-- 20110224-fra-NAV-Kontaktsenter-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---        

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra (PK)NAV Kontaktsenter ankom meg pr. e-post 24.02. 2011, som en reaksjon på mitt brev datert 23.02. 2011 til NAV Vindafjord ( ekstern ) - som fra meg ble sendt pr. telefax til NAV Vindafjord, pluss pr. e-post.   


  
Din e-post er skrevet ut og sendt som ordinær post til NAV  Vindafjord.
Dette til orientering.
 

Med vennlig hilsen
NAV Kontaktsenter

Kjersti Johannesen
Rådgiver/Fagansvarlig Sosial og og andre stønader
 

---