--- Denne side:  Side-185-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 4 av 41:
-------        
<---

oppholdet der. Han ble imidlertid skrevet ut etter kort tid etter å ha fått medhold i sin klage over innleggelsen til Kontrollkommisjonen.


Jeg mottok deretter et brev fra Hansens advokat , Sverre Kvilhaug, datert 18.01.07.

Fra dette brevet siteres:

Familien har valgt et noe annerledes liv enn den store hopen, og det er nok det som er hovedproblemet for barnevernet. Dette klarte de sakkyndige i Trøndelag å forholde seg greit til - det samme klarte barnevernet i Sveio. Forhåpentligvis klarer barnevernet i Vindafjord etter hvert å gjøre det samme.

Det er på tide at familien nå får ro uten å ha den meget forstyrrende usikkerheten hengende over seg med hensyn til hva barnevernet kan komme til å foreta seg med hensyn til barna. Jo før barnevernsaken blir henlagt, jo bedre for barna.

Dette tror jeg De vil være enig i”'


Etter at jeg mottok dette brevet forsøkte jeg å få telefonisk kontakt med adv. Kvilhaug. Jeg fikk først kontakt med ham etter et par uker. Jeg ba.om en avklaring på hvorvidt familien ville møte meg eller ikke. Adv. Kvilhaug forklarte da at han hadde anbefalt familien ikke å samarbeide ("stille opp") i denne undersøkelsen , som han for øvrig karakteriserte som et kynisk maktspill og han framholdt at der ikke er noe som tilsier at der, er behov for psykologutredning. Eneste innvending man kan ha mot familien er dårlige boforhold, men ikke noe som skulle tilsi ny undersøkelse, påpekte han.

Dernest ga han uttrykk for at det var hans oppfatning at det ville være et alvorlig overgrep mot familien dersom en slik undersøkelse ble gjennomført, ”et overgrep i den private rettssfære.”


Etter denne telefonsamtalen har jeg forstått at det ikke er aktuelt for meg å få direkte kontakt med familien Hansen og at mine vurderinger derfor i stor grad må vurderes på bakgrunn av de tilsendte dokumentene.


Jeg har dessuten hatt samtaler med følgende:

. Iren Hebnes og Ingeborg Nyland, b.v.tjenesten i Vindafjord.

. Jens Tveit, bekjent av familien.

· Brit Nelly og Arne Tveit, bekjente av familien.

· Per Schnabel , bekjent av f6milien.

· Sigve Bøe, venn av Rune Hansen.

· Arne Borgemyr, rådgiver i skoleetaten i Vindafjord kommune.

. Gudmund og Balder Hansen

. Marta Straume (forsøk på samtale)INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Alle dokumentene har blitt oversendt til meg fra b.v.tjenesten.

Utdragene er til dets ordnet kronologisk. Det som er skrevet i kursiv er direkte sitert fra rapportene.

Der foreligger omfattende og voluminøse dagboksnotater som Rune Hansen har blitt distribuert til ulike instinser. Jeg har fått oversendt kopier av disse, og lest gjennom dem.

Jeg har valgt å ikke sitere fra disse.


4.


             
--->

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---