----- Denne side: db202307.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. juli 2023:

   Vått og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Tildels lett overskyet og 14 pluss-grader klokken 08. Spredt noe skyet og 16 pluss-grader klokken 12. Overskyet og omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 16. Med 16 pluss-grader og noe yr klokken 19. Dunkelt, vått, stille og omkring 15 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og yr og regn videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. juli 2023:

   Omkring 15 til 13 pluss-grader Celsius med regn her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen.

   Som vanlig er det og blir det våtere og varmere her en tids-periode i årsløpet fra og med juli måned. De fleste busker, trær og vekster er grønne og suger til seg krefter fra alle retninger, samtidig som de forsøker efter evne å overleve, leve og yte best mulig i tidenes og stedenes forhold og omstendigheter. Den slags løvhytte jeg nu kontinuerlig lenge har vært og er i eksil i gir mange slags tanker, følelser og refleksjoner jeg optimalt forholder meg med sinnsro, optimisme og lengsler til. Også dette er en spesiell slags løvhytte, som for eksempel også gjeterne i Grekenland sine løvhytter er spesielle hver og alle på sine spesielle måter.

   Jeg forsøker stadig efter evne å beskytte bøker, data, dokumenter, viktige erfaringer og erkjennelser mot skadedyr, møll, råte og allslags ødeleggende forhold. At det tidvis er og ofte har vært vanskelig og krevende gjør det ikke mindre utfordrende. Mange slags prioriteringer må også gjøres.

   Overskyet og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Litt dunkelt, stille og 13 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt halv-mørkt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. juli 2023:

   Omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med noe lett yr fra tidlig i dagen. Hvitlig overskyet og vått klokken 08.30. Med yr klokken 09.30 og derefter. Med omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Og yr, regn og disig videre utover dagen og kvelden. Med omkring 14 pluss-grader og mye nedbør frem mot nokså mørkt og midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. juli 2023: 

   Efter hvert i natt uten nedbør, med 12 pluss-grader, vått og overskyet klokken 05. Overskyet med omkring 14 pluss-grader utover dagen. Halvt skyet og ned mot 12 pluss-grader frem mot klokken 22. Ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. juli 2023: 

   Halv-mørkt, antydninger til yr, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Litt lysere og mange fugler våknet klokken 03.30. Spredt noe skyet utover dagen, med 17 pluss-grader frem mot klokken 16 og 18. Hvitlig nesten overskyet og 16 pluss-grader klokken 19. Noen dager nu fremover skal jeg blandt annet lete efter et egnet sted her å plante et nydelig lite pecan-tre jeg her ute har spiret frem fra frø. Det kan bli vanskelig, blandt annet fordi treet forhåpentligvis kommer til å bli meget stort - og jeg også må ha tanker for å senere komme til å plante enda et av samme slags i noe nærhet. Ankommet noe lett yr og 14 pluss-grader og halv-mørkt her ute klokken 23.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. juli 2023: 

   Nokså mørkt, vått, lett yr og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Tildels noe yr også derefter i natten. For det meste overskyet og omkring 14 og 15 pluss-grader utover formiddagen. Noe disig overskyet, noe yr og 15 pluss-grader omkring klokken 14. Tildels mindre skyet videre utover dagen. Halv-mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. juli 2023: 

   Ned til omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dottete lett skyet og 14 pluss-grader klokken 08. Hvitlig overskyet med litt lett yr en stund fra klokken 12.15, med 17 pluss-grader klokken 13.30. Videre overskyet nesten uten nedbør. Med i underkant av 17 pluss-grader frem mot klokken 22. Halv-mørkt og 15 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. juli 2023: 

   Halv-mørkt, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Dottete lett skyet og 9 pluss-grader klokken 07. Nokså skyfritt og 18 pluss-grader klokken 09.15. Skyfri himmel, en mild svak bris og omkring 22 pluss-grader utover dagen. Med 20 klokken 18. Og 19 klokken 20. Halvt mørknet og 15 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230708:

   Menneskeretts-konvensjonene og politikkens ABC

   Offentlig ansatte politikere og dommere og alle andre skal være enhver medborgers myndighets-representanter. Og enhver og alles øverste og felles-menneskelige, universelle nasjonale myndigheter er og skal være de alltid umistelige uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   Politikk må løftes til dette nødvendige helhets-perspektiv. Å kjempe for enkelt-saker på "den gamle måten" fører til splittelse, skjevhet, urettferdighet, utrygghet og allslags videre vilkårlighet og menneskeretts-krenkelser.

   Dette forutsetter alltid respekt for og sikring av enhver borgers alle uforfalskede menneskerettigheter - og samtidig fullgod kjennskap til og respekt for alle menneske-rettigheter, inklusivt menneskeretts-konvensjonenes nødverge-prinsipp. Og at enhver menneskeretts-krenkelse i forhold til en eller flere borgere alltid optimalt repareres og ansvarliggjøres. Unnlates dette på noen som helst måte så saboteres og bagatelliseres menneskeretts-konvensjonene og åpnes det for smittsom splittelse og vilkårlighet.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Å bagatellisere, forfalske eller neglisjere noe som helst innhold i menneskeretts-konvensjonene har mere eller mindre skjult katastrofale konsekvenser.
Mange forstår enda ikke dette, men politikk må løftes til dette nødvendige helhets-perspektiv.

  
Bibelens Jesus sier blandt annet i Matteus 18,6: "Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen."

   Betydningen av disse Jesu ord har basis i blandt annet 
5. Mosebok. 24,6: "Ingen må ta en håndkvern eller en kvernstein i pant, for da tar han pant i en manns liv."

   En kan og bør si, at det siktes særlig til menneskeretts-konvensjonenes hele innhold - og til menneskeretts-tyver.

   Og også til 
Åpenbaringen 18,21: "Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: "Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer."

   *

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. juli 2023: 

   Halv-mørkt, avtagende halv-måne i øst, 14 pluss-grader Celsius og fuglene begynner å våkne her ute klokken 03 i natt. Skyfri himmel og 18 pluss-grader klokken 08.30. Mere hvitlig blå himmel og 21 pluss-grader klokken 10. Omtrent 25 pluss-grader klokken 14. Mange frosker og padder her ute de siste dager. Mange klegger også, og mange små flotter, som antagligvis har kommet og kommer med fugler som spiser blandt annet blåbær rundt omkring. Nokså uproblematisk for meg, men jeg må plukke bort små flotter fra hundene i blandt. Ned mot 21 pluss-grader klokken 18.30. Og 20 klokken 21. Og 18 klokken 23.15. Halv-mørkt og 17 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. juli 2023: 

   Omtrent 17 pluss-grader Celsius og halv-mørkt her ute i natt, med regn fra omkring 04-tiden. Disig himmel, regn og 16 pluss-grader klokken 10. Omtrent det samme en tid videre utover dagen, med 17 pluss-grader klokken 14. Overskyet, vått og ned til omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 22. Disig himmel, vått og 14 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. juli 2023: 

   Vått og omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 15 pluss-grader klokken 09.

   Hadde jeg tid og krefter til det så hadde jeg blandt annet nedskrevet min meget viktige bok om Breidablik, men både den og mange andre av mine meget viktige gjøremål lar seg neppe gjøres ferdig i de omstendigheter og forhold jeg befinner meg i. Jeg har under meget vanskelige forhold brukt og bruker min kropp og helse til enda viktigere og nødvendigere gjøremål, ikke minst for i det heletatt å kunne "overleve" så langt og lenge og forhåpentligvis mere.

   Det er utrolig trist å bevitne hvordan mennesker flest i tider som dette bruker, skader og ødelegger og ødsler både sine egne og andres liv, og deres hovmod og dumheter. Og hvordan de mister seg selv og sitt.

   Overskyet med regn og yr og 15 pluss-grader her ute omkring 12-tiden. Efter hvert mere og mye regn og yr utover eftermiddagen. Tildels med torden utover kvelden. Og halv-mørkt og regn mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. juli 2023: 

   Regn og yr med omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mye annerledes utover formiddagen, tildels mindre og uten nedbør og omkring 17 pluss-grader og halvt skyet utover eftermiddagen. Helt og delvis skyet og ned til 15 og 14 pluss-grader utover kvelden, halv-mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. juli 2023: 

   Omtrent 14 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr og regn ankommende omkring 04-tiden. Overskyet, for det meste med regn og yr og omkring 14 og 15 pluss-grader utover formiddagen. Mindre nedbør utover eftermiddagen, men vått, med 14 pluss-grader klokken 16.45. Overskyet, vått og i underkant av 13 pluss-grader klokken 21. Noe yr og til 12 pluss-grader og halv-mørkt frem mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. juli 2023: 

   Halv-mørkt, vått, stille og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Halvt skyet og 11 pluss-grader klokken 06.45. Nesten helt nokså hvitlig overskyet og 14 pluss-grader klokken 09.30. Med 15 klokken 12. For det meste overskyet og omkring 16 pluss-grader utover eftermiddagen. Mindre skyet utover kvelden. Litt dunkelt, stille og 13 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og 12 pluss-grader ved midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. juli 2023: 

   
Omtrent 12 pluss-grader Celsius og nesten uten nedbør her ute i natt. Tildels litt nedbør utover formiddagen, med 16 pluss-grader klokken 11.30. Overskyet, mild bris og til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 17. Efter hvert nedbør og vått utover kvelden. Dunkelt nesten halv-mørkt, regn, et torden litt vest og 15 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og vått mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. juli 2023: 

   Vått, tildels mye regn og yr og lyn og torden og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet med bris og omkring 16 pluss-grader og vått utover dagen, tildels også med noe nedbør og disig himmel. Jeg fikk unnagjort mye planting, saging og rydding før inngangen til juli måned, men har særlig 6 ny-spirede små Nespolo-trær (Eriobotrya japonica) her ute som gjenstår å finne egnede plante-steder til, i håp om at de vil overleve hele vinteren som efter hvert kommer. To forutgående vintre har jeg ikke klart å få slike til å overleve, men jeg gir ikke opp enda. Jeg ble kjent med trærne og deres gode frukter for omtrent 50 år siden i Italia og har så absolutt ikke glemt de. Men de er vanskelige å få til å overleve ute i Norge, og enda vanskeligere ute å få frukter på. Det bliir her for kaldt for lenge rett og slett. Men frø-plantene kan ha variasjoner som kansje til en viss grad kan gjøre det mulig. Det er av flere grunner uansett enda for meg forsøket verdt.
Blandt annet skal deres blomster visstnok være meget vel-duftende. Deres første vinter blir uansett den vanskeligste. Tildels mere nedbør og våtere utover kvelden. Nokså mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. juli 2023: 

   Omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt, tildels med noe regn. Disig himmel og regn og yr omkring 09-tiden. Mye av det samme videre utover dagen. Delvis skyet, vått og 13 pluss-grader klokken 21.30. Hvitlig grålig overskyet, lett yr og 12 pluss-grader klokken 23. Med 12 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. juli 2023: 

   Halv-mørkt, vått, noe yr i luften, stille (bortsett fra den nærmeste bekken noe hørlig) og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.45 i natt, derefter mere nebør en stund. Delvis overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 09.30. Med 14 pluss-grader klokken 12 og 17. Disig og yr og ned mot 12 pluss-grader klokken 21.15. Dunkelt, disig himmel, vått og 11 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. juli 2023: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius med yr og dis her ute i natt. For det meste yr og regn med disig himmel og omkring 12 pluss-grader utover hele dagen og nokså mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. juli 2023: 

   
Regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt og inn i formiddagen. Hvitlig overskyet og 13 pluss-grader klokken 12 og 14 klokken 14. Noe yr omkring klokken 14.30 og mere senere på dagen. Halv-mørkt, yr og omkring 11 pluss-grader frem mot midnatt. 

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. juli 2023: 

   Tildels noe yr her ute i natt. Overskyet og 11 pluss-grader Celsius klokken 09 og 12 klokken 10.

   For meg haster ikke denne saks-dokumentasjonen mere, den er lenge og tildels nokså grundig og nokså helhetlig avgitt som et sannferdig vitnesbyrd alle og enhver kan bruke. Jeg nådde den mål-streken, men meget særlig fysisk og sosialt hærjet og svekket. Dermed har det nu i et års tid eller mere for meg efter evne blitt mere tid til å forsøke å reparere de mine helse-messige skader og ødeleggelser som noen kanskje til en viss grad lar seg reparere.

   Så får vi videre se hva det blir til.

   Det er selvfølgelig mangt barn og umodne mennesker ikke forstår og heller ikke har forutsetninger for å kunne forstå. De lar seg fort lokke og eller narre. Mange tror fort at når de har sett eller forstått litt så har de sett og forstått alt. Det kan fort og lett virke begge veier.

   Særlig barn og ungdom gjør mange feil og dumheter, sælig når de ikke har tilgang til verdens-hisiorien, fri kommunikasjon og verdens-litteraturen og den oppdragelsen de trenger, men gies dårlige eller vill-ledende innflytelser. Derav blir mange mennesker vill-ledet og blir egentlig kanskje ikke voksne i det heletatt, men forkrøples i forskjellig grad. De kidnappes bort vekk fra seg selv og sin uskyld, hensikt og ydmykhet.
De kidnappes bort vekk fra rettferdighetens kjerne. Jo fjernere dess verre.

   I og med at barn som kidnappes fremmedgjøres fra seg selv og sine foreldre får de lettere for å lyve, stjele og drepe - og for likegyldighet. Slik, og det kan skje utrolig fort, gjøres de hovmodige og snevert egoistiske. Samtidig automatisk seksualiseres de for tidlig eller perverst også. Og trekker fort og lett forhastede slutninger.

   Offentlig ansatte kidnappere og alle andre kidnappere og deres medspillere som ikke straffe-forfølges lærer automatisk barn og verden mange grøsseligheter, blandt annet at foreldre og familie og menneskerettigheter er av ingen betydning. Dermed blir vilkårlighet og hovmod seirende og smittsom ondskap.

   Både gode og dårlige og sanne og falske forståelser er smittsomme og i det lengste selv-forsterkende og beskyttet.

   Hovmod er en naturlig menneskelig tendens, men hovmod uten ydmykhet stimulerer ikke positiv nysgjerrighet, medmenneskelighet, integritet, gode prioriteringer og edelt pågangsmot. Hovmod og kortsikter snever egoisme frister og vill-leder mange mennesker. Som blandt annet store eller små forfalskninger av menneskeretts-konvensjonene frister og narrer mange, med mere eller mindre synlige katastrofale konsekvenser.

   Kanskje klarer jeg videre blandt annet å få gjort ferdig mitt manuskript om Breidablikk. Breidablikk, har hatt mange forskjellige navn, og er den meget lenge underveis eldgamle naturlige organiske form for AI (Artificial Intelligence). Blandt annet Willy Buzzi (i sine 12 brever om kategori-læren) og Rudolf Steiner har i nyere tid "innledningsvis" omtalt dette.

   Lett yr og 14 pluss-grader frem mot klokken 14. Uten nedbør klokken 16 og videre tildels halvt skyet. Dunkelt og 11 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. juli 2023: 

   
Omtrent 11 til 10 pluss-grader Celsius og vått på bakken her ute i natt. Hvitlig overskyet, 10 pluss-grader og nokså stille klokken 05.30. Nokså overskyet og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Halvt skyet klokken 21. Litt dunkelt, stille (bortsett fra et noe synlig og hørlig fly nord-gående) og 13 pluss-grader omkring klokken 23. Nokså mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. juli 2023: 

   Halv-mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30. Dottete overskyet og fortsatt nokså stille og omkring 10 pluss-grader klokken 05.30. Små-fuglene hører jeg lite i disse dager nu, antagligvis fordi de er opptatt med annet eller uansett har sine grunner. Mindre enn halvt lett skyet, noe svak bris og 14 pluss-grader klokken 10. Skyfri himmel, noe mild bris og i overkant av 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Spredt lett litt skyet og 18 pluss-grader klokken 15. Helt og delvis overskyet og ned mot 17 pluss-grader her ute omkring 19-tiden. Litt dunkelt og 15 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. juli 2023:

   Lysnet, stille og 12 pluss-grader Celsius klokken 05. Lett overskyet og 13 pluss-grader klokken 08.15. Helt og delvis lett overskyet og 16 pluss-grader omkring 10.30-tiden. Noe yr omkring 13-tiden og litt senere mere og med torden frem mot klokken 16. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 18.30. Omkring 12 klokken 23. Nokså mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. juli 2023:

   Lysnet, stille og mellom 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Yr og regn med 14 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Og eftermiddagen, med 12 pluss-grader og regn og disig klokken 18. Mindre nedbør klokken 22. Nokså mørkt, vått og 11 pluss-grader mot minatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. juli 2023: 

   
Omkring 10 pluss-grader Celsius og vått her ute i natt. Lite skyer og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Nokså mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. juli 2023: 

   14 pluss-grader efter midnatt og utover natten. Hvitlig overskyet og 16 pluss-grader klokken 11. Hvitlig og grålig overskyet og 17 pluss-grader klokken 14. Tildels langt mindre overskyet frem mot klokken 20. Med 14 pluss-grader klokken 22. Nokså mørkt og i underkant av 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. juli 2023: 

   Mellom 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels nokså overskyet utover formiddagen, delvis med 17 pluss-grader klokken 13. Spredt litt skyet og fra 19 til 17 pluss-grader frem mot klokken 17. I underkant av 14 pluss-grader klokken 22.30. Nokså mørkt og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. juli 2023: 

   Ned til
omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfri himmel, en mild svak bris og 16 pluss-grader klokken 10.30, og 20 klokken 14. Hvitlig overskyet og 19 pluss-grader klokken 18.30. Med 17 klokken 21.30. Med lett yr ankommende klokken 22 og videre frem mot mørkt og midnatt med omkring 16 pluss-grader.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. juli 2023: 

   
For det meste yr og regn og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt noe skyet, vått og 17 pluss-grader klokken 11.30. Overskyet, tildels grålig og mørkt skyet og regn og yr utover eftermiddagen. Spredt lett litt skyet og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 20. Nokså skyfritt, en smule dunkelt, vått og 12 pluss-grader klokken 22.30. Nokså mørkt klokken 23.15. Mørkt og 11 pluss-grader ved midnatt.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. juli 2023: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius og vått her ute i natt. Halvt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 11. Spredt lett litt skyet og opp til omkring 19 pluss-grader utover eftermiddagen. Med 17 klokken 18. Noe dunkelt og 14 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt og mellom 13 og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq