----- Denne side: db202211.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  November 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. november 2022:

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels regn og yr og opp til omkring 15 pluss-grader utover dagen. Klokken tilbakestilt en time, Mørkt, regn og yr med nokså kraftig vind og 12 pluss-grader omkring 18-tiden. Mørkt, vått, stjerner og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. november 2022:

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med nedbør og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Mørkt, stjerner, månen tildels synlig sørlig og 8 pluss-grader klokken 20. Mørkt og vått med 9 pluss-grader og vind mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. november 2022:

   
Mørkt, vått, regn, vind og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute efter midnatt frem mot klokken 02 i natt og derefter.

   
Politikere og akademikere og mange andre snakker og skriver veldig meget om de felles-menneskelige menneskerettighetene, som jo er kjernen i både internasjonal og nasjonal lov og rett.

   Mange mennesker og grupperinger fra mange forskjellige land tjener, indirekte eller direkte, på å forfalske eller bagatellisere en eller flere av menneskerettighetene i menneskeretts-konvensjonene. De betales, forfremmes eller knebles av sær-interesser, regimer og mennesker som er menneskeretts-krenkere og vil ha sine sær-rettigheter, unntak og makt-midler. Så meget at mange ikke vet eller forstår hva en menneskerettighet er. Det har blitt en omattende stor og mektig industri og virksomhet av slikt og slike. Mennesker som mere eller mindre bevisst vil forfalske en eller flere menneskerettigheter for å fremme sine personlige interesser og karriærer.

   Hva er verst, menneskeretts-krenkelser i eget land eller i andre land? Og hvilkne menneskeretts-krenkelser? Svaret er at det som alltid er verst og farligst er aksept for eller forfalskning av mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser i eget land, hvilkne menneskerettigheter det enn gjelder. Og fravær av effektive og real-kompetente nasjonale prosesser og muligheter for å unngå slikt.

   At mange vil man skal tro noe annet er en mildt sagt meget farlig utvikling.

   For det meste overskyet, vått og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen her ute. Med regn og yr omkring 13-tiden. For det meste omtrent det samme videre utver dagen. Med 9 pluss-grader og mørkt klokken 19, Med ned mot 8 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. november 2022: 

   
 Mørkt, regn, meget vått og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, fortsatt mye regn og omkring 8 pluss-grader klokken 09. Mye regn og yr og omkring 8 pluss-grader videre utover dagen og mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. november 2022: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått og 7 pluss-grader klokken 09. Med yr og 9 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels yr også videre utover dagen. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 8 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. november 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 11. Noe dunkelt overskyet, vått og 7 pluss-grader klokken 17. Nokså mørkt klokken 17.30. Den voksende full-månen sørlig og ned mot 5 pluss-grader frem mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. november 2022: 

   
Mørkt, vått, lett yr og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Omtrent det samme videre utover natten. Disig himmel, vått, fortsatt lett yr og 7 pluss-grader klokken 08. Disig himmel, vått og 9 pluss-grader klokken 13. Mørkt, vått, den voksende full-månen tildels synlig fjernt østlig og 6 pluss-grader klokken 19. Omkring 9 pluss-grader, vått og månen dust høyt og fjernt sørlig mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. november 2022: 

   
Mørkt, vått, ankommet lett yr og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Tildels yr videre utover natten.

   Folk flest forstår ikke hvor utrolig smittsom, grotesk, umenneskelig, hovmodig, falsk, egoistisk og hensynsløs ondskapen er. De tror jo i det lengste seg selv å være bedre og å ville bedre og å være klokere og smartere - og å kunne legge skylden for ondskapen på andre. Jo dummere de er dess klokere tror de seg å være.

   Det er stort politisk valg i USA i dag, et såkalt mellom-valg - det er fire år der mellom slike politiske valg. Valget har og får veldig mange og veldig meget vesentlige også internasjonale konsekvenser. Det politiske valget der som for to år siden med mildt sagt gedigen valg-svindel innsatte Joe Biden og hans medspillere som ledere for USA og avsatte president Donald Trump kan USA og mange steder i verden neppe overleve to år mere med.

   Regimet til "president" Joe Biden og hans medspillere er på ingen måte bedre eller mindre livs-farlig enn Adolf Hitler og hans medspillere var for bare noen ti-år siden. Takket være et ikke stort men tross alt smittende og dyktig og nokså fort voksende antall tildels nokså godt tenkende og oppsummerende ildsjeler for medmenneskelighet, anstendighet og rettferdighet i og omkring USA er enda ikke alt der helt tapt og ødelagt.

   Menneskene og regimene i og for NATO og EU er tildels annerledes, men heller ikke mindre livs-farlig eller bedre enn Nazi-Tyskland var. Som Donald Trump var og enda er en samlende kraft for å redde USA og mange steder i verden er Vladimir Putin en god og samlende kraft for å forsøke å redde mange steder i verden og det selv-ødeleggende Europa.

   Mangt blir videre avgjort i USA nu og fremover i disse dager. Også for resten av verden.

   Hvor meget og hva vil sivilbefolkningene og folk flest denne gangen lære av det hele alt? For lite eller ingenting før de selv er helt utplyndret og drept?

   Folk flest aksepterer enda menneskeretts-krenkelser, hykleri, svik og motsatt lov og rett, så lenge de selv tjener på det eller ikke direkte skades av det og nok andre synes det er ok eller bra. Vanligvis de oppdager ikke eller innrømmer ikke at det er umenneskelig og feil før det er for sent.

   Overskyet og regn og yr og omkring 12 pluss-grader her ute utover dagen. Nokså mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader klokken 17.30. Med yr og mørkt klokken 22.30. Tildels med yr videre frem mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. november 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 10. Disig himmel og regn en stund litt efterpå og nokså fort noe skiftende og noe vind-drag. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. november 2022: 

   Mørkt, omkring 10 pluss-grader Celsius og tildels noe dust synlig måne høyt og fjernt sørlig her ute i natt efter hvert med noe bris og antdninger til yr. Disig overskyet, vått, tildels yr, noe bris og vind og omkring 10 og 11 pluss-grader utover dagen. Nokså mørkt, regn, vind og 11 pluss-grader klokken 17. Mørkt med regn og omkring 12 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. november 2022: 

   Mørkt, regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tilsvarende utover formiddagen. Disig himmel, vind og12 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vind og 13 pluss-grader klokken 18. Uten vind utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20221111:
   
   Menneskerettigheter foreldes ikke

   Det er av mangfoldige grunner meget viktig og sentralt å vite og å forstå at menneskerettigheter foreldes ikke. At enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for enhver borger i ens jurisdiksjon. Dette er mangfoldig og meget klart og tydelig lovbestemt i alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. For en offentlig forvaltning eller andre å sabotere eller forfalske dette er meget grov kriminalitet.

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")
   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   For politikere eller andre å medvirke i eller for å sabotere eller forfalske en eller flere menneskerettigheter for en borger eller flere i en jurisdiksjon er altså kriminalitet.

   Om for eksempel en offentlig forvaltning hindrer noen en eller flere menneskerettigheter som angår mat eller helse, så er dette ikke en forbrytelse som blir mindre eller forsvinner hvis konsekvensen er at mennesker dør av sult. Tvert om blir forbrytelsen dermed grovere. Forbrytelsen forsvinner ikke og blir ikke mildere av at konsekvensen er at mennesker dør eller drepes.

   Eller for eksempel de kidnappede barna og foreldrene i dagens Norge. Kidnapperne og deres medspillere vil at barna fortest mulig skal fremmedgjøres og indoktrineres - og foreldrene og familien fortest mulig ødelegges, fremmedgjøres og bli noe annet og borte. Metoden gjør ikke forbrytelsen mindre grov eller mildere, hva enn hensikten eller konsekvensene er. Bare uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte kan midlertidig lovliggjøre en kidnapping.

   Helt eller delvis å fjerne, diskriminere eller ødelegge et menneske eller en familie gjør ikke menneskeretts-krenkelsen mindre grov, tvert om.

   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver borger være umistelig og uavhendelig, uten unntak.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. november 2022: 

   Mørkt og omkring 13 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 9 pluss-grader klokken 20. Med i overkant av 10 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. november 2022: 

   
Mørkt, noe antydninger til yr og omkring 10 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 09. Jeg og hundene plukker og spiser fortsatt daglig litt kiwi-bær her ute når vi går forbi og ser de mest synlige og største fruktene, men det har regnet mye og mange har falt ned til bakken hvor det er mange slags vissent løv, men også mange enda hengende er vassne, våte og mere eller mindre overmodne. Spredt lett litt skyet og 12 pluss-grader klokken 11. Mørknet og 9 pluss-grader klokken 17.30. Med 8 klokken 21.30. Mørkt og 8 pluss-grader og den litt avtagende månen dust høyt i øsr mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. november 2022: 

   
Mørkt, månen høyt sørlig og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet, spredt dottete lett halvt skyet, månen litt synlig høyt i vest og i overkant av 6 pluss-grader klokken 09.

   Mellom-valget i USA, som av visse grunner enda ikke er helt avsluttet, forteller mangt og meget av betydning. Det iallfall foreløbig offentliggjorte resultatet viser en nokså jevn fordeling mellom på den ene side de såkalte demokratene og på den annen side de såkalte republikanerne. Ikke stort mere enn at de til en viss grad kan gjøre veto i forhold til hverandre. Andelen av rinos (republikanere i navnet only) er redusert, mens andelen av gjennom-korrupte og perverse ytterligere er styrket for demokratene.

   Demokratenes mangfoldige grove kriminalitet og perversiteter i de siste to års tid har tilsynelatende ikke vært ille nok for mange i sivilbefolkningen - de har enda ikke vært rammet hardt nok og plyndret, torturert og drept mange nok. Og tilliten til og troen på republikanerne er iallfall enda ikke stor nok til et bedre resultat.

   Når makt-strukturene i samfunnet er forkvaklede i forhold til menneskeretts-konvensjonene blir konsekvensene også forkvaklede. Hvis mennesker erstatter menneskeretts-konvensjonene med seg selv og sine meninger så er det egoisme, hovmod og indoktrinering som har makten, smittsomt.

   Hvis for eksempel den offentlige forvaltningen kidnapper, diskriminerer og torturerer mennesker, barn og familier, som blandt annet i dagens Norge, så indoktrineres menneskene og barna automatisk storlig til manglende respekt for medmennesker og menneskeretts-konvensjonene. Medmenneskelighet og rettferdighet går i oppløsning til fordel for hovmod, egoisme, falskhet, splittelse, grådighet og vilkårlighet. De menneskene som egentlig skal være de minst svikefulle og falske blir lett og fort det motsatte. Samtidig indoktrineres samfunnet også til aksept for ytterligere offentlig mafia-virksomheter.

   Menneskene har mange vanskeligheter for å bli voksne på naturlige måter og å bevare sin uskyld og integritet under slike forhold. Hvem og hva er vel pålitelige og solide for de under slike forhold annet enn umodenhet, forvirring, falskhet og svik? De kan ikke stole på stort annet enn slikt og seg selv så lenge det enda lar seg gjøre. Så unødvendig, umenneskelig og tragisk at det enda er slik mange steder i verden.

   Vilkårligheten, lovløsheten og falskheten i dagens USA er mildt sagt meget farlig og katastrofal både for USA og resten av verden. Og det samme kan sies også særlig om dagens Europa.

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute utover dagen. Mørknet og 7 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, noe antydning til yr og 4 pluss-grader klokken 22.30. Med månen dust høyt i øst mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. november 2022: 

   
Mørkt, den avtagende halv-månen høyt og fjernt sørlig og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og 12 pluss-grader klokken 13. Med 11 pluss-grader og spredt lett litt skyet klokken 15.30. Med 10 pluss-grader og halv-mørkt klokken 17. Nokså sterkt vind i hele dag. Med 11 pluss-grader klokken 20.

   Strøm-prisene har steget mildt sagt veldig meget her og mange andre steder de siste måneder. Den siste "alminnelige" månedlige strøm-regningen som ankom meg forleden dag, fra Haugaland Kraft AS, er mere enn 4 ganger høyere enn vanlig. Fortsetter det slik og slik globalistene både har planlagt og mangfoldig offentliggjort så må mange mennesker begynne å spise rotter, mus og annen mere eller mindre menneske-fiendtlig "mat" de klarer å innfange fra omgivelsene, eller bli drept av sult, kulde og sykdom, etc.

   De bruker hva de blandt annet har lært av eksperimenter med mennesker i Nazi-Tyskland og Ukraina og andre steder. Mange nazister unnslapp til Ukraina og USA og andre steder, hvorfra de mere eller mindre synlig både har fortsatt og utvidet sine planer, eksperimenter og sin soros-politikk og rekruttering.

   Makt via aksjer, penger, samtykke eller karriærer er meget viktig og sentralt for globalistene og deres medspillere - som også blandt annet Klaus Schwab har fremhevet. Covid-viruset og den såkalte covid-politikk var omtrent ingenting annet enn det og soros-politikk. Som også den såkalte klima-politikk for det såkalte "grønne skiftet" er det samme. Og også blandt annet den såkalte Ukraina-krigen er det samme - og samtidig er iherdige forsøk på å skjule hvitvasking av penger og perversiteter og handel med krigs-våpen. Jo mere de mere eller mindre bevisst kan ødelegge og forfalske, dess mere ser de seg tjent med det. Dessuten har mange lite eller ingenting å tape på det, slik de ser det, uansett hvordan det går.

   Mørkt, omkring 10 pluss-grader og fortsatt sterk vind her ute mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. november 2022: 

   Mørkt, fortsatt sterk vind og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sterk vind, lite skyer og mellom 10 og 9 pluss-grader videre utover dagen. Svakere vind og omkring 8 pluss-grader utover kvelden.

   De mange konsekvensene av det store strøm-tyveriet og soros-politikken er og blir groteske og enormt katastrofale. Hva jeg her såvidt nevnte i går angående det er bare litt av den helheten, det er meget mye mere. Industrier og bedrifter går konkurs, folks lønninger, oppsparte sparepenger, verdier, helse, hjemsteder og ressurser forsvinner, små og store branner vil oppstå, kriminelle mennesker og gjenger og innvandrere vil omstreifende og mere eller mindre utspekulert plyndre, offentlige tjenester og hjelp vil gradvis forsvinne, etc., etc. Europa og mange europeiske nasjoner og andre nasjoner vil havarere nokså fullstendig.

   Globalistene og deres medspillere vil samtidig i stigende grad i det lengste være glad for at det går slik, men hykle det motsatte og skylde på andre. Alt og det hele fordi folk flest heller mere eller mindre bevisst ville ha hovmod, menneskeretts-krenkelser og splittelse heller enn de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   Mørkt, noe vind og 8 pluss-grader her ute mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. november 2022: 

   Mørkt, lite vind og omkring 8 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Den sterke vinden fra sør-øst har nokså stilnet her ute. Det er sjelden særlig med sterk vind her ute fra den vind-retningen og jeg beplantet derfor sist beskyttende trær her for nettopp det formål. Mange av akkurat de trærne er enda små og underveis og gjør derfor enda ikke særlig nytte sånn sett. Så jeg og situasjonen merker enda på forskjellige måter sterk vind derifra og også når den svekkes.
Tildels litt vind her ute utover formiddagen. Skyfritt, vindstille, solen nokså lavt i sør og 6 pluss-grader klokken 13. Omtrent 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, stjerne-himmel og 2 pluss-grader klokken 18. Med omkring null grader klokken 21. Det samme videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20221117:

   Menneskeretts-konvensjonene og sosial trygghet

   For mennesker flest i verden er troverdighet, tillit, trygghet og trivsel viktige, elementære, nødvendige og naturlige selvfølgeligheter, blandt annet for å beskytte hverandre mot farlige dyr eller farlige drikke-kilder eller farlige stier og veier, etc. Og er det motsatte, menneskeretts-krenkelser, svik, falskhet og urett ikke akseptabelt. Svekkes
troverdigheten, tilliten, tryggheten og trivselen noe sted så må det i forhold til enhver og alle iverksettes gode reparerende, forebyggende og styrkende tiltak og handlinger for at det ikke skal bli enda verre.

   
Troverdighet, tillit, trygghet og trivsel er alle steder for enhver meget viktige og sentrale nødvendigheter og verdier. Bare umodne eller forvillede mennesker forstår det ikke godt nok eller vil noe annet eller misforstår det fullstendig. 

   
Og - som det heter i menneskeretts-konvensjonene (Menneskerettsloven):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det er alltid viktig å forstå at det er ikke og skal ikke være noen menneskerettighet som opphever eller reduserer en annen menneskerett - unntatt ved uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte hvor formålet er å sikre enhver enhver og alle menneskerettigheter.

   Og videre i 
Menneskerettserklæringen, Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Og i Art 25-1:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."


   Og for eksempel i
ICESCR, Art 11-1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold.

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. november 2022: 

   
Mørkt, stjerne-himmel og omkring null grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og til omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Mørkt, stjerne-himmel og mellom 1 og 2 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. november 2022: 

   Gradvis ned til omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og omkring null grader utover dagen. En minus-grad klokken 15.30, men 5 pluss-grader her inne hvor jeg skriver. Det ankom en e-post fra strøm-leverandøren her, Haugaland Kraft AS, for noen dager siden, hvor de skriver: "På grunn av store prissvingninger i strømmarkedet har vi besluttet å avvikle din strømavtale Variabel Lavpris. / Uroligheter i kraftmarkedet gjør det vanskelig å sikre deg gode, forutsigbare priser. Til fordel for deg tar vi derfor bort denne strømavtalen. / Du blir flyttet over til vår mest populære spotpris avtale Følg Markedet, som for tiden er en mye rimeligere avtale for deg. / Dette skjer automatisk med tilbakevirkende kraft fra 1. november 2022." Så jeg får efter hvert se om jeg kan våge å varme med litt strøm. Mørkt og 2 minus-grader her ute klokken 17. Det er egentlig for kaldt og fuktig her til skriving og lignende, så jeg får se hvordan været og omstendighetene videre blir. Den 4-doble strøm-regningen for oktober betaler jeg uansett, hvis de ikke endrer den. Minus 4 grader klokken 23. Minus 5 mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. november 2022: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 5 minus-grader Celsius her ute det meste av natten, men omkring null klokken 05.30. Et merkelig vær. Det har sin betydning at jeg kontinuerlig noterer også litt om været her, særlig nu når det er så mange stor-kriminelle og makt-gale med medspillere som har innflytelse for enhver og alle på så mangt. Nokså skyfritt og en tynn måne-sigd sørlig og omkring null grader Celsius her ute klokken 09.30. Mellom 2 og 3 pluss-grader klokken 12.30. Omtrent 2 pluss-grader klokken 16.

   Det er meget trist og katastrofalt at enda mange mennesker ikke i praksis klarer å respektere de mest solide felles-menneskelige erfaringer som er flere tusen år gamle. Og da sikter jeg særlig til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres uforfalskede prinsipp og kjerne - de er oppskriften over alle oppskrifter og lex superior, til tross for at de enda kan ha noen mangler og forhold som kan og bør uttrykkes enda bedre, uten at resultatet blir at noe forfalskes.

   Mørkt og en minus-grad her ute klokken 18. Med mellom to og tre minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. november 2022: 

   Halvt lysnet og 4 minus-grader Celsius her ute klokken 08.30. Hvitlig himmel og mellom en og to pluss-grader klokken 11.30. Mørkt og mellom en og to pluss-grader klokken 17.30. Det samme klokken 20.30. Mørkt, stjerne-himmel og i overkant av en pluss-grad klokken 23.

   Mellom-valget i USA er enda ikke avsluttet. De såkalte Demokratene der og deres medspillere har gjort og gjør massivt med kriminalitet for å stjele valget også denne gang. Hvor meget og hvor lenge de klarer å få det gjennomført gjenstår enda å se. De har et enormt skrekk-kabinett av falskhet, perversiteter og kriminalitet for å forsvare og beskytte sin soros-politikk og altomfattende motsatt lov og rett. Enda verre enn dagens norske stortings-politikere og deres medspillere til og med. Har de først oppnådd makt så er det den veien det går, mens de glorifiserer seg selv og behandler folkets felles-verdier som sin egen penge-pung og som karriære-muligheter, og rekrutterer og premierer sine likesinnede, jo verre dess bedre. Medmenneskelighet og sannhet er fullstendig fjernt for deres drepende og utspekulerte "lek" med medmennesker og verden.

   Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. november 2022: 

   Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt.

   Om man i et samfunn ikke forstår, erkjenner og bruker de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene med sine enhver borgers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter så vil man knapt merke det når de er forfalsket og borte og erstattet med utspekulert falskhet og menneske-forakt. Da er det kanskje for sent, men uansett aldri for sent.

   Nokså skyfri lys blå himmel, noe bis og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 3 pluss-grader og noe vind-drag utover eftermiddagen. Mørkt, noe vind-drag og 4 pluss-grader klokken 17.

   I og for et terror-regime er gjennom-korrupte mennesker uten samvittighet eftertraktet og høyt verdsatt. Jo mere korrupte eller likegyldige dess mere eftertraktet og høyt verdsatt.

   Mørkt, sterkere vind-drag og mellom 5 og 6 pluss-grader klokken 21.30. Det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. november 2022: 

   
Mørkt, vind-drag og mellom 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt, fortsatt vind-drag fra sør-øst og omkring 7 pluss-grader klokken 11.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Og omtrent det samme med omkring 8 pluss-grader og mørkt frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre frem mot midnatt.

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. november 2022:

   
Mørkt, mellom 8 og 9 pluss-grader Celsius og fortsatt vind her ute i natt. Fortsatt vind fra sør-øst og mellom 8 og 9 pluss-grader utover formiddagen, tildels noe overskyet og skyet. Med noe yr og 7 pluss-grader frem mot klokken 13. Halv-mørkt, lett yr og 6 pluss-grader klokken 17. Mørkt, stjerne-himmel og 7 pluss-grader klokken 21.  Mørkt, litt bris og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. november 2022: 

   
Mørkt, mellom 8 og 11 pluss-grader Celsius og tildels sterk vind her ute i natt. Med yr og ned mot 7 pluss-grader sent på natten. Yr og regn og overskyet og omkring 7 pluss-grader utover dagen, tildels med noe bris. Mørkt, med 8 pluss-grader og lett yr og tildels noe bris fra sør frem mot klokken 18. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. november 2022: 

   
Mørkt og mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius og tildels noe lett yr her ute i natt. For det meste nokså overskyet og omkring 8 og 9 pluss-grader og tildels noe lett yr utover dagen. Mørkt, noe lett bris og 9 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. november 2022: 

   
Mørkt, noe vind-drag og mellom 8 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, antydning til yr, noe vind-drag og mellom 9 og 10 pluss-grader frem mot klokken 10. Yr og omkring 8 pluss-grader utover dagen, fort mørknet klokken 17.

   Sensuren og ødeleggelsene blir stadig mere og fortere altomfattende, både i Europa, USA og internasjonalt. Soros og hans medspillere tror de har alt og alle de trenger for sin nutid og fremtid - det store svikets verden og venner. Og at folk fleste ikke forstår eller evner å gjøre noe med hva som foregår, men gjør hva enn de blir fortalt. Og mange velger hva de tror er til sin fordel og vinning.

   Mørkt, lett yr og omkring 8 pluss-grader her ute klokken 20.

   Sensur kan være så mangt, men jeg sikter her nu til sensur i regi av kriminelle og deres medspillere for å beskytte seg selv og sine eller andres forbrytelser. Sensur kan være så mangt og foregå på mange måter - knebling, hemmelighold, unnlatelser, etc. Kan være det motsatte av ytringsfrihet, anstendighet, fortrolighet, etc.

   Mørkt og 9 pluss-grader her ute mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. november 2022: 

   
Mørkt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr, lett bris og omtrent 7 pluss-gader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og 8 pluss-grader klokken 19.

   NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er stadig fremme i diverse sammenhenger, særlig overfor EU, for å beskytte og hjelpe Zelinsky i Ukraina og for å sende ham uendelig med krigs-våpen og penger. For å utløse en altomfattende verdenskrig og global livs-farlig katastrofe. Likesom den groteske klovnen Joe Biden i USA og deres likesinnede og hovmodige mere eller mindre bevisste eller indoktrinerte medspillere og soros-politikk.

   De er marionetter for globalister og mange slags kriminelle og perverse. Akkurat som Jens Stoltenberg og mange av hans medspillere også har vært det og er det i Norge. Mange lar seg narre eller friste av slike, for de mere eller mindre skjult rekrutterer og premierer medspillere for å være med på deres spill.

   Deres lederskap og innflytelser er designed for hovmodige, menneskeretts-krenkere og andre kriminelle.
Korrupsjon og terror har motsatt lov og rett som prinsipp.

   En av de fatale konsekvensene av dette er og blir at mange mennesker ikke klarer å skille mellom lovlige nødvendige distinksjoner (aka forskjeller) kontra
ulovlige unødvendige distinksjoner. Offentlig ansatte er bare myndighets-representanter og ikke våre myndigheter, det er ikke og skal ikke være mennesker som er våre myndigheter, men menneskeretts-konvensjonene og hva og hvem som er i samsvar med de.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og som innledningsvis også lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Dette forutsetter som en elementær selvfølgelighet mennesker og muligheter som effektivt kan reparere og stoppe mulige eller reelle menneskeretts-krenkelser. Uten blir det stadig mere katastrofalt og farlig.
   
   Samfunnet og den offentlige forvaltningen har i forskjellige sammenhenger behov for administrasjon, representasjon og lederskap. Hvordan forholder dette seg til prinsippet om likhet for loven - likhet for loven, som er og skal være en av mange ukrenkelige menneskeretter?

   Mennesker skal være like for loven - samtidig er ethvert menneske unikt og forskjellig og deres forhold og talenter forskjellige, men deres menneskerettigheter er og skal være de samme og er alle for enhver umistelige og uavhendelige. Hvordan er under slike forhold likhet for loven mulig?

   Helhets-perspektivet og uforfalskede nødvendige lovlige distinksjoner og uforfalsket nødverge er svaret som de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene gir.

   For eksempel er barn umyndige før de er 18 år og befinner seg inntil da under sine foreldres myndighet. Og for eksempel mennesker som ikke er lovlige borgere i en nasjon (eller jurisdiksjon) befinner seg under en annen myndighet og jurisdiksjon. Dette er eksempler på fundamentale, nødvendige og selvfølgelige distinksjoner i menneskeretts-konvensjonene som innebærer lovlige og nødvendige forskjeller. En annen nødvendig distinksjon i forhold til menneskeretts-konvensjonene angår videre og særlig lederskap og lederskapets beskyttelse nødvendig for å kunne ha et lovlig og best mulig forhold til menneskeretts-konvensjonene, sivilbefolkningen, medmennesker, samfunnet og verden.

   Jeg har i flere ti-år nu, siden min barndom, aktivt og iherdig efter evne selvstendig studert globale, historiske og nasjonale kunnskaper og erfaringer - i mine bestrebelser på alltid å være pålitelig, ydmyk og sannferdig. Så langt jeg har sett og ser så er Russlands Vladimir Putin og hans lederskap kanskje eksemplarisk god og pålitelig i forhold til menneskeretts-konvensjonene, mens stor-kriminelle og deres medspillere iherdig og katastrofalt hevder det motsatte, for å beskytte sine snevre eller store interesser og forhåpninger.

   Dette er på ingen som helst måte ment å være hovmod, egoisme eller synsing fra min side - jeg henviser ydmykt i sin helhet til de uforfalskede menneskeretts-konvensjone og uforfalskede fakta. Det er de og det som faktisk er gjeldende og ukrenkelig lov og rett, både internasjonalt og nasjonalt.

   Været her ute med omkring 7 pluss-grader og omtrent det samme videre mot midnatt.


---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. november 2022: 

   Mørkt og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omtrent 7 pluss-grader utover dagen. Mørknet og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt og ned mot 4 pluss-grader frem mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. november 2022: 

   
Mørkt, stille og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Tenkte jeg skal nevne her nu at hvis det er noen som gjerne vil ha en full kopi (størrelse ca. 13 GB) på en usb minne-pinne av hunwww.net sin internet hjemmeside med blandt annet alle mine sist oppdaterte offentlige dagboks-notater, så kan det ordnes for maks to hundre kroner, tror jeg. Det er bare å telefonere meg (91815169) eller sende meg en e-post (hunwww@online.no) for å avtale et møte eller en oversendelse med posten. Eventuelt også hvis det gjelder noe annet, for eksempel ønske om en personlig og privat samtale. Det vil antaglig gå greit og nokså fort hvis det for eksempel ikke er for mange som kontakter meg eller det kan være for vanskelig - og jeg tviler på at det blir mange, om noen i det heletatt. Mitt konto-nummer, om du trenger det, er 0533 3885 605.

   Grålig-hvit himmel, stille og mellom
5 og 6 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq