-- 20100318-politi-anmeldelsen-16-03-2010-VEDLEGGENE.html      --- BREVENE ( ekstern ) - RUNE-SAKEN
--- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---          
RLH: Avsendes 18.03. 2010 pr. e-post.      


Til:
Politiet, post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Haugesund.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Dato:  torsdag 18. mars 2010, Tindeland.                     

Her som vedlegg til denne min e-post er de to vedleggene til min politi-anmeldelse 16.03. 2010.
   -- Iren K. Hebnes sitt dokument er datert 13.12. 2007 som en begjæring til Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ).
   -- Kirsten Westlye sitt dokument er datert 07.09. 2007 ( ekstern ).

Med hilsen fra

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net