-- Denne side:  20080128-Fra-Trude-Hansen-til-Noralv-Aunan.html

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT: RLH 04.05. 2008, efter håndskrevet brev 28.01. 2008 av Trude Hansen /


Ærlighet varer lengst!

Hei Noralv!
                                        28/1-2008
Takk for E-mail.
   Bare sjekke tidspunktene for de telefonsamtaler som står oppført i saksdokumentene som min mor har ringt inn bekymrings meldinger.
   Det er veldig lett å få utskrift fra Telenor om hvor og når man har ringt:
   Den beste måten å forholde seg på i denne situasjonen, er selvfølgelig som alltid å holde seg til sannheten.
   Regner med att Hebnes & co (barnevernet) har opptak av samtalene.
   Så det er nok best att min mor innrømmer sine grove løgner og missforståelser. I stedet får å blånekte på att hun ikke har sagt ditt og datt. Det er tross alt barnas liv dette handler om.
   Noe av det groveste som er kommet er fra Bente Djupås Skjærvik. Min mor avslutter den ene dagen hun samtaler med BV att: Hun skal få Bente til å ringe også. Dagen efter ringer Bente fra Mo i Rana - som arbeider på kommunekontoret der. (Hun er en av mine mange søskenbarn.) Hun forteller BV att jeg har fått store blåmerker på halsen efter Rune har tatt kvelertak på meg. Og jeg er dratt får å vise dette til folk.
   Fullstendig løgn! Rune har aldri aldri gitt meg noen blåmerker på halsen.
   I tillegg sier Bente att da hun var her på besøk var jeg helt nedpsyka av Rune. + mere løgn.
   Nesten ikke rart BV gjør som de gjør skal de tro på alt min mor, Bente, og Per Schnabel (som min mor har matet med "opplysninger" om meg og min familie) sier.
   Det beste er selvfølgelig å si sannheten!
   Min mor har tydeligvis ikke fått noe av det jeg har sagt til henne med seg.
   En av hennes dårlige sider er dessverre att hun føler hevngjerrighet fort. Og er da veldig ubetenksom og handler dumt. Hun vil også ha makt og ære. Jeg tror hun og Per Schnabel har eglet opp hverandre meget! Både hun og Per har sagt overfor BV att jeg er manipulert og hjernevaska av Rune. Hun har fått min kjære Balder til å snakke til BV. Noe + Gudmund nå husker jeg faktisk ikke alt ordrett engang, har lest til side 167 ( ekstern ) + noe mere hær og dær i dokumentene. + Gjort litt notater.
   Kanskje blir min mor helt frenetisk opptatt av å få renvasket seg selv nå i stedet får å prøve redde ungene fra å miste sin mor.
   Hun har bl.a. uttalt att min far er alkoholiker og aldri stilt opp for meg. Att han tror på Runes og Trudes verson av ting. - Altså hun har ikke en gang fått med seg att det ikke er noe som heter Rune og Trudes verson. Det er Runes verson som er meget omfattende skriftlige saker og Trudes verson som jeg har fortalt henne.
   Også er det Mormors verson da ..... som er helt grotesk. Det er kanskje hennes oppfattelse, hennes forvirrede oppfattelser. Att jeg er manipulert av Rune o.s.v. Tror nok hun er meget opptatt av taushetsplikten som hun har satt sin lit til.
   Hun har også fortalt til BV att hun har flere ganger bedd meg gå fra Rune og søke hjelp på krise senteret. Noe hun aldri har sagt til meg. Og det er mere og mere. Hun må bare blånekte. Men det beste er vel å holde seg til sannheten! Att hun har gjort noe forfærdelig dumt hær. Tragisk dumt!
   Hun trodde kanskje att hun skulle hjelpe meg. Også da hun ringte til BV å fortalte de att jeg var gravid igjen i 3. mnd og nå måtte BV se til å gripe inn. O.s.v.
   Sist Idun var her - og ble bett om å "pelle seg vekk" av Rune - han snakket stygt til Idun og, ja. Altså jeg gikk meg da en kveldstur i oktober ... Da hadde hun også ringt. (Mulig jeg blander sammen 2 av meldingene hennes nu) og fortalt BV att jeg hadde forlatt hjemmet og dratt til skogs. (Jeg hadde da bett de største barna passe de små.) Da hadde BV nesten lagd hastevedtak!
   Men det er enda mere .....
   Og alt som hun har fortalt til våre venner! Og naboer! Per Schnabel og Mona Schnabel spesielt. Per og Mona har stått i nær kontakt med BV går det fram her og.
   Per skal være ett vitne for dem.
   Har unger som skal stelles og legge seg nå. I all hast disse ord fra
         Trude.

   PS:  Skal ikke forundre meg om hun går på den E-mailen som Rune har skrevet ( ekstern ) att - Det er jeg som har sagt ditt og datt eller noe sånt antaglig.
   Skal prøv å få sett på Runes svar tilbake til deg ( ekstern ) litt bedre efterpå kanskje. 
   Jeg har ikke så veldig mye interesse for Runes datagreier. Men forlange bevis fra BV på att telefon meldingene har funnet sted.
   Og er autentiske gjengivelser. ( - er ok, tror jeg) Men å få advokat til å gjøre slikt om det er sant att hun har sagt dette er jo passe spill! Bedre å få fram att hun faktisk er utilregnelig og har sagt dette. Og hva er grunnen til att hun har sagt det.
   - Skriver kanskje mere seinere.
   Om du vil så gjerne offentlig gjøre brevet hær men - det er ikke noe om å gjøre.
   PS:  Det står også i dokumentene ( ekstern ) noe om att mormor må bli tatt spesielt hensyn til med tanke på kontakt med barna da hun er en viktig person for barna - men altså deres mor og far skal de ikke få møte! GALSKAP.
   STAKKARS BARN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIN MOR BLE VEL GLAD NO?  


***
---

---

-- Dette var Runes e-post 28. januar 2008 klokken 21.14 til Noralv Aunan:

---
Hei, hei!
Hun har nok gjort det Noralf, - det er hinsides enhver tvil.
Og ikke bare til bvt, men til svært så mange andre også.
Det er i særdeles vide omkretser hun har løyet om oss og svertet oss,
og da særlig meg.
Hvilket vi nu også på annet vis har fått bekreftet.
Hun har vel antagligvis gjort det overfor deg også, antar vi.
Det er særlig meg hun overfor bvt og andre har løyet grovt og viltert om, -
kanskje i begynnelsen for at hun trodde at hun slik hjalp Trude,
hvilket slikt noe jo selvfølgelig absolutt ikke har gjort.
Men det er også verre enn som så.
Vi offentliggjør hele det 260 sider store A4-dokumentet,
og har såvidt påbegynt arbeidet.
Men det kommer! ( ekstern ).
Og ved hjelp av også dette fremtrer Norges sanne ansikt ganske så
meget tydelig og entydig, - hvilket iallfall
også vil kunne være godt for meget! '
Trude har særlig i det siste års tid ved flere anledninger sagt til meg
at Unn er falsk og løgnaktig tvers gjennom, og at hun selv har
vokst opp med det.
Jeg har trodd jeg har sett modning og forbedring hos Unn i mange år,
og har egentlig bare blitt mere og mere glad i henne,
- men har faktisk sånn sett latt meg grundig lure.
Det er forferdelig trist alt dette,
men slik er det dog.

Hjertelig takk for dine gode råd,
som jeg nok tror kommer godt med
og som er på sin plass!

Beste hilsner og ønsker ifra
Rune L. Hansen!

---
Noralf Aunan skrev:
Hei!

 

Det er ønskelig å sjekke tidspunktene for de telefonsamtaler BV påstår Unn
har tatt. Hvis nødvendig vil det være aktuelt å innhente utskrifter fra
Telenor for å tilbakevise disse påståtte telefonsamtaler. Ellers er det
nødvendig å pulverisere alle usanne påstander, for alle påstander skal BV
kunne bevise på en eller annen måte. Ingen advokat går grundig nok til verks
i disse saker, så her må det stilles klare og entydige krav til advokaten.
Husk ellers at man er oppdragsgiver overfor sin egen advokat.

 

Håper på en snarlig tilbakemelding med de ønskede opplysninger fra det
brutale dokumentet med bare negativ informasjon og utstrakt bruk av løgner.
Her må man innse de brutale realiteter allerede fra starten, og forberede
motargumentene meget grundig. Jeg vedlegger div. aktuelle saker.

 

Ha en best mulig dag!

 

Med hilsen

Noralf Aunan

leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten


 ---
---