--- Denne side:  bvt-div-linker.html  
<---- bvt-index.html ( ekstern )  <--- saker-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )

--- Div. om Fylkesmann og Fylkesnemnder ---- KOM MED FORSLAG TIL LINKER!
-- La nettverket og Folkebevegelsen for å fjerne Barnekverna og dens utrolig mange justismord yre og gro!!


----

-----> Om Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg -
----->
BarnasRett.no -
-----> Advarsel: Barnevernet dreper! -
-----> Arbeiderparti-ideologiens Barnevern ( intern ) -
-----> www.barnevern.info -

-----> barneverntjenesten.no - Denne adressen nu kuppet av Arbeiderparti-ideologien? -
-----> Den norske Sannhets-kommisjon / DNSF-K ( ekstern ) -
-----> Familiestiftelsen -
-----> Forum for Menn og Omsorg / FMO - http://www.krisesenter.org/ -
----->
Fremskrittspartiet vil avvikle fylkesnemndene  ( intern ) - "Partiet er soleklar i sine meninger om barn som kommer under barnevernets omsorg." -
-----> Gruppen Bedre fungerende Barnevern ( kontakt-internt - kontakt-ekstern ) -
----->
 Gruppesøksmål mot: barnevernet -
-----> Blir det aldri bedre i Barnevernet? -
-----> Hva er galt med norsk barnevern? av Ole Texmo -
-----> Inger Djmel -
-----> Jan Thores hjemmeside -
-----> Kan vi stole på de "sakkyndige"?
Av
psykolog og forfatter Sverre Asmervik -
-----> www.knut.com -
-----> Kristin Brataas - En vakker dag -
----->
Likestilling.com -
-----> Norsk Lov om Barnevern-tjenester / "barnevern-loven" ( ekstern ) -
-----> Marianne Haslev Skånlands hjemmeside -
-----> Om etiske prinsipper for psykologer -
-----> opprop.no
-> Stopp barne-"vernet" sin sprenging av familier! -
-----> Prosjekt Oppreisning - "Prosjekt Oppreisning er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller overgrep mens de som barn var under offentlig omsorg. Vi er der for deg som ønsker å legge denne vonde fortiden bak deg." -
-----> psykopat.no -
----->
Radio Notabene - 
-----> ReddBarnaVåre -
-----> http://www.reddesmaa.com/ -
-----> Rett "hjelp"? - Om Barnevern-tjenesten og rettssikkerhet  
( ekstern ) -
-----> Retten til en rettferdig rettergang glimrer med sitt fravær -
-----> Samfunnsmagasinet -
----->
Sakkyndige rapporter - viktige sjekkpunkter ( intern ) -
-----> Siv Westerbergs blogg -
-----> Statistisk Sentralbyrå om såkalt Barnevern -
-----> Også: "De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten"  ( intern )
-----> Texfiles -
----->
 Varslerunionen.no  ( intern ) - ("Varslerunionen er en forening til støtte for de som melder fra om ulovlige forhold på arbeidsplassen. Det er en forening for alle som vil arbeide for et bedre vern og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlige og private bedrifter. Foreningen vil bl.a. bidra ved høringer i forbindelse med lovforberedelser.") -
-----> Å lese barnevern-saker! ( intern - ekstern intern ) -

----->---

-- Div. om Fylkesmann og Fylkesnemnder:

---> Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettsstridig? ( intern - ekstern intern ) Av Anne Aarskog, Tromsø. - 

---> Legg ned Fylkesnemnden! - Ifra nettstedet www.opprop.no er 18.03. 2008 igangsatt en slags kampanje. -
---