-- Denne side -ref.:  20080417-Forkant-Forslag-til-Trude-ifra-RLH.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  


Til:
Trude Hansen,
co - Aud Signy Jakobsen,
N-2256 Grue i Finnskogen.
Tlf. 62 94 77 62.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87.


   Dato: Torsdag 17. april 2008, Vikebygd.

   Jeg oversender i det efterfølgende straks et forslag til en avtale mellom ektefellene og partene Rune L. og Trude Hansen, datert i dag. ( ekstern ).
   Dette i forkant av det meklingsmøte partene innkalles til.

   Med hilsen
   Rune L. Hansen

***

---