-- Denne side:  20080507-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-B-O-Vikse.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

 KOPI - AVSKRIFT av BREV, rlh pr. 07.05. 2008 /
 


Fra:
Rettshjelper Helene Cameron,
Webjuristene - en kjede av selvstendige rettshjelpere,
Frimannsgt. 24,
0165 Oslo

 
Til:
Bjørn O. Vikse,
Postboks 10,
5501 Haugesund

Oslo 07.05.2008                      

Kopi:  Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd

Dette brev er sendt til faks nr. 52708766 


FREMLEGGELSE AV NYE DOKUMENTER SAK: Vindafjord Kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen mfl

Det vises til mitt prosesskrift av 22. april d.å. ( ekstern ) hvorpå jeg ba om at samtlige dokumenter i saken fremlegges. 

Nemnda har i brev av 29. april sagt at dette må ordnes på den måten at den offentlige parten sender meg dokumentene. 

Jeg ber derfor om at Vindafjord Kommune v/barneverntjenesten fremlegger samtlige dokumenter i saken da min klient er av den bestemte oppfatning at dokumenter er holdt tilbake.

Med vennlig hilsen
Webjuristene

Helene Cameron  
(+ underskrift)
Allmennpraktiserende rettshjelper / jurist
Rettshjelperbevilling fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Tilknyttet rettshjelperkjeden Webjuristener---


Webjuristene
- en kjede av selvstendige rettshjelpere,
Frimannsgt. 24,
0165 Oslo

E-post:  post@webjuristene.no
Fax: 22 20 63 31
www.webjuristene.no

Rettshjelper: Helene Cameron
E-post: helene.cameron@webjuristene.no
Tlf.: 22 49 03 00
Fax: 22 49 03 01
Org.nr.: 990 781 087 MVA
Klientkonto: 5082.08.76242
Driftskonto: 5082.08.62446---