-- Denne side: 20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH, 02.06. 2008:  Dette brevet var som et vedlegg og "Bevis 1" av 3 i Trude sin advokat Trond Hjelde sitt Prosesskrift til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland datert 26.05. 2008 ( ekstern ).
Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Til:
Vindafjord kommune,
barneverntjenesten,
p.b. 94,
5575 Aksdal
  

   Haugesund, den 15.05.08.                               

Att.:  barnevernsleder Iren Hebnes

   Ad Trude Hansen.


   Som barneverntjenesten er gjort kjent med har Trude Hansen flyttet til en venninne på Grue Finnskog.

   Hun har forsøkt å innlevere flyttemelding til Folkeregisteret, men har blitt avvist da barnas far ikke aksepterer dette.

   Det er av avgjørende betydning for hennes økonomiske situasjon - offentlige stønader gjennom trygdekontoret - at en får bekreftet at det var nødvendig for mor å flytte fra sin tidligere ektemann som hun nå er separert fra.

   En tør anmode om at barneverntjenesten gir uttrykk for at det er saklig grunn for, på grunnlag av de faktiske forhold i hjemmet, at mor måtte flytte ut av hjemmet med barna.

   Det bør også i en slik erklæring gis uttrykk for at det var nødvendig å flytte fra fars bosted / tidligere felleshjem, på grunn av hans involvering.

   Jeg tør anmode om at barneverntjenesten gir uttrykk for dette snarest i et brev til undertegnede.

   For ordens skyld sendes kopi av dette brevet til kommunens prosessfullmektig, adv. Bjørn O. Vikse.

   Gjenpart sendes klient.

   Med hilsen

  Trond Hjelde (+ underskrift),
   advokat.---Advokatfirma Trond Hjelde AS,
medlem av Den Norske Advokatforening.
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

Postadresse:
Postboks 267,
5501 Haugesund.

Besøksadresse:
Djupaskarvn. 38,
5522 Haugesund.

Tlf. kontor: 52 70 82 70
Telefax: 52 70 82 71
Mobil: 900 85 955
Bankkonto: 3361.05.02550.
Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post:  advokattrondhjelde@broadpark.no