-- 20100614-Enda-mere-nr-3-ang-besoksforbud-fra-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---       

RLH: Dette brev avsendes pr. e-post 14.06. 2010.    


Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: mandag 14. juni 2010.                          
   Enda mere nr. 3 angående såkalt Besøksforbud m.v.!

   Hvilket nu antagligvis er mitt 5. brev til deg angående dette.
   Her vil jeg gjengi et utsnitt hva jeg skrev i mine Dagboks-notater for i dag angående såkalt Besøksborbud m.v.
   Alt herunder. Følgende:

---
   Tenkte å snakke med min advokat Thingvold blandt annet om det såkalte Besøksforbud m.v. ( ekstern ), som det i den ene brev-konvolutten som kom med posten før helgen var dokumenter om ( ekstern ). Det ene, fra Haugaland tingrett, en Stevning datert 11.06. 2010 ( ekstern ) med overskriften "Innkalling til rettsmøte om besøksforbud - Den offentlige påtalemyndighet mot Rune Leander Hansen". I dokumentet står det blandt annet følgende: "Retten skal ta stilling til om politiets begjæring skal tas til følge eller ikke. I den anledning innkaller vi deg til et rettsmøte / tirsdag 29. juni 2010 kl. 1230 i Haugaland tingrett, Rettssal 11."

   Mekanismene omkring dette med såkalt Besøksforbud er interessante og tanke-vekkende. Ikke minst også i dette saks-komplekset, - som sånn sett ikke er så unikt som en skulle kunne tro. Tvert om.
   Lov-hjemmel for slikt noe misbrukes i meget stor utstrekning, og da særlig i saker med kidnapping og fangehold av barn.
   Til og med på utspekulert kriminelle vis. Utspekulert kriminelle vis som i slike saker heller ikke er så uvanlig som en skulle kunne tro.
   Det brukes for å verne om selve kidnappingen av barna samt fangeholdet av de. (Det er iøvrig også flere andre "mekanismer" som misbrukes på tilsvarende vis.) Og det brukes for å sverte, mistenkeliggjøre, trakassere, tvinge, kneble og true ofrene for det kriminelle. Alt og hele pakken. Hvilket ofte nok, ikke overraskende men tilsiktet, resulterer i desperasjoner, hysteri, panikk, psykisk og sosial nedbrutthet, fengslinger, mord, selvmord, etc.
   Det fortrinnsvis tilsiktede - og en selvfølgelig konsekvens er disse nevnte forhold! For at det som ikke var sant derigjennom skal bli sant. Beregnet og tilsiktet.
   For at den og de kriminelle så kan si: Var det ikke det jeg sa!
   Mekanismen i slike saker er som metode langt på vei 100% sikker og katastrofalt endende.
   Det vet godt selvfølgelig de som har en smule innsikt i hva det dreier seg om.
   Og barna blir selvfølgelig meget lidende under slikt noe.

   Som om ikke dette i seg selv var nok, så er det heller ikke uvanlig med ytterligere kriminell galskap i det hele slikt noe!
   Den som begjærer eller finner på å begjære et slikt såkalt Besøksforbud mot noen fremsetter samtidig en alvorlig slags påstand mot vedkommende. En påstand som kan gjentas flere ganger som en slags beskyldning, og enda mere effektivt om begjæringen faktisk efter hvert resulterer i et såkalt Besøksforbud.
   Påstanden kan med forventet god effekt fremsettes overfor både politiet og retten og andre, så som Trude om og om igjen har gjort i saks-komplekset, siden hun 03.04. 2008 kidnappet barna.
   Problemet var, som hun selv var inne på, at hun ikke hadde noe som helst å begrunne en slik påstand eller begjæring med. Annet enn tåpelige, altfor lett gjennomskuelige beskyldninger om at hun skal ha blitt truet av meg. (Hvilket hun iøvrig i politi-avhørene efter 21.10. 2010 innrømmer at ikke noensinne skal ha skjedd.) Hun hadde altså absolutt ingenting som helst av noe som helst troverdig å kunne begrunne en slik påstand eller begjæring med. Ikke før begivenhetene omkring 21.10. 2008! Da hadde hun - og måtte hun - plutselig ha noe! Som hun fikk kastet Balder, Gudmund og resten av kidnapper-gjengen med på! Utbrodert på viltre vis i stemning av hysteri og desperasjon! Ikke minst da av Balder. Og da gikk Trude god for hva Balder godgjorde seg med i politi-avhørene, fremgår det av politi-avhørene ( ekstern ). (Det fremgår iøvrig av politi-avhørene at det første Balder spurte om var om jeg kom til å få lese hva han fortalte.)
   Da fant de på hva de fant på om at jeg skal ha truet med å drepe Trude og om at jeg er voldelig av meg, etc. Bortsett fra at Trude i det første politi-avhøret efter å ha blitt instruert dog bare sier at jeg skal ha truet med å drepe meg selv. Efter siden på dagen pr. telefon å ha fått snakket med resten av kidnapper-gjengen for å forsikre seg om at de var med på moroa og å ha fått samordnet det hele en smule og på kvelden pr. telefon å ha blitt videre instruert av Arild Austrheim ved lensmannskontoret ble det til at jeg måtte kunne settes i fengsel, bort vekk. Hvilket Trude straks og annerledes utagerte og var med på. Men som jo også var hensikten forut for det, - hvilket Trude forut liksom ikke visste eller kunne tro gikk an. (Og det skulle jo heller ikke kunne gå an!)
   I disse begivenhetene og
omstendighetene omkring 21.10. 2008 (og 15.10. 2008) skjer altså noe på alle vis fullstendig endrende!
   Og hva? Påstand om at sånn og sånn, som Iren K. Hebnes, Arild Austrheim, Balder, mormor og advokat Hjelde - og Gudmund og Per Schnabel og Åse Kristensen - ønsker det underbygges, av disse som forut hadde ingenting som helst å underbygge det med.
   Forut var Iren K. Hebnes fienden, - nu skulle i tillegg Rune for alvor bli det, ikke mere for bare Balder!
   Jeg henviser i så måte særlig blandt annet til min oppstilling av kronologien i fengslings-saken ( ekstern ). Og til dokumentasjonen iøvrig over det aspektet av saks-komplekset ( ekstern ).
   Altså en slags underbyggelse og påstander innleveres (i politi-avhørene) til politiet og derigjennom til påtale-myndigheten, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og derfra til Haugaland tingrett - som bare håper og venter på slikt noe!
   Jeg fengsles, behandles meget verre enn nærsagt et hvilket som helst mishandlet dyr og som en gjenstand. For nær fem måneder. Imens tilrettelegger de samme overgripere for videre mishandling, terror, trakassering og tortur av meg og barna når jeg kommer ut fra fengselet. Og mangt og meget skjer mens jeg befinner meg isolert i fengselet.
   Og jeg kommer ut fra fengselet med et pålegg om såkalt Besøksforbud, til rasert hjemsted og økonomi, mishandles likesom barna videre i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett og av Iren K. Hebnes sin såkalte barnevern-tjeneste, av politiet og av Trude og kidnapper-gjengen! Og av NAV og av Norges Høyesterett i tillegg!
   Og da fikk de og har de altså det fra før av kriminelle fra Iren K. Hebnes, påplusset med påstandene fra omkring 21.10. 2008, som de videre fyrer av, utplyndrer, fangeholder, trakasserer, knebler og til-intetgjør med!
   På kryss og tvers, ledd for ledd.

   De kunne ikke dømme eller straffe meg eller barna for å ha gjort noe som helst galt i retten. Hva gjorde de så i steden?
   De videreførte og opprettholdt kidnappingen, fangeholdet, kneblingen og utplyndringen av barna samt mishandlingen av meg og lov og rett! Og for å forsterke og forsegle det hele blandt annet et såkalt Besøks-forbud, - også i håp og tro på mere kriminell galskap i og med slike videre konsekvenser. At jeg har en nokså enestående sinnsro i perspektiv og selv-beherskelse og er nokså enestående lovlydig og anstendig, det regnet de ikke med, - men det forandrer ikke stort meget for de, fordi også stadig pågående og videre kriminelle virkemidler som de styrer gjør at de uansett får det som de vil. Det vil si til-intetgjørelse av far, av Rune.
   I retten brukte de og bruker de Iren K. Hebnes sin dokumentasjon av 13.12. 2007, med innføyd blandt annet Besøksforbud og de påstander de fikk truet og fristet Trude til omkring hva som skjedde 21.10. 2008. Å vifte med slikt noe får hva som helst av kriminell galskap de ønsker til å skje.
   Og jeg er trakassert og svertet til det ugjenkjennelige, plassert og stemplet som farlig og kriminell i både straffe-registeret og omgivelsene omkring det såkalte Besøksforbudet, mens den såkalte barnevern-tjenesten til Iren K. Hebnes jubler og sier jeg ikke bare er farlig, særlig for barn, og kriminell, men også psykisk syk og ikke har livets rett!

   Og hva har jeg så gjort for å gjøre meg fortjent til slikt noe? Eller barna?
   Plukket blomster og protestert ved å anke og å politi-anmelde?
   Farlig, farlig!

   Og ikke har jeg noensinne vært voldelig, annet enn i Iren K. Hebnes og slikt noe sin fantasi-verden!
   Jeg har faktisk heller aldri noensinne hverken vært anklaget eller straffet for vold. Iren K. Hebnes er meg bekjent egentlig hverken politi eller dommer eller fengsels-direktør.
   Og ikke har jeg vært eller er jeg psykisk syk eller har på noe som helst slags vis dårlige omsorgs-evner for barn heller! Selv om Iren K. Hebnes og hennes venner påstår at hun vet noe annet. Iren K. Hebnes er meg bekjent egentlig heller ingen psykolog eller psykiater, likså lite som dommer, politi eller bøddel. Hun er tvert om en psykopat og sosiopat.
   Og ikke er hun rektor eller lærer heller. Så langt derifra bør hun kunne sies å være.
   At hun og hennes medskyldige i meget lang tid nu
med terror, løgner og uten berettigelse, har fangeholdt, kneblet og holdt barna borte fra sin fortreffelige skole, sin trivsel, sitt hjemsted, sin far og sine livsverdier og sin integritet og identitet, er uhyre grove forbrytelser som hun og hennes medskyldige må stilles og stå til ansvar for!
   Så enkelt er det. I henhold til lov og rett.
   Men jo altså ikke i henhold til Iren K. Hebnes sin urett av lov og rett!

   Og hva så med Trude?
   Endog mangel på likeverd er urett, i henhold til lov og rett.
   Likeså mangel på verdighet.
   Så Trude har også mangt og meget å svare for, om enn så hun jo uhyrlig har vært truet og fristet til sine kriminelle forhold.

   Besøksforbud!
   Hvem er det vel som forlengst skulle ha hatt et såkalt Besøksforbud?
   Annet enn kidnapper-gjengen i forhold til meg og barna!

   Hva har vel vi gjort av noe som helst for å fortjene å bli utsatt for slikt noe?
   Og hvorfor ikke la barna fritt få fortelle om det hele alt!?
   De også.
---

---

   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


---