HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdnrx97.htm  /  SDNR *.rlh for 1997  -

--- | <<< FORRIGE --- | --- NESTE >>>


INDEX | THE END ||  HUNs FRONT-SIDE / MENY | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK |   

---

* SDNR185-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
--- INVITASJON (MED PROGRAM) TIL

Hjemmeundervisningstreffet i Norge 1997

          Vi har herved den glede å invitere deg til Norges andre hjemmeundervisningskonferanse, på Sund Folkehøyskole i Inderøy, fra 11. til 13. juli 1997. Inderøy ligger mellom kommunene Steinkjer og Verdal i Nord-Trøndelag, på vestsida av E-6. Sund ligger i hjertet av Trøndelag, omkranset av Trondhjemsfjorden, og med både E-6 og jernbane like rundt hjørnet. Vi er her på god, historisk folkeopplysningsgrunn, og Sund er da også Norges eldste folkehøyskole i drift!!
          Opplegget blir ellers lagt etter noenlunde samme lest som i -96.
          Vi får foredrag og innlegg av noen av landets mest engasjerte personer på alternativ opplæring, foreldrerett, 6-årsreform og praktisk hjemmeundervisning, og vi håper også at de fleste av kursdeltakerne hiver seg inn i debatten med spørsmål og kommentarer. Det blir også tid til en prat, leik og trivelig samvær.
          Det blir innkvartering på folkehøyskolen for de som ønsker det.
          Følgende pristilbud foreligger, inkl. alle måltider f.o.m. fredagskveld, t.o.m. søndagsettermiddag, og oppredd seng på dobbeltrom, pr. person :
          --- Barn som ikke har fylt 5 år gratis!!!!!
          --- Barn 5-12 år kr. 275,-
          --- Barn 13-100 år kr. 550,-
          --- Voksne iøvrig kr. 550,-
          For de som vil ordne seg selv, er det campingplass v/ E-6, 6-7 km unna. Det er Koa Camping, med tlf. 74 15 44 72.
          Hvis noen kommer med NSB, så spør gjerne oss om skyss.
          Vi håper på en god trønder-sommer, slik at det går ann å ta en dukkert i sjøen. Men vi har helgardert oss, slik at vi etter nærmere avtale kan få bruke Sund sitt svømmebasseng og badstue.
          Vi ønsker en tilbakemelding snarest, helst før 15. april, med forespørsler og gjerne bestilling av plass. Hvis du / dere vil delta bare en eller to dager, er det helt i orden. Måltider kan likevel kjøpes på stedet. Men husk likevel å bestille, slik at vi er forberedt.

          Da gjenstår det for oss å si et hjertelig velkommen til alle interessertre foreldre, besteforeldre, små og store barn, skolefolk, politikere, og andre samfunnsbyggere: Ta med deg dine konstruktive tanker og spørsmål om opplæring i Norge anno 1997, og møt opp på Sund i juli!!! Vi vil gjenreise respekten for foreldrerett og selvstendige familier, som gir oss sterke lokalsamfunn i et fritt fedreland!!!

Med hilsen treffets vertskap

Judith og Håvard Fjell, gårdbr. og hjemmeundervisere, 7690 Mosvik, tlf: 74 06 44 44.
Heidi og Per Ola Hovd, ------------- " --------------, 7690 Mosvik, tlf: 74 06 41 46.

***

Program

Fredag den 11. juli
1800 Åpning og velkomst ved Håvard Fjell. Kaffe.
          Presentasjon av konferansedeltagerne.
1910 Velkommen til Sund Folkehøyskole ved rektor Anders Stenvig.
          "Folkehøyskolen - åndsfrihet og folkeopplysning."
1930 "Grendeskolene og 6-årsreformen."
2030 Spørsmål, innlegg og samtaler.
2130 Kveldsmat.

Lørdag den 12. juli
0800 Frokost.
0900 "Heimeundervisning - et realistisk opplæringsalternativ?" Foredrag ved Marta Straume, lektor ved Samnanger U-skole, og tilsynslærer for mange hjemmeundervisningsfamilier i Norge.
          Spørsmål, innlegg og samtaler.
1045 "Hjemmeundervisning - den nye mega-trenden", ved skoledirektør Svein Egil Vestre i Sogn og Fjordane. -- med forbehold --
1200 Middag. Det blir "graut" i en eller annen utgave.
1315 "De nye skolereformene", ved stortingsrepr. Jan Tore Sanner, som repr. for Høyre i KUF- komiteen. -- med forbehold --
1500 Ettermiddagskaffe.
1530 "Framtidas opplæring - fri pedagogikk?", ved Chr. W. Beck, 1. am. i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
1800 Kveldsmat.
1900 Hyggelig samvær, ute eller inne. Grillaften?

Søndag den 13. juli
0830 Frokost
0930 "Reform 2000 - Tilbake til familien", ved Per Ola Hovd.   Samtaler.
1100 Familiens fritime. Kaffe.
1210 Spørsmål, innlegg og samtaler. Veien videre??
          Formell avslutning. Ordstyrer Per Ola Hovd.
1330 Middag og ettermiddagskaffe.
Vi vasker og ordner opp. Farvel, og på gjensyn neste år i ......?.......

--------------------------
Det blir salg av bøker, og informasjon om NKS sine kurs for hjemmeunderviste elever.
Det er enkelte foredrag som enda ikke er avklart, men uansett vil det bli habile forelesere.
Det kan skje at enkelte timer må ombyttes, men dette vil bli kunngjort ved åpninga.
Vi arbeider også med å få lagt opp helga slik at den kan godkjennes som studieopplegg.
Det er også av den grunn viktig å få påmelding tidligst mulig, også for dere som skal delta hele helga, men bor utenfor folkehøyskolen.
Hvis du er ute etter tidspunktet for ett eller flere bestemte foredrag, så ta kontakt like før, så får du opplyst når det kommer.
Påmelding til fam. Fjell, tlf. 74 06 44 44, eller fam. Hovd, tlf. 74 06 41 46.

Hjertelig Velkommen!!


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY 

SDNR175j-rlh :
(Utsendt som B-post, ankom i postkassen 07.11. 1997. Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Fra:
     Det Kongelige Landbruksdepartement,  ((logo: den kng. løve))
     Kontor: Akersgt. 59,
     Postboks 8007 DEP.,
     N-0030 Oslo.

Til:
     Rune L. og Trude Hansen,
     N-5520 Sveio.
 

Dato:  3.11. 1997.            Vår ref. (bes oppgitt ved svar): S-96/4731 LPmle

KRAV OM TILBAKEBETALING AV OMLEGGINGSTILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK

Viser til gjentatte brev vedrørende krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk.

Saken er nå oversendt Landbruksdepartementet  fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Fylkesmannen har fremmet krav om tilbakebetaling av kr. 27.000,- i omleggingstilskudd. Kravet er fremmet med bakgrunn i § 8 i forskrift om omleggingstilskudd. Det fremgår her: "Dersom et bruk innenfor en periode på 10 år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskudd ikke følger driftsreglene for økologisk landbruk, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Dette gjelder også ved opphør av forpaktning / leieavtaler av areal det er utbetalt tilskudd for, og hvis driftsovertakelse fører til endret driftsform innenfor den samme 10-års perioden".

Departementet viser til brev av 22.07.97 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor vedtaket opprettholdes og saken oversendes departementet.

Landbruksdepartementet ber om at beløpet, kr. 27.000, betales inn snarest og senest innen 28.11.97 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen, Statens hus, 7005 Trondheim postgirokontonr. 0808 5879309.

Dersom beløpet ikke innbetales innen gitte frist vil Landbruksdepartementet måtte vurdere å gå til rettslig inndrivelse av kravet.

Med hilsen

Gabriella Danmark e.f.
((+ underskrift))

    Ragnar Mjelde
    ((+ underskrift))

Saksbehandler: Merethe G. Lerfald

Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, landbruksavdelingen
 

- - - - - - - - - -
Det Kongelige Landbruksdepartement,  Kontor: Akersgt. 59, Postboks 8007 DEP., N-0030 Oslo.
E-POST: S=postmottak;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Adm. og økonomiavdelingen
Telefon: 22 24 91 11. Fax: 22 24 95 55.

Avdelingen for arealforvaltning
Telefon: 22 24 91 49. Fax: 22 24 27 53.

Landbrukspolitisk avd.
Telefon: 22 24 92 69. Fax: 22 24 95 56.

Skogavdelingen
Telefon: 22 24 93 61. Fax: 22 24 27 54.

Avd. for matproduksjon og helse
Telefon: 22 24 94 01. Fax: 22 24 95 59.

---


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

 

SDNR175k-rlh :
(Avsendt pr. brev + pr. fax tirsdag 25.11. 1997. )
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra:
     Rune L. og Trude Hansen,
     N-5520 Sveio.

Til:
     Det Kongelige Landbruksdepartement,
     Kontor: Akersgt. 59,
     Postboks 8007 DEP.,
     N-0030 Oslo.  Telefon: 22 24 91 11. Fax: 22 24 95 55.
 

Dato: tirsdag 25.11. 1997.

KLAGE OG BØNN VEDR. DERES KRAV-BREV OG SAKSBEHANDLING

     Henviser til deres brev-krav - kr. 27.000,- - datert 03.11. 1997 - deres ref.: S-96/4731 LPmle - utsendt som B-post, ankommet 07.11. 1997 i postkassen her (og arkivert som SDNR175j-rlh) - og til sakens øvrige dokumenter.
     Når det gjelder dette deres brev med overskriften «Krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk», skal ifra vår side følgende tilføyes og sies - igjen som en klage:

     Dere sier at: «Saken er nå oversendt Landbruksdepartementet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.»
     Dere viser også til «brev av 22.07.97 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor vedtaket opprettholdes og saken oversendes departementet».
     Vi kjenner til et slikt brev datert 16.07. 1996 (her arkivert som SDNR175C-rlh), men ikke 22.07.97.
     Mye tyder på at dere - medregnet, eller fortrinnsvis: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - forvirrer og tåkelegger mht. innholdet og saksdokumentasjonen i denne saken.
     Vi har dessuten enda ikke mottatt noe som helst svar på vår gjentagne klage ifra desember 1996 (vår ref.: SDNR175i-rlh) tilsendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I dette klage-brev korrigeres endel feilinformasjon  ifra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag overfor Landbruksdepartementet, samtidig som det reises en del vesentlige spørsmål ang. hele saken og fremlegges, for å tydeliggjøre, mange vesentlige momenter i saken som tydelig nok synes som å ha vært og å være ubekjente for Landbruksdepartementet.
     I dette vårt brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det bl.a. også sagt: «Men frem til poenget: På bakgrunn av at Dere ved oversendelse til Departementet av vår klage har feilinformert Departementet, bør vår klage vel behandles på nytt igjen? I så fall vil vi samtidig foreslå at Dere også vedlegger til Departementet utdypende informasjon mht. den måten Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ifra 1992 har vært involvert i saken.»
     Dette vårt brev er enda ubesvart, og det synes heller ikke som at Landbruksdepartementet kjenner til innholdet i det.
     I mellomtiden har bl.a. det skjedd; at daværende og angjeldende Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes, har blitt landets leder for Landbruksdepartementet i Norge!

*
     Dette er det vesentligste vi her vil ha sagt som en reaksjon på deres krav-brev nå. Og som vi håper, endelig og tross alt, vil bli tatt til efterretning.
     Det forekommer oss vanskelig å tro at meningen er at Forvaltningen i vårt land skal være en trussel og en fare for landets befolkning. Også at den skal te seg umenneskelig og på tvers av intensjonenene med landets lovverk.
     Om dette vårt brev og saksforholdene ikke blir tatt til efterretning, vil det være til stor skade for vår familie og for de fellesmenneskelige verdier i vårt land - og mht. tilliten til og troen på Forvaltningen. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at saken i sin helhet også i disse dager er i ferd med offentliggjøres og legges ut på Internett, - på adressen: http://home.sol.no/hunwww
*
     Mot slutten her vil vi også, til orientering, tilføye noen få ord ytterligere vedrørende betydningen av en evt. iverksettelse av deres pengekrav kan komme til å ha i praksis overfor vår familie.
     Vi er to voksne foreldre og fem barn som lever på fars uførepensjon, og ingenting annet, bortsett fra barnetrygden. Vi er mao. ikke så godt stilt økonomisk. På grunn av hele denne saken og dens bakgrunn lever vi dessuten i indre eksil og som politiske flyktninger - siden 1995. Vi måtte i nokså full fart flykte og flytte ifra våre jordiske og hjemlige eiendeler og omgivelser, efter flere år - siden 1992 - å ha vært utsatt for konstant forfølgelser, sverting, terror og trakassering. Før vi i slutten av februar 1996, utmattede og grundig overtrampede - men enda levende og intakte - kom hit til Sveio på Sørvest-landet og ble godt mottatt og fikk fred og ro. Fred og ro til nødvendig basal rehabilitering og for å kunne arbeide videre med saken. Og for å finne frem til en midlertidig måte og ordning å leve på. Anskaffe på nytt - mht. det mest nødvendige og primære - møbler, sengetøy, vinterklær, kjøkkenredskaper, hyller og skap, blyanter, verktøy og redskaper, etc.  Alt dette siden vi kom hit har i seg selv vært vanskelig, men har på sett og vis latt seg gjøre efter evne og muligheter.
     Et krav overfor oss på 27.000,- kr. lyder for oss, bortsett fra urimeligheten i det og bortsett fra det tidligere anførte, i denne vår situasjon som enda et overtrampende ras ifra himmelen. Uansett om evt. betaling ble fratatt oss i evt. avdrag eller evt. skjøvet fremover i tid. Det hele angående dette gjør oss med rette også enda mere utrygge, inneklemte og engstelige.
     Dessuten vil vi, hvilket ligger i sakens «natur», uansett evt. konsekvenser for vår familie, under ingen som helst omstendigheter komme til å søke om eller akseptere hjelp eller bistand ifra noe som helst Sosialkontor. De enkle og klare og omfattende og velbegrunnede grunnene for dette fremgår utvetydig og meget klart for alle og enhver av de samlede saksdokumentene i hele denne saken. Den utløsende faktoren og den som muligvis har forurettet oss mest og værst i hele denne saken var sosialsjef Olav Høstad ved Sosialkontoret i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Under dekke av flere medskyldige, - og i det generelle under dekke av Arbeiderpartiets generelle kriminelle hegemoni.
     Videre kan også nevnes følgende:
     Våre møbler, klær, bøker, fotografier, osv. - våre hjemlige saker og eiendeler, vår fortid, befinner seg - forhåpentligvis enda nokså bra, om enn utrygt, ivaretatt i Midt-Norge. Likesom slekt, røtter, venner og omgivelser, arbeider, trivsel, planer og intensjoner, etc.  For vår familie representerer dette, og mere til, av diverse grunner og sammenhenger, meget store og uerstattelige verdier. Vi ville heller ikke ha solgt det for millionvis av kroner. Dog har vi siden vi måtte forlate alt dette hverken maktet eller evnet å sikre, eller å hente eller å flytte for å sikre, våre eiendeler. Blandt annet og særlig fordi det vil koste mere enn vi har råd til eller mulighet for økonomisk.
     Vår familie må, av mange forskjellige og gode grunner, mht. hele denne saken - i sin helhet - sette vår lit til en ikke overtrampende rettslig behandling, så snart som mulig og gjørlig. Dette har vi siktet oss inn på og forsøkt å få til hele tiden, siden 1992. Derfor gjelder det for oss om psykisk, fysisk og sosialt å kunne realisere dette så snart som mulig. Dette er hva vi har, siden begynnelsen,  satset og satser alle våre krefter på å gjennomføre.
     At saken underveis har blitt større og større, med flere og flere involverte, og værre og værre - også mht. trassig og trofast å holde orden på saksdokumentasjonen - har styrket oss mht. målet og nødvendigheten i dette forsett. Ikke av egoisme, men av ideelle og moralske hensyn. Å for oss å skulle glemme eller se bort ifra hvor grovt vi har vært forurettet og mishandlet vil være en svært så grov og skjendig vederstyggelighet på vegne av medmennesker, menneskeverdet, de fellesmenneskelige verdier, lov og rett og samvittighet.
     Saken dreier seg på alle måter med andre ord også - og mest av alt - om verdier langt mere verdt enn penger.
*

    Vår innstendige oppfordring er derfor at dere betenker og besinner dere godt før dere gjør noe videre i denne saken.

     Med vennlig hilsen ifra

     Rune L. og Trude Hansen,
     underskrevet:
 


TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
---

TIL TOPS | THE END ||  INDEX | HUNs FRONT-SIDE / MENY 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww