-- 20100910-Vedtak-NAV-Klage-Barnebidrag-Tormod.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Ankom meg med posten 15.09. 2010 brev-konvolutt fra NAV Klageinstans Vest med to vedtak, begge datert 10.09. 2010 og angjeldende såkalt Barnebidrag. Det ene angjelde Tormod, gjengitt herunder, og det andre alle barna ( ekstern ). De begge gjelder min klage av 12.10. 2009 ( ekstern )NAV Forvaltning Karmøy sitt vedtak av 28.09. 2009 ang barna ( ekstern ) og ang. Tormod ( ekstern ).    

UFERDIG

---