--- Denne side: 20070419-fra-Staben-Vindafjord-k-til-Oppf-tjenesten-Haugesund-ang-vgs.html    

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

--- BREV-KOPI (rlh) AV BREV-KOPI som ankom 20.04. 2007 i konvolutt post-stemplet 19.04. 2007:


Fra:

Vindafjord kommune,

Staben,

Saksh: Arne J. Borgemyr,

Tlf: 53 65 65 37.


Dato: 19.04. 2007.

Vår ref: 07/4729.

Dykkar ref:

Arkiv: K2-B79.

Ikkje offentleg – elevmappe.

Off.lova § 5.


Til:

Oppfølgingstjenesten,

Haraldsgaten 110,

5527 HAUGESUND


MELDING OM BARN I ALDER FOR Å GÅ VIDAREGÅANDE SKULE


Vindafjord kommune har ein familie der alle barna i skulepliktig alder etter foreldra sitt val har hatt heimeundervisning.


Gudmund Hansen, fødselsnr. 10.05.91.261.35, adresse 5568 Vikebygd, har no alder til å ta til i vidaregåande skule. Då han ikkje har gått i grunnskulen, veit me ikkje i kva grad han har fått rettleiing om å søkje til vgs. eller om han har søkt om inntak til vgs. Uformelt har me høyrt at han ønskjer å gå på Steinerskulen i Haugesund. Hans eldre bror og søster går, etter det me kjenner til, på Steinerskulen i Haugesund.


Foreldre til Gudmund er Trude og Rune Hansen, 5568 Vikebygd.


Frå kommunen si side ønskjer me at oppfølgingstenesta er orientert om Gudmund og at han får oppfølging dersom dette er nødvendig.Med helsing


Arne J. Borgemyr,

Stabsrådgjevar skule og barnehage


Kopi til Trude og Rune Hansen, 5568 Vikebygd


---

Vindafjord kommune,

Postadr.: 5580 Ølen.

Telefon: 53 65 65 65.

Telefax: 53 65 65 66.

http://www.vindafjord.kommune.no

postmottak@vindafjord.kommune.no

---