-- Denne side / ref.:  20080606-13-mere-info-ifra-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )
Videre Info og Bekymrings-melding - 
ang. politi-anmeldelse nr. 10268497 4274/08-9 - kidnapping, barne-mishandling, frihets-berøvelse, falsk foreldrestand, etc. ( ekstern ). Samt a
nmeldelses-nummer 10188142  - og 10188027. ( ekstern - ekstern ).

Til Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt, påtaleansvarlig Thor Arne Reitan.
Og:
Til Barnevern-tjenesten i Grue kommune.
Og til Fylkesmannen eller Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland.-- Dagboks-notater, fredag 06. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 32 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Flere roser kommer og er kommet i blomst.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Ingenting så vondt at det ikke er godt for noe?
   Alt det forskrekkelige som har funnet sted nu i to måneders tid har iallfall det gode ved seg, at Trude har fått tydeliggjort og vist frem sitt sanne ansikt.
   Dermed synliggjøres for all verden hva jeg sånn sett har hatt å stri med i de siste to års tid!
   Og hvor farlig og alvorlig det har vært.
   Også for de som ikke trodde det mulig.

---

   Frøydis, Stauda, Alfredo, Mariel, Urda og Solborg - de kidnappede og fangeholte barna - vil vanskelig komme til å klare å tilgi Trude, og de som har bidratt til at slikt noe kunne skje!
   Og det frykter nok ikke minst Trude!

---

   Hun har ikke engang returnert bilnøklene enda.

---

   Lensmannsbetjent Skjold ved Ølen lensmannskontor telefonerte hit ved 13-tiden, og sa at jeg er politi-anmeldt av Arne Ødegård for ting jeg har skrevet (om ham) på Internettet. Han spurte om jeg skriftlig var innkalt til avhør i den forbindelse, og jeg sa nei. Det var som jeg forstod det på ham beroende på en feil, og han spurte om jeg kan komme til et avhør med ham mandag 09. juni klokken 12.30, hvilket jeg sa ja greit til.
   Efterpå i dag fant jeg en innkalling til avhør i postkassen. 

   Arne Ødegård trenger til å bli politi-anmeldt for hva han har g
jort seg til talsmann for, både overfor meg og min familie og andre. At han i steden politi-anmelder meg er grovt og sier sitt.
   Anonym vil han være, og nødig stå inne for sine trakasserende ord.

---

   Jeg telefonerte til Fangeleiren igjen ved 16.20-tiden i dag. Televerket gav følgende beskjed: "Telefon-nummeret er dessverre for tiden uten forbindelse, på grunn av feil."
   Klokken 19 og 19.15 prøvde jeg igjen, og da ringte det men ingen tok telefonen.
   Samme senere på kvelden.

---

   Trude satser i sin umåtelige frekkhet alt på en ensidighetens løgnaktige vei. Sitt mål for seg selv.
   Hvis dette ikke fører frem, hvem skal hun så angre overfor? Seg selv? Og hva blir så den nye Trude?

---
 
   Trude har alltid vært hissig, sta, ustabil, uansvarlig og lite selvstendig av seg.
   Særlig periodevis. Og med en tendens til å leve seg bort i løgnaktighet. I de siste par år også hovmot, falskhet og frekkhet.    Samtidig som hun også forsøker å ha et rolig vesen.
   Og hun lar seg fort og lett anføre av stemninger.
   Det er vanskelig å forstå hva hun har gjort og gjør uten å være oppmerksom på dette.
   Mens hun var hos Margret i desember 2006 ( ekstern ) forstod hun blandt annet hva Iren K. Hebnes forsøkte å fortelle henne.
   Og senere hva Åse og Aud Signy forsøkte å fortelle henne.
   Og hun lot seg rive med.
   Og hun glemte alt annet.
   Både virkelighet og sannhet.
   Egoisme og flukt inntok fullstendig plassen.

   Iren K. Hebnes (og Ingeborg Nyland og Margret) forstod ikke Trude - og heller ikke Balder - i desember 2006.
   De visste ikke at det var Balder Trude på sin selvkloke måte kjempet for.
   Men Trude forstod bedre Iren K. Hebnes (og Ingeborg Nyland og Margret).
   Og i og med Hekseboken 2008 ( ekstern ) trodde kanskje Iren K. Hebnes at hun forstod det meste.
   Når hun i sine slutninger var så langt unna de faktiske forhold som mulig.
   Og da var det at Trude - og Balder - med hjelp av Åse og Aud Signy til fulle forstod hva Iren K. Hebnes trodde hun forstod!
   Og også antagligvis ved hjelp av sin advokat, Trond Hjelde i Haugesund?

   Sånn kan det altså være i virkelighetens verden!
   Mange som tror de forstår. 
   Og mange forhastede slutninger.
   Og litt av hvert forskjellig!

---

   Straffelovens § 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.
       Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden.

---

   Hverken jeg eller andre fikk snakke med ungene hun kidnappet i desember 2006 ( ekstern ). Altså ikke dengang da heller!
   Trude forsvant plutselig og overraskende hjemmenfra kvelden tirsdag 19.12. 2006, og tok med seg tre av barna våre (Solborg, Alfredo og Stauda). Onsdag morgen befant hun seg med de tre barna hjemme hos Mergret Alne. Torsdag 21.12. 2006 kidnapper hun enda to av barna (Mariel og Urda), rett foran øynene mine! Og viderefører kidnappingen - nu da med 5 av barna våre. Helt frem til tirsdag 26.12. 2006 (2. juledag) da hun kom hjem igjen med barna.
   Misfornøyd med ikke å ha nådd sitt mål.
   Hverken jeg eller andre som var bekymret fikk den gangen snakke med ungene hun hadde kidnappet. De ble også da dengang nektet tilgang til telefon, etc.


   Hva som skjedde den gangen er meget så interessant og lære-rikt, og gir også mye forståelse for hva som nu skjer.
   Les mine beskrivelser ifra den gangen! (Hvor jeg dessuten også da hele veien til hjelp for Trude og andre også forsøker å utdype hendelses-forløpet med sammenhenger og tilknytninger til særlig Bibelens lære, og menneskelige væremåter.)
   Ikke minst de som "støtter og hjelper" Trude burde lese om hva som den gangen skjedde.
   Da vil de mye bedre forstå hva som nu har skjedd og skjer.

---

*****

--07-- 

-- Dagboks-notater, lørdag 07. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 9, 3 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og 31 pluss-grader på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg tror ikke hun kommer til Fylkesnemnda mandag 16. juni. Men samtidig tror jeg også at hun skjønner at hun ikke har noe valg sånn sett, og derfor likevel kommer.
   Og Balder, Idun og Gudmund har hun antagligvis allerede fått til å komme til Fangeleiren i Finnskogen.
   For støtte og hjelp med intensiv hjernevask, sånn som forrige gang (desember 2006) - og slik hun snakker om på lyd-opptaket - og for å kunne klare det hele nu fremover. Noen må jo blandt annet passe på barna også. Og det hele blir nok særdeles vanskelig for henne, uten Balder, Idun og Gudmund ...
   Jeg tror hun kommer. Selv om det ikke blir lett for henne.
   Hun har ikke særlig med valg. Ikke sånn sett heller.
   Og hvordan det på mange måter kommer til å gå der byr vel ikke på så mange overraskelser?
   
   Videre er det jo også interessant å se hvordan Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon og deres advokat og prosess-fullmektig Bjørn O. Vikse, enda iallfall, fullstendig unnlater å besvare henvendelsene ifra familiens tre advokater (henholdsvis min, Trude og Gudmund sin), både når det gjelder de enda manglende saks-dokumentene, vitnene, beibien, med mere.
   Hvilket jo burde ha vært gjort for lengst.
   Hadde det vært jeg som hadde oppført meg slik overfor andre, hva hadde den såkalte Barnevern-tjenesten da ha sagt - og ha fått utav det!

---

*****

--08-- 

-- Dagboks-notater, søndag 08. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 26 i dag på det høyeste her ute.
   Sol og finvær. Tiltagende jevnt noe overskyet og lett regn ved 19-tiden.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Hun bør så absolutt beskikke seg. Det handler om felles-menneskelige verdier og standarder. Å forlate sin egen og verdens felles-menneskelige menneskelighet viser med-mennesker vill-spor og vill-veier. Det blir feil abc.
   Den som vill-leder bærer ødeleggende konsekvenser i sine fotspor og i sine hender, og et hjerte som trenger til lutring i anger, uskyld og visdoms kjærlighet, besinnelse og beskikkelse.
   Av forhastede slutninger blir ikke kjærlighetens hjemsted, kultur og samfunn. Den som ydmykt lytter og snakker i respekt kan forløse forhastede slutninger, menneskelighet og med-menneskelighet. Og derigjennom foredle. I og med Ordet.
   Det er forskjell på feil og rett abc.

---

   Noen har i dag skrevet følgende i Gjesteboken, som jeg straks besvarte:

Navn: a
Fra: norge
hvorfor ikke skrive litt om dine egne feil og ikke bare andres hva?
  Tilføyd: June 8, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Det er vel lettest når andre i pakt med Ordet og de felles-menneskelige verdier gjør en oppmerksom på feil - og en får noe å fordøye på, for bedre å kunne forstå?
Og en forsøker å være ærlig, åpenhjertig, snill, hensynsfull, ydmyk og uskyldig?
De feilene en underveis forsøker å kvitte seg med, og lærer av, har kanskje ikke alltid så stor interesse og betydning for andre, noen eller alle?
Det er vel beroende på forskjellig?
Mine feil ligner vel på mange andres ...
Og jeg forsøker som best jeg kan å lære meg forskjell på rett og galt.
Jeg synes ofte jeg gjør feil. Og jeg forsøker å beklage det som best jeg kan, og å lære av det og å rette opp feilene.
---
  Tilføyd: June 8, 2008

---


   Balder og Gudmund er likevel enda i Haugesund. Jeg snakket i telefonen med de begge i dag ved 12.30-tiden. Mest med Gudmund. De skal jo også begge efter oppskriften trolig være i Stavanger / Sandnes under fremførelsen av vår familie for Fylkesnemnda i Rogaland der. Hvor det i en underlig slags forskrekkelig rettssak vil bli avgjort hvorvidt vår familie av Iren K. Hebnes og medspillere skal til-intetgjøres og fjernes ifra jordens overflate eller ikke.
   Og Trudes oppførsel, selvtekt, ulovligheter, barnemishandling og umenneskelighet oppi det hele!
   Groteskt!
   Og slikt noe skal hun fremstå i Fylkesnemnda med?

---

   Det ble endel telefonering og skriving og rydding og diverse både i går og i dag.
   En utbytterik samtale også blandt annet med Erlend Løken.

---

   Marius Jakobsen telefonerte ved 16.30-tiden. Han hadde sett på telefon-vinduet at jeg hadde telefonert en times tid før. Altså til Aud Signy. Han bor ved Arendal men er der på besøk, er i 18-års-alderen og sønn av Rolf og Aud Signy Jakobsen.
   De andre der var på en tur i nærheten og ikke hjemme, sa han. Vi snakket litt og han gjorde bare et godt inntrykk.

---

   Jeg risikerer aldri noensinne mere hverken å se eller å høre barna mine mere, efter å ha vært en god, kjær, snill og flink far i mere enn tyve år, hver eneste bidige dag og stund. Og langt bedre og kjærere enn de fleste. Som om de alle er i ferd med å dø - nu. Som om de kan være det nu. Og det fordi grovt kriminelle mennesker, forhastede slutninger og uforstand hærjer nærsagt fritt frem! Så langt.
   Og barna å knuses fullstendig. Landet Norge anno år 2008. Verre og verre?
   Det samme risikerer Trude også. Men hun bryr seg tydelig nok bare på liksom og egoistisk.
   Hennes selv-godhet, hovmot, frekkhet, egoisme, svikefullhet, barnemishandling og forakt for lov og rett den samme nu som i desember 2006! ( ekstern )! Bare enda mye verre nu!
   Politiet og rettsvesenet må ta seg av henne! Og Aud Signy også! Er det vel bare noe jeg innbilder meg at de er overdådig grøsselige?

---

   Til Ivar B. Løne som ville forsøke å snakke med Trude om det hun nu holder på med, skriver Trude, fikk jeg i kveld da han telefonerte ifra Voss vite, at hun vil han skal si til meg ifra henne - at det er for sent å snyte seg når nesen er bort!
   Det er vel da seg selv som den nesen hun tenker på? Og frekk og nesevis?
   Den nesen mangler iallfall både hjerte og forstand!

---

   Både hjerte, ører, munn og forstand!
   Er det virkelig mulig at hun er så fullstendig sykelig dum og mangelfull?
   Og så fullstendig uten evne til besinnelse?

---

   Hvis hun likevel besinner seg og vil forsøke dialog med meg, så skal hun vite at jeg uansett jo vil gjøre mitt beste for å forsøke å være hensynsfull, forsiktig, tålmodig, hjelpsom, snill og grei.
   Hun skal også vite når jeg sier det her nu at jeg enda tross alt har mye kjærlighet, smil, gode minner og erindringer og håp i mitt hjerte for henne. Selvfølgelig.
   Det skulle bare mangle, efter mere enn 24 års samliv i kjærlighet!

---

*****

--09-- 

-- Dagboks-notater, mandag 09. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22, 8 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær. Utpå dagen overskyet, vind og litt regn. Og litt mere regn. Og enda litt mere.
   Enkelte planter, busker og trær rundt omkring er nok - som Trygve Einar Gjerde fortalte meg om i kveld - tørkeskadet og døde, mange steder. At det nu i dag og videre utover kvelden forsiktig kom regn gjør nok godt!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!

 
---

   Jeg telefonerte til Gudmund også efter midnatt, og Balder tok telefonen.
   Og det ble til at jeg igjen hadde en samtale med Balder.
   Den psykiske og mentale tilstand som Trude nu i to års tid har forverret hos ham bekymrer meg mere og mere.
   Jeg har også blitt mere og mere bekymret for Idun.
   Og for at Gudmund også befinner seg i så stor fare.
   Liten frue kan velte meget så store lass!
   Og det om dumhetens søsken har jeg vel sagt noen ganger før!
 
---

   Videreføringen av politi-anmeldelsen - påklagen - imot Iren K. Hebnes særlig ( ekstern ) ble jeg i formiddag ferdig med, og vil bli avsendt i dag eller i morgen.
   Og advokat Helene Cameron avsender Tilsvar til Haugaland Tingrett i dag ( ekstern ).

---

   Klokken er 16 og jeg hjemkom nettopp ifra Ølen, avhør og forklaring hos politi-betjent Skjold der.
   Politi-anmeldt av Arne Ødegård.

---

   Det er nu en uke igjen til fremføringen av vår familie for domstolen i Fylkesnemnda i Rogaland, i Sandnes ved Stavanger 16. - 20. juni 2008.
   Hvor Trude har tenkt å gjemme barna imens vet jeg ikke.
   Jeg vet ikke engang om barna lever enda.

   Fra fredag 13. til søndag 15. juni 2008 blir det som forlengst annonsert en Presse-konferanse her hjemme, hvor aviser, tidsskrifter, naboer, venner og kjente og enhver som ønsker informasjon og samtale etc. er velkommen!
   Jeg skal for mitt vedkommende stille opp som best jeg kan.

---

   Trygve Einar telefonerte i kveld og jeg snakket litt med ham.
   Han fortalte blandt annet at han hadde skrevet i Gjesteboken.
   Og der stod hans følgende innlegg:

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, Trude og barna.
Jeg lærte dere å kjenne som en familie som var tett sammenbunden, selv om det da var skjedd en skade mellom dere, eller deg Rune og de tre eldste barna, da spesielt Balder.
Nå er jeg vitne til at det skjer forferdelige ting. De små barn som så tillitsfullt sprang mot meg, er borte, kiddnappet! Disse barn som så gjerne krøp opp på mor og fars fang, som elsket å omgås blomster og dyr i en vakker natur. De er ikke på Tindeland lenger, en far sitter sveket igjen. Det store svik ble påført ham først og fremst av to kvinner som på en eller annen måte forførte Trude til en straffbar handling, en handling som roper til Gud om hevne og unåde. Men denne hevne og straff vil i første omgang ramme disse to tåplige og respektløse kvinner. Det kan bli mange år i fengsel for en slik ugjerning!
De forstår ikke konsikvensen av sine handlinger og da skal de heller ikke gjøre dem. Dette var ikke deg Trude, du ville ikke kunne gjøre noe slikt!
Når nå hele verden har rast i hode på Rune, og han er pålagt en byrde som han ikke kan makte å bære alene, ja så løper hyklerne til og lar sin ondsinnet ordflom og kloakk renne over ham. Det stinker så fryktelig av mye av det som enkelte har satt på trykk at de umulig kan ha hverken luktesans eller vett og forstand. Dåren sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud, disse prøver å bevise det med sin ondskap og dårskap. De glemmer at Gud er langmodig og rik på miskunsomhet. Han venter med straffen og heller prøver med kjærlighet å dra våre hjerter til omvendelse. Men omvender vi oss ikke så blir straffen evig, og der vil kloakken fra disses munn ramme dem selv, da vil de erfare hva de sa, hva de gjorde da de trampet på et menneske som låg nede og var i stor nød for sine barn og kone. Sal. 14, 1; 86, 15; Rom, 2, 4.
Da Balder var voksen kom han i opposisjon til sin far. Rune mente det vel med sin strenghet, men jeg tror ikke han så helt konsekvensen av det. Jeg diskuterte denne sak med to prester: Stein Henriksen og Per Kørner. De mente begge at Rune her var for streng med sin sønn som nå var myndig og selv hadde rett til å bestemme sitt liv (på godt og ondt). Denne rett har en voksen ut fra Guds skaperverk og skapertanke, for nå skal den unge mann selv få seg kone, barn og hjem. Men det er en frihet under ansvar. Det er en frihet som en innfor Gud, på dommens dag må svare for om en misbruker den. Derfor så må alle foreldre gi sine barn en sann kristen opdragelse og utruste dem med Guds Ord og Bud mens de er barn, og før de er ungdommer. Når de er 15 år så er det som regel forsent å gjøre noe med den grunnleggende oppdragelse. Et dåraktig barn forakter sin fars tukt, Ord. 15, 5. Og dårens straff er deres egen dårskap. Ord. 16, 22. Slik er det med noen av de onde som tråkker på deg Rune!
Jeg advarte deg engang Rune, om at du ikke skulle være så streng mot Balder, ellers ville du miste alle barna dine! Jeg må be deg igjen at du forliker deg med dine to eldste sønner og eldste datter. Du kan ikke som far bestemme over dem lenger, du kan formane dem, vise dem vei, ppmuntre og tilskynde dem, men du har ikke lenger som Far den rett å si: Nå gør du slik eller slik for ellers kommer straffen! Når barne er voksent og er flyttet ut av "rede" da er vi som foreldre ikke lenger den gudgitt formynder over dem. Men vi kan være gode rådgivere, men de må selv bestemme sin livskurs og seilas. Gjør de mot våre råd og og ønsker, så er det Gud som vil straffe det. Vi har ingen rett eller myndighet lenger over et voksent menneske til å gjøre det! Forser de seg mot landets lover så er det de som Gud har satt til å styre og råde ove oss som skal straffe og rettlede! Vi kan ikke sette oss ut over Loven og gøre slikt, nei vi skal optukte våre barn vel mens de er barn, men når de er voksne da er det myndighetene som er gitt dette ansvar og befaling, om noen bryter Landet lover.
En vinner mer med kjærlighet enn ufoirsonlighet og hat. En vinner mer med ydmykhet og barmhjertighet enn med stolthet og ubarmhjertighet.
Rune, jeg tror ikke at det er klokt at du tar inn den onde kloakk fra enkelte om skriver til deg, selv om det viser oss alle hva som bor i slike onde mennsker, så tror jeg at de heller skulle få lov til å holde sin onde stank og satanisme for seg selv. De tjener den onde,den onde fortjener ikke å komme til orde på din hjemmeside! Du har opplevd nok ondskap fra barnevernet og de hemmelige bekymringsmelding, som en står hjelpeløs mot, enn at du normalt skulle klare å bære så tunge byrder. Men det er også en tung bør å være vitne til at rettsvesnet bruker slike hemmelige bekymringsmeldinger i sin tjeneste, selv om de derved begår en straffbar handling, og utsette sin neste for noe som han ikke kan verne seg mot eller motbevise og tale til rette. De mange bekymringsmeldinger vil på Dommens dag ramme de som sendte dem ut, da skal de av den hellige Dommer Jesus få dette spørsmål: Hvorfor gjorde du det? De vi i alle evigheters evighet ikke kunne svare.
Tomme tønner ramler mest, men de er ikke til noen nytte. Så la de holde ramlingen for seg selv, de er som djevelrockerne og svinene, de velter seg i sin egen søle, og de elsker stanken og skitten som de sprer rundt seg. Hjelp dem ikke til å spre den, Rune! De forstår nemlig ikke hva de gjør! Sier Frelseren. Luk. 23, 34.
Så håper og ber jeg at Herren samler dere, og at de som kritiserer og håner dere, heller tar seg en tur til Tindeland og gir en hjelpende hånd. Du Rune trenger noen kjærlige mennesker hos deg nå daglig. Må Gud forbarme seg over dere alle. Dere barn! Vis barmhjertighet mot deres far, for da skal det vises barmhjertighet mot dere, står det i Guds Ord. Mat- 5,7.
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 9, 2008

***
---

   Jeg skyndte meg å gi et foreløbig svar, slik:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vikebygd
E-post: hunwww@online.no ---
Takk Trygve Einar.
Men du har misforstått dette med at jeg bestemmer og er autoritær. Antagligvis mest fordi Balder har følt det sterkt som så. Og har gitt så sterkt uttrykk for det overfor enhver og alle!

Var jeg egentlig streng imot Balder?
Efter møtet med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon 13. mars 2006 ( ekstern ) ble Balder meget så forandret og på mange måter ugjenkjennelig, og ble et stort problem for husfreden. Da jeg kom til enighet med ham om at han flyttet hjemmenfra var også Balder tilsynelatende nokså fornøyd.
Det at han flyttet hjemmenfra var en god løsning for hele familien. Og da kunne han være fri til å følge sine egne regler uten tanker på husfreden her hjemme.
Ville han komme hjem igjen måtte det være akseptabelt for både far og mor.
Balder var da 20 år. Og han var med sin oppførsel kommet dithen at han trengte å prøve seg på egen hånd.
Jeg ville ikke bestemme over ham. Det var jo det jeg nettopp ikke ville.
Men husfreden og vern om barna her hjemme har jeg som far og Trude som mor ansvar i forhold til.
Vi kan ikke svikte de andre barna her hjemme for Balder. Balder trengte nettopp å komme seg bort ifra familien.
Og Balder følte mere og mere at jeg ville bestemme over ham.
Desto viktigere var det å la han få prøve seg på egen hånd.
Det er ikke det at noen bestemmer som har rådet hjemme hos oss.
Men respekt og hengivenhet for hverandre.
Da Balder flyttet hjemmenfra ville imidlertid Trude bestemme.
Og det hun ville bestemme var farlig og måtte gå galt.
Og innebar et svik overfor resten av familien.
En uansvarlighet og dumhet som jeg måtte gjøre henne oppmerksom på at ikke var akseptabelt.
Hun sprang efter Balder og ba ham komme hjem igjen og om ikke å bry seg om sin dumme fars løsning.
Og påbegynte sammen med Balder en krig imot sin ektemann og barnas far.
Fordi hun trodde løsningen var at Balder fikk fortsette sin uakseptable oppførsel her hjemme og at alt ville bli bra igjen hvis vi ikke brydde oss særlig om det, bare vi var tålmodige og forstandige nok.
En løsning som mange har prøvd før oss. Særlig i Norge og visse andre land i de siste 50 års tid. Og som alltid har vært og er mislykket (når det er flere barn i familien) og med mange forskrekkelige konsekvenser.
En løsning for de særdeles lite kvalitets-bevisste. En løsning for de som ikke er særlig nøye med noe som helst med hensyn til familien og dens trivsel, ve og vel. Eller for de som ikke har kunnskaper og visdom til å forutse såpass.
Jeg hadde tillit til at Balder ville finne veien hjem igjen - når han syntes han forstod bedre.
Trude trodde at Balder og resten av familien da ble sviktet.
Hun ville ikke ha en splittelse som allerede var et faktum.
Hun ville på feil måte verne om familien ved å ivareta og å videreutvikle splittelse, og ufred.
Hun var ganske enkelt for dum til å forstå såpass.
Og rådførte seg og "betrodde" seg til andre som i så måte var omtrent likså dumme.
Per Schnabel, Ødegård, Runar, Ludvig Nessa og flere.
Og fikk derved "blod på tann".
Og nu har vi altså med oppmerksomhet sett hennes løsning.
Vi ser den ellers i samfunnet også, men ikke med likså bra oppmerksomhet. Og i varianter.
Min løsning - som egentlig ikke er min - er mere stillferdig, tålmodig og i det skjulte virkende.
Uten katastrofer.
---
  Tilføyd: June 9, 2008

***
---

*****

--10-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 10. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 8, 8 pluss-grader på det laveste her ute i natt. Og i dag på det høyeste 17 pluss-grader her ute.
   Jeg våknet av et stri-regn i dag ved 8-tiden. Og ellers i dag har det vært stri-regn også.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg spurte Balder i telefonen i går natt om han vet hvor ungene helst vil være, hos meg eller Trude, hvis de får velge.
   Han sa at de de vil være hos meg, men at det er fordi jeg har snakket stygt om Trude.
   Hvem er det som snakker stygt om hvem? Trude har uberettiget og uhemmet snakket forferdelig stygt om meg om og om igjen i de to siste års tid, både overfor barna og mange andre - og da helst også bak min rygg! Og det har hun gjort og gjør hun i meget så onde hensikter! Og da aller helst bak min rygg og i hemmelighetskremmeri.
   Og det har hun gjort fordi hun konsekvent ikke har villet holde seg til lov og rett, sannhet, avtaler og anstendighet.
   Jeg har vært - og har måttet være - observerende og påpekende.
   
   Se på hva hun har gjort og gjør - og også ikke gjør!
   Mens jeg - minst mulig utidig - for å konfrontere henne med det, og hennes løgnaktighet og falskhet, "snakker stygt" om løgn, falskhet og ugjerninger. Og det er hva hun har gjort og gjør. (Og hva med Balder selv?!) Skulle jeg ha "snakket pent" om slikt noe? Skulle jeg ha rost henne for slikt noe? Skulle jeg ha agert som ingenting? Det er nok de som helst ville det ja.
   Jeg forsøker å være både tålmodig, snill, mild, hensynsfull og hva som dydig og godt er. Hun og Aud Signy - og visse andre - er tilsynelatende fullstendig uten evne til å besinne seg - hva angår noe som helst. Bare så fullstendig tvert imot!
   Jeg "snakker stygt" om henne! Det er det andre også som bør gjøre det!
   Jeg kan dokumentere og bevise hva hun har holdt på med - og holder på med. Og jeg dokumenterer og beviser også hva jeg selv har gjort og gjør. Sannferdig, redelig, anstendig, betimelig, sindig, saklig og åpenhjertig, i motsetning til henne. Sammenlign!

---

   Det store svik overfor barna som de enda holder på med - uten at Politi eller Barnevern-tjenesten eller noen enda har klart å gripe inn overfor! - er umenneskelig forskrekkelig. Og grovt kriminelt på alle slags sett og vis.

---

   Bilen. Falken. Anker.

---

*****

--11-- 

-- Dagboks-notater, onsdag 11. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 9 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 19, 5 i dag på det høyeste ute.
   Overskyet, og også noe regn først på dagen. Derefter stort sett sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Angående Presse-konferansen fredag, lørdag og søndag ( ekstern ) er et nytt info-skriv laget til.

---

   Jeg kom hjem ved 21-tiden i kveld, så på telefonenen at noen hadde telefonert hit ganske jevnlig omtrent ti ganger siden klokken 19. Telefonen ringte også da jeg kom hjem, og jeg tok den og sa "hallo" og enda en gang "hallo". Det ble lagt på.
Nu er klokken omtrent 21.30. Det var vel Trude og de andre fangevokterne som telefonerte for å finne ut om jeg kanskje var på vei hen til Finnskogen for å hente ungene.
   Og i Gjesteboken stod følgende melding:

Navn: Christoffer Kladahl
Fra: Stavanger
Hei Rune, har stor interesse for presse konferansen din 13-15 juni, vil gjerne skrive om saken din, kunne gjerne tenkt meg dit i morgen, trenger svar omgående.

mvh Christoffer
  Tilføyd: June 11, 2008

   Jeg regner med at denne meldingen også er ifra nervøse fangevoktere der i Finnskogen.
   Som undrer på hvor jeg er hen. Jeg har (for første gang, første dag) vel ikke telefonert dit i dag tror jeg ...

   I gårsdagens Dagboks-notater på kvelden skrev jeg blandt annet følgende:
   "Jeg spurte Balder i telefonen i går natt om han vet hvor ungene helst vil være, hos meg eller Trude, hvis de får velge.
   Han sa at de de vil være hos meg, men at det er fordi jeg har snakket stygt om Trude." 

   Balder skyndte seg å kommentere med følgende i Gjesteboken i dag:

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
10. juni vrengjer du på kva eg har sagt i telefonen til deg.

Om ungane kunne velje kor dei skulle få vere - hjå far sin eller hjå mor si - så veit eg ikkje kva kvar enkelt ville valt. Eg trur nok alle, eller dei fleste, ville valt mora.

Da eg besøkte dei i midten av april, merka eg at eit par av dei hadde veldig tru på at alt du gjorde var rett, og at mamma var dum. Det var tydeleg at dei hadde denne haldningen frå deg. Kan godt vere dei er komne på betre tankar no.

Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.

Du oppfører deg skammeleg, Rune.
  Tilføyd: June 11, 2008

   Hvilket jeg straks besvarte med følgende:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva du sa er på lyd-opptaket av telefon-samtalen det, Balder. Om ønskelig kan jeg legge det ut her på Internettet også. Du glemte vel at samtalen ble gjort lyd-opptak av.
Og du vet utmerket godt hva ungene vil!
Og du vet utmerket godt at de blir holdt som fanger, og at det er fange-vokterne som holder de bort ifra enhver kontakt med både sin far og andre.
Det er det mange andre som vet også det.
Og du bedre enn de fleste.
Du har sunket så dypt ned i din mors mørke indre at å si at det er meget skammelig er så mildt sagt at!
Hva dere holder på med er både sinnssykt, umenneskelig, barne-mishandling og grovt kriminelt.
Det vil ingen komme til å være i tvil om.
Og mange vet det forlengst.
Slipp ungene fri heller dere, om dere våger!
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---

   Det er perverse greier de der menneskene holder på med, som mange vel forlengst har skjønt.
   Skyld ikke på meg. Jeg har iherdig, ærlig og åpent forsøkt å få myndighetene til å stoppe de.
   Guds kvern maler forskrekkelig langsomt noen ganger.

---

   Flere smakebiter ifra Gjesteboken i går og i dag:

---

Navn: Trygve Einar Gjerde
Fra: Bømlo
E-post: trygjerd@c2i.net Kjære Rune, takk for greit svar.
Jeg skrev ikke, og mente ikke, at du var autoritær! Det er noe mye mer, du har ikke den legning og levesett! Men du er sta! Nå er ikke stahet en dårlig kvalifikasjon, om det går på å være prinnsippfast og rettsinnet. Det tror jeg du er! Ellers ser jeg av det jeg har skrevet tidligere og det du skrev, at du kanskje har trodd at noen av de eksmpler jeg brukte var myntet på deg, men det var de ikke! Jeg brukte dem for å vise nyansene, og de gudgitte forordninger som vi mennesker ofte støter ann-imot. Nå forstår jeg at det er ting jeg nok har misoppfattet, dette, dels på grunn av at jeg er så tunghørt og dels avdi du er så lavmelt og din dialekt ikke altid er så enkel å hanskes med. Men vi skal ta alt opp i beste mening og forsøke å forenes med vår bror og søster mens vi er sammen med dem på veien, sier Frelseren, for det kommer en dag at vi ikke er det lenger og da kommer sorgen og gråten over at vi ikke gjorde det! Da angrer vi kanskje at vi ikke elsket far og mor slik vi burde og var lydige!---- Da angrer vi kanskje at vi ikke tilretteviste våre barn og hjalp dem videre i livet, da vi står på gravkanten og tar avskjed med dem!! Slik er livet, en dag liv en annen dag død, en dag mulighet for tilgivelse og oppreisning, neste dag bare evighet og ingen annen mulighet. Treet blir liggende der det falt! Og dets fall var stort!!
Nå gleder jeg meg til onsdag den 18, da skal jeg i retten i Sandnes og vitne! Da håper og ber jeg, Rune, at foreldreretten seirer over "røverretten". Jeg tro vi skal seire, da Gud ikke kan tåle urettferdighet. Det som da vil stå igjen er at du og Trude og barna forenes, at hun ser det at hun er blitt forført til en ugjerning. Men kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. - Den gjemmer ikke på det onde, men tilgir og forbarmer seg over den arme!
Kjærlig hilsen
Trygve Einar Gjerde.
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 193.215.109.17 (193.215.109.17):

Navn: Jan-Stian
...hvis Trude liksom er så "fæl" og egoistisk som du vil ha det til, lurer jeg veeeldig på hvorfor du i sin tid gifta deg med henne...? (og sist men ikke minst hvorfor dere fikk så mange barn sammen...)
By the way, gjør deg selv en tjeneste, Rune. Ta deg tid til å lese gjennom det du har skrevet på sidene dine her, og se det ut i fra et utenforstående synspunkt (prøv i alle fall). Se hvor inkonsekvent, patetisk og egoistisk det hele er. Jeg mener, ingen er perfekte (det er kanskje det eneste jeg er helt enig med deg i), men slik du fremstiller din "kjære" Trude og dine egne, kjødelige barn, er langt over streken, vil jeg ærlig og oppriktig påstå. Og på mange måter, både direkte og indirekte, fremstiller du deg selv som den nær perfekte far "som aldri har gjort noe galt". Jeg vil uttrykke undring over din "jeg mot alle de andre"-holdning. Som nevnt i et tidligere innlegg, sku litt inn i deg selv, prøv å ta litt selvkritikk. Tro meg, man kommer langt med det. Du har en dårlig sak. Lydbånd eller ikke lydbånd - det får så være, men du fremviser en noe paranoid holdning til verden. Beklager å måtte si det, men jeg tror nok mer på Idun, Balder, Gudmund og Trude enn på deg (ikke basert på løse rykter og det du så misvisende kaller "manipulasjon" og "løgn", men utifra min kjennskap til din familie, og det du selv formidler på disse sider.). Det jeg sier er ikke at du er en psykopat som ikke har livets rett, det jeg mener er at du fremstår som hyklerisk, dobbeltmoralsk, sær, fanatisk, overreligiøs, egoistisk og paranoid. Det skulle vel være det hele. Du skriver godt, men fremstiller deg selv (mellom linjene) - høyst ufrivillig, vil jeg tro- som utroverdig. Jeg har sett reaksjonene fra andre innskrivere i denne gjesteboken - og ærlig talt, Rune... SÅ mange kan ikke ta feil!
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Navn: rlh
Fra: vvv
---
Du tar iallfall grundig så grundig feil.
Og det vil du forhåpentligvis skjønne efter hvert. Og også den skade det gjør.
---
  Tilføyd: June 10, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 84.209.221.100 (cm-84.209.221.100.getinternet.no):

Navn: Balder Skjærvik-Hansen
Fra: Vindafjord
10. juni vrengjer du på kva eg har sagt i telefonen til deg.

Om ungane kunne velje kor dei skulle få vere - hjå far sin eller hjå mor si - så veit eg ikkje kva kvar enkelt ville valt. Eg trur nok alle, eller dei fleste, ville valt mora.

Da eg besøkte dei i midten av april, merka eg at eit par av dei hadde veldig tru på at alt du gjorde var rett, og at mamma var dum. Det var tydeleg at dei hadde denne haldningen frå deg. Kan godt vere dei er komne på betre tankar no.

Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane.

Du oppfører deg skammeleg, Rune.
  Tilføyd: June 11, 2008


---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vindafjord
E-post: hunwww@online.no ---
Hva du sa er på lyd-opptaket av telefon-samtalen det, Balder. Om ønskelig kan jeg legge det ut her på Internettet også. Du glemte vel at samtalen ble gjort lyd-opptak av.
Og du vet utmerket godt hva ungene vil!
Og du vet utmerket godt at de blir holdt som fanger, og at det er fange-vokterne som holder de bort ifra enhver kontakt med både sin far og andre.
Det er det mange andre som vet også det.
Og du bedre enn de fleste.
Du har sunket så dypt ned i din mors mørke indre at å si at det er meget skammelig er så mildt sagt at!
Hva dere holder på med er både sinnssykt, umenneskelig, barne-mishandling og grovt kriminelt.
Det vil ingen komme til å være i tvil om.
Og mange vet det forlengst.
Slipp ungene fri heller dere, om dere våger!
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: Christoffer Kladahl
Fra: Stavanger
Hei Rune, har stor interesse for presse konferansen din 13-15 juni, vil gjerne skrive om saken din, kunne gjerne tenkt meg dit i morgen, trenger svar omgående.

mvh Christoffer
  Tilføyd: June 11, 2008

---
Dette innlegget er sendt ifra: 88.88.70.141 (ti0168a340-0141.bb.online.no):

Navn: xxxxxx xxxxxx
Fra: xxxx
E-post: xxxx_xxx@hotmail.com Bingo!! klart jeg ikke er en idiotisk person som gidder å møte på pressekonferansen din, og jepp, ingen andre gidder å møte heller, folk skjønner at du er en psyko, ødeleggende, drittsekk som ikke vet sitt eget beste, og ja, vet du kommer til å gjenta deg med de idiotiske svarene du alltid gir. og nå vet vi at du er laaaangt unna!
mvh journalist BBC 
  Tilføyd: June 11, 2008

---

Navn: Rune L. Hansen
Fra: vvv
---
Dere skurker gjør mye ut av dere her i Gjesteboken. Aud Signys & Trudes hjemmeskole-bande.
Spesialiteter: kidnapping, hjernevask, barne-mishandling, forkledninger (morsomme navn?), fangehold, mord-trusler, sjikane, løgnaktighet, fordumming, osv.
Dere har da vel egentlig presentert dere selv bra nok nu efter hvert vel?
Greit og fint og nødvendig nok også å se hva som befinner seg i mørket.
Konklusjon:
Aud Signy og Trude og bande ble mest synlige da de forsøkte å gjøre seg usynlige.
En lærdom til de.
---
  Tilføyd: June 11, 2008

---

     Og her ifra mine Dagboks-notaterr for 16.10. 2007: 
   
-- Tirsdag 16.10. 2007: 

Temperaturen her ute i natt omkring 10,6 pluss-grader Celsius på det laveste.

Overskyet. Regn også iblandt. Temperaturen her ute i dag på det høyeste 14, 9 pluss-grader.

---

Jeg og Frøydis kjørte herifra til Ølen ved 13-tiden, og rakk tilbake hit til klokken 16. Vi rakk innom Etne en tur også, for å hente et bil-tilhenger-lass med grus. Vahan kom til oss litt efter klokken 16 og ble her en stund og snakket med oss. Gudmund kom også hjem efter klokken 16 og var her. (Han har trolig eller muligvis vært hjemme hos Ørjan i natt.)

Jeg gjorde lyd-opptak av Vahans besøk her, med hans samtykke.

Vahan er tydelig utrolig naiv og godtroende overfor Ingeborg Nyland. (Jeg tviler på at hun har truet ham. Det har hun vel ikke? Iallfall ikke direkte?) Vahan har tydeligvis også tatt til seg en og annen av Ingeborg Nyland sine ”forklaringer” på hvem og hva vi er. Og hans kristendom er, som så alminnelig nu for tiden i mange deler av verden, veldig overfladisk og preget av Arbeiderparti-ideologien. Hans besøk og holdning gav tydelig også Trude ”blod på tann”. Trude telefonerte efterpå Balder, tok med seg mobil-telefonen ut og telefonerte, og løy efterpå og fremstilte det som at hun hadde telefonert og snakket med mormor. Stauda avslørte henne. Trude likte ikke å bli avslørt og ble nokså hissig og arg efterpå. (Hun syntes hun hadde god grunn for å være falsk og løgnaktig. (Hvilken løgner synes vel ikke det?) Og Gudmund støttet og oppmuntret henne.

Trude sin løgnaktighet, falskhet og upålitelighet er skikkelig meget ille. Og selv om hun vet at hun er grundig så avslørt og dokumentert i så måte, på kryss og tvers, så fortsetter hun, i likhet med Ingeborg Nyland, lenger og lenger inn i løgn og krig, i håp om at hennes løgner og oppførsel likevel ikke vil komme frem i dagen!

Det blir stadig mere uholdbart og uansvarlig med henne her hjemme. Men jeg forholder meg som best jeg kan til det for å beskytte og verne resten av familien. Hun er heldigvis likevel jo ikke konstant pågående i all sin dårlighet.

Hun ønsker enda ikke at jeg eller noen skal hjelpe henne med å forberede eller finne et nytt bosted for henne, så hun best mulig kan få det slik hun ønsker. Det virker som hun har andre planer, som hun nødig vil snakke om eller nevne. Hennes grådighet, simpelhet og usaklighet lyser derimot hissig ifra henne. Hun har vist mange ganger før hvem hun er.

Det er mildt sagt utrolig at andre mennesker lar seg lure av slikt noe. Og ikke bare det, - men også aksepterer slikt noe!

Hvilket svangerskap! Det stinker stadig verre og verre av henne, og hun blir stadig mere og mere en umoralens, uanstendighetens og uansvarlighetens smittekilde. Jeg har derfor mere og mere begynt å tenke på henne som en mor Åse.

---

Iøvrig: Det svangerskapet Trude nu er inne i og jeg antagligvis (?) er far oppnådde hun ved løgn og falskhet. Hun har på mange sett og vis tydeligvis sine forskudde planer!

--- 


*** Overstående var altså ifra 16.10. 2007 i mine Dagboks-notater. ( ekstern ). 


--- 


*****

--12--

-- Dagboks-notater, torsdag 12. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 6, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22 på det høyeste her ute i dag.
   Sol og finvær.

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Jeg telefonerte og snakket med Gudmund nesten en time efter midnatt i natt. De hadde ikke lagt seg enda. Balder var der også i bakgrunnen, og hørtes spak ut. (Et godt tegn.) Jeg rakk ikke å telefonere før så sent - i og med at det nesten i hele går ble så heftig travelt.
   Balder skjønte og følte og erkjente seg tydeligvis avslørt i Gjesteboken i går. Over at han i telefon-samtale med meg - da han glemte at lyd-opptageren stod på opptak - hadde sagt at han visste at ungene helst vil være hjemme og hos meg. Han syntes han tabbet seg ut ved å fortelle det, og over at jeg så lettvint kunne bevise hva han hadde sagt. Og over sånn sett å så tydelig være avslørt i grov løgnaktighet. Over at sannheten kom frem!

   Jeg kunne jo også ha fortalt ham det faktum at både Idun og Gudmund underveis i kidnappingen og fangeholdet i sine telefon-samtaler (på lyd-opptak) med meg, fordi det har vært vanskelig for de å lyge, blandt annet og helt selvfølgelig har gitt tydelig uttrykk for at de jo er vitende om at barna imot sin vilje blir holdt som fanger der hos Aud Signy og Trude. Og at de vil hjem igjen hvor de bor og hos meg. Og har villet det hele tiden. Og at de også har gitt uttrykk for at det også sånn sett er makabert det som Aud Signy og Trude holder på med. Og selvfølgelig nok også Trudes taushet og mangel på dialog!
   Enhver som har fulgt med en stund i Gjesteboken har jo også forlengst skjønt og visst såpass.

   Balder vet det vel og har vel fått vite det nu antagligvis. At også Idun og Gudmund har snakket om slikt.
   Idun og Gudmund har jo dessuten også underveis snakket om og fortalt meg hvordan de har forstått og oppfattet Trudes motiver og årsaker og slikt noe for hva hun har gjort og gjør. Og disse har mildt sagt endret seg dramatisk underveis!

---

  Og her syns jeg det passer å gjengi ifra mine Dagboks-notater for 26.12. 2006. Den dagen Trude kom hjem ifra sin forrige kidnapping, i desember 2006: 

--- Uke 52.

Dato: Tirsdag 26. desember 2006 – 2. juledag:

Temperaturen her ute i natt helt nede en kort stund i 3, 2 plussgrader Celsius.

Meget tett og grå tåke også i dag. Rugende.

---

Mormor har telefonert. Klokken er 14.30 nu. Hun har på forskjellig vis forsøkt å komme i kontakt med Trude, men har ikke lyktes. Hun tenkte derfor i dag å forsøke å telefonere Margrethe, - for ganske enkelt og sindig å spørre Margrethe om hvor lenge Trude og ungene har tenkt å være der hvor de nu er. Og eventuelt (om mormor ikke får noe svar på det), bare for kanskje også å si at hun er bekymret – og hvorfor!

Mormor sa at hun alt nettopp har prøvd å nå frem til Margrethes telefoner, - men at hun ikke får noe svar der. Hun vil imidlertid prøve å nå frem flere ganger, fordi hun er så bekymret – og forskrekket.

Hun spurte både meg og Gudmund om vi syntes det hørtes rimelig og rett ut at hun telefonerte og spurte Margrethe og de der om dette? Og vi sa begge at det ville ha vært verre om hun ikke gjorde det.

---

Klokken er omkring 15. Trude telefonerte og sa at hun kommer hjem nu. At vi kan komme og hente henne og ungene i Aksdal klokken 20. Vi kan vente på henne i opptil en halvtime hvis hun blir forsinket. Hun skulle prøve å gå en times tid før for ikke å komme for sent! Jeg sa at hvis hun ikke var kommet da så tror vi at det var enda et slikt lureri og bare falskhet nu igjen.

Hun sa at hun helt sikkert kommer. Og at hun har lovt Alfredo dette også. Men at det ikke er sant mye av det som hun har kikket litt på i Dagboksnotatene, - blandt annet at ungene ikke fikk komme hjem igjen. - Til og med Alfredo nu i går sa at han ikke vil hjem igjen, - men at han vil være til Balder heller. Hun skyndte seg å tilføye: Men vi skal komme hjem likevel altså! Det er helt bestemt.

Jeg sa til Trude at vi er så glad for det alle sammen her. Og at jeg håper hun ikke lureri og falskhet nu igjen! Og at det er det jeg er nu er så forferdelig redd for! Jeg har blitt flere ganger lurt underveis med det samme!

Hun sa at det er ikke lureri

---

Vi kjørte herfra til Aksdal ved 18.30-tiden, jeg og Gudmund. Frøydis ble igjen her, for å passe på her. Jeg gråt hele veien dithen, av glede og for at det var så trist, og av stor frykt for at det var noe lureri igjen – enda en gang! Gudmund gråt kanskje også en del, også da. Det har vært mye trist også for ham – og for Frøydis.

De er alle her hjemme nu!

Marerittet over? Jeg tror det. Men Trude virker noe underlig? Det virker ikke som det er anger som preger henne. Hun gråt også før vi kom frem hit, og i bilen efterpå. Hun var lei seg, sa hun. Jeg trodde fordi hun angret og har innsett hva hun faktisk har gjort, med det forskrekkelige hekserittet til Bloksberg hun har vært ute på. Men det virker mest og mere som hun var lei seg for Balder, - for at deres ønsker om å ødelegge meg og familien til fordel for Balders ønsker ikke lyktes! Jeg ble nok forfjamset ja, over at det kanskje er i de baner hun enda tenker! Hvis det da er så? Hun ryddet en times tid da hun kom hjem og gikk til sengs efterpå. Jeg var og ble nokså urolig slik som hun virket, - så jeg spurte: - Du har vel ikke tenkt å finne på mere tull og tøys nu? Du skjønner at jeg er engstelig for at du skal finne på mere enda? Men hun sa og gav uttrykk for nei. Og det beroliget meg. Jeg kunne enda mere og bedre glede meg over deres hjemkomst. Men også enda urolig for hennes ve og vel. Men så er det da også litt av et hekseritt av et mareritt hun har vært ute på! Hun virket svært så sliten.

Er det vel noe rart? Hennes svik har vært grundig dypt, omfattende og stort! Overfor oss alle, - også seg selv. Er det i det heletatt mulig å synke stort dypere?

En mors kjærlighet? Å være dumsnill? Å være blind? Å være løgnaktig og falsk? Å være ondsinnet? Å svikte?

Trude har vel – uten selv å vite det enda? – med det hun har gjort nu, grundig dokumentert det forskrekkelige med denslags ugjerning! Hvordan det allerede ifra begynnelsen bar galt av sted, - og hvordan dumhet, løgn og ondskap ballet på seg og ballet på seg!

Og hva med anger? Og hva med samvittighet? Og hva med skam-følelse? Og hva med mord? Og hva med enda et mord? Kanskje på et sovende barn? Og hva med enda et mord? Og hva med flukt? Og hva med å være avslørt? Og hva med enda å gå i sviket, i lag med løgnene? Og hva med anger og bekjennelse? Og hva med konsekvensene?

Trude var i den andre telefonsamtalen forleden undrende og tvilende på om det for meg gikk an å tilgi henne alt det forferdelige hun nu har gjort. Svært så måpende, undrende, tvilende – om det i det heletatt gikk an å tilgi slikt? Da jeg efterpå svarte henne, fikk jeg straks og også senere, en fornemmelse, av at hun ikke riktig helt våget å tro at mine ord var sanne!

Efter at hun kom i bilen og vi kjørte fra Aksdal, virket hun (likesom også i telefon-samtalen) svært så opptatt av at jeg ikke måtte tro og skrive feil om Margrethe og familiene Island. Svært så opptatt av det.

Hun sa også, noe som jeg ikke helt hørte om det var det hva hun sa: - Og det der med Wenche, det er ikke sant det heller.

Strekningen Aksdal til Skjold var det lett og jevn nedbør i mørket. Ifra Skjold var det en smule tåke med lett slik nedbør, mere henimot Vikebygd hvor tåken var mere tilstedeværende, dvelende og rugende og tett og fyldig. Og det var mindre og mindre fuktig langsmed bakken. Men henimot Årvik-skiltet lysnet det opp i mørket, med klar, fin luft – og tørt.

Jeg hørte Trude gråt på strekningen ved Skjold til vi kom frem også. Da jeg spurte henne i bilen efterpå, fordi hun gråt da, sa hun at hun var lei seg. Og hun sa at jeg bare kunne gå bort. Ungene er kommet hjem nu, sa hun. Og hun sa: - Du kan bare gå inn du. Så kommer jeg efterpå. Derefter for hun ut av bilen og ble borte vekke i mørket.

Hun kom inn her efter en stund. Da begynte hun å rydde. Hun sa ikke stort.

Men hun sa blandt annet, ivrig til Gudmund: - Har du på opptak på MP3-opptageren din? Har du den der? Står den på opptak?

Gudmund sa: - Her er den. Den står ikke på opptak enda nei. Litt for dårlig batteri her.

Hun sa: - Står den ikke på opptak enda? Men du skulle jo sette den på opptak!

Jeg hjalp Gudmund med nytt batteri til MP3-opptageren, og han satte den her på bordet, på opptak. Jeg satte i tillegg opp to forskjellige andre MP3-opptagere på opptak. Så kan de kanskje stå der lenge på opptak.

Det kan jo enda også skje uforutsette ting. Beredskap, at en er forut-seende eller profetisk, på Herrens rette vei, - ydmyket og i ydmykhet, det kommer vel i ærlighet godt med?

Trudes motiv for å ville gjøre opptak?

---

Litt efter at vi var hjemkommet telefonerte Balder, som ville få snakke med mamma. Jeg sa ikke stort mere enn: - Du syns ikke du har gjort nok skade og ødeleggelse enda! Før jeg la på telefonen.

Mormor telefonerte også. Jeg fortalte at de er hjemkommet nu, men at jeg er noe usikker på Trude enda – at det kanskje sitter i henne enda? Men de er nettopp hjemkommet og jeg vil helst ikke snakke så mye i telefonen enda. Vi ble enige om å ta kontakt i morgen eller efter hvert med det første.

Trude telefonerte mormor litt efterpå. Trude sa hun tenkte gjøre det fordi hun så vidt hørte at jeg snakket med mormor. Trude hadde en samtale med sin mor, og jeg hørte mest det som Trude sa. Men syns også jeg såvidt hørte mormor snakke til Trude på følgende vis: - Du har ødelagt for forholdet mellom meg og ungene, barnebarna. Du tror vel ikke jeg kommer til å få ha kontakt med ungene nu mere?

Trude svarte noe i retning av: - Jo, jeg tror det. At det går i orden og at du får ha kontakt med ungene fortsatt.

Men jeg hørte nokså utydelig og tilfeldig hva mormor kanskje sa.

Betyr denne informasjon at mormor faktisk har vært falsk og svikefull og med dobbelspill, som Trude fortalte og påstod? Og at hun nu er redd sannheten fremkommer og medfører konsekvenser?

---

Det har vært en slitsom dag og en slitsom uke! Jeg tror vi knapt har spist noe mat i denne uken, jeg, Gudmund og Frøydis. Særlig jeg. Men Gudmund og Frøydis har nok også spist nokså lite.

Da Trude telefonerte og sa at hun skulle komme hjem, forløp noe av samtalen omtrent noe slikt:

- Jeg skal komme hjem. Om noen dager kanskje. Jeg trives her og har det bare fint. Ungene har det bare bra også. Og det er ikke sant at de ikke har fått komme hjem. Og det er ikke sant at de ikke har fått ta kontakt med dere. Og det er ikke sant at mormor ikke har fått ta kontakt med ungene. Hun snakket til og med med Stauda i går.

- Du må komme hjem nu. Det har vært rikelig nok av galskap nu.

- Men jeg kan komme hjem i morgen eller en annen dag. Vi trives og har det bare bra her. Men jeg skal komme hjem. Margrethe tenkte alt på det før i dag, - kanskje mest da hun leste i Dagboksnotatene. Hun er ikke slik som Hans Jacop og Conny, som du skriver om! Og hun sa at hun vil ikke at det skal gå slik med oss som det gikk med henne og X! (En av de tidligere ektemennene antagligvis.) Så der tar du feil av henne.

- Jeg håper det, sa jeg. Og det er fint om hun er bedre!

- Hun vil at vi skal komme hjem nå. Iallfall var det hun som først begynte å snakke om det. (Var det mon tro det Trude sa?)

- Men du må komme hjem nu, med det samme.

- Jeg skal komme hjem. Men jeg trenger ikke skynde meg. Jeg har ting å pakke sammen og å ordne med også. Og Solborg. Vi har det egentlig bare fint her.

Jeg sa: - I dag, nu.

Hun sa: - Senere, i kveld kanskje. Det haster ikke noe. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg hjem heller.

Jeg sa: - Vi kan hente dere med bilen, - men vi kan ikke komme nærmere enn nærmest til Aksdal. Der kan vi komme og hente dere. I kveld. Når tid? Nu, om litt.

Hun sa: - Om kanskje fem timer.

Jeg syntes underveis i samtalen jeg mere og mere hørte Margrethes stemme i bakgrunnen. Men jeg hørte ikke i bakgrunnen hva hun snakket til trude om.

Jeg sa til Trude: - Om kanskje fem timer, - og det blir klokken?

Trude: - Det blir klokken 20. Men hva hvis vi blir forsinket da? Jeg kan jo bli forsinket også. Og når jeg kommer hjem kan det godt tenkes at jeg bare har lyst til å gå og legge meg. Du skjønner det?

Jeg sa: - Jeg skjønner selvfølgelig det. Men først: Så blir det i Aksdal, klokken 20. Vi kan vente på dere i opptil en halv time, hvis dere blir forsinket.

Osv.

---

Urda spesielt kikket måpende og glad på meg helt overveldet glad. Og som om hun tenkte: - Er det virkelig pappa?! Endelig! Er det virkelig pappa? Endelig! Så glad jeg er for å se deg igjen pappa! Er det virkelig deg, pappa?! Endelig! Er det deg? Er det virkelig deg?! Endelig!

De andre og hadde sine måter å gjøre det på.

Meget glade alle sammen.

Stauda også. Alfredo også. Mariel også. Hver på sin måte i forhold til begivenhetenes gang.

Trude også?

---

Sannheten skal frigjøre dere!

---


*** Overstående var altså ifra 26.12. 2006 i mine Dagboks-notater. ( ekstern ). 

---

   Hun var enda sterkt misfornøyd da hun kom hjem den gangen. Fordi hun ikke hadde lyktes i å få meg til å "ombestemme" meg med hensyn til Balder. Til sin forskrekkelige og familie-fiendtlige løsning i så måte.

   Hun bør også nu sterkt vurdere å komme hjem igjen, om det så er til skilsmisse eller ekteskap, eller iallfall uansett slippe barna løs og hjem igjen! Og jeg vil uansett selvfølgelig ikke komme til å oppføre meg på noe slags sett og vis slik som hun har gjort. Det er så mye bedre med besinnelse, om enn sent og efter mange skader, enn fullstendig mangel på besinnelse!
   Det er alltid rett tid for å gjøre det rette. Men ikke det gale! Trude og hele familien vil tross alt enda stå så svært så mye sterkere da!
   Kanskje vil hun - og vi - klare det enda mye bedre denne gangen enn forrige gangen? Det vil være galt iallfall å ikke forsøke. Og det vil være viktig å forsøke å ta lærdom av hva som har skjedd - og av hva som heller burde ha skjedd, og hva som heller bør skje - og hva vi heller samarbeidende bør forsøke å få til å skje og å bli. Jeg tror nok nærsagt alle og enhver med et monn av vett og forstand i voksen alder vil kunne underskrive disse mine ord. Og enda mere særdeles på grunn av hvordan forholdene og situasjonen nu rent faktisk og i sitt alvor er for oss.
   Er det vel feighet eller vågemot det dreier seg om? Problemer er til for å løses, ikke forsterkes.

---

   Jeg forsøkte å telefonere igjen ved 9-tiden. Bare ringing.
   Og igjen litt efter klokken 10. Da var det noen som tok telefonen. Jeg sa at jeg kunne tenke meg å få snakke med både Frøydis og Stauda, og med Trude. Vedkommende sa ingenting. Jeg sa: Jeg har forskjellig jeg vil fortelle visste jeg bare hvem jeg snakker med. Jeg sa også at de jo er fullstendig klar over det lovstridige i også å ikke å la meg ha kontakt med ungene.
   Ingen lyd ifra den andre enden. Håpløst dumt å snakke til noen der jeg ikke vet hvem er. Idun kanskje? Jeg vet ikke.
   Jeg sa: - Det er ikke mange dagene igjen til Fylkesnemnda nu. Og da blir det jo veldig så artig, sa jeg ironisk og oppgitt over å ikke få lyd ifra den andre enden. Og vedkommende der la på.
   Undres hvem det var.
   Jeg forsøkte enda en gang eller to før klokken 12.
   Ikke vil hun snakke et ord som helst. Altså ikke endog nu. Og det efter mere enn 24 års samliv.
   Og ikke vil hun la ungene snakke. Og ikke noe som helst annet enn videre ondt i sinne har hun?
   Fordi jeg har tilsnakket henne for galskapen hun har gjort og gjør!
   Hva er det som får visse kvinner til å oppføre seg slik?

---

   Følgende lille innlegg stod i dag i Gjesteboken:

Navn: nutta
Du skriver hver dag at barna dine skal forelle alt, alt til alle. Hva er alt? Prøver å forstå.
  Tilføyd: June 12, 2008
***

   Jeg besvarte med følgende ord:

   At de vil hjem igjen og de overgrep deres mor har begått og begår overfor de.
   Både ved hva hun har gjort og hva hun ikke har gjort. Først og fremst ved hva hun nekter de og hva hun tar ifra de.
   Altså ved de kriminelle og umenneskelige forhold hun gjør seg skyld i. At de er kidnappet og fratatt sitt hverdagsliv og sin integritet og sin familie - sterkt imot sin vilje. Og de jo blir holdt som fanger og nektet og fratatt sine mest grunnleggende rettigheter. Og om metodene hun i så måte også bruker!
   Hvem er det vel som oppfører seg slik? Og overfor hvem og hva? Og med hvilken rett?
   Og hva og hvem er det hun er som tilraner seg slike uretter? Barne-mishandling av aller verste sort! Som det både foreligger dokumentasjon og solide beviser på og vitnemål om i overflod!
   At barna får snakke om det er veldig viktig. Og slik det skal være også i henhold til lov og rett. Og er veldig viktig for barna. Og for alt deres liv. De må ikke risikere at de blir ødelagt av det innvendig, - av å bli fratatt slike grunnleggende menneske-rettigheter.

***
---

   Dette er alvorlig selvtekt både ifra Trudes og Aud Signys side, foretatt uten rettsavgjørelser eller noenting som kan godtgjøre det i henhold til lov og rett. Men så tvert om, og enda fullstendig uten formildende omstendigheter. Selvtekt og grove kriminelle lovbrudd, straffbare forhold, som de uansett må stå til ansvar for. Og skal de forsøke å komme bedre ut av det på noe vis, så er det så vidt jeg vet bare jeg som i realiteten kan være de til hjelp - som de absolutt ikke vil snakke med!
   Å vri seg unna det - er så vidt jeg vet - umulig. Men det er altså hva de heller vil erfare. Samtidig som de mere og mere desperat og stivsinnet prøver på så mange slags selvavslørende andre vis som forverrer deres situasjon ...
   Hva skal en vel si til slikt noe?

---

   Og det samtidig å forsøke i det ytre å få det til å se ut som at barna har det fint og som vanlig for liksom å vise og å bevitne overfor familien Jakobsen at barna er friske, glade og har livskrefter er makabert og ingenting verdt annet enn motsatt sin hensikt. Barna er friske, glade og har livskrefter de! Fra før av! Og lar seg forhåpentligvis ikke underkue sånn sett av det de er utsatt for. Og det særlig for at de har den fulle tillit til at pappa kommer for å redde de - og gjør alt hva han kan for å redde de. Som noe så helt selvfølgelig. Det har ingenting som helst med Trude eller Aud Signy sin fortjeneste å gjøre. Absolutt ingenting som helst.
   Barna har tillit til meg og det hva de har fra før av de. Det er derfor - og bare derfor - de enda kan være glade og sterke!

---

   Et innlegg ifra meg i Gjesteboken i dag:

Navn: Rune L. Hansen
Fra: Vinberget, Vindafjord kommune
E-post: hunwww@online.no ---
Balder skriver: "Tykkjer du verkeleg det er rart at du ikkje får ha kontakt med ungane? Ikkje ein gong på telefon? Du vil snakke drit om mamma, og fortelje dei at ho er kriminell og livsfarleg, og oppfordre dei til å rømme. Sånn som du gjer i dagboksnotatane."
Hva barns to foreldre forteller og sier til sine barn det er i utgangspunktet deres egen sak det Balder - i alle familier. Skal den ene av de to foreldrene forholde seg til noe uberettiget i så måte så er det faktisk trafikk-regler med hensyn til slikt noe også! Og hva mamma Trude i så måte gjør er på alle måter feil - og kriminelt, og selvtekt. Og løgnaktige påstander. Om du hadde aldri så mye rett i hva du sier så gjør ikke det Trudes selvtekt og lovbrudd og krenkelse av basiske menneske-rettigheter lovlig eller rettferdig eller akseptabelt av den grunn. Så langt derifra! Det viser tvert om noe som på oppsiktsvekkende vis mangler hos henne - både med hensyn til akseptert menneskelig oppførsel og med hensyn til barn og familie, og lov og rett - og mere til! Det er så alt annet enn ønskelig at hun fremviser at hun i virkeligheten er slik.
Det er som sagt lov og rett og regler også for slikt noe. Et menneske er i henhold til gjeldende lovverk uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men - og det er jo problemet - din mor beviser i all tydelighet om og om igjen at hun gjør seg skyld i virkelig grove og alvorlige forbrytelser.
Uten selv å fatte det! Eller uten å bry seg!

Den samtale som "nutta" innledet kan det kanskje komme mere konstruktivt ut av. Vennligst Balder, forsøk å tenke deg bedre om før du slenger ut med løgnaktigheter, påstander og tåpeligheter og naivitet og sjikane her i Gjesteboken.
At du tror du hjelper Trude på den måten du har gjort det på virker veldig meget imot sin hensikt.
Se heller på hvordan jeg forsøker å hjelpe henne. Ikke ved løgnaktigheter og falskhet, men ved å oppfordre til dialog, besinnelse, forsiktighet og lov og rett. All den stund hun gjør det motsatte, hvilket enda mere går ut over barna, må jeg være ekstra påpekende overfor henne - i håp om besinnelse, og ikke stivsinn, hysteri og desperasjon og videre lovbrudd. En kan ganske enkelt ikke forholde seg likegyldig eller applauderende til hva hun har gjort og gjør av kriminelle forhold. Skjønner du? Tenk deg godt om først før du skynder deg frempå med ord - det vil ikke være dine ord sånn sett uansett som spiller noen som helst rolle til eller ifra?

---
  Tilføyd: June 12, 2008

***
---

   Jeg telefonerte Fangeleiren i Finnskogen igjen tre ganger ved 20-tiden. Bare ringing.

---

   Hva skal en gjøre når ens kjære kone gjennom mange år nokså plutselig blir fullstendig svikefull, løgnaktig, falsk, hovmodig, egoistisk, farlig og ussel? Så meget og fullstendig at en bare ikke kan tro det er mulig?

   Det var det som veldig fort og mere og mere skjedde i vårt ekteskap og i vår familie efter at vår eldste sønn Balder (da 20 år) for to års tid siden kom i trass og sinnsforvirring efter et møte med Berit Molbosæter og Ingeborg Nyland i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon mandag 13. mars 2006! ( ekstern )! Da kom hun også samtidig i trass og sinnsforvirring! Og egget ham opp til krig imot meg! Fordi hun ville vise frem for enhver og alle at hun var selvstendig, ansvarlig og klok! At hun også var og er noe - noe mere enn visse mennesker kanskje trodde!

   Og da tok hun mere og mere alle midler og metoder i bruk for å hevde seg selv og for å forsøke å underkue sin mann!
   En mann som hadde gjort henne hva? Absolutt ingenting annet enn kjærlighet, omsorg og alt godt og vel! Og som hun elsket! Eller gjorde hun ikke det? Var det seg selv hun elsket? Eller noe annet og mere?
   Løgn, falskhet, selvtekt, grådighet, egoisme, hovmot, svik, usselhet, barne-mishandling, draps-trusler, kidnapping, fangehold, falske vitnemål, osv.!

   Hvorfor? Og hva skal en - eller kan en - gjøre overfor slikt?

   Noen må stoppe henne. Det er bare det som kan stoppe henne. Jeg er maktesløs overfor slikt noe. Jeg har hverken makt eller myndighet til å stoppe henne. Og jeg er antagligvis også for glad i henne, og for snill og overbærende overfor henne.
   Og for overrasket! Om og om igjen!

---

*****

--13-- 

-- Dagboks-notater, fredag 13. juni 2008, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

   Temperaturen 5, 7 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt. Og 22 på det varmeste i dag her ute.
   Noe overskyet, noe regn først på dagen, så sol og finvær. Nymodne, kjempefine hagejordbær! Bare ungene som enda mangler!

---

   MAMMA ER LIVS-FARLIG, OND OG KRIMINELL! 
   RØMM UNGENE! STIKK AV! 
   OM OG OM IGJEN!! DET TRENGS!!
   TELEFONER PAPPA: 53 76 76 87 - ELLER SNAKK MED POLITIET!
   FORTELL ALT, TIL ALLE!


---

   Disse mine Dagboks-notater for de to siste års tid kan forhåpentligvis ikke minst også leses som en slags roman, ifra virkelighetens verden i Norge i disse tider. Et av verdens rikeste land i materiell forstand og et av verdens fattigste land i åndelig forstand.
   Jeg tror nok dette er noe som uvilkårlig og av seg selv gjenspeiles i handlingen i denne boken.

---

   Min advokat Helene Cameron telefonerte ved 12-tiden og hadde mange nyheter.

---

   Tirsdagen - 10. juni - stoppet bilen, jeg måtte ved hjelp av Falken sette den igjen hos bilverkstedet (som skal se på den), og leide en bil (i første omgang for en uke) hos Haugesund Bilutleie og Bilsalg AS RentAWreck, 2.800,- kr. for en uke.
   Lidl-butikken i Haugesund ble stengt i slutten av forrige uke, var det noen som sa.
   Onsdagen - 11. juni - skulle jeg være til tannlegen klokken 12.45, og måtte (for 3. gang i år!) igjen telefonere at jeg ikke rakk å komme til time-avtalen, på grunn av alt det travle og heftige som pågår.

---

   Trude har enda ikke inn-registrert beibien til Folkeregisteret, nu omtrent to måneder efter fødselen.
   Dette sjekket jeg opp pr. telefon med Folkeregisteret i dag.
   At Trude forlengst ikke har gjort det hun skal i så måte er lovstridig i henhold til FNs Barnekonvensjon art. 7 og 8.
   Og også i henhold til paragraf 1 i Lov om barn og foreldre / Barneloven.
   Og også i henhold til Straffelovens paragraf 339.
   
   Barnetrygd får hun dessuten ikke for et barn som ikke er inn-registrert til Folkeregisteret.
   Hun har sine grunner!
   Og hvem tror hun det er hun lurer?
   Hun er seg selv lik!

---

   Jeg telefonerte Aud Signy ved 13.30-tiden, og hun tok telefonen, eller var det omvendt, og hun ville snakke - rett frem og likefrem.
   Og det var en gledelig overraskelse nu på tampen!
   Hun ville altså snakke. Og innser behovet for det.
   Og dermed antagligvis Trude også.
   Vi ble enige om at situasjonen er så tilspisset og dramatisk at det er viktig og nødvendig å forsøke å orientere oss efter løsninger.
   Hun skulle telefonere igjen om et par timers tid, eller jeg dit.
   Trygve Einar Gjerde kom litt efterpå, mens jeg rådførte meg med advokat om dette.

---

   Det ble noe hektisk her med telefonering, jeg fikk først telefonert Aud Signy klokken 18 og fikk da beskjed ifra televerket om at: "Telefon-nummeret er for tiden dessverre uten forbindelse, på grunn av feil."
   Idun telefonerte jeg også, men tok ikke telefonen - personsøker.
   Gudmund telefonerte jeg og snakket litt med efterpå.
   Og efterpå Aud Signy igjen, hvor det bare ringte. Var utspillet ifra Aud Signy tidligere i dag bare lureri?

---

   Jeg telefonerte Aud Signy enda en gang litt efterpå, og hun tok telefonen og vi snakket videre der vi slapp.
   Trude var ikke der nu, fortalte hun. Hadde ikke vært der de siste dagene og Aud Signy hadde passet på ungene og sagt seg villig til å passe på de fremover. Hun forventet ikke å se Trude før efter Fylkesnemnda. Hun hadde lovt Trude å ikke si hvor Trude er hen, men skulle telefonere henne for å snakke med henne om hva vi snakket om og om mitt forslag sånn sett, som også Aud Signy sa hun best hadde tro på. Som det beste for oss alle.
   Hun skulle forsøke å få Trude til å telefonere meg så jeg og Trude kan snakke om det hele.
   Og Aud Signy telefonerer meg tilbake igjen efterpå.

---

   Det har på så forskjellig vis skjedd veldig mye i dag!
   Forhåpentligvis kommer det også noe godt ut av det som skjer i dag.

---

   Jeg har enda ikke, klokken 19.35, hørt noe ifra Aud Signy eller Trude, og telefonerte nettopp Aud Signy igjen, hvor det bare ringte og ingen tok telefonen.

---

   Jeg mottok nettopp ifra advokat Helene Cameron en kopi av nytt Prosesskrift ifra advokat Bjørn O. Vikse datert 12. juni 2008 ( ekstern ). Altså ifra Iren K. Hebnes og Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon sin advokat og hekse-prosessfullmektig.
   Det er mildt sagt forskrekkelig lesing! Og særlig da om Trude.
   Jeg mottok samtidig også en kopi av et brevskriv ifra Fylkesnemnda i Rogaland datert 12.06. 2008 ( ekstern ), også det med ille saksopplysninger for Trude sitt vedkommende.
   
Men godt nytt vedrørende annet også!
   Jeg regner med at Trude kanskje allerede har lest disse, og nu enda mindre enn før ønsker å snakke med meg.
   Hennes måte å vise skamvett på. En motsatt måte. En egoismens og galskapens måte.
   Ingenting gikk og går slik som hun og særlig Åse hadde tenkt.
   Absolutt ingenting.
   Klokken 19.50 også bare ringing hos Aud Signy.
   Meget mye forskrekkelig om Trude ja, - som nokså trolig alt også er sant.
   Jeg fikk i dag dessuten vite at Trude sin stevning av meg til Haugaland Tingrett er avslått, begrunnet i at hun forsøkte å føre Tingretten bak lyset med ugyldig meklings-attest.
   Og jeg forventer enda at en hel del annet og mere forskjellig angående hennes oppførsel og lovstridigheter vil ankomme ifra forskjellige kanter i løpet av det nærmeste!

---

   Klokken 20.15 fikk jeg igjen snakket med Aud Signy, som hadde snakket med Trude. Og som forventet ifra min side: Trude ønsker fortsatt bare å gjøre det som er dummest og forskrekkelig ille, særlig for ungene, og ville heller ikke snakke med meg.
   Trude tenker som vanlig mest på seg selv. Og ungene nu nærmest forsøker hun å sparke inn i forskrekkelighetene til Iren K. Hebnes!
   Og hva med Aud Signy?
   Det virker som hun fortsatt har den holdningen å gjøre nøyaktig slik som Trude bestemmer og beslutter, uansett hvor galt, kriminelt, forskrekkelig og ille det er.
   Da jeg blandt annet spurte henne rett ut, om hun, altså Aud Signy, virkelig faktisk enda ønsker å videreføre det kriminelle og galskapen, da sa hun blandt annet at det tornet og lynte så fælt der i Finnskogen nu at hun ikke våget å snakke mere i telefonen - og hun la på. Jeg tror for all del at det tordnet og lynte der, faktisk.
   Jeg telefonerte henne igjen klokken 21.15 - bare ringing.

---

   Jeg snakket noen ord med Gudmund også efterpå. Og der var det ikke stort annet enn hovmot å høre ifra.
   Ungdom som tror de vet bedre og best. Og som sånn sett bidrar til å videreføre galskapen.
   Under Balders og Trudes åndelige lederskap.

---

   Jeg telefonerer Aud Signy igjen klokken 21.30 - telefonen opptatt.
   Og straks efterpå når det ble ledig i den andre enden. Bare ringing.
   Hva om de på alvor kunne ta til å oppføre seg godt og vel?
   Og lovlydig! Og menneskelig anstendig!
   Og kaste ifra seg hovmotet?
   Heller ganske enkelt følge lov og rett, åpenhjertig, overbevisende og sannferdig?
   Er vel det for mye forventet?

---

   Jeg telefonerte og snakket også med Balder, ved 22-tiden.
   Han fryder seg, jo verre dess bedre. Og morer seg storlig ved å påstå omtrent alt motsatt som det egentlig er, og omtrent alt motsatt hva jeg står for.
   Likesom Trude efter hvert mere og mere.
   Det høres vel, det jeg nu sier, for utrolig ut til å kunne være sant?
   Men sjekk det opp imot all foreliggende informasjon!
   Og det hverken Balder eller Trude ser og skjønner, er at det virker fullstendig og så tydelig motsatt deres hensikt.

---

   Jeg forsøkte så godt jeg kunne, også i dag.
   Og de vil bare mere lovstridigheter og galskap.

---

   Jeg forsøkte en siste gang i dag å få en videre telefon-samtale med Aud Signy, ved 23.15-tiden.
   Bare ringing.

---

   De lager til alt så ille og kriminelt som de bare formår!
   Fordi ...
   Det sier noe om hvem og hva de er ...

---

*****