-- Denne side / ref.:  20080529-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, trygde-misbruk, etc.
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027.
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, torsdag 29. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 10, 4 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 24, 5 på det høyeste her ute i dag.
   Noe overskyet og endog litt lett og varmt regn, veldig lite, noen få dråper, tidlig morgen. Sol og finvær.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -

---

   Det er en dame ved navn Iren K. Hebnes som sier jeg har gjort meg skyld i meget så alvorlige ugjerninger, som kvalifiserer til lovens strengeste straff. For meg og hele min familie - som skal til-intet-gjøres.
   Min kone sier seg nokså enig i henne. De tre eldste av våre barn også. Slikt noe betyr lite - eller mye - for de. Vi mennesker er som bekjent forskjellige.

   Mens jeg sier det er løgn det hele, og motsatt, og at det har jeg også grundig meget med bevis på. Som jeg alt og det hele så fort og oversiktlig og lett tilgjengelig jeg bare får det til offentliggjør - for nutidens og fremtidens samfunn.
   Men om det så hadde vært sant og riktig hva Iren K. Hebnes og min kone sier og påstår - ville jeg og min familie så ha vært berettiget til den straff de går inn for? Efter deres oppfatning: ja. Men efter andre sin oppfatning? Og konkret hvem andre? Og efter anstendige folk flest sin oppfatning? Hvem vil komme til å uttale seg og å fortelle om dette når forholdene er mere på avstand og bedre og mere fordøyd på? Og hvem vil så komme til å vise seg å ha vært de egentlige skyldige? Og skyldige i hva? Og berettiget til straff for hva?
   Og vil de uomtvistelige sannhetene og de faktiske forhold komme for dagen? Og når? Og til noen sin glede og andre sin bekymring? For hvem og hva har vel tid til sannhet, fakta og rettferdighet nu? Eller vil ha frem slikt noe? Og er bevisene og de faktiske forhold av en slik art at de efter hvert vil beskrive og fortelle hva som egentlig skjedde - og hvordan?
   Og hvem bryr seg? Og hvem bryr seg ikke? Og hvem og hva vil da bry seg?

   Jo da. De faktiske forhold er omfattende dokumentert på kryss og tvers i denne saken, for mere enn tyve år tilbake i tid.
   Jeg sitter nu for eksempel og ser på noen av familiens mange filmer, filmet av oss selv - og med oss selv. Det er endog nokså mye av slikt noe også - og mye annet, som alt blir fremlagt og kommer for dagen efter hvert. I nokså overveldende mengder. Bilder, lyd, skrift, notater, brever, etc. Tilbake blir det liten eller ingen tvil om de faktiske forhold!

   Men hvem og hva er vel interessert i de faktiske forhold nu? Hvem og hva har vel tid, anledning og hukommelse for slikt noe nu? Om så var bare for det siste års tid? Om det så bare var for i forrige uke?
   Tid og interesse for sannhet, rettferdighet, fakta, menneskelighet nu? Andre enn forurettede og uskyldige?

---

   Når skurkene åpent og uten blygsel eller skamvett hånflirer av lov og rett, anstendighet, menneskelighet og oss alle - som i denne konkrete pågående saken - da er det groteske samfunns-forhold som gir seg til kjenne.

---

   Jeg vurderer for tiden efter hvert fremover å påbegynne en slags foredrags-virksomhet - særlig over tematikken menneskevern og lov og rett. For å få opp interessen og engasjementet for slikt noe! Jeg så og hørte nettopp en film ifra 1994 hvor jeg avholder et interessant foredrag, som fikk god respons. Jeg snakket om respekt for barn, medmennesker, natur og kultur. (Invitert til et seminar 16.04. 1994 i regi av Unge Høyre.) Og det er så mye mye mere jeg har på hjertet og som må sies og som trenger oppmerksomhet - for vårt samfunn, for trivsel, tillit og trygghet! Om det er noen som leser dette og og har tanker, forslag og ideer om hvordan nyte godt også av mine erfaringer, kunnskaper og engasjement i så måte - vennligst ta kontakt med meg! For eksempel på telefon 53 76 76 87 - eller e-post hunwww@online.no
   Jeg vil for mitt vedkommende være glad for slike henvendelser. I håp om å kunne være videre bidragsyter og arbeider for et samfunn og en kultur og en nutid og fremtid med mere trygghet, tillit, troverdighet og trivsel!

---

   Jeg leser litt i Frøydis sin Dagbok. For 09. mars 2006 har hun skrevet følgende:
   "Vi har fåt brev fra Barnevernet. Di tror vist at vi har det så dålig hær."
   Og for 08. april 2006 skriver Frøydis følgende:
   "Får noen dager siden var vi i avisa. Det var et digert bilde på fårsiden og ini avisa og det er mange som har ringt og som har kåmet med gaver. Vi har fåt en plante og en drue klase.
   Barnevernet sier at di skal ike plage ås mere."

   Frøydis skriver også flere steder i dette tidsrommet om Balders dårlige oppførsel.
   Det var lørdag 25. mars 2006 at Haugesunds Avis hadde det store oppslaget om oss som Frøydis nevner. ( ekstern ).
   Og det at Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon med Iren K. Hebnes ikke skulle plage oss mere, var den klare og tydelige beskjeden vi dagen før - altså 07. april 2006 - fikk ifra Iren K. Hebnes via Jens Tveit som kom hjem her hos oss med det glade budskapet ifra Iren K. Hebnes. 
Og han sa at hun hadde sagt det var fordi hun nu hadde forstått at forholdene i vår familie og for våre barn er gode. Som omtalt og beskrevet også i mine Dagboks-notater for 07. april 2006 ( ekstern ).
   Men da folk trodde at alt igjen var vel og bra, påbegynte og videreførte Iren K. Hebnes igjen sine angrep!
   Det hele var nok en gang bare falskhet og lureri ifra hennes side.
   
Mange mennesker hadde efter oppslagene om oss i Haugesunds Avis tatt kontakt med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon - med det motsatte av Bekymrings-meldinger! Blandt annet Ole Kristian Vasstrand (N-5584 Bjoa. Tlf. 53 76 97 70. Mob. 94 81 62 52. Tidligere skogbrukssjef i Vindafjord), som vi var blitt kjent med siden vi flyttet hit i 2002, gjorde en slik henvendelse til de. Hvorfor er ikke denne og disse i det heletatt nevnt eller omtalt i Hekseboken 2008 ( ekstern )? Men bare det motsatte, med lett gjennomskuelige løgner og falske vitnemål?

   Og hvorfor vil den samme Barnevern-tjenesten med Iren K. Hebnes i spissen, pluss Trude, at Rune L. Hansen knapt skal kunne føre vitner i og for Fylkesnemnda? Som det fremgår av Trude sin advokat sitt Prosesskrift datert 15.05. 2008? ( ekstern )? 
   De 11 vitner jeg i antall foreslo i min advokat Helene Camerons Tilsvar til Fylkesnemnda datert 22.04. 2008 ( ekstern ) burde vel i en slik alvorlig sak heller utvides til flere? Hvilket også var min tanke.
   I steden får min advokat og jeg beskjed om ifra Fylkesnemnda / Barnevern-tjenesten at antall vitner må begrenses til et minimum.
   Antallet vitner ifra min side var i første omgangen ment utvidet til 16. Disse måtte jeg nu altså derfor i steden redusere til 6! Som fremgår av det nyeste Prosesskriftet til Fylkesnemnda datert 22.05. 2008 ifra min advokat Helene Cameron. ( ekstern ).
   Og så får min advokat i tillegg beskjed om at mine vitner i saken må betale reise-utgiftene selv for å komme å vitne!
   Hvilket min advokat iallfall har påklaget.

   Og videre:
   Både min advokat, og Trude sin og Gudmund sin, har forlengst bedt om å få tilsendt den komplette saksdokumentasjonen som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sitter inne med. Uten enda å ha mottatt antydning til slikt noe eller svar på henvendelsen!
   Og det til tross for at det er et faktum at flere vesentlige og betydningsfulle dokumenter i saken uomtvistelig mangler i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin Begjæring og sitt saks-fremlegg for Fylkesnemnda! Som altså er den Begjæring og det saks-fremlegg ifra de som jeg har benevnt Hekseboken 2008 ( ekstern ).

   Som for eksempel det Følgebrevet datert 08.01. 2007 ( ekstern ) som Iren K. Hebnes og den samme Barnevern-tjenesten nærsagt forfattet og lurte eller truet både kommunelege Terje Egil Kleiven i Skjold i Vindafjord og de to overlegene og en turnuslege ved Psykiatrisk avdeling Helse Fonna ved Haugesund sykehus til å underskrive på med videre falsk dokumentasjon! (Hvilket jeg alt og det hele faktisk har lyd-opptak av.)
   Til å underskrive på at jeg må være paranoid schizofren, fordi jeg hevder meg og min familie trakassert og truet av Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon.
   Hvilket omskrevet til norsk er hva som står i de papirene ( ekstern ).
   Papirer og et stempel som igjen av Iren K. Hebnes er ment brukt imot meg til hva enn hun måtte ønske av videre fanskap.
   Altså noe så utrolig smart!

   Men også flere andre oppklarende og forklarende dokumenter Iren K. Hebnes sitter inne med mangler enda med hensyn til hva som har skjedd og hva som skjer.
   Og hvorfor? Hvorfor fremlegger hun ikke disse og alt og det hele?
   Som altså både min advokat, og Trude sin og Gudmund sin har bedt om.
   Og som hun også tidligere forlengst er bedt om.
   Hvorfor forholder hun seg lovstridig også sånn sett?
   For at hun vil det skal være lettest mulig for henne å føre offentligheten og involverte bak lyset.
   For at hun videre skal få gjennomført sine mørkets gjerninger.
   Og for å skape forvirring, og for å vanskeliggjøre å forstå sammenhengene i hva som har skjedd.
   Og i hva som nu skjer.
   Hva annet?
   Hvorfor saboterer og motarbeider hun alt og ethvert som har med rettssikkerhet å gjøre?
   Er hun kongen, keiseren og menneske-slakteren i Vindafjord?
   Er mitt spørsmål berettiget?

---

*****

--30-- 

-- Dagboks-notater, fredag 30. mai 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---