-- Denne side / ref.:  20080520-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Og til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.


-- Dagboks-notater, tirsdag 20. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 3, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og i dag 19 på det høyeste.
   Jevnt noe overskyet vær, men også sol og finvær. Men jeg har vært inne i hele dag omtrent.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Jeg vil nødig være forhastet, og heller ikke for bastant, men det var meget skuffende å høre også Trude sin stemme gjennom det der brevet. Som står anført som Bevis nr. 1 (av 2) i hennes advokat sitt Prosesskrift datert 15.05. 2008 til Fylkesnemnda i Rogaland. ( ekstern ).
   Jeg skal her nu gjengi og kommentere absolutt hele brevet.
   Som altså av Trude 14. mai 2008 ble tilsendt Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune. ( ekstern ).

   Og så den begynnelsen da:
   "Torsdag 3. april reiste jeg og barna til Aud Signy Jakobsen og hennes familie på Grue Finnskog. Jeg reiste dit fordi det var en plass jeg ville føle meg trygg i forhold til fødselen og i forhold til at det er langt for Rune og reise etter oss. Jeg visste også at det var mange som ville stille opp for oss her om Rune kom for å tvinge meg og barna hjem igjen. Han kom hit allerede etter tre dager. Hans oppførsel her medførte at det ble lagt inn tre anmeldelser på han."

   "Reiste" - kaller hun en regelrett kidnapping! Og hvorfor skulle hun vel ikke føle seg trygg hjemme? Og meningen var altså at jeg ikke skulle lete efter henne og barna! Men late som ingenting! "Om Rune kom for å tvinge meg og barna hjem igjen," sier hun! Som om barna måtte tvinges! Alle barna ville hjem igjen! Ingen av barna ville være der! Og ingen av barna ville være med dit! Og barna var glade da jeg kom for å hente de! Og barna var meget glade da de fikk høre at vi skulle kjøre hjem! Og som om Rune bruker å tvinge til noe som helst!
   Jeg kom dit ved midnatt, natt til mandag 07. april - det vil si 4 døgn efter kidnappingen. "Hans oppførsel her medførte at det ble lagt inn tre anmeldelser på ham," sier de! Som om de allerede har glemt at jeg har lyd-opptak av det hele alt som skjedde der, - ifra tre lyd-opptagere som alle stod på opptak! Og som om jeg oppførte meg det minste som helst feil eller uberettiget! Ikke engang uhøflig eller utilbørlig! Og hvem var det som politi-anmeldte hvem?
   Osv., osv.!

   Og hva om vi snur om på formuleringen i brevet - og bytter ut navnene, - da blir det slik: 

   "Torsdag 3. april reiste jeg og barna til Aud Signy Jakobsen og hennes familie på Grue Finnskog. Jeg reiste dit fordi det var en plass jeg ville føle meg trygg i forhold til fødselen og i forhold til at det er langt for Trude og reise etter oss. Jeg visste også at det var mange som ville stille opp for oss her om Trude kom for å tvinge meg og barna hjem igjen. Hun kom hit allerede etter tre dager. Hennes oppførsel her medførte at det ble lagt inn tre anmeldelser på henne."

   Det blir ikke mindre hipp som happ av den grunn!
   Og hva med ektefellen - hvem enn?
   Og hva ble avtalt eller sagt med ektefellen?
   Og hva med oppførselen i det hele?
   Både før og efterpå?

   Og videre skriver hun følgende:
   "Jeg visste også at her ville barna både store og små ha noen å leke med og å være sammen med. Jakobsen barna har også hjemmeundervisning, derfor var dette også en grunn til at jeg valgte å reise hit for å kunne få hjelp til dette nå i denne perioden."

   Skriver hun, - som om hun allerede var alene-mor!
   Hva med barnas far? Og deres hjemmeliv, og deres hjemsted og hverdagsliv!
   Og hva med barnas egne ønsker og behov!
   Sinnsykt borte vekke!
   Og hva om jeg hadde gjort noe slikt! Og skrevet noe slikt!
   Det ble ikke annerledes av den grunn!

   Og hun fortsetter - og skriver: "Jeg hadde stort behov for å få hvilt før fødselen og samtidig vite at barna hadde det greit."
   
   Som om barna ikke hadde det greit hjemme sammen med far!
   Og som om hun ikke kunne få hvilt før fødselen hjemme!
   Og som om hun ikke kunne ha reist alene, om hun syntes det trengtes!

   Og hun skriver videre:
   "Min fraseparerte mann hevder at det var barnevernet jeg flyktet i fra, men de som kjenner til oss og vår familiesituasjon forstår og tror meg på at jeg var nødt til å komme meg bort fra Rune for å ha mulighet til å overlede som mor og menneske."

   Her kunne en også byttet om på navnene uten at det ble mindre hipp som happ av den grunn.
   Jeg kunne også ha sagt og gjort det samme - med større og mere berettigelse!
   Og nu sier hun ikke "reiste" mere, - men "flyktet". Det var altså likevel ikke en reise?
   Og heller ikke et besøk?
   Og heller ikke en kidnapping?
   Og heller ikke en svindel overfor ektefellen?
   Og overfor barna?
   Og kanskje heller ikke en flukt?
   Og hvorfor blande barna inn i det hele?
   Som absolutt ikke ville noe slikt!
   Kanskje det også hadde sine grunner?

   Og om hun følte for å komme seg bort ifra Rune? Hva var det vel som hindret henne i det?
   Absolutt ingenting som helst!
   Og hva er det med en slik formulering hun mistenkeliggjør sin mann for!
   Hun er sannelig meg om ikke lite frekk!
   Og altså hva om jeg hadde formulert meg slik om henne!
   Og hva burde vi så ha gjort?
   Kidnappe?
   Kanskje heller blitt enige om noe?
   Avtale om noe?
   Men kidnapping?
   Og fangehold av barna?
   Hva er det som feiler henne!
   Og hva om jeg hadde gjort det!
   Og hvorfor ikke?
   Førstemann ut!
   Fritt frem for kidnapping!
   Uhyre kriminelt og sinnsykt!
   
   Hennes fra-separerte mann hevdet ikke at det var barnevernet hun flyktet ifra! Blank løgn.
   Hennes fra-separerte mann hevdet og sa noe ganske så annet!
   Utrolig så løgnaktig Trude er!
   Det er helt overdådig umåtelig!
   
   Og hun skriver videre:
   "Hans hjemmesider er dokumentasjon på hans daglige aktiviteter."
   Og det har hun jo for en stor del rett i.
   Men hun burde også tilføye:
   "Hans hjemmesider dokumenterer dessuten Trude sin kriminelle og særdeles dårlige og farefulle oppførsel i de siste to årene. Hvor hun gjennomgående ofte har vært mishandlende, falsk og løgnaktig overfor resten av familien."
   Hvorfor unnlater hun å nevne det?
   Og slikt noe tror hun seg å vinne frem i Fylkesnemnda med!
   Eller noe som helst sted!
   Med den nokså fullstendige løgnaktighet, falskhet, egoisme og mangel på selv-innsikt!
   Samtidig som hun selv tydeliggjør sin alt annet enn troverdige allianse!

   Hans Dagboks-notater og brever på hans hjemmesider dokumenterer hva Trude, og hennes allianse, holder på med - og har holdt på med i to års tid. Når og hvis hun involverer seg i saken. Altså fordi hun involverer seg i saken. Og hva hun i så måte har holdt på med - det har jeg hele veien flidig nedskrevet, ja. Og også gjort flidige lyd-opptak av.
   Hvordan skulle jeg ellers ha kunnet bevise det?

   Og videre skriver hun om mine Dagboks-notater (antagligvis):
   "Selv om det er mye der som ikke har rot i virkeligheten gir det et visst bilde av hvilken pressa og uholdbar situasjon jeg og barna har levd i, og forstår at situasjonen var uholdbar, jeg måtte vekk for å kunne ta vare på våre barn på en forsvarlig måte."

   En presset og uholdbar situasjon har hele familien levd i nu i to års tid. Det er sikkert nok. Trakassert, terrorisert og truet på livet som vi har vært. Som Trude og enhver og alle vi har snakket med vet: Ifra Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Men også på grunn av Trude - på grunn av det med Balder. Eller iallfall tilsynelatende på grunn av det med Balder.
   Og alt dette og alt hva jeg har skrevet om har så absolutt og dessverre rot i virkeligheten. Også de ugjerninger, den falskhet og de løgner Trude har holdt på med - som jeg naturlig og selvfølgelig nok har nedskrevet.
   Barna har det underveis vært veldig viktig å forskåne så godt det har latt seg gjøre. Men samtidig også å informere så godt som det har latt seg gjøre. Og Trude har lite ære for å ha bidratt i så måte. Og da særlig på grunn av dette - tilsynelatende - med Balder! Som særlig har forpestet og ødelagt på hverdagslivet vårt nu i to års tid. På grunn av hva Trude har fått seg til å gjøre i så måte!
   En presset og uholdbar situasjon som Trude har forårsaket - og som jeg måtte si innebar en skilsmisse hvis hun ikke sluttet med! Det var jeg og barna som måtte ha Trude vekk - om hun ikke sluttet å oppføre seg slik!
   Som det også hele veien fremgår av mine Dagboks-notater!

   Hun skriver videre:
   "Det er nok mange som vil anklage meg for at jeg ikke har reist i fra ham før. Dette er også noe av det dere påpeker i deres saksdokumenter at jeg ikke tar ansvar for barna så lenge jeg velger å bli boende hos ham."

   Det er nok tvert om mange som vil anklage meg for ikke å ha reist ifra Trude før!
   Men det kunne jeg ikke! Fordi en skilsmisse tar en viss tid å få gjennomført - og fordi Trude helt absolutt og med alle midler ikke ville ha noen skilsmisse! Og heller ingen seperasjon!
   Hva Trude altså sier er det motsatte av sannheten.
   Men Trude lurte frekt og uten blygsel mange - til å tro at det var sant dette hun sa og fortalte med hensyn til Balder.
   Mens jeg ifra første stund av for to års tid siden klart, utvetydig og tydelig har sagt at barna og resten av familien må vernes imot Trude og Balder. Hvilket viste seg mere og mere å være rett og riktig. Som fremgår med all tydelighet i mine Dagboks-notater og i alt hva som har skjedd.
   Men som Trude jo riktig nok påpeker: Iren K. Hebnes, også i sine saksdokumenter, bestrebet seg på å få Trude til å begå kidnapping!
   For også derigjennom å få ødelagt vår familie.

   "Men jeg som kjenner ham best," skriver hun videre: "visste at om det skulle gå an på en måte som forskånet barna for opprivende scener, så var min overbevisning, og er det fortsatt at jeg gjorde det rette med å reise hit uten at Rune eller andre visste om det. Han fikk vite det først da han ringte hit en halv time etter at vi var kommet frem her. Han ringte da og Aud Signy sa at barna og jeg var her."

   Om det altså skulle gå an på en måte, skriver hun.
   Måten å gjøre ting på har jo mildt sagt en viss betydning, ja.
   Hvilket jeg hele veien har sagt til henne, og også nedskrevet i Dagboks-notatene.
   At det finns ordninger, lover og regler for hvordan. Og at det er de vi må følge.
   Og at kidnapping ikke er en rett måte.
   Hverken om jeg gjør det eller om hun gjør det!
   Og hvem andre enn Iren K. Hebnes ville vel be Trude om å gjøre slikt noe!
   Var det vel ikke heller jeg som burde ha gjort det! Om noen.
   Hvem andre enn Iren K. Hebnes?
   Og Åse! Som altså Trude planla en kidnapping sammen med allerede i januar 2008. Hvilket med all tydelighet fremgår av dokumentasjonen for hva som da skjedde - nokså straks efter at vi mottok Hekseboken 2008 ( ekstern )! Blandt annet i hele det ene lyd-opptaket, ifra 22.01. 2008, innlevert som Bevis til Politiet: MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav (i mappen mic-kidnapping-2).
   Jeg anskuelig-gjorde den dagen for Trude det straffbare og umenneskelige og uholdbare i å gjøre slikt noe. Hvem enn av oss som gjorde eller gjør det! Hvilket mildt sagt meget så levende fremgår av lyd-opptaket! Og også av den efterfølgende telefon-samtale jeg samme dag hadde med Trude. Da Trude på det nevnte lyd-opptaket stjal med seg mine bil-nøkler og stakk av til Per og Mona Snabel - og derifra telefonerte og snakket med meg, efter at Åse med sin sønn Dag var kommet.
   Lyd-opptaket MIC-2008-01-22_16h21m15s.wav (i mappen mic-kidnapping) efterfølger på samme dag, 22.01. 2008, det nevnte lyd-opptaket, og forteller hva som skjedde da Åse og Dag kom - og telefon-samtalen jeg hadde med Trude da hun telefonerte ifra Per og Mona Snabel mens Åse og Dag var her. Hvor jeg blandt annet også snakker direkte og konkret til Trude om for eksempel det å barrikadere seg med kidnappede barn hos Aud Signy i Finnskogen!

   Da Trude likevel i hysteri og desperasjon kidnappet barna torsdag 03. april 2008, og igjen stjålet med seg mine bil-nøkler, og reiste til Aud Signy i Finnskogen, da visste og forstod Aud Signy enda ikke hva Trude hadde gjort da jeg telefonerte dithen dagen efter, da jeg "tilfeldigvis" fant ut hvor Trude efter all sannsynlighet hadde reist. Aud Signy trodde da jeg telefonerte at Trude og ungene i samråd med meg var reist dithen og nettopp ankommet. Og sa at de nettopp var ankommet.
   Jeg hadde da lett efter ungene og Trude hele natten - og også satt meg i kontakt med Politiet.
   Som fremgår av mine detaljerte Dagboks-notater ifra da. ( ekstern ).

   Og slikt noe kaller altså Trude å ha gjort det rette!
   Når hun visste at det tvert om ikke var det rette!
   Og også visste at det var straffbart!
   Og at det heller var jeg som skulle ha gjort det!
   Eller som iallfall hadde grunner for å gjøre!
   Om det altså ikke var ulovlig.
   Og absolutt ikke hun!
   Hvilket lyd-opptakene og Dagboks-notatene og alt grundig beviser og dokumenterer.
   Endog hennes egne håndskrevne bekjennelser!
   Og om ønskelig mange godt informerte vitner!
   
   Trude skriver videre:
   "Som dere er kjent med så varslet jeg både dere i barneverntjenesten og politiet i Vindafjord om at jeg og barna kom til å reise til familien Jakobsen på Grue Finnskog. Ringte også til fylkesmannens kontor og spurte om jeg gjorde noe ulovlig om jeg flyttet med barna etter at seperasjonsbevilgningen var kommet. Jeg fikk bekreftet at dette ikke var ulovlig. Hun jeg snakket med het Sevheim eller Øvernes."

   Trude påstår her med andre ord at disse nevnte ved fylkesmannens kontor har sagt til henne - at om den ene av partene i en seperasjon uten samtykke av den andre tar med seg ungene og flytter så er ikke det ulovlig!
   Hvilket jeg mildt sagt stiller meg sterkt så tvilende til, og nu holder på å undersøke!

   Så mye kan vel iallfall sies: At for eksempel Lov om barn og foreldre (Barneloven) - ( ekstern ) - sier noe ganske så fullstendig annet!
   Både med hensyn til det, og det øvrige hva Trude holder på med!
   Eller tar jeg vel feil?
   Dette skal vi uansett få oppklart.
   Jeg har i dag snakket så vidt med Fylkesmannens kontor om dette. Og skal snakke videre med de om det i morgen.
   
---

   La meg her nu først henvise til noen relevante paragrafer i Lov om barn og foreldre:

§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret.
       Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.
       Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.
       Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.
       Om retten til å ta avgjerd for barnet i økonomiske tilhøve gjeld reglane i verjemålslova 22. april 1927 nr. 3.
Endra med lov 6 feb 1987 nr. 11.

§ 34. Foreldreansvaret når foreldra er eller har vore gifte

       Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn.
       Foreldre som separerer eller skil seg, kan avtale at dei skal ha foreldreansvaret saman eller at ein av dei skal ha det aleine. Inntil avtale eller avgjerd om foreldreansvaret ligg føre, har dei ansvaret saman.
Endra med lover 3 mars 1989 nr. 8, 25 sep 1992 nr. 106, 13 juni 1997 nr. 39 (i kraft 1 jan 1998), 20 juni 2003 nr. 40 (i kraft 1 april 2004, etter res. 20 juni 2003 nr. 728).

   Og når det gjelder paragraf 35 og 39, i de tilfellene hvor mor eller far skal ha foreldre-ansvaret alene - så er forutsetningen at foreldrene hos Folkeregisteret oppfyller kravene til å ha forskjellig adresse. Hvilket igjen forutsetter at begge foreldrene har underskrevet på dette! 

   Kanskje det er derfor at Trudes advokat, Trond Hjelde, åpner sitt prosesskrift med følgende løgnaktige ord:
   "Det bekreftes at Trude Hansen har flyttet til Grue Finnskog. Hun har forsøkt å melde flytting, men har blitt avvist av Folkeregisteret da det kreves fars samtykke. Han vil ikke samtykke."

   Det løgnaktige med disse ordene, er det at de sier at jeg i så måte sier det ene eller andre som om jeg noensinne er blitt forespurt dette. Hvilket jeg aldri noensinne er. Men riktig nok så ville jeg jo i så fall selvfølgelig ha sagt nei. Altså selvfølgelig ikke ha samtykket i slikt noe!
   Da ville jeg jo ha fraskrevet meg foreldre-ansvaret for barna!
   Hvilket ville vært som å si til Trude at jeg aksepterer den der kidnappingen din - og hva du nærsagt enn også annet gjør med barna!

   Barna bor her hjemme. Og de er kidnappet, av sin mor - og blir holdt fanget.
   Både i henhold til Folkeregisteret, Straffeloven ( ekstern ) og Lov om barn og foreldre / Barneloven ( ekstern )!

   Jeg er bekjent med at det er noen mennesker som tror at for å være kidnapping så må barna være bragt ut av landet.
   Men det er absolutt ikke hva Straffeloven eller Lov om barn og foreldre / Barneloven sier!
   Jeg er også bekjent med at det er noen mennesker som tror at for å være kidnapping så gjelder det ikke som kidnapping hvis det er en av foreldrene som kidnapper.
   Men det er absolutt heller ikke hva
Straffeloven eller Lov om barn og foreldre / Barneloven sier!
   Selvfølgelig ikke.

---

   Og hun sier endog (antagligvis efter råd ifra Åse) at hun telefonerte og varslet både Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og Politiet om at "kom til å reise til familien Jakobsen" i Finnskog i Grue kommune!
   En mildt sagt underlig måte å reise på!
   Sin ektefelle sier hun ingenting til. Men hun gjør noe forferdelig.
   Men noe ganske så bestemt sier hun til Iren K. Hebnes - og til Politiet!
   Og hva mon tro har så de sagt til henne?
   At hun må være gal?
   Eller spurt hvorfor hun telefonerer de og varsler om det?
   Mildt sagt meget så forunderlige greier!

   Og fortalte hun også at hun var i ferd med å kidnappe barna? Og å barrikadere de, og å holde de fanget?
   Og å nekte de og seg selv kontakt med barnas far, og med mange andre?
   Eller hva fortalte hun de egentlig?
   Og hva sa de til henne?
   Vel ikke det som Trude sier eller antyder?
 
   Og Trude sier videre:
   "Jeg er også klar over at på grunn av det psykiske presset både barna og jeg har levd under er vi nødt for en tid fremover å bo hos en familie som kan gi oss trygge omgivelser og kunne utvikle seg til gagnlige og selvstendige mennesker til nytte for hjem og samfunn."

   Det er ikke lite frekt av Trude å skrive slikt noe. Og som hun allerede tror seg å være alene-mor for barna!
   Og som om hun tror at løsningen på våre problemer i forhold til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon er å flytte til en annen kommune. Og det ved kidnapping. Og barne-mishandling. Bak sin manns rygg.
   Og som om hun selv som har vært årsaken til så mange av familiens problemer skulle være kompetent til å kunne finne trygge omgivelser for barna - ved å frarøve de alt det trygge og selvfølgelige som de dog har! Deres far, hjemsted, hverdagsliv, identitet og integritet. For å omskolere de til et nytt og annet liv, med seg selv i spissen!
   Det er så makabert og umenneskelig og kriminelt det hele at en skulle kunne tro Iren K. Hebnes var hennes mor!
   Og det er vel det også hun på sett og vis forsøker å antyde med sitt brev til Iren K. Hebnes!

   Hun skriver videre:
   "De tre eldste av våre barn har vert her på besøk og vi har hatt det veldig fint og de gledet seg stort over å få være sammen med sine småsøsken og meg uten at Rune var til stede."

   Her har Trude behendig unnlatt å fortelle hvordan de kidnappede barna har opplevd dette miserable i sitt fangenskap!
   Legg iøvrig merke til at hun bruker uttrykket "våre barn".
   Og hun skriver videre:
   "I løpet av de fire ukene vi har bodd her har vi blitt kjent med mange fine mennesker som har vist meg og barna stor omtanke og støtte på flere måter. Barna har fått rikelig med klær noe nytt og noe brukt av de som har kommet hit, de har også fått leker og bøker av dem. De har også vært ute på tur til byen med de eldste her i familien og på turer til Sverige. Ellers så har dagene gått med til skolearbeid, ute aktiviteter, turer i skog og mark og mye fotografering som de finner stor glede av å holde på med. Barna deltar også i daglige gjøremål."

   Som om alt var som vanlig og alt vel, med andre ord! Men det er det jo ikke. Selv om Trude nok også omkring og i  storskogen der iblandt kanskje treffer på andre mennesker - som ikke vet hva som foregår!
   At hun har bodd der i fire uker, skriver hun. Barna har nu vært kidnappet og holdt som fanger der i syv uker!

   Og videre, for liksom å overgå seg selv:
   "Ellers så føler jeg også for å nevne at tanken på at barna skal bli skilt fra meg og hverandre og sine eldste søsken for å bli plassert rundt om i fosterhjem er uholdbar både for barna og meg. Jeg har full forståelse for at dere kom fram til dette så lenge jeg og barna bodde sammen med Rune, men i dag er barnas omsorgssituasjon en helt annen."

   Her uttrykker hun seg jo nærsagt som hun skulle ha menneskelighet i sitt hjerte.
   Men sier seg enig i at Rune er en fiende og et troll.
   Og som om saken allerede var ferdig-behandlet i Fylkesnemnda!

   Og videre skriver hun:
   "Jeg vil gjøre alt som står i min makt å gjøre for å skape et trygt og godt hjem og gode oppvekstvilkår for mine barn. Men jeg innser at jeg pr i dag trenger et støtteapparat rundt meg for å få alt til å fungere tilfredsstillende. Mine tre eldste støtter meg 100%. Se vedlegg. ( ekstern )."

   Her har hun skiftet om til uttrykket "mine barn".
   Og snakker om å kunne skape det som hun tok ifra barna og familien!
   Og ber alle om å hjelpe seg!
   Og skyter av at hun har forkvaklet sinnet til våre tre eldste barn.

   Og videre:
   "Aud Signy Jakobsen og hennes familie har tilbudt meg og barna å kunne få bo her til neste sommer. Med støtte fra tre lærere som Aud Signy har kontakt med vil også jeg kunne få hjelp til skolearbeidet det neste skoleåret."

   For mitt vedkommende undres jeg på hvilkne slags lærere det er, men det er jo så.
   Og Aud Signy har altså tilbudt henne og barna å kunne få bo der til neste sommer.
   Som om hun allerede var alene-mor! Og som om barna i det heletatt bor der eller sammen med henne!
   Hvilket hun jo ikke er. Og hvilket de jo ikke gjør.
   Og hva er det vel hun lærer de kidnappede og fangede barna!
   Og hva er det egentlig hun beklager og har imot deres far?
   For også å stille det spørsmålet!
   At deres far har "snakket stygt" om henne?
   Og hva i så fall?
   Og hva annet eller mere?

   Og videre skriver hun:
   "De, Aud Signy Jakobsen med familie vil også stille opp med hjelp til vare innkjøp fritidsaktiviteter for barna og at jeg får hvilt meg og kommet meg ut. Dette kan hun bidra med da hun har bil og sertifikat, noe jeg ikke har foreløpig. Hun har også voksne barn som ofte er hjemme og som stiller opp når det er behov for transport."

   Som om ikke barna hadde - og har - alt dette og enormt utrolig mye mere til fra før av!
   Og nu altså befinner seg som kidnappede fanger hos Aud Signy og Aud Signys barn i Finnskogen!
   Hvor Aud Signy selv fra før av er en rutinert kidnapper av barn, og også hennes mor Maria som også bor der i nærheten - og efter hvert nu også flere av Aud Signys egne barn har fått trening og opplæring i!
   Litt av en forskrudd underlig slags makaber hjemmeskole!

   Videre skriver Trude:
   "Huset hvor vi nå bor i er et gammelt men koselig hus som er koblet sammen med et nytt hvor Aud Signy og hennes fire yngste barn fra 11 til 16 bor. Skal vi bli boende her stiller Aud Signy som betingelse at vi må samarbeide med barnevernet og snarest få avklart hvordan dere ser på en slik løsning. Dette er viktig i forhold til mange praktiske ting som må ordnes før høsten, fordi disse to husene ikke er praktisk til rette lagt for to familier å bo og fungere over lengre tid. Hun må blant annet avklare nå om hun for eks. skal bestille snekker til sommeren."

   Fortsatt som om hun er alene-mor! Og fortsatt som om barna ikke har sitt hjemsted et helt annet sted!
   Og fortsatt som om alt nu er i sin skjønneste orden!
   Og smiskende efter penger og annen hjelp, - som den selvfølgeligste ting i verden!
   For de innser jo selv sin ubehjelpelighet.
   Og hvem vil vel ikke hjelpe små barn?
   Som stakkars har ingenting fra før av?
   Som om barna hverken har far eller hjemsted fra før av!

   Det er rent ut sagt groteskt at slikt noe går an!
   Og det ifra barnas egen mor!

   Og hun skriver videre:
   "Dessuten er det også av stor betydning for oss alle at vi sammen med barna kan planlegge aktiviteter og praktisk arbeid i vårt hjem her uten at de skal leve med frykten for at de blir skilt fra oss andre her, bli splittet fra sine søsken for å bli plassert hos fremmede."

   Ja, - som om ikke det var selvfølgelig nok ja.
   Men sitt hjem har barna ikke der.
   Og av sin familie har de bare sin mor der.
   Og barna selv vil helst bli skilt ifra familien Aud Signy - og endog sin mor - for å kunne komme seg hjem igjen.
   Og det unnlater Trude å nevne. Eller å fortelle. Som så svært mye annet hun absolutt ikke forteller!

   Videre skriver hun:
   "De har funnet seg til godt til rette her og gir uttrykk for at de trives."

   Barna har ikke noe valg med hensyn til å forsøke å finne seg til rette. De er i den kidnappede situasjon de befinner seg i fullstendig nokså maktesløse, og mere og mere for hver dag som går.
   At de gir uttrykk for at de trives er et utsagn og en påstand som absolutt trenger til å bli gransket og undersøkt.
   Særlig på bakgrunn av hva som rent faktisk har skjedd - og som rent faktisk enda pågår!
   Og slik var det ikke da jeg var der fire dager efter kidnappingen!
   Og slik har jeg enda også grunn til å tro at det ikke er!
   Og dessuten - så er det ikke engang det det beror på.

   Og videre skriver hun:
   "Jeg er enig i at det er en god løsning å kunne samarbeide med barnevernet for å kunne få ordnet opp i min og barnas livssituasjon på en best mulig måte og som kan gi barna en trygg og god oppvekst hvor de blir skånet best mulig for traumatiske opplevelser som de kan ta skade av."

   Og hvem er vel ikke enig i det?

   Og videre:
   "Det betyr veldig mye for alle her at vi kan få avklart dette snarest slik at vi kan planlegge fremtiden nå fremover uten at vi må bekymre oss for at barna blir skuffet fordi det blir annerledes enn de er blitt forespeilet."

   Og hvem sier vel ikke det samme?
   Men ikke der borte.
   
   Og videre skriver Trude:
   "Det som er til stor hjelp og som jeg finner styrke i er at vi opplever og får tilbakemelding på at vi, mine barn og jeg er til glede og inspirasjon for de her borte, og dette vil bli enda bedre når ting blir avklart med dere i forhold til hvor barna skal bli boende."

   Det høres her på det nærmeste ut som Trude har en slags avtale med Iren K. Hebnes om at Iren K. Hebnes skal avgjøre og bestemme hvor barna skal bo! Nu som barna er kidnappet - efter instruks ifra Iren K. Hebnes.
   Eller hva?
   
   Og videre skriver Trude:
   "I første omgang kan vi bo her til neste sommer og da har vi god tid på oss til å diskutere og komme frem til om vi kan få satt oss opp et nytt hus her i nærheten eller leid noe her."

   Sier altså Trude, som hverken har penger, arbeidsevner, materialer eller inntekt til slikt noe? Og heller ikke i sikte kanskje, eller hva?

   Og videre:
   "Slik vi bor nå er det for nært hverandre å bo over lengre tid. Men dette er noe som alle her vil være med på å få til slik at barna og jeg får en god tilværelse sammen og som er til barnas beste."

   Barna, Trude, de har en god tilværelse fra før av de - her hjemme!
   At noen - Iren K. Hebnes og Trude - truer og forsøker å underslå dette faktum, og endatil kidnapper barna og holder de som fanger, gjør det ikke mindre til et faktum. Spør barna også!
   Det er jo imidlertid fint, hvis jeg forstår det rett, at Aud Signy og familie vil sørge for at Trude har det godt der hvor hun nu bor - og at Trude sånn sett vil få mye hjelp ifra familien Aud Signy nu og fremover!
   Men barna trenger og vil ha hjelp til å komme seg hjem igjen de, til her hvor de fra før av bor!
   Og i det er det vel ikke Iren K. Hebnes eller Trude som skal bestemme?

   Og slik avslutter Trude sitt brev til Iren K. Hebnes, med følgende:
   "Disse kjenner til barna og meg, innholdet i dette dokument, vår tidligere og vår nye livssituasjon og de støtter oss i det som her er fremlagt:
   Åse Kristensen, Lygrepollen
   Arne og Liv Grethe Ødegård, Skjold
   Ingunn Elise Ness, Stavanger
   Tove Fagerhøy, Hakadal
   Aud Signy Jakobsen, Grue Finnskog

   Med hilsen Trude Hansen (+ underskrift), Grue Finnskog - 14/5-2008

   Kopi sendes til:
   -- Fylkesnemnda for sos. saker Rogaland
   -- Grue lensmannskontor
   -- Grue barnevern"

   Slik ble altså Trude sitt nokså innholdsløse brev og bedrageriske brev til Iren K. Hebnes i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon avsluttet.
   Med noen navn nevnt - som liksom kjenner til "vår tidligere og vår nye livssituasjon".
   Til det er å si: At det gjør de bare ikke. Det er løgn, som også lar seg bevise at er løgn.
   Bortsett fra Arne og Liv Grethe Ødegård i Skjold, som kjenner oss nokså godt - så gjør ingen av de andre der nevnte det!    Så langt derifra!
   Og to av de nevnte - både Aud Signy Jakobsen og Åse Kristensen - har dessuten vært delaktige og medskyldige i kidnappingen!

---

   Litt av en suppe på en spiker av et brev!
   Og litt av en demonstrasjon av et forsøk på å dra seg selv opp efter håret!
   Og hvem og hva lar seg vel lure av slikt noe?
   Alle og enhver som ikke vet hva som har skjedd?
   Og har vel Trude egentlig sagt særlig meget om hva som har skjedd?
   Og hva med meg?
   Og hvem og hva forholder seg til fakta og sannheten?
   Den kriminelle?
   Eller meg?
   Og hva syns vel Iren K. Hebnes om alt dette?
   Som er medskyldig i hva Trude har gjort.
   Og i barnas savn, lidelse og maktesløshet nu.
   Og i det hele alt!

---

   Suppe på en spiker kan de!
   Og dette var altså hva Trude hadde å fare med!

---

   Jeg kjørte klokken 01 i natt til Gudmund i Haugesund og hentet Bobby. Bobby sov nesten, og Gudmund bar ham bort mot bilen. Jeg kom hjem med Bobby ved 03-tiden. Og Bobby ble meget glad da han kom hjem, og kjente seg igjen! Og Mikka også!
   Det ble en meget glad dans og gjenforening her ute i nattemørket!
   Og som de koser seg godt nu.

---

   Og for å sette prikken over i-en, gjengir jeg her også Vedlegg nr. to - Bevis nr. 2, står det rettere sagt - i prosesskrivet ifra Trudes advokat:  ( ekstern ):

   "Til barnevernsleder Hebnes, Vindafjord.
   Vi tre eldste barna i familien Hansen vil med dette gi til kjenne hvordan vi ser på situasjonen vår familie er kommet i.
   Vi støtter vår mor i at det var det riktige å ta med seg barna og reise fra vår far Rune L. Hansen. Vi har nå alle tre vært sammen med mor og våre småsøsken hjemme hos Aud Signy Jakobsen og hennes familie på Grue Finnskog. Vi støtter vår mor 100% i at hun får ha den daglige omsorgen for barna.
   Vi er i samråd med vår mor blitt enige om at dersom vår far skal ha samvær med barna i familien vår må det skje med tilsyn. Vi er klar over at det er andre som tar denne avgjørelsen, men for ordens skyld gjør vi oppmerksom på vårt syn på dette. Vår far kan ikke ta kontakt med vår familie så lenge de er hos Aud Signy Jakobsen. Han blir nektet adgang til telefonkontakt og til å komme på besøk. Dette på grunn av hans truende oppførsel her natt til 7. april 08, og hans ødeleggende måte å forholde seg til sin familie på.

   Balder Skjærvik-Hansen, Idun Hansen, Gudmund C. Hansen, 22/4-08."

---

   Jeg gråter ikke mere for Trude.
   Jeg har sluppet taket i henne.
   Jeg gråter nu mere bare for barna.
   Og håper at de holder ut enda mere.
   Så lenge som det trengs.

---

*****

--21-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 21. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---