-- Kronologisk-skisse-01-01-2010-rlh.html   --- BREVENE ( intern ) --- dbn-rlh ( intern ) --- 


-- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) --  familien-hansen.html ( intern ) -- 


   Kronologisk skisse pr. 01.01. 2010,
   Her skal jeg gjengi nok en hastig, grov, snever kronologisk oversikt over tiden for meg og min familie fra 1989 frem imot nyere tid:

   Vi bosatte oss og flyttet til Skaun kommune i 1989, på et småbruk (77 dekar) vi kjøpte.
   Blir der utsatt for trakassering fra 1991-1992. Jeg bearbeider saks-dokumentasjonen.
   Jeg stifter i mars 1994 HUN / Hjemme Under-visningen Norge, på Internettet / www siden 24.12. 1996.
   Blir nødt til å flykte til eksil 22.05. 1995, mens vi fortsatt egentlig på papiret bor hjemme i Skaun kommune (i Sør-Trøndelag).

   Ufrivillig eksil. Flere flyttinger som flyktninger i løpet av sommeren – og senere. Vi blir tvunget til hastig å selge vårt hjemsted i Skaun.
   Melder flytting til Folkeregisteret, 20.08. 1995 fra Skaun til Åmli kommune (i Aust-Agder fylke).
   
Melder flytting til Folkeregisteret, 29.10. 1995 fra Åmli  til Rindal kommune (i Møre og Romsdal fylke), leier bosted.
   Utsatt for kommunal trakassering i Rindal kommune.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Rindal til ankom Sveio kommune (i Hordaland fylke) 26.02. 1996.
   
Ikke utsatt for kommunal terror eller trakassering i Sveio kommune. Jeg arbeider hele veien videre fortsatt med saks-dokumentasjonen.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Sveio til Høylandet kommune (i Nord-Trøndelag fylke) 15.07. 1998, hvor vi kjøper et småbruk (9 dekar) som midlertidig bosted.
  
Ikke utsatt for kommunal terror eller trakassering i Høylandet kommune.
   Melder flytting til Folkeregisteret, fra Høylandet til (Ølen /) Vindafjord kommune 08. 2002. Selger vårt småbruk i Høylandet.
   Det ufrivillige eksilet (fra og med 22.05. 1995) opphører på sett og vis 08. 2002. Vi betrygget oss i forhold til kommune-administrasjonen før kjøpet og flyttingen, for varig bosted.
   Utsatt for kommunal trakassering og terror fra og med mars 2006.

   Fra 26.02. 1996 frem til mars 2006 var vi forholdsvis trygge, og vår hjemmeskole hadde en ryddig tilsyns-ordning med de offentlige myndigheter. I denne tiden fortsatte arbeidet med saks-dokumentasjonen, samtidig med rehabilitering. Rehabilitering for mitt vedkommende særlig i tiden efter at vi flyttet til Høylandet i 1998 og enda mere og bedre efter at vi i 2002 flyttet til Vindafjord, frem til mars 2006.
   Den verste tiden var altså fra 1991 til 26.02. 1996. Og fra mars 2006 frem til nu.

   Trude flytter 03.04. 2008 fra Vindafjord til Grue kommune (Sør-Hedmark fylke). Hun kidnapper, fangeholder og knebler samtidig barna.
   Alt hva som iøvrig og derefter har skjedd fremgår av diverse dokumentasjon. Jeg henviser til saks-dokumentasjonen ( ekstern ). Og for eksempel: Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( ekstern )

---