-- 20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html      --  familien-hansen.html ( intern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) --

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 06.08. 2008.
   RLH: Rapporten er stemplet mottatt Grue kommune 27.05. 2008.

---

Fra:
Barnevernvakta i Sør-Hedmark
Snorresveg 2
postboks 123
2260 Kirkenær
 
Unntatt offentlighet jfr. off.lov §5a              

         Dato: 26.05. 2008         

   Barnevernvakta i Sør-Hedmark sin hovedoppgave er å tilby råd, veiledning og oppfølging til familier og fosterhjem som opplever akutte vanskeligheter utenfor barneverntjenestens ordinære arbeidstid. Dette arbeidet skal forebygge videre problemutvikling.

Rapport

BVV Nr.: 2002/0482
Rapport Nr.:

Barnets navn: NN Hansen
Fødselsdato: 15.04.08   00000
Adresse: C/O Aud Signy Jacobsen
              2256 GRUE-FINNSKOG
Telefon:  62947762
Foresattes navn: Trude HANSEN
 Barnevernvakten kom i kontakt med saken ved henvendelse fra:   Andre offentlige
Tidspunkt henvendelse:   26.05.08   /  16:50

Iren Hebbenes fra Vindafjord kommunes barneverntjeneste, ca en time fra Haugesund, ringte og var veldig bekymret for en liten gutt på 5 uker.
Hun informerer om en familie som bor i Vindafjord. En mor, Trude Hansen, har tatt med seg 6 av sine barn og rømt fra far, Rune Hansen, til Aud Signy Jacobsen på Grue Finnskog. Her har hun vært ca 7 uker og fødte da en gutt hjemme hos venninnen 15.04.08.

Barnevernet i Vindafjord har meldt sak til Fylkesmannen for omsorgsvikt for disse barna. Hun sa at faren var schisofren og hadde vært innlagt en gang for dette. Da hadde de opplevet en mor som ble hysterisk og tok fort over rollen til far og ble komandanten i familien. Denne familien har flyttet mange ganger og derfor har det vært vanskelig å gjøre noe for disse barna. Hun forteller at det ikke har vært mulig for talsmannen til barna å få komme i kontakt med dem.
Bekymringen nå er at naboen, til Aud Signy Jacobsen, Gitte, har snakket med sin mor, som igjen har ringt til barnevernet i Vindafjord. Gitte, var på kaffebesøk og hadde da kikket på den lille gutten. Hun så da at han var syk for han kunne nesten ikke puste for han var så tett. Han hadde gulpet stadig opp grønt slim. Hun var bekymret for at den lille gutten ikke ville overleve natten.
Vakta ringte mor til Gitte, Eva Stenby, tlf 95898390, og som gir meg tlf.ntr. til Gitte.
Gitte bekrefter den informasjonen jeg hadde fått og sa at gutten nesten ikke hadde fått i seg noe mat det siste døgnet. Hun fortalte at Trude og Aud Signy mente at gutten hadde blitt bedre og de bad til Gud om at han skulle hjelpe han og det hadde de tro på. Hun beskriver moren til gutten som veldig sliten og preget av fødsel og flukt fra mannen. Hun hadde lite initiativ og omsorg for barna. Hun ville helst bare sove. Gitte hadde sittet på sengekanten og pratet med Trude i natt og da hadde det luktet veldig sterkt av urin av sengen hennes. Gitte hadde snakket mye om at de måtte ta kontakt med legen og til slutt hadde også Aud Signy vært med på dette. Gitte trodde kanskje at Trude var redd for at legen skulle gripe inn og ta barnet. Gitte hadde sagt til slutt at hvis de ikke tok kontakt med legen i morra, ville hun ta kontakt med barnevernet. Det hadde blitt sagt at de skulle ta kontakt med lege.
Gitte hadde også prøvet å fortelle hvor viktig det er å samarbeide med barnevernet for at barna skal ha det

Side 2:

2002/0482 / Side 2

bra. Hun sier hun ser barn som ikke har det bra, da særlig en gutt på 8 år som virker preget av hva han har vært igjennom. Hun fortalte om en far som hadde vært der på natten og ville ha med seg barna, noe som barnevernet har fått informasjon om.
Aud Signy hadde sagt at hun var veldig sliten og at hun ikke hadde noe mere å gi henne. Hun ønsket nå at Trude og barna skulle flytte, men hvor visste de ikke.
Jeg gjorde avtale med Gitte at hun skulle ringe Aud Signy og høre hvordan det har gått hos legen i dag, da hun er en som de har tillit til og kan få informasjon.
Jeg snakket så med Gitte og hun virket overbevist om at de hadde vært hos legen i løpet av dagen og at gutten hadde en kraftig forkjølse. De hadde vært så glade for at det gikk så mye bedre.
Gitte ville først gjerne være annonym over for barnevernet. Dette snakket vi litt om og hun ble tilslutt enige om at det er greit at hun kan så fram som melder.
Gitte fortalte videre at da de skulle ha besøk av barnevernet fra Grue for en stund siden, hadde de vært rundt å fått samlet inn litt klær, så de skulle se bra ut. De hadde fått litt barneklær av henne.
Jeg informerte Gitte om at jeg ville ringe Iren Hebbesen og sende en rapport om hendelsen til barnevernet i Grue.
Jeg ringte også til Aud Signy Jacobsen, men fikk ikke noe svar. Hun ringte meg op seinere og mente da at gutten var mye bedre. Jeg spurte om gutten hadde vært sjekket hos barnelege eller helsesøster etter fødselen og om moren hadde fått sjekket at alt er bra etter fødselen. Det hadde de ikke. Jeg anbefalte å ta kontakt med helsesøster. Hun trode de ikke kunne få noe hjelp siden de ikke hadde fått meldt flytting.
Hun fortalte om den vanskelige situasjonen venninnen var i og var oppgitt over at barnevernet i hjemkommunen ikke ville gi slipp på dem og om faren som plaget dem. Hun sa de skulle ta kontakt med helsesøster.

Vurdering:
Gitte er tydelig en dame som kjenner venninnen til mor og er istand til å vite om de har vært hos legen i dag. Hun virket overbevisende om at det gikk bedre med gutten. Jeg fikk snakke med Aud Signy Jacobsen seint på kvelden og hun bekreftet at gutten var mye bedre.
Dette meldes til barnevernet i morra. Irene Hebbesen fra Vindafjord barnevern er informert.

Saken formidles videre til Barneverntjenesten i Grue.
Barnevernkonsulent:   Anne Hagen

Dato  26.05.2008

Anne Hagen (signatur)
   Saksbehandler

---