-- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---
              
RLH, pr. 17.04. 2017:    

Denne oversikten noe uferdig enda. Jeg henviser til oversikten BREVENE ( ekstern ) som tildels er noe mere ferdig også mht. Skatteetaten / Folkeregisteret /Brever fra og til Skatteetaten / Folkeregisteret -
Index:

--- 2017:
--
--
--
201704-fra-Skatteetaten-til-RLH-Skattemelding.pdf ( intern ) -

--- 2016:
--
--
20160621-fra-SI-via-Skatteoppkreveren-til-RLH.pdf ( intern ) ---- 2015:
--
--
--
-- --
20150723-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20150617-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.pdf ( intern ) -

--- 2014:
--
20141208-fra-Skatteetaten-til-RLH-ad-Skattekortet-2015.pdf ( intern ) -
-- 20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -
-- 20140625-fra-Skatteetaten-ad-SI-og-skatten.pdf ( intern ) -
-- 
20140625-27-fra-Skatteetaten-til-RLH-ad-2013.pdf ( intern ) -
-- 20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen-svar-JUK.html ( intern )
-- 20140611-til-NAV-og-NAV-Forvaltning-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- 20140124-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.pdf ( intern ) -


--- 2013:
--
--
20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131016-2a2-fra-Vindafjord-Skatteoppkrevjarkontor-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131016-1a2-fra-Vindafjord-Skatteoppkrevjarkontor-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20130921-til-NAV-Innkreving-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130829-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130802-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130718-til-Politi-anmeldelsen-SI-Voldsofferkontoret-og-flere-fra-RLH.html ( intern )pdf-format ( intern ) -
-- 20130625-til-Politi-anmeldelsen-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130524-til-Politi-NAV-SI-og-Skatte-myndighet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130429-til-Skatteetaten-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20130408ca-fra-Skatteetaten-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20130409-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20130315-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130225-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130222-2a2-fra-Vindafjord-Skatteoppkrever-til-RLH.pdf
( intern ) -
-- 20130222-1a2-fra-Vindafjord-Skatteoppkrever-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20130204-til-Politiet-NAV-Skatteoppkreveren-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130202-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- 20130115-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html ( intern ) -


--- 2012:
-- 20121222-Skattekort-og-grunnlag-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20120625-Ligning2011-fra-Skatteoppkreveren-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20120625-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20120530-fra-SI-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20120510-Rettelse.html ( intern ) -
-- 20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20120429-fra-Skatteetaten-til-RLH.html ( intern )
-- 20120410-til-Skatteetaten-fra-RLH.html ( intern ) -


--- 2011:
-- 20111208-fra-Skatteetaten-Stavanger-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20111020-oppdatert-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20111003-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- 20110919-til-Skatteetaten-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110914-fra-Skatteetaten-Vindafjord-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110817-NR-2-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110817-fra-Skatteetaten-Vindafjord-penge-krav-til-RLH.html ( intern )
-- 20110621-fra-Skatteetaten-til-RLH.html ( intern )
-- 20100611-fra-Skatteetaten-div-vedr-flytting.html ( intern ) -
-- 20110428-til-Skatteetaten-fra-RLH.html ( intern )


--- 2010:
-- 20101209-ang-Froydis-og-Idun-utsnitt-dbn.html
-- 20100929-til-adv-TLThingvold-fra-RLH.html
-- 20100806-Brev-om-trusler-fra-RLH.html 
-- 20100611-fra-Skatteetaten-div-vedr-flytting.html
-- 20100604-Til-Skatteetaten-Skatt-Vest-fra-RLH-ad-F-og-S.html
-- -- 20100426-fra-Stauda-talsperson-til-Fylkesnemnda.html 
-- -- 20100404-Rapport-til-NAV-fra-RLH.html 
-- 20100403-fra-TEG-vedr-Runesaken.html 
-- -- 20100330-fra-NAV-Pensjon-Melding-endring.html ( intern ) -
-- --
20100208-trygden-2009-RLH.html ( intern )
-- -- 20100202-fra-NAV-I-ang-2009-til-RLH.html ( intern )
-- 20100126-fra-Folkereg-ad-foreldreansvar-FogS.html
-- 20100122-Folkeregisteret-Bostedsattest.html
-- 20100122-Utskrift-Folkeregisteret.html
--
20100113-fra-NAV-Pensjon-til-RLH.html ( intern )
-- 20100111-fra-Folkeregisteret-Skatteetaten-SkattVest.html 
-- 20100105-RLH-kommentert-flytting.html
-- 20100105-fra-Skattedirektoratet-vedtak-flytting.html 


--- 2009:
-- 20091004-Vitnesbyrd-fra-Trygve-Einar-Gjerde.html 
-- 20090904-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-rlh.html
-- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html 
-- 20090819-til-Skattedirektoratet-fra-Skatteetaten.html 
-- 20090818-Bekreftelse-mottatt-klage-Skatteetaten.html
-- 20090809-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html 
-- 20090730-ang-barnas-hjemsted
-- -- 20090721-til-NAV-ang-klage-underholdsbidrag.html
-- -- 20090717-e-post-fra-RLH-til-adv-Meling.html 
-- 20090717-klage-ps-til-skatteetaten-fra-rlh.html 
-- -- 20090715-Bekreftelse-fra-Gjerde.html 
-- 20090714-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html 
-- 20090710-bosted-FogS.html
--
-- 20090706-okonomi-rlh-pr.html
-- 20090703-vedtak-fra-skatteetaten-til-Trude.html
-- 20090608-vedlegg-brev.html
-- 20090608-til-skatteetaten-fra-rlh.html 
-- 20090525-fra-skatteetaten-til-rlh.html
-- 20090516-til-skatteetaten-fra-rlh.html 
-- 20090508-fra-skatteetaten-til-rlh.html  intern ) -
-- 20090319-Stauda-om-denne-kidnappingen.html
 

--- 2008:
-- 
20080606-fra-Skatteetaten-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20080604-til-Fylkesskattekontoret-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- 
20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -

 
---
---