-- Denne side / ref.:  20080526-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, mandag 26. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 4, 6 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 25 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Mild vind. Azaleaer i ferd med å blomstre.
---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Vi var på besøk hos Eirik og Hege i Hardanger i fjor, lørdag 28.07. til onsdag. ( ekstern ). Vi hjemkom sent på kvelden onsdag 01. august 2007. ( ekstern ).
   Den skriftlige bekjennelsen håndskrevet med kulepenn av Trude som jeg i går fant, går i sin helhet slik:

                                  28/7 - 2007.
   Hvorfor jeg løy? J
   Jeg løy fårr å skjule noe.
   Skjule hva - ?  Og hvorfor skjule ...


   Vi = Stauda, Alfredo, Mariel Rose, Urda, Solborg, meg, Rune, har vært hos Eirik, og Hege, Birk og Rein.
   Vi kom hjem ganske seint i går kveld - Ganske seint. Hadde vært ulykke - trafikk ulykke så det ut som - et stykke efter Odda på hjem veien. Det var bare fint med fam. Wiken. Vi var også innom Jon Skar. Artig det også.
   Ganske bra vær i dag, planta om div. littegrann som Rune hadd me - han hadde bl.a. vært innom hos naboer eller bekjente av Eirik og fått med seg en ca. 4 sorter Kirsebær derifra, bla. Hardanger kirsebær. Vi kjøpte også kirsebær på hjemmover veien.
   hei og hå er stupe trøtt.
   Men har vært flink å børste tennene i kveld.
   Ja - ganske så vakkert vær her i dag! Ungene har alle sammen storkost seg i dag.

---

   Alt dette har Trude antagligvis skrevet kvelden torsdag 02. august 2007.
   Hva var det hun siktet til at hun løy om?
   Alle de løgnene hun stod for lørdag 28.07. 2007, den dagen vi reiste? Henviser til mine Dagboks-notater ifra da ( ekstern ) i så måte.
   Trolig ikke. Hun ville da ha formulert seg annerledes.
   Og i så fall: Hva var det hun løy om - og ville skjule?
   Og hvorfor skrev hun dog datoen 28.07. 2007 øverst?

   Har det sammenheng med noe annet hun ville skjule og løy om?
   Har det sammenheng med svangerskapet ( ekstern )?
   Jeg har vanskelig for å skjønne hva det ellers skulle være.

   Til både Idun og Gudmund har hun i tiden omkring fødselen sagt at det er jeg som er far til barnet.
   Men er det det?

   At Trude lyger er absolutt ikke noe nytt.
   Hvilket blandt annet også fremgår av hva som fremkom og hva skjedde før vi reiste lørdag 28.07. 2007 ( ekstern )!

---

   Jeg har i de to siste årene sagt til Trude både at jeg vil ha skilsmisse - og at jeg absolutt ikke vil ha skilsmisse.
   Når jeg har sagt at jeg vil ha skilsmisse, eller altså at det må bli og er en skilsmisse, så har det alltid og hele tiden vært underforstått, at det er et: Hvis ikke.
   Og det Hvis ikke har hele veien vært: Hvis ikke du slutter med løgnaktigheten, falskheten, uansvarligheten og tankene om kidnapping.
   Og underforstått også: Hvis jeg kan være sikker på, hvis jeg kan ha tillit til, at hun slutter med det så er alt vel og bra og ingen som helst skilsmisse ønsket ifra min side.

   Hva hun selv har sagt i så måte - og sier? - fremgår meget så tydelig særlig på lyd-opptaket MIC-2008-01-22_10h54m28s.wav.
   Imidlertid virker det nu siden kidnappingen som at hun fullstendig sier alt annet og motsatt!
   Absolutt fullstendig!
   Og absolutt fullstendig galskapen, hatet og umenneskeligheten i vold!
   Mildt sagt!

---

   Jeg sendte noen dager før helgen en konvolutt til Frøydis, 14 år, den eldste av de kidnappede og fangeholdte barna, med en DVD-plate med de foreløbig mest aktuelle lyd-opptakene. Vedlagt en utskrift av mine Dagboks-notater for søndag 18. mai 2008. Det er vel tvilsomt om det kommer frem til henne. Det også blir nok beslaglagt av Trude.
   Men så gies jo Trude også en mulighet for selv å høre og å erindre de omtalte lyd-opptakene, som iallfall foreløbig er innlevert myndighetene som Bevis i saken.
   Håper hun også lar Aud Signy og de andre der bak barrikadene høre på!

---

   Arild Austrheim telefonerte ved 11-tiden.
   Han telefonerte meg fordi, sa han, han ville informere meg også muntlig om at visse av meg politi-anmeldte forhold nu er henlagt av påtalemyndigheten. Og at jeg også ville få skriftlig melding om dette, som var tilsendt meg. Jeg spurte om det gjaldt alle sakene og alle påstander ifra min side. Til dette sa han ja. Hvilket likevel viste seg å ikke være riktig da jeg straks efterpå telefonerte og snakket med påtale-ansvarlig Tor Arne Ritan hos påtalemyndigheten. (Også gjort lyd-opptak av.)
   Saken er, så vidt jeg forstod ham, henlagt - og ikke avsluttet - med henblikk på Straffelovens paragraf 216, om bortføring av barn. Og ikke med henblikk på de øvrige påståtte Straffelovens paragrafer. ( ekstern ).
   Og hans vurdering for henleggelse i så måte sa han er begrunnet i at det ikke foreligger noen "sær-rett" for noen av partene - for eksempel i form av avtale i forbindelse med mekling eller annen avtale som for eksempel gir meg foreldre-ansvaret alene. Saken var, så vidt jeg forstod ham, av ham som påtalemyndighet ikke vurdert i forhold til Lov om barn og foreldre / Barneloven. ( ekstern ).
   Jeg spurte ham også om det kun var dette hans punkt vedrørende manglende "sær-rett" som lå til grunn for hans avgjørelse, og ikke for eksempel innspill eller informasjon ifra Iren K. Hebnes, leder for Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon. Han sa det var kun dette med manglende foreliggende "sær-rett".
   Og at hvis jeg hadde gjort det samme så ville situasjonen ha vært den samme sånn sett.
   Jeg tok hans ord til efterretning. Og også med hensyn til klage-adgang.
   Det er flere enn meg som anser en slik vurdering for mangelfull. Og til å lede fritt frem for kidnappinger!
   Han hørtes imidlertid seriøs og saklig ut.
   Jeg får undersøke dette nærmere.

---

   En frekk dame telefonerte hit ved 15.30-tiden. Jeg kjente igjen stemmen hennes ifra sist jeg telefonerte Aud Signy i går. Da sa hun kort og frekt et eller annet jeg måtte le av. Jeg undret på om jeg kanskje hadde ringt feil nummer. Nu spurte hun om jeg kunne telefonere henne, fordi hun ville snakke med meg. Bare snakk nu det, sa jeg. Nei, jeg gidder ikke kaste bort penger på det her, sa hun. Da kjente jeg igjen stemmen hennes. Og hun sa noe sånn som: Jeg kommer til å gå til Barnevernet i morgen ... Da sa jeg: Bare gå til Barnevernet du din kriminelle fan, og la på telefonen.
   Jeg misliker kort-sluttede, dumme kjerringer som er med på fangehold av barn og barne-mishandling!
   Hun ville ikke engang si navnet sitt.
   Og som om det var hun som liksom skulle gidde.
   Antagligvis en venninne av Aud Signy som har engasjert seg på hennes vegne.

---

   Ankom ifra min advokat en kopi av et nytt brev ifra Gudmunds advokat i dag. Et prosess-skriv til Fylkesnemnda i Rogaland ifra ham. ( ekstern ).
   Ikke særlig mye innhold i det. Bortsett fra at jeg ser og skjønner at Gudmund beklageligvis springer ivrigere efter Balder.
   Han skriver:

   "Det vises til siste utvikling i saken, hvoretter mor har brutt samlivet med far og flyttet til Grue Finnskog.
   Etter Gudmunds oppfatning har det oppstått en så radikalt ny situasjon at mye av det som står i begjæringen allerede er foreldet.
   Dersom en forutsetter at mor får den daglige omsorgen for barna er det Gudmund Hansens oppfatning at hun vil være fullt ut i stand til å ivareta barnas omsorgsbehov. (((rlh: Bare hun får all mulig hjelp, støtte og penger ifra Iren K. Hebnes ( ekstern ), og en ser bort ifra det ene og det annet og alt mulig annet!)))
   Det provoseres i den forbindelse fremlagt barnevernet i Grue kommunes rapport hvor de sjekket omsorgsforholdene for barna i hjemmet (((rlh: til Aud Signy Jakobsen))) hvor de nå bor sammen med mor. (((rlh: holdes fanget sammen med mor.)))
   Dersom det mot formodning skulle ende med omsorgsovertakelse (((rlh: i lotto-spillet om ungene))) er det Gudmunds oppfatning at det må være et svært utvidet samvær uten tilsyn med mor, mens samvær med far kan begrenses og bør i utgangspunktet være med tilsyn." (((rlh: i et slikt tenkt tilfelle, Gudmund, så vil ikke far, altså meg, komme til å ville ha et sekund avtale om samvær med ungene, hverken med eller uten tilsyn. Kampen og arbeidet for ungene vil da for mitt vedkommende definitivt være ferdig og avsluttet - som jeg tidligere har gjort oppmerksom på. Og Balder, Idun og Gudmund i mine øyne nærsagt vil være å betrakte som fars- og søsken-mordere. Og Trude og Iren K. Hebnes som verst av de alle. Og deres medspillere som grovt kriminelle.)))

   Videre står det også i brevet følgende:
   "Fra denne side ønskes ført som vitner: / Erlend Tellnes, Norheim, telefon 99 77 34 07 / og / Ørjan Auestad, Avaldsnes, telefon 41 55 81 13 / Begge er kamerater av Gudmund og kan si noe om hans omsorgssituasjon og hva han har fortalt om forholdene hjemme. / Haugesund, 20.05.08 / Odd Arild Helland (+ underskrift), advokat"

   Jeg kjenner ikke til disse Gudmunds kamerater. Det er i praksis nu et stund siden Iren K. Hebnes og hennes kontor tilranet seg foreldre-ansvaret og omsorgen for Gudmund. Ikke minst det også på grunn av Trude, og forlokkelser om penger, "selvstendighet" og "frihet". Men det er lett å tenke seg til den løgnaktighet Gudmund i den siste tid har omtalt meg med overfor sine kamerater. Jeg fikk et inntrykk av det sist jeg snakket med Gudmund i telefonen.

   Den som vil sette seg nærmere inn i alle disse uhyggelige forholdene for vår familie sitt vedkommende i de siste to års tid, henvises til mine Dagboks-notater ( ekstern ) og til Saksdokumentasjonen ( ekstern ).

   Iøvrig: Gudmund synes som å være radikalt ustabil av seg. (Ifra sin mor.)
   Henviser til hans advokats forrige brev, datert 04. april 2008, til sammenligning. ( ekstern ).

---

   I jakke-lommen til Trude fant jeg i dag et papir hun har skrevet på med kulepenn. Her gjengir jeg innholdet, for den som har lyst til å forsøke å finne ut noe av det. Det ser ut til å være litt av Trude sin strategi-plan frem mot fremstillingen i Fylkesnemnda. Antagligvis planlagt sammen med sin advokat eller Åse. Eller begge:

   Nye regler - alt som kommer fram. Jurymedlem.
   Gi meg til kjenne
   16. juni - Bare det som
   kommer fram i retten.
   Tidsrom fylkesnemnda -
   lek - det som kom fram
   i forhandlingene.
   Gjennom jordmora - til adv.
   Vittne - omsorg.
   Bevist at det er
   Jobben bevise att de tar feil.
   Ingen tid å miste.
   Politiet -
   Froland komune -

   Ferdig med samtalen.
   Opptak - av møte til
                 tilsynsfolkene.
   Manipulert -
   Handle alene -

   Legge det opp.
   Bidra belyse saken til
   min fordel.

   1. Hybel
  Gudmund.

***
---

   Du skal elske endog dine fiender ja, Stauda.
   Og jeg syns heller ikke at det er lett.
   Og jeg gråter også når jeg tenker på at jeg kjenner de, og vet hva forskrekkelig de gjør.
   Og for oss alle som skades av det.
   Og for alle som gråter på ekte.
   Men vi har bare uskylds vei.
   Og vi må ikke miste oss selv.
   Ikke forlate Herrens rette vei.
   La Gud kjenne og rense vårt hjerte!
   Og la ikke det slemme og onde få bruke oss.

---

*****

--27-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 27. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---