-- 20110506-e-post-fra-NAV-Kontaktsenter-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brev (melding, herunder) ankom meg pr. e-post 06.05. 2011.

 


Viser til din henvendelse til NAV.
 
Din e-post ( ekstern ) er nå skrevet ut og blir sendt med ordinær post til NAV Vindafjord i dag.
Dette til orientering.
 

Med vennlig hilsen
NAV Kontaktsenter

Kjersti Johannesen
Rådgiver/Fagansvarlig Sosial og og andre stønader
 

---