneskeretts-konvensjonene oppdager og forstår stadig flere, i alle fall. Men mange og grundig og fort nok? Det gjenstår enda å se.

   *

   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. januar 2022: 

   
Mørkt, regn og yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot 03-tiden i natt. Helt og delvis skyet og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Antydninger til noe yr i luften frem mot klokken 13.

   Jeg skrev her hastig forleden dag at pc-produsenten Asus er fra Sør-korea, men det er de selvfølgelig ikke. De er fra Taiwan. Slike glipper og feil kan forekomme, særlig hvis man skriver eller snakker hastig. Beklager.

   Tildels regn og yr utover eftermiddagen og kvelden, med gradvis ned til mellom 3 og 2 pluss-grader og tildels noe vind frem mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. januar 2022: 

   
Mørkt, tildels noe yr og hagl og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 03 i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 3 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 17.30. Med yr og vått klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 17.01. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223095534031496

   Menneskeretts-konvensjonene og dagens Norge, 20220117

   Skadene og ødeleggelsene det norske Arbeiderpartiet og dets medspillere har gjort og gjør er enorme og katastrofale, både i og utenfor Norge.

   Dette gjelder ikke bare eller først og fremst all den korrupsjonen de med det norske folkets felles penger har kjøpt og kjøper rundt omkring i den store verden, samtidig som en stor andel av folket ikke bare diskrimineres og utplyndres men også trakasseres, terroriseres og tortureres. Presis det verste i praksis er ignoreringen, forfalskningen og fortielsen av de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, samtidig med det hyklerske og indoktrinerende at de fritt frem snakker med to tunger og lyver og forfalsker.

   Menneskeretts-konvensjonene med sine nasjonalt umistelige og uavhendelige rettigheter og forpliktelser for enhver både er og skal være en norm og en minste-standard og en veiledning for sivilbefolkningen og verden. Samtidig er
menneskeretts-konvensjonene også faktisk og egentlig gjeldende lov og rett, både nasjonalt og internasjonalt. Når alt dette forties og forfalskes så er og blir skadene og ødeleggelsene enorme og katastrofale.

   Smitten både i sivilbefolkningen og i verden er enorm og katastrofal. Og er, mildt sagt, både unødvendig og grovt kriminell.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/posts/4965061076848115/

   Flemming Sivertsen:
   OG NÅ FÅR NORGE MASSE GRATIS REKLAME GJENNOM EN
SOSIALREALISTISK STORFILM I INDIA ,DER STAVANGER SPILLER HOVEDROLLEN.
   KANSKJE VI FÅR SE ESCORTJENTA IVER HAVER SOM MOVIESTAR I DENNE STORFILMEN
   STORFILM I INDIA SOM

   Arvid Mørk Mikkelsen:
   Enig, men det gjelder jo nesten alle partier, ikke bare AP. Høyre, Krf, Venstre og Frp er like ille :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, Arvid Mørk Mikkelsen, de er alle medspillere til den offentlige mafia-virksomheten som krenker og stjeler sivilbefolkningens menneskerettigheter. Ergo er også de kriminelle og lands-forrædere.

   Rune L. Hansen:
   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen
(UDHR) Art 30 lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")
   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Ronja Ronja:
   Denne cartell av kriminelle må fjernes ikke endres. Hva skal man endre ??????????????. Den trenger en radikal fjerning. Denne organisasjon jobber med alvorlig kriminalitet hver eneste dag, deres hoved offer er fattige og utenlanske foreldre, barn er deres inntektkilde. Hva skal man endre i en råtten tann???. røttene må klippes og fylles med noe solid og varer lenge....

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 5 pluss-grader klokken 09.30. Med 6 pluss-grader klokken 15. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 18. Med noe vind-drag og til omkring 6 pluss-grader klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. januar 2022: 

   
Mørkt, jevnt mye regn og mellom 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels mye regn også utover dagen og kvelden. Med tildels noe sne-rusk og noe vind og ned mot null og minus-grader og månen tildels synlig østlig frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. januar 2022: 

   
Full-månen sørlig, tildels noe vind og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Ankommet tilsammen oppmot en cm finkornet sne på bakken mange steder i går kveld og frem mot klokken 10. Delvis skyet, noe bris og omkring null grader Celsius utover dagen.

   Som kjent og forstått er mange av dommerne som arbeider under ECHR korrupte og retter seg hverken efter ECHR selv eller menneskeretts-konvensjonene. I dagens Norge er det enda verre.
   Og korrupsjonen sprer seg stadig mere og verre, også ikke minst globalt. De fleste og aller mest korrupte føler seg trygge og frykter lite. De betrakter og vurderer sine forbrytelser som beskyttet og innbringende - som å ha fordeler, nytte og gevinster meget langt større og mere enn risikoen for å bli kompetent straffeforfulgt, eller for i det heletatt å bli straffeforfulgt.

   Mørkt og omkring null grader Celsius utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 20.01. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158296481336875

   Her følger en oversikt over åtte av de 15 siste domfellelsene i EMD og som omhandler barnvevernssaker.

   Sakene har alle blitt avvist fra Høyesterett, noe som altså betyr at de aktuelle dommere i disse sakene har vært medvirkende til å få Norge dømt for brudd på EMK Artikkel 8.

   Dommere i Høyesterett som har medvirket flest ganger for brudd på EMK Artikkel 8 i disse åtte sakene:

   Bergjlot Webster: 4 ganger i sakene Jansen, Lobben mfl, Hernehult, A.L mfl.

   Clement Endresen: 3 ganger i sakene Hernehult, M.L og M. F.

   Kristin Normann: 3 ganger i sakene K.E. AND A.K, M. F, og A. L mfl.  

   Arnfinn Bårdsen:  2 ganger i sakene Hernehult, og Pedersen mfl.

   Cecilie Østenden Berglund: 2 ganger i sakene K.E. AND A.K., og A. L mfl.

   Henrik Bull: 2 ganger i sakene Jansen og Pedersen mfl.

   Jens Skoghøy : 1 gang i saken Jansen mfl

   Aage Thor Falkanger: 1 gang i saken Lobben mfl

   Steinar Tjomsland ( pensjonert) : 1 gang i Lobben mfl.

   Torill Øie, 1 gang i Pedersen mfl.

   Per Erik Bergsjø: 1 gang i Pedersen mfl

   Magnus Matningsdal: 1 gang i M. L

   Karl Arne Utgård ( pensjonert): 1 gang i  K.E. AND A.K.

   Arne Ringnes: 1 gang i M. L

   - CASE OF JANSEN v. NORWAY, 6th September 2018.
     Webster, Skoghøy, Bull

   - CASE OF STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY, 10th September 2019 (Grand Chamber).
     Webster, Tjomsland, Falkanger

   - CASE OF HERNEHULT v. NORWAY, 10th Mars 2020.
     Webster, Bårdsen, Endresen

   - CASE OF PEDERSEN AND OTHERS mv. NORWAY, 10th Mars 2020.
     Bergsjø, Bårdsen, Bull, Øie

   - CASE OF M.L. v. NORWAY, 22th December 2020.
     Matningsdal, Endresen, Ringnes

   - CASE OF K.E. AND A.K. v. NORWAY, 1st July 2021
     Normann, Utgård, Berglund

   - CASE OF M.F. v. NORWAY, 25th November 2021
     Normann, Endresen, Bergsjø

   - Case OF A.L. AND OTHERS v. NORWAY, 20th January, 2022
     Webster, Normann, Berglund

    *

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. januar 2022: 

   Mørkt og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig disig himmel, yr og mellom en og to pluss-grader frem mot klokken 09. Disig, yr og opp til omkring tre pluss-grader videre utover dagen. Med 4 pluss-grader og mørkt klokken 18. Mellom 4 og 5 pluss-grader og mindre nedbør utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. januar 2022: 

   
Mørkt, litt avtagende måne noe dust tildels synlig sørlig, vått, tildels noe yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover dagen. Disig, yr, meget vått og 7 pluss-grader frem mot klokken 15.30. Mørkt, vått, yr og i underkant av 7 pluss-grader videre og utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 22.01. 2022 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/?multi_permalinks=5068839739833326

   Menneskeretts-konvensjonene kontra offentlig mafia-virksomhet

   En politikk eller et samfunn eller mennesker som aksepterer eller normaliserer fravær av en eller flere av en borgers menneskerettigheter, er under en politikk som er offentlig mafia-virksomhet - absolutt enhver borger plikter å ikke medvirke i eller for noen slags slik virksomhet.

   Fordi:

   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver borger være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   Blandt annet Barnekonvensjonen (CRC), som er en av menneskeretts-konvensjonene, har i sin innledning - bestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det er videre i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30 lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."


   *

   Rune L. Hansen:
   Den politiske nepotismen som utgjør Stortingpartiet og dets medspillere i dagens Norge har lenge og i full fart stadig mere i praksis blitt et dragsug av forakt for og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene og najonal selvstendighet. De samarbeider med og premierer mange andre offentlige mafia-virksomheter.
   Redaksjonen i Document.no er dyktige og gjør ofte oppmerksom på mye av dette:

   
Skogpod 20. januar, 2022: Første år med Biden
   https://rumble.com/vt1hs3-skogpod-20.-januar-2022-frste-r-med-biden.html

   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, for det meste yr og mellom 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels disig og veldig lett yr i luften og omkring 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt, men mørkt og til omkring 6 pluss-grader.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. januar 2022:

   Mørkt, vått, tildels lett yr og noe bris og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Mørkt, vått og 4 pluss-grader klokken 18. Med 3 pluss-grader klokken 20. Med ned mot 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 24.01. 2022 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/posts/5076482689069031/

   Menneskeretts-konvensjonene og de usynlige fengsler

   Det er særlig en type fengsler og tortur-kamre som konsekvent og iherdig forties av offentlige terror-regimer og deres medspillere.

   Hensikten og bestrebelsene med slike usynlige fengsler og tortur-kamre er at de skal være mest mulig usynlige. Derfor er de spredt i landet og innblandet i sivilbefolkningen, eller på andre måter forsøkt gjemt. Ikke minst også forsøkt gjemt og skjult med blandt annet indoktrinering og propaganda.

   Derfor kan et passende navn på de være: De usynlige fengsler.

   Veggene og sprinklene i slike fengsler med sine tortur-kamre er offentlige krenkelser av menneskerettigheter. Hva enten en eller flere menneskerettigheter med handling, inklusivt avgjørelser og unnlatelser, er krenket, for et eller flere mennesker, så er slike vegger og sprinkler solide og utgjør mere eller mindre synlige groteske fengsler og tortur-kamre. Og de er smittsomme.

   For eksempel så er økonomisk diskriminering og diskriminering av makt blandt borgerne en ulikhet for loven som i seg selv i stigende grad medfører usynlige fengsler og tortur-kamre.

   For å være mest mulig holdbare og usynlige så kan deres eksistens, vegger og sprinkler være impregnert med forfalskninger, usannheter, medspillere, indoktrinering og propaganda, etc. Og blir samtidig forsøkt benektet, forfalsket og bagatellisert. Alt slikt er effektive virkemidler for offentlige terror-regimer og deres medspillere og fangevoktere - og jo mere de er påkostet og forfalsket dess bedre. Kunsten er særlig å gjøre de og det mest mulig usynlig. Og å delta i å beholde makten og dens fordeler og muligheter i det lengste.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er først og fremst mere enn inngangen og trakten til slike mere eller mindre synlige fengsler og tortur-kamre.

   Som bekjent så er og skal enhver menneskerettighet alltid være ukrenkelig, umistelig og uavhendelig for absolutt enhver borger, og samtidig og nødvendigvis også forpliktende. For offentlige terror-regimer er det derfor særlig viktig og nødvendig ikke bare å ignorere, men også å bagatellisere og å forfalske menneskerettigheter og hva de er og skal være. Splittelsene, forvirringen og uretten som er en konsekvens av slike krenkelser er en kriminell fordel for offentlige terror-regimer. Jo mere gjemt og glemt dess mere fordelaktig.

   Det er med enhver offentlig menneskretts-krenkelse mere eller mindre synlige umenneskelige fengsler og tortur-kamre automatisk bygges og vedlikeholdes.

   Det reelle fraværet av en eller flere menneskerettigheter for en eller flere borgere i landet er ikke bare beviset for eksistensen av et offentlig terror-regime og dets "usynlige" mere eller mindre desentraliserte groteske fengsler og tortur-kamre, men er også en meget kraftig advarsel til enhver og alle om at noe tilstrekkelig og snarest umiddelbart må endres for helt og holdent å komme i samsvar med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   *

   Undis Hansen:
   Bra skrevet! - Norges integritet i fritt fall...

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. januar 2022: 

   Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt og noe lavere senere. Lett overskyet, vått og 2 pluss-grader klokken 10. Med smuler av yr i luften og opp mot 6 pluss-grader klokken 12.30. 

   Taliban fra Afghanistan kommet på invitert besøk hos Jonas, Jens og kompani i Norge. Antagligvis for å være mellom-menn i våpen-handel og forskjellig hva som verre er. Et terror-regime i vennskapelig samtale med et annet. Like barn leker best, som det blir sagt. Med blandt annet Joe Biden i USA og hans åndsfrender i og omkring der og Nato og China og planlagt stor-krig om Ukraine og Taiwan, er det og blir det passelig atmossfære for slikt - og for forskjellige familier, aksjer og "ideologier" som stiger i verdi. Kanskje bomber de blandt annet Polen også i samme slengen, for å slå mere enn to "fluer" samtidig. Ondskapens grådighet er grenseløs - og dens medspillere er både slue og dumme og enda ustoppelige. Det er menneskeretts-krenkerne og deres perversiteter i samarbeide med naivitet og dumhet som enda styrer og rår. Mye vesentlig kan for veldig mange endre seg på kort tid, særlig under slike forhold - eller ikke endre seg.
   Putins Russland kan bli tvunget til å alliere seg med China, for å beskytte Russland og Ukraine mot Nato og Joe Biden. Ja, mye kan skje og mangt kan videre avsløre seg.

   Mørkt, vått og i overkant av 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 18.30. Med yr og mellom 6 og 7 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt. 

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. januar 2022: 

   
Mørkt, yr og mellom 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Tildels det samme med gradvis ned til omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 06. Overskyet, vått og mellom 4 og 5 pluss-grader klokken 12. Vått og tildels yr og omkring 5 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, yr og mellom 5 til 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. januar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, yr, noe bris og 4 pluss-grader klokken 09. For det meste overskyet og yr og omkring 4 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt, stjerner, noe vind-drag og mellom 2 og 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 27.01. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158307385626875

   Fylkesnemndene ble etablert i 1993 og spørsmålet er om samtlige saker som er behandlet der, er i strid med EMK Artikkel 6 nr 1.

   Om det kan besvares bekreftende, vil det da si at samtlige avgjørelser fattet derfra er konvensjonsstridige og følgelig ugyldige

   *

   Morten Kråkvik:
   Hva med domstolsadministrasjonen??

   Morten Kråkvik:
   Marius Reikerås Hvem kan svare bekreftende på det spørsmålet ??

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er samtlige saker der ulovlige, av mangfoldige grunner. Selv de av de som efterfølgende er behandlet i rettsvesenet også. Absolutt ingen skal kunne kidnappe mennesker eller medvirke i eller for slikt og si at det er lovlig, uten at det er uforfalsket nødverge lovliggjort av real-kompetent rettsbehandling. Og absolutt alle og enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter må under enhver omstendighet og alltid beskyttes og sikres!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring 3 til 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og en pluss-grad klokken 10. Hvitlig overskyet, antydning til yr og 4 pluss-grader klokken 14. Yr, regn og vått og omkring 4 og 3 pluss-grader frem mot mørknet klokken 17.30. Med 4 til 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. januar 2022: 

   
Mørkt, jevnt mye regn og mellom 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Det samme været utover formiddagen og først utover eftermiddagen. Med yr og 4 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, noe vind og 2 pluss-grader klokken 19.30. Vått, regn, yr, vind og omkring 3 til 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. januar 2022: 

   
Mørkt, vind og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste lett overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen frem mot 14-tiden, derefter mindre skyet. 2 pluss-grader klokken 15.30. Halv-mørkt og omkring en til to pluss-grader klokken 17.30. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt. Facebook sine såkalte fakta-sjekkere har ilagt meg og mine innlegg i forskjellige grupper visse "begrensninger i minst 90 dager". De manipulerer med forskjellig og forskjellige i sin sensur-iver, ofte uten at brukerne får vite noe om det eller hva. Trist og tragisk. Kommende tirsdag blir månen voksende igjen.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. januar 2022: 

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute det meste av natten. Mørkt, stjerner og omkring null grader klokken 05.30. Hvitlig himmel og omkring en pluss-grad utover formiddagen. Med lett og luftig sne i luften og kanskje en cm på bakken klokken 13. Med 5 cm eller mere og våtere sne og mindre sne i luften frem mot klokken 16 og meget hvitt i landskapene her ute. Mørkt og i underkant av null grader klokken 21 og nærmere en minus-grad mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq