-- 20111108-fra-SI-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  Dette brevet - med vedlegg - ankom meg med posten torsdag 10.11. 2011. En kopi av brevet (uten vedlegg) i jpg-format på følgende link:  20111108-fra-SI-til-RLH.jpg ( ekstern ). På følgende link en oversikt fra min side over vedleggene: 20111108-Vedleggene-fra-SI.html ( ekstern ).


Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


                                                                                      Journalnummer:
                                                                                      1111367614

   Vår referanse:  061255*****    Deres referanse:               Dato:  08.11.2011


Utskrift av saksdokumenter i din sak hos SI


Statens innkrevingsssentral (Sl) viser til deres brev av 20. oktober 2011 ( ekstern ), der du ber om å få tilsendt alle dokumenter i deres sak hos SI ( ekstern ). Vedlagt ligger de brev som er registrert på din sak hos Sl. Duplikater av brev som du har sendt SI per e-post er ikke tatt med, da disse e-postene er kopier av brev eller telefaxer som allerede inngår i de saksdokumenter som du nå får tilsendt.Med hilsen
Statens Innkrevingssentral

Martin Stokkan  (( + underskrift ))
juridisk rådgiver
tlf. 75 14 92 24
BREV-JUR
---

Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
terminalveien 2,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
Tlf. +47 75 14 90 00. Fax +47 75 15 55 02


---