-- 20130131-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Avsendes 
pr. e-post torsdag 31.01. 2013. Til:
Skatteoppkreveren Vindafjord,
pr. e-post:
 postmottak@vindafjord.kommune.no
 


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Torsdag 31. januar 2013, Tindeland 

   Jeg henviser til deres brev til meg datert 15.01. 2013, med saks-nr. 13000013.

   Jeg har vært syk nu i flere dager og regner med at jeg først kan og vil besvare deres brev senest kommende mandag, pr. e-post. Og håper og regner med og håper dere vil avvente dette før deres videre saks-behandling.

   Hilsen

   Rune L. Hansen---