-- 20110824-til-NAV-Kundesenter-Rogaland.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post kvelden 24.08. 2011.

 

Til:
NAV Kundesenter Rogaland
pr. e-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Rune L. Hansen, (f. 06.12. 1955)
Tindeland,
5568 Vikebygd
e-post: hunwww@online.no

     Dato: 24.08. 2011.

   Angående mitt brev pr. e-post til NAV Kundesenter Rogaland tidligere i kveld:  20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( ekstern ).

   Angjeldende brev forsøkte jeg også å sende pr. fax til NAV, til fax nr. 21069101 og 52048711 og 52048404, men uten å komme frem via disse.

   Jeg er usikker på hvorhen i NAV det er riktig og rett å sende mitt angjeldende brev pr. fax, men gjorde altså de nevnte forsøk uten å komme frem.

   Dette nu i håp om at NAV Kundesenter Rogaland videresender mitt angjeldende brev til rette person eller instans i NAV.
   Om nødvendig eller ønskelig avsender jeg brevet også pr. fax hvis dere forteller meg til hvilket fax-nr.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   24.08. 2011, Tindeland

---