-- 20110321-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes til NAV Vindafjord og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt pr. post og e-post 21.03. 2011.

HASTER!

Til:

NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711.
-- Med kopi til: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, anmeldelses-nummer 11384062 og 11059001.

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: mandag 21. mars 2011, Tindeland.

   Mere henvendelse angående NAV og Rune L. Hansen
 

   Jeg henviser til vår forutgående skriftlige kommunikasjon ( ekstern ).
   Og skriver her nu dette brev til deres orientering.

   Trygden via NAV som vanlig ankommet omtrent den 20., også for denne måned, mars 2011.
   Men tilsammen kun kr. 13.700,- Slik også forrige måned.
   Den økonomiske trakasseringen og utplyndringen fra NAV sin side har på forskjellige vis pågått siden mine barn ble kidnappet 03.04. 2008. Tilsiktet for å til-intetgjøre fra de delaktige i kidnappingen og fangeholdet av barna sin side, også det.
   Som i alt ellers fra visse representanter for norske myndigheter sin side i denne tid: Kidnapping, fangehold, knebling og utplyndring av barn premieres grovt, mens ofrene straffes mildt sagt grovt.
   Via trygden ved at den som først og fremst skal ødelegges eller til-intetgjøres utbetales i trygd et beløp mindre enn til å kunne overleve for.

   Forrige måned ble det ingenting igjen til mat og dagligvarer og ikke nok til de enkle faste månedlige utgiftene som gjør det mulig å bo og å overleve. Slik også denne måned nu. Jeg fikk forrige måned heldigvis låne penger privat så jeg hittil har overlevd på et stakkarslig sett og vis. Og slik har det pågått lenge og verre og verre nu. Til stor skade og risiko for både helse, liv, hjemsted og eiendeler.

   Av de 13.700,- kr. for mars måned nu har jeg i dag betalt følgende faste utgifter:

-- Strøm-regning Avregning forfall 28.02. 2011 kr. 1.470,52. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Strøm-regning Avregning forfall 31.03. 2011 kr. 1.673,56. Betalt pr tg 21.03. 2011. 
-- Forsikring for forrige måned innbetalt pr. tg 21.03. 2011 grunnet manglende innbetaling 02.2011 kr. 566,00. Betalt 21.03. 2011.
-- Regning kommunale avgifter for renovasjon og feiing / branntilsyn, 1. termin 2011, kr. 1.108,00 har betalings-frist 31.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
-- Års-avgift bilen 2011, Chrysler 1999 kr. 2.840,- betalings-frist 21.03. 2011. Betalt pr. tg 21.03. 2011.
-- Telefon- og internett-regningen Telenor (forfall 20.03. 2011) kr. 4.160,26. Betalt pr. tg 21.03. 2011. 
-- Hus-lån, kr. 1.471,- månedlig autotrekk. 20.03. 2011. Betalt - auto-trekk.

   Altså tilsammen betalt kr. 13.289,-
   
Som forrige måned og forut for det ble det altså ingenting igjen til mat og dagligvarer og ikke nok til alle de enkle faste månedlige utgiftene.

   Sist jeg handlet mat og dagligvarer var torsdag 17.03. 2011, i all enkelhet følgende: 

-- Dagligvarer 17.03. 2011 Kiwi Isvik kr. 1.726,37 betalt (av gave-pengene fra farmor).
-- Dagligvarer 17.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 466,14 betalt (av gave-pengene fra farmor).

   Forrige gang jeg handlet mat og dagligvarer var 03.03. 2011, i all enkelhet følgende:

-- Dagligvarer 03.03. 2011 Vikebygd landhandel (Joker) kr. 1.07,10 betalt (av gave-pengene fra farmor).

   Sist jeg handlet bensin til bilen var også torsdag 17.03. 2011, følgende:

-- Bensin 17.03. 2011 Shell Aksdal 33,09 liter 95 blyfri kr. 460,61 betalt.

  Forrige gang jeg handlet bensin til bilen var følgende:

-- Bensin 19.11. 2010 Shell Aksdal 54,43 liter 95 blyfri kr. 701,06 betalt.

   Bilen kan bli avskiltet når som helst nu, fordi jeg ikke har hatt nok penger til å kunne betale for dens EU-kontroll. Fristen utgikk sist i februar 2011. Og bensin eller annet til bilen har jeg altså heller ikke på det nærmeste hatt penger nok til å kunne kjøpe.

   Hadde jeg ikke vært så heldig å ha fått hjelp fra farmor og Trygve Einar Gjerde så ville jeg fra og med slutten av desember 2010 ha vært uten telefon- og internett-forbindelse. Uten deres hjelp og muligheter for å låne i fjor og i år ville jeg vært helt uten ved til oppvarming av huset samt i diverse annen nød, som for eksempel helt uten bil, transport- og reise-muligheter.
   
   Fra farmor (dvs. min mor) fikk jeg sist ca. 25.02. 2011 kr. 5.000,- som det nu er ingenting igjen av.
   Fra Frøydis og Stauda sin konto (med kr. 3.400,-) har jeg siden 18.02. 2011 frem til nu måttet låne kr. 3.263,- uten enda å se mulighethet for å kunne tilbake-betale.

   Alle disse forholdene fremgår tydelig, oversiktlig og videre av mitt fortløpende nedskrevne regnskap frem til i dag:
   2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html ( ekstern ).
   Hver eneste kvittering og alt vedrørende det økonomiske for meg har jeg oppsamlet og dokumentert.

   Alt dette og mere til bevisst kriminelt tilsiktet overfor meg og mine barn, av ansatte i NAV. At jeg enda lever og vårt hjemsted består har og er fra de angjeldende i NAV og flere sin side vært og er forsøkt hindret. På meget grovt kriminelle vis. Meg bekjent foreligger det heller ingen formildende omstendigheter hva disse kriminelle, straffbare forhold angår.

 

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   21.03. 2011   (( + underskrift ))---