--- Denne side: 20071026-fra-Staben-Vindafjord-k-til-R-L-og-T-Hansen-vedr-tilsynsbes.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- SiteMap-ekte-kristendom.html - ( ekstern ) 

--- KOPI / AVSKRIFT: rlh pr. 27.10. 2007.Fra:

Staben,

Vindafjord kommune,

Saksh.: Arne J. Borgemyr,

Tlf: 53 65 65 37,

Postadr.: 5580 Ølen.Til:

Rune Leander og Trude Hansen,

5568 Vikebygd


Dato: 26.10.2007. – Vår ref: 07/13175. – Dykkar ref: - Arkiv: DATO. – Ikkje offentleg. Off.lova § 5a, fvl. § 13.TIDSPUNKT FOR TILSYNSBESØK HOS DYKK


Me viser til hyggeleg møte hos dykk for ikkje så lenge siden.


Som avtalt sist, skulle me finne ein dato i november der me kunne kome tilbake til dykk og ha eit meir formelt tilsyn av den heimeundervisninga de driv.


No ber eg om at Per Ivar Ertresvåg og Arne Borgemyr kan kome til dykk


Fredag den 23. november kl. 12:00 – ca. kl. 15:00.


Me ønskjer då å snakke både med dykk to foreldre og med dei barna som no er i grunnskulealder og få presentert kva dei arbeider med - og korleis. Når det gjeld detaljar elles, vil me kome tilbake til det litt seinare.
Med helsing


Arne J Borgemyr,

Stabsrådgjevar – (Underskrevet.)Kopi: Per Ivar Ertresvåg---

Vindafjord kommune,

Postadr.: 5580 Ølen,

Telefon: 53 65 65 65,

Telefax: 53 65 65 66,

http://www.vindafjord.kommune.no

postmottak@vindafjord.kommune.no


------