Expand All  |  Collapse All
 
 ekte-kristendom
 ARTIKLER
 ARTIKLER-2007
 DIV-1
 Ekteskapet-20070130-rlh.htm
 Ekteskap-og-skilsmisse-pr.20071107.html
 Kristent-ansvar-av-H.E.Wisloff.html
 artikler-index.html
 BIBELEN
 bibelen-index-1.html
 LOV-OG-RETT
 EKTESKAP
 ARTIKLER-2007
 DIV-1
 Ekteskapet-20070130-rlh.htm
 Ekteskap-og-skilsmisse-pr.20071107.html
 LOV-OG-RETT-2007
 De-10-budene.html
 Kristent-ansvar-av-H.E.Wisloff.html
 lov-og-rett-index.html
 POESI
 POESI-2007
 Et-menneske-kan-utrette-mere.html
 Trygge-og.html
 poesi-index-1.html
 SAKER
 MENNESKEVERN-DVD-RLH
 MENNESKEVERN
 20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.doc
 20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.html
 BREVER-2006
 20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-kommentert-av-RLH.html
 20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-til-BVT.html
 20060306-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html
 20060320-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html
 20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-BVT-vedr-taushetsplikt.html
 20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-MStraume-vedr-taushetsplikt.html
 20060327-Klage-fra-RL-og-T-Hansen-til-Vindafjord-k-BVT.html
 20060405-fra-fam-RL-og-T-Hansen-til-ordf-Arne-Bergsvåg-Vindafjord-k.html
 20060505-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html
 20060512-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html
 20060703-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.html
 20060712-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.html
 20060814-Politi-anmeldelse-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen.html
 20060814-Vedlegg-Innhold-Politi-anm-fra RLogT-Hansen.html
 20060829-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html
 20060905-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html
 20060915-Klage-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-Statsadvokaten.html
 20061116-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html
 20061222-fra-Sosialtenesta-til-Trude-Hansen.html
 BREVER-2006-DOC-FORMAT
 20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-kommentert-RLH.doc
 20060222-Bekymringsmeldingen-fra-Mattilsynet-til-BVT.doc
 20060306-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.doc
 20060320-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.doc
 20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-BVT-vedr-taushetsplikt.doc
 20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-MStraume-vedr-taushetsplikt.doc
 20060327-Klage-fra-RL-og-T-Hansen-til-Vindafjord-k-BVT.doc
 20060405-fra-fam-RL-og-T-Hansen-til-ordf-Arne-Bergsvåg-Vindafjord-k.doc
 20060505-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.doc
 20060512-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.doc
 20060703-fra-BVT-til-Rune-og-Trude-Hansen.doc
 20060712-Brevsvar-fra-fam-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-BVT.doc
 20060814-Politi-anmeldelse-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen.doc
 20060814-Vedlegg-Innhold-Politi-anm-fra RLogT-Hansen.doc
 20060829-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.doc
 20060905-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.doc
 20060915-Klage-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen-til-Statsadvokaten.doc
 20061116-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.doc
 20061222-fra-Sosialtenesta-til-Trude-Hansen.doc
 MATTILSYNET-DOC-FORMAT
 20051021-Forskrift-fra-Landbruks-og-matdepartementet.doc
 20060225-ankom-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.doc
 20060225-BREV-1-fra-Fam-Rune-L-Hansen-til-Mattilsynet.doc
 20060228-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.doc
 20060301-BREV-2-fra-Fam-Rune-L-Hansen-til-Mattilsynet.doc
 20060308-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.doc
 MATTILSYNET
 20051021-Forskrift-fra-Landbruks-og-matdepartementet.html
 20060225-ankom-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.html
 20060225-BREV-1-fra-Fam-Rune-L-Hansen-til-Mattilsynet.html
 20060228-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.html
 20060301-BREV-2-fra-Fam-Rune-L-Hansen-til-Mattilsynet.html
 20060308-fra-Mattilsynet-til-Rune-Hansen.html
 BREVER-2007
 20070108-09-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Kontroll-komm.html
 20070108-Brev-faktura-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-Hansen.html
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-BVT-i-Vindafjord-k .html
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-dr-Kleiven-i-Vindafjord-k.html
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Lensmannen-i-Vindafjord-k.html
 20070108-Følgebrev-fra-dr-Kleiven-til-HelseFonna-Psykt-avd.html
 20070112-Utskrivingsmelding-fra-HFonna-Psykt-avd-RLHansen.html
 20070117-3-delt-brev-fra-Psykt-klinikk-HelseFonna-til-RLHansen.html
 20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Psykiater-Kirsten-Westlye.html
 20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.html
 20070119-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-HelseFonna-Psykt-avd.html
 20070125-fra-Trude-og-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
 20070125-SKJEMA-vedr-journal-fra-HSykehus-til-R-og-Trude.html
 20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.html
 20070130-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-Trude-og-Rune-Hansen.html
 20070225-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
 20070227-Svarbrev-fra-HelseF-Kenneth-Eikeset-til-adv-S-Kvilhaug.html
 20070311-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
 20070317-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.html
 20070402-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
 20070418-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html
 20070418-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html
 20070419-fra-RLHansen-til-HFonnaPsykt-Klinikk-Haugesund-sykehus.html
 20070419-fra-Staben-Vindafjord-k-til-Oppf-tjenesten-Haugesund-ang-vgs.html
 20070428-fra-psykiater-Kirsten-Westlye-til-advokat-Sverre-Kvilhaug.html
 20070430-Brev-fra-HelseF-Jostein-Jektnes-til-Helsetilsynet-Hordaland.html
 20070502-Brev-fra-HelseF-Eikeset-og-Nocon-til-Helsetilsynet-Hordaland.html
 20070605-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT.html
 20070611-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT-RLH.html
 20070627-Brev-skriv-1av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html
 20070627-Brev-skriv-2av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html
 20070627-Brev-skriv-3av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.html
 20070726-Elevkontrakt-fra-Steinerskolen-Haugesund-2007.html
 20070803-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-Hansen-vedr-tilsyn-huv.html
 20070820-M-referat-20070615-Steinerskolen-nr-2-fra-BVT-RLH.html
 20070822-fra-BVT-til-TogRHansen-m-innkalling-Steinerskolen.html
 20070826-Svarbrev-fra-RLogTHansen-til-stabsr-AJBorgermyr-V-k.html
 20070903-fra-Staben-Vindafjord-k-til-RL-og-T-Hansen-vedr-tilsyn-huv.html
 20070926-Kontrakt-fra-BVT-til-Trude-og-Rune-Hansen.html
 20071008-M-referat-20070914-Steinerskolen-nr-3-fra-BVT-RLH.html
 20071017-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html
 20071017-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html
 20071026-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-L-og-T-Hansen-vedr-tilsynsbes.html
 20071127-fra-Rune-L-H-til-Staben-A-Borgemyr-og-P-I-E.html
 BREVER-2007-DOC-FORMAT
 20070108-09-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Kontroll-komm.doc
 20070108-Brev-faktura-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-Hansen.doc
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-BVT-i-Vindafjord-k .doc
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-dr-Kleiven-i-Vindafjord-k.doc
 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Lensmannen-i-Vindafjord-k.doc
 20070108-Følgebrev-fra-dr-Kleiven-til-HelseFonna-Psykt-avd.doc
 20070112-Utskrivingsmelding-fra-HFonna-Psykt-avd-RLHansen.doc
 20070117-3-delt-brev-fra-Psykt-klinikk-HelseFonna-til-RLHansen.doc
 20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Psykiater-Kirsten-Westlye.doc
 20070118-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.doc
 20070119-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-HelseFonna-Psykt-avd.doc
 20070125-fra-Trude-og-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070125-SKJEMA-vedr-journal-fra-HSykehus-til-R-og-Trude.doc
 20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070127-fra-mormor-Unn-Skjaervik-til-BVT.doc
 20070130-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-Trude-og-Rune-Hansen.doc
 20070225-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070227-Svarbrev-fra-HelseF-Kenneth-Eikeset-til-adv-S-Kvilhaug.doc
 20070311-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070317-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Trude-og-Rune-Hansen.doc
 20070402-fra-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070418-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.doc
 20070418-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.doc
 20070419-fra-RLHansen-til-HFonnaPsykt-Klinikk-Haugesund-sykehus.doc
 20070419-fra-Staben-Vindafjord-k-til-Oppf-tjenesten-Haugesund-ang-vgs.doc
 20070428-fra-psykiater-Kirsten-Westlye-til-advokat-Sverre-Kvilhaug.doc
 20070430-Brev-fra-HelseF-Jostein-Jektnes-til-Helsetilsynet-Hordaland.doc
 20070502-Brev-fra-HelseF-Eikeset-og-Nocon-til-Helsetilsynet-Hordaland.doc
 20070605-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT.doc
 20070611-M-referat-20070601-Steinerskolen-nr-1-fra-BVT-RLH.doc
 20070627-Brev-skriv-1av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.doc
 20070627-Brev-skriv-2av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.doc
 20070627-Brev-skriv-3av3-fra-Steinerskolen-i-Haugesund.doc
 20070726-Elevkontrakt-fra-Steinerskolen-Haugesund-2007.doc
 20070803-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-Hansen-vedr-tilsyn-huv.doc
 20070820-M-referat-20070615-Steinerskolen-nr-2-fra-BVT-RLH.doc
 20070822-fra-BVT-til-TogRHansen-m-innkalling-Steinerskolen.doc
 20070826-Svarbrev-fra-RLogTHansen-til-stabsr-AJBorgermyr-V-k.doc
 20070903-fra-Staben-Vindafjord-k-til-RL-og-T-Hansen-vedr-tilsyn-huv.doc
 20070926-Kontrakt-fra-BVT-til-Trude-og-Rune-Hansen.doc
 20071008-M-referat-20070914-Steinerskolen-nr-3-fra-BVT-RLH.doc
 20071017-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.doc
 20071017-Brev-2av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.doc
 20071026-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-L-og-T-Hansen-vedr-tilsynsbes.doc
 20071127-fra-Rune-L-H-til-Staben-A-Borgemyr-og-P-I-E.doc
 DBN-RLH
 200602
 db20060222.doc
 200603
 db200603.html
 200604
 db20060401.doc
 db20060402.doc
 db20060403.doc
 db20060404.doc
 db20060405.doc
 db20060406.doc
 db20060407.doc
 db20060408.doc
 db20060409.doc
 db20060410.doc
 db20060411.doc
 db20060412.doc
 db20060413.doc
 db20060414.doc
 db20060415.doc
 db20060416.doc
 db20060417.doc
 db20060418.doc
 db20060419.doc
 db20060420.doc
 db20060421.doc
 db20060422.doc
 db20060423.doc
 db20060424.doc
 db20060425.doc
 db20060426.doc
 db20060427.doc
 db20060428.doc
 db20060429.doc
 db20060430.doc
 200605
 db20060501.doc
 db20060502.doc
 db20060503.doc
 db20060504.doc
 db20060505.doc
 db20060506.doc
 db20060507.doc
 db20060508.doc
 db20060509.doc
 db20060510.doc
 db20060511.doc
 db20060512.doc
 db20060513.doc
 db20060514.doc
 db20060515.doc
 db20060516.doc
 db20060517.doc
 db20060518.doc
 db20060519.doc
 db20060520.doc
 db20060521.doc
 db20060522.doc
 db20060523.doc
 db20060524.doc
 db20060525.doc
 db20060526.doc
 db20060527.doc
 db20060528.doc
 db20060529.doc
 db20060530.doc
 db20060531.doc
 200606
 db20060601.doc
 db20060602.doc
 db20060603.doc
 db20060604.doc
 db20060605.doc
 db20060606.doc
 db20060607.doc
 db20060608.doc
 db20060609.doc
 db20060610.doc
 db20060611.doc
 db20060612.doc
 db20060613.doc
 db20060614.doc
 db20060615.doc
 db20060616.doc
 db20060617.doc
 db20060618.doc
 db20060619.doc
 db20060620.doc
 db20060621.doc
 db20060622.doc
 db20060623.doc
 db20060624.doc
 db20060625.doc
 db20060626.doc
 db20060627.doc
 db20060628.doc
 db20060629.doc
 db20060630.doc
 200607
 db20060701.doc
 db20060702.doc
 db20060703.doc
 db20060704.doc
 db20060705.doc
 db20060706.doc
 db20060707.doc
 db20060708.doc
 db20060709.doc
 db20060710.doc
 db20060711.doc
 db20060712.doc
 db20060713.doc
 db20060714.doc
 db20060715.doc
 db20060716.doc
 db20060717.doc
 db20060718.doc
 db20060719.doc
 db20060722.doc
 db20060723.doc
 db20060724.doc
 db20060725.doc
 db20060726.doc
 db20060727.doc
 db20060728.doc
 db20060729.doc
 db20060730.doc
 db20060731.doc
 200608
 db20060801.doc
 db20060802.doc
 db20060803.doc
 db20060804.doc
 db20060805.doc
 db20060806.doc
 db20060807.doc
 db20060808.doc
 db20060809.doc
 db20060810.doc
 db20060811.doc
 db20060812.doc
 db20060813.doc
 db20060814.doc
 db20060815.doc
 db20060816.doc
 db20060817.doc
 db20060818.doc
 db20060819.doc
 db20060820.doc
 db20060821.doc
 db20060822.doc
 db20060823.doc
 db20060824.doc
 db20060825.doc
 db20060826.doc
 db20060827.doc
 db20060828.doc
 db20060829.doc
 db20060830.doc
 db20060831.doc
 200609
 db20060901.doc
 db20060902.doc
 db20060903.doc
 db20060904.doc
 db20060905.doc
 db20060906.doc
 db20060907.doc
 db20060908.doc
 db20060909.doc
 db20060910.doc
 db20060911.doc
 db20060912.doc
 db20060913.doc
 db20060914.doc
 db20060915.doc
 db20060916.doc
 db20060917.doc
 db20060918.doc
 db20060919.doc
 db20060920.doc
 db20060921.doc
 db20060922.doc
 db20060923.doc
 db20060924.doc
 db20060925.doc
 db20060926.doc
 db20060927.doc
 db20060928.doc
 db20060929.doc
 db20060930.doc
 200610
 db20061001.doc
 db20061002.doc
 db20061003.doc
 db20061004.doc
 db20061005.doc
 db20061006.doc
 db20061007.doc
 db20061008.doc
 db20061009.doc
 db20061010.doc
 db20061011.doc
 db20061012.doc
 db20061013.doc
 db20061014.doc
 db20061015.doc
 db20061016.doc
 db20061017.doc
 db20061021.doc
 db20061022.doc
 db20061023.doc
 db20061024.doc
 db20061025.doc
 db20061026.doc
 db20061027.doc
 db20061028.doc
 db20061029.doc
 db20061030.doc
 db20061031.doc
 200611
 db20061101.doc
 db20061102.doc
 db20061103.doc
 db20061104.doc
 db20061105.doc
 db20061106.doc
 db20061107.doc
 db20061108.doc
 db20061109.doc
 db20061110.doc
 db20061111.doc
 db20061112.doc
 db20061113.doc
 db20061114.doc
 db20061115.doc
 db20061116.doc
 db20061117.doc
 db20061118.doc
 db20061119.doc
 db20061120.doc
 db20061121.doc
 db20061122.doc
 db20061123.doc
 db20061124.doc
 db20061125.doc
 db20061126.doc
 db20061127.doc
 db20061128.doc
 db20061129.doc
 db20061130.doc
 200612
 db20061201.doc
 db20061202.doc
 db20061203.doc
 db20061204.doc
 db20061205.doc
 db20061206.doc
 db20061207.doc
 db20061208.doc
 db20061209.doc
 db20061210.doc
 db20061211.doc
 db20061212.doc
 db20061213.doc
 db20061214.doc
 db20061215.doc
 db20061216.doc
 db20061217.doc
 db20061218.doc
 db20061219.doc
 db20061220.doc
 db20061221.doc
 db20061222.doc
 db20061223.doc
 db20061224.doc
 db20061225.doc
 db20061226.doc
 db20061227.doc
 db20061228.doc
 db20061229.doc
 db20061230.doc
 db20061231.doc
 200701
 db20070101.doc
 db20070102.doc
 db20070103.doc
 db20070104.doc
 db20070105.doc
 db20070106.doc
 db20070107.doc
 db20070108.doc
 db20070109.doc
 db20070110.doc
 db20070111.doc
 db20070112.doc
 db20070113.doc
 db20070114.doc
 db20070115.doc
 db20070116.doc
 db20070117.doc
 db20070118.doc
 db20070119.doc
 db20070120.doc
 db20070121.doc
 db20070122.doc
 db20070123.doc
 db20070124.doc
 db20070125.doc
 db20070126.doc
 db20070127.doc
 db20070128.doc
 db20070129.doc
 db20070130.doc
 db20070131.doc
 200702
 db20070201.doc
 db20070202.doc
 db20070203.doc
 db20070204.doc
 db20070205.doc
 db20070206.doc
 db20070207.doc
 db20070208.doc
 db20070209.doc
 db20070210.doc
 db20070211.doc
 db20070212.doc
 db20070213.doc
 db20070214.doc
 db20070215.doc
 db20070216.doc
 db20070217.doc
 db20070218.doc
 db20070219.doc
 db20070220.doc
 db20070221.doc
 db20070222.doc
 db20070223.doc
 db20070224.doc
 db20070225.doc
 db20070226.doc
 db20070227.doc
 db20070228.doc
 200703
 200709
 db200709.doc
 db20070901.doc
 db20070902.doc
 db20070903.doc
 db20070904.doc
 db20070905.doc
 db20070906.doc
 db20070907.doc
 db20070301.doc
 db20070302.doc
 db20070303.doc
 db20070304.doc
 db20070305.doc
 db20070306.doc
 db20070307.doc
 db20070308.doc
 db20070309.doc
 db20070310.doc
 db20070311.doc
 db20070312.doc
 db20070313.doc
 db20070314.doc
 db20070315.doc
 db20070316.doc
 db20070317.doc
 db20070318.doc
 db20070319.doc
 db20070320.doc
 db20070321.doc
 db20070322.doc
 db20070323.doc
 db20070324.doc
 db20070325.doc
 db20070326.doc
 db20070327.doc
 db20070328.doc
 db20070329.doc
 200704
 db20070401.doc
 db20070402.doc
 db20070403.doc
 db20070404.doc
 db20070405.doc
 db20070406.doc
 db20070407.doc
 db20070408.doc
 db20070409.doc
 db20070410.doc
 db20070411.doc
 db20070412.doc
 db20070413.doc
 db20070414.doc
 db20070415.doc
 db20070416.doc
 db20070417.doc
 db20070418.doc
 db20070419.doc
 db20070420.doc
 db20070421.doc
 db20070422.doc
 db20070423.doc
 db20070424.doc
 db20070425.doc
 db20070426.doc
 db20070427.doc
 db20070428.doc
 db20070429.doc
 db20070430.doc
 200705
 db20070501.doc
 db20070502.doc
 db20070503.doc
 db20070504.doc
 db20070505.doc
 db20070506.doc
 db20070507.doc
 db20070508.doc
 db20070509.doc
 db20070510.doc
 db20070511.doc
 db20070512.doc
 db20070514.doc
 db20070515.doc
 db20070516.doc
 db20070517.doc
 db20070518.doc
 db20070519.doc
 db20070520.doc
 db20070521.doc
 db20070522.doc
 db20070523.doc
 db20070524.doc
 db20070525.doc
 db20070526.doc
 db20070527.doc
 db20070528.doc
 db20070529.doc
 db20070530.doc
 db20070531.doc
 200706
 200709
 db200709.doc
 db20070901.doc
 db20070902.doc
 db20070903.doc
 db20070904.doc
 db20070905.doc
 db20070906.doc
 db20070907.doc
 db20070601.doc
 db20070602.doc
 db20070603.doc
 db20070604.doc
 db20070605.doc
 db20070606.doc
 db20070607.doc
 db20070608.doc
 db20070609.doc
 db20070610.doc
 db20070611.doc
 db20070612.doc
 db20070613.doc
 db20070614.doc
 db20070615.doc
 db20070616.doc
 db20070617.doc
 db20070618.doc
 db20070619.doc
 db20070620.doc
 db20070621.doc
 db20070622.doc
 db20070623.doc
 db20070624.doc
 db20070625.doc
 db20070626.doc
 db20070627.doc
 200707
 db20070701.doc
 db20070702.doc
 db20070703.doc
 db20070704.doc
 db20070705.doc
 db20070706.doc
 db20070707.doc
 db20070708.doc
 db20070709.doc
 db20070710.doc
 db20070711.doc
 db20070712.doc
 db20070713.doc
 db20070714.doc
 db20070715.doc
 db20070716.doc
 db20070717.doc
 db20070718.doc
 db20070719.doc
 db20070720.doc
 db20070721.doc
 db20070722.doc
 db20070723.doc
 db20070724.doc
 db20070725.doc
 db20070726.doc
 db20070727.doc
 db20070728.doc
 db20070729.doc
 db20070730.doc
 db20070731.doc
 200708
 db20070801.doc
 db20070802.doc
 db20070803.doc
 db20070804.doc
 db20070805.doc
 db20070806.doc
 db20070807.doc
 db20070808.doc
 db20070809.doc
 db20070810.doc
 db20070811.doc
 db20070812.doc
 db20070813.doc
 db20070814.doc
 db20070815.doc
 db20070816.doc
 db20070817.doc
 db20070818.doc
 db20070819.doc
 db20070820.doc
 db20070821.doc
 db20070822.doc
 db20070823.doc
 db20070824.doc
 db20070825.doc
 db20070826.doc
 db20070827.doc
 db20070828.doc
 db20070829.doc
 db20070830.doc
 db20070831.doc
 200709
 db200709.doc
 200710
 db200710.doc
 db200710.html
 200711
 db200711.doc
 db200711.html
 200712
 db200712.doc
 db200712.html
 DIVERSE
 ANNET
 hunwww
 10bud.htm
 Ab000.htm
 Ab001.htm
 Aisss001.htm
 Annet1.htm
 Baby1.htm
 Baby1by.htm
 Baby2.htm
 Bf1u1.htm
 Bf1u1m1.htm
 Bf1u1ma1.htm
 Bf1u1mu1.htm
 Bf1u1o1.htm
 Bf1u1u1.htm
 Bfv000.htm
 Bk000.htm
 Bk1.htm
 Blm1.htm
 Bokf001.htm
 Bopp1.htm
 Br000.htm
 Brt000.htm
 Brt001.htm
 D000.htm
 D001.htm
 D002.htm
 Dagen1.htm
 Db000f.htm
 Db199501.htm
 Db199502.htm
 Db199503.htm
 Db199504.htm
 Db199505.htm
 Db199506.htm
 Db199507.htm
 Db199508.htm
 Db199509.htm
 Db199510.htm
 Db199511.htm
 Db199512.htm
 Db199601.htm
 Db199602.htm
 Db199603.htm
 Db199604.htm
 Db199605.htm
 Db199606.htm
 Db199607.htm
 Db199608.htm
 Db199609.htm
 Db199610.htm
 Db199611.htm
 Db199612.htm
 Db199806.htm
 Db1998r.htm
 Db1999.htm
 Db9596.htm
 Debatt.htm
 Drdok002.htm
 Drdok1.htm
 Dt030697.htm
 Elinker.htm
 Eventyr1.htm
 Farv002.htm
 Ffn9606a.htm
 Ffn9612a.htm
 Ffn9706a.htm
 Ffnauk.htm
 Ffndauk.htm
 Ffnindex.htm
 Ffnnot1.htm
 Finne1.htm
 Fores001.htm
 Fraalled.htm
 Fys000.htm
 Galle1.htm
 gbook
 bunn.htm
 kapsel.htm
 Oldg1.htm
 takk.htm
 topp.htm
 Gbt.htm
 guestbook.html
 H1f1.htm
 Halleluj.wav
 Hardrock.htm
 Hbs1.htm
 Hbs1b.htm
 Hdds001.htm
 Hdds005.htm
 Hdds006.htm
 Hdds007.htm
 Henv001.htm
 Henv001z.htm
 Hjelper1.htm
 Hrb001.htm
 Hsb001.htm
 Hsb002.htm
 Hsb003.htm
 Hsb004.htm
 Hsb005.htm
 Hun.htm
 Hun9612a.htm
 Hun9701a.htm
 Hun9704a.htm
 Hun9705a.htm
 Hun9706a.htm
 Hun9707a.htm
 Hun9708a.htm
 Hun9709a.htm
 Hun9710a.htm
 Hun9711a.htm
 Hunkont.htm
 Huv1.htm
 Huv1kl.htm
 Huv9899a.htm
 Introhun.htm
 Knot001.htm
 Kontor1.htm
 L000.htm
 L001.htm
 lager
 rlh
 Elinker.htm
 Hdds006.htm
 Hdds007.htm
 Hunkont.htm
 Nkrlh.htm
 ss
 Elinker.HTM
 HUNKONT.HTM
 Lonb2.htm
 Lonbi1.htm
 Lonbi10.htm
 Lonbi11.htm
 Lonbi12.htm
 Lonbi13.htm
 Lonbi2.htm
 Lonbi3.htm
 Lonbi4.htm
 Lonbi5.htm
 Lonbi6.htm
 Lonbi7.htm
 Lonbi8.htm
 Lonbi9.htm
 Lonbsalg.htm
 Lonbsalgx.htm
 mailhun.htm
 Medutf.htm
 Meld001.htm
 Mester0.htm
 Mester1.htm
 Mhb9704.htm
 Mhb9705.htm
 Mhb9707.htm
 Mhb9708.htm
 Mhb9709.htm
 Mhd1.htm
 Mhg1.htm
 Mhn1.htm
 Ms1.htm
 Mss1.htm
 Mssd.htm
 Mtd1.htm
 Nk000.doc
 Nkrlh.htm
 Not000a.htm
 Not1.htm
 Not2.htm
 Not3.htm
 Nyh9512.htm
 Nyh9610.htm
 Nyh9611.htm
 Nyh9612.htm
 Nyh9701.htm
 Nyh9702.htm
 Nyh9703.htm
 Nyh9704.htm
 Nyh9705.htm
 Nyh9706.htm
 Nyh9707.htm
 Nyh9708.htm
 Nyh9709.htm
 Nyh9710.htm
 Nyh9711.htm
 Nyh9712.htm
 Nyh9801.htm
 Nyh9802.htm
 Nyh9803.htm
 Nyh9804.htm
 Nyh9805.htm
 Nyh9806.htm
 Nyh9808.htm
 Nyheter1.htm
 Oldg1.htm
 Oppst1.htm
 Ordetsal.htm
 Pdnr00.htm
 Pdx9501.htm
 Pdx9502.htm
 Pdx9503.htm
 Pdx9504.htm
 Pdx9505.htm
 Pdx9506.htm
 Pdx9507.htm
 Pdx9508.htm
 Pdx9509.htm
 Pdx9510.htm
 Pdx9511.htm
 Pdx9512.htm
 Pdx9601.htm
 Pdx9609.htm
 Pdx9612.htm
 Pdx9701.htm
 Pdx9704.htm
 Poesi1.htm
 Poesi2.htm
 Poesifn.htm
 Post001.htm
 Post97a.htm
 Prof000.htm
 Prof001.htm
 Rar001.htm
 Rim1.htm
 Rim1a.htm
 Rim1e.htm
 Rim1i.htm
 Rim1o.htm
 Rim1u.htm
 Rim1y.htm
 Rim1y1.htm
 Rim1y2.htm
 Rim1y3.htm
 Rlh000.htm
 Rlh001.htm
 Rlh001b.htm
 Rn001.htm
 Runes.htm
 Sdnr00.htm
 Sdnrx97.htm
 Sdnrx98.htm
 Sdx0111.htm
 Sdx0112.htm
 Sdx93.htm
 Sdx9401.htm
 Sdx9402.htm
 Sdx9403.htm
 Sdx9404.htm
 Sdx9405.htm
 Sdx9406.htm
 Sdx9407.htm
 Sdx9408.htm
 Sdx9409.htm
 Sdx9410.htm
 Sdx9411.htm
 Sdx9412.htm
 Sdx9501.htm
 Sdx9502.htm
 Sdx9503.htm
 Sdx9504.htm
 Sdx9505.htm
 Sdx9506.htm
 Sdx9507.htm
 Sdx9508.htm
 Sdx9509.htm
 Sdx9510.htm
 Sdx9511.htm
 Sdx9512.htm
 Sdx9601.htm
 Sdx9602.htm
 Sdx9603.htm
 Sdx9604.htm
 Sdx9605.htm
 Sdx9606.htm
 Sdx9607.htm
 Sdx9608.htm
 Sdx9609.htm
 Sdx9610.htm
 Sdx9611.htm
 Sdx9612.htm
 Sp1.htm
 Spe000.htm
 Spe001.htm
 Sss1.htm
 Stskoleh.htm
 takk.htm
 Tall1.htm
 test1
 Hdds006.htm
 Tss001.htm
 Tssd001.htm
 Urt000.htm
 Urt1k.htm
 Urt1r.htm
 Uts1997.htm
 Uv001.htm
 visia.htm
 Vkhun1.htm
 BREVER-ANDRE
 20060829-Brev-fra-Synnouve.doc
 20060829-Brev-fra-Synnouve.html
 20071023-Brev-fra-Christian-Beck-til-RogT-Hansen.doc
 20071023-Brev-fra-Christian-Beck-til-RogT-Hansen.html
 20071101-Kjaere-Aud-Signy-ifra-RL-Hansen.doc
 20071101-Kjaere-Aud-Signy-ifra-RL-Hansen.html
 DIVERSE-DIVERSE
 20070327-rlh-internett
 – Forfølges av barnevernet - Haugesunds Avis.htm
 – Forfølges av barnevernet - Haugesunds Avis-filer
 function.htm
 script.htm
 __ Arbetarbladet _.htm
 __ Arbetarbladet _-filer
 local_article.htm
 © GD Fosterpappa frias från våldtäkt.htm
 © GD Fosterpappa frias från våldtäkt-filer
 nyheter.htm
 © GD Våldtagen på fosterhemmet.htm
 © GD Våldtagen på fosterhemmet-filer
 nyheter.htm
 08.08.2005-Svar-FRP.doc
 10.08.2005-Hoyres-svar.doc
 11.08.2005-B&F-DEP-SVAR.pdf
 16.08.2005 -SVARET FRA RD VALGALLIANSE.doc
 17-åring överföll socialsekreterare - Nyheter - Expressen.htm
 2.htm
 3.htm
 ADRESS TILL NKMR.htm
 Aftonbladet ”Jag vill ha en familj”.htm
 Aftonbladet ”Jag vill ha en familj”-filer
 eas.htm
 Aftonbladet Bevare oss för terapeuterna.htm
 Aftonbladet De unga kan bli sämre av vården.htm
 Aftonbladet De unga kan bli sämre av vården-filer
 eas.htm
 Aftonbladet Jan Guillou Styckmordet är inget annat än en häxprocess.htm
 Aftonbladet Tjänar miljoner på utsatta barn.htm
 Aftonbladet Tjänar miljoner på utsatta barn-filer
 eas.htm
 Alexander Solzjenitsyn och de mänskliga värdena.htm
 Arlebrink_artikel_Spritkampen.pdf
 Artiklar - Sektion 2.htm
 Artiklar - Sektion 3.htm
 Artiklar - Sektion 4.htm
 ARTIKLAR.htm
 B_T_ aviser nyheder politik, sport, kultur, underholdning.htm
 Barn blir inlåsta i isoleringscell.htm
 Barnevernet skal reagere raskere.htm
 Barnevernet skal reagere raskere-filer
 article213494(1).htm
 article213494(2).htm
 article213494(3).htm
 article213494.htm
 Barnevernkonflikt med politisk relevans.htm
 Barnevernsmøte i Bindal - Ba-avis_no - Forside - Nyheter.htm
 Barnevernsmøte i Bindal - Ba-avis_no - Forside - Nyheter-filer
 phpmyvisites.htm
 script.htm
 Bindal saken - familie vant mot barnevernet.htm
 BOKINDEX-BOOKS.htm
 Bortom allt rimligt tvivel.htm
 Britta Svensson Göran placerades 70 mil hemifrån - Britta Svensson - Expressen.htm
 Brottsplats London Münchhausen-by-proxy experten fälld!.htm
 bv1.doc
 bv2.doc
 bv3.doc
 bv4.doc
 bv5.doc
 bv6.doc
 bv7.doc
 bv8.doc
 Børnepsykologisk Rådgivning.htm
 Chockbilderna efter isoleringen - Nyheter - Expressen.htm
 De ansvariga förnekar att de gjort fel - Nyheter - Expressen.htm
 De förlorade sin kamp om barnen - Nyheter - Expressen.htm
 dokumaten_se.htm
 Där lagen slutar tar tyranniet vid __.htm
 ECHR - Krigsbarna.htm
 Efterskrift till Lika inför lagen.htm
 Ekot - Nyheter från Sveriges Radio - sr_se.htm
 Ekspertuttalelse i Götene-saken.htm
 Eksplosjon av barnevernsaker - Helgeland.htm
 En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna.htm
 En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna_ NKMRs synpunkter över kartläggningsdelen.htm
 erstattet.doc
 Familie gjenforent i Bindal - Ba-avis_no - Forside - Nyheter.htm
 Familie gjenforent i Bindal - Ba-avis_no - Forside - Nyheter-filer
 phpmyvisites.htm
 script.htm
 Familjerevolten växer snabbt!.htm
 Familjeuppror i Sveriges kommuner.htm
 Feilen med Götene.htm
 Flere klager på barnevernet - Østlandssendingen - NRK Nyheter.htm
 Flere klager på barnevernet - Østlandssendingen - NRK Nyheter-filer
 ostlandssendingen.htm
 FN kritikk av Norge.htm
 FNs Konvention om barnets rättigheter.htm
 Forside - Front page.htm
 Föreningen Samhällets Styvbarn-Association for The Stepchildren of the State Artiklar.htm
 Gisela og hennes søsken ble tatt fra sine foreldre med tvang.htm
 Gisela.htm
 Gransker barnehjem.htm
 Gransker barnehjem-filer
 adressa_100.htm
 Høye dødstall.doc
 Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre.htm
 innelåst.doc
 JANNE JOSEFSSON OCH HÄXJAKTEN.htm
 Justitiekanslern och rättssäkerheten i Sverige.htm
 kritikk.doc
 Kunnskapsløshet over alle grenser.htm
 Kärlek eller sadism är staten kompetent att fostra andras barn.htm
 Laila Dåvøy vil gi alle kurs i barneoppdragelse.htm
 Lovbrudd rammet 1432 barn.htm
 Lönsamt extraknäck för socialarbetare.htm
 Mats Nilssons föredrag vid NKMR's Symposium i Göteborg, juni 2005.htm
 Med lov skal du knebles!!.htm
 Medborgarvittne måste bli en rättighet.htm
 Miljöpartiet de Gröna - När samhället omhändertar barn.htm
 Miljöpartiet de Gröna - När samhället omhändertar barn-filer
 mp_styles_public.htm
 munchhausen.doc
 munchhausen2.doc
 Mänskliga rättigheter och lagars funktion.htm
 Nettavisen - Barnevernet overvåket syk mor.htm
 Nettavisen - Barnevernet overvåket syk mor-filer
 Logger.htm
 Nettavisen - FN gir Norge stryk.htm
 Nettavisen - FN gir Norge stryk-filer
 Logger.htm
 Nettavisen - John Alvheim er død.htm
 Nettavisen - John Alvheim er død-filer
 Logger.htm
 NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter.htm
 NKMRs brev till Socialförsäkringsministern ang_ utredningskommissionen m m.htm
 Norge ville tvangssende 9000 småbarn til Australia.htm
 Norges Tyskebarn kräver sin rätt.htm
 Norsk mor kidnappade sina barn från barnhemmet.htm
 Norske barn lite lykkelige.htm
 NRK_no - NRK Østfold.htm
 NRK_no - NRK Østfold2.htm
 NRK_no - NRK Østfold2-filer
 1(1).htm
 1(2).htm
 1.htm
 2(1).htm
 2(2).htm
 2(3).htm
 2(4).htm
 2.htm
 NRK_no - NRK Østfold3.htm
 NRK_no - NRK Østfold3-filer
 1(1).htm
 1(2).htm
 1.htm
 2(1).htm
 2(2).htm
 2(3).htm
 2(4).htm
 2.htm
 NRK_no - NRK Østfold-filer
 1(1).htm
 1(2).htm
 1.htm
 2(1).htm
 2(2).htm
 2(3).htm
 2(4).htm
 2.htm
 Ny lov om Statens ansvar i barnevernssaker.htm
 När pressen hindrar öppenhet.htm
 Om Sverige och andra stater som svarande i Europadomstolen.htm
 Omhändertagande av barn kostar 10 miljarder om året!.htm
 Orker ikke tie mer.htm
 Orker ikke tie mer-filer
 article213494(1).htm
 article213494(2).htm
 article213494(3).htm
 article213494.htm
 Oskyldigt dömda.htm
 PP-Svarbrev.doc
 Psykologenes dobbeltroller hindr.htm
 Randi Rise i Fellesorganisasjonen provoserer barnehjems- og barnvernsofre.htm
 rank_psykolog.htm
 ratt2.pdf
 Recension - Straff utan brott.htm
 REDD BARNA VÅRE Vis Temaet - Anders Dahlén Barneombudet støtter angiversamfunnet.htm
 REDD BARNA VÅRE Vis Temaet - Jeg vet hvordan listene kan forsvinne!.htm
 REDD BARNA VÅRE Vis Temaet - Svensk barnevern hindrer fosterbarn i å gå på skolen.htm
 reidarhjermann.pdf
 Rättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden_ Föredrag av Kent Sänd.htm
 Rättsstaten har satts på undantag.htm
 Rättsstatens sprickor går på djupet.htm
 Rättssäkerhet på undantag.htm
 Rättvisans kris.htm
 Samhället borde stötta föräldrarna - inte ta deras barn ifrån dem.htm
 sfm_no-00_00_2005-.htm
 sfm_no-00_00_2005-Beretningen om en varslet suksess.htm
 sfm_no-01_06_2005-Politisk spill om barnehjemsofre.htm
 sfm_no-03_10_2005-Barnehjemsaken ruller videre.htm
 sfm_no-03_12_2004-Fosterhjem lukrativ butikk.htm
 sfm_no-04_09_2005-Barnevernsoffer saksøker Ulivk kommune.htm
 sfm_no-04_09_2005-Foreningsleder tok sitt eget liv.htm
 sfm_no-04_09_2005-Større åpenhet i barnevernet.htm
 sfm_no-05_05_2005-Tvangsfjerning av barn.htm
 sfm_no-05_08_2005-Svarbrev.htm
 sfm_no-05_12_2005-Barnehjemsofre rammes på nytt.htm
 sfm_no-07_03_2005-Fosterbarn i egen familie.htm
 sfm_no-07_12_2005-Fritt fram for bruk av terror.htm
 sfm_no-09_12_2005-HRS og barnevern.htm
 sfm_no-09-11-2004-Ulovlig frihetsberøvekse.htm
 sfm_no-10_06_2005-Staten eier stadig flere barn.htm
 sfm_no-10-11-2004-Barnehjemskandale_ Del 3.htm
 sfm_no-11_03_2005-Amnesty International raskt på banen.htm
 sfm_no-11_04_2005-Legitim kritikk av barnevernet.htm
 sfm_no-11_06_2005-Barnehandelsindustri.htm
 sfm_no-12_12_2005-Forlenger lidelsene til barnehjemsofre.htm
 sfm_no-12_12_2005-Sivilt kontrollorgan for sosiale tjenester etableres.htm
 sfm_no-12-11-2004-Barnehjemskandale-5.htm
 sfm_no-13_12_2005-12 åringer på isoleringsceller i Sverige.htm
 sfm_no-14_01_2005-Barnevernet for passivt.htm
 sfm_no-16_12_2005-Det er av våre egne vi skal ha det!.htm
 sfm_no-17_06_2005-Offentlig kriminalitet.htm
 sfm_no-18_01_2005-Offentlig kriminalitet.htm
 sfm_no-19_12_2005-RV med klar beskjed til Bergen Kommune.htm
 sfm_no-19_12_2005-Åpent brev til norske politikere.htm
 sfm_no-20_06_2005-Menneskerett og barnevern i Sverige.htm
 sfm_no-20_12_2005-Ingen barnehjemsofre har vunnet en rettssak.htm
 sfm_no-21_01_2005-Fardal fjernet lister.htm
 sfm_no-21_03_2005-Nytt selvmord blant barnehjemsofre.htm
 sfm_no-21_06_2005-Bokanmeldelse.htm
 sfm_no-22_06_2005-Om journalistisk ansvar.htm
 sfm_no-28_01_2005-Barnevernet på mediekurs.htm
 sfm_no-28_03_2005-Færre tvangsfjernelser.htm
 sfm_no-28_09_2005-Bli kriminell - få alt opp i hendene.htm
 sfm_no-28_09_2005-Protestmarsj mot barnevern og domstoler.htm
 sfm_no-29_03_2005-Svært skuffet over Laila Dåvøy.htm
 sfm_no-29_08_2005-En god far like viktig som en god mor.htm
 sfm_no-30_05_2005-Dømt til ubetinget fengsel.htm
 sfm_no-31_05_2005-Far frikjent for barnemishandling.htm
 sfm_no-31_08_2005-Advokat skriver bok.htm
 sfm_no-31_08_2005-Nyttig nettsted.htm
 sfm_no-31_10_2005-Ofre for barnevernet.htm
 sfm_no-Index saker barnehjemskandalen.htm
 Sjokktall om vold i skolen.htm
 SOCIALENS OFFER - Nyheter - Expressen.htm
 Socialfostran_ Bli kriminell - få alt opp i hendene.htm
 Socialpolitik -.htm
 Socialstyrelsen klarar inte samtalen från barnhemsbarnen - sr_se.htm
 Sourze Tidningen som skrivs dygnet runt av läsarna själva.htm
 Stadsdel sparar på egen barnavårdsutredning - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt.htm
 Stadsdel sparar på egen barnavårdsutredning - Malmö - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt-filer
 puff.htm
 Straff utan brott_ Marianne Haslev Skånlands tal till Siv Westerberg.htm
 SvD Staten blev vår familj.htm
 SvD Staten blev vår familj-filer
 annons_vansterspalten_iframed.inc.htm
 Sveriges barn behöver sina föräldrar.htm
 Takker bygda etter tung tid.doc
 TTELA_se.htm
 TTELA_se-filer
 fiskpinne1.htm
 tv4_se - Barnen och miljarderna.htm
 tv4_se - Barnen och miljarderna-filer
 ac.htm
 generic.htm
 inc_menu.htm
 inc_puffs.htm
 inc_pufftemplates.htm
 inc_teaservideo.htm
 inc_typo.htm
 Tvångsvård för över 8,2 miljoner kronor - Nyheter - Expressen.htm
 UNICEF Innocenti Rapporten.htm
 Uthengde på Internett - heilt lovle - NRK Sogn og Fjordane - NRK Nyhende.htm
 Uthengde på Internett - heilt lovle - NRK Sogn og Fjordane - NRK Nyhende-filer
 sognogfjordane.htm
 Uttalelse Götene-saken.htm
 Vad är NKMR.htm
 Varning för socialtjänsten.htm
 Ville sende krigsbarn til Australia - bt_no.htm
 Ville sende krigsbarn til Australia - bt_no-filer
 dynamiskekategorier_bt.htm
 Logger.htm
 Ville sende krigsbarna til Australia.htm
 Vindafjord Kommune politianmeldt.htm
 Vindafjord saken Polisanmälan - tillägg.htm
 Wendelboe's SmartForum Familie og Børn.htm
 why.htm
 Østfold - På barneverntoppen.htm
 20070327-rlh-internett-NB
 20050118 Sfm.no - Berettiget harme.doc
 20050519 Etterforsker barnevernet, av Magne Kydland.doc
 20050526 Barnevernet får 100 millioner ekstra - Aftenbladet.doc
 20050610 Den norske staten blir eier av stadig flere barn.doc
 20050617 Samfunnsmagasinet på Internettet - Offentlig kriminalitet.doc
 20050702 Formynderterror.doc
 20050805 Sfm.no - Norske politikere om barneverns-kriminalitet.doc
 20050816 Samfunnsmagasinet på Internettet.doc
 20070314 Barnevern og praksis, av Olav Mjelde.doc
 Angående Almindelig borgerlig Straffelov.doc
 20070329rlh-internett
 1993_1_1.pdf
 1993_1_2.pdf
 1994_1_1.pdf
 1994_1_2.pdf
 1994_1_3.pdf
 1994_1_4.pdf
 1994_1_5.pdf
 1994_1_6.pdf
 1994_1_7.pdf
 1994_1_8.pdf
 20070315 Dagbladet.no - Saksbehandlingstid 2 år.doc
 20070321 Dagbladet.no - Fostermor fra helvete.doc
 20070321 Dagbladet.no - Overgrepsoffer stoppet av Karita.doc
 20070329 Nationen - Å undergrave biologien.doc
 Barnas Rett10.htm
 Barnas Rett10-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett11.htm
 Barnas Rett11-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett12.htm
 Barnas Rett12-filer
 article349886.htm
 article349886-filer
 dynamiskekategorier_bt.htm
 Logger.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett13.htm
 Barnas Rett13-filer
 article455384.htm
 article455384-filer
 fevennen_127.htm
 Logger.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett14.htm
 Barnas Rett14-filer
 article.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett17.htm
 Barnas Rett17-filer
 article.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett18.htm
 Barnas Rett18-filer
 article.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett2.htm
 Barnas Rett2-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 viewtopic.htm
 Barnas Rett3.htm
 Barnas Rett3-filer
 1.htm
 1-filer
 nordnytt.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett4.htm
 Barnas Rett4-filer
 1.htm
 1-filer
 innenriks.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett5.htm
 Barnas Rett5-filer
 article.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett6.htm
 Barnas Rett6-filer
 article.htm
 article-filer
 adsource(1).htm
 adsource(10).htm
 adsource(11).htm
 adsource(12).htm
 adsource(13).htm
 adsource(2).htm
 adsource(3).htm
 adsource(4).htm
 adsource(5).htm
 adsource(6).htm
 adsource(7).htm
 adsource(8).htm
 adsource(9).htm
 adsource.htm
 dynamiskekategorier_ta.htm
 misc.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett8.htm
 Barnas Rett8-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 rystet_over_barnevernets_opptred.htm
 Barnas Rett9.htm
 Barnas Rett9-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnevern – å stå i det vanskelige og gjøre det riktige - tb_no.htm
 Barnevern i krise - tb_no.htm
 Barnevernet - tb_no.htm
 Barnevernet må styrke samarbeidet med foreldrene - tb_no.htm
 Barnevernets vurderinger - tb_no.htm
 Document Library Manager.htm
 Eva Joly - Sesam.htm
 Fontene1.doc
 Foreldre som ressurs i barnevernsarbeid - tb_no.htm
 Hjelp til barn i krise er skreddersøm - tb_no.htm
 Hvis vi mobber barnevernet, blir det sikkert bedre - tb_no.htm
 Norad Eva Joly skal styrke Norges innsats mot korrupsjon.htm
 Norad Eva Joly skal styrke Norges innsats mot korrupsjon-filer
 blank.htm
 CAH4S31H.htm
 Romerikes Blad1.doc
 Romerikes Blad2.doc
 Sanseløst med mer makt til barnevernet!.htm
 sl23.pdf
 Synnøve Fjellbak Taftø - Sesam.htm
 Varsler krise i barnevernet - tb_no.htm
 BarnasRett
 rank_advokat.htm
 rank_barnevern.htm
 rank_psykolog.htm
 BarnasRett.no
 USORTERT-NB
 19930809 Bergens Tidende - Carl I. Hagen, Mot det totalitære barnevern.doc
 19950808 Bergensavisen (BA) - Tar barna.doc
 19991209 BarnasRett - Dagens barnevern knuser familiene, av Sverre Kvilhaug.doc
 20050602 BarnasRett - Barnevernet er hverken vern av barn eller foreldre, av Jorunn Nilsen.doc
 20050826 BarnasRett - Barnevernets perverse bekymringsideologi.doc
 20060209 BarnasRett - Barnets retsstilling i Danmark, av Else Sommer.doc
 20060309 BarnasRett - Har du miste ditt barn, av Else Sommer.doc
 20060313 BarnasRett - Råderett over eget liv.doc
 20060415 BarnasRett - Barnevernets ødeleggelse, av Agrippa.doc
 20060420 Statistisk sentralbyrå - Statlig regionalt barne- og familie-vern.doc
 Barn som handelsvare, av Jan Hansen 12.03. 2004.htm
 Barn som handelsvare, av Jan Hansen 12.03. 2004-filer
 header.htm
 barnasrett.no
 11 Barnevernet i det___ - Regjeringen_no.htm
 16.htm
 16-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 psykiatri_og_menneskerettigheter.htm
 3 100 år med barnevern - Regjeringen_no.htm
 38.htm
 38-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 paparti.htm
 50.htm
 50-filer
 enkeltsaker.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 6 Barnevernet og velferdspolitikken - Regjeringen_no.htm
 ALVHEIMS TI BUD.htm
 Barnas Rett.htm
 Barnas Rett10.htm
 Barnas Rett10-filer
 dagens_barnevern_knuser_familien.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett11.htm
 Barnas Rett11-filer
 barnevernet_gjemmer_seg.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett12.htm
 Barnas Rett12-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 ytringskamp_fra_galehuset.htm
 Barnas Rett13.htm
 Barnas Rett13-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 om_fosterhjemsplassering.htm
 Barnas Rett14.htm
 Barnas Rett14-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 om_fosterhjemsplassering_og_vinnerljung.htm
 Barnas Rett15.htm
 Barnas Rett15-filer
 fosterbarn_som_god_butikk.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett17.htm
 Barnas Rett17-filer
 det_katastrofale_slutresultatet.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett18.htm
 Barnas Rett18-filer
 barnevernets_saksbehandling.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett19.htm
 Barnas Rett19-filer
 barnevern_og_manglende.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett2.htm
 Barnas Rett20.htm
 Barnas Rett20-filer
 fns_barnekonvensjon_av_ruby.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett21.htm
 Barnas Rett21-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 to_moter.htm
 Barnas Rett22.htm
 Barnas Rett22-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 mer_om_barnevernet.htm
 Barnas Rett23.htm
 Barnas Rett23-filer
 barnevernets_livslogn.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett24.htm
 Barnas Rett24-filer
 helsingor.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett25.htm
 Barnas Rett25-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett26.htm
 Barnas Rett26-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 sakkyndige_i_barnevernets_tjenes.htm
 Barnas Rett27.htm
 Barnas Rett27-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 sveket%20barnevernets%20bibel.htm
 Barnas Rett28.htm
 Barnas Rett28-filer
 info.htm
 livlig_debatt_i_helsingor_dagbla.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett29.htm
 Barnas Rett29-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 rett_informasjon.htm
 Barnas Rett2-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 raderett_over_eget_liv.htm
 Barnas Rett3.htm
 Barnas Rett30.htm
 Barnas Rett30-filer
 barnevernet%20politiske%20torpedoer.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett31.htm
 Barnas Rett31-filer
 er_instituttet_med_sakkyndige_do.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett32.htm
 Barnas Rett32-filer
 fornoyd_med_barnevernet.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett33.htm
 Barnas Rett33-filer
 barn_som_handelsvare.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett34.htm
 Barnas Rett34-filer
 barnevernets_metoder.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett35.htm
 Barnas Rett35-filer
 info.htm
 juristen_gjorde_noe_som_mange_ik.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett36.htm
 Barnas Rett36-filer
 de_naive_barnevernsforkjemperne.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett37.htm
 Barnas Rett37-filer
 barnevernet_undergraver_tilliten.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett38.htm
 Barnas Rett38-filer
 info.htm
 kollektiv_uforstand.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett39.htm
 Barnas Rett39-filer
 advarsel.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett3-filer
 har_du_helt_mistet_dit_barn.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett4.htm
 Barnas Rett40.htm
 Barnas Rett40-filer
 hvorfor_omsorgsovertakelse_med_l.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett41.htm
 Barnas Rett41-filer
 atskillelse_og_tap_og_barneverns.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett42.htm
 Barnas Rett42-filer
 info.htm
 kommentar_til_debattinnlegg_fra_.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett43.htm
 Barnas Rett43-filer
 barnevern_og_sakkyndighet.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett44.htm
 Barnas Rett44-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 psykologers_tillit_ved_nullpunkt.htm
 Barnas Rett45.htm
 Barnas Rett45-filer
 barn_barnevern_og.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett46.htm
 Barnas Rett46-filer
 enkeltsaker.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett47.htm
 Barnas Rett47-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 skribenter.htm
 Barnas Rett48.htm
 Barnas Rett48-filer
 artikler.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett49.htm
 Barnas Rett49-filer
 artikler.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett4-filer
 barnets_retsstilling.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett5.htm
 Barnas Rett51.htm
 Barnas Rett51-filer
 info.htm
 litteratur.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett52.htm
 Barnas Rett52-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 nyttig.htm
 Barnas Rett53.htm
 Barnas Rett53-filer
 europakonvensjonen_nordiske_versjoner.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett54.htm
 Barnas Rett54-filer
 fns_konvensjon_om_barnets_rettig.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett55.htm
 Barnas Rett55-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett56.htm
 Barnas Rett56-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Pressemelding_Dok_3_10_2002_2003.htm
 Barnas Rett57.htm
 Barnas Rett57-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 mona_lygres_10_bud.htm
 Barnas Rett5-filer
 forfalskningen_av_barnevernets.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett6.htm
 Barnas Rett6-filer
 barnevernets_perverse.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett7.htm
 Barnas Rett7-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 mot_det_totalitare.htm
 Barnas Rett8.htm
 Barnas Rett8-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 tar_barna.htm
 Barnas Rett9.htm
 Barnas Rett9-filer
 barnevern_er_verken.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett-filer
 barnevernets_odeleggelse.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnevern - Statistikk etter emne, 03_03_10.htm
 Barnevern - Statistikk etter emne, 03_03_10-filer
 left.htm
 main.htm
 navsti.htm
 top.htm
 Barnevern, undersøkelser.htm
 Barnevern, undersøkelser-filer
 left.htm
 main.htm
 navsti.htm
 top.htm
 Barnevern.htm
 Barnevern-filer
 left.htm
 main.htm
 navsti.htm
 top.htm
 Fylkeskommunalt barnevern.htm
 Fylkeskommunalt barnevern-filer
 left.htm
 main.htm
 navsti.htm
 top.htm
 LOV 1981-04-08 nr 07 Lov om barn og foreldre (barnelova).htm
 LOV 1992-07-17 nr 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven).htm
 NorwegianNorvégien.pdf
 rank_barnevern.htm
 Spørretime (1995-1996).htm
 St_meld_ nr_ 40 (2001-2002) - Regjeringen_no.htm
 Statlig barne- og familievern.htm
 Statlig barne- og familievern-filer
 left.htm
 main.htm
 navsti.htm
 top.htm
 Såkalt barnevern bryter MENNESKERETTIGHETENE.htm
 barnasrett.no -2
 09.02.2007-Politianm-Vindafjord.pdf
 Barnas Rett.htm
 Barnas Rett2.htm
 Barnas Rett2-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 navngi_barnevernsansatte.htm
 Barnas Rett3.htm
 Barnas Rett3-filer
 barnevernet_i_mosjoen.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett4.htm
 Barnas Rett4-filer
 info.htm
 justisministeren_vil_endre_straffeloven.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett5.htm
 Barnas Rett5-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 vindafjordsaken.htm
 Barnas Rett6.htm
 Barnas Rett6-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 story.htm
 story-filer
 AdScripts.htm
 Barnas Rett7.htm
 Barnas Rett7-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 viewtopic.htm
 Barnas Rett8.htm
 Barnas Rett8-filer
 02.02.2007-Brev_til_Karita_Bekkemellem.htm
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnas Rett-filer
 info.htm
 logo.htm
 meny.htm
 Barnevernet undergraver, av John Alvheim 22.11. 2003 Dagbladet.doc
 Barnevernets livsløgn, av Sverre Kvilhaug 2003.doc
 Barnevernets metoder, av Åge Simonsen 10.08. 1996 BT.doc
 Barnevernets saksbehandling, av Åge Simonsen 2003.doc
 De naive barnevernsforkjemperne, av Rune Fardal 27.01. 2004 Samfunnsmagasinet.doc
 Debat i Helsingør Dagblad 06.04. 2004.htm
 Debat i Helsingør Dagblad 06.04. 2004-filer
 header.htm
 Det kriminelle barnevern, av Erland Løken.htm
 Det kriminelle barnevern, av Erland Løken-filer
 header.htm
 Er instituttet med sakkyndige dommere, av Anne Aarskog.htm
 Er instituttet med sakkyndige dommere, av Anne Aarskog-filer
 header.htm
 Fornøyd med barnevernet 12.03. 2004.htm
 Fornøyd med barnevernet 12.03. 2004-filer
 header.htm
 Fosterbarn som god butikk, av Siv Westerberg 14.07. 1995.doc
 Helsingør-saken BarnasRett.no 03. 2007.htm
 Kommentar til Tor Langbach, av Rune Fardal 07.10. 2003.htm
 Kommentar til Tor Langbach, av Rune Fardal 07.10. 2003-filer
 header.htm
 Mer om barnevernet, av Ruby Harrold-Claesson 2004.doc
 Om fosterhjemsplassering 23.05. 2001 av Sverre Kvilhaug.doc
 Om fosterhjemsplassering og, av Sverre Kvilhaug 2001.doc
 Rett informasjon - av Joar Tranøy.htm
 Rett informasjon - av Joar Tranøy-filer
 header.htm
 Sakkyndige i barnevernet, av Herman J. Berge 26.04. 2004.htm
 Sakkyndige i barnevernet, av Herman J. Berge 26.04. 2004-filer
 header.htm
 St.meld. nr. 40 (2001 - 2002) Om barne- og ungdomsvernet, kap. 11.doc
 St.meld. nr. 40 (2001 - 2002) Om barne- og ungdomsvernet, kap. 6.doc
 To møter med norsk barnevern, av Åse Hellenes Rødøy 2003.doc
 Vad det katastrofala slutresultatet, av Siv Westerberg 11. 2000.doc
 DIV-1
 fns_barnekonvensjon.pdf
 FrP
 dok8-199596-999.htm
 viewtopic.htm
 ReddBarnaVåre
 _ _ SIGNER UNDERSKRIFTKAMPANJEN _ .htm
 opprop.pdf
 signer.pdf
 skjema.doc
 skjema.pdf
 LOV
 20071001-til-kunnskapsminister-fra-TFagerhouy-og-ASJakobsen.doc
 ALVHEIMS_TI_BUD.doc
 ALVHEIMS_TI_BUD.html
 De_10_budene.doc
 DIVERSE
 20060209-BarnasRett-Barnets_retsstilling_i_Danmark-av-Else-Sommer.doc
 20070505-Naeden-loven-og-frelsen-Magazinet.doc
 20070505-Ounsker_vi_et_amoralsk_statsbegrep-Johan-I-Holm-Dagen.doc
 Advarsel-Barnevernet_dreper-av-Mona-Lygre-20031126-BA.doc
 Angaaende_Almindelig_borgerlig_Straffelov.doc
 Barnevern_og_manglende_rettssikkerhet-200311-av-Jan-og-Aa-Simonsen.doc
 FNs Barnekonvensjon, av Ruby Harrold-Claesson 2004.doc
 FOR 2005-12-14 nr 1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.htm
 Juristen Ruby Harrold-Claesson, av Jan Hansen 08.03. 2004.doc
 Juristen Ruby Harrold-Claesson, av Jan Hansen 08.03. 2004.htm
 Juristen Ruby Harrold-Claesson, av Jan Hansen 08.03. 2004-filer
 header.htm
 LOV 1992-07-17 nr 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven).htm
 Noe_ifra_Statistisk_sentralbyraa_i_Norge_2006.doc
 EKTESKAP
 Ekteskap og skilsmisse, pr. 07.11. 2007.doc
 Ekteskap_og_skilsmisse_pr_07_11_ 2007.html
 Ekteskapet-20070130-rlh.doc
 Ekteskapet-20070130-rlh.htm
 LOV 1981-04-08 nr 07 Lov om barn og foreldre (barnelova).htm
 LOV 1991-07-04 nr 47 Lov om ekteskap.htm
 FNs_Barnekonvensjon.pdf
 FNs_Barnekonvensjon.txt
 Grunnlov_Norge.doc
 Grunnlov_Norge.html
 Historien_om_reven_som_ikke_ville_regnes_som_kamel.doc
 Historien_om_reven_som_ikke_ville_regnes_som_kamel.html
 Kristent_ansvar-av-HEWislouff.doc
 Kristent_ansvar-av-HEWislouff.html
 LOV 1992-07-17 nr 100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven).htm
 LOV 1998-07-17 nr 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).htm
 NorwegianNorvégien.pdf
 Utdrag_fra_FNs_Barnekonvensjon.doc
 Utdrag_fra_FNs_Barnekonvensjon.html
 Utdrag_fra_norske_Barneloven.doc
 Utdrag_fra_norske_Barneloven.html
 RETTFERDIGHET
 20070306-Dagen-Menneske-rettigheter-Johan Galtung.doc
 20070306-Dagen-Menneske-rettigheter-Johan Galtung.html
 20070307-Dagen-Konsekvenser-av-misbruk-og-urett.doc
 20070307-Dagen-Konsekvenser-av-misbruk-og-urett.html
 20070418-Kristne-verdier-av-Knut-Alfsvaag-Dagen.doc
 20070418-Kristne-verdier-av-Knut-Alfsvaag-Dagen.html
 ECONOMI
 20070414-Dagen-Sosialklientene-for-det-verre.doc
 20070414-Dagen-Sosialklientene-for-det-verre.html
 MORAL
 20071113-Ost-for-Eden-av-POBrunstad.doc
 20071113-Ost-for-Eden-av-POBrunstad.html
 FORORD
 forord-rlh.html
 FORORD-TIL-FORORDENE
 forord-til-forordene.html
 LYD-OPPTAK-VIKEDAL-20060313
 INTRO.wav
 MP3-FORMAT
 INTRO.mp3
 VIKEDAL-2006-03-13.mp3
 VIKEDAL-2006-03-13.wav
 MASSEMEDIA
 BV
 DIVERSE
 20070519-18-Helgelands_Blad-Krav_til_foreldre_gir_flere_barnevernssaker.doc
 20070519-18-Helgelands_Blad-Krav_til_foreldre_gir_flere_barnevernssaker.html
 Vindafjord-2-barn-fratatt
 20070206-Politi-anmeldelse_ifra_NKMR.doc
 20070206-Politi-anmeldelse_ifra_NKMR.html
 20070208-Ifra_Barnas_Rett_paa_Internettet-Erik_Grindheim.doc
 20070208-Ifra_Barnas_Rett_paa_Internettet-Erik_Grindheim.html
 20070208-Kommentar_til-av_Erik_Grindheim.doc
 20070208-Kommentar_til-av_Erik_Grindheim.htm
 20070210-Haugesunds_Avis-Barnevern.doc
 20070210-Haugesunds_Avis-Barnevern.html
 20070215-Grannar-Barnevern.doc
 20070215-Grannar-Barnevern.html
 20070218-rlh-til-Grannar.doc
 20070218-rlh-til-Grannar.html
 20070219-Grannar-Barnevern.doc
 20070219-Grannar-Barnevern.html
 20070220-rlh-til-Haugesunds-Avis.doc
 20070220-rlh-til-Haugesunds-Avis.html
 20070222-Grannar-Barnevern.doc
 20070222-Grannar-Barnevern.html
 20070412-Grannar-Barnevern.doc
 20070412-Grannar-Barnevern.html
 20070507-Grannar-Uakseptabelt-barnevern.doc
 20070507-Grannar-Uakseptabelt-barnevern.html
 20070510-Grannar-Barnevern_som_er_det_motsatte.doc
 20070510-Grannar-Barnevern_som_er_det_motsatte.html
 FAMILIEN-HANSEN
 20060325-Haugesunds-Avis-lørdag-25.doc
 20060325-Haugesunds-Avis-lørdag-25.html
 20060518-Grannar-lokalavisen-fredag-19-mai.doc
 20060518-Grannar-lokalavisen-fredag-19-mai.html
 20060518-Haugesunds-Avis-torsdag-18-mai.doc
 20060518-Haugesunds-Avis-torsdag-18-mai.html
 20060530-Tronderbladet-region-avisen-tirsdag-30-mai.doc
 20060530-Tronderbladet-region-avisen-tirsdag-30-mai.html
 HUV
 20070126-Christian-W-Beck-Norge-Idag.doc
 20070126-Christian-W-Beck-Norge-Idag.html
 20070131-Christian-W-Beck-Dagen.doc
 20070131-Christian-W-Beck-Dagen.html
 20070524-Hjemmeskole-sjokk-Dagen.doc
 20070524-Hjemmeskole-sjokk-Dagen.html
 PSYKIATRISK
 20070108-Følgebrev-fra-dr-Kleiven-RLH-kommentert.doc
 20070108-Følgebrev-fra-dr-Kleiven-RLH-kommentert.html
 20070115-Epikrise-Helse Fonna-Psykt-avd-Haugesund-sykehus-RLHansen.doc
 20070115-Epikrise-Helse Fonna-Psykt-avd-Haugesund-sykehus-RLHansen.html
 20070115-Epikrise-RLH-kommentert.doc
 20070115-Epikrise-RLH-kommentert.html
 20070117 Innkomst-journal, RLH kommentert.doc
 20070117 Innkomst-journal, RLH kommentert.html
 20070117-Innkomst-journal-HelseFonnaPsykt-avd-Haugesund-sykehus-RLH.doc
 20070117-Innkomst-journal-HelseFonnaPsykt-avd-Haugesund-sykehus-RLH.html
 20070316-Klage-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-pva-fam-RLHansen-til-Helsetilsynet.doc
 20070316-Klage-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-pva-fam-RLHansen-til-Helsetilsynet.html
 DIV
 FORSKJELLIG
 20050901-Dagsavisen-Forfalskningen-av-barnevernets-historie-av-Joar-Tranoy.doc
 20050901-Dagsavisen-Forfalskningen-av-barnevernets-historie-av-Joar-Tranoy.html
 Psykiatri-og-menneskerettigheter-av-Joar-Tranoy.doc
 Psykiatri-og-menneskerettigheter-av-Joar-Tranoy.html
 Ytringskamp-fra-galehuset-om-Arnold-Juklerod-av-Joar-Tranoy-2003.doc
 Ytringskamp-fra-galehuset-om-Arnold-Juklerod-av-Joar-Tranoy-2003.html
 KRIGS-BARNA
 20070305-Dagen-9000-tysker-barn-Norge-Australia.doc
 20070305-Dagen-9000-tysker-barn-Norge-Australia.html
 20070307-Dagen-Er-krigs-barnas-sak-foreldet.doc
 20070307-Dagen-Er-krigs-barnas-sak-foreldet.html
 20070309-Haugesunds-Avis-Det-handler-om-rettferdighet.doc
 20070309-Haugesunds-Avis-Det-handler-om-rettferdighet.html
 OMSORG-OG-FOSTERHJEM-ETC
 Atskillelse-og-tap-og-barnevernsbarns-sorg-av-Sverre-Kvilhaug-11.11.2003.doc
 Atskillelse-og-tap-og-barnevernsbarns-sorg-av-Sverre-Kvilhaug-11.11.2003.html
 Hvorfor_omsorgsovertagelse-av_Sverre_Kvilhaug.doc
 Hvorfor_omsorgsovertagelse-av_Sverre_Kvilhaug.html
 Kollektiv-uforstand-hos-barne-psykologer-og-av_Sverre_Kvilhaug.htm
 Taftø-Synnøve-Fjellbak-Realistiske-minneord-1og2.doc
 Taftø-Synnøve-Fjellbak-Realistiske-minneord-1og2.html
 Hansen-Fonna-klage-20070316.htm
 LOV
 LOV 1999-07-02 nr 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).htm
 MENNESKEVERN-LYDOPPTAK
 20070108-20070112-GALSKAP
 20070108-20070111-TRUDE
 20070108-trude.WAV
 20070111-trude.WAV
 20070108-20070112-RUNE
 20070108-rune.WAV
 20070109-a-rune.WAV
 20070109-b-rune.WAV
 20070109-c-rune.WAV
 20070109-d-rune.WAV
 20070109-e-rune.WAV
 20070110-a-rune.WAV
 20070110-b-rune.WAV
 20070110-c-rune-tom.WAV
 20070110-d-rune.WAV
 20070111-a-rune.WAV
 20070111-b-rune.WAV
 Ang-lyd-opptakene-20070108-20070112-galskap.doc
 Ang-lyd-opptakene-20070108-20070112-galskap.html
 20070117-trude
 20070117-trude.WAV
 menneskevern-privat-dbn-x
 db20070120-x1.doc
 db20070120-x1.html
 saker-index.html
 index.html
 SiteMap-ekte-kristendom.html