-- 20101230-fra-Statens-Innkrevingssentral-siste-varsel-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Disse tre brever fra Statens Innkrevingssentral ankom meg via post 08.01. 2011. De inneholder ingen som helst svar på mitt brev datert 22.12. 2010 ( ekstern ) angående dette.   


UFERDIG, RLH:


   Tre brev datert 30.12. 2010, alle med overskriften "Siste varsel før tvangsinnkreving" i store uthevede bokstaver. Med krav om at jeg innen 19. januar 2011 skal betale henholdsvis 4.893,75 og 4.375,00 og 1.000,00. Og diverse trusler.
   Jeg gjenkjenner de tre beløpene fra brev-kravet datert 10.12. 2010 jeg mottok fra de
( ekstern ).
---
---