-- Denne side / ref.:  20080601-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info  - 
og ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, etc. ( ekstern ).
Samt a
nmeldes-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt,
påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, søndag 01. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 11 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 33 på det høyeste ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   RØMM UNGENE! STIKK AV!
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   OG PRØV Å FÅ TELEFONERT PAPPA! 53 76 76 87 -


---

   Jeg har her en slags profetisk bok liggende på bordet foran meg. Den er skrevet av en amerikansk kvinne ved navn Gail Sheehy og ble utgitt første gang i 1974, og kom i en norsk utgave i 1983 - under tittelen "Overganger. Forutsigelige kriser i voksenlivet."
   Det er efter hvert skrevet og publisert mange bøker og studier med den samme tematikken. Ikke alle likså vellykkede. (Blandt annet fordi innflytelser og tilfang ifra omgivelsene jo gir visse rammer.) Denne her nevnte representerte så vidt jeg vet et interessant nivå i fremskritt sånn sett.
   Jeg skal ikke si særlig mye om denne boken og slikt her nu, men eventuelt heller senere komme tilbake til tematikken hvis anledningen byr seg.
   En av konklusjonene i boken er følgende:
   "Hanner og hunner ligner hverandre mest før de blir født, når de er 18, og når de er over 60. Fra 18 til 60 beveger de seg i motsatte retninger, hvilket gir seg de mest ekstreme utslag i 40-årsalderen."
   En annen konklusjon i boken, er at i 18-årsalderen er hanner og hunner "mer like eller allierte i behovet for å frigjøre seg fra foreldrene enn de er ulike som mann og kvinne".
   Det er en tykk bok på mere enn 400 sider, og den inneholder mange interessante observasjoner, studier og konklusjoner angående de forskjellige fasene i menneskelivet, i forhold til kultur, familieliv, ekteskap, flukt, følelser, helse, fysiologi, rytmer, etc.
   I et ekteskap, sier boken, særlig hvis de to er jevn-aldrende, "vil de være i utakt med hverandre en god del av tiden. Opp gjennom 20-årene, når en mann vinner selvtillit i store byks, vil en gift kvinne normalt miste den overlegne sikkerheten hun hadde som tenåring. Når mannen passerer 30 og føler trang til å slå seg til ro, er kvinnen ofte blitt rastløs. Og nettopp når de runder 40 (...) vil hans kone sannsynligvis være sprekkeferdig av trang til å bestige sitt eget fjell."

   Trude er omkring 40 år nu. Og de tre eldste av barna våre er i skiktet omkring 18 år.
   Det var derfor jeg ville nevne disse forholdene her nu.
   18-åringer, og mange ureflekterte andre, har så altfor fort og lett for å tro at et menneske er et menneske og derfor nokså like - uberoende av alder, kjønn, ekteskap, etc.
   Slike standpunkter, synspunkter og meninger er imidlertid stakkarslig tilkort-kommende og kan medføre mange misforståelser, forhastede slutninger og feil-vurderinger!
   Ikke minst i verste fall også med hensyn til 18-åringers tanker og syn på barne-oppdragelse og barns ønsker, nødvendigheter og behov!

   Jeg måtte nevne litt om disse tingene også her nu.
   Slikt noe er også på vesentlig vis med på å belyse hva som skjer i den saken jeg mest av alt beskriver og skriver om nu i mine Dagboks-notater.
   Manglende kunnskap og forståelse for slikt kan i verste fall ha mange katastrofale følger og konskvenser!
   For mange!

---

   De tre eldste av barna våre vil ikke engang innse eller tro at sin mor er løgnaktig!
   De har hørt jeg har sagt det - men de har også hørt henne benekte det.
   Men løgnaktighet ble hun indoktrinerende grundig opplært i av sin mor, i hele sin barndom og oppvekst!
   Det har ikke barna våre forstått. Heller ikke at Trude har kjempet imot det.
   Det vil si: Balder lærte og forstod det fort da Trude sprang efter ham da han flyttet hjemmenfra i mai 2006. For da ville hun ha med seg Balder i en slags "hellig" krig imot meg, for å få meg til å innta en annen holdning til hans oppførsel.
   Målet hellig-gjør midlene, ble mere og mere deres holdning og motto, i krigen for å få meg til å "ombestemme" meg.
   Idun og Gudmund skjønte det enda ikke.
   Og skjønner det enda nu bare litt og tildels.
   De er i ferd med å lære den leksen nu.
   For de syns jeg har snakket stygt om min kjæreste!
   Det høres utilgivelig ut for de!

---

   Både Idun og Gudmund og særlig Balder var tildels delaktige i den forrige kidnappingen også, i jultiden desember 2006 ( ekstern ).     

---

   Det ankom et brev ifra Ivar B. Løne jeg hentet i postkassen i går kveld, som jeg nu i sted fikk lest.
   Han er tydelig meget opptatt av problemet for vår familie også her. Ikke alltid så lett å tyde hans håndskrift. Men han skriver blandt annet:
   "Nett no var me på tur. Sigrid fortalde at dotter til hennar første venninne si dotter har store problem for at faren reiste frå dei då ho var 8 år, no 23 og alt er så gale. Eg: tenk hje Hansen, mori fer frå heimen og faren. Ingen svar, anna enn ja. Det er så aktuelt med konsekvens-analyse no, er det vekk her? Hjå "hjelpara", barnevern og politi?"
   Det syns som å være fullstendig absolutt vekk, Ivar!
   Og det er forskrekkelig trist å si det.
   Og det at ingen heller har fått snakke med ungene!
   Og at de faktisk blir holdt som fanger!
   Fullstendig imot sin vilje!
   Bortførte også imot sin vilje!
   Av mennesker som er i ferd med å tilrane seg en falsk familie-stand!
   Og å til-intetgjøre barnas far!
   Osv., osv.!
   Vettløse, uansvarlige monstre!
   Barne-mishandlere!
   Av aller verste sort!
   Som ikke tåler å høre sannhetens ord om hva de holder på med!
   Hverken ifra meg eller andre!
   Ivar B. Løne spurte da jeg snakket med ham i telefonen blandt annet om jeg og min familie har interesse av en seterstøl for gratis bruk på ubestemt tid. Han ville iallfall nevne det.
   Jo. Han syns det er forferdelig det som vår familie har vært og enda er utsatt for.
   Og nærsagt ufattelig. Og han tenker mye på oss.
   I sitt brev har han lagt ved forskjellig. Blandt annet et megetsigende, fint skriftlig arbeide ifra 1983 av Øivind R. Jensen, som antagligvis aldri har vært publisert før: "En anderledes vismann" ( ekstern ).
   Og jeg skynder meg nu å publisere det.

---

   Jeg har telefonert Aud Signy noen få ganger i dag også. Nu ved 19.30-tiden var det noen som tok telefonen og sa "hallo", men ingenting mere. Jeg ba om å få snakke med Frøydis, eller hvis Trude ønsket det kunne hun få snakke med meg. Da ble det lagt på i den andre enden.
   Ingen besinnelse, ingen beskikkelse, ingen forsøk på noe som helst derifra ...
   Annet enn videre og mere galskap?
   Annet enn ...
   Andre kan si det!
   Og det håper jeg inderlig at de gjør.
   Anja lurte på om Trude fullstendig har mistet hodet ...
   
---

   Noen som telefonerte hit i dag fikk beskjed fra televerket om at telefonen her er ute av drift.
   Det er den altså likevel uansett ikke! Mitt telefon-nummer er fortsatt som vanlig: 53 76 76 87.
   Jeg kan ikke skjønne hvorfor de fikk den feil-meldingen?
   Jeg skal undersøke med Telenor i morgen.

---

   I Samfunnsmagasinet på Internettet fant jeg i dag følgende relevante og interessante oppslag:


Publisert 31.5.2008.
http://www.sfm.no/Arkiv-2008/Art-Mai-08/31.05.2008.Uskyldige_lider_for_de_skyldige.htm  ( intern - ekstern intern )

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Det er med både sinne, fortvilelse og ren forargelse jeg leste oppslaget i Dagbladet/Magasinet som omhandler skandalen? på et tidligere britisk barnehjem. Et oppslag som dette er selvsagt viktig for at flere sider ved en sak og reelle fakta kommer fram i lyset.

Link: http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/05/29/536682.html.

Det samme oppslaget er samtidig med på å underminere reelle fakta om faktiske hendelser som virkelig skjedde på flere norske barnehjem. Fakta som en rekke norske medier aldri har våget eller brydd seg om å ta opp i sin fulle bredde. Ikke engang Dagbladet. Og dermed er media fortsatt med på å kaste mistanker på enhver som overlevde mange års helvete på norske barnevernsinstitusjoner, og hvor flere av disse institusjonene, ikke engang var lovlig drevet. Den gamle nazistleiren Bergens Guttehjem utenfor Bergen var et av dem.

Hit ble mange barn, (også undertegnede), sendt under påskudd av dårlige forhold i hjemmet. Sannheten er at barnevernet masseproduserte løgnrapporter som blant annet sfm.no har ført utvetydige beviser for. Men sannelig om særlig mange norske medier har grepet fatt i saken grundig nok, ei heller opplyst folk om hva som virkelig skjedde. Sannheten er åpenbar for tøff for flere ”ansvarlige” redaktører, men sikkert ikke helt uten grunn. For her må det være snakk om å tyste ned mest mulig, slik at også private pengeinteresser slipper billigere unna.

Sporene etter nærmere 5 år med kontinuerlig mishandling, horrible og avskyelige overgrep begått både av eldre elever og ansatte, sitter brent fast i sjelen. Arrene og sporene kan ikke engang slettes med laser. Og navnene på enhver involvert, deres ondskapsfulle utseender og handlinger sitter klistret i minne. Men hvem har egentlig brydd seg i ettertid? Ekspertisen i det norske samfunnet skriker stadig opp om traumer meg hit og traumer meg dit. Men de har aldri giddet å snakke med reelle ofre. Å synse, anta og tro uten å vite, er de fortsatt gode til i dag.

Å utsette noen for falske anklager om overgrep eller omsorgssvikt som aldri har funnet sted, sårer et reelt offer dypt inn i sjelen. Dette er handlinger man helt enkelt ikke foretar seg overfor noen. Ikke engang overfor sine fiender. Men det sårer et reelt offer enda mer når en ikke får prøvd egen sak på en forsvarlig måte, eksempelvis ved å bli nektet å føre vitner for nettopp å sannsynliggjøre reelle fakta om overgrep. Undertegnede har bittert fått erfare dette i forbindelse med erstatningsoppgjøret fra Bergen Kommune, en sak som fortsatt ikke er over.

De personer som bærer hovedansvaret for at rettferd så langt ikke har skjedd, er nåværende byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, (H), forhenværende byråd for helse og sosial, Trude Drevland, (H), nåværende byråd for helse og sosial, Liv Røssland, (Frp), og lagdommer ved Gulating Lagmannsrett, Bjørn Lillebergen. De navngitte personene kjenner saken. Åpenbart er de redd for et eller annet siden de ikke engang våger å møte meg ansikt til ansikt. Jeg har intet å skjule, men kommunen har det ettersom også mine legepapirer ”forsvant” fra arkivene.

Noe for Dagbladet og flere andre?

 

***
---

   Jeg tok turen bortom til nabo Wenche Tindeland i kveld for å høre med henne om hun vil være med på å mobilisere folk for å forhindre at Iren K. Hebnes får sendt barna i vår familie til institusjoner og fosterhjem i forbindelse med hva som skal skje i Fylkesnemnda ifra mandag 16. juni.
   Hun oppførte seg meget så underlig og annerledes! Kikket på meg som jeg skulle være fanden og snudde seg kort, brått og avvisende bort uten at jeg fikk sagt noe som helst. Jeg spurte om jeg kanskje heller skulle snakke med henne en annen dag, og hun sa foraktelig nei og lukket foraktelig igjen døren og forsvant.
   Det var så fullstendig annerledes enn hvordan hun og søsteren Grete snakket til meg og med meg kvelden torsdag 03. april 2008, straks efter at Trude hadde kidnappet ungene. Fullstendig annerledes. Da gav endog hun og søsteren uttrykk for forståelse overfor min versjon av problemet Trude og Balder, og ble glade og betenkte for også å høre det fortalt også ifra min side. Mens 14-dagers tid senere ble hun tydelig meget så sint for at jeg hadde skrevet at Trude for meg på sett og vis var dum og deilig. Og da sa hun at hun ikke vil lese noe som helst jeg har skrevet.
   Og nu i dag var jeg altså blitt nærsagt til fanden selv! Og jeg undret måpende hvorfor - og undrer enda!
   Hva dramatisk og fullstendig nytt har skjedd i forholdet mellom meg og henne siden kvelden 03. april 2008?

   Jeg undrer og undrer.
   Wenche var på sett og vis noe, iallfall litt, delaktig i kidnappingen i desember 2006.
   Kan hun bak en falskhetens maske nu også på noe slags sett og vis ha vært delaktig i denne kidnappingen?
   Jeg bare undres. Hennes oppførsel var iallfall fullstendig og totalt annerledes enn tidligere.
   Som om hun nu anså meg for å være sin verste fiende!

   Underlig, underlig.

---

   Det fremgår helt utvetydig at Trude nu gjennom sin advokat Trond Hjelde - i begge hans brever datert mandag 26. mai 2008, både Prosesskriftet til Fylkesnemnda ( ekstern ) og Bægjæringen om stevning til Haugaland Tingrett ( ekstern ) - bruker alt som Iren K. Hebnes har fremført og skrevet om meg i Hekseboken 2008 ( ekstern ) til egen vinning imot meg!
   Det er tydelig nok.
   Både i Prosesskriftet og i Bægjæringen om stevning.

   Så vidt jeg kan se i hennes Begjæring om stevning til Haugaland Tingrett er også det der av Trudes advokat fremsatte Bevis nr. 4 et falsum. Som også er grunngitt med falsum.
   Det inneholder en kopi av en meklings-attest, som Trudes advokat påberoper seg at skal være en gyldig meklings-attest for Trude. Nesten likedan som den jeg fikk, da Trude ikke kom til meklings-møtet. Bare følgende ord som mangler er tilsynelatende forskjellen: "Trude Monika Hansen har krevd mekling pr. telefon. Anmodningen er avslått da hun ifølger meklers vurdering ikke fyller vilkårene for telefonmekling."
   I melings-møtet ble det av mekler sagt til meg at Trude også derfor ikke kunne få noen meklings-attest.
   Spørsmålet er altså derfor: Har hun likevel kunnet få meklings-attest, efter selve meklings-møtet?
   Og er den kopien han fremsetter ekte og gyldig?
   Selv sier Trudes advokat om dette i Begjæringen om stevning følgende:
   "Mor fant å ikke kunne møte under meklingen grunnet nylig fødsel og at far hadde fremsatt klare trusler. / Lovens krav mht. mklingen er derfor oppfylt."

   Underlige greier! Og hvilkne trusler har vel jeg liksom fremsatt?
   Også altså dette hele et forsøk, ifra Trude og hennes advokat, på å føre Haugaland Tingrett bak lyset - med falsum og løgn!
   Og har de også gjort det overfor meklings-kontoret?
   Og er selve kopien av meklings-attesten også et falsum?

---

   Nu ser og vet iallfall også Idun og Gudmund definitivt og klart og tydelig at Trude skyr ingen verste sort løgnaktigheter!
   Hvilket jeg også ønsket at de for sikkert skulle få se, og vite. 

---

*****

--02-- 

-- Dagboks-notater, mandag 02. juni 2008, Vinbergt, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen

---