-- 20110224-Fork-Beslutning-og-Kjennelse-fra-G-lagmannsrett.html        --- BREVENE ( intern ) ---- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette - side 1 og side 2 - angående Forkynnelse ankom meg i posten 26.02. 2011 i en brev-konvolutt sammen med angjeldende Beslutning og Kjennelse også datert 24.02. 2011 ( ekstern )   


Fra:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 Bergen

Til:
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd

------------------------------  (( Side 1 av 2: ))


Sendes tilbake til:  

      (( Hånd-skrevet setning: ))  Benytt svarkonvolutt.

Gulating lagmannsrett
Postboks 7414, 5020 BERGEN


Kvittering for mottak av forkynning
11-016621ASD-GULA/AVD1: Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


De(t) dokument(er) som er nevnt nedenfor, er mottatt:  

     -- Dokument:  Beslutning og kjennelse av 24.02. 11 (( ekstern ))
        Dokumentdato:  24.02.2011
        Dokumentnummer:  16621/8..........................................................................................................................................
 Dato         Underskrift                       Telefon arbeid           Telefon privat         Telefon mobil
                  Rune Leander Hansen                                        53767687(( Strek-kode: 21009590iD ))


---

 
(( Side 2 av 2 )):

Dok 12          
Fra:
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414,
5020 Bergen

Til:
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd


Deres referanse:       Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1           Dato:  24.02. 2011

Postforkynning med mottakskvittering
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagt
Vedlagte dokument(er):  

     -- Dokument:  Beslutning og kjennelse av 24.02. 11 (( ekstern ))
        Dokumentdato:  24.02.2011
        Dokumentnummer:  16621/8


regnes som forkynt for deg 26.02.11 .

At dokumentet er forkynt, vil si at det regnes for å ha kommet fram til deg, slik at du har kunnet gjøre deg kjent med innholdet. Forkynningsdatoen er blant annet utgangspunkt for fristberegning.

Dersom du mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og derfor ønsker et senere utgangspunkt for fristberegningen, må du straks ta kontakt med vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Merk: Du må snarest mulig og senest innen 03.03.2011 bekrefte at brevet er mottatt ved å fylle ut kvitteringen og sende den tilbake i vedlagte konvolutt. Dersom vi ikke innen fristens utløp får mottakskvitteringen i retur, vil vedlagte dokument(er) bli forkynt for deg på bopel eller arbeidsplass av lensmannen eller stevnevitnet.

Hvis du har spørsmål om forkynningen, kan du ta kontakt med vårt kontor.


Gulating lagmannsrett
for lagdommer Haakon Meyer

Linda M. Moen  (( + underskrift + stempel ))
saksbehandler
 
Adresse:
Postadresse:
Gulating lagmannsrett, Postboks 7414 Bergen.
Kontoradresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2.
Sentralbord: Bergen: 55699500. Stavanger: 51899880.
Telefaks: 55699501.
Saksbehandler: Linda M. Moen. Telefon: 55699536.
Ekspedisjonstid: 08.30 - 15.00.
Organisasjonsnummer:
Internett: http://www.domstol.no/gulating/  
E-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  

---