--- Denne side:  Side-099-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
betydning. Både for avsender og for mottaker. Kostnadene kan være små, ingen – eller flere, mange eller store, osv. 

Den eller de som eventuelt mottar klagen håndterer uansett klagen på noe slags vis, - eller ikke. Hvordan klagen håndteres og oppfattes kan i visse tilfeller være interessant - eller av større eller mindre betydning. 

Et av spørsmålene angående dette blir dermed: Hvordan burde Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune ha håndtert våre brever og vår klage? ( ekstern )? Har de håndtert noe av dette feilaktig eller klanderverdig – eller på bra og god måte? Og i så fall – hvorfor, og hvordan? 

Hva betyr eller innebærer Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sin bortforklaring i så måte? (Bortsett fra at de kanskje håper på at bukkene vil passe godt på havresekkene!) 


Hva som i brevet av Ingeborg Nyland nu sies vedrørende Jens Tveit er også interessant og tankevekkende. I forhold til hva jeg selv har skrevet vedrørende det samme i sakens dokumentasjon. Jens Tveit mellom to motparter. Hvem snakker sant og hvem lyver? Eller har noen faktisk misforstått? I så fall: misforstått hva – og hvordan? 

Kanskje også tenkt misforstått av noen!? Eller kanskje også tenkt forstått av noen!? 

Også noe vel en Sherlock Holmes fort og lett finner ut av? 

Jeg tror nok det. 

Eller hva? 


Alt dette og hva som skjer inngår jo også – i og med at det er en 100 % skriftlig sak – i en meget spennende, allsidig og skremmende kriminal-bok! ( ekstern )! Med en meget sentral, viktig og aktuell tematikk. En meget realistisk, virkelighetsnær og viktig slik bok. Viktig for så mangt og så meget skjønte jo undertegnede også fort underveis! 

Skjønte flere også underveis? 

Hvem er skurkene? Og hvem – om noen - er de virkelige skurkene? Og hvem er uskyldige? 

Og hvor – og hvordan – er Lov og rett? Og hvordan er forholdene i landet Norge, langt nordvest i Europa? 

Et annet stikkord som blir nevnt av dere også i brevet er samarbeide. Vedrørende deres Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens ( ekstern ) bruk av ordet) - i eller uten samarbeide med familien. 

For først å oppsummere litt: 

I møtet i Vikedal mandag 13.03. 2006 ( ekstern ) ble det sagt til oss at en Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens bruk av ordet) er blitt igangsatt overfor vår familie på grunn av angjeldende Bekymringsmelding ifra Geir Harald Caspersen i Mattilsynet. ( ekstern ). 

Ønsket vår familie å samarbeide med dere i en slik Undersøkelse (i henhold til Barnevernlovens bruk av ordet)? Eller ønsket eller ville vi det ikke? 

Og hvilke momenter gjør seg i så henseende gjeldende? 

Dette at vi i henhold til Barnevernloven ( ekstern ) oppfattet en slik Undersøkelse som både urimelig, grunnløs og som en eventuell kriminell handling? 

Dette at vi først forsøkte om og om igjen å få vite av dere hva som var eventuell trussel eller konsekvens ifra dere hvis vi ikke ønsket å samarbeide med dere i en slik Undersøkelse? 

Og hvordan har vi faktisk iøvrig forholdt oss og uttrykt oss i dette angjeldende vedrørende noe slikt samarbeide? 

Er det vi som flere ganger har forsøkt å hale ut tiden med mangelfull kommunikasjon, - eller dere? 

Osv. 

Hvordan er det alt dette også egentlig forholder seg? 

Jo motsatt av hva dere antyder i deres brev! ( ekstern )! 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---