-- 20110418-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-og-RLH.html   --- BREVENE ( intern ) ---- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

RLH: Ankom meg med posten 19.04. 2011.  


Fra:
Gulating lagmannsrett
                

Til:
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd

Deres referanse:     Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1     Dato:  18.04.2011

Rune Leander Hansen - Trude Monica HansenTilsvar fra advokat Helland er mottatt pr. telefaks i lagmannsretten. Det har fått dok. nr. 23 og sendes i kopi til Rune Leander Hansen, til orientering ( ekstern ).

Vedlagt følger vårt brev som fulgte tilsvaret til Høyesterett.

Likelydende brev er sendt til alle parter.


Gulating lagmannsrett  (( + stempel ))

Linda M. Moen  (( + underskrift ))
saksbehandler


---
Adresse:
Postadresse:
Gulating lagmannsrett, Postboks 7414 Bergen.
Kontoradresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2.
Sentralbord: Bergen: 55699500. Stavanger: 51899880.
Telefaks: 55699501.
Saksbehandler: Linda M. Moen. Telefon:  55699536
Ekspedisjonstid: 08.30 - 15.00.
Organisasjonsnummer:
Internett: http://www.domstol.no/gulating/  
E-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no  


---


((vedlegg:))  


(( stemplet med rødt: KOPI ))
Fra:
Gulating lagmannsrett
Dok 24                    

Til:
Høyesterett
Postboks 8016 Dep.
 0030 Oslo 


Deres referanse:     Vår referanse:  11-016621ASD-GULA/AVD1     Dato:  18.04.2011

 
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vi viser til følgebrev og anke med dokumenter som ble sendt herfra fredag 15.04.11. ( ekstern )

Tilsvar er innkommet på telefaks fra advokat Helland ( ekstern ). Dette ettersendes og bes lagt med dokumentene.


Gulating lagmannsrett  (( + stempel ))  

Linda M. Moen  (( + underskrift ))
saksbehandler


---