-- Denne side:  20080520-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html   

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  

RLH: Dette brevet er kommentert av meg i mine Dagboks-notater for mandag 26.05. 2008. ( ekstern ).


Fra:
Advokat Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH,
i kontorfellesskap.

Harsaldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger


Deres ref.   Vår ref.   8403/07 OAH   Dato:  20.05.08
                            PROSESSKRIFT
 

TIL

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I
 ROGALAND


 

Offentlig part:      Vindafjord kommune v/ barneverntjenesten
Prosessfullmektig:   Adv. Bjørn O. Vikse,
                             Postboks 10, 5501 Haugesund

Privat part 1:         Rune Leander Hansen,
                             Tindeland, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:    Rettshjelper Helene Cameron
                              Frimannsgt. 24, 0165 Oslo

Privat part 2:         Trude Monica Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    Adv. Trond Hjelde,
                              Postboks 267, 5501 Haugesund

Privat part 3:         Gudmund Cusanus Hansen
                              Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:    
Odd Arild Helland,
                               Postboks 490, 5501 Haugesund***

   Det vises til siste utvikling i saken, hvoretter mor har brutt samlivet med far og flyttet til Grue Finnskog.

   Etter Gudmunds oppfatning har det oppstått en så radikalt ny situasjon at mye av det som står i begjæringen allerede er foreldet.


Side 2:

   Dersom en forutsetter at mor får den daglige omsorgen for barna er det Gudmund Hansens oppfatning at hun vil være fullt ut i stand til å ivareta barnas omsorgsbehov.

   Det provoseres i den forbindelse fremlagt barnevernet i Grue kommunes rapport hvor de sjekket omsorgsforholdene for barna i hjemmet hvor de nå bor sammen med mor.

   Dersom det mot formodning skulle ende med omsorgsovertakelse er det Gudmunds oppfatning at det må være et svært utvidet samvær uten tilsyn med mor, mens samvær med far kan begrenses og bør i utgangspunktet være med tilsyn.

   Fra denne side ønskes ført som vitner:

   Erlend Tellnes, Norheim, telefon 99 77 34 07

   og

   Ørjan Auestad, Avaldsnes, telefon 41 55 81 13

   Begge er kamerater av Gudmund og kan si noe om hans omsorgssituasjon og hva han har fortalt om forholdene hjemme.Haugesund, 20.05.08
Odd Arild Helland, (+ underskrift)
advokat


Prosesskrift sendes i
2 - to - eksemplarer til fylkesnemnda
2 - to - eksemplarer til hver av de øvrige parter ---Advokat Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH,
i kontorfellesskap.
Medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Harsaldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Tlf.: 52 70 05 30.
Fax: 52 70 05 33.
Advokatsekretær: Cecilie Bruås

Advokat Erik Lea
Direkte innvalg: 52 70 05 35
Mobil: 90 94 25 64
Konto: 3240.17.59629.
Klientkonto: 3240.17.59637.
E-post: elea@online.no
Org. nr. 973 341 610

Advokat Knut Magnus Haavik
Direkte innvalg: 52 70 05 30
Mobil: 40 41 79 48
Konto: 7362.05.53589.
Klientkonto: 7362.05.53708.
E-post: advokat.haavik@iventeio.net
Org.nr.:  971 341 829

Advokat Odd Arild Helland
Direkte innvalg: 52 70 05 36
Mobil: 95 04 93 28
Konto: 3333.10.39204.
Klientkonto: 3333.20.34274.
E-post:  advokat.helland@iventeio.net