----- Denne side: db202405.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2024 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. mai 2024:

   Mørkt og omkring 12 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt, men nokså lysnet omkring 05-tiden, med nokså mørke skyer og svakt litt yr. Merkbart unaturlige vær-forhold, forgiftet av meget omfattende offentlig mafia-politikk, både fra USA og Europa, inklusivt Norge. De angjeldende politikere er groteske og perverse - en selv-rekrutterende og samarbeidende svikefull virksomhet, hvor nærsagt alt stadig mere merkbart og fort og verre er hykleri, falskhet, hovmod, soros-politikk og motsatt lov og rett.

   Bruno, hunden, vil nu helst være mye inne, tildels jeg også, hvor jeg har mye forskjellig nødendig arbeide som må gjøres og vi har bedre muligheter for nødvendig hvile og forberedelser. Bruno ble nokså frisk efter en ukes tid med stell og remedier, men forholder seg roligere nu. Men flått-kulen hun fortsatt har på hodet ble verre og verkende og måtte jeg skjære forsiktig i. Vi får se hvordan det videre går.

   Blandt annet omkring hundre eple-frø jeg sådde i beholdere her ute har spiret seg frem noen cm og følger jeg med interesse. Mangt annet også. Enhver driver med sitt og jeg med mitt.

   Overskyet og 15 pluss-grader klokken 12. Lite skyet og mellom 21 og 22 pluss-grader klokken 14. Nærmere 23 klokken 15. En smule dunkelt og 14 pluss-grader klokken 22. Mange plomme-trær blomstrer. Noen søtmispler (Amelanchier) har såvidt begynt å blomstre. Mørkt, stille og i overkant av 13 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. mai 2024:

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Oppmot 20 pluss-grader og nokså skyfritt klokken 09.30. Med 22 pluss-grader klokken 13 og 23 klokken 15. Med 18 klokken 21. Halv-mørkt, tørt i luften og 16 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt og 15 mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. mai 2024:

   Omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lysnet og fugler våknet klokken 05.

   De offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere forakter sannheten og rettferdighet. Deres "sannhet" og "rettferdighet" er hovmod og forhastede slutninger. De finner det lettere og mere fristende å forstå og å oppføre seg i samsvar med vilkårlighet, tilfeldigheter, falskhet, hykleri, forlokkelser, grådighet og misforståelser - hvor meget enn det skader og ødelegger andre og annet enn seg selv.

   De
forakter sannheten og rettferdighet fordi slikt er for vanskelig og ikke lett nok for de. At deres forakt, misforståelser og forhastede slutninger også er ødeleggende for seg selv klarer de ikke og ønsker de ikke å forstå. De vil ikke engang seriøst forsøke å forstå det.

   Saktmodighet og ydmykhet er ikke lett nok og fort nok for de. Reell saklighet er for vanskelig for de og klandrer deres hovmod, falskhet og grådighet. Slikt ønsker de ikke.

   
Saktmodighet og ydmykhet krever omfattende innhenting av reell relevant informasjon, fakta, studier og undersøkelser - slikt tar tid og krever tålmodighet, besinnelser og ydmykhet for å oppnå reell nok kompetanse og god nok forståelse. Slikt ønsker de ikke. De handler heller i og for ondskap, gjerne uten å forstå det - eller gjerne sin ondskap godt forstått.

   Se for eksempel blandt annet hvordan de nu stadig mere og fullstendig umenneskelig og groteskt forsøker psykisk og fysisk å ødelegge og drepe president Donald Trump i USA - til og med i sine retts-lokaliteter. Til tross for og på grunn av at ethvert anstendig menneske kan se og forstå hva som egentlig foregår. Eller for eksempel på en nokså annerledes måte konkret forsøker å ødelegge og drepe russiske president Vladimir Putin - også uansett hva det koster og ødelegger. Samtidig som de selvfølgelig forsøker å dekke over det hele med allslags falskhet, forvirring og fortielser - og for å skremme og indoktrinere flest mulig og enhver.

   Hovmod, grådighet, umodenhet og forhastede slutninger i og med offentlige forvaltninger ødelegger og dreper mange og mangt. Enda stadig mere og i det lengste fullstendig verre.

   Kort sagt: Ondskap, dumhet, egoisme eller mangel på reell ekte kompetanse i offentlig forvaltning kan lett bli katastrofe og ødeleggelse for andre og mange mennesker.

   Omkring 12 pluss-grader her ute klokken 06.30. Tildels slørete blå himmel og 16 pluss-grader klokken 09.30. Fly-eksos som sprer seg. Med oppmot 22 pluss-grader og svakt litt vind klokken 12. Med 23 klokken 13.30. Og 20 klokken 19. Fort mørknende, tørt i luften og 17 pluss-grader klokken 23. Mørkt videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. mai 2024: 

   
Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Noe slørete himmel og opp til omkring 21 pluss-grader utover formiddagen. Med 22 klokken 13.45.

   Det er bare god kultur som kan forhindre at mennesker og verden ødelegges, er omtrent hva president Vladimir Putin sier og spesielt tydelig sa i en av sine taler. I det legger han som en selvfølgelighet særlig viktigheten av uforfalsket offentlig organisk reell respekt for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og samsvarende lov og rett. Og ikke den "internasjonale regel-baserte" vilkårlighet som offentlige mafia-virksomheter og andre påberoper seg og snakker om som "menneskerettigheter", men som egentlig er soros-politikk, globalisme og forfalskninger av menneskeretts-konvensjonene og internasjonal lov og rett. Globalister og soros-politikere ønsker ikke at menneskerettigheter skal være menneske-rettigheter og lov og rett.

   For dette som er så viktig og nødvendig foraktes han og hans medspillere av særlig vestlige politikere og deres medspillere og andre som forlengst mere eller mindre bevisst har gjort offentlige forvaltninger og relasjoner til mafia-virksomheter. Mennesker som Joe Biden i USA og Jens Stoltenberg i Europa øg deres medspillere ønsker ikke og forstår ikke hva rettferdighet og stabilitet er, men vil heller berike seg selv på andres nød, perversiteter, falskhet, hykleri, forvirring og forbrytelser - de vil ha og står for soros-politikk og ødeleggelser.

   Mange vet og forstår enda ikke dette, men veldig mange og stadig mange flere i den store verden og i de enkelte land forstår dette bedre og bedre. Forstår ikke minst at det er nødvendig og til og for enhvers trivsel og trygghet - og rettferdighet. Ikke minst at store og unødvendige økonomiske forskjeller i inntekter for borgerne i de enkelte land representerer en uhyre farlig utvikling og soros-politikk og ulikhet for loven.

   Spredt lett litt skyet lys blå himmel og omkring 20 pluss-grader klokken 15.30. Også flere kirsebær-trær blomstrer nu. Og gule erkeengler (Lamium) har såvidt også begynt. 16 pluss-grader klokken 18. Litt dunkelt og 12 pluss-grader klokken 22.15. Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. mai 2024: 

   En smule lysnet, små-fugler våknet og omkring 11 pluss-grader Celsius klokken 04. Grålig-hvit noe disig himmel og omtrent 11 pluss-grader utover formiddagen, efter hvert med antydninger til yr. Med i overkant av 13 frem mot klokken 17 og videre. Nokså mørkt, stille og omkring 11 pluss-grader klokken 23. Mørkt og i overkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. mai 2024: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet og opp til omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Opp mot 15 klokken 16.30. Ned mot 13 klokken 20. Mørkt, stille og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.

---  

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. mai 2024: 

   
Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og 13 pluss-grader klokken 10. Hvitlig og grålig overskyet videre utover dagen, med 15 pluss-grader klokken 15.30. Ned mot 11 klokken 21. Mørkt, stille og mellom 11 og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. mai 2024: 

   Mørkt, stille, et snev av noe slags fuktighet i luften og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Noe lysnet, noe disig og små-fugler våknet frem mot klokken 05, med noe lett yr og disigere klokken 06. Overskyet, vått, noe lett yr og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet videre utover dagen, med 9 pluss-grader og nokså mørkt og stille klokken 22. Mørkt og nærmere 8 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, Kristi Himmelfartsdag, torsdag 09. mai 2024: 

   Mørkt, nokså stille, bortsett stundom fra en ugle, og mellom 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Lett yr og i overkant av 9 pluss-grader fra 07-tiden. Sterkere yr, vått og disig himmel og til omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Disig himmel, meget vått i luften og 11 pluss-grader klokken 19 og 20. Med 10 pluss-grader klokken 22 og 9 og mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. mai 2024: 

   
Halv-mørkt, vått, mange små-fugler våknet og mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Overskyet, våt luft og mellom 8 og 9 pluss-grader klokken 09. For det meste overskyet utover dagen, med 10 pluss-grader og antydning til yr omkring klokken 21. Halv-mørkt, fuktig luft, stille og 9 pluss-grader klokken 23. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. mai 2024: 

   Fuktig og omtren 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blålig og hvitlig himmel og 19 pluss-grader klokken 14. Mellom 14 og 13 pluss-grader klokken 21.30. Blandt annet særlig mye løvetann har blomstret de siste to-tre dager. Dunkelt, stille og mellom 12 og 11 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og mellom 11 og 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. mai 2024: 

   Halv-mørkt, fugler våknet og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Spredt lett litt skyet lys blå himmel og 20 pluss-grader klokken 13. Omtrent 21 klokken 14. Det vokser og blomstrer i tusenfold vårlig her rundt omkring. Jeg forsøker på forskjellige måter å studere og nyte det som best jeg klarer, nu kanskje bedre enn på mange år, men det er særlig mange ned-prioriteringer og nød-løsninger jeg har å forholde meg efter evne til som både krever tid, helse og andre ressurser jeg har for lite av. Sinnsro og saklighet er uansett meget viktig i og for det hele. Også ikke minst i forhold til andre mennesker, hvor lite eller meget enn de er nærværende. Det er mildt sagt trist at så mange mennesker er og blir svikefulle, dumme, hyklerske og falske i forhold til menneskerettighetene, men gledeligvis skjer nu endelig også det motsatte flere steder, forhåpentligvis nok.

   Mellom 15 og 14 pluss-grader klokken 20.30. Dunkelt og 13 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, stille og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. mai 2024: 

   Omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra slørete hvitlig og lys blålig himmel og 17 pluss-grader klokken 09.40. Omkring 20 pluss-grader klokken 11.30, og et fly litt vest for her med dobbelt hvitt eksos-spor, i retning mot sør-øst. Omtrent 22 pluss-grader, mild bris og tørt i luften klokken 13.30, høyt i retning mot øst enda et fly med lang hvitlig eksos-hale. Mellom 18 og 17 pluss-grader klokken 21. Nesten halv-mørkt, den voksende måne-sigden i øst, stille og omkring 16 pluss-grader klokken 23. Mørkt og tilsvarende mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. mai 2024: 

   
Omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet lys blå himmel og 18 pluss-grader klokken 07.30. Nesten skyfritt, en mild bris og 20 pluss-grader klokken 09. Med mellom 24 og 25 pluss-grader klokken 13.30. Ned mot 20 klokken 21. Mørkt, stille og i underkant av 18 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. mai 2024: 

   Skyfritt og til oppmot 27 pluss-grader Celsius en stund utover dagen. Mørkt og 17 klokken 22 og 18 mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. mai 2024: 

   Ned til omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 17 pluss-grader klokken 08. Flere eple-trær og annet her ute har begynt å blomstre i de siste to-tre dager, samtidig har det vært en mild bris. Omkring 22 og 23 pluss-grader klokken 13.30.

   Den uforfalskede kristendommen og dens røtter og frukter og de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er og skal være det mest sentrale og mest betydningsfulle i vår nasjonale lov-givning og kultur. Dette, som også i så veldig mange andre land, er naturlig og har mildt sagt meget lenge vokst frem i en mangfoldig organisk prosess hvor uforfalsket og solid rettferdighet og trivsel nærsagt alltid har vært og er nærsagt enhvers fundament, fremtid og nutid. Dette har ikke vært og er ikke en ideologi, men er retnings-givende prinsipper og erkjennelser for en best mulig hensynsfull organisk prosess til optimal glede og trygghet for enhver som ønsker det samme.

   Villfarne og umodne mennesker vil heller ha snever og forurettende egoisme, vilkårlighet og likegyldighet - fordi de tror det tjener seg best. At de lyver, forfalsker, hykler, stjeler og dreper er deres mere eller mindre bevisste og permamente ideologi eller tro.

   Sånn sett er det og blir det to forskjellige og helt motsatte krefter og fronter som kjemper mot hverandre. Den ene kjemper, arbeider og utfolder seg for enhver. i og med sine begrensninger og rettmessige muligheter. Den andre for seg selv, i og med sine ubegrensede og urettmessige muligheter.

   I morgen er Norge sin nasjonal-dag og grunnlovs-dag, hva dette skal innebære og bety bør være av interesse og betydning for absolutt enhver borger. Om de gode tidsåndene forsvinner eller ødelegges videre av de onde tidsåndene så er det meget farlig og ødeleggende for enhver og alle.

   Skyfri himmel, omkring 24 pluss-grader og mild og tørr bris med pollen, frø og mangt forskjellig seilende her ute klokken 15. Omkring 20 pluss-grader og den tiltagende halv-månen nokså høyt sørlig klokken 21. Omkring 16 klokken 22.30.

   De felles-menneskelige menneske-rettighetene er for ethvert menneske og enhver jurisdiksjon umistelige og uavhendelige borger-rettigheter som både er en nødvendighet og en organisk prosess for ethvert menneske og ethvert samfunn, uavhengig av religion eller ideologi, etc. Selvfølgelig er det mildt sagt meget viktig å forstå dette, uten forfalskninger.

   Nokså mørkt, månen vestlig og i underkant av 14 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, Norge sin nasjonal-dag og grunnlovs-dag, fredag 17. mai, 2024: 

   Solen i øst, skyfri himmel og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 07. Mild bris og omkring 20 pluss-grader klokken 09.30. Med omkring 24 pluss-grader frem mot klokken 16. Lett grålig og hvitlig tilskyet og 18 pluss-grader klokken 21. Dunkelt, nesten stille fra fuglene som roer seg, i underkant av 16 pluss-grader, hørlig et fly på vei i retning mot nord, omtrent klokken 22.45. Nokså mørkt og stille videre mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. mai, pinseaften 2024: 

   Lysnet og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 05.15 i natt. Skyfri himmel og 21 pluss-grader klokken 11.20. Omkring 22 klokken 12.30 og 15.30. Mellom 19 og 18 klokken 18.30. Dunkelt, voksende måne sørlig og mellom 13 og 12 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt og i underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, pinsedag, søndag 19. mai 2024: 

   Lysnet, litt disig støvete himmel og 12 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Opp til omkring 18 pluss-grader utover dagen, 16 klokken 18. Mellom 15 og 14 klokken 20. En smule dunkelt, månen nokså høyt sørlig, noe bris fra nord og 13 pluss-grader klokken 22.45. Nokså mørkt, månen litt mere sør-vest, nokså stille og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, 2. pinsedag, mandag 20. mai 2024: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---

---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---

---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---

---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. mai 2024:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq