--- Denne side:  Side-095-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
--- side 94 og 95 forvekslet
             
---
noen som helst holdepunkter: At det er noe som helst galt med familien Rune og Trude Hansen – og at de derfor skal ødelegges. Og omvendt: At familien Rune og Trude Hansen skal ødelegges – fordi det er hva som helst galt med de. Og at det gale med de er at de tilsynelatende kanskje ikke adlyder grove kriminelle misbruk av makt og myndighet. Endog ikke om uretten er nokså alminnelig utbredt eller på noe vis akseptert. 

Det er som nevnt både metode og mønster i galskapen. Det er også altfor tydelig i resten av hennes brev. Også i det faktum at det ventes såpass lenge som nesten to måneder med å besvare familien Hansen sitt brev. (Blandt annet fordi saken så har beveget seg mere bort ifra offentlighetens fokus efter de store hovedoppslagene i Haugesunds Avis lørdag 25.03. 2006! ( ekstern )! Eller var det av noen andre grunner vi bør høre om?) 

Følgende formulering i brevet nu er interessant: 

”Barneverntenesta har forstått både ut frå telefonsamtale, brev ( ekstern ) og dagboksnotat ( ekstern ) at far opplevde meldinga frå Mattilsynet ( ekstern ) trakasserende og som ein hemnaksjon frå Mattilsynet si side. Han syns det var rart at barneverntenesta tok slike meldingar på alvor.” 

Opplevde Bekymrings-meldingen fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen som trakasserende – og som en hevnaksjon fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen? Opplevde? Oppfattet – er vel det rette ordet. 

Oppfattet Bekymrings-meldingen fra Mattilsynets Geir Harald Caspersen som trakasserende og som en hevnaksjon? Men da har jo Pappa Hansen oppfattet det hele riktig siden begynnelsen da jo?! Ikke noe som helst problem for noen som helst å gjennomskue det vel? Det hele er kortfattet, fullstendig og særdeles greit dokumentert - og meget enkelt å sette seg inn i. 

Videre er Ingeborg Nylands formulering om at Rune Hansen syntes det var rart at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune tok slike Bekymrings-meldinger på alvor heller ikke sann eller riktig. 

Rune Hansen syntes og synes derimot det var – likesom det fortsatt er - megetsigende interessant om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune kunne finne på å tenke på å ta en slik Bekymrings-melding som den angjeldende på alvor. 

Hvilket blir noe ganske annet! Det øvrige som ble sagt under møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) ifra Barnvern-tjenesten i Vindafjord kommune sin side vedrørende Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin håndtering av Bekymringsmeldinger var mildt sagt også meget oppsiktsvekkende lovstridig og usaklig! Deres svar på undertegnedes spørsmål i dette møtet i Vikedal angående også dette vekket frykt og bekymring. Både for oss selv og for andre. Videre vekket det straks også frykt og bekymring hos oss da vi ble bekjent med deres lovløse forhold til Barnevernloven ( ekstern ) – og til det uskyldige og intet anende medmennesket! 

Hvem ville vel eller våget vel å bo i Norge om det hadde vært slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sier?! Og hvilket forferdelig og skremmende rykte ville Norge fått i andre land?! Men det er jo ikke slik som dere sier. 

Når alt i sin helhet er så enkelt, oversiktlig, uomtvistelig og greit dokumentert i så måte – uansett hvorfor, så blir selvfølgelig hele saken enkel og grei nok for offentligheten å få avsluttet på rette måten? For om den blir galt avsluttet så fortsetter jo galskapen! 


Det er et alvorlig forkvaklet og makabert sinn som snakker og oppfører seg slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord har gjort overfor oss! De tar tilfeldigvis tak i en familie, oss, og sier at vi skal bevise vår uskyld, - og ikke at de skal bevise vår skyld. 

Og hva er vi skyldige i eller anklaget eller mistenkt for? Ikke vet jeg og vår familie. 


Ikke bare at vi skal bevise vår uskyld, - men at vi på kryss og tvers skal fremlegge for de vår fortid og vår livssituasjon og våre fotoalbum, mål og idealer! Ting og forhold , og en omstendelig sak, som de overhodet ikke har noe som helst med – eller kompetanse til å


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---