-- 20110112-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) - NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes pr. telefax 12.01. 2011.
Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: onsdag 12. januar 2011, Tindeland.

Søknad om akutt økonomisk hjelp
 
   Jeg henviser til mine brev til dere forleden, som jeg enda ikke har mottatt noe svar eller respons på.
   Jeg må derfor nu hermed søke om akutt økonomisk hjelp. Jeg er igjen uten penger til mat, etc.

   Jeg faxer samtidig her nu over til dere 3 brev til meg fra Statens Innkrevingssentral (SI), med overskriften "Siste varsel før tvangsinnkreving" kr. 4.893,75 pluss kr. 4.375,00 pluss kr. 1.000,00. ( ekstern ). Siste frist for evt. betaling er oppgitt til 19. januar 2011. (Alle disse kravene fra retten / Domstoladministrasjonen i forbindelse med at mine barn ble kidnappet og fangeholdt.)
   Jeg skrev og ba dere om hjelp med å dokumentere min økonomiske situasjon overfor Statens Innkrevingssentral, men har enda ikke fått noe svar fra dere i den anledning heller. Dette vil jeg nu derfor purre på dere med. Som dere vet har jeg ingen mulighet for å betale dette eller slikt noe og trenger litt hjelp til å få det dokumentert overfor SI.

   Det ser ikke bra ut videre fremover heller med mindre dere hjelper til.
   En ubetalt strøm-regning har jeg her på kr. 990,85 med betalings-frist 05.01. 2011, som jeg telefonerte og fikk utsatt til 20.01. 2010.
   Videre telefon-regning på flere tusen kroner.
   Fra e-verket (SØK) fikk jeg dessuten oppgitt at min neste strøm-regning blir utsendt i begynnelsen av februar og blir på omkring 4 tusen kroner.
   Års-avgift for bilen termin 1 av 2 på oppmot 3 tusen kroner er og forventet omkring da, samt Falck Redning-års-medlemskap termin 1 av 2 omkring 700 kroner for bilen. 
    Samtidig kommer også kommunale avgifter termin 1 av 2 med omtrent kr. 1.631,00. Samt NRK-Kringkastingsavgift år termin 1 av 2 med omtrent kr. 1.217,00.
   Alt dette og mere til samtidig som det iøvrig også er gjeld som skulle vært betalt.

   Dere har sånn omtrentlig oversikten over det hele alt.

   Bere derfor om snarlig hjelp fra dere i forhold til alt dette og henviser iøvrig til mine brev til dere.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen   (( + underskrift ))---