--- Denne side:  Side-098-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Hvilken rimelig grunn for antagelse om Tiltak det gjelder, - står konkret beskrevet i samtalen som fant sted i møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006. ( ekstern ). I denne fremgår klart og entydig hvor særdeles meget urimelig og grunnløs Bekymringen er. Dette ble heller ikke betvilt i møtet i Vikedal. 


Men la meg nu her for tankens skyld anta at det særdeles meget urimelige og grunnløse likevel er rimelig grunn for antagelse om Tiltak i henhold til Barnevernloven. Hvilkne Tiltak kan det så eventuelt være snakk om? Og er vår familie eller offentligheten i så fall det minste interessert i disse konkrete Tiltak i henhold til Barnevernloven overfor familien Hansen? Og hva vil disse eller slike Tiltak i så fall koste – og innebære? Både for offentligheten og for familien Hansen? 

Med andre ord: Hva er galt med familien Hansen? Kan vi anta at det er noe som helst galt med de? Og hva er det som er galt med de i så fall? Eller hva er det som gjør at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold i familien Hansen som gjør at det kan eller bør iverksettes Tiltak? Er det noe av det som står i Bekymringsmeldingen? ( ekstern )? Eller er det Bekymringsmeldingen som helhet? 


For ordens skyld: Vi er ikke det minste som helst interessert i noen som helst av de Tiltak Barnevernloven omhandler! ( ekstern )! Tvert om. Ethvert slikt Tiltak ville av oss ha blitt oppfattet som en svært meget alvorlig og uakseptabel urett! Hva dere så enn kalte det. (”Hjelpe-tiltak”, ”Verne-tiltak”, osv.!) 

Noen som helst slags form for råd eller veiledning ifra dere er vi naturligvis heller ikke det minste som helst interessert i å motta. 

Dere har allerede overfor vår familie gjort forskrekkelig mye mere enn nok skade. Hvilket allerede har kostet oss som familie dyrt. 

Vi betrakter dere også derfor som en stor og alvorlig kriminell fare og trussel både for oss og for samfunnet. Hvilket deres egne formuleringer i møtet i Vikedal ( ekstern ) og i deres brevhenvendelser ( ekstern ) til og overfor familien Rune L. og Trude Hansen både dokumenterer og bokumenterer at dere faktisk er. 

Hvordan Bekymringsmeldingen ( ekstern ) ifra Mattilsynets Geir Harald Caspersen oppstod er det vel få som har noen som helst interesse av å få vite?

Eller hva? 

Mesterdetektiv Sherlock Holmes ville nok fort finne ut av denne 100 % skriftlige – og 100 % viktige - saken ( ekstern ) vedrørende Menneskevern! (De i så måte mindre talentfulle lesere vel også!) 

Han kommer nok! (Og de også!) 

Ordet klage er også nevnt og omtalt i brevet nu ( ekstern ) ifra Barneverntjenesten i Vindafjord kommune ved Ingeborg Nyland, datert 03.07. 2006. Bortforklaringene der i så måte er sprelske, men flerdobbelt molbo. (Samtidig som også, bemerkelsesverdig nok, ansvars-fordeling med ansvars-oppløsning og ansvars-fraskrivelse meget indirekte nevnes og antydes - og antagligvis vel øynes som en reell mulighet eller et konkret og kompliserende håp for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune!) 

Hun har nok ikke forstått at i virkelighetens verden er det ikke alltid særlig viktig hvem eller hva eller når en klage i de første omganger ankommer, - men at det kan være meget viktigere (særlig for de det angår) hva klagen inneholder! Det er ikke alltid likså viktig når eller hvem i de små tidsrom en klage fremkommer! Det kan være av liten eller stor – eller forskjellig slags
---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---