-- 20101108-fra-BUF-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  


Fra:
Barne-, ungdoms- og familieetaten /
Region vest,
saksbehandler Tore Lied

Til:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 VikebygdDeres ref:        Vår ref:  2010/13269-3     Arkivkode:  420       Dato:  08.11.2010

Anmodning om tilbakemelding - iverksetting av pålegg om oppnevning av
tilsynsperson

Vi viser til brev av 02.09.10 fra advokat Odd Arild Helland. ( ekstern )

Han ber oss om å oppnevne tilsynsperson i sak hvor du er tilkjent tilsynssamvær med dine barn som du har sammen med Trude Hansen.

Som det fremgår av vårt brev av 28.09.10 til Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ), er det samværsforelder som må begjære rettens pålegg iverksatt.

Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra din advokat, som ifølge Helland er Tone Lill Thingvoll.

Regionkontoret ber om at du, ev. i samarbeid med din advokat, helst skriftlig, bekrefter overfor oss at du ønsker iverksetting av rettens pålegg.

Ev. anførsler til innholdet i vårt brev av 28.09.10 bes sendt oss snarest mulig.

Se vedlagt kopi av saksdokumenter.


Med hilsen

Tore Lied (e.f)  (( + underskrift ))
Seniorrådgiver/jurist

                            Bergit Bjørneklett  ((+ underskrift ))
                            Konsulent


---

Adresse:

Barne-, ungdoms- og familieetaten / Bufetat / BUF,
Region vest,
Strandgt. 59,
Postboks 6200,
5890 Bergen,
Telefon: 466 19 300,
Telefax: 55 90 28 18,
E-post: region.vest@bufetat.no
Saksbehandler: Tore Lied,
direkte-telefon: 466 18 997,
Internett: http://www.bufetat.no
Organisasjonsnr. 986 129 146.

---