--- Denne side:  20060320-fra-Rune-og-Trude-Hansen-til-BVT-vedr-taushetsplikt.html  

<--- saker-index.html  ( ekstern<---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )   <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern )    --- BREVKOPI ---

---------- Herværende brevkopiering: Rune L. Hansen pr. 20.03. 2006:


Til:

Vindafjord kommune,

Barneverntenesta,

Besøksadresse: Kommunehuset, Vikedal.

Postadresse: Postboks 70, N-5586 Vikedal, Norge.

Telefon: 5276 42 00. Telefaks: 52 76 41 10.Fra:

Rune L. og Trude Hansen,

Balder og Idun Hansen,

Tindeland,

N-5568 Vikebygd, Norge.

Tlf.: 53 76 76 87.


Dato: Mandag 20.03. 2006.


Vi gjør med dette oppmerksom på at vi ikke ønsker at dere skal ha noen slags form for taushetsplikt i forhold til oss eller vår familie.


Undertegnet herunder av Rune L., Trude, Balder og Idun Hansen:---