-- Denne side:  20080408-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-Trond-Hjelde.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

 KOPI - AVSKRIFT av BREV, rlh pr. 13.04. 2008 /
   (((RLH, 14.04. 2008: I dette brevet datert 08.04. 2008 ifra min advokat til Trudes advokat ser jeg en feil, hvor det står: "Samtlige av barna som er under 18 år har gitt bestemt uttrykk for at de ønsker å flytte hjem til far." Dette er en feil med hensyn til Gudmund, som jo ikke ble kidnappet. Samtlige av barna under 16 år blir det rette. Altså samtlige av de 6 barna våre som befinner seg i Aud Signy Jakobsen sin varetekt, imot sin vilje - kidnappede. Og når det i brevet henvises til brevet ifra Trudes advokat Trond Hjelde datert 03. mars ( ekstern ) så skal dette selvfølgelig være torsdag 03. april 2008. Samme dag som kidnappingen skjedde. For derved her nu å ha fått ryddet av veien den misforståelsen eller trykk-feilen.)))Fra:
Rettshjelper Helene Cameron,
Webjuristene - en kjede av selvstendige rettshjelpere,
Frimannsgt. 24,
0165 Oslo

 
Til:
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund

Oslo 08.04.2008                      

Kopi:  Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Dette brev er sendt pr. postRune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

Det vises til Deres brev av 3. mars 2008.

Far opplyser at det er uaktuelt å inngå en avtale som innebærer at mor får den daglige omsorgen for barna.

Det tas til etterretning at mor vil søke å få en rettslig avgjørelse i saken. Dersom det tas ut stevning vil far ta til motmæle og nedlegge påstand både i tvistemålet og i forhold til en eventuell midlertidig avgjørelse at barna skal bo fast hos ham.

Det er verdt å bemerke at far har fast inntekt og bor i barnas hjem i motsetning til mor som mottar kun barnetrygd og som bor midlertidig hos en venninne langt fra barnas bosted. Samtlige av barna som er under 18 år har gitt bestemt uttrykk for at de ønsker å flytte hjem til far. De mistrives voldsomt etter å ha blitt "tvangsflyttet" av mor mot deres vilje. Det er sikkert rett at det skal legges avgjørende vekt på barnas egne ønsker.

Det er videre betimelig å stille spørsmål ved om det faktisk er barnas mor eller hennes venninne Aud Signy Jakobsen som for tiden utøver den daglige omsorgen for barna.

Det at mor uten forvarsel har tatt med seg barna mot deres vilje og flyttet til Grue, kan i beste fall betegnes som urettmessig selvtekt. Forholdet er politianmeldt og vil derfor bli gjenstand for en påtalemessig vurdering av om det er begått et eller flere straffbare forhold.Med vennlig hilsen
Webjuristene

Helene Cameron  
(+ underskrift)
Allmennpraktiserende rettshjelper / jurist
Rettshjelperbevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Tilknyttet rettshjelperkjeden Webjuristener---


Webjuristene
- en kjede av selvstendige rettshjelpere,
Frimannsgt. 24,
0165 Oslo

E-post:  post@webjuristene.no
Fax: 22 20 63 31
www.webjuristene.no

Rettshjelper: Helene Cameron
E-post: helene.cameron@webjuristene.no
Tlf.: 22 49 03 00
Fax: 22 49 03 01
Org.nr.: 990 781 087 MVA
Klientkonto: 5082.08.76242
Driftskonto: 5082.08.62446---