----- Denne side: db202210.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. oktober 2022:

   Mørkt, mellom 12 og 11 pluss-grader Celsius, noe bris og noe yr her ute klokken 02 i natt. Videre med yr og omkring 11 pluss-grader. Hvitlig overskyet, vått og omkring 11 pluss-grader klokken 09. Halvt hvitlig overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 11. Helt og delvis overskyet, tildels noe yr og omkring 12 til 14 pluss-grader videre utover dagen. Yr, vått og ned til omkring 10 pluss-grader utover kvelden frem mot klokken 21 og mørkt.

   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene forenkler og optimalt bedrer alt som angår sosiale, samfunnsmessige, medmenneskelige og politiske problemer, konflikter, forståelser, løsninger og oppgaver. Det er enda mange perr 01. oktober 2022 som ikke vet dette - og det er enda mange hovmodige, kriminelle og perverse som ikke ønsker dette. Det er det som utrolig nok enda er problemet. 

   Mørkt, vått og 9 pluss-grader her ute klokken 22.30. Med regn og yr videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. oktober 2022:

   Mørkt, vått, lett nedbør i luften og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med omkring 12 pluss-grader og stort sett overskyet uten nedbør først utover dagen og senere tildels med yr. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 20.30. Tildels med yr videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20221002:

   Menneskeretts-konvensjonene og ansvarlighet

   Ansvar og ansvarlighet er det beste og rette forsvar og er en forutsetning for tillit og sosial trygghet.

   Unnlater den offentlige forvaltningen effektivt og real-kompetent å straffeforfølge menneskeretts-krenkelser i eller utenfor den offentlige forvaltningen så svikter og urettmessig straffer den sivilbefolkningen og verden. Konsekvensene av en slik unnlatelse er og blir katastrofale, om enn de er synlige eller ikke.

   Tvingende nødvendige distinksjoner eller uforfalsket nødverge må ha som hensikt og konsekvens å respektere, ivareta og sikre enhvers alle menneskerettigheter.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Hva er den lovlige og rette straffen for skyldige? Selvfølgelig ikke å diskriminere eller på annen måte å medvirke i eller for å krenke eller true en eller flere menneskerettigheter - unntatt ved uforfalsket nødverge, det vil si for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte. Reaksjonens tiltak må altså være tvingende nødvendig forebyggende og betryggende og reparerende.

   Kristendommen formulerer det samme, sagt blandt annet slik av Jesus: 
Du skal også elske din fiende - eller som Jesus sier det hos Matteus 5,43-44:

   "Dere har hørt at det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,"

   Aktuelle er blandt annet også ordene i 
Bibelens NT, Apg. 13,10:
   "Du som er full av all slags svik og ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! Vil du ikke holde opp med å fordreie Herrens rette veier?"
   "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right! You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord?"

   *

 

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. oktober 2022:

   Mørkt, vått, tildels lett nedbør og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet og omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Halvt skyet og 12 pluss-grader klokken 15. Jevnt hvitlig overskyet og 13 pluss-grader klokken 16.30. Nesten halv-mørkt og ned mot 11 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og ned mot 10 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått og for det meste mellom 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med noe vind-drag fra sør og halvt lysnet klokken 07.30. Overskyet og omkring 14 pluss-grader først utover dagen, med regn fra utpå eftermiddagen. Mørknet, regn og ned mot 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. oktober 2022: 

   Mørkt, mye vått i luften og på bakken og 10
pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Overskyet med og uten yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Mye regn og vått i disse dager. Regn og omkring 14 og 12 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt med ned mot 9 pluss-grader.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vått, lett yr og 10 pluss-grader klokken 09.30. For det meste overskyet tildels med noe regn og yr og omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt klokken 19,30. Mørkt, vått, tildels regn og yr og noe bris og vind-drag og omkring 12 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. oktober 2022: 

   
Mørkt, regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg har tillaget meg naturlig blandt annet c-vitamin dosering fra blandt annet selv-innplukkede nyper, vårkorneller, svarthyller, etc. Og håper også alle andre forsøker å være optimalt forebyggende og beskyttende med god visdom og forstand, særlig nu og lenge fremover. Og vet det kan være og bli meget vanskelig eller umulig for mange. For det meste regn og yr med omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Mindre og mere spredt nedbør og noe lavere temperatur videre utover dagen. For mange, særlig unge eller umodne mennesker, er sykdom, skader, nød, død og alderdom noe fjernt, men slikt kan alltid ankomme fortere og annerledes enn de trodde det mulig. De har lært eller forstått for lite om slikt og om konsekvenser. Jeg plukket inn litt ekte kastanjer og piggsopp i dag, og plukket og spiste litt modne nok kiwi-bær. Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader klokken 20. Tildels med noe yr og ned til omkring 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels med yr og regn og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og omkring 10 pluss-grader utover dagen, tildels med litt nedbør og litt overskyet og tildels med helt lette skyer drivende fra vest. Litt dunkelt, vått og 8 pluss-grader klokken 19. Mørkt, tildels yr og omkring 7 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. oktober 2022: 

   
Mørkt, regn og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Mørkt, vått, noe bris og 10 pluss-grader klokken 06. Overskyet, tildels med litt bris og yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Helt og delvis overskyet med et vind-drag fra sør og omkring 11 og 13 pluss-grader utover dagen. Jeg har plukket inn mere frukter fra vårkornell og plukke-spist kiwi-bær. Begge modner i disse dager. Mørkt, vind og 11 pluss-grader klokken 21. Det er full-måne i dag, men jeg ser den ikke. Gradvis sterkere vind og til 12 pluss-grader frem mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. oktober 2022: 

   Omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius og mørkt og nokså sterk vind her ute i natt,
med regn fra omkring 02.30-tiden. Overskyet, tildels med regn og yr og omkring 10 til 11 pluss-grader utover dagen.

   Mange undrer hvorfor særlig de fleste av dagens nord-amerikanske, europeiske og blandt annet norske politikere svikter, svekker og ødelegger sine medborgere og sine sivilbefolkninger. Og hvorfor og hvordan de har gjort seg medskyldige i offentlige nasjonale og globale mafia-virksomheter hvor det helt eller delvis er lovløshet, vilkårlighet, perversiteter, falskhet og motsatt lov og rett som rår.

   Hvorfor og hvordan har lovløshet i form av offentlige mafia-virksomheter, falskhet og offentlig kriminalitet blitt og blir stadig mere enerådende?

   Synlig eller ikke synlig - kriminalitet og svik lønner seg kortsiktig for de skyldige og deres medspillere - men er samtidig stadig mere og i stigende grad katastrofal for først og fremst uskyldige og uskyld.
     
   Kriminalitet, perversiteter, løgn og svik er en slags selv-ødeleggelse, men kan gi kortsiktig makt og vinning - som ytterligere kriminelt og med falskhet og eventuelt påkostet blir forsøkt gjort mest mulig enerådende og langvarig. Og når ondskapen og dens muligheter vinner frem blir den sterkere og mere eller mindre skjult stadig falskere og farligere - og stadig mere omfattende.

   Ondskapens frykt, forvirring og fristelser kreerer splittelser som ytterligere tiltrekker seg og styrker ondskap og svik. Mens mange slags dumheter, spekulasjoner, egoismer, falskheter og hovmod ikke vil være dårligere.

   
Uskyldige, ytringsfrihet, perspektiver, bevissthet og uskyld blir mere eller mindre helt eller delvis ødelagt under slike forhold.

   Mørknet, vått og yr og 8 pluss-grader her ute klokken 19.30. Med regn og yr og 8 til 7 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. oktober 2022: 

   Mørkt, regn og yr og omkring 7 til ned mot 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt og helt overskyet utover dagen.

   Apropos offentlig mafia-virksomhet:
   Når de kan regne med å ikke bli straffet for forbryter-virksomhet eller straffen er liten eller sen i forhold til vinningen, så er forbryter-virksomheten desto mere fristende - og tiltrekker seg særlig svikefulle og løgnaktige mennesker. Og slike mennesker er særlig ønsket og utplassert og premiert av - og forsterker -  mafia-virksomheten.

   Overskyet, ankommende lett yr og 8 pluss-grader klokken 17. Overskyet, litt dunkelt, vått og ned mot 7 pluss-grader klokken 19. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. oktober 2022: 

   
Mørkt, tildels noe lett yr og omkring 7 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels ltt vind og omkring 10 pluss-grader og noe yr utover dagen. Mørkt, vått, litt yr og bris i luften og 10 pluss-grader klokken 21. Med regn og yr videre mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, lett yr og mellom 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og mellom 10 og 11 pluss-grader utover formiddagen. Jeg plukker og spiser noen kiwi-bær her ute hver dag nu i disse dager. Det er hundrevis på flere planter. De er plantet for å kunne bli meget store og fruktene lett tilgjengelige, men jeg og hundene plukker og spiser daglig bare litt og de gjør godt.

   Det er meget trist og forferdelig hva av offentlige mafia-virksomheter som gradvis stadig mere har skjedd og bygget seg opp siden 2. verdenskrig, fordi de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene stadig mere har blitt bagatellisert, forfalsket og ignorert, både i Europa og i Norge og mange andre land, og også her i Svikebygd. Og også blandt annet og ikke minst i USA. Dette vinter-halvåret blir mildt sagt enda langt mere groteskt på grunn av konsekvensene. Og folk flest ser det enda ikke og forstår det ikke. Men stadig stigende forvirring og frykt gjør seg nu gjeldende. Hyklere, svikere og andre umodne mennesker er og blir gjerne de siste til å se det og å forstå det. Falskheten, hovmodet, egoismen og overfladiskheten er enda nærsagt altomfattende.

   De har lært litt og tror de har lært alt og nok. De har sett litt og tror de har sett og vet alt.

   Folk flest er enda indoktrinerte av de svikefulle makter og krefter. De forstår minst av alt enda at vi enhver er og skal være likeverdige myndighets-representanter. Det er ikke offentlige politikere eller andre offentlig ansatte eller andre mennesker som er våre myndigheter - våre myndigheter er og skal og må være de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, og enhver og alt som er i fullstendig samsvar med de.

   Det er for eksempel av flere grunner mildt sagt ikke Zelinsky eller hans medspillere som er eller skal være Ukraina eller myndighet for Ukraina. Det er ikke Putins Russland som er kriminelle i sitt forhold til Ukraina, tvert om - Putins Russland har forholdt seg meget lovlydig, forsiktig og nødvendig i forhold til Ukraina.

   Uten uforfalsket forståelse for menneskeretts-konvensjonene, hvilket egentlig er veldig enkelt, så forledes mennesker fort og lett av propaganda, hovmod, forfalskninger, frykt og fristelser,

   NATOs Jens Stoltenberg og hans alle medspillere lyver grovt om alle slike forhold, mere og mindre bevisst, som vanlig. De var og er en katastrofe og grov-kriminelle svindlere i Norge, meget påkostet forsøkt skjult, - og nu mere direkte også i resten av verden. Det er slik de så langt de ønsker og klarer det gjør sin karriære.

   Mørkt og 5 pluss-grader her ute klokken 22.

   Når eller hvis voksne mennesker oppfører seg som umyndige mennesker så må det gå katastrofalt galt. Jo flere dess verre. De vet ikke og forstår ikke engang hvem og hva som er sine myndigheter og sin myndighet.

   Ned mot 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. oktober 2022: 

   Mørkt og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Med litt svak bris og 8 pluss-grader klokken 06.30. Overskyet og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen, med noe antydning til yr efter klokken 12. Med regn og yr videre utover dagen. Mørkt, regn og omkring 9 pluss-grader klokken 21. Med mye regn også videre mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. oktober 2022: 

   Omkring 8 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt, tildels med regn og yr og den avtagende månen tildels synlig høyt sørlig. Spredt lett litt skyet, vått og ned mot 4 pluss-grader klokken 09. Opp til omkring 8 pluss-grader og litt mere dust lett-skyet utover formiddagen. Hvitlig overskyet og 7 pluss-grader klokken 14.45. Mye regn, noe vind og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 18. Mye regn og yr videre utover kvelden. Mørkt, vått og i overkant av 8 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. oktober 2022: 

   Mørkt, vått, væte i luften og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Torden-brak og regn fra omkring 06-tiden.

   Det blir fremadskridende våtere og kaldere her omkring inn i høsten og vinteren og mine forberedelser for å kunne overleve har vært og er "som vanlig" mange nød-løsninger. Det meste har mildt sagt oftest ikke vært "som vanlig" for mitt vedkommende i flere ti-år nu, hverken i det lange forløpet før jeg ble kidnappet eller derefter. Sannhets-søkende uskyld blir mildt sagt forsøkt ødelagt og angrepet av kriminelle og deres medspillere fra mange kanter og krefter, særlig når de kriminelle føler seg forstyrret, avslørt eller fristet.

   Blandt annet våtere og kaldere her ja, men nu også for veldig mange andre. Her i et dårlig isolert gammelt lite hus hvor ytter-veggene er som tynt gammelt flatbrød og taket ikke særlig bedre, og uten innlagt vann eller wc. For mange er det nu nærsagt like ille eller verre, angrepet som også de er av stadig verre kriminelle strøm-leverandører og politikere.

   Og stadig verre blir det enda. Norske stortings-politikere som blandt annet Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Erna Solheim og deres medspillere og Soros-politikk leker seg blandt annet også med Joe Biden og Zelinsky og krigsvåpen-industrien og dens kunder for stadig å beskytte og ødlegge så meget av alt som mulig til sin fortjeneste og for sine kriminelle karriærer. De gjør og sier alt og hva som helst for å beskytte og fremme sine karriærer, inklusivt også bruk av kjernekraft-våpen og bio-våpen, i håp om i alle fall selv å overleve best mulig i det lengste. Nazistene i Ukraina og deres paradis for perversiteter og allslags grove forbrytelser og hemmelige formuer og virksomheter er viktig og nødvendig for slike mennesker.

   Hvor meget var og er offentlig ansatte i USA fundamentalt ansvarlige for opprettelse og drift av livs-farlige bio-laboratorier i Kina og mange andre steder i verden, inklusivt Wuhan-labratoriet i Kina og spedningen av det gen-manipulerte Covid-viruset? Meget, mildt sagt.

   Ravsat Menchikova, skriver i en kommentar på Facebook 04.07. 2021:

   I Ukraina ca 15 Amerikanske biologiske millitære laboratorier. Finnes de i Norge? Den usynlige krigen. Biologiske våpen. 500 Amerikanske millitære biolaboratorier er plassert i fattige land og i tidligere Sovjet republikk. Lokale maktene bli kjøpt og betalt, de har ikke lov sjekke disse laboratorier. Alt er hemmelig og sponset av Pentagon.

   Tidligere stor skandale og avsløring i Kaukasus i Georgia. "USA tester biologiske våpen i Baltikum. Utbrudd av afrikansk svinepest (ASF) i Øst-Europa legger opp til det samlede bildet av et system der USA tester biologiske våpen for 3. verdenskrig, skriver spaltist for Sputnik Latvia Alexander Khrolenko.
   Etter hans mening tildeler USA en spesiell rolle i dette systemet til de baltiske landene, som fungerer som det viktigste testområdet.
   For å bekrefte uttalelsen siterer journalisten en rekke fakta. Spesielt i juni ble ASF oppdaget i 165 griser i Latvia, og senere ble tjue tusen dyr ødelagt, noe som førte til store tap for bønder. I tillegg tilbys gårder i Litauen fullstendig å fullstendig forlate svineoppdrett, fordi 41 utbrudd av ASF ble registrert i landet.

   Ifølge Khrolenko er slike utbrudd av sykdommen veldig paradoksale, fordi ASF-viruset ikke var motstandsdyktig mot forholdene i nordlige breddegrader, og denne egenskapen kunne ikke se ut akkurat slik på kort tid, men kunne bare opprettes under laboratorieforhold.

   ASF-utbrudd skjedde nesten samtidig i mange stater - Georgia, Ukraina, Moldova, Polen og de baltiske landene. Journalisten forbinder dette paradokset med fremveksten av et bredt nettverk av biologiske laboratorier fra Pentagon i disse østeuropeiske landene.
   Etter hans mening utvikler og studerer USA virkningen av de nyeste typer virus på mennesker i forskjellige regioner - direkte eller indirekte, gjennom ASF og undergraver matsikkerhet.
   Samtidig kan myndighetene i disse landene ikke engang gjette om de endelige resultatene av Pentagons biologiske utvikling. Forskning innenfor rammene av farlige prosjekter er spredt i forskjellige laboratorier og land, og en full rapport blir dannet ved Pentagons biologiske forskningssenter - Fort Detrick i USA, skriver Khrolenko.

    I tillegg legger spaltisten til, i SNG og de baltiske landene, blir nasjonale epidemiologiske overvåkningssystemer konvertert til amerikanske standarder. Elektroniske systemer implementert i laboratorier for innsamling, prosessering, lagring og overføring av informasjon om hvert mistenkt tilfelle av sykdommen sender en rapport til USA.
Khrolenko mener også at over tid vil frekvensen og faren for biologiske hendelser øke, fordi slike bioteknologier gjør det mulig å gjøre prosessen med å rydde boareal så billig som mulig, forenkle kampen for planetens naturressurser, og vil også gi enorme fortjeneste til skaperen av virus."

   Videre skriver Ravsat Menchikova:

   DETTE ER SUPER ALVORLIG. NORGE HAR NATO OG 4 AMERIKANSKE millitære baser med atomvåpen fly, har de millitære biologiske laboratorier på samme måte som Ukraina og mange andre? "Patrushev: Det er grunn til å tro at USA utvikler biologiske våpen.

   Sekretær for det russiske sikkerhetsrådet Nikolai Patrushev i et intervju med Kommersant gjorde oppmerksom på at flere og flere biologiske laboratorier under amerikansk kontroll vokser med stormskritt i verden. Og underlig tilfeldig - hovedsakelig ved den russiske og kinesiske grensen.

   Som Patrushev bemerket, hevder amerikanerne at dette er forskningssentre der de hjelper lokale forskere med å utvikle nye måter å bekjempe farlige sykdommer på. Det er sant at myndighetene i de landene der disse gjenstandene ligger, har ingen reell anelse om hva som skjer innenfor deres vegger.
   "Vi blir fortalt at fredelige sanitære og epidemiologiske stasjoner opererer nær våre grenser, men av en eller annen grunn minner de mer om Fort Detrick i Maryland, hvor amerikanere har jobbet innen militærbiologi i flere tiår," sa Sekretær for sikkerhet Rådet for den russiske føderasjonen.

   Samtidig gjorde han også oppmerksom på at utbrudd av sykdommer som ikke er typiske for disse regionene registreres i de tilstøtende områdene. På spørsmål om amerikanerne kunne utvikle biologiske våpen der, sa Nikolai Patrushev: "Vi har god grunn til å tro at dette er nøyaktig tilfelle." 

   "Det kinesiske utenriksdepartementet krevde fra USA å gi forklaringer om eksperimenter i biolaboratorium i Ukraina.

   En offisiell representant for det kinesiske utenriksdepartementet understreket at USA er det eneste landet som fremdeles blokkerer etableringen av en verifikasjonsmekanisme i henhold til konvensjonen om forbud mot bakteriologiske og giftige våpen.

   BEIJING 8. april. / TASS /. Den amerikanske regjeringen bør gi det internasjonale samfunnet omfattende informasjon om eksperimentene de utfører i de amerikanske militære biologiske laboratoriene i Ukraina og i Fort Detrick. Dette ble kunngjort torsdag ved en vanlig orientering av den offisielle representanten for PRCs utenriksdepartement Zhao Lijian.

   “Vi håper at de respektive land og USA vil ta en ansvarlig og åpen posisjon, innlede samarbeid med Verdens helseorganisasjon og invitere ekspertene sine til å utføre vitenskapelig forskning for å finne kildene til koronavirus i USA, slik Kina gjorde tidligere. Jeg la merke til at Russland ikke så lenge siden ble avhørt USA om sine militære og biologiske aktiviteter i Fort Detrick og i Ukraina. Andre land har også uttrykt lignende bekymringer, "sa han. "Ta for eksempel Ukraina. USA har opprettet 16 biologiske laboratorier i Ukraina alene. Hvorfor lager USA så mange laboratorier over hele verden, og hva gjør de der, inkludert i Fort Detrick," spurte han.

   En offisiell representant for det kinesiske utenriksdepartementet understreket at USA er det eneste landet som fremdeles blokkerer etableringen av en verifikasjonsmekanisme under 1972-konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av bakteriologiske (biologiske) og giftige våpen og videre. Deres ødeleggelse. "Vi oppfordrer igjen USA til å ta en ansvarlig posisjon og svare på bekymringene fra verdenssamfunnet, samt gi omfattende forklaringer på hva de gjør i disse laboratoriene, samt svare på forespørsler om å opprette en verifiseringsmekanisme for slike aktiviteter, "sa han.

   Walter Reed Army Research Institute ligger i Fort Detrick, Maryland. Den drives av Pentagon og driver biomedisinsk forskning, inkludert smittsomme sykdommer.

   Om amerikanske biolaboratorier
   I april 2020 rapporterte en rekke ukrainske TV-kanaler, inkludert 1 + 1 og Newsone, at amerikanske militærbiologiske laboratorier opererte i Ukraina, hvor eksperimenter med patogener av farlige smittsomme sykdommer ble utført. I samme måned rapporterte varamedlemmer til Verkhovna Rada - lederen for det politiske rådet for Opposisjonsplattformen - For Life (Opposisjonsplattform - For Liv) -partiet (Opposisjonsplattform - For Liv) Viktor Medvedchuk og Renat Kuzmin at de hadde sendt appellerer til statlige myndigheter som krever en rapport om arbeidet til 15 amerikanske biologiske laboratorier i landet.
   De minnet om at det ukrainske helsedepartementet og det amerikanske forsvarsdepartementet i august 2005 undertegnet en avtale om samarbeid for å forhindre spredning av teknologi, patogener og kunnskap som kan brukes til å utvikle biologiske våpen. Dokumentet sørger for innsamling og lagring av alle farlige patogener på ukrainsk territorium i laboratorier finansiert av Washington, og forplikter også, på forespørsel fra den amerikanske siden, å overføre kopier av farlige stammer til USA for videre forskning.

   Medvedchuk mener at fasilitetene i Ukraina som er underlagt Pentagon og utfører sine tildelte oppgaver, de facto er amerikanske militærbaser, noe som uttrykkelig er forbudt i artikkel 17 i den ukrainske grunnloven. HLS uttrykte også mistanke om at laboratorier kan bli en kilde til epidemier i landet, men de ble avvist av den amerikanske ambassaden. I tillegg fant partiet at det diplomatiske oppdraget prøvde å skjule informasjon om arbeidet i Ukraina til to sentre som var involvert i studiet av patogener som var farlige for mennesker."

---

   Vått, for det meste overskyet tildels med regn og yr og ikke langt fra 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i dag. Mørknet og 8 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. oktober 2022: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe lysnet klokken 08. Hvitlig overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 11. Tildels regn og yr og mellom 9 og 8 pluss-grader videre utover dagen og mindre overskyet fra utpå eftermiddagen. Det har efter hvert blitt nokså mye høst-løv både på bakken og på mange vekster her ute. Mørknet og i overkant av 9 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader klokken 22. Med regn og yr videre mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og for det meste overskyet og mellom 10 og 11 pluss-grader, tildels med yr, utover formiddagen. Mindre overskyet og uten nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner, vått og 7 pluss-grader klokken 20. Med 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20221018:

   Menneskeretts-konvensjonene og enhvers rettigheter, ansvar og forpliktelse

   Når eller hvis i en nasjon respekten og beskyttelsen av enkelt-mennesket og en eller flere av dets alle uforfalskede menneskerettigheter er fraværende eller truet, da er i stigende grad alle og enhver av alle og enhvers menneskerettigheter i nasjonen borte eller forsvinnende.

   De felles-menneskelige menneske-rettigheter er og skal og må alle og enhver være absolutt enhver borgers alltid umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter, og derfor nødvendigvis alltid også absolutt enhvers forpliktelse. Dette fremgår massivt klart og tydelig i alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene - og er og skal være både nasjonal og inter-nasjonal lov og rett og nødvendighet.

   For borgerne i enhver nasjon og jurisdiksjon skal det være likhet for loven, har menneskeretts-konvensjonene bestemt, men visse tvingende nødvendige midlertidige unntak og distinksjoner for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte kan lovliggjøres for samtidig best mulig å sikre absolutt enhvers alle menneskerettigheter.

   I praksis å forfalske, bagatellisere eller ignorere noe av dette er kriminalitet. Særlig ekstra meget alvorlig kriminalitet er selvfølgelig, av mangfoldige grunner, menneske-krenkelser i regi av politikere, dommere og andre offentlig ansatte. Å utøve eller medvirke i eller for slike forbrytelser rammer mangfoldig flere og er langt farligere og vidtrekkende enn all annen slags kriminalitet - og er i realiteten offentlig organisert mafia-virksomhet om krenkelsene ikke fort, effektivt og real-kompetent straffeforfølges og repareres. Mulighetene for real-kompetent å få stoppet og reparert menneskeretts-krenkelse må ikke minst derfor alltid for alle og enhver være lett tilgjengelige og effektive.

   Offentlig ansatte er ikke offentlig ansatt for å krenke, forfalske eller ignorere noens menneskerettigheter - tvert om! De er der for å beskytte og sikre enhver borgers alle uforfalskede og alltid ukrenkelige menneskerettigheter!

   Som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Det er videre i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30. lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel i FN-sambandets Erklæring om menneskeretts-forsvarere / Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD), 9 desember 1998, som er en: "Erklæring om retten og ansvaret enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet har for å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter," er i 
og med Art 10 lovbestemt at:

   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   "No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so."

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring fire til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Opptil 10 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring en pluss-grad mot midnatt. 

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. oktober 2022: 

   Mørkt og omkring en til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis tildels litt hakkete lett hvitlig overskyet og fem pluss-grader klokken 09 og syv klokken 10. Mere hvitlig lett overskyet og til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett litt skyet og 8 pluss-grader klokken 15.

   Uforfalsket rettferdighet er veiledende for medmenneskelighet i samfunnet og for trivselen, tryggheten og sannheten. For forfalsket rettferdighet er det motsatt.

   
De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er resultatet av en mangfoldig naturlig nødvendig felles-menneskelig erkjennelses-prosess som har pågått i mange tusen år. Nu er de mere enn noensinne og stadig mere viktig og nødvendig for alle og enhvers holdninger, ord og alle andre andre handlinger for den videre samfunns- og utviklings-prosess.

   Uten en fullverdig forståelse av
menneskeretts-konvensjonene er det og blir det stadig mere katastrofalt for alle og enhver. Menneskeretts-konvensjonene er som en slags kart og kompass nødvendig for å finne veien videre og for å frigjøre sannheten. De er en helhet det er nødvendig å forstå for ikke katastrofalt å vill-ledes. Jo mere en ser og respekterer menneskeretts-konvensjonenes helhet dess lettere å finne frem for og til sannheten og trygghet. Enhver misforståelse, mangel og falskhet kan fort og lett bli vill-ledende og katastrofal.

   Mange tror enda at det er nok hver for seg å lære av det de vet eller tror om den gamle tidens farligste og minst nyttige være-måter for selv å forsøke å unngå disse, men dermed blir de i realiteten selv uten de naturlige nødvendige kart og kompass, remedier og oppskrifter.

   Menneskeretts-krenkerne og deres medspillere vil ha mest mulig forvirring, frykt (med trusler) og fristelser (med splittelse) for å maksimere sine forhastede slutninger, sin falskhet, sin fortreffelighet og sin forfengelighet. De er hver for seg og som gruppe unike som alle andre og alt underveis og tror seg hver for seg å være best og bedre og viktigere enn alle andre - jo dummere kloke dess mere og verre. Men grådig egoisme kan aldri bli lenge tilfredsstillende eller betryggende, tvert om, det har de enda ikke lært eller forstått.

   Hovmod, menneskeretts-krenkelser og synsing får mildt sagt meget farlige konsekvenser i tider som nu.

   Og hvem har sagt feil og hvem har gjort feil og med hvilkne konsekvenser? Og hvorfor?

   Nokså mørkt og fuktig med 5 pluss-grader her ute klokken 19. Mørkere, og omtrent det samme klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. oktober 2022: 

   Mørkt og to pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Jevnt nokså hvitlig overskyet og i underkant av 5 pluss-grader klokken 09. Noe hakkete overskyet og 9 pluss-grader klokken 11. Jevnere overskyet klokken 12.30.

   For et samfunn å
normalisere, forfalske eller akseptere menneskeretts-krenkelser er mildt sagt en meget farlig vei å gå.

   Å normalisere korrupsjon eller andre menneskeretts-krenkelser eller perversiteter gir automatisk et livs-farlig og selv-ødeleggende samfunn og mange løgnaktige, grådige, egoistiske og ondsinnede mennesker og offentlige mafia-virksomheter.

   Overskyet og omkting 10 pluss-grader nesten uten nedbør her ute utover dagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. oktober 2022: 

   
Mørkt og 10 til 8 pluss-grader Celsius og noen smuler lett yr her ute i natt. Nokså skyfritt og 12 pluss-grader klokken 14. Helt og delvis overskyet og omkring 10 pluss-grader og efter hvert med yr videre utover dagen. Mørkt, yr og 9 pluss-grader klokken 21.

   Frykt og fristelser og forsiktighet kan være naturlig, sunt og riktig, men er ingen unnskyldning for å medvirke i eller for offentlige mafia-virksomheter. Medvirker man ved ord, handling eller unnlatelse
i eller for menneske-krenkelser eller offentlige mafia-virksomheter så er man upålitelig, svikefull og kriminell.

   Mørkt, yr og regn og omtrent 9 pluss-grader her ute frem mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. oktober 2022: 

   
Mørkt, regn og yr og mellom 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, for det meste regn og yr og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Uten nedbør utover eftermiddagen. Nokså mørkt, vått og 11 pluss-grader klokken 19 og mørkt 21. Med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. oktober 2022:

   
Mørkt og omkring 8 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Blant annet de fire nokså store hjerte-trærne her på eiendommen har omtrent kastet alt sitt løv visnet til bakken, Cercidiphyllum japonicum (katsura tree). Løvet er særpreget og fint og behagelig å se på. Det er mangt nu her ute av vekster som mere eller mindre fargerikt visner og faller som næring til jorden og samtidig forbereder seg på å overleve vinteren og kulden. Forleden dag var jeg her ute for å plukke inn noe blader fra store
agnbøk-trær - Carpinus betulus (hornbeam), men de fleste var allerede begynt å visne, så jeg plukket bare noen av de grønneste og friskeste. Bladene fra agnbøk dufter nokså godt og er nyttig medisin også, i plaster eller noe for å stoppe ytre blødninger. Annerledes virkende enn ryllik (Achillea millefolium) og også enn eksotiske dragons blood, Croton Lechleri. Det er fortsatt frukter her ute på vårkorneller (Cornus mas) som rødmende modner og jeg plukker. De modner ikke samtidig og de vårkornellene som vokser med mest sol modner tydelig tidligst. Det er mangt interessant og nyttig å observere og å leve med i en stor og innholdsrik hage. Hundene er nokså ivrige på å finne og spise nedfalne modne kiwi-bær.

   Nokså lysnet og 11 pluss-grader her ute klokken 08. Mere og mindre halvt og helt overskyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Farmors bil EU-godkjent i dag. Den kmmer trolig til å holde maksimum to år til fikk jeg fra en av ekspertene høre, men på grunn av noe rust ikke mere. Bilen er nu mere enn tyve år gammel og jeg kan fortsatt som i de siste år bruke den jevnlig - og den er behagelig og god å kjøre. Mørkt, vått, lett yr og 11 pluss-grader klokken 20.30. Omtrent det samme videre mot midnatt,

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. oktober 2022: 

   Disig overskyet med lett yr i luften og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute utover dagen. Mørkt, vått og 11 pluss-grader klokken 20.30. Omtrent det samme videre mot midnatt,

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. oktober 2022: 

   Overskyet med fortsatt omkring 11 pluss-grader Celsius og vått utover dagen, tildels med litt yr. Mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 20. Mange vil ikke kunne overleve denne våtere og kaldere tid, meget særlig fordi de ikke kan eller våger å bruke elektrisk oppvarming som er eller blir for dyr, Og mangt forskjellig annet blir også dyrere og ødelagt når strøm og drivstoff blir dyrere. Med politikere og deres medspillere som stjeler folkets fellesverdier, natur-ressurser og menneskerettigheter så må nødvendigvis alt gå stadig verre og verre. Mørkt, vått, tildels yr, noe vind-drag og 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels noe lett yr og noe bris og omkring 13 og 12  pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, noe bris og omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Vått og tildels noe yr videre utover dagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen, Mørknende og med yr klokken 18.30.

   Menneskerettighetene og menneskerettighets-konvensjonene er meget enkle å forstå når de ikke forfalskes. Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver borger være umistelig og uavhendelig, uten unntak. Eventuelle midlerididig berettigede unntak må være for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Verre er det ikke. Men dette misliker selvfølgelig kriminelle og deres medspillere - de vil selv heller være makten.

   Mørkt, vått og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Hva som videre vil skje med USA vil langt på vei bli avgjort nu i kommende november. Vil uskylds-kreftene der være sterke nok, eller ikke, og hvor lenge? USA befinner seg på avgrunnens rand og de offentlige mafia-virksomheter der er meget mektige og groteske og gjør veldig meget for helt å ødelegge landet og resten av verden. Mye av det samme skjer også i Europa. Mens massemediene er fullstappet av propaganda, falskhet, knebling og løgner.

   At den og de som lurer andre egentlig lurer seg selv blir forhåpentligvis sannere enn noensinne,

   Noe lysnet, disig og lett yr klokken 08.30.

   I de fleste land og samfunn er det både gode og onde utviklings-krefter og vinner de onde krefter mere eller mindre midlertidig og katastrofalt frem via hovmod, forfalskninger, løgner, overfladiskhet, dumhet, makt-eliter, grådighet, etc. Kort sagt vinner de onde krefter frem under forhold hvor den reelle respekt for menneske-konvensjonene, medmenneskelighet og rettferdighet er fraværende, bagatellisert eller forfalsket.

   Tross mange meget gode idealer og mye god moral i utgangspunktet var det meget som gikk galt og mere eller mindre skjult gjorde USA stadig mere korrupt og urettferdig. En økonomisk politikk som stimulerer grådighet og egoisme, kapitalisme som kreft-svulster, krigsvåpen-industrien og kriger som butikk, fengsels-vesenet som butikk, impunity for eliter, forurensning, etc., etc.

   Vil USA enda la seg redde? Og hvor lenge og godt i så tilfelle? Vil Soros-politikken og globalismen og menneskeretts-krenkelsene la seg stoppe, og godt nok?

   Og hva med Europa? Det ser på mange måter enda verre ut for Europa. Med mennesker som USAs Joe Biden og NATOs Jens Stoltenberg og Norges Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og Ukrainas Zelinsky og deres mange medspillere som bestemmende og informerende krefter så må det gå mildt sagt meget meget katastrofalt galt.

   Ondskapen og grådigheten er uhyre smittsom, livsfarlig og katastrofal hvis den først på noen måte tillates.

   Spredt lett litt skyet og omkring 12 pluss-grader her ute klokken 15. Mørkt og 8 pluss-grader klokken 21, Mellom 7 og 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 12 og 13 pluss-grader utover dagen. Mørkt og regn klokken 22.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. oktober 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 12 pluss-grader utover dagen.

   Menneskeretts-tyver er farlige, svikefulle og kriminelle mennesker og grupperinger, hvor mget enn de later som det motsatte. Stjeler de medborgere sine felles-verdier, natur-ressurser eller menneskerettigheter for å gi til selv eller andre land eller sine venner og medspillere så er det meget grov kriminalitet, selvom de argumenterer med at andre har større behov eller at det er endre som bestemmer. Det det først og fremst handler om og skal handle om er at en selv ikke er villig til å akseptere menneskeretts-tyverier i forhold til sine egne medborgere. Det er den integriteten, selvstendigheten og nødvendigheten det skal handle om.

   Sivilbefolkningen, samfunnet og den enkelte bør straffe menneskeretts-tyver så meget og godt det lar seg gjøre. Blandt annet med ikke å hjelpe de eller ikke å stemme på de, og på mangfoldige forskjellige egnede og mulige måter. For å la de og flest mulig forstå og vite at menneskeretts-tyver og deres medspillere er foraktet og fullstendig og sannferdig må omvende seg.

   Mørkt, vått og 10 pluss-grader her ute klokken 20. Med 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq