--- Denne side:  20060306-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )  

--- BREVKOPI --- 

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 13.03. 2006:


Til:

Rune og Trude Hansen,

Tindeland,

5568 Vikebygd


Fra:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, 5586 Vikedal.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.

Bankgiro: 3241.07.21154.

Org.nr.: 974 618 222.Arkiv: 2006000037 – 2. Sakshandsamar: INY og BMO. Dato: 06.03. 2006.


Innkalling til samtale vedk. bekymringsmelding.


Barneverntenesta i Vindafjord har motteke ei bekymringsmelding om forholda i heimen dykkar.


Barneverntenesta i Vindafjord har bestemt å undersøkje saka i medhald av barneverntenestelova § 3 – 4.


Me ynskjer i den forbindelse ein samtale med dykk og ber dykk møta til samtale på kommunehuset i Vikedal torsdag 16.03.06 kl. 14.00.


Barnevernkonsulentane Berit Moldesæter og Ingeborg Nyland vil ver til stades på møte.


Dersom tidspunktet me har satt opp ikkje passar, ber me dykk ta kontakt med oss på telefon nr. 53 76 67 00. Spør etter Berit Moldesæter eller Ingeborg Nyland, slik at med kan laga ein ny avtale som passar for dykk.Med helsing


Iren Konstance Hebnes,

Underskrevet,

Barnevernleiar,


Ingeborg Nyland,

Underskrevet,

Barnevernkonsulent.


---